Archief voor februari, 2012

En toen waren ze nog met zes….

Posted in De Schijnveiligheid, writers blog on 29/02/2012 by Pär Ongeluck

In zijn niet aflatende pre-electorale ijver om de oppositie de wind uit de zeilen te nemen, heeft Stefaan De Clerck, voorlopig nog eventjes burgemeester van de stad Kortrijk, alvast één maatregel van zijn negenpuntenplan uitgevoerd. Of, nee, toch niet helemaal. In zijn negenpuntenplan voorzag de heer De Clerck o.a. in een ‘versterking van de nabijheidspolitie’. Op de politieraad van maandagavond werden daartoe ondertussen de eerste stappen gezet. Freddy Vermoere, de onverschrokken journalist van Het Nieuwsblad, bracht daar vandaag uitgebreid verslag van in zijn krant (zie o.a.: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=CK3MQPBC en http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=M53MPTCH). Als we Freddy mogen geloven komt er in een leegstaand pand in de Zwevegemstraat een tijdelijk politiekantoor. Precies 14 dagen geleden schreef Freddy Vermoere nog dat de politiewinkel in de Sint-Jansstraat als uitvalsbasis voor de politie zou dienen. Dat had hij toen van Stefaan De Clerck vernomen. Die had namelijk een privé-audientie georganiseerd ten behoeve van die journalistieke leeghangers die liever niet naar de gemeenteraad komen. Die van de dagbladpers, dus. Die politiewinkel in de Sint-Jansstraat wordt nu dus, volgens Vermoere, ‘eventueel’ gesloten….. Of Vermoere zelf op de politieraad aanwezig was, durf ik te betwijfelen. Kortrijkse journalisten gaan niet zo vaak naar officiële raden.

Op de politieraad van maandagavond besliste men tegelijkertijd dat de wijkinspecteurs van de rand hun kantoor in het centrum krijgen. Kwestie van de nabijheid van de politie te versterken een maatregel die kan tellen….

Nog op die politieraad: de recherche zal in het vervolg niet meer optreden als begeleider van wielerwedstrijden en voetbalspotter. Huh?!? Blijkbaar deden ze dat in het verleden dan wel?!? Dat zegt heel veel over hoe de organisatie van het werk bij de politie tot nu toe verliep. Of liever: het totaal gebrek aan organisatie. Toch werd het mandaat van de man die de eindverantwoordelijkheid voor die organisatie draagt – de korpschef –  in mei vorig jaar zonder slag of stoot met vijf jaar verlengd.

De evalutie van het negenpuntenplan op de gemeenteraad van juni is bij deze al herleid tot maximaal zes punten. De vakantie wenkt….

Advertenties

En toen waren er nog zeven…..

Posted in De Schijnveiligheid, writers blog on 29/02/2012 by Pär Ongeluck

Op de laatste gemeenteraad stelde burgemeester Stefaan De Clerck zijn negenpuntenplan ter bestrijding van de criminaliteit in de stad Kortrijk voor. In een eerdere bijdrage gaf ik al aan dat twee van ‘zijn’ maatregelen – het huisarrest en het straatverbod – gewoon niet uitvoerbaar zijn wegens niet wettelijk. (zie: https://perongeluck.wordpress.com/2012/02/17/en-toen-waren-ze-nog-met-acht/) Zelf lijkt hij dat nu ook in te zien want in Het Nieuwsblad laat hij optekenen: ‘Het idee om huisarrest in te voeren, ligt moeilijk. Ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor. Het gaat hier om een systeem tussen administratieve aanhouding en vrijheidsberoving. De uitvoering moet echter gekoppeld worden aan elektronisch toezicht en dat is niet evident.’ Even later voegt hij er nog aan toe: ‘Wat het straatverbod betreft, ben ik ervan overtuigd dat het kan toegepast worden, al is nog onduidelijke wanneer’, zegt De Clerck. (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=M53MPTCHDe uitdrukking ‘het is niet evident’ is een eufemisme voor ‘het is totaal onmogelijk zolang er geen wettelijke regeling is’. Het is een elegante  poging van De Clerck om zijn ongelijk toe te geven, zonder al te veel gezichtsverlies te lijden. Want daar is het De Clerck tenslotte om te doen. Bij hem telt enkel de schone schijn. Heel zijn negenpuntenplan ademt dat ook uit: veel geblaat en bijzonder weinig wol.

