Archief voor juli, 2014

Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Rechts, rechts!

Posted in De Bijlage. with tags , , , on 15/07/2014 by Pär Ongeluck

Het nieuws is wat verloren gegaan in de voetbalgekte die ook Kortrijk in de ban hield maar wij willen u dit belangrijk item toch nog even onder de aandacht brengen: de stad Kortrijk werkt in alle stilte aan een ontwerp voor een nieuw politiereglement. Ook prostituees (m&v) worden door dit reglement gevat. In dat nieuwe reglement staat naast een dresscode ook een taaltest én een test van de kennis rond toeristische trekpleisters.

Wat de dresscode betreft worden alle dames en heren van deze dienstverlenende sector verplicht om zich in een hoogstens tweedelig lingeriesetje van maximaal 20 vierkante centimeter textiel in de kleuren geel en zwart te (ont)hullen, met een pluim in de aars.

“De kwaliteit van de dienstverlening van onze prostituees kan inderdaad beter”, zegt Yves Vanneste, directeur Communicatie en Recht van de stad Kortrijk over de taaltest en de test van de kennis van de toeristische trekpleisters van Kortrijk. “Wij vernemen van gebruikers dat er steeds meer hoertjes zijn die onze toeristische plekjes niet zo goed kennen. Als ze bijvoorbeeld hun diensten in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk aanbieden, rijden ze om, gewoon omdat ze de kortste weg niet kennen. Dit verlengt uiteraard de afwerkprocedure, wat op zijn beurt voor ontevreden klanten zorgt. En ontevreden klanten komen niet terug. Bovendien is na diepgaand participatief onderzoek gebleken dat veel van de lichtekooien van Maghrebijnse, Oost-Europese of Zuidoost-Aziatische origine wel perfect lippendienst verlenen maar geen gebenedijd woord Nederlandsch spreken. Dit werpt een smerige smet op het blazoen van onze mooie Vlaamsche stad. Veel van onze hoerenlopers zijn trouwens zelf geen andere taal dan het West-Vlaams machtig en krijgen aldus heel moeilijk hun wensen op passende wijze uitgedrukt. Ik hoef u niet te vertellen dat zoiets wel tot problemen en misverstanden moet leiden en nefast is voor de economische gezondheid van onze stad.”

Het voltallig schepencollege zal solidair en in solidum toezien op de correcte toepassing van dit deel van het nieuwe politiereglement.

Zie ook: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140619_01147681

Advertenties

Allen daarheen: Kortrijk, de goedkopere parking.

Posted in Verkeer(d) with tags , , , on 14/07/2014 by Pär Ongeluck
Volgens De Standaard is Kortrijk één van de goedkoopste parkeersteden (1). En daar zijn ze in het rechts-populistische stadsbestuur van Kortrijk bijzonder fier op. Zowel de schepen van immobiliteit, Marc Lemaitre, als zijn opvolger Axel Weydts – allebei lid van de Testaankooppartij – bazuint dat ook via Twitter uit:
Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

In welke Vlaamse steden parkeert u het goedkoopst? Vergelijking: standaard.be/cnt/dmf2014070

Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

Kortrijk het goedkoopst voor het meeste comfort! In welke steden parkeert u het goedkoopst? standaard.be/cnt/dmf2014070 via @destandaard

Maar is goedkoop eigenlijk wel zo goed als de kranten en onze politici ons willen laten (of doen) geloven?

Iedereen is er het ondertussen wel over eens dat het verkeer het leven in en rond onze steden grondig verstoort wegens teveel (auto’s) en te weinig (wegen). De nefaste invloed van al dat verkeer op het milieu en de gezondheid is zo stilaan ook wel tot de meeste mensen doorgedrongen. Pas nu beginnen we ons goed te realiseren dat de kostprijs van dat verkeer vele malen hoger is dan we tot nu aannamen. Zelfs over de oplossing zijn we het grotendeels eens: alleen minder vervuilend vervoer kan ons nog redden. Maar dan pas begint de discussie want iedereen vindt blijkbaar dat het de anderen zijn die minder moeten rijden.

Rijden is onlosmakelijk verbonden met parkeren: wie rijdt moet ooit wel eens parkeren; waardoor er niet alleen een verkeersprobleem is maar tegelijkertijd ook een parkeerprobleem ontstaat. Om dat parkeerprobleem op te lossen heeft men ooit het betalend parkeren uitgevonden. Naderhand is gebleken dat het enige probleem dat betalend parkeren ooit oploste, het probleem van de overheidsfinanciën was. En toen de privésector zich realiseerde dat daar vet geld mee kon worden verdiend, werd de parkeersector in ijltempo geprivatiseerd. Maar iets wezenlijks oplossen heeft het betalend parkeren nog nooit gedaan; het verkeersprobleem niet en het parkeerprobleem evenmin. En in Kortrijk is men dan blij met lage parkeertarieven….. Blijkbaar is het de betrachting van dit populistische Kortrijkse stadsbestuur – maar ook het vorige – om zo weinig mogelijk inkomsten voor de stad te genereren. Van een doordacht verkeers- of parkeerbeleid is in Kortrijk bovendien nog nooit sprake geweest.

De eerste jaren van deze legislatuur worden, wat verkeer en parkeren betreft, vooral gekenmerkt door meer parkeerplaatsen. Vooral dan meer parkeerplaatsen voor (ultra)kortparkeren. Dat gebeurde onder druk van de middenstand en de retailbusiness. Wat de bewoners daar zelf van denken is blijkbaar niet zo belangrijk. Tenzij er natuurlijk aan hun portemonnee geraakt wordt. Om aan de verzuchtingen van iedereen tegemoet te komen, koos men in Kortrijk dan ook voor halfslachtige oplossingen, voornamelijk ingegeven door de kost van het parkeren. Enerzijds werd meer gratis parking georganiseerd (het zogenaamde shop en go) en tegelijkertijd werd het betalend parkeren fors uitgebreid en in ruil kregen de bewoners van de getroffen straten een gratis parkeerkaart in de bus. Van geen van deze maatregelen kan je stellen dat het maatregelen zijn die het gebruik van de wagen ontmoedigen. Ook nog tijdens deze legislatuur werd het openbaar vervoer nog verder uitgekleed. Veel tegenstand ondervonden De Lijn en de NMBS niet van dit stadsbestuur. Als ‘kers op de taart’ blijkt Kortrijk nu ook nog eens een van de goedkoopste steden om te te parkeren te zijn. Uiteindelijk bevordert dit stadsbestuur, gekenmerkt door een opportunistisch kortetermijndenken, en in tegenspraak met de mantra van ‘Kortrijk, klimaatstad’, met die goedkope parkeertarieven juist het onoordeelkundig en onnodig gebruik van de wagen. Goedkoop is in deze echt niet iets om fier op te zijn. Helemaal niet. Zucht.

(1) http://www.standaard.be/cnt/dmf20140701_01163194

De Paal van Kris.

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , on 04/07/2014 by Pär Ongeluck

Het zal de modale Kortrijkenaar wellicht nog niet zijn opgevallen omdat die zich doorgaans met de wagen verplaatst, maar gelukkig beschikt het Nieuwsblad met de figuur van Kris Vanhee over de immer alerte nestor van de plaatselijke journalistiek om ons gebrek aan kennis over het reilen en zeilen van onze stad bij te spijkeren. Als Kris iets schrijft is het waar en daarom – opdat ook niet-krantenlezers niet van deze informatie zouden verstoken blijven – herhalen we het hier nog eens: ‘voetgangers krijgen nieuwe signalisatie’ (1). De oude signalisatie was versleten, neem ik aan. En, geef toe, voetgangers zonder signalisatie, het is geen zicht.

Uiteraard heeft Vanhee dat allemaal niet zelf uitgevonden. O, nee. Heel ongewoon voor een journalist van zijn kaliber vermeldt hij zelfs zijn bron. Dat blijkt niemand minder dan de schepen van Mobiliteit te zijn; nee, daar vergist u zich, dat is niet de socialist Marc Lemaitre, maar de N-VA’er Rudolf Scherpereel. Of mogelijks ook Rudolphe Scherpereel, ik wil er vanaf zijn. Blijkbaar is er binnen het Kortrijkse schepencollege in alle stilte een herverdeling van bevoegdheden doorgevoerd. Of Lemaitre de omgekeerde beweging maakt – van (im)mobiliteit naar eerste schepen – is vooralsnog niet duidelijk. Zonder Kris Vanhee zouden we het echter helemaal nooit geweten hebben, zoveel is wel zeker. Het was de andere plaatselijke krantenjongens trouwens totaal ontgaan. Wat nog maar eens bewijst: uiteindelijk komt kwaliteit toch bovendrijven.

‘Er komt nieuwe bewegwijzering voor voetgangers’, doceert de nieuwbakken schepen van (im)mobiliteit in de krant van Kris. ‘Vijf afgebakende wijken krijgen elk een kleur en een symbool toegekend. Bovenop een paal staat de naam van het gebied, daaronder de verwijspijlen en daaronder de pijlen naar de bezienswaardigheden.’ Als de naam van het gebied zich bovenop die palen bevindt dan lijkt er mij toch iets loos te zijn met het ontwerp ervan; misschien handig voor steltlopers en langnekken, maar niet voor doorsnee voetgangers. Bovendien lijkt het mij ook wel wat overdreven: een naam, een kleur, verwijspijl en nog eens een pijl naar een van de vijftien (15!) bezienswaardigheden die Kortrijk rijk zou zijn. Een beetje van het goede teveel. Zeker als je ook nog eens rekening houdt met alle borden en pijlen die er nu al staan. Teveel pijlen en borden zijn gewoon contra-productief.

Ook Het Laatste Nieuws bericht over diezelfde palen waar Vanhee het over had (2). Wel iets verstaanbaarder. Misschien omdat de bron daar geen schepen is, dat is mogelijk. De HLN-bron is namelijk een ambtenaar: Eliza Bruneel, coördinator van Toerisme Kortrijk. De grote baas van toerisme Kortrijk is evenwel…. Rudolf/Rudolphe Scherpereel, de eerste schepen van de stad Kortrijk die volgens orakel Vanhee nu dus schepen van mobiliteit is. Anders dan in Het Nieuwsblad komt de lezer van Het Laatste Nieuws wel te weten in welke gebieden het centrum zal opgedeeld worden, hoeveel die palen gaan kosten (250.000 euro voor 70 palen ofte 3571 euro per paal….) en dat de stad hoopt om die kost voor het grootste gedeelte – 60% – op de rest van Vlaanderen af te wentelen. 40% of 100.000 euro zal de Kortrijkenaar dus zelf mogen ophoesten. De overige 150.000 euro mag hij meebetalen via Vlaanderen. Politici en ambtenaren vormen maar al te graag één front om de burger te belazeren. Maar dàt staat natuurlijk niet in de krant. Niet in Het Laatste Nieuws en al zeker niet in de krant van Vanhee.

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140630_01162155

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/nieuwe-bewegwijzering-met-kleuren-voor-toeristen-a1934559/