Archief voor september, 2011

Draaikonten.

Posted in Kortrijkse zendelingen, Vlugschriften on 30/09/2011 by Pär Ongeluck
VincentVQ profile

VincentVQ SBracke, 9 okt 2010, DeStandaard: ‘N-VA is een linkse partij.’ SBracke, 1 okt 2011, DeStandaard: ‘Ik ben rechts nu.’

Bovenstaande is wat Minister van Eenvoudige en vooral Nutteloze Bezigheden, Vincent Van Quickenborne, vandaag over Siegfried Bracke kwetterde. Die boodschap zegt minstens evenveel over Van Quickenborne als over Bracke.

Van Siegfried Bracke kan je in ieder geval (nog?) niet zeggen dat hij zijn huik naar de wind hangt, zoals opportunist Van Quickenborne wél al heel zijn leven doet. Wie de geschiedenis van Vincent Van Quickenborne een beetje kent weet immers dat hij bvb. ooit lid was van de federalistische denktank de Coudenberggroep. Een groep die zich fel tegen Vlaams-nationalistische eisen verzette. Diezelfde Van Quickenborne was ook ooit lid van het radicaal-linkse Amada, tot 1998 nog woordvoerder van TriAngel, een andere links-unitaire groepering. Het weerhield hem er evenwel toen ook al niet van om zich in 1999 via de partij ID21-VU – niet bepaald een unitaire partij toch? – tot senator te laten verkiezen. Ook een serieuze ommezwaai! Toen ID21-VU uiteenviel, bekeerde hij zich ook nog even tot Spirit. Daarna koos hij echter snel eieren voor zijn geld en werd hij Open VLD’er. Van Quickenborne is zowat het prototype van de politieke mossel en wel de laatste die iemand anders – via Twitter dan nog! – een beetje de les moet spellen omdat hij niet meer weet wat links of rechts is. Anderzijds: van mensen die godganse dagen op Twitter slijten kan je ook niet de meest diepzinnige dingen verwachten. Van Quickenborne is daar het levende bewijs van.

Hoe komt het trouwens dat Van Quickenborne nu al weet wat er in De Standaard van morgen staat? Of heeft Zijne Excellentie zich van datum vergist?

Advertenties

Byttebier is happy en dankt u voor uw bijdrage.

Posted in Cijfers en Letters., Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , on 29/09/2011 by Pär Ongeluck

Dinsdag slaagden dieven erin een laptop en een gps te stelen uit een auto van een beveiligingsfirma. Op het ogenblik van de feiten installeerden de techneuten net zes bijkomende camera’s in de zaak van Koen Byttebier op het Vandaleplein. Byttebier is een bekend handelaar. Een bekend gemeenteraadslid in stad Kortrijk ook. Fractieleider zelfs (van de Open VLD) en fractieleider voor zijn partij in de politieraad. Zit in de Raad van Bestuur van Parko, als ik mij niet vergis. En in FIK. En in de Goedkope Woning. Type stille werker. Enfin, dat vermoed ik toch want veel hoor je zijn stem niet op de gemeenteraad. Of vanuit die andere besturen. Geniet, in het voetspoor van die andere Kortrijkse Kwetteraar (KK), Vincent Van Quickenborne, nogal wat bekendheid op Facebook en Twitter. Een echte Blauwe Beer. Maar dit terzijde. Buiten het feit dat de gedupeerden op dat ogenblik in zijn winkel camera’s installeerden, heeft Koen Byttebier geen reet met de diefstal te maken. Omdat Koen Byttebier (KB) een min of meer Bekende Kortrijkenaar (BK) is, vond Kris Vanhee (KV) het echter wel opportuun om het geëerde raadslid aan het woord te laten. “BK’s hebben altijd wel iets over niets te vertellen”, denkt Vanhee. En dus mag Blauwe Beer KB ook eens iets zeggen. Kris noteert wel. Zonder nadenken. Zoals het een Kortrijkse journalist betaamt. (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=KR3GBB3U) Nu, wat zegt BK KB in verband met die zaak waar hij eigenlijk geen fluit mee te maken heeft? Dat hij ondertussen 16 camera’s heeft. Ja, daar zaten we als lezer eigenlijk wel op te wachten, op die informatie. 16 camera’s lijkt mij iets voor een verzamelaar. Of een geobsedeerde. Wat nog? Ah! KB heeft al eens iemand met een klantenkaart ontmaskerd! Nou, nou! Waar camera’s al niet goed voor zijn: om iemanden met klantenkaarten te ontmaskeren! Het is mij niet helemaal duidelijk wat nu precies die klantenkaartmisdaad is maar zolang KB en KV het weten, is het voor mij wel goed. Terwijl KV dat doet, verricht hij tenminste geen ander onheil. Ook interessant om weten: KB heeft al zo’n 25.000 euro in beveiliging geïnvesteerd. Een echte journalist zou hiermee iets kunnen aanvangen. Niet Vanhee, dus. Zo is het Vanhee blijkbaar volkomen vreemd dat de kosten van die beveiligingscamera’s eigenlijk voor een groot stuk via de belastingen worden gerecupereerd. En in feite dus door de andere belastingbetalers worden betaald. Hoe het werkt? De zelfstandig ondernemer (kan ook een BVBA of een NV zijn) geniet voor zijn beveiliging van een fiscale investeringsaftrek van 20,5% op zijn netto-winst. In het geval Byttebier is dat dus 5125 euro die hij mag aftrekken. Ineens. Van zijn nettowinst. Daarnaast mag hij die kosten ook afschrijven. Op vijf jaar bijvoorbeeld. Dat is 5000 euro per jaar. Dat gaat natuurlijk af van zijn bruto-winst; betaalt hij bijgevolg ook weer een pak minder belastingen. En daarnaast mag hij bepaalde kosten ook nog eens voor 120% aftrekken van zijn bruto-winst. U leest goed: voor 120%. Hoeveel heeft het hem dan in werkelijkheid gekost? Ik ben geen boekhouder maar het is toch heel wat minder dan die 25.000 euro. En hoeveel heeft de belastingbetaler daartoe bijgedragen? Ook dat weet ik niet precies maar het is meer dan men zou vermoeden. Weet u trouwens hoeveel beveiligingsinvesteringen u als particulier mag inbrengen? Eenmalig maximum 710 euro (op uw volgende belastingbrief van 2012). En daar houdt het op. De fiscus is wel bijzonder gul voor zelfstandigen. En die passen die aftrekbaarheidsregels nauwgezet toe.

In dit verband is het ook goed om weten wie er in België eigenlijk belastingen betaalt. 42% van de belastinginkomsten komt uit btw en accijnzen. Dat komt dus rechtstreeks van de eindgebruikers. U en ik, zeg maar. 37% komt van de personenbelastingen. Van vooral de werknemers. Van die mensen waarvan het inkomen gekend is. 13% komt uit de vennootschapsbelastingen. De rest komt uit onroerende voorheffing en andere heffingen. De gemiddelde aanslagvoet maakt het nog wat duidelijker: een werknemer betaalt tussen de 25 en de 50% belastingen op zijn inkomen. Bedrijven gemiddeld 17%. Dat grote verschil wordt vooral verklaard door de enorme aftrekmogelijkheden waarover bedrijven in België beschikken. Onder andere de investeringen voor beveiligingscamera’s. Koen Byttebier dankt de andere belastingbetalers van harte.

Een oude taart in een nieuw kleedje.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 28/09/2011 by Pär Ongeluck

Kortrijk heeft een nieuwe huisstijl. Daar is zelfs over nagedacht en er hoort ook een handboek bij. Zie: http://issuu.com/communicatie_kortrijk/docs/kortrijk-huisstijlhandboek-versie-23-09-low. Mooi, mooi. Enfin, voor wie het graag ziet dan toch. Ik vind het niet zo bijzonder, maar ga daar niet over zeiken. Het is een tikkeltje anders dan wat het was. En daarmee is ook alles gezegd. Een website zoals je er wel 13 in een dozijn hebt. Meest opvallende verandering: Kortrijk is nu niet langer ‘Kortrijk’ maar is ‘stad Kortrijk’ geworden. Waarom men dat ‘stad’ voor ‘Kortrijk’ eraan heeft toegevoegd, is mij niet helemaal duidelijk. Misschien omdat uit onderzoek is gebleken dat bezoekers ‘Kortrijk’ als een dorp ervaren?

Het plaatje oogt dan misschien wat frisser, wat eigentijdser, wat kaler of wat nieuwer, de inhoud blijft dezelfde. Ook de taal. En de taal die op de website van Kortrijk wordt gehanteerd is vaak verschrikkelijk oubollig, dwangmatig hip of ronduit slecht. Doorspekt met taalfouten ook. Soms waan je je écht op de website van een krant! In het kader van de vernieuwing nu ook nog eens de borstel door de redactie halen en die vervangen door een paar deftige schrijvers en we zijn er. Dat zou wel eens de allermoeilijkste opgave kunnen blijken. Gelukkig beschikt de stad-Kortrijk-voorheen-Kortrijk over een leger communicatiedeskundigen en een halftijds cultuurintendant om een oogje in het zeil te houden. Zonder zeveren: hoe zou het nog met die Willem zijn? Of is het Wim? Al terug uit vakantie? Of legt hij ondertussen de laatste hand aan zijn rapport dat eind december vorig jaar al klaar zou zijn?

De Keizerin van Blandings.

Posted in Vlugschriften on 27/09/2011 by Pär Ongeluck

Op 11 oktober eerstkomend voert ‘iemand’ een zogenaamde prospectiereis uit naar Windsor Maidenhead in het Verenigd Koninkrijk. ‘In voorbereiding van het bezoek van de gemeenteraad in het voorjaar van 2012. Dat is het eerste punt op de agenda van het schepencollege van woensdag 28 september.

The Royal Borough of Windsor and Maidenhead – want zo heet het officieel – is een zusterstad van Kortrijk. Windsor and Maidenhead ligt, voor de geïnteresseerden, in het graafschap Berkshire, de lieftallige biotoop waarin zich ook tal van de verhalen van PG Wodehouse afspelen. Met o.a. Lord Emsworth, Galahad Threepwood, Jeeves en de Keizerin van Blandings, een Zeug met aristocratische allures. De waarnemend burgemeester gaat er elk jaar wel eens naartoe, in het gezelschap van zijn echtgenote, dus hij kan het weten. Naar die zusterstad, bedoel ik. Niet naar de Keizerin, voor zover ik weet.

Gezien zijn voorafgaande bezoeken zou je denken dat de burgemeester ondertussen een ervaringsdeskundige in Windsor and Maidenheadachtige toestanden is, maar nee. Het schepencollege vindt het nodig om ter voorbereiding van de trip van de gemeenteraad in het voorjaar, eerst nog een officieel gezant derwaarts te sturen. Kwestie van daar op het geijkte ogenblik toch niet geheel onvoorbereid binnen te vallen. In april ging Lybeer er trouwens al eens naartoe. Bleek toen ziek te zijn en prospecteren was niet aan de orde. Wel een Britse lunch (een verband met de mysterieuze ziekte waar Lybeer aan ten prooi viel, valt niet uit te sluiten), een parade van Rolls Royce wagens, een meeting met de andere zustersteden in de Guildhall en een receptie ter ere van de negentigste verjaardag van goeie ouwe Prins Philip of zoiets.

Eén van de bedoelingen van het Twinning Committee is let op het schitterende Engels! – ‘to provide opportunity for many, who might not otherwise do so, to travel abroad’. Zouden ze daar de voltallige gemeenteraad van Kortrijk mee bedoelen?

Souk de vaud!

