Archief voor februari, 2015

Kortrijkse politici krijgen ‘vriendschapsbandje’.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , on 20/02/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – van onze verslaggever

Eerder deze week gaf het Kortrijkse AZ Groeninge het onveiligheidsgevoel bij de burgers al een flinke boost door enkelbanden voor pasgeborenen te introduceren en zodoende onbestaande ontvoeringen te voorkomen (1). De verantwoordelijke ICT’er van het ziekenhuis, Tom Coolen, gaf bij de voorstelling van het project toen ook aan dat er nog over andere toepassingen werd nagedacht, maar bleef daar erg vaag over; hij had het o.a. over ‘dementerenden’ en ‘patiënten met wegloopgedrag’, maar trad verder niet in detail. Nu is uitgelekt wat hij precies bedoelde. De partijbesturen van alle politieke partijen betonen namelijk een meer dan gewone interesse voor het systeem. Zij willen met de bandjes voorkomen dat notoire en minder notoire leden van de partij in de aanloop naar verkiezingen nog snel van politieke kleur veranderen. “Het gaat om een proefproject”, duidt Tom Coolen van de ICT-afdeling. “In een eerste fase krijgen de ergste gevallen van overloperij, het obsessief-compulsieve politieke draaiorgel Vincent Van Quickenborne, en de Spirituele Vlaams-Progressieve Groene kameleon Bart Caron, een bandje aangemeten, maar later wordt dit systeem waarschijnlijk uitgebreid naar alle verkozenen en politiek gemandateerden. De enkelbandjes zouden ook vervangen worden door kleurrijke vriendschapsbandjes. Vooral de partij van Bart De Wever, de Noord-Vlaamse Alliantie, zou erg in het systeem geïnteresseerd zijn omdat, aldus De Wever, “de partij nu vergeven zit van de platte opportunisten.” De Wever hoopt op die manier om, “in de aanloop naar de volgende verkiezingen, een eventuele leegloop van zijn partij te kunnen voorkomen.” 

(1) http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2223183/2015/02/18/Baby-s-krijgen-enkelband-tegen-ontvoering.dhtml

Advertenties

Dit moeten ze me eens uitleggen.

Posted in De Waan van de Dag, Het Gouden Kalf, writers blog with tags , , , , on 14/02/2015 by Pär Ongeluck

Dat moeten ze me echt eens komen uitleggen, de heren van de Kortrijkse gemeenteraad en van K in Kortrijk. Ze mogen me echt eens komen uitleggen op welke manier K in Kortrijk op lange termijn een positief verhaal kan worden voor de straten, wijken, dorpen en steden rondom. Ik snap er geen snars meer van. Alle onderzoeken tonen vlijmscherp aan hoe het gesteld is met de lokale handel en de nood aan kernversterkende maatregelen. De familiale lokale handel heeft het moeilijk, de leegstand groeit en dit terwijl de winkelvloeroppervlakte in Vlaanderen met 12 % gestegen is.

En dacht u nu echt dat K in Kortrijk binnen 20 jaar in handen zal zijn van Vlaamse ondernemers? Denkt u dat echt? Denkt u echt dat er in K in Kortrijk Vlaamse lokale handelaars gevestigd zullen zijn? U weet heel goed dat K in Kortrijk een Arabisch of Aziatisch speeltje wordt, waar in het beste geval hoofdzakelijk buitenlandse winkelketens gevestigd zullen zijn. Binnen 20 jaar. Who cares?

De Kortrijkse gemeenteraad stelt ons zeer erg teleur door niet de moed te hebben in te zien dat ze een foute beslissing heeft genomen met het toekennen van een vergunning.

En de boer, hij ploegde voort.

Bovenstaande noodkreet had 10- 15 jaar geleden misschien door mij kunnen geschreven zijn. De aandachtige lezer weet echter dat ik nooit xenofobe uitspraken als ‘Arabisch of Aziatisch speeltje’ zou doen. Nee, het is een artikeltje dat vandaag verscheen op de blog van de plaatselijke marketinggoeroe Kurt Ostyn (1). Daarin trekt hij van leer tegen de vergunning door de Vlaamse regering van het ‘belevingscentrum’ Uplace. Ik verving in het artikel van Ostyn enkel ‘Uplace’ door ‘K in Kortrijk’. Om duidelijk te maken dat er eigenlijk geen verschil is. Ostyn ziet dat evenwel anders. Hij was en is, samen met het volledige stadsbestuur van Kortrijk (inclusief wat zich Groen durft te noemen), Unizo en de vakbonden voorstander van inplanting van winkelcentra in de binnenstad en tegenstander van winkelcentra aan de rand van onze steden. Het toverwoord hierbij is ‘kernversterkend’. Winkelcentra in de kern van onze steden zouden kernversterkend zijn. Liggen ze aan de rand dan zijn ze nefast voor de handel in de kern. Dat geloven althans Ostyn en soortgenoten. Ostyn en co weten wel dat de leegstand in onze steden toeneemt maar ze weigeren paradoxaal genoeg om te erkennen dat dit fenomeen eigenlijk veroorzaakt wordt door de toenemende ‘verketening’ van de detailhandel. Zij weigeren in te zien dat het in een sterk verstedelijkt gebied als Vlaanderen uiteindelijk geen lor verschil uitmaakt of een winkelcentrum nu binnen of buiten de kern van een of ander gehucht neergepoot wordt, en in handen is van Vlamingen, Arabieren of Aziaten. Winkelcentra als Uplace – maar ook K in Kortrijk – worden in wezen gekenmerkt door twee zaken: concentratie en schaalvergroting. Kapitaal, dus. Kapitaal heeft geen nationaliteit of plaats. Die wezenskenmerken maken winkelcentra ten opzichte van de klassieke kleine middenstander kosteneffectiever en dus ook concurrentiëler. Omdat die lokale zelfstandigen niet tegen de ketens kunnen optornen moeten ze uiteindelijk de baan ruimen. En zo krijg je leegstand. Creëer je eigenlijk leegstand. Kortrijk is daar een uitstekend, vooral triest, voorbeeld van. Het resultaat van die ‘kernversterkende’ aanwezigheid van K in Kortrijk is dat de leegstand in Kortrijk – alle goedbedoelde initiatieven van de stad Kortrijk (betaald door u en ik, dus) ten spijt – nog nooit zo groot is geweest. Nog altijd de hoogste in West-Vlaanderen ook. Maar dat willen marketingadviseurs als Ostyn en co niet zien. Ze zijn ziende blind. En dus mogen Kurt Ostyn, het stadsbestuur en de heren van K in Kortrijk mij eens komen uitleggen op welke manier K in Kortrijk ‘op lange termijn een positief verhaal kan worden voor de dorpen en steden rondom’. Die vraag naar uitleg is precies dezelfde als de vraag naar uitleg die Ostyn vraagt voor de goedkeuring van Uplace. Ostyn weet, net zo goed als ik, dat daar geen zinnige uitleg voor is. Waarom hij dan wel zo’n voorstander is van het Gouden Kalf is zo mogelijk nog een groter mysterie dan de goedkeuring van Uplace.

