Archief voor november, 2014

De Leiemoorden (1).

Posted in De Waan van de Dag, writers blog with tags , , , , , , , , on 24/11/2014 by Pär Ongeluck

Als het van Wout Maddens, schepen van Wonen en Bouwen van de stad Kortrijk, afhangt, dan krijgen we binnen afzienbare tijd niet één, niet twee, maar drie, ja, misschien zelfs vier woontorens langs de Leieboorden; de Collegetoren en nog twee of drie woontorens op de site ‘De Blekerij’. Stond deze week o.a. in de kranten Het Nieuwsblad (1) en Het Laatste Nieuws (2). Die woontorens worden ‘beeldbepalend voor de Leieboorden’, volgens Maddens. Die woontorens worden niet alleen beeldbepalend voor de Leieboorden maar voor heel Kortrijk, Wout. Of dat ‘beeldbepalend’ nu zo positief is, is weer een andere kwestie. Wout vindt duidelijk van wel. Ik vind het hele project vooral tekenend voor de stuitende megalomanie die deze stad zo teistert; een dorp dat zich door de keuze van de verkeerde oplossingen, de allures van een grootstad wil aanmeten. Het is iets in het drinkwater, wellicht.

Ook David Wemel, bestuurslid van Groen heeft zo zijn bedenkingen:

Hier zullen we met eens moeten over klappen. Pure waanzin architecturaal,economisch & landschappelijk

en

Natuurlijk wel. Maar wat met de ambitie voor grondgebonden woningen. “Halt aan de appartementisering,” wie zei dat ook al weer?

Wat de grootheidswaan – ‘hoogmoed’ lijkt mij hier een meer toepasselijke term – betreft, heeft David Wemel gelijk. Ook landschappelijk zijn die woontorens – alle woontorens – heuse miskleunen. Daar kan geen enkele designarchitect iets aan verhelpen. De architectuur van woontorens is zonder uitzondering steriel, nodigt niet uit tot nadenken of interactie. Je kunt er hooguit tien minuten naar kijken en dan heb je het wel gehad omdat er vanaf de begane grond verder niets meer te zien is dan een geordende verzameling metaal, beton en glas. Hoogbouw gaat altijd voorbij aan de menselijke schaal, reduceert mensen tot objecten; de interactie met de (menselijke) omgeving wordt verbroken, is vanuit een toren en juist omwille van die hoogte gewoon onmogelijk. Maar blijkbaar is dat waar Wout Maddens met Kortrijk naartoe wil.

Of die woontorens vanuit economisch standpunt ook waanzin zijn, weet ik niet. Het is mij trouwens niet helemaal duidelijk wat  David Wemel daarmee bedoelt. De 140 karakters die Twitter ter beschikking stelt zijn waarschijnlijk ietsje te weinig om dat uit te leggen. Je vraagt je af waarom zoveel mensen dat medium toch blijven gebruiken. Misschien – misschien! –  doelde David Wemel op de 9000 m² winkel- en kantoorruimte die, naast de woontorens, in het project voorzien is. Wout Maddens verzekert echter dat ‘wat die commerciële activiteit betreft duidelijke voorwaarden opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan‘ en een en ander zal gebeuren ‘in overleg met Unizo om concurrentie met handelaars in de binnenstad te vermijden‘. Maddens is een machtspoliticus – en dan nog een van de huidige partij van Van Quickenborne! – wat zijn geloofwaardigheid uiteraard niet ten goede komt.

David Wemel verwijst in zijn tweet ook naar de ‘appartementisering’ van Kortrijk. In 2010 voerde Kortrijk als eerste Vlaamse stad (onder impuls van Maddens) een ‘woningtypetoets’ in (3). Die woningtypetoets is een – erg rudimentair, het dient gezegd – instrument waarmee men probeert te weten te komen waar meergezinswoningen mogelijk zijn en waar niet. Groen Kortrijk kant zich traditioneel tegen appartementen en voelt zich daarin gesteund door de jonge gezinnen. Die willen namelijk allemaal eengezinswoningen met tuin, schijnt het. Ik vind dat een bijzonder egoïstische en milieubelastende keuze en begrijp Groen op dat vlak dan ook helemaal niet. Appartementen zijn vanuit een ecologisch standpunt altijd efficiënter dan eengezinswoningen: op het vlak van energie, het gebruik van grondstoffen, de benutting van ruimte, … De eengezinswoning is een voorbijgestreefd,romantisch ideaal dat maatschappelijk niet meer te verantwoorden is. Jonge gezinnen zijn op het vlak van wonen trouwens erg conservatief. Uiteindelijk is de meergezinswoning de enige oplossing, maar dat willen jongeren en Groen niet inzien. Het andere uiterste – de woontorens die Maddens wil (laten) bouwen – is evenmin een goede oplossing. De Maddensoplossing voorziet overigens beide ‘slechte’ oplossingen: woontorens én eengezinswoningen – een tachtigtal. Maddens heeft namelijk ‘speciale aandacht voor jonge dertigplussers en kinderen, zodat die in de stad blijven wonen‘. Daar zijn die eengezinswoningen waarschijnlijk voor bedoeld: voor jonge, vooral kapitaalkrachtige, tweeverdieners. Maddens vergeet daarbij gemakshalve dat die jonge, kapitaalkrachtige tweeverdieners in de helft van de gevallen na verloop van tijd uit elkaar gaan. Bovendien worden die jonge dertigers met kinderen ook oud en stelt zich binnen de twintig jaar hetzelfde probleem: gebrek aan ruimte voor jonge gezinnen met kinderen. Is dat nu zo moeilijk om te snappen?!? Voor Maddens, Groen en de jonge dertigers blijkbaar wel. Er zijn er in Kortrijk, procentueel nauwelijks minder jongeren dan in de rest van Vlaanderen. Je zou zelfs kunnen stellen: door hun mantra van ‘jong, rijk en groen’ wekken Maddens en Groen – maar ook de andere partijen, maak je op dat vlak maar geen illusies – de indruk dat ze de factuur van de vergrijzing willen afschuiven op de omliggende gemeenten en de rest van Vlaanderen. Van liberaal Maddens en de ultra’s van de N-VA kan je zoiets nog verwachten. Van Groen en die partijen die zichzelf sociaal wanen eigenlijk niet.

De oude De Clerck heeft ooit nog aangegeven hoe het wel moet: compacter wonen. Uiteraard geldt dat niet voor hemzelf of zijn familie en vrienden, maar hij heeft wel gelijk. Door compacter te gaan wonen – en meergezinswoningen zijn compacter – creëer je juist (groene) ruimte. De ruimte die langs de Leieboorden beschikbaar is, biedt Kortrijk een uitstekende kans om op het vlak van architectuur en wonen nieuwe wegen te bewandelen. Een kans die men met die woontorens en eengezinswoningen grandioos mist. Hoe je het ook draait of keert, woontorens blijven in essentie altijd blokkendozen. Het design verandert daar niets aan.

Waar Groen- maar ook de andere partijen die zichzelf een sociaal imago aanmeten – zich ook zorgen over zou moeten maken, is de betaalbaarheid van de woongelegenheden die Ghelamco daar gaat neerpoten. Volgens Maddens wil ‘Ghelamco betaalbare woongelegenheden aanbieden’. Nu is wat voor Ghelamco en Maddens ‘betaalbaar’ waarschijnlijk iets anders dan wat de modale burger daaronder verstaat. Voor Maddens is dat misschien iets in de orde van 250.000 euro. Zonder notariskosten en dergelijke. De vraag is ook wat voor appartementen Ghelamco daar gaat bouwen. De nog ‘betaalbare’ appartementen hebben maar 2 slaapkamers, waardoor de zo gewenste jonge tweeverdieners met 2 of meer kinderen de facto uitgesloten worden. Appartementen met drie of meer slaapkamers zijn voor de meeste jonge mensen gewoon onbetaalbaar. Het project van Maddens dreigt dan ook uit te draaien op een getto voor de beter gesitueerden. Over jonge tweeverdieners heb ik al eerder geschreven in’het orakel Maddens’ (4) en ‘tussen-droom-en-werkelijkheid’ (5).

Het Plan Maddens is ook uiterst onduidelijk over hoe dit project kadert in ‘Kortrijk Klimaatstad’. Wordt dit een energieneutrale operatie, bijvoorbeeld? Worden er initiatieven genomen om het afvalwater te zuiveren en te recycleren? Welke materialen worden er gebruikt voor de bouw? Enzoverder. Gezien Maddens er zelf niets over zegt en de Kortrijk Klimaatstadlobby zwijgt als vermoord, is het heel waarschijnlijk dat men in de plannen geen rekening heeft gehouden met al deze elementen.

Ten slotte nog een opmerking in verband met de wordingsgeschiedenis van die woontorens en de zoethouder die ‘Kortrijk Spreekt’ eigenlijk is. Als het de beleidsmakers in deze stad echt menens was met inspraak dan kende dit project een heel ander verloop. Typerend voor de oude manier van politiek bedrijven is dat enkelingen beslissen voor en over velen. Met ‘Kortrijk Spreekt’ wekt men de indruk dat men de macht terug aan de burgers wil geven. Door de manier waarop dit woontorenproject tot stand gekomen is – heel de ontwikkeling wordt in handen van een projectontwikkelaar gegeven – weten we weer dat we als burgers eigenlijk niks te zeggen hebben over de vormgeving van de stad waarin we leven. Via ‘Kortrijk Spreekt’ mogen we wel meebeslissen over kleine, irrelevante zaken. Als het om de knikkers gaat, moeten we, zoals vanouds, zwijgen. Dat het anders kan, bewijzen talloze projecten in binnen- en buitenland, waar hele wijken mee door de bewoners werden vormgegeven. Dat zijn misschien projecten van veel langere adem, maar wel met veel bevredigender oplossingen. Het is duidelijk dat Maddens en co daar nog lang niet klaar voor zijn.

Een andere keer meer over de parkeergarage die in dit project wordt geïntegreerd.

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20141120_01386901

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/nog-twee-woontorens-aan-leie-a2126139/

(3) http://publius.be/download/Woningtypetoets.pdf

(4) https://perongeluck.wordpress.com/2010/05/24/het-orakel-maddens/

(5) https://perongeluck.wordpress.com/2013/04/11/tussen-droom-en-werkelijkheid/

Advertenties

En God zag dat het toch niet zo goed was.

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 22/11/2014 by Pär Ongeluck

Deze quote van lokaal journalist Dirk Vandenberghe wil ik jullie niet ontzeggen:

Mooi hoe het belang van goede lokale journalistiek benadrukt

Let vooral op dat ‘goede lokale journalistiek’. Want daar loopt het dus maar al te vaak mis. Inhoudelijk en vormelijk is het meestal ondermaats. Zoals Dirk ongetwijfeld zelf ook wel weet.

Ter illustratie van die ‘goede’ lokale journalistiek een artikeltje van Evelien Vantomme (1). Volgens Evelien moet een handtasdiefstal niet terug naar de cel. Tja, …. keep on dreaming, Peter. And Dirk.

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20141119_01385130

Zelfmoord met stiletto.

Posted in De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , on 21/11/2014 by Pär Ongeluck

Naar aanleiding van de nationale Vrouwendag van 11 november hield oppositieraadslid Christine Depuydt (CD&V) maandagnacht een warm pleidooi voor meer aandacht voor de begaanbaarheid van paden en pleinen in Kortrijk (1). Of ze haar ‘motie’ zelf schreef, weet ik niet. Lijkt mij met al dat ‘overwegende dat’ eerder aan de pen van een advocaat of een andere taalmisbruiker ontvloden te zijn. Soit. Christenvrouwe Christine  bepleit begaanbare paden en pleinen voor iedereen maar vraagt toch bijzondere aandacht voor vrouwen met stiletto’s, ouderlingen met rollators en andere gehandicapten. Als slecht voorbeeld verwijst het geachte gemeenteraadslid naar o.a. het Schouwburgplein.Het Schouwburgplein met die vermaledijde klinkers werd nog aangelegd in de periode waarin haar partij in Kortrijk de dienst uitmaakte. Heeft er toen iemand ook maar één woord van protest uit de mond van Christine gehoord? Ik dacht het niet. En moesten die kasseitjes niet uit Italië ingevoerd worden omdat het Belgische formaat voor de Kortrijkse designbaronne(sse)n ietsiepietsie te groot was? Tja, die motie van Christine was niet meteen haar slimste politieke move.

(1) zie de agenda van de gemeenteraad van 17 november 2014 p. 365 (http://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/20141117gr_bekendmaking_agenda_gr.pdf)

 

Grootmoefti vkk.

Posted in De Bijlage., Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 20/11/2014 by Pär Ongeluck

Gerechtigheid is geschied: eindelijk krijgt vkk de erkenning die hij al decennia lang verdient. Minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), heeft hem met onmiddellijke ingang en volheid van bevoegdheden benoemd tot Grootmoefti van België.

‘Directe aanleiding voor deze in kringen van gerechtsdeskundigen trouwens al veel eerder verwachte promotie is’, aldus Geens, ‘het grensverleggend artikel van Vanhees hand, ‘Moord op goudsmid opgelost‘, in de kwaliteitskrant Het Nieuwsblad van maandag 17 november jongstleden (1). Gedaan met de duizenden pagina’s tellende vooronderzoeken, de jarenlang aanslepende rechtszaken, de peperdure advocaten en de wraakroepende procedurefouten! Voortaan is er maar één gezag meer en dat is vkk! Hij is de enige man in dit land die ik in staat acht om iemand, zonder enige kennis van feiten of enig bewijs, tot de galg te veroordelen. Men zegge het voort!’

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20141117_01380950

Ga toch fietsen, man!

Posted in Verkeer(d), writers blog with tags , , , on 19/11/2014 by Pär Ongeluck

Het was al na middernacht toen Carol Leleu (CD&V) op de gemeenteraad begon aan een bevlogen uiteenzetting over de toenemende fietsonveiligheid in deze stad. Ze illustreerde haar stelling ook uitvoerig met cijfers en kaartjes. Kortrijk is trouwens altijd al een van de meest fietsonvriendelijke en fietsonveilige centrumsteden van Vlaanderen geweest; in Kortrijk had de partij van raadslid Leleu het dan ook 150 jaar voor het zeggen. Maar dit terzijde.

Burgemeester Van Quickenborne – ex-Amada, ex-VU, ex-ID21 en nog niet ex-Open VLD – voelde zich geroepen om Leleu te counteren en deed dat met een betoog over het fenomenaal aantal alcohol- en snelheidscontroles in de binnenstad en in zones 30, dat onder zijn impuls werd uitgevoerd. Waarmee hij – ongewild – meteen ook duidelijk maakte dat hij er eigenlijk niets van begrijpt en de oorzaken van het probleem NIET eens WIL aanpakken. Het tekent Van Quickenborne ten voeten uit; net als zijn voorganger Stefaan De Clerck steekt hij zijn kop in het zand. En net als zijn voorganger is zijn enige antwoord op de toegenomen (verkeers)onveiligheid in de stad Kortrijk: meer controle en meer repressie. Een ziekelijk trekje dat bij halfverlichte despoten wel vaker voorkomt. Jammer genoeg had Carol Leleu niet de tegenwoordigheid van geest om Van Quickenborne op het ongerijmde van zijn redenering te wijzen: niettegenstaande Van Quickenborne fors meer controleerde op snelheid en alcohol, is het aantal ongevallen met fietsers in 2014 toch gestegen. Een kind beseft dan dat er iets meer loos is en dat controle en repressie niet de aangewezen middelen zijn om het aantal ongevallen met fietsers te doen dalen. Een Kortrijks gemeenteraadslid of burgