Archief voor mei, 2011

Het Thomasevangelie.

Posted in Persweeën., Vlugschriften, Woordenaars on 31/05/2011 by Pär Ongeluck

Op verzoek van enkele ongelovige Thomassen – de fout was inderdaad nogal verbijsterend – de originele versie van het artikel waar in de vorige bijdrage naar werd verwezen, zoals dat gisteren om 16u53 op de website van de stad Kortrijk stond. Inclusief de ondertussen verwijderde reactie.

Bibliotheek houdt boekenverkoop

Sinksenverkoop
Tijdens de Kortrijkse Sinksenfeesten, op zondag 12 juni 2011, kan je voor de ingang van de centrale bibliotheek, in de Leiestraat, romans, reisgidsen, cd’s, lp’s, pc-games, strips, tijdschriften, kinder- en jeugdboeken op de kop tikken aan interessante prijzen. Het gaat om dubbels en materialen die niet langer thuis horen in de collectie. Hét moment om te snuisteren, vakantielectuur in te slaan of een klassieker te kopen.De opbrengst van de Sinkenverkoop wil de bibliotheek investeren in een groener Kortrijk en op die manier haar ecologische voetafdruk verkleinen. Voor elk boek een boom is uiteraard niet haalbaar. Wel zal komende jaren in de onmiddellijke omgeving van alle Kortrijkse openbare bibliotheken een boom aangepland worden. Wie weet kan je op een zomerse dag genieten van het lezen van een leuk boek onder een “Boekenboom“.Boekenverkoop | zondag 11 juni 2011 | 7u tot 17u | Openbare Bibliotheek Kortrijk | Leiestraat 30 | 8500 Kortrijk | Meer info: 056 27 75 00, www.kortrijk.be, bibliotheek@kortrijk.beMeer info: www.kortrijk.be/sinksen

Reacties

Er zullen bomen aangeplanD worden?!? Met de opbrengst van de boekenverkoop kan misschien ook een cursus ‘spelling voor beginners’ worden gefinancierd.

Advertenties

De bibliotheek heeft een boom aangeplanD….

Posted in Persweeën., Woordenaars with tags , , on 30/05/2011 by Pär Ongeluck

Dat staat vandaag toch op de website van de stad Kortrijk te lezen (zie: http://www.kortrijk.be/nieuws/bibliotheek-houdt-boekenverkoop) De Kortrijkse bibliotheek wil haar ecologische voetafdruk immers verkleinen en verkoopt tijdens het Sinksenweekend overbodig geworden boeken en audio-visueel materiaal. Met de opbrengst van die verkoop ‘zal de komende jaren in de onmiddellijke omgeving van alle Kortrijkse openbare bibliotheken een boom aangepland worden.’ Het ingezamelde geld investeren in een schrijfcursus ‘correct Nederlands voor uw website’, zou anders ook geen overbodige luxe zijn….

Ondertussen werd deze fabelachtige blunder op de website van de stad Kortrijk rechtgezet. Benieuwd hoe lang het zal duren voor de volgende kemel zich aandient want echt uitzonderlijk kan je dit soort schandelijke taalfouten niet noemen.

Verkeerd geparkeerd.(8)

Posted in Persweeën., Verkeer(d) on 26/05/2011 by Pär Ongeluck

Gisteren een heel interessant artikel op de weblog van Het Nieuwsblad gelezen. Nu, ja, interessant…. niet zozeer omwille van de informatieve waarde van het artikel dan wel omwille van het totaal gebrek eraan. 461 woorden om zo goed als niets te zeggen, het is geen kattenpis. Toch presteert Vermoere het in zijn artikel over de parkingwaan van Guy Leleu (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=MA3AJC6C). Dat het zo inhoudsloos is ligt uiteraard niet alleen aan Vermoere maar hij had er toch een pak meer kunnen van maken. Als je in je titel al schrijft dat ‘Kortrijk in ondergrondse parkings investeert’ dan schep je bepaalde verwachtingen bij de lezer. Zoals een voldragen artikel over hoeveel, waar, hoe en waarom en dat alles gelardeerd met aantallen en bedragen. Helaas! In heel het artikel komt maar 1 concreet cijfer naar voor: 1200 tot 1600 parkeerplaatsen die erbij zouden komen – de voorwaardelijke wijs is niet onbelangrijk – in de buurt van of onder het Conservatoriumplein. Voor de niet-ingewijden: het Conservatoriumplein is dat plein waar misschien ooit de BibLLLiotheek komt. De Lieven Lybeer Lybrary ofte Librairie Lieven Lybeer. Voor de rest niets concreets: geen cijfers, geen bedragen, geen data, geen planning, geen visie. Niets anders dan wat voorwaardelijk gezwam van Leleu. Veel ‘zou’ en ‘misschien’, maar geen vaststaande feiten. En dat 461 woorden lang!

Vermoere begint zijn artikel met een mededeling van Leleu: ‘De volgende tien jaar investeert Kotrijk samen met privé-ontwikkelaars in ondergrondse parkings. De stad betaalt mee om de parkeerprijs te kunnen controleren. ‘Op die manier kunnen we de groeiende parkeerproblemen de baas blijven in de stad’, zegt schepen van Mobiliteit Guy Leleu (CD&V)’.

Krantenjongen Vermoere laat hier de kans liggen om enkele interessante opmerkingen te maken. Zoals: hoeveel centen gaat de stad Kortrijk nu precies aan de bevolking vragen om die ondergrondse parkings te realiseren? Hoeveel betalen de privépartners? Hoe ziet men die samenwerking? En: de parking onder het Gouden Kalf staat nu de helft van de tijd leeg, mijnheer Leleu. Hebt u daar een verklaring voor? Is er eigenlijk wel een groeiend parkeerprobleem in Kortrijk, zoals u zegt en hebt u daar cijfers over? Helaas had de broodschrijver van dienst zijn interview niet voorbereid en dus werden er ook geen vragen gesteld. Zoiets gebeurt wel vaker.

En dus mag Leleu rustig verder kabbelen met: ‘De intenties van de stad zijn grotendeels terug te vinden in de toekomstplannen voor de wijk Overleie en de Leieboorden die de voorbije weken uitvoerig zijn voorgesteld. Kortrijk rekent erop dat private ontwikkelaars de ondergrondse parkings bouwen, maar wil bij de meeste betrokken worden ‘om de prijzen voor parkeren aantrekkelijk te houden’.

Wat bedoelt Leleu hier eigenlijk met ‘Kortrijk rekent erop enzoverder’? Worden zo’n zaken dan niet in heel concrete en bindende afspraken vastgelegd? Hoe gaat de stad Kortrijk die eisen dan afdwingen? En waarom moeten de prijzen voor parkeren in godsnaam aantrekkelijk gehouden worden? Wil de schepen van Kortrijk een ondergrondse parkeerstad maken? Zijn er geen andere, betere en goedkopere  oplossingen denkbaar dan ondergrondse parkeergarages? Welke visie heeft Leleu eigenlijk op mobiliteit en parkeren? Op de stad?

Omdat Vermoere al die vragen toch niet stelt begint Leleu dan maar aan een opsomming van zijn plannen. Of dromen: Zo denkt de stad aan een ondergrondse parking ‘de Kien’ op de hoek van de Nijverheidskaai en de Gasstraat, dichtbij de locatie waar het Vlasmuseum zal komen. ‘Die parking komt er voor de bezoekers van het nieuwe museum’, zegt schepen Leleu, ‘maar lijkt toch vooral interessant voor wie bij het OCMW werkt of elders in die buurt in de binnenstad. De voorwaarde is wel dat de Reepbrug er zeker komt. Alleen dan kunnen de gebruikers de binnenstad makkelijk bereiken.’

Ha! Nu komt de aap uit de mouw: de Reepbrug. Die moet er zeker komen, volgens Leleu. Dat hebben Stefaan en Lieven hem ingefluisterd, waarschijnlijk. Vermoere werpt niet op dat de bezoekers aan het Vlasmuseum de Reepbrug eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Bezoekers voor de Budastraat of Overleie ook al niet. En bezoekers die naar de Leietraat of omliggende willen, hebben, zonder de Reepbrug de keuze: ofwel over de Noordbrug, ofwel over de Budabrug. Dat is in beide gevallen misschien 50 of 100 meter verder wandelen dan via de Reepbrug. Die Reepbrug lijkt mij dan ook niets anders dan een pre-electoraal presentje van het huidige stadsbestuur aan de bewoners van een gedeelte van Overleie. Een cadeautje dat de inwoners van Kortrijk wel 2 miljoen euro dreigt te kosten. Het is werkelijk hallucinant om te zien hoe onze politici met onze centen omspringen. Persoonlijk zou ik geen enkele van hen ooit mijn portemonnee toevertrouwen. De ‘goeie huisvaders’ zijn al te dun gezaaid in die kringen. Vermoere vraagt ook niet hoeveel parkeerplaatsen Leleu op de Kien voorziet. Vragen stellen is not done in plaatselijke perskringen, heb ik mij laten vertellen.

Leleu komt nu op toerental en oreert: Ook de Eandis-site op de hoek van de Meensestraat, Noordstraat en Gasstraat is een mogelijke locatie, al ligt die niet zo ver van de Kiensite. ‘Twee ondergrondse parkings zou geen overbodige luxe zijn als je ziet hoe explosief de wijk Overleie de komende jaren zal groeien.’ Hier wacht de projectontwikkelaar wel een stevige sanering.

Het is een mogelijke locatie, aldus Leleu. Niets is zeker, dus. Alleen merkt Vermoere dat niet op. Het was ook zo’n zonnige dag en dan durft de aandacht wel eens te verslappen, denken we dan maar, toegeeflijk als we zijn.

Aan de overkant van de Leie, op de hoek van de Budastraat en de IJzerkaai komt mogelijks een ondergrondse parking op initiatief van de zorggroep Heilig Hart. ‘Die zou onder een nieuwbouw komen van zes tot zeven verdiepingen’, aldus Leleu. ‘De parking is niet alleen bestemd voor het personeel van het rust- en verzorgingscentrum, maar ook voor particulieren.’

Opnieuw: Vermoere vraagt niet naar investeringen van de stad, hoeveel plaatsen en zo verder. Die zon in je nek maakt een mens ook zo slaperig, nietwaar. Een laatste project waar Leleu nog naar verwijst is dat van het Conservatoriumplein. Iedereen weet dat er nog veel water door de Leie zal vloeien voor dit project klaar is. Als het er al ooit van komt.

Tot zover de schrale hallucinaties van Leleu. Samengevat: er komt MISSCHIEN een parking onder de Kien, er komt MISSCHIEN een parking onder de Eandissite, op de hoek van Budastraat bouwt het Heilig Hart MISSCHIEN ook een ondergrondse parking en op het Conservatoriumplein komt er MISSCHIEN ooit een parking van 1200 tot 1600 plaatsen. Hoeveel de stad in al die parkings zal investeren vertelt Leleu niet. Evenmin over hoeveel extra parkeerplaatsen het gaat. En Vermoere stelt de vragen niet die hij zou moeten stellen.

De rest van het artikel gaat dan over de ideeën die NIET gerealiseerd worden of waar de stad NIET in participeert: ondergrondse parkings onder de woontorens op de Blekerijsite, een parking onder het Albertpark en een parking op de Sint-Amandssite.

Bij de ondergrondse parkings onder de woontorens van de Blekerijsite nog een kleine opmerking; in een niet zo ver verleden (met de parkingsoap onder de Zilvertorens) hebben we nog gezien hoe principieel het stadsbestuur zich gedraagt als een projectontwikkelaar zich niet aan de afspraken houdt: met de ruggengraat van een natte dweil. Hoe zal het stadsbestuur dan reageren als de nog veel kapitaalkrachtiger projectontwikkelaars van de Blekerijsite er wat betreft de voorziene parkeermogelijkheden met hun klak naar gooien? Dit stadsbestuur heeft zich in zijn relaties met projectontwikkelaars nog nooit krachtdadig opgesteld. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het dat op de Blekerijsite of elders nu plots wel zou doen. Zoveel geloofwaardigheid heeft dit stadsbestuur al lang niet meer.

Even Apeldoorn bellen. Met mijn gsm!

Posted in Persweeën., writers blog with tags , , , on 24/05/2011 by Pär Ongeluck

Vandaag pleegde vkk op de weblog van Het Nieuwsblad een artikel over de protesten van omwonenden van het Ei – de zogenaamde Eiers of ook wel Eieren genoemd – tegen de plaatsing van een gsm-mast in de Condédreef (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=S93AHKB5). De Eieren vinden die mast overbodig en betogen dat de bestaande masten in de buurt onderbenut worden. Dat weet het Buurtcomité van Verontruste Omwonenden tegen Gsm-masten, kortweg BVTOG. Hoe het BVTOG dat weet is mij een raadsel, maar ze schijnen het toch te weten. Enfin, dat beweren ze toch. Het BVTOG is voorts de mening toegedaan dat gsm-operatoren eigenlijk voor hun plezier gsm-masten bouwen. Alsof ze niks anders te doen hebben en alsof die masten niks kosten. Dat gaat zo: de CEO van gsm-masten-bouwbedrijf Mobistar werd op een blauwe maandag ingelicht dat er in Kortrijk nog ergens een plaatsje onbenut was. Voor de niet ingewijde Kortrijkenaar: ‘onbenut’ betekent in Kortrijk een ruimte waar men niet meteen een winkelcentrum of ander megalomaan project kan bouwen. Zo’n leegte, nee, dat kan natuurlijk niet, dacht de CEO van Mobistar. En dus gaf hij zijn medewerkers de opdracht om de nodige stappen te zetten om deze afschuwelijke leemte op te vullen. Er volgde een openbaar onderzoek. Zoals het hoort werd er een gele affiche opgehangen maar omwille van de locatie heeft niemand die natuurlijk gezien. Ik geef toe, het is een beetje een ongelukkige plaats om zo’n bord te hangen maar waar had men het anders moeten hangen? Drie straten verder? Stellen dat het onderzoek daarom op onbehoorlijke wijze is gevoerd, zoals het BVTOG beweert,  is mij dan ook een beetje te kort door de bocht. Soit. Uiteindelijk dienden de getormenteerde Eieren op het allerlaatste ogenblik toch heel wat bezwaarschriften in.

