Archief voor februari, 2014

Love bridges.

Posted in De Waan van de Dag, Persweeën. with tags , , , , , on 22/02/2014 by Pär Ongeluck

Op de microblogsite Twitter geeft 20Cent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, niet geheel onterecht een sneer in de richting van de traagheid waarmee de traditionele media werken:

VincentVQuickenborne ‏@VincentVQ  

Eersgisteren op Twitter. Nu id krant. Mensen maken media. “Parijse ‘liefdesslotjes’ aan Collegebrug” http://bit.ly/1jTiM4I  #kortrijk

20Cent vergeet al te makkelijk dat die inertie van de (lokale) pers hem ook geen windeieren legt en er juist voor zorgt dat er nooit kritiek op het beleid wordt uitgeoefend; zijn eigen persmededelingen worden trouwens wel altijd heel snel in de pers gepubliceerd. De tweet van Van Quickenborne maakt nog enkele andere zaken pijnlijk duidelijk:

Burgemeester Van Quickenborne is een overjarige puber die zijn eigen politiereglement niet kent. In artikel 20 van dat reglement staat namelijk heel duidelijk dat het verboden is om 1° enige wijziging aan overheidsgoederen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid (….) en 4° aan gebouwen langsheen de openbare weg iets vast te hechten of te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen inzake stevigheid, veiligheid. Het draadwerk van de brug waar de Kortrijkse ‘liefdesslotjes’ aan bevestigd werden, is daar totaal ongeschikt voor. Gevaarlijk, zelfs. Als Van Quickenborne zijn eigen GAS-reglement toepast – niet dat ik hem van enige consequentie verdenk – zou dat wel eens een boete van 350 euro kunnen opleveren. Voor hem telt echter, net zoals voor de meeste politici, maar één zaak: zoveel mogelijk in de media komen. En dan is beschadiging van het openbaar domein slechts bijzaak.

In zijn berichtje op Twitter verwijst Van Quickenborne ook naar een artikel dat vandaag op de website van Het Nieuwsblad verscheen (1). De lokale pers levert inderdaad bedenkelijke kwaliteit, zoals Van Quickenborne insinueert, maar is daarenboven ook te lui om tussen de publicatie van de eerste foto van de liefdesslotjes op Twitter en het artikel in de krant correcte informatie te verzamelen. Alle informatie waarover je beschikt kritisch benaderen en check, check en dubbelcheck, weet je wel. De journalist van dienst meent namelijk te weten dat de Kortrijkse liefdesslotjes ‘het schuchtere begin van wat een mooie romantische traditie naar Parijs voorbeeld kan worden’. Waarna hij het nog nodig vindt om wat met zijn kennis van Parijs te koketteren. Helaas voor hem is dat gebruik om liefdesslotjes aan bruggen te bevestigen helemaal geen exclusief Parijse uitvinding. Je komt ze zowat overal ter wereld tegen. En al veel langer dan in Parijs, waar men er pas in de jaren 90 van vorige eeuw mee begon. In het Servische Vrnjačka Banja bijvoorbeeld verschenen de eerste slotjes aan de ‘Brug der Liefde’ zelfs al in 1915. Eat that, Paris!

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140221_00991841

Advertenties

Felix.

Posted in De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , , , on 19/02/2014 by Pär Ongeluck

Felix, één van de broedsels van de oude De Clerck, stapt in de politiek. Heeft ook een blog waarop hij zo heel af en toe zijn ei kwijt kan. Schrijven in meer dan 140 tekens is evenwel niet echt aan de De Clercks besteed, zoveel is wel duidelijk. Vandaag pleegde hij op zijn blog een tekstje over, tja, waarover eigenlijk? Ten behoeve van de luie lezer geef ik hier de integrale tekst (1):

Van boskabouter naar inhoudgeklouter

Vandaag staan we 95 dagen van de ‘moeder der verkiezingen’. Gedaan met kabouters in allerlei maten en kleuren. Minder armoede, meer zin voor initiatief en een eerlijkere politiek. Dat moet de uitdaging zijn.

Eén kind op tien groeit op in armoede. Onaanvaardbaar in een welvarend Vlaanderen. De eerste jaren bepalen voor een groot deel je groei, karakter en toekomst. Die mogen we niet verspelen. Daarom gaan kinderen best al vanaf drie jaar naar school. Zo krijgen ze snel een blik op die grote mooie wereld en leren ze omgaan met die vele andere kinderen. Wie het minder breed heeft, verdient onze steun. Die steun moet men grijpen. Bij de pakken blijven zitten, is geen optie.

Initiatief moeten we sowieso aanmoedigen. Wie leiding geeft in de jeugdbeweging, de samenhang in de buurt wil versterken of een bedrijf wil beginnen, mag rekenen op een opgestoken duim. Niet op een opgeheven vingertje. Minder regels, meer vertrouwen. Het moet plezant zijn om iets op te starten.

Alleen moet de politiek dan veranderen. Of beter, de politiek van de politiek. Nu primeert te veel je politieke kleur, stand of rang. Gedaan daarmee. Dit zijn beslissende tijden. Politiek, sociaal en economisch. Vijf jaar lang kunnen we doorbraken creëren voor de komende vijftig jaar. Het gaat om uw job, het pensioen van mijn kind en onze rol hierin.

Samen kunnen we onze stem luider laten klinken. Het moet echt anders. Te beginnen bij onszelf. “Leer te kijken, naar wat er achter bomen leeft, en naar wat jou ’s nachts je dromen geeft”, gaat het liedje van David De Boskabouter (http://www.youtube.com/watch?v=nVVaozzzb6I), een tekenfilmserie uit mijn jeugd. Laat ons daar voor gaan.

Slimme ideeën boven goedkope slogans. Van boskabouter naar inhoudgeklouter.’

Om verschillende redenen ben ik het niet eens met wat Felix schrijft, vind ik het vooral een heel slecht geschreven tekst en dus reageerde ik. Of dat probeerde ik toch te doen want democraat Felix wil wel mijn stem maar weigert in dialoog te gaan en laat op zijn blog dus geen commentaar toe. En dus doe ik het maar langs deze weg. Dit is mijn niet gepubliceerde reactie:

Van holle slogans, gemeenplaatsen en gratuite lulkoek gesproken: ‘moeder der verkiezingen’, ‘minder armoede, meer zin voor initiatief’, ‘eerlijkere politiek’, ‘de eerste jaren bepalen voor een groot deel je groei, karakter en toekomst’, ‘wie het minder breed heeft, verdient onze steun’, ‘bij de pakken blijven zitten, is geen optie’, ‘initiatief sowieso aanmoedigen’, ‘minder regels, meer vertrouwen’, ‘dit zijn beslissende tijden’, ‘vijf jaar lang kunnen we doorbraken creëren voor de komende vijftig jaar’, ‘het gaat om uw job, het pensioen van mijn kind’, ‘samen kunnen we onze stem luider laten klinken’, ‘het moet echt anders’, ‘te beginnen bij onszelf’, ‘slimme ideeën boven goedkope slogans’ (sic!) en als kers op de taart nog de draak ‘van boskabouter naar inhoudgeklouter’. Nog nooit zoveel nietszeggende woorden in een, ongezien onsamenhangende tekst opeengestapeld gezien. Wat mag trouwens dat verschrikkelijke, typisch De Clerckiaans, wollig neologisme ‘inhoudgeklouter’ wel betekenen?!? Nog amper 95 dagen om met iets deftigs voor de pinnen te komen. Het wordt bijzonder spannend. Mij heb je alvast niet kunnen overtuigen.

Naschrift: ondertussen heeft kabouter Felix het neologisme ‘inhoudgeklouter’ in zijn blogpost vervangen door het al even betekenisloze ‘inhoudgeklauter’. Sterk! Reageren op zijn blogstukjes kan overigens nog altijd niet.

(1) zie http://felixdeclerck.be/van-boskabouter-naar-inhoudgeklouter/

Politieke edelmoedigheid?

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , on 17/02/2014 by Pär Ongeluck

Zaterdag maakte Philippe De Coene op een persconferentie bekend dat hij afstand doet van zijn vierde plaats op de lijst voor de verkiezingen van het Vlaams parlement ten voordele van zijn parlementair medewerkster Tine Soens. Op de microblogsite Twitter verantwoordde hij zijn beslissing als volgt:

In ’94 kreeg ik de kans van Frank Vandenbroucke om naar het parlement te gaan. Uit dank sta ik mijn plaats af aan Tine Soens. Come on

Wie dat allemaal gelooft, is waarschijnlijk journalist. Of zou het toch moeten worden. Check, check en dubbelcheck behoort in die kringen immers niet tot de geplogenheden. Kris Vanhee is zo’n journalist en hij pleegde uiteraard een artikeltje over dit nieuwsfeit (1). En volgens De Morgen ‘staat De Coene zijn verkiesbare plaats op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement af aan een jonge partijgenote en zal hij de lijst duwen. De Coene wil zich concentreren op zijn thuisstad Kortrijk, waar hij OCMW-voorzitter is’ (2).

De feiten dan. In 1994 was De Coene eerste opvolger voor de verkiezing van het Europees parlement; Louis Tobback was toen lijstduwer en werd ook verkozen. Omdat Louis echter op dat ogenblik minister was, speelde hij zijn zitje door aan opvolger De Coene. Een vorm van kiezersbedrog die wel vaker voorkomt. Over de partijgrenzen heen maar toch vooral bij Vlaams Belang, Open VLD en SP.a. In 2003 was De Coene schepen van de stad Kortrijk maar dat was blijkbaar niet zo’n serieuze functie want hij nam er toen nog de job van federaal volksvertegenwoordiger bij. Het omgekeerde van wat hij nu zegt te willen doen, zeg maar. Politici staan niet echt bekend om hun beginselvastheid.

In de krant De Morgen, die zijn nieuws bij het persagentschap Belga sprokkelde, heet het dat Tine Soens ‘een verkiesbare plaats’ op de lijst krijgt; in Het Nieuwsblad lalt Vanhee dan weer dat Soens ‘vanop plaats 4 zo goed als zeker zal verkozen worden’. Waar Vanhee die wetenschap vandaan haalt is mij niet geheel duidelijk. Een duim? Tenenkaas? De toog op zaterdagavond? Feit is wel dat de SP.a bij de laatste verkiezingen (2009) in West-Vlaanderen drie verkozenen telde. Geen vier. De Coene was de derde; van op de derde plaats. Gezien de peilingen lijkt het mij trouwens bijzonder onwaarschijnlijk dat de SP.a-lijst een – dixit Vanhee en De Morgen zo goed als zekere – vierde zetel binnenhaalt. Ik vermoed dan ook dat De Coene voor de eer van de vierde plaats op de lijst bedankte en liever op veilig speelde. Vooral geen gezichtsverlies wilde lijden. In de eerste plaats hoopt hij diep in zijn hart natuurlijk nog altijd dat hij verkozen wordt, maak je maar geen illusies. Vanop de lijstduwersplaats krijgt hij wellicht zelfs meer stemmen dan hij ooit van op de vierde plaats zou kunnen krijgen. De lijstduwer krijgt namelijk bijna altijd meer voorkeurstemmen dan de kandidaat op de zogenaamde ‘strijdplaats’ (de vierde plaats die De Coene in al zijn goedheid aan Tine Soens afstond). En als hij niet verkozen wordt, kan hij het altijd nog op die lijstduwersplaats schuiven. Zou De Coene overigens ook afstand doen van de uittredingsvergoeding van een jaar waarop hij als Vlaams parlementair recht heeft?

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140216_00981920

(2) http://www.demorgen.be/dm/nl/17103/Verkiezingen/article/detail/1794470/2014/02/15/Philippe-De-Coene-sp-a-ruimt-plaats-voor-jongere-kandidate.dhtml

Toptalent!

Posted in De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , , , , , on 10/02/2014 by Pär Ongeluck

Op de gemeenteraad van 10 februari kregen alle aanwezige gemeenteraadsleden een baksteen van schepen Herrewyn. Verslaggever van Het Nieuwsblad, Dirk Vandenberghe, legt uit waarom:

dirk vandenberghe‏@dirkvdberghe

Raadsleden kregen van schepen @BertHerrewyn een baksteen. Niet om te gooien, wel voor de Filipijnen #GRKortrijk pic.twitter.com/0G4uBGuZpb

Arne Vandendriessche (Open VLD), de poulain van 20Cent Van Quickenborne en door hem steevast omschreven als een politiek toptalent maar niet altijd even goed bij de les – zeker niet bij de les aardrijkskunde – twitterde:

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd 

Deze steen moeten we ‘pimpen’ & veilen tvv slachtoffers van Haïti. Zal me eens goed laten gaan. #GrKortrijk http://sdrv.ms/1eO2sBL 

Voorwaar een toptalent!

Tijdens diezelfde gemeenteraad stelt de uitsluitend in Kortrijk geïnteresseerde Zwevegemnaar, Felix De Clerck (CD&V), een broedsel van de ex-burgemeester van Kortrijk en tegenwoordig tot gewoon oppositieraadslid gedegradeerde, Stefaan De Clerck, via Twitter een pertinente vraag over het Broelmuseum:

Felix De Clerck ‏@F3lixDeClerck  

@KoenByttebier krijgen we te horen wat er nu uiteindelijk met #broelmuseum zal gebeuren? #dtv @anvdst #GRKortrijk

Waarop een ander toptalent van de Open VLD, Koen Byttebier, heel ontwijkend of, juister gezegd, helemaal niet antwoordt, maar wel in de beste Twittertraditie gewoon wat woorden uitbraakt:

koen byttebier ‏@KoenByttebier  18 min.

@F3lixDeClerck @anvdst onze cultuurschepen ligt geveld met griep thuis

Ofwel weet zelfs het schepencollege nog niet wat men nu eigenlijk met dat Broelmuseum gaat aanvangen en durft of wil men dat niet toe te geven, ofwel weet binnen dit eendrachtig schepencollege de linkerhand niet wat de rechter doet.

Leeg Kortrijk.

Posted in Het Gouden Kalf, Vlugschriften with tags , , , on 03/02/2014 by Pär Ongeluck

In de lokale pers viel er niets over te lezen want die houdt zich voornamelijk onledig met herdrukken en verspreiden van politieke en andere persmededelingen, overlijdensberichten, goed nieuwsshows en verslagen over ongevallen en andere calamiteiten: volgens onderzoeksbureau Locatus stijgt de commerciële leegstand nu al voor het zesde jaar op rij (1). Dat is geen opbeurend nieuws; niet voor de retailsector en al helemaal niet voor de kleine zelfstandigen in de detailhandel. Cijfers voor Kortrijk heb ik (nog) niet maar het arrondissement Kortrijk scoort volgens het kaartje van Locatus wel ‘bovengemiddeld’. En dat mag ook niet verwonderen: in een stadscentrum van een zakdoek groot, kun je het winkelareaal niet ongestraft met bijna 100 eenheden uitbreiden zonder dat daarbij slachtoffers vallen. En dat is precies wat er de voorbije jaren, met de komst van het Gouden Kalf, in Kortrijk is gebeurd. Met dank aan de belangenbehartigers van zelfstandigenorganisatie Unizo, alle politieke partijen en de vakbonden, trok Kortrijk met het Gouden Kalf volop de kaart van de winkelketens en zette zo de kleine zelfstandigen het mes op de keel. Met het gekende en vooral heel voorspelbare gevolg: een nooit geziene commerciële leegstand. Kortrijk bruist…van de Dafalgan.

(1) http://www.elabs5.com/content/32425111/Winkelleegstand-Belgie-stijgt-6e-jaar-op-rij.pdf?hq_e=el&hq_m=1294173&hq_l=3&hq_v=d04aa6e304