Posted in Vlugschriften, Woordenaars on 26/09/2011 by Pär Ongeluck

Op de website van Alexander De Croo staat in de tekst met als titel ‘Eerlijk duurt het langst‘ een knoert van een dt-fout. Alexander meent te weten dat ‘door aan de kant te blijven staan, hij zichzelf en zijn partij (Alexander doelt op Bart De Wever en N-VA nvdr) tot de oppositie heeft veroordeelt en het is nu eenmaal de plicht van de oppositie om tegen te zijn.‘ Zie http://www.alexanderdecroo.be/nieuws/p/detail/eerlijk-duurt-het-langst. Kortrijks kwetteraar par excellence, Vincent Van Quickenborne, verspreidde de link naar het artikel van Alexander via Twitter, waardoor ik aanneem dat Vincent de kemel in de tekst van Alexander ook niet opmerkte. Of teksten verspreidt zonder ze gelezen te hebben. Ik weet niet wat nu het domste is: zo’n fout niet opmerken of een tekst waar een overduidelijke fout in voorkomt, verspreiden zonder te lezen. Het pleit in ieder geval niet voor de ernst en het kritisch vermogen van Van Quickenborne. Meer dan een waterdrager is hij blijkbaar niet.

De titel van ‘woordenaar van de maand’ wordt in september dan ook, bij hoge uitzondering en omwille van de voorbeeldfunctie van beide protagonisten, collegiaal gedeeld door Alexander De Croo en Vincent Van Quickenborne. (Sorry, Kris! Maar ik weet zeker dat jouw kans nog komt!) Politici die de dt-regel niet beheersen, daar kan je onmogelijk veel vertrouwen in hebben. Kromtaal gaat namelijk hand in hand met krom denken.

PS: ik reageerde op het artikel van Alexander De Croo met ‘kan het even zonder dt-fouten?’ maar mijn reactie was een uur nadien nog niet geplaatst. De fout ook nog niet rechtgezet, trouwens.

PPS: in de loop van de ochtend werd het artikel aangepast.

De burgemeestersverkiezing.

Posted in Kortrijkse zendelingen, Persweeën. on 26/09/2011 by Pär Ongeluck
Met de verschrikkelijk geformuleerde on-zin ‘Pittige strijd om sjerp kondigt zich aan met Lieven Lybeer‘, probeert politicoloog Freddy Vermoere de lezers van Het Nieuwsblad een dieper inzicht te verschaffen in de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DQ3FO79K) Volgens Vermoere wil Stefaan, de klerk van justitie, opnieuw burgemeester worden en staat hij niet te springen om Yves Leterme als uittredend premier te vervangen.  “Nee, ik sta te popelen om weer aan de slag te gaan in Kortrijk”, zegt Onze Man in Brussel. Of Kortrijk wel zo zit te popelen om hem terug te zien, is een vraag die niet eens in hem  opkomt. Dat getuigt van een verregaand narcisme. Iets waar wel meer politici last van hebben.

Volgens Vermoere wordt de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar in Kortrijk een strijd om de post van burgemeester. Onder lokale journalisten heerst namelijk de hardnekkige misvatting dat in België een burgemeester wordt verkozen. Ook anderen, zoals Vanhee, lieten zich in het verleden al op die gedachte betrappen. Nog één keer: in België wordt een burgemeester door de gemeenteraad voorgedragen. De kiezers bepalen wie in de gemeenteraad zetelt. Dat zorgt soms voor verrassende resultaten. Of Stefaan, de klerk van justitie, uiteindelijk weer burgemeester van deze stad wordt, hangt van tal van factoren af. Factoren die zelfs Stefaan niet in handen heeft. Wat de Man zelf en perskoelie Vermoere daar ook mogen over denken.

Vermoere gaat er in zijn artikel al te makkelijk van uit dat de CD&V, de partij van De Clerck én van Lieven Lybeer, na die verkiezingen weer aan zet is en de burgemeester zal mogen voordragen. Dat is helemaal niet zeker, gezien de tanende populariteit van de CD&V. Die verkiezingen degraderen tot een strijd om de burgemeesterssjerp is trouwens een heel duidelijke politieke stellingname. Vermoere zegt het niet met zoveel woorden, maar eigenlijk probeert hij er zijn lezers met die uitspraak van te overtuigen dat de rest van de kandidaten er niet toe doet. Zoveel duidelijkheid zijn we van onze journalisten niet gewoon. Anderzijds: zoveel arrogante onnozelheid zijn we van de lokale pers wél gewoon.

De verkiezingen zijn in de eerste plaats een populariteitsmeting tussen partijen. Wie uiteindelijk de burgemeester zal mogen voordragen hangt van die uitslag af. Welke partijen er samen in slagen een meerderheid te vinden, dus.  Zoals Vermoere het voorstelt is het een strijd tussen individuen van eenzelfde partij: Lybeer en De Clerck.

Ten behoeve van de lezers en de krantenjongens de resultaten van de voorbije verkiezingen even op een rijtje:

In 2000 haalde Stefaan De Clerck in Kortrijk nog een monsterscore van 15.262 voorkeurstemmen. Hoewel CD&V toen een absolute meerderheid had, opteerde men toen wel voor een coalitie. Zes jaar en een ambtstermijn als burgemeester later bleken nog amper 8634 mensen overtuigd van ’s mans kwaliteiten. Dat is bijna een halvering. Op amper één legislatuur! De resultaten van de federale verkiezingen vertonen wat De Clerck betreft, eenzelfde, sterk dalende, tendens. De CD&V kwam in 2006 samen met de N-VA op maar haalde geen absolute meerderheid meer en zag zich dus verplicht een coalitie te vormen met de Open VLD. In 2007 haalde De Clerck in heel het kanton Kortrijk zelfs minder stemmen dan hij een jaar voordien, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 nog haalde! Hoewel die resultaten alarmerend zijn, blijft de man er blind voor. Onverstoorbaar in zijn eigenwaan. En met hem de lokale pers.

Ondertussen bouwde Lybeer in de schaduw van de grootmeester zijn legendarische dienstverleningsimperium verder uit: in 1994 haalde hij 1850 stemmen, in 2000 wist hij – op het hoogtepunt van de populariteit van Stefaan, nota bene! – al 2488 mensen te overtuigen en in 2006 deed hij dan de grote sprong voorwaarts met 3521 supporters. Of zijn populariteit ondertussen nog is toegenomen, weet ik niet. Zijn ‘leugentjes om bestwil’ zullen hem toch geen stemmenwinst opleveren, vermoed ik. Gelukkig voor hem vergeten de kiezers nogal snel en hangt het stemgedrag vooral af van de acties die men in de laatste maanden voor de verkiezingen onderneemt. Het minste dat je kan zeggen is dat Lybeer als interim-burgemeester geen schitterende beurt heeft gemaakt. De kans is groot dat hij daar bij de volgende verkiezingen op wordt afgerekend. Die kiezers die in 2000 nog massaal voor De Clerck stemden, gaven (o.a. door die infantiele voorstelling van zaken door de lokale pers, die er toen ook een strijd Lybeer-De Clerck van maakte) toen al meer de voorkeur aan de minder hautaine Lybeer. Maar eigenlijk verloor de CD&V vooral. Dat verlies is des te opmerkelijker omdat de CD&V in 2006 samen met de N-VA opkwam. De tandem CD&V-N-VA leverde geen absolute meerderheid op, wat eigenlijk betekent dat CD&V tegenover 2006 vooral stemmen verloor. Dat verlies was uitsluitend toe te schrijven aan de slechte score van De Clerck. De resultaten van de verkiezingen die na 2006 bevestigen die tendens: iedere verkiezing waaraan De Clerck deelnam haalde hij minder en minder stemmen.

Er zijn echter nog andere kapers op de kust. Ook binnen de partij van De Clerck. Wat te denken van de immens populaire en uiterst innemende Carl Decaluwé, bijvoorbeeld? Of Roel Deseyn? Of, bij de Open VLD,  Van Quickenborne, de man wiens voornaamste bezigheid het is om zichzelf via Twitter te promoten? Bij de laatste verkiezingen stak Van Quickenborne – Q of Quickie voor de Vermoeres onder ons – met zijn 6358 voorkeurstemmen De Clerck al naar de kroon en het zou mij niet verwonderen mocht hij daar nu nog een schepje bovenop willen doen. Alhoewel…. zouden de kiezers de fratsen van Mister Twitter niet zo stilaan moe zijn? Zeker in Kortrijk heeft de man nog altijd niets bewezen. Bij de SP.A deed Philippe De Coene het in 2006 ook helemaal niet onaardig met 4083 voorkeurstemmen. Zes jaar daarvoor had hij er trouwens al 3740. Of Leleu, Cnudde, Bral, Maddens, Depuydt, Santy, Coulembier en de Bethune er ook na de volgende verkiezingen nog bij zullen zijn? Misschien. Maar ik denk niet dat hun activiteiten als schepen de laatste vijf jaar echt veel tot hun populariteit hebben bijgedragen. Zij die regelmatig voor het voetlicht traden, etaleerden vooral een volkomen gebrek aan visie. Het gestuntel en geknoei van het voltallige stadsbestuur was deze legislatuur zo stuitend dat de zittende meerderheid zich bijzonder gelukkig mag prijzen dat het de lokale pers aan ieder kritisch vermogen ontbreekt. Met een pers die naam waardig wisten we nu al met zekerheid: de huidige meerderheid wordt bij de volgende verkiezingen genadeloos afgeslacht. De vierde macht is in Kortrijk echter, door een totale afwezigheid aan kwaliteit, een niet te onderschatten medestander van de zetelende meerderheid.

Ook de N-VA zou in Kortrijk wel eens een grotere rol kunnen gaan spelen. Misschien zal de CD&V zich wel verplicht zien om de N-VA weer  op te vrijen om nog aan een bestuursmeerderheid te raken. Ik weet niet of de N-VA daartoe nog bereid is. En wat met Groen!? Krijgen Caron en Avijn misschien het gezelschap van één van de Groen!- jongeren? Het Vlaams Belang lijkt in Vlaanderen wat aan een terugval toe maar op lokaal vlak kunnen er best nog opflakkeringen zijn.

De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar tot een ‘pittige strijd tussen Lybeer en De Clerck’ herleiden, zoals Vermoere en De Clerck doen, getuigt, wat betreft de eerste, niet van veel inzicht in de politieke realiteit en wat betreft de tweede, van zielige wereldvreemdheid. Krantenlezers en kiezers van Kortrijk verdienen veel beter.

De ombudsmannenbus.

Posted in Woordenaars, writers blog with tags , , on 23/09/2011 by Pär Ongeluck

Op donderdag 13 oktober, van 15 tot 18 uur, komen de federale Ombudsman en de Ombudsman voor de Pensioenen met de ombudsbus naar Kortrijk. En je kunt hen gratis consulteren. Of een klacht neerleggen. Dat staat op de website van de stad Kortrijk te lezen (zie http://www.kortrijk.be/nieuws/maak-kennis-met-de-federale-ombudsman-en-de-ombudsdienst-pensioenen).

Op de website van de stad Kortrijk heet het dat je ‘op die dag gratis bij beide vertegenwoordigers in de promobus op het Schouwburgplein terecht kunt.’ Meteen gevolgd door: ‘Met welke reden vraag je je af? Beiden behandelen vragen en klachten van burgers, maar hebben geen vestiging in onze stad.’ Dat is nu eens een voorbeeld van echte stadhuistaal: veel woorden gebruiken om iets eenvoudigs uit te drukken. ‘Met welke reden’ is ronduit slecht Nederlands; het moet ‘om welke reden’ zijn. Of ‘met welke bedoeling’. Het is mij trouwens een raadsel waarom – om welke reden! met welke bedoeling! – men niet gewoon ‘waarom‘ schrijft. Dat is korter, eenvoudiger en duidelijker. Te kort, te eenvoudig en te duidelijk voor het leger ‘communicatiedeskundigen’ en de vetbetaalde-maar-voor-de-rest-onzichtbare-cultuurintendant van taalarmoedig Kortrijk. Maar goed.

De ombudsbus brengt een bezoek aan Kortrijk omdat er in Kortrijk, volgens de schrijver van dienst, ‘geen vestiging van de betrokken diensten is’. De federale ombudsman zetelt inderdaad niet in Kortrijk, dat is nogal wiedes. Kortrijk is het centrum van de natie niet. De Rijksdienst voor Pensioenen (van werknemers) heeft echter wél een zetel in Kortrijk. In de Keer der Vlamingenstraat nummer 6, om precies te zijn.