Het is trouwens niet de enige maatregel die in juni niet zal moeten geëvalueerd worden. De ‘Uitbouw van een grensoverschrijdende samenwerking met een parketjurist voor grenscriminaliteit’ (zo stond het in de krant van West-Vlaanderen. zie: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/kortrijk-stelt-negenpuntenplan-tegen-stadscriminaliteit-voor/article-4000043679704.htm), is niets meer dan electorale prietpraat. Op korte termijn gewoon niet te realiseren. Bovendien: bij wie komt die jurist in dienst? Stad? Parket? Politie? Als we de Krant van West-Vlaanderen mogen geloven: bij het parket. Wil er asjeblief  iemand De Clerck eens wakker schudden en hem er op wijzen dat hij al een poosje geen minister van Justitie meer is? Je kunt je overigens ook de vraag stellen of een grensoverschrijdende parketjurist wel in staat is om criminaliteit te voorkomen. Mij lijkt die functie eerder repressief.

In ieder geval: op de gemeenteraad van 11 juni zal er weer een maatregel minder moeten worden geëvalueerd. Het wordt een korte vergadering, me dunkt. Wel handig voor de doorgaans afwezige persjongens, zoveel is zeker.

800 leugens.

Posted in Cijfers en Letters., Het Gouden Kalf on 28/02/2012 by Pär Ongeluck

Over de jaren heen komt ongeveer 50 tot 55% van de werkaanbiedingen die in het hele arrondissement Kortrijk worden gedaan uit de stad Kortrijk. Dat is een constante. Eind 2009, begin 2010 beloofden de promotoren van het binnenstedelijk winkelproject het Gouden Kalf, niet minder dan 1100 bijkomende arbeidsplaatsen.Voltijdse equivalenten! Toen men merkte dat men zich serieus aan het vergalopperen was, werd dat al snel afgezwakt naar 800 bijkomende jobs, zonder meer. In 2010, dat gezegende jaar van de opening van het Gouden Kalf, viel van die 800 of 1100 bijkomende jobs echter niets te merken. Integendeel, zelfs. In 2010 waren er in heel het arrondissement bijna 900 werkaanbiedingen meer dan in 2009, maar het werkaanbod in Kortrijk zelf – stad waar het winkelcentrum is gevestigd – DAALDE in diezelfde periode zelfs (heel lichtjes)! In dat historische jaar 2010 zakte het werkaanbod in Kortrijk zelfs onder de grens van 50% van de werkaanbiedingen die in he tarrondissement werden gedaan! Wie een beetje gezond verstand heeft, weet het overigens al lang: winkelcentra – binnen-, buiten- of randstedelijk maakt niet uit – zorgen NOOIT voor bijkomende arbeidsplaatsen. Niet rechtstreeks en niet onrechtstreeks. Dat is een hardnekkige mythe, die door oliedomme, onbetrouwbare beleidsmakers en gehaaide promotoren maar blijft verspreid worden, maar waar nog nooit enig bewijs voor werd geleverd. Dat men zo halsstarrig aan die leugens vasthoudt en de pers daar nooit eens kritisch over bericht, mag niemand verwonderen maar het is op zich wel misdadig. Ter illustratie het overzicht van de werkaanbiedingen die de laatste vijf jaar in de stad Kortrijk en het arrondissement Kortrijk werden gedaan. Zoals altijd komen de cijfers van de VDAB.

Jaar

Stad Kortrijk

arrondissement % Kortrijk

2011

7181

13393

53,61

2010 5651

11922

47,39

2009

5679

11056

51,36

2008

6855

12159

56,37

2007

6670

12004

55,56

De Achtste Dag.

Posted in Het Gouden Kalf, Vlugschriften on 27/02/2012 by Pär Ongeluck

En de achtste dag schiep een onvoldoende uitgeruste God Kortrijk en de winkelcentra en Hij dacht dat het goed was. (*)

In de achtergebleven voorstad van wereldstad Kortrijk, Roeselare, heeft het college van burgemeester en schepenen van het desbetreffende dorp beslist om het ‘Dino Center’ in de Brugsesteenweg geen socio-economische vergunning te geven. Het Dino Center zou een zogenaamd ‘retailcentrum’ van zo’n 10.000 m² worden met als voornaamste trekpleister een vestiging van de Nederlandse winkelketen Albert Heijn.

