Archief voor mei, 2015

Tegenstroom.

Posted in Vlugschriften with tags , on 24/05/2015 by Pär Ongeluck

Na de Q van Quartermaster Major Boothroyd en draaiorgel Van Quickenborne, de A van Aantwaarpen en de K van Kortrijk was het voor buitenstaanders wel al duidelijk dat dit dorp een oord van na-apers en slaafse volgers is. Nu vond men het echter nodig om tijdens een lichtshow, bezoekers en bewoners nog maar eens met hun neus op de feiten te drukken. Antwerpen had al zijn ‘stad aan de stroom’, een neutrale verwijzing naar de Schelde die toch enige dynamiek uitstraalt. Uiteraard kon Kortrijk niet achterwege blijven. Kortrijk ligt namelijk ook aan een vuile rivier. En dus vonden enkele bollebozen alhier het idiote ‘Ga met de stroom’ uit. Zouden die bedenkers eigenlijk wel weten wat die slogan inhoudt? De ketens van 150 jaar christelijke verknechting zijn nog maar net verbroken of we krijgen al nieuwe aangemeten: ga met de stroom. Een opdracht, een bevel om met de stroom mee te gaan. En we zijn er verdorie nog trots op ook!

Advertenties

De vaandelvluchters.

Posted in Brood en spelen, De Bijlage., Vlugschriften with tags , , , , , on 10/05/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichgeving

Nadat eerder al Hein Vanhaezebrouck, Georges Leekens en weer Hein Vanhaezebrouck eieren voor hun geld kozen en meer lucratieve oorden opzochten, is het nu de beurt aan Yves Vanderhaeghe. De geliefde trainer zou namelijk naar KV Oostende trekken. En daar is de voorzitter niet zo blij mee:

Een bedenking: wat betekenen een woord, een handtekening ih voetbal? ….

Joseph ‘vergeet’ daarbij dat voetbal al lang geen spelletje van het hart meer is, maar gekenmerkt wordt door platvloerse commercie en volksverlakkerij. Als het even kan ook nog eens met een flinke bijdrage van de gemeenschap.

In de catacomben van het Guldensporenstadion doet ondertussen een hardnekkig gerucht de ronde over de naam van de nieuwe trainer. Niemand minder dan de oude Stefaan ik-blijf-altijd-in-Kortrijk De Clerck zou de toekomstige dompteur van de Kerels worden. Eerdere pogingen om draaiorgel Van Quickenborne bij het stadsbestuur los te weken zouden op niets zijn uitgedraaid. De Clerck, voorts totaal (voetbal)onkundig, ziet deze carriereswitch als een ‘nieuwe opportuniteit om zich totaal ten dienste van de Kortrijkse bevolking te stellen’. Wordt vervolgd.

Heet van de naald.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften with tags , , , on 08/05/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichtgeving

Een beslissing van de organisator van ‘Feesten met de burgemeester’ wordt op ongeloof onthaald. ‘Feesten met de burgemeester’ vindt volgend jaar niet op een zaterdag… maar op een dinsdag plaats. “Ik vrees dat er niet veel mensen naar het feestje zullen komen”, zegt feestvarken Van Quickenborne.

Het feest, waarmee Van Quickenborne zichzelf in de kijker en de bloemetjes zet, is al tien jaar een succesformule. Gemiddeld dagen er 2.000 bezoekers op. ‘Feesten met de burgemeester’ vindt telkens op een zaterdag plaats. Dat is namelijk dé uitgaansdag.

Die traditie wordt nu doorbroken. De elfde editie is op dinsdag 10 mei 2016 gepland. Bovendien gebeurt het op een nieuwe locatie. ‘Feesten met de burgemeester’ verlaat de Groothandelsmarkt in Heule en trekt naar een tent op de Leieboorden aan de Collegebrug.