En wat doet die federale ombudsman volgens de website van de stad Kortijk? Eigenlijk weten ze het op de redactie van de website ook niet zo goed want ze schrijven: ‘Bij de federale ombudsman kan je terecht met klachten over bv. belastingen, kinderbijslag, een verblijfsvergunning of de inschrijving van je voertuig, …)’ Dat lijkt mij allemaal nogal vaag. Verwarrend ook. Die drie puntjes op het einde van de zin wekken de indruk dat je met een ongelimiteerd scala van problemen bij de ombudsman terecht kunt. Kan je er bijvoorbeeld terecht voor vragen over studiebeurzen? Over woonleningen? Subsidies voor isolatie? Klachten over het gedrag van bepaalde politiemensen? De gemeente? Vestigingsattesten? Milieuvergunningen? Energiefactuur? Verkeersbelasting? En zo zou ik nog een poosje kunnen doorgaan. De website van de stad Kortrijk creëert, met die drie puntjes achter de bevoegdheid van de federale ombudsman, bij de lezer erg hoge, maar vooral ook irreële verwachtingen. Verwachtingen die de arme ombudsman helemaal niet kan inlossen. Omdat hij voor veel zaken gewoon niet bevoegd is. De federale ombudsman is namelijk enkel bevoegd voor federale materies. Meer bepaald voor problemen tussen de burger en de federale overheidsdiensten (FOD) of de programmatorische federale overheidsdiensten (POD). Volg  je nog? Nee? Ik ook niet. Om te weten welke de precieze bevoegdheden van die FOD’s en POD’s zijn moet je ofwel een specialist administratief recht zijn ofwel goed op  de hoogte zijn van de verschillende staatshervormingen die ons land hertekend hebben. En nog zullen hertekenen. Best mogelijk dus dat de rechtzoekende binnen enkele maanden voor bepaalde problemen niet meer bij de federale ombudsman terecht kan maar zich dan tot de Vlaamse ombudsman moet wenden. (Op dit ogenblik is dat Bart Weekers (0800/24050). De federale ombudsman, Guido Schuermans, kun je bereiken op het nummer 0800/99962). Of nog een andere ombudsman. Want er zijn er nogal wat ombudsmannen in dit land: naast de federale ombudsman, de Vlaamse ombudsman, de ombudsman van de Post, de ombudsman van de MIVB, enzovoort heb je ook nog een Europees ombudsman, een ombudsman van de banken, een ombudsman van de spoorwegen, een…. ach, teveel ombudsmannen om op te noemen. Net vandaag lees ik trouwens dat Groen! er nog een Ombudsman voor de Toekomst bij wil! Het houdt blijkbaar niet op. Het is ondertussen zo ver gekomen dat we nu in de eerste plaats behoefte hebben aan een ombudsman die ons naar de juiste ombudsman kan doorverwijzen. Een heel degelijk overzicht van al die ombudsmannen, -vrouwen en -diensten staat op http://www.ombudsman.be/diensten.aspx  Als je met één of andere dienst een probleem hebt, kan je best eerst daar eens je licht opsteken. Het bespaart je een hoop nutteloze en ergerlijke doorverwijstelefoontjes. Er zijn overigens ook steden die een eigen ombudsdienst hebben. Kortrijk niet. Kortrijk heeft een soort ombudsnummer: 1777. Voor klachten, meldingen, suggesties en informatie. Voor problemen op gemeentelijk niveau, welteverstaan. Maar hoe weet je nu of jouw probleem een gemeentelijk, kantonaal, arrondissementeel, provinciaal, gewestelijk, federaal of Europees probleem is? Of nog een andersoortig probleem? Als je het niet zeker weet, zit je pas écht met een probleem! Kan je misschien maar best een consulent inhuren…. Als je persoonlijk geen consulent kent die jou kan vertellen wat de aard van jouw probleem is, bel je dan eens naar de ombudsman van de consulentenbond…. Die zal je gegarandeerd kunnen doorverwijzen. Als hij op dat ogenblik niet naar een vergadering van het POOL is, tenminste (POOL staat voor het Permanent Overleg van OmbudsLui. Lach niet! Dat bestaat echt!). In voorkomend geval bel je toch gewoon even naar de minister bevoegd voor administratieve vereenvoudiging? Of niet?