Archief voor april, 2012

Het Grote Gelijk van Van Quickenborne.

Posted in Kortrijkse zendelingen, Persweeën., Vlugschriften with tags , , on 30/04/2012 by Pär Ongeluck

Toen Van Quickenborne in Humo verklaarde dat OpenVLD geen inhoudelijk verhaal heeft, ontketende dat binnen zijn partij een storm van protest. Nochtans heeft de man gelijk. Dat beseft men ook aan de basis. Teneinde de bloedarmoede in het denken van zijn partij tegen te gaan en enige inhoud te verkrijgen, lanceerde ene Arne Vandendriessche vandaag volgende dringende oproep via Twitter:

ArneVddArne Vandendriessche

Nu lancering Kortrijks referendum op de grote markt in #kortrijk. Check onze site en laat je horen. Www.GrootKortrijksReferendum. be.

Arne Vandendriessche is een ‘Advisor’ van Van Quickenborne en stelt zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Arne is ook ‘marketeer’, ‘business developer’ en ‘consultant’. Vermoedelijk is Arne van Engelse komaf. Of een blaaskaak die vindt dat Engels beter dan Nederlands klinkt. Van ICT heeft Arne evenwel niet zoveel kaas gegeten als zijn baas. Als u op de link in zijn bericht klikt dan komt u….inderdaad, nergens uit. O, zo typerend voor het inhoudsloze programma van OpenVLD, volgens Van Quickenborne. Waarvan akte.

Ten behoeve van Arne nog dit: de juiste link naar het referendum is http://www.grootkortrijksreferendum.be/ Zonder dank.
Advertenties

De metamorfose.

Posted in Het Gouden Kalf, Persweeën. with tags , , , , , , on 30/04/2012 by Pär Ongeluck

Als je iets maar vaak genoeg herhaalt, gelooft men uiteindelijk dat het ook waar is wat je vertelt. Dat is in één zin samengevat de strategie die men in Kortrijk hanteert als men het over het ‘succes’ van het binnenstedelijke winkelcentrum, het Gouden Kalf, heeft. Om die blijde boodschap te verspreiden hebben de promotoren van het winkelcentrum verschillende kanalen ter beschikking: een centrummanager, een shopmanager, het voltallige stadsbestuur, Unizo en daar bovenop een hele rist loopjongens en -meisjes in de plaatselijke pers. Van die pers zou je normaal verwachten dat die informatie kritisch benadert, maar in het gehucht Kortrijk gelden andere normen. Vanuit een onweerstaanbare drang om er bij te horen, loopt de lokale pers zich de longen uit het lijf om het gat te likken van al wie nog maar naar macht ruikt.

Vorig weekend toonde sterreporter Kris Vanhee zich in die zin (weer) van zijn sterkste kant in het artikel ‘The Black Sheep komt, Michel Dervyn verdwijnt‘ (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=OF3PCFGP). Het stuk kreeg als wervende ondertitel ‘winkelcentrum K staat voor metamorfose’ mee. Zelfs na vijftien lezingen is mij nog altijd niet duidelijk wat die metamorfose nu precies inhoudt, wat mij doet vermoeden dat Kris Vanhee een ander – eigen – woordenboek hanteert. Kris begint zijn artikel met de mededeling dat ‘Brasserie The Black Sheep woensdag in K in Kortrijk heropent‘. Gevolgd door: ‘Het kapperssalon van Michel Dervyn sluit dan weer de deuren. Wat er komt, is niet duidelijk’. Dat is voor trendwatcher Vanhee blijkbaar dus een ‘metamorfose’: een zaak die heropent en een andere die sluit. Vreemde jongens die journalisten. Het wordt nog vreemder in de volgende zin. Op basis van het voorgaande besluit Kris namelijk dat ‘het goed gaat met K in Kortrijk’. Een zaak die maandenlang leegstond en niet meteen een overnemer vond, met daarbij een andere zaak die het voor bekeken houdt, dat noemt een journalist dus ‘goed’. Normale mensen vinden dat er dan stront aan de knikker is. Maar Kris zou Kris niet zijn als hij zijn stelling niet met verve verdedigde. Het zit namelijk zo: ‘Op 2 mei heropent The Black Sheep, een brasserie op zijn Engels die maanden geleden failliet ging’. Dàt is dus ‘goed gaan’, volgens Kris. In andere dorpen noemt men dat doorgaans een slecht teken, een zaak die failliet gaat, maar niet in Kortrijkse gazetten, dus. Kris verduidelijkt verder: ‘De investeringen waren hoog, de inkomsten goed maar niet genoeg’. Volgens de ijzeren logica van Vanhee is dat een positief signaal en hij ledigt de kelk dan maar tot op de bodem met: ‘De zaakvoerder, die ook in een ander shoppingcenter actief is, gooide de handdoek. Ligging noch omzet waren naar de zin van een overnemer. Nu neemt Didier Veirman de brasserie over. Hij is ook al actief in K in Kortrijk met K-Break’. Zouden ligging en omzet nu plots wel naar de zin van de overnemer zijn?

Uiteraard moet ook Dominique Desmeytere, de manager van het winkelcentrum, zijn licht over deze metamorfose laten schijnen. Desmeytere wordt dik betaald om de rol van onverbeterlijke positivo te spelen. Een hondenstiel: ‘The Black Sheep heropent inderdaad volgende week woensdag. Het concept blijkt ongeveer ongewijzigd. Er zijn enkele lichte aanpassingen. Zo zal er daar ook naar voetbal kunnen gekeken worden.’ Zou Vanhee dat misschien bedoelen met zijn ‘metamorfose’? Lichte aanpassingen en een ongeveer ongewijzigd concept?

Er is nog meer goed nieuws, aldus Vanhee:‘Een grote speler verdwijnt dan weer uit Kortrijk. Superkapper Michel Dervyn huisvestte zich aan de kant Wijngaardstraat. De zaak kreeg het een jaar geleden vrij moeilijk en wou er de brui aan geven. De klanten werden zelfs op de hoogte gebracht dat het voortbestaan aan een zijden draadje hing. Personeelsleden kozen het zekere voor het onzekere. Sindsdien kwam het nooit meer goed. Wat in Arras, Lille, Bordeaux en andere grote steden kon, geraakte niet van de grond in Kortrijk. Voor de al getroffen Wijngaardstraat betekent dit een bijkomende aderlating. Want ook pop-upwinkels die K daar wou huisvesten, raken niet ingevuld.’ Maar het gaat dus goed met het Gouden Kalf……

Dat bevestigt de onvermijdelijke Desmeytere nog maar eens met zijn credo van de bezoekersaantallen. 12% meer bezoekers dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, trompet hij. De tijd dat er daar 1miljoen bezoekers per maand komen, is niet meer veraf, denk ik. Desmeytere probeert de geloofwaardigheid van zijn bezoekersaantallen nog wat op te vijzelen met de cijfers over het gebruik van de parking onder het Gouden Kalf: ‘Dat is met 87 procent toegenomen sinds we het eerste uur gratis parkeren invoerden. In het derde uur parkeren staan nog altijd twintig procent meer voertuigen in de parking dan vorig jaar.’ Het parkeren onder het winkelcentrum is ook goedkoper dan in de andere ondergrondse parkings. De uitbaters van de parking krijgen van de stad op die manier trouwens een concurrentieel voordeel ten opzichte van de andere ondergrondse parkings. Maar dat ‘vergeet’ Desmeytere liever te vermelden.