Vreemde beslissing

“Ik vind dat een vreemde beslissing. Tijdens de week komen er, afgezien van wat studenten, amper mensen buiten in Kortrijk”, zegt Van Quickenborne. “Zelf ben ik in de week ook meestal thuis bij ons Anouk, of in Brussel, niet bij ons Anouk. Feestvierders die ’s anderendaags moeten gaan werken, zullen geen zin hebben om op dinsdag naar Kortrijk te komen.  Zelfs niet voor ‘Feesten van de burgemeester’. En zelfs niet als ik hen een gratis ticket of een vat geef. De locatie roept ook vragen op, zo in het stadscentrum, dicht bij de woning van mijn voorganger”, vindt Van Quickenborne. CD&V-gemeenteraadslid De Clerck begrijpt het niet. “Een feest van de burgemeester op een weekdag? Dat is de wereld op zijn kop. Niet vergeten dat de zelfstandigen en het stadspersoneel het feest ondersteunen.”

Uitdaging

“We beseffen dat het niet makkelijk is om sympathisanten op dinsdag naar Kortrijk te halen”, zegt politiek toptalent Arne Vandendriessche. “Maar we gaan die uitdaging aan.” Lieselotte Deforce, die vanuit de stadsschouwburg mee haar schouders onder het project zal zetten, is er van overtuigd dat het een succes wordt. “We werken aan een erg goeie line-up en pakken met een top-dj uit die op alle grote fuiven speelt. Wie dat is, kan ik nog niet zeggen. We zetten Kortrijk net nog meer in de markt als een echt libertijnse fuifstad.”

De kabinetsattaché.

Posted in De Waan van de Dag, writers blog with tags , , , on 06/05/2015 by Pär Ongeluck

De vakbondsjongeren van het ABVV voerden deze namiddag actie aan de Kinepolis te Kortrijk. Hun actie richtte zich tegen een wetsvoorstel van Egbert Lachaert, Nele Lijnen en Vincent Van Quickenborne (allen Open VLD), Benoit Piedboeuf, Caroline Cassart-Mailleux en Benoit Friart (allen MR) om studentenarbeid te vereenvoudigen. ‘Vereenvoudigen’ is een beetje de corebusiness van Van Quickenborne, wat voor wie de man een beetje kent, geen verwondering zal wekken. De ‘vereenvoudiging’ die Van Quickenborne en consoorten voor ogen hebben, houdt in dat studentenarbeid vanaf 1 januari 2016 niet meer in dagen zou geteld worden maar in uren. Om heel precies te zijn: Van Quickenborne wil de 50 dagen arbeid die een student nu tegen een bijzonder voordelig tarief kan werken, omzetten in 400 uren. Daardoor zouden studenten op veel meer dagen kunnen tewerkgesteld worden. Als het van Van Quickenborne afhangt zelfs op 365 dagen want hij wil ook af van de 3-urenregel die bepaalt dat iedere prestatie van een werknemer – uitzonderingen daargelaten – minstens drie uren moet duren. De jonkies van de Open VLD reageerden ondertussen bij monde van Maarten Vander Stichele op de actie van de ABVV-jongeren (1). Maarten Vander Stichele is volgens eigen zeggen ‘Adjunct van de directeur (kabinetsattaché) bij Stad Kortrijk’. Een politiek geparachuteerd vriendje van Van Quickenborne dat met gemeenschapsgelden wordt betaald, met andere woorden. Van opleiding is de jongen jurist. Studeerde af met een Major economisch en financieel recht en een Minor internationaal en Europees recht. Vander Stichele is ook nationaal penningmeester van de Jong VLD. Wordt door Van Quickenborne wellicht als een aankomend politiek toptalent bestempeld. Nu, wat zegt onze schalkse jurist over die studentenarbeid? Ik citeer letterlijk, zoals altijd:

