Archief voor januari, 2010

Werk aan de winkel.

Posted in Het Gouden Kalf, writers blog with tags , , , on 27/01/2010 by Pär Ongeluck

Vorige week berichtte de krant Het Nieuwsblad over het jobaanbod in het Gouden Kalf. De initiatiefnemers beweren tegenwoordig dat het winkelcentrum 800 jobs zal opleveren. Niet meer de versiertruc van ‘bijkomend meer dan 1000 voltijdse equivalenten’ van in de beginperiode, maar soit. In voltijdse equivalenten uitgedrukt scheelt dat ‘maar’ een 400 arbeidsplaatsen. Een kniesoor zoals ik die daarover maalt.

De VDAB geeft bij monde van Lieselot Vermeulen aan dat niet alle werkgevers hun zoektocht naar personeel via haar diensten laten verlopen. De VDAB zou voor zo’n 350 van die 800 jobs bemiddelen en is nu nog op zoek naar 170 mensen om  de resterende openstaande vacatures in te vullen. Vreemd genoeg staan er op de website die speciaal voor de tewerkstelling in het Gouden Kalf werd gecreëerd maar een veertigtal vacatures vermeld. Ok, sommige vacatures slaan op meer dan 1 job. Dat kan. De website van K800 en de VDAB zouden in ieder geval wat duidelijker mogen zijn over hoeveel jobs het telkens gaat. Maar dit terzijde.

Volgens Lieselot Vermeulen van de VDAB zijn de handelaars van het Gouden Kalf op zoek naar ‘mensen met een duidelijk profiel. Ze zoeken voornamelijk verkopers, horecamedewerkers en winkelverantwoordelijken’. ‘Veel werklozen hebben daarvoor niet het juiste profiel’, zo besluit ze. Lieselot is zelf wel erg vaag over welk profiel nu wel ‘juist’ en ‘duidelijk’ is en zwijgt als vermoord over het feit dat 15 van de aangeboden 40 vacatures slechts deeltijdse jobs zijn. En dat het grootste deel van die verkoop- en horecajobs bovendien slecht betaalde jobs zijn. Vaak moet je ook bereid zijn om in de zesdagenweek te werken wat niet bepaald voor iedereen het idee van een droomjob is. Wie werk zoekt in het Gouden Kalf houdt er verder best rekening mee dat parking vinden in de buurt van het werk een onbegonnen zaak is. Wie er toch vindt zal daar ook flink voor mogen betalen. De werkgevers die bereid zijn om daarin tussen te komen zijn niet echt dik gezaaid, meen ik te weten. Ten behoeve van Lieselot en de lezer volgt hierna de volledige definitie van het profiel van de ideale medewerker waar de handelaar in het Gouden Kalf naar zoekt: iemand met ervaring in de verkoop/horeca die vlot tweetalig en bij voorkeur jonger dan 35 is, een knap voorkomen heeft en bereid is om tegen een laag loon op onregelmatige uren en op zaterdag te werken. Eventueel slechts deeltijds. Dat niet zoveel werklozen dàt duidelijke of juiste profiel hebben mag wel duidelijk zijn, ja.

Het feit dat werkgevers zo moeilijk personeel vinden maakt m.i. evengoed duidelijk dat er iets schort aan het aanbod dat werkgevers hun toekomstige medewerkers doen. Als de werknemer een profiel mag uittekenen van zijn ideale werkgever dan kijkt hij of het werk goed betaald wordt, of de arbeidsplaats vlot te bereiken is, of de uren waarop er gewerkt moet te combineren zijn met het gezinsleven, of de baas geen bullebak is, of er aan de arbeid geen gezondheid bedreigende risico’s vasthangen, enzoverder. Lieselot had de zaken eigenlijk net zo goed kunnen omkeren en stellen dat voor de werkzoekende slechts weinig werkgevers in het Gouden Kalf het ‘juiste’ profiel hebben. Misschien verklaart dat zelfs beter de moeilijkheden die de VDAB en de werkgevers ondervinden bij het zoeken naar geschikt personeel dan het zogenaamde verkeerde profiel van de werklozen…. Maar zoiets zegt de VDAB dus niet. Het is veel eenvoudiger om te zeggen dat ‘de werkzoekende niet het juiste profiel’ heeft…..