Het blijft toch wel vreemd – ‘verdacht’ is een geschikter woord – dat Desmeytere en zijn kornuiten maar blijven roepen dat het zo goed gaat met hun winkelcentrum en daarvoor nooit een ander argument dan die bezoekersaantallen aanhalen. Het is ook nog nooit bij de persjongens opgekomen dat het toch wel vreemd is dat, niettegenstaande die almaar stijgende bezoekersaantallen, de leegstand in de stad maar blijft toenemen; dat er zelfs in het walhalla van Kortrijk, zaken over de kop gaan. Is dat louter domheid of kwaadwilligheid? Het succes van een winkelcentrum meet je niet af aan de bezoekersaantallen maar aan de omzet en de winst. Zaken die failliet gaan of ermee ophouden zijn een bijzonder slecht teken. Iedereen weet dat. Uitgenomen de promotoren en de slaafse pers, blijkbaar. Een heel goed afgeleide waarmee ‘succes’ kan worden gemeten, is de tewerkstelling. Hoe beter het met een winkelcentrum gaat, hoe meer personeel men nodig heeft. En omgekeerd. Meer dan 1000 voltijdse equivalenten zouden er tewerkgesteld worden, zo beloofde men kort voor de opening. Vlak voor de opening werd dat gereduceerd tot 800, zonder meer. Sindsdien is het op dat vlak doodstil geworden. Waarom? Weet de manager niet van maand tot maand hoeveel uren er in zijn winkelcentrum geklopt worden? Of verzwijgt hij het liever? Klopt de realiteit misschien niet met de verwachtingen? Eén zaak staat evenwel als een paal boven water: precieze cijfers over de tewerkstelling geeft Desmeytere niet. Nooit. Gelukkig voor hem is er in Kortrijk ook geen pers die hem erom vraagt of zelf op onderzoek trekt….. Die houdt zich liever onledig met overlijdensberichten, ongevallen en opschrijven van wat anderen hen dicteren. Een gouden tip nog voor de nieuwe uitbater van ‘The Black Sheep’: probeer enkele leden van de Kortrijkse perskring binnen te halen. Omzet gewaarborgd.

GAS(t)vrij Kortrijk.

Posted in De Schijnveiligheid with tags , , , on 25/04/2012 by Pär Ongeluck

Vandaag staat er weer een artikel over de beruchte GAS in het weekblad Knack (zie: http://www.knack.be/nieuws/belgie/gas-boetes-viseren-armen-jongeren-en-de-vrije-meningsuiting/article-4000085381885.htm#.T5fIdJwbOqI.facebook) Knack kan je bezwaarlijk een links weekblad noemen, denk ik. Deze keer wordt de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, advocaat Jos Vander Vempen aan het woord gelaten. Die belicht nog een ander aspect van die GAS: volgens zijn ervaring is het een instrument dat bijna uitsluitend tegen sociaal zwakkeren wordt gebruikt. Jammer genoeg staaft Vander Velpen zijn betoog niet met cijfers. En uit de beschikbare cijfers valt het trouwens ook niet af te leiden.

In Kortrijk werden vorig jaar door de politie alleen al 299 inbreuken op de GAS-wetgeving vastgesteld. Daarnaast stelden de ‘bevoegde ambtenaren’ ook nog eens 152 feiten vast. Samen zijn dat er dus 451. In 2010 waren dat nog respectievelijk 232 en 184 inbreuken (of samen 416 inbreuken). Een verdere uitsplitsing naar het soort inbreuken, vastgesteld door ‘bevoegde ambtenaren’, heb ik niet kunnen vinden. Misschien het onderwerp van een interessante vraag voor een geïnteresseerd gemeenteraadslid? De vaststellingen door de politie worden als volgt ingedeeld:

43 vaststellingen van wildplassen

36 vaststellingen van nachtlawaai

26 overtredingen van het sluitingsuur

19 vaststellingen in verband met voorwaarden waaraan tijdelijke reclameborden moeten voldoen

19 vaststellingen aangaande voorafgaande vergunning CBS voor nachtwinkels en phoneshops

19 vaststellingen van onrechtmatig geplaatste reclameborden (die door de gemeentediensten werden verwijderd)

13 ongeoorloofde aanplakkingen van tijdelijke reclame op vastgestelde plaatsen en na voorafgaande machtiging