‘Momenteel kunnen studenten gedurende maximaal 50 dagen per jaar werken waarbij er van hun loon enkel een kleine solidariteitsbijdrage (2,71% van het brutoloon) wordt afgetrokken in plaats van de veel hogere RSZ-bijdrage (13,07% van het brutoloon). Op €1000 loon houdt zo’n jobstudent dus maar liefst €103,6 extra over. Het probleem is echter dat de administratie momenteel rekent in dagen. Stel dat je een namiddag vrij hebt en je ziet het wel zitten om enkele uren de drukke terrassen te bedienen, dan verlies je op papier een hele dag. Als werkgever vind je dan weer niemand die ‘slechts’ enkele uren wil komen werken, waar men zeker in de horeca om smeekt. Met dit wetsvoorstel willen de liberalen die 50 dagen omzetten in minimaal 400 uren, zodat je geen dag verliest, maar slechts de uren die je gewerkt hebt. Het gevolg is dat studenten veel efficiënter kunnen omspringen met hun uren en dat werkgevers veel gemakkelijker iemand kunnen vinden die voor een korte termijn kan bijspringen. De ABVV-jongeren zien die flexibiliteit echter als een bedreiging en willen de huidige tewerkstelling voor minimaal 3 uur behouden. Ze stellen dat jongeren anders zullen worden ‘uitgeperst’, want werkgevers ‘gaan hen nu op elk uur van de dag kunnen optrommelen, wanneer het hen uitkomt’. Ze vergeten hierbij dat het juist de jongere is die veel vrijer kan kiezen voor welke uren hij tekent en voor welke niet. Jong VLD Kortrijk vindt het dan ook bijzonder jammer dat uitgerekend de jongeren van het ABVV pleiten voor het oude systeem. We kijken juist naar hen om de vakbonden binnen te loodsen in de 21e eeuw en om mee na te denken over hoe we studenten nog meer vrijheid kunnen geven in het combineren van hun werk- en studietijd.’

Voor alle duidelijkheid: de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur is in België vastgelegd op 38 uur. 400 uren dat is meer dan 10 weken voltijds werken. Versimpelaar Van Quickenborne gaat in zijn voorstel nog verder en heeft het over een contingent ‘gelijk aan de maximale dagelijkse arbeidsduur per dag vermenigvuldigd met 50’. Dat kunnen er dus nog flink meer zijn dan 400.

Vander Stichele benadrukt in zijn reactie vooral de ‘voordelen’ voor de student, maar waar het Van Quickenborne en Vander Stichele in werkelijkheid om gaat zijn de voordelen voor de werkgever. De werkgever krijgt op deze manier immers een pak arbeid tegen een minimale kostprijs aangeboden. Zo goedkoop dat de tewerkstelling van de reguliere werknemers (nog meer) onder druk komt te staan. Overigens zijn het vooral fraudegevoelige sectoren als de horeca die het meest van het voorstel van Van Quickenborne zullen profiteren.

Vander Stichele haalt ook uit naar de ABVV-jongeren omdat die ‘flexibiliteit als een bedreiging zien en de huidige tewerkstelling voor minimaal 3 uur willen behouden’. ‘En’, zo sneert Vander Stichele nog, ‘vergeten hierbij dat het juist de jongere is die veel vrijer kan kiezen voor welke uren hij tekent en voor welke niet. Jong VLD Kortrijk vindt het dan ook bijzonder jammer dat uitgerekend de jongeren van het ABVV pleiten voor het oude systeem. We kijken juist naar hen om de vakbonden binnen te loodsen in de 21e eeuw en om mee na te denken over hoe we studenten nog meer vrijheid kunnen geven in het combineren van hun werk- en studietijd.’ Vander Sticchele van zijn kant ‘vergeet’ dan weer gemakshalve te vermelden dat het de werkgever is die bepaalt wanneer en hoeveel er gewerkt wordt en niet de student of de werknemer. Zijn argument van ‘de vakbonden de 21e eeuw binnen te loodsen’ slaat al helemaal nergens op. Wat Van Quickenborne en Vander Stichele eigenlijk willen, is een terugkeer naar de negentiende eeuw, toen er van sociale bescherming nog geen sprake was en de werknemers volledig waren overgeleverd aan de grillen en de almacht van hun patroon.

Vanuit een breder maatschappelijk perspectief kan men zich overigens de vraag stellen of studentenarbeid in tijden van (hoge) werkloosheid wel te verantwoorden is. Studenten (en hun werkgevers) dragen bovendien nauwelijks bij aan de (noodlijdende) sociale zekerheid. De beschikbare arbeid zou in de eerste plaats naar die mensen moeten gaan die van hun job moeten leven. En studenten, die zouden zich in de eerste plaats op hun studies moeten kunnen concentreren. Maar dat zullen de Van Quickenbornes en Vander Sticheles van deze wereld wellicht nooit snappen.

(1) https://dl.dropboxusercontent.com/u/35847878/PB%20Jong%20VLD%20Kortrijk%20over%20ABVV-jongeren.pdf

(2) http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0853/54K0853001.pdf