De stralingsdeskundige van het BVTOG werd erbij geroepen en die doceerde: ‘De wetgever legt maximale benutting op van bestaande gsm-masten. Die regel is in het leven geroepen om een wildgroei aan masten tegen te gaan, maar wordt nu met de voeten getreden. Er staan immers al masten in de Beneluxlaan, de Doorniksesteenweg (zowel bij de brandweer als bij de politie), de Wagenmakersstraat, de Weggevoerdenlaan en aan het ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid.’ Deze ‘deskundige’ beweert dus te weten dat de bestaande gsm-masten niet maximaal benut worden. Hoe weet hij dat? Heeft Mobistar hem dat verteld? Base? Proximus? Wie zegt overigens dat die gsm-mast enkel door Mobistar zal gebruikt worden? Mobistar is wel de bouwheer maar dat betekent niet dat Mobistar de enige gebruiker zal zijn. Het is zelfs onwaarschijnlijk. ‘De wetgever’, zoals onze ‘deskundige’ zo mooi zegt, had juist de bedoeling om de wildgroei van ‘iedere operator zijn eigen mastje’ tegen te gaan. De wetgever heeft nooit de bedoeling gehad om het aantal masten in totaliteit te beperken. Dat zou trouwens in een onvolledige dekking resulteren. Het aantal zendmasten dat men nodig heeft is ook afhankelijk van het aantal gebruikers en de intensiteit waarmee het signaal wordt gebruikt; hoe meer gebruikers, hoe meer masten. Het alternatief is krachtiger zendmasten. Maar ik denk niet dat de stralingsdeskundige van het BVTOG daar echt voorstander van is….. Hij gaat verder met: ‘We hebben ook geprotesteerd tegen de visuele pollutie of de verstoring van het uitzicht en de geluidshinder.’  Ja, hallo? Visuele pollutie? Op die plaats? Visuele pollutie is overigens een wel erg subjectief gegeven. Als ik zo in de getroffen straten rondloop zou ik zonder schroom durven stellen dat 99% van wat daar ooit werd gebouwd in mijn ogen visuele pollutie is. En geluidshinder?!? Hoe dicht komt die mast bij een woning? Denkt de ‘deskundige’ misschien dat de gsm-gesprekken vanaf die toren afgeroepen worden, zoals men in Islamitische landen tot het gebed oproept?!? Als er op die plaats al geluidshinder zou zijn dan komt die veeleer van de auto’s die er voorbij vliegen, me dunkt. Maar daar heeft de ‘deskundige’ geen oren naar. Het argument ‘slagschaduw’ werd om vooralsnog onduidelijke redenen niet weerhouden. De man is nu goed op dreef en besluit met: ‘Ten slotte begrijpen we ook niet dat er een gsm-mast geplaatst wordt in de omgeving van scholen, een rust- en verzorgingstehuis en twee kinderopvangplaatsen.’ Vermoedelijk refereert de ‘deskundige’ hier aan de ‘onderzoeken’ die wijzen op de gevaarlijke straling die de gewraakte gsm-masten zouden uitsturen. Eenduidig bewijs is daar echter tot nu toe nog altijd niet voor geleverd. Maar om zeker te spelen heeft de overheid alhier beslist om de norm vier keer strenger te maken dan wat internationaal wordt aanvaard. De straling die van de gsm zelf komt is trouwens veel hoger dan die van de mast. En is – theoretisch, dan toch – ook gevaarlijker omdat de afstand tussen het toestel en het lichaam veel kleiner is. (Hoeveel van de kinderen uit de getroffen gebieden hebben een gsm?) Gsm-masten leveren mogelijks enkel een schadelijke straling af als je je in een straal van een meter of drie rond de zendinstallatie bevindt. De gsm-stralen worden ook horizontaal uitgestuurd waardoor het zelfs veiliger is om vlak onder een gsm-mast te wonen dan ernaast. En hoe dichter men bij een gsm-mast staat hoe zwakker het signaal dat nodig is om verbinding te maken. Er kunnen dan ook maar beter genoeg masten staan!

Zoals in een artikel in Het Nieuwsblad gebruikelijk is, wordt ook nu een onvermijdelijke schepen opgevoerd. Schepen Maddens, die zich de laatste tijd meer en meer burgemeesterallures aanmeet, wil de potentiële kiezers natuurlijk niet voor het hoofd stoten en orakelt dat ‘we (let op het majesteitsmeervoud) de bezwaren gaan bekijken en zien of de operatoren het principe van site sharing of gedeelde masten respecteert. Ook wij willen geen wildgroei.’ Een typisch politiek antwoord: veel woorden gebruiken om uiteindelijk niets te zeggen. Maddens beseft maar al te goed dat de Eieren aan het kortste eind zullen trekken, maar wil hen die harde waarheid gewoon niet in het gezicht slingeren. Tot de volgende verkiezingen zijn de kiezers immers heilig.

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten organiseren de misnoegde Eiers – of Eieren, zo je wil – op zaterdag, 28 mei, om 9u00 stipt, voor de ingang van het stadhuis, een collectieve gsm-verbranding. Afstandsbedieningen van TV en hifi, draadloze routers, WLAN’s, draadloze koptelefoons, microgolfovens en andere huishoudelijke apparaten die gebruik maken van stralingsgolven, worden op die dag eveneens aan het vuur overgeleverd. vkk zal er natuurlijk ook zijn. Mét fotograaf! Of misschien zelfs Vermoere! En Lanssens! En de Krant van West-Vlaanderen! WTV brengt vanuit de captatiewagen (sic!) rechtstreeks verslag uit! Felix De Clerck en Vincent Van Quickenborne hebben – via twitter – ook al hun medewerking toegezegd.

De mythe van de gezinsvriendelijke stad.

Posted in writers blog on 23/05/2011 by Pär Ongeluck

Als we krantenjongen Freddy Vermoere van Het Nieuwsblad mogen geloven bouwt de stad 350 tot 500 woningen in de achtergestelde buurt (dixit Vermoere) Overleie. (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=5P3A9UDA&postcode=8500). Daarmee wordt stad Kortrijk dan vermoedelijk één van de grootste bouwondernemers van de provincie. Het bewonersaantal van de wijk zou, aldus schepen Maddens, met zo’n 1000 toenemen. Dat betekent gemiddeld tussen 2 (in het geval van 500 woningen) en 2,85 (bij 350 nieuwe woongelegenheden) bewoners per wooneenheid. Dat is per gezin, ouders inbegrepen, nog niet eens een heel kind! Ondertussen doet het voltallige stadsbestuur er wel alles aan om de kiezers – want daar gaat het tenslotte om – diets te maken dat Kortrijk vooral jonge gezinnen met kinderen wil aantrekken…. Bovenstaande berekening toont duidelijk aan dat dit een mythe is. In realiteit zal men vooral woningen en appartementen met maximum 2 slaapkamers bouwen. En daar kan je echt geen jong gezin met kinderen in kwijt. Maar het klinkt o, zo goed, natuurlijk: Kortrijk jong, dynamisch en creatief, maar ook sociaal, warm, kind- en gezinsvriendelijk. Allemaal façade. Zoals zoveel in Kortrijk.

Op de jongste gemeenteraad legde het stadsbestuur in dat verband nog een ander project op tafel: de ontwikkeling van de Leieboorden. Ook daar wil men groots uitpakken met tussen de 950 en 1200 nieuwe woongelegenheden. Die zullen, aldus het stadsbestuur, door zo’n 2200 bewoners worden ingenomen. Opnieuw dezelfde berekening uitgevoerd. Aan de Leieboorden is er plaats voor gemiddelde gezinnen bestaande uit 1,83 tot 2,31 personen. Nog een pak kleiner dan de ‘gezinnen’ die men op het achtergestelde Overleie wil huisvesten, dus. De gemiddelde grootte van een huishouden ligt in Kortrijk nu trouwens op 2,26. Wat men op de Leie-oevers wil bouwen ligt daar eerder onder dan boven. Toch blijft men de mantra van ‘Kortrijk, gezinsvriendelijke stad’ maar herhalen. Wellicht in de overtuiging dat, als je iets maar vaak genoeg herhaalt, men uiteindelijk zelfs de grootste leugen slikt. Ook aan de Leieboorden zullen dus hoofdzakelijk kleinere wooneenheden met maximum 2 slaapkamers verrijzen. En dan nog uitsluitend voor wie het zich kan veroorloven. Schepen Maddens was daar vrij duidelijk in en liet in Het Nieuwsblad van 6 mei jl. optekenen: ‘het moet mogelijk zijn dat een klein deel ervan (hij bedoelt de woningen die men aan de Leieboorden gaat neerpoten) aan een betaalbare prijs wordt verkocht.’ Vermoere had kunnen opmerken dat het overgrote deel dus aan onbetaalbare prijzen zal worden verpatst, maar dat deed hij niet. Uiteraard niet.

Zowel het Vlaams Belang en SP.A uitten kritiek op de plannen die het schepencollege op de gemeenteraad ontvouwde. Vlaams Belang en SP.A vinden allebei dat er te weinig garanties op betaalbaarheid van de woningen zijn. Het Vlaams Belang had ook nog kritiek op de ‘verappartementisering’ van Kortrijk en het gebrek aan groene invulling. Opmerkingen die ook Groen! genegen is. En dat vind ik een beetje vreemd want appartementen maken juist veel beter gebruik van de schaarse ruimte. Appartementen hoeven ook niet saai te zijn, zoals veel mensen denken. Dat hangt in eerste instantie af van hoe men bouwt. Ik moet toegeven, de schetsen van de Leieboorden die ik tot nu toe gezien heb, beloven op dat vlak niet veel goeds. Iedereen lijkt zich er ook al bij neergelegd te hebben dat er minstens drie woontorens van 10 verdiepingen of meer moeten komen: één ter vervanging van de foeilelijke toren aan het Sint-Amandscollege en nog twee op Kortrijk Weide. In hoeverre in dergelijke woontorens nog van enige sociale cohesie sprake is, blijft voor mij een open vraag. In zo’n hoogbouw verdwijnt de sociale controle bijna volledig wat dan weer het onveiligheidsgevoel verhoogt. Het zou mij sterk verwonderen of men daar in Kortrijk al ooit over nagedacht heeft. Of zo’n woontorens wel passen in een provinciestadje als Kortrijk is ook maar zeer de vraag. Tot slot schijnt zich ook niemand vragen te stellen bij de energievoorziening voor dit gigantische project. Kortrijk mist hier een uitgelezen kans om energie-neutraal te bouwen. Jammer. Maar niet verwonderlijk.

Vreemd genoeg is er in heel de discussie over betaalbaarheid niemand die een cijfer naar voor schuift. De meerderheid niet, maar ook de oppositie niet. De lokale krantenjongens al zeker niet. Gelukkig zijn er anderen die daar wel eens over nadenken. Zoals de denktank Itinera. Die becijferde dat een gemiddelde nieuwbouwwoning ongeveer 220.000 euro kost. De panden die je op de vernieuwde Leieboorden voor die prijs zult kunnen kopen, zal je op de vingers van 1 hand kunnen tellen. Volgens Itinera kan ook slechts 1 op vijf van de Belgische huishoudens zich zo’n koopsom veroorloven. En dan nog op voorwaarde dat er al een spaarpot van 50.000 euro voorhanden is en er 25 jaar lang aan een gunstige rentevoet kan worden geleend. Nog volgens Itinera is de situatie bij de tweeverdieners met 2 kinderen wel een stuk rooskleuriger: daar zou 68% van die gezinnen zich een dergelijke koopsom kunnen veroorloven. En laat dat nu precies de groep zijn waar het Kortrijkse stadsbestuur zogezegd op mikt….. maar helaas geen woningen voor voorziet…… Itinera vertelt jammer genoeg ook niet welk deel van het totaal aantal huishoudens die tweeverdieners met 2 kinderen uitmaakt. (De huishoudens met 2 ouders en 2 kinderen maken een goeie 10% van het totaal aantal huishoudens uit. Niet in ieder gezin met 2 ouders en 2 kinderen werken evenwel beide ouders.) En wat Itinera ook vergeet is dat gezinnen vaak starten als tweeverdieners maar in de loop der jaren evolueren naar eenverdieners, wat het aanschaffen van een eigen woning ook niet vergemakkelijkt. (volgens de studie van Itinera is slechts 10% van de 2-oudergezinnen met 2 kinderen waar maar 1 een beroepsinkomen heeft in staat om een eigen woning te verwerven.)

Een niet onbelangrijke kanttekening bij dit verhaal: volgens een recente studie lopen 2 op de 3 vandaag afgesloten huwelijken op de klippen. De gemiddelde leeftijd waarop men scheidt ligt in het Vlaams gewest tussen de 42 en 44 jaar. Dat betekent lang voor de aangekochte of gebouwde woning is afbetaald. Veel van die ‘ideale’ gezinnen (tweeverdieners met 2 kinderen) die men in Kortrijk zogezegd wil aantrekken, eindigen dan ook als eenverdieners met twee kinderen en vooral een huizenhoge berg schulden, die hen verplicht om naar andere, minder kwaliteitsvolle woningen te verhuizen. In Kortrijk wil men dit soort mensen niet, dat is wel duidelijk. Nee, men wil jonge gezinnen met kinderen. Bij voorkeur tweeverdieners. Als ze uit elkaar gaan moeten ze maar ergens anders naartoe verhuizen…. Onder een designbrug of zo. Daar zijn we in Kortrijk, dankzij plaatselijk visionair Stefaan, al ruim van voorzien….

Een verjaardag is geen herdenking.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 20/05/2011 by Pär Ongeluck

Volgens vkk, het onnavolgbare wiskundige genie van Kortrijk, herdenkt de stad Kortrijk zondag voor de 71ste keer de veldtocht van mei 1940. (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=C33ACPD4&postcode=8500) Dat zou mij toch sterk verwonderen want het zou betekenen dat de eerste herdenking in volle bezetting zou hebben plaatsgevonden! De eerste herdenking zal m.i. ten vroegste in mei 1946 geweest zijn. En ik ben helemaal niet zeker of men in 1946 al zo tuk was op herdenkingen. Ik denk dat we nu ten hoogste aan de 65ste editie toe zijn. Maar soit.

Wat wel klopt is dat het het dit jaar de 71ste verjaardag is van de slag om de Leie. Maar dat is weer iets anders. Waarom die slag nu zondag, 22 mei, wordt herdacht is mij een raadsel. De slag om de Leie vond namelijk plaats van 24 tot 28 mei 1940 (capitulatie van België) en maakte deel uit van de 18-daagse veldtocht die op 10 mei begon. Maar ach, ja, daar maalt toch geen lezer of politicus om. En dus mag vkk, niet gehinderd door enig rekenkundig en historisch inzicht, rustig verder uit zijn nek blijven kletsen. En gebeuren herdenkingen dan maar op de dagen dat het de herdenkers uitkomt. Zo gaat dat nu eenmaal met de geschiedenis. Straks is iedereen het, op instigatie van Stefaan, het geweten van de natie, toch vergeten….

Bronnenkritiek.

Posted in Persweeën. on 19/05/2011 by Pär Ongeluck

Lokale krantenjongens zijn vooral gespecialiseerd in het kritiekloos overschrijven van mededelingen van overheden en organisaties allerhande. Ze schamen zich er ook niet voor om aan inteelt te doen en een ander medium als bron te vermelden, zonder die bron te onderzoeken. Zo titelt ene bpr op de weblog van Het Nieuwsblad dat ‘geen enkele Kortrijkse taxi in orde tijdens controle’ bleek. (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20110518_176&postcode=8500). Volgens de schrijver voerde de lokale politie die controle uit op woensdag en als bron vermeldde hij ‘wtv’. De waarheid is dat bpr woensdag vanuit zijn luie zetel naar een nieuwsuitzending op wtv waarin dit item aan bod kwam, heeft gekeken en daarna een artikeltje in elkaar flanste. Omdat in die nieuwsuitzending niet werd vermeld wanneer de eigenlijke controle had plaatsgevonden, ging bpr er gemakshalve – ‘gemak’ is het hoogste goed voor een krantenjongen – en geheel in lijn met de tradities en geplogenheden binnen het Kortrijkse schrijversgild van uit dat het een gebeurtenis van vandaag was. En dus krabbelde de scribent dat het woensdag, gebeurde….  Een échte journalist had op zijn minst de moeite genomen om zijn licht eens bij de politie zelf op te steken. Een telefoontje of een bezoek aan de website van de politiezone Vlas had volstaan om te weten te komen dat de actie van de politie zaterdag had plaatsgevonden. Het bericht over die controle van de taxibestuurders staat overigens al sinds dinsdag op de website van de politie (zie http://www.pzvlas.be/Nieuwsbericht.236.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=2327&tx_ttnews[backPid]=2&cHash=cf862afa8c). Hetzelfde bericht, maar dan vollediger en met toevoeging van zinnig commentaar, stond diezelfde dag ook al op de weblog van Kortrijkwatcher (zie http://kortrijkwatcher.be/?p=1533) Wie écht op zoek is naar correcte informatie kan maar beter geen kranten lezen of televisie kijken, zo blijkt nog maar eens.