140 ‘andere’ vaststellingen. Wat onder die ‘andere’ moet begrepen worden, staat jammer genoeg niet in de criminaliteitsbeeldanalyse. Bijna de helft van de vaststellingen als ‘andere’ bestempelen lijkt mij overigens geen al te koosjere manier van registreren.Bij ‘andere’ zou bijvoorbeeld een consequent optreden van de ‘bevoegde ambtenaar’ tegen het systematisch weglaten van de huurprijs in de advertenties van immokantoren kunnen ressorteren. De ‘bevoegde ambtenaar’ is daar immers bevoegd voor in Kortrijk. Zou hij of zij daar al ooit één waarschuwing of sanctie voor uitgesproken hebben? Iets zegt mij van niet. Nog een voorbeeldje van wat bij die ‘andere’ thuishoort: als je een sticker met het opschrift ‘geen reclame’ op je brievenbus kleeft, mag daar in principe ook geen reclamedrukwerk meer in terecht komen. Dat geldt ook voor politieke propaganda…. Zou de ‘bevoegde ambtenaar’ in Kortrijk daarvoor al één verantwoordelijke uitgever op het matje hebben geroepen? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Toen de reclameborden voor Novarock, een zwaar gesubsidieerd privé-initiatief, weken na het festival nog altijd her en der in de stad verspreid stonden, heeft de politie of de bevoegd ambtenaar de organisator dan aan de oren getrokken? En zo zou ik nog een poosje kunnen doorgaan. Eigenlijk is heel die GAS-wetgeving niets anders dan een uiting van het pertinent onvermogen van de overheid (en de burger) om met afwijkend gedrag om te gaan, waarbij de uitvoerende macht zichzelf een legitimatie verschaft om de zwaksten en minst mondigen (jongeren o.a.) terug te pesten voor de ‘overlast’ die zij veroorzaken.

Wat ook niet uit de criminaliteitsbeeldanalyse van de politie blijkt, is hoeveel dat nu uiteindelijk allemaal heeft opgebracht en gekost. Alweer een interessante vraag voor een geïnteresseerd gemeenteraadslid, zeg! Hoe vaak werd er een waarschuwing gegeven? Hoe vaak een boete? En voor welke feiten? Hoe dikwijls werd er in het kader van de GAS-wetgeving een vergunning ingetrokken of geweigerd?

Dat niet iedereen even gelukkig is met de GAS-wetgeving blijkt niet alleen uit de bezwaren van de Liga voor de Mensenrechten. Ook dichter bij huis zijn er mensen die (voorlopig nog?) heel ernstige bezwaren hebben tegen deze volstrekt ondemocratische manier van handelen. Lees maar wat ik vandaag op Twitter las:

Felix De Clerck@F3lixDeClerck

Ik wil dat Kortrijk een GASvrije gemeente wordt. Laat je stem ook horen. #kortrijk2012 http://bit.ly/J9bCEB

Mooi zo! Toch nog één democraat ten huize De Clerck. Voorlopig.

Eindelijk een doorbraak!

Posted in De Bijlage. with tags on 24/04/2012 by Pär Ongeluck

Kortrijk.

eigen verslaggeving.

Niets dan lachende gezichten, deze morgen bij het verlaten van het kabinet van de burgemeester.

Na enkele nachten van slopende onderhandelingen zijn burgemeester Stefaan De Clerck en de vertegenwoordigers van de misdaadsyndicaten er blijkbaar toch in geslaagd om een voor alle partijen bevredigende oplossing voor het probleem van de misdaad hier ter stede uit te dokteren.

Burgemeester De Clerck toonde zich na afloop een heel tevreden man: “wij hebben uiteindelijk precies bereikt wat wij wilden bereiken: een verschuiving van de criminaliteit naar andere, minder in het oog springende gebieden. Hierdoor zal de overlast minder zichbaar aanwezig worden in het commerciële stadscentrum en kunnen de honderdduizenden – wat zeg ik?  Miljoenen! – toeristen zich verder ongestoord blijven vergapen aan wat Kortrijk aan duur design en consumptiegoederen te bieden heeft. Die verschuiving is voor ons ook een stuk goedkoper dan structurele maatregelen en wekt bovendien bij de bevolking de indruk dat wij er echt iets aan doen.”