Lieselot Vermeulen van de VDAB stipt verder nog aan dat de werkloosheidsgraad in het arrondissement Kortrijk slechts 6,7% bedraagt – meer precies 6,78%, Lieselot – wat haar zoektocht naar geschikt personeel voor het Gouden Kalf nog extra bemoeilijkt. Wie A zegt moet echter ook B zeggen. Zo is het Lieselot blijkbaar ontgaan dat de werkloosheid in het arrondissement Kortrijk onder de verkopers het laatste jaar met maar liefst 50,6% gestegen is van 411 naar 619. Eind december 2009 waren er 208 werkloze verkopers méér dan eind december 2008. In de horeca is de stijging iets minder spectaculair. Daar zijn maar 63 werklozen bijgekomen. In totaal zijn er nu in het arrondissement Kortrijk 350 werklozen in de horeca. Het zou mij dan ook ten zeerste verwonderen mocht geen van die 619 verkopers en 350 horeca-mensen het zo gegeerde juiste profiel hebben. Misschien moet de VDAB ook dringend eens nagaan hoeveel van die 85 werkgevers in het Gouden Kalf wel een ‘juist’ profiel hebben.

Dat de VDAB slechts voor de invulling van 350 van de 800 jobs – nog geen 35 % – wordt aangesproken zegt ook iets over waar de werkgevers van het Gouden Kalf personeel zoeken: bij de concurrentie. Zij vissen in de eerste plaats in de vijver van mensen die werk en ervaring hebben en die om de één of andere reden bereid zijn om van werk te veranderen. Dat doen zij omdat zij van bij de opening mensen willen die slechts een heel korte inloopperiode nodig hebben. In de veronderstelling dat dit de handelaars van het Gouden Kalf ook lukt zou je dus kunnen besluiten dat de werkgevers die op deze manier personeel kwijtspelen tenslotte nieuw personeel zullen aanwerven. Aan het einde van de rit zouden er dus toch ergens 800 werklozen minder moeten zijn. In theorie dan toch. Ik ben er echter helemaal niet van overtuigd dat het Gouden Kalf voor bijkomende tewerkstelling zal zorgen.

In een vorig stuk heb ik de werkloosheidscijfers van Kortrijk en omgeving nader toegelicht. Deze keer bekijk ik het vanuit het werkaanbod. 800 bijkomende jobs zouden hoe dan ook zichtbaar moeten zijn in het jobaanbod in Kortrijk en een effect moeten hebben op de werkloosheid in de streek. Tenzij het geen echt bijkomende jobs zijn, uiteraard….. Om enigszins een idee te krijgen van het aanbod is het interessant om de evolutie van de laatste maanden en jaren eens van iets naderbij te bekijken. Hieronder een overzichtje van de evolutie per kwartaal (cumulatief) van het aantal jobaanbiedingen dat de VDAB van Kortrijk voor vaste betrekkingen ontving. (N.E.C. staat voor Normaal Economisch Circuit)

N.E.C. MAART JUNI SEPTEMBER DECEMBER
2007 1666 3358 5000 6670
2008 1860 3987 5545 6855
2009 1479 3212 4394 5679

De aandachtige lezer merkt meteen dat het aantal jobaanbiedingen dat de VDAB in 2009 ontving lager ligt dan de voorgaande jaren. Deze evolutie volgt overigens netjes de evolutie van de werkloosheidscijfers: meer werklozen en minder jobaanbiedingen. Wat nogal logisch is, in feite. De 800 bijkomende jobs in het Gouden Kalf zouden zeker in het laatste kwartaal van 2009 al moeten merkbaar zijn. Daarom hieronder de maandcijfers van het laatste kwartaal van 2009.