(1) http://www.marketingadviseurs.be/2015/02/u-place-dit-moeten-ze-me-eens-uitleggen/

Kindhuwelijken in Kortrijk.

Posted in De Bijlage., De Waan van de Dag with tags , , , on 11/02/2015 by Pär Ongeluck

Terwijl de rest van de wereld en zelfs onze volksvertegenwoordigers zich zogezegd zorgen maken over kindhuwelijken in die landen die wij af en toe een kruimel ontwikkelingshulp toeschuiven (1), worden in de negorij Kortrijk, op initiatief van onderwijzend personeel en met de actieve medewerking van ouders, grootouders, minstens één schepen en de burgemeester, kleuterhuwelijken gesloten (2). Als het ergens anders gebeurt, vinden wij het mensonterend, schandalig en barbaars. Als kinderen hier voor platcommerciële doeleinden zoals Valentijn en Cupidoshopping, misbruikt worden, vinden we dat ‘schattig’. Of ‘cute’, wat hetzelfde betekent, maar het is Engels en dus veel hipper. De wolven van de commercie krijgen voor hun walgelijk initiatief zelfs nog felicitaties van de burgemeester-tuinkabouter.

(1) http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0630/54K0630001.pdf

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/kleuters-trouwen-in-stadhuis-a2213863/

 

De kneuterigheid ontvloden.

Posted in Vlugschriften with tags , , on 08/02/2015 by Pär Ongeluck

Nog even reclame maken voor een nieuwe blog: https://prozaknews.wordpress.com/. Kolder die de Kortrijkse grenzen overstijgt.

Bellen blazen.

Posted in De Waan van de Dag, Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 03/02/2015 by Pär Ongeluck

Volgens een artikel van de hand van Peter Lanssens op de website van Het Laatste Nieuws betwisten 2 aannemers de toewijzing van de werken voor een nieuwe Houtmarkt in Kortrijk. Zij stappen naar de Raad van State (1). Daar zijn ze in het Kortrijkse schepencollege niet zo gelukkig mee. Nieuwbakken schepen van immobiliteit en infrastructuur, Axel Weydts, vindt zichzelf een hele pief maar weet duidelijk van toeten noch blazen en verbergt zijn onkunde achter een gewichtig klinkende en politieke, en dus inhoudsloze dooddoener: “er is een juridische procedure opgestart, maar ik mag de namen van de betrokken aannemers niet vrijgeven”. Gelukkig voor Weydts zijn Kortrijkse journalisten niet van het kaliber dat verder kijkt dan zijn neus lang is. Laat staan dat ze de woorden van een schepen in twijfel zouden trekken of, godbetert, zelf eens iets zouden uitvlooien! Ten behoeve van de luie lezer, de nog veel luiere journalisten en blaaskaak Weydts: de zaak komt op 19 februari, om 10 uur voor bij de XIIe kamer van de Raad van State. De bedrijven die de stad Kortrijk bij hoogdringendheid voor de Raad van State dagen zijn:

– N.V. PERSYN, vertegenwoordigd door Ann Eeckhout (G/A 214856/XII-7813)

– N.V. AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE, vertegenwoordigd door Gitte Laenen (G/A 214875/XII-7815)

Ik snap niet waarom Weydts de namen van die bedrijven niet geeft. Die informatie staat open en bloot op de website van de Raad van State (2). En zo hoort het in een rechtsstaat ook. Maar blijkbaar heeft Weydts andere ideeën over openheid en transparantie of is er iets in die zaken waarvan Weydts liever niet heeft dat wij er iets over weten? Waarom anders die geheimzinnigheid?

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/aannemers-naar-raad-van-state-a2203977/

(2) http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=hearing_page12