Ook Blamir Azalea, gemachtigd onderhandelaar en woordvoerder van het Albanese misdaadsyndicaat, reageerde opgetogen: “wij zijn erg verheugd dat wij nu, dankzij de steun van de burgemeester, onze actieradius ook naar de betere wijken van de stad kunnen uitbreiden en andere wingebieden aanboren. In een eerste fase zullen we ons op de Leieboorden en de parken concentreren, maar niets sluit uit dat we daarna ook de beter gesitueerde wijken van de stad aanpakken. Die betere spreiding heeft niets dan voordelen. De pakkans wordt op die manier in ieder geval een stuk kleiner en dat weten onze leden zeker naar waarde te schatten. Bovendien is het niet denkbeeldig dat de buit in die betere buurten ook een stuk lucratiever zal blijken. Wat de drughandel betreft was het al langer duidelijk dat we de betere klasse de laatste tijd ietwat stiefmoederlijk hebben behandeld. Op één belangrijk punt hebben wij echter geen enkele toegift gedaan: de zakkenrollers mogen verder in de buurt van het Gouden Kalf opereren. Af en toe mag er wel eens eentje opgepakt worden, maar die wordt dan meteen vervangen door twee nieuwe knapen.”

Op het ogenblik van publicatie was dat andere misdaadsyndicaat, de Orde van Advocaten, niet bereikbaar voor commentaar. Gezien de vroegere functie van de burgervader worden er vanuit die hoek echter weinig moeilijkheden verwacht.

Een wereldvreemde snoeshaan.

Posted in writers blog with tags , on 23/04/2012 by Pär Ongeluck

Dit weekend stond er op de website van Het Nieuwsblad een artikel van de hand van Kris Vanhee over een Roemeen die in nogal penibele omstandigheden onder de tribune op het Plein in Kortrijk leeft (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=AI3P2EM5). Bijna vanzelfsprekend was De Clerck daar niet van op de hoogte. Hij voegt er, ter vergoeilijking van zijn onwetendheid, meteen aan toe: ‘Het bewijst dat onze vraag aan de Dienst Vreemdelingenzaken(DVZ) tot verscherping van het uitwijzingsbeleid terecht is. En er is inderdaad een verschil tussen een illegaal en een crimineel.’ Als hij dit werkelijk zo geformuleerd heeft, kunnen we niet anders dan besluiten dat Hij ofwel gevaarlijk hoge koorts heeft ofwel stevig van enkele hallucinogene middelen heeft geproefd. Dat die Roemeen daar verblijft bewijst in de eerste plaats hoe weinig De Clerck weet van wat zich er in ‘zijn’ stad afspeelt; hoe wereldvreemd deze snoeshaan wel is. De Clerck wentelt Zijn onwetendheid ook altijd af op anderen. Zoals vroeger al geschreven: als er in Kortrijk iets gerealiseerd wordt, heeft Hij het gedaan en als er iets niet wordt gerealiseerd, hebben de anderen het gedaan. Wanneer wordt deze man eindelijk eens volwassen? Als gewezen mini-ster van Justitie zou De Clerck toch moeten weten dat een EU-onderdaan uitwijzen in theorie wel kan, maar in de praktijk heel wat lastiger is. Je kunt een Europeaan bvb. wel aan de deur zetten, maar je kunt hem niet verhinderen om ’s anderendaags terug te komen. Daar staat De Clerck dan met Zijn ‘vraag tot verscherping van het uitwijzingsbeleid van DVZ’…. De Clerck maakt met zijn electorale grootspraak – want dat is het – vooral duidelijk waarom Hij gewezen en geen huidig mini-ster is…..

Omdat Hij nu eenmaal burgemeester is krijgt Hij van Kris Vanhee een forum om nog wat meer onzin verkopen: ‘De dossiers van de mensen die we de jongste tijd oppakten, worden nu duchtig bestudeerd. We merken een toenemende agressiviteit en ontoelaatbare activiteiten die zich verplaatsen. Als je één kop van een negenkoppige draak afhakt, dan neemt een ander de functie over. We zullen nog een tijdje moeten doorgaan.’ De echte negenkoppige draak is het negenpuntenplan van De Clerck. Zelden zo’n ratjetoe van ongeïnspireerde, onuitvoerbare en halve maatregelen in één plan verzameld gezien als dat negenpuntenplan van Stefaan ‘bucket’ De Clerck. Hij geeft met bovenstaande uitspraak trouwens impliciet toe dat zijn verdringingsbeleid een maat voor niks is: de ‘ontoelaatbare activiteiten’ verplaatsen zich gewoon en de agressie neemt toe. Het werkelijk trieste is dat Hij dat niet eens inziet. Gelukkig voor Hem zijn we in Kortrijk met een volkomen impotente pers gezegend.

Nieuwe kieswet legt bom onder bestaande coalitie.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , , , on 20/04/2012 by Pär Ongeluck

In de nasleep van de Shame-betogingen van 2011, het Kopstukkendebat van dinsdagavond 17 april en in uitvoering van de Lambermontakkoorden van 13 juli 2001 (Belgisch Staatsblad 3 augustus 2001), heeft de Vlaamse Regering zopas beslist om de  lokale verkiezingen tegen 2018 grondig te hervormen. In een eerste fase zal de stad Kortrijk op 14 oktober eerstkomend als pilootproject voor het nieuwe kiessysteem te fungeren. Kortrijk krijgt die eer toebedeeld omdat het, zelfs ver buiten de landsgrenzen, wordt geroemd om zijn innovatieve en creatieve beleid. Voor het eerst in de geschiedenis van de democratie zal er rekening worden gehouden met negatief stemgedrag. De Kortrijkse kiezers zullen aldus op zondag 14 oktober niet alleen voor iemand kunnen stemmen, maar ook een stem tegen iemand kunnen uitbrengen. Bovendien zal er naar hartenlust gepanacheerd mogen worden. Na afloop van de stemverrichtingen worden de voor- en tegenstemmen tegen elkaar afgewogen. De 41 personen die het meest batige saldo voorleggen – of het minst negatieve – worden ‘verkozenen’ genoemd en zetelen de volgende zes jaar in de gemeenteraad van Kortrijk.

Burgemeester de Clerck wilde of kon van op een terras in het zuiden van Frankrijk niet reageren. Schepen Wout Maddens van zijn kant ziet dat ‘panacheren in eerste instantie wel ziet zitten. Het schept ook uitgebreide mogelijkheden om kiezers bij andersgezinde partijen te recruteren zonder zelf van partij te moeten veranderen’, monkellachte hij nog. Tuinkabouter Van Quickenborne daarentegen vreest dat hij wel eens in de klappen zou kunnen delen omdat hij ondertussen waarschijnlijk meer tegenstanders dan voorstanders heeft.

Kopstukken?

Posted in Vlugschriften on 18/04/2012 by Pär Ongeluck

Nog enkele bedenkingen naar aanleiding van het Kopstukkendebat dat de Kortrijkse Perskring dinsdagavond organiseerde.

1. Als het debat representatief zou zijn voor de verkiezingsuitslag dan haalde N-VA de kiesdrempel niet eens, werd CD&V gedecimeerd en beperkte de strijd zich tot SP.a, Open VLD , Groen en in mindere mate Vlaams Belang.

2. Als er in de huidige legislatuur iets van de beloften van 2006 werd verwezenlijkt dan wil men de kiezer doen geloven dat het uitsluitend aan de huidige bestuursmeerderheid is te danken. De zaken die niet werden gerealiseerd, blijken steevast aan ‘de anderen’ te wijten zijn. Een heel kinderachtige houding.

3. Op het debat geen woord over financiën, economie en werk. Terwijl dat juist drie zaken zijn die heel sterk bepalen hoe de rest van het beleid eruit ziet. Dat bevestigt nogmaals de indruk dat besturen in Kortrijk blijkbaar gebeurt zonder enige totaalvisie en niets anders is dan lokale brandjes blussen. De (groot)waan van de dag.