Eind oktober had de VDAB van Kortrijk 4914 jobaanbiedingen binnen; eind november 5324; eind december 5679. In de periode oktober-december in 2007 ontving de VDAB 1670 aanvragen, in dezelfde periode in 2008 waren dat er nog 1310 en in het laatste kwartaal van 2009 zakte dat nog iets dieper naar 1285. Terwijl je net in die periode  zo stilaan het vermeende Gouden Kalf-effect op het vlak van jobaanbiedingen zou mogen verwachten. De magische grens van 800 bijkomende jobs is in ieder geval nog heel, heel ver af, zo blijkt. Maar niemand die dat horen wil. Als het in Kortrijk slecht gaat ligt het aan de onvermijdelijke crisis en als het goed gaat ligt het aan het Gouden Kalf. Dàt is de waarheid die Kortrijk wil horen.

Naschrift: en wat blokletterde men in het Kortrijks Handelsblad van 29 januari? Ja, juist: K Godsgeschenk in tijd van crisis. Hoe voorspelbaar, toch. En hoe dom.

Advertenties

Geen nine million bicycles, maar toch.

Posted in Verkeer(d), Vlugschriften on 26/01/2010 by Pär Ongeluck

Wie gisteravond zijn fiets aan de achterkant van het station ophaalde merkte dat er een oranje papierstrip rond de velg en de band van zijn achterwiel geniet was. Ik heb zo’n strip van de grond opgeraapt en las: ‘Beste pendelaar, uw fiets werd van dit label voorzien door fietspunt vzw Mobiel. Eén van onze activiteiten is het controleren en instaan voor de orde en netheid van de fietsstallingen aan dit station. Om het gebruik van deze stallingen dan ook voor u aangenamer te maken en zo het fietsgebruik te promoten zijn we een onderzoek gestart naar de bezetting van deze zone. De eerste 50 personen die dit label binnenbrengen in onze winkel, krijgen een jeton voor de fietswasinstallatie. Wij danken u om dit label na het lezen niet op de openbare weg te gooien.’ Ik vind de gedachtegang die in deze zinnen gevolgd wordt op zijn minst toch wel een beetje vreemd. Onsamenhangend ook.

vzw Mobiel start dus een onderzoek naar de bezetting van de fietsenstallingen. Ik zou bij God niet weten wat daar nog moet aan onderzocht worden. De fietsenstallingen staan overvol. Punt. Tot zover het onderzoek. Erg moeilijk om vaststellen is dat niet. Het volstaat om dagelijks eens een wandelingetje te maken. Maar zo ziet vzw Mobiel dat blijkbaar niet. Nee, daar moet een ‘onderzoek’ aan te pas komen. Een ‘onderzoek’ dat niets anders zal bewijzen dan wat eenieder al weet: er is nog altijd een tekort aan fietsenstallingen. Die fietsenstallingen staan overvol. Kijk maar naar de fietsen die aan de omheining hangen of gewoon ergens in de buurt van de fietsenstalling staan geparkeerd. Waarom dan nog een papierverslindend onderzoek? Of was het misschien eerder de bedoeling om de eigen fietswasinstallatie te promoten? Overigens konden ze bij Mobiel toch ook wel raden dat niet iedereen het oranje label netjes in de vuilnisbak zou gooien. Mobiel heeft met deze campagne – niet voor de eerste keer – onrechtstreeks meegeholpen aan een minder nette en ordelijke fietsenstalling. En laat dat nu net één van hun activiteiten zijn: net en ordelijk houden van de fietsenstallingen! Als ik niet beter wist dan zou ik bijna denken dat vzw Mobiel met deze campagne vooral in werk voor zichzelf voorziet: eerst de oranje labels opruimen en ondertussen de fietsers ook naar de fietswasinstallatie lokken.

To park or not to park?

Posted in Het Gouden Kalf, Verkeer(d) with tags , , , , , on 25/01/2010 by Pär Ongeluck

Zeven keer ben ik nu rondgereden
Ik ben inmiddels al een uur te laat
Jericho kwam tenslotte naar beneden
Maar dat was in een autovrij verleden
Kom op, ik zet ‘m lekker midden hier op straat.*

Wie straks zijn offers aan het Gouden Kalf brengt zal blij verrast zijn dat hij in Kortrijk wordt bijgestaan door een parkeergeleidingssysteem dat hem zonder haperen de weg naar een vrije parkeerplaats wijst. Althans, zo luidt de theorie. In de praktijk dreigt het wel even anders te lopen. Of zelfs helemaal niet te lopen en vooral stil te staan.

ALS de voorspellingen over de bezoekersaantallen kloppen dan rijden er dagelijks gemiddeld zo’n zes- tot zevenduizend wagens extra Kortrijk binnen. Die willen natuurlijk ook allemaal een parkeerplaats vinden. In Kortrijk zijn er, met inbegrip van de parking onder het Gouden Kalf, zo’n 5500 plaatsen. Een aantal daarvan wordt door bewoners ingenomen. De rest door bezoekers en mensen die in Kortrijk werken. Het is zelfs nu, zonder Gouden Kalf,  niet zo evident om in Kortrijk een parkeerplaats te vinden. Vanaf 11 maart wordt dat zo goed als onmogelijk. Met of zonder PGS.

Het Gouden Kalf heeft twee rechtstreekse aanvoerwegen: de Oudenaardsesteenweg en de Gentsesteenweg. Vanaf ’s morgens om een uur of 7 wordt het op die wegen behoorlijk druk omdat er bovenop het normale spitsverkeer nog eens het verkeer van allerhande leveranciers voor de winkels in het Gouden Kalf komt. Na de ochtendspits wordt het dan misschien een half uurtje wat rustiger. En dan komen de eerste koopzuchtigen. Zij die de eerste uren over de twee rechtstreekse aanvoerwegen komen hebben ‘geluk’: zij rijden zo de onderbuik van het Gouden Kalf binnen. Of desnoods wijken ze uit naar de parking onder de Veemarkt. Wie niet bij de pakweg eerste 1200 is zal – nog voor hij de parking van het Gouden Kalf of de Veemarkt bereikt – door schepen Leleu op de hoogte gebracht worden dat die parkings volzet zijn. In theorie bieden de PGS-borden van Leleu de parkingzoekende dan een alternatief aan. In theorie.

Welk alternatief heeft de koopzuchtige die over de Oudenaardsesteenweg komt? Als hij 50 meter voor het rond punt van de Zwevegemstraat het bord van Leleu al gezien heeft dan zal hij, zeker op weekwagen, merken dat ook de parking Tack volzet is. Die wordt ’s morgens vroeg namelijk al ingepalmd door de pendelaars. De volgende parking die hij op zijn queeste tegenkomt is de stationsparking aan de voorkant van het station. Vergeefse moeite om daar in de voormiddag nog een plaatsje te zoeken. Misschien de Schouwburgparking eens proberen? Veel kans dat die al volgelopen is met  bezoekers die langs de Doorniksestraat, Aalbeeksesteenweg, Meensesteenweg of Brugsesteenweg de stad zijn binnengedrongen. Terug de stad uit en naar de Appel, dan maar. Op het PGS-bord stond namelijk niet dat die volzet is. Helaas, pindakaas! Naar de Broeltorenparking moet hij al niet meer rijden want die is voorlopig onbereikbaar. En als die al bereikbaar is zal die al lang ingenomen zijn door auto’s komende uit de richting van Harelbeke, Kuurne en Menen. Wie de moed dan nog niet verloren heeft kan zijn geluk eventueel op de P+R- parking  aan Kinepolis beproeven. En als er geen activiteiten in de Expo zijn wil het misschien nog op de parking van de EXPO lukken. Tegen betaling en dan moet je ook nog eens een bus nemen. Alweer tegen betaling. In het andere geval rest er niets anders dan onverrichterzake naar huis te keren. Maar hoe raak je nu weeral op de Oudenaardsesteenweg? Sommigen nemen vloekend de R8, anderen rijden gefrustreerd de Doorniksesteenweg richting centrum weer op in de ijdele hoop ergens toch nog een vrije parkeerplek te vinden en nog anderen nemen geagiteerd een sluipweg richting Oudenaardsesteenweg. Een aantal komt nooit meer terug en enkele uitzonderingen nemen in het vervolg het openbaar vervoer. Als dat al mogelijk is.

Koopverslaafden die uit de richting van Harelbeke komen lijken iets beter af te zijn. Zij worden aan het begin van de Gentsesteenweg al gewaarschuwd dat de parkings onder het Gouden Kalf en de Veemarkt volzet zijn. Zij worden dan ook naar rechts, via de Minister Liebaertlaan, naar de (onbereikbare) Broelparking afgeleid. En van daar naar de Appel. En de Schouwburg. Om ook te eindigen op de P+R-parking of de EXPO. Of ergens in de straten in de buurt van het Gouden Kalf.

Over de andere invalswegen kan ik kort zijn. Auto’s die over die wegen komen worden in eerste instantie naar Schouwburg, Appel of Broel geleid. De kans dat je daar na 11 uur ’s morgens nog een plaats vindt is bijzonder klein.

En, natuurlijk zijn er dan nog die chauffeurs die het allemaal beter weten en ergens wel een plaatsje in het centrum kennen dat niemand anders kent om zich vervolgens hopeloos in het stapvoetse verkeer van de binnenstad vast te rijden. Daar zal geen PGS-bord van Leleu iets aan veranderen.

* strofe uit ‘Parkeren’ van Fay Lovski

Wordt parking Appel straks ook een betaalparking?

Posted in Verkeer(d), Vlugschriften, writers blog on 21/01/2010 by Pär Ongeluck

Wie de nog-altijd-niet-functionerende-PGS-borden-van-Leleu al eens goed heeft bekeken zal misschien opgemerkt hebben dat op sommige borden de parkings Appel en Broel staan vermeld. Naast de naam van de parkings is ook een vakje voorzien waar eventueel ‘vol’ of ‘vrij’ (of het aantal vrije plaatsen) kan worden meegedeeld. Dat PGS-systeem is een nobel initiatief van schepen Leleu in een vruchteloze poging om het vinden van een parkeerplaats voor de bezoekers te vergemakkelijken. Later meer daarover. Wat mij op dit ogenblik vooral intrigeert is hoe schepen Leleu zal tellen hoeveel plaatsen er op die gratis parkings nog vrij zijn. Op de parking Appel zou hij misschien nog slagbomen kunnen plaatsen maar op de Broelparking is dat niet zo evident. Maar misschien is schepen Leleu lang niet zo kortzichtig als hij laat uitschijnen. Misschien is schepen Leleu wel een visionair en weet hij nu al wat de (nabije) toekomst brengt: ALLE parkings in centrum Kortrijk worden betalend. Zijn nog-altijd-niet-operationele-PGS-borden zijn daar in ieder geval al op voorbereid…..

Kris Vanhee, cijferkanon.

Posted in Persweeën. on 20/01/2010 by Pär Ongeluck

Vandaag pleegde Kris Vanhee een kritisch artikel over de Secret Gardens van Kortrijk. 400.000 euro heeft dat volgens zijn berekeningen gekost. Onderzoeksjournalist Vanhee heeft zelfs de hand kunnen leggen op de volledige boekhouding van het project en bewijst de lezer aan de hand van de harde cijfers waar dat geld allemaal voor gediend heeft. Honderdduizend euro kostte het ontwerp en de aanleg van de tien tuinen. Tel daarbij de secretariaatskosten (€115.000) , de kosten voor communicatie en randanimatie (€120.000) en de kosten voor onderhoud (€169.000) en je bekomt de ronde som van zegge en schrijve €504.000. Ruim een half miljoen euro, dus en niet €400.000, zoals Kris beweert. Na aftrek van de sponsoring blijft daar nog altijd €464.000 van over. Voor de echt juiste cijfers lees je trouwens beter niet de krant maar volstaat het om http://kortrijkwatcher.be/?p=1212 te raadplegen.

Kris heeft het overigens wel vaker moeilijk met cijfers. Enkele dagen geleden voelde hij zich geroepen om de werkloosheidstatistieken eens te becommentariëren. Volgens hem waren er in 2009 in Kortrijk 2777 werklozen. Dat cijfer klopt niet! Eind december vorig jaar waren er welgeteld 2969 werklozen. De 2777 werklozen die Vanhee in zijn artikel aanhaalt is het GEMIDDELDE cijfer voor Kortrijk. Een gemiddeld werkloosheidscijfer citeren om een evolutie over 1 of 2 jaar aan te geven is klinkklare onzin. Vergelijk het met de stomdronken chauffeur die, op de vraag hoeveel pinten hij gedronken heeft, antwoordt dat hij ‘gemiddeld 2 pinten per week drinkt’. Misschien dat Vanhee met zo’n smoes wegkomt maar ik denk niet dat de gemiddelde flik daar intrapt.

Ten behoeve van Kris alle juiste cijfers eens op een rijtje. Op 31/12/2008 zaten er in Kortrijk 2355 mensen zonder werk (1232 mannen en 1123 vrouwen). Eind 2007 waren dat er 2168 (1116 mannen en 1052 vrouwen). Eind december 2009 waren er in totaal ten opzichte van eind 2008 dus 26,07 % werklozen meer. Voor de mannen betekent dat op 1 jaar tijd een stijging met 33 % (en niet 36 %, zoals Kris schrijft). Voor de vrouwen is dat een toename met 26,1 % ten opzichte van eind 2008. Als men eind december 2007 als maatstaf neemt krijgt men volgende percentages: in totaal een stijging van 37,07 % (mannen +46,77 % en vrouwen +26,52 %).

De groep 25 tot 50 dan. De juiste cijfers zijn, voor wat de mannen betreft: eind 2009: 943 mannen; eind 2008 waren er dat nog maar 688 en eind 2007 stond de teller op 620. In percentages uitgedrukt betekent dat ten opzichte van 2008 een stijging met 37,06 % en ten opzichte van eind december 2007 een toename van zelfs 52,09 % (niet 48 %, zoals Vanhee in het artikel schrijft). Voor de vrouwen zijn de juiste cijfers de volgende: eind 2009 waren in de groep tussen 25 tot en met  49 jaar welgeteld 723 niet werkende werkzoekende vrouwen. Eind 2008 waren dat er 613 en eind 2007 nog maar 536. Opnieuw in percentages uitgedrukt geeft dat volgende cijfers voor eind 2009: ten opzichte van eind 2008 een stijging met 17,94 % en ten opzichte van eind 2007 een toename met 34,88 %.

De werkloosheid onder de jongeren, minder dan 25 jaar, steeg in de periode eind december 2008-eind december 2009 van 489 naar 623. Dat is een stijging met 27,4 % en niet 29%, zoals Kris Vanhee in het artikel schrijft. Eind 2007 waren er 498 mensen onder de 25 werkloos. Minder dus dan eind 2008. De stijging ten opzichte van eind 2007 bedraagt voor die groep procentueel dan ook ‘slechts’ 25,10 %.

De werkloosheid bij de 50-plussers steeg ten opzichte van 2008 van 565 naar 680. Of een stijging met 20,4 % (en niet 19 %, zoals Kris Vanhee in het artikel vermeldt).

In de Kortrijkse regio steeg de werkloosheid het laatste jaar van 11469 (5359 mannen en 6110 vrouwen) in 2008 naar 14315 (7141 mannen en 7174 vrouwen) wat een stijging met 24,8 % betekent. Eind 2007 waren er 10818 niet werkende werkzoekenden (4721 mannen en 6097 vrouwen). Ten opzichte van 2007 dus een stijging met 32,32 % in totaliteit. Ter vergelijking: in Kortrijk steeg de werkloosheid in diezelfde periode met 37,06%. Dat is bijna 5 % boven de regionale cijfers. Voor de mannen valt in de regio Kortrijk ten opzichte van 2008 een stijging met 33,25% te noteren en ten opzichte van eind 2007 zelfs een stijging met 51,26 %! Bij de vrouwen bedraagt de stijging ten opzichte van 2008 17,41 % en ten opzichte van 2007 17,66%. De cijfers voor Kortrijk zijn voor diezelfde periode (2007-2009) respectievelijk +46,77 % voor de mannen en +26,52 % voor de vrouwen.

Voor West-Vlaanderen tekent zich, volgens Kris, eenzelfde grafiek af als voor Kortrijk: een stijging bij de mannen van zo’n 30 %. Exacte cijfers geven vindt Kris niet nodig. Hij heeft voldoende geloofwaardigheid als het op cijfers aankomt, vindt hij zelf. Omdat ik niet zoveel vertrouwen heb in het cijferwerk van onderzoeksjournalist Vanhee heb ik het allemaal nog eens opgezocht. De werkloosheid evolueerde van 28112 (13609 mannen en 14503 vrouwen) eind 2008 naar 34412 (17647 mannen en 16766 vrouwen) eind 2009. Dat betekent 22,4 % in totaal (+29,7 % bij de mannen en +15,6 % bij de vrouwen). In Kortrijk, voor de zelfde periode, is de stijging 33 % bij de mannen en 26,1 % bij de vrouwen. Kortrijk scoort dus een stuk boven het West-Vlaams gemiddelde. Vooral bij de vrouwen is de stijging in Kortrijk erg verontrustend. De analyse die Erik Van Deurzen van het ABVV maakt – en Kris Vanhee dankbaar noteert – lijkt mij dan ook niet helemaal correct. Als het zo is dat mannen meer in conjunctuurgevoelige sectoren tewerkgesteld zijn en vrouwen meer in de minder conjunctuurgevoelige dienstensector dan moeten we ons ernstig zorgen beginnen maken want in het Kortrijkse is de werkloosheid net in die minder conjunctuurgevoelige sectoren veel sterker toegenomen dan in de rest van de provincie en Vlaanderen. Dit toont aan dat er in Kortrijk eigenlijk een structureel probleem is en dat is veel ernstiger dan een tijdelijk conjuncturele stijging.

Voor Vlaanderen doet onversneden macho Kris Vanhee zich er weer makkelijk vanaf door te stellen dat daar gelijkaardige evoluties te noteren vallen: stijgingen van ongeveer 30 % bij de mannen. Cijfers interesseren hem niet en de werkloosheid bij de vrouwen nog minder. Ik vind dat vreemd want er zijn ongeveer even veel vrouwen als mannen werkloos. Waarom dan enkel over de mannen praten? Het voorbije jaar was er in Vlaanderen globaal een stijging van de werkloosheid met 23,8 % (+31 % bij de mannen en +16,5 % bij de vrouwen. Geen 22 % zoals in het artikel werd geschreven. In absolute cijfers steeg de werkloosheid in Vlaanderen van 178037 (89406 mannen en 88631 vrouwen) in 2008 naar 220375 (117125 mannen en 103250 vrouwen) in 2009. De stijging in Kortrijk bedraagt voor diezelfde periode 26,07 %  (+33% bij de mannen en +26,52% bij de vrouwen). Je moet al bijna blind zijn om niet te zien dat de werkloosheid in Kortrijk een stuk ernstiger toeslaat dan in de rest van Vlaanderen en dat er zich op lokaal vlak vooral bij de vrouwen een ernstig probleem stelt. Of je moet Kris Vanhee heten, natuurlijk.

Politie waarschuwt voor truc met de ring.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 20/01/2010 by Pär Ongeluck

Dat was de titel boven een stukje op de blog van Het Nieuwsblad enkele dagen geleden. Wie dacht hier een doorwrocht stuk te lezen over (schijn)huwelijken en hoe je daarbij have en goed kan verliezen, kwam bedrogen uit. Bleek het verdorie over simpel boerenbedrog te gaan. En daar doet de politie, bij monde van Kris Vanhee, kond van.

“Woensdag geven we meer uitleg.”

Posted in Brood en spelen, Vlugschriften on 15/01/2010 by Pär Ongeluck

zei schepen-majesteit Stefaan Bral vorige week nog over de oproep van Lepe Leekens om op kosten van de stad Kortrijk een verwarmde grasmat ten behoeve van KVK aan te leggen. Ondertussen is het vrijdag en heb ik nog nergens iets méér vernomen. Zou schepen Bral aan geheugenverlies lijden of tekenden de persjongens niet present in het juiste café toen hij meer uitleg verschafte?