In de Krant van West-Vlaanderen klonk het zo: “We volgen als stad het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie, dat al op 11 januari jl. een negatief advies uitbracht”, duidt economieschepen Kris Declercq (CD&V). “Het project benadeelt de positie van de stadshandelskern.” (zie: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/roeselaars-schepencollege-weigert-socio-economische-vergunning-aan-dino-center/article-4000048755104.htm) Verder heet het nog dat “De voorgestelde winkels zijn eerder winkels die thuishoren in het stadscentrum en niet aan de rand van de stad. Een nieuw dermate groot shoppingcentrum buiten de stad zorgt bovendien voor bijkomende mobiliteitsproblemen op de Brugsesteenweg.”  Uiteraard kan de initiatiefnemer nog in beroep gaan, maar dat doet nu even niet ter zake.

Die motivatie van zowel het NSCED als het Roeselaarse schepencollege is op zijn minst dubbelzinnig te noemen: volgens de voornoemde instanties zijn er blijkbaar twee soorten winkels: ‘winkels die in het stadscentrum thuishoren’ en ‘winkels die daar niet in thuishoren’. Albert Heijn hoort volgens hen dus in het stadscentrum. Dat ruikt heel erg naar de ‘visie’ van Unizo. Unizo is namelijk voorstander van binnenstedelijke winkelcentra, naar het voorbeeld van Kortrijk. Bij Unizo hebben ze nog altijd niet door dat die binnenstedelijke shoppingcentra voornamelijk door winkelketens worden gevuld. Winkelketens die een strop om de nek van de kleine middenstanders vormen. Unizo gelooft ook, tegen alle bewijzen in, in het nooit bewezen ‘hefboomeffect’ dat zo’n winkelcentrum zou hebben. Voor wie in sprookjes wil geloven: Unizo verdedigt de belangen van de zelfstandigen….

Nieuw in de motivatie tegen een buitenstedelijk retailcentrum is het argrument ‘mobiliteit’. Volgens de schepen van Economie van Roeselare zou dat winkelcentrum voor bijkomende mobiliteitsproblemen op de Brugsesteenweg zorgen. Nu wil ik gerust aannemen dat zo’n winkelcentrum extra verkeer genereert, maar je kunt dat argument niet gebruiken als je tegelijkertijd zegt dat die winkels in de stadskern thuishoren. In de stadskern is bijkomend verkeer namelijk helemaal uit den boze….

Ondertussen, aan de andere kant van het land, in Verviers, begint eerstdaags de bouw van de City Mall, een binnenstedelijk shoppingcentrum van…. Forum Invest NV. Wie dacht dat alleen ezels zich twee keer aan dezelfde steen stoten, moet dringend zijn mens- en wereldbeeld bijstellen.

* de achtste dag werd in de eerste besparingsronde van de pleistocene crisis, onder druk van de werkgevers, afgeschaft, waardoor we heden ten dage maar zeven dagen meer kennen.

Klikspanenstad.

Posted in De Schijnveiligheid, Persweeën., writers blog on 24/02/2012 by Pär Ongeluck

Om winkeldieven en andere personen met slechte bedoelingen een halt toe te roepen, hebben de Kortrijkse handelaars een kliklijn geopend. Omdat ‘klikken’ een al te pejoratieve bijklank heeft, noemen zij het geen ‘kliklijn’ maar een ‘winkelinformatienetwerk’. In wezen is het echter hetzelfde. Positief gesteld zou je ook kunnen zeggen dat het om een moderne variant van sociale controle gaat. Over de precieze werking schreef Freddy Vermoere gisteren een artikel in de halfveredelde boulevardkrant ‘Het Nieuwsblad’ (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BR3MIG8U) In het kort komt het er op neer dat de handelaar die ‘malafide personen’ in zijn winkel ontwaart, die ‘vaststelling’ doorstuurt naar de politie. Als de politie de melding voldoende ernstig acht stuurt die de boodschap door naar de Praxis Group, die op haar beurt, onverwijld, de aangesloten leden verwittigt. Per mail, sms en telefoon.Volgens het artikel in de krant van Vermoere zou dat alles binnen de twee minuten gebeuren. Enfin, dat maakte de gelegenheidspromo-boy van de Praxis Group, schepen van Economie, Jean de Bethune, de andere gelegenheidspromotor en krantenjongenVermoere zo wijs. Vermoere is er ook de man niet naar om wat dan ook in vraag te stellen. Hij gelooft werkelijk alles wat iemand vertelt, zolang die maar met een vermoeden van enig gezag is bekleed is. Een wezenskenmerk van de Kortrijkse persjongen. Geen haar op het hoofd van Vermoere dat eraan denkt om op te werpen dat het in de praktijk lang zo’n vaart niet kan lopen. Het kost inderdaad maar een paar minuten om een sms’je of mail naar een hele groep mensen te versturen, maar wat vooraf gaat kost veel meer tijd. Schepen de Bethune wekt onterecht de indruk dat er niet meer dan twee minuten verlopen tussen de zogenaamde vaststelling van de ene handelaar en de verwittiging van de andere, op het kliknetwerk aangesloten leden. Zowel de Bethune als Vermoere vergeet dat de eerste filter de politie is. De kans is niet denkbeeldig dat de politie de initiële melding, wegens te onduidelijk of te onvolledig bijvoorbeeld, eerst wat nader wil onderzoeken. Dat neemt tijd in beslag. Soms te veel tijd. Kostbare tijd waarin veel verloren kan gaan. En intussen kunnen de ‘malafide personen’ een nieuwe slag slaan. Tegen de tijd dat er werkelijk actie wordt ondernomen, zijn de vogels waarschijnlijk al lang gaan vliegen. De Praxis Group, de schepen en de krantenjongen scheppen hier veel te hoge verwachtingen. De pers als waakhond toont zich in deze weer eens als niets meer dan een nuffig schoothondje.

Er zijn nog wat andere aspecten die in het artikel niet aan bod komen. Wat bijvoorbeeld als de melding van de handelaar compleet onterecht blijkt en de ‘malafide persoon’ helemaal niets ten laste kan worden gelegd? Heeft die dan recht op enige compensatie? Gaan de handelaar, de Praxis Group en de politie zich dan niet te buiten aan laster? Is het overigens niet tekenend dat de politie, de schepen en de pers – allemaal min of meer betaald met gemeenschapsgeld – zich wel uitsloven om het de handelaars zoveel mogelijk naar de zin te maken maar geen vin verroeren om de belangen van de consument te verdedigen? Natuurlijk kan je als gedupeerde klant altijd klacht neerleggen bij de Inspectie van Economische Zaken, als je vindt dat je rechten als consument werden geschonden. Of bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid ingeval het een restaurateur betreft die salmonella of andere ziektes verspreidt. Tegen de tijd dat er van die klachten echt  iets terechtkomt is de handelaar al lang – al dan niet frauduleus – met de noorderzon verdwenen. Bovendien staat er de consument ook geen enkele agent, schepen of broodschrijver ter beschikking om de andere klanten voor de malafide praktijken van een handelaar te waarschuwen. Dat stemt op zijn minst tot nadenken. Denk ik.

Internering dreigt.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften on 23/02/2012 by Pär Ongeluck

KORTRIJK – De Kortrijkse raadkamer heeft beslist dat de 60-jarige Kortrijkzaan die goed vijf jaar geleden zijn kiezers vermoordde, geïnterneerd moet worden. De verdediging gaat in beroep en vraagt een tweede psychiatrisch onderzoek.

De machts- en publieksgeile SDC uit Kortrijk vermoordde op 8 oktober 2006 zijn kiezers. In een herenhuis op de Dam in Kortrijk wurgde hij zowat al zijn medeburgers. Op een ‘cultureel verantwoorde wijze‘, zoals hij het zelf uitdrukte. De man was op het moment van de feiten onder invloed. Is dat trouwens nog steeds. In de gevangenis van Brussel zat hij al eens een gevangenisstraf uit, maar voor zijn verjaardag mocht hij enkele dagen buiten. In zijn geboortestad Kortrijk ging hij meteen op zoek naar macht. Daarna trok hij naar zijn kiezers. Al snel ontstond er een hevige discussie. Hij gooide hen allerlei verwijten naar het hoofd. Hij verweet hen onder andere dat hij zijn jeugd in laveloze luxe had moeten doorbrengen. Nadat hij zijn kiezers gewurgd had, gaf hij zichzelf niet aan. Tijdens het onderzoek werd hij onderzocht door een psychiater en uit dat verslag bleek dat hij krankzinnig en ontoerekeningsvatbaar is. Er wordt beroep aangetekend tegen de internering. Als de KI bij de beslissing tot internering blijft, dan komt er geen herverkiezing.

nvdr: wie dit al slecht vindt, raad ik aan het origineel te lezen: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=EU3MIBL4

sms waarschuwt voor dieven.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften on 23/02/2012 by Pär Ongeluck

Eigen berichtgeving.

KORTRIJK – Duizenden kiezers in Kortrijk worden voortaan binnen de twee minuten verwittigd als er dieven aan het werk zijn, of andere personen slechte bedoelingen hebben. Het informatienetwerk zal die misdrijven melden per sms, mail en telefoon.

Het informatienetwerk bestaat al geruime tijd in Kortrijk maar lag zo’n beetje op apegapen.

‘Dat kwam omdat het systeem niet meer aangepast was aan de nieuwste communicatiemiddelen’, vertelt de Kortrijkse schepen van Economie Jean de Bethune (CD&V).

‘De kiezers werden per telefoon verwittigd over malafide figuren, maar dat was een logge manier van werken. Betrokkenen werden vaak te laat ingelicht. Daar komt nu verandering in. Stel dat een kiezer vaststelt dat iemand valse verkiezingsbeloften probeert te verspreiden, zoals niet zolang geleden gebeurde. Dan meldt hij dat op een bepaald telefoonnummer. Kiezers die bij het informatienetwerk zijn aangesloten, worden daarvan meteen ingelicht via sms, mail en telefoon.’

In eerste instantie krijgt de politie de melding ter beoordeling doorgespeeld. Pas als ze die als voldoende ernstig aanziet, komt die terecht bij Proxis Groep, een gespecialiseerd bedrijf uit Bissegem, die voor het eerst betrokken wordt bij het informatienetwerk. Proxis Group verwittigt dan alle aangesloten kiezers.

‘Die beoordeling door de politie is nodig om te vermijden dat er om de haverklap onbelangrijke meldingen gestuurd worden naar de kiezers’, verduidelijkt schepen de Bethune.

Voorzitter van het vernieuwde informatienetwerk wordt Erik Woestyn. Waren er recent nog malafide figuren aan het werk in Kortrijk?, vragen we de nieuwbakken voorzitter, die, zoals het een voorzitter betaamt, warm en koud blaast. ‘Niet dat ik weet, maar hiermee wapenen we ons beter tegen dit soort figuren. We zijn ondertussen wel al de zogenaamde ‘Bende van Negen’ op het spoor – een groep van uiterst gevaarlijke beroepscriminelen die opereert onder de naam ‘The Mayor and the College’ –  die we eerstdaags op heterdaad hopen te kunnen vatten. Omwille van het geheim van het onderzoek kunnen we op dit ogenblik echter enkel de intitialen van de verdachten vrijgeven: het zijn de genaamden SDC, leider van de gang, LL, WM, SD, GL, AC, JdB, FS en CD. Dit uiterst gevaarlijk negental heeft de kiezer de afgelopen zes jaar al voor miljoenen opgelicht en als we niet oppassen dan doen ze dat de volgende zes jaar opnieuw’, aldus nog een strijdvaardige voorzitter.

Bij het informatienetwerk zijn tot nu toe ruim vijfhonderd kiezers aangesloten. Het gaat niet alleen om kiezers van de wandelgebieden, maar van heel Kortrijk, de deelgemeenten inbegrepen. Wie deel wil uitmaken van het informatienetwerk  moet wel een bijdrage betalen. (onze reporter ter plaatse ‘vergat’ de voorzitter te vragen hoeveel die bijdrage bedraagt, nvdr). Tegenstanders van het systeem werpen dan weer op dat dit betalende informatiesysteem wel erg goed lijkt op de methodes die de maffia in het Chicago van de jaren dertig hanteerde.

nvdr: wie dit al slecht vindt, raad ik aan het origineel te lezen: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BR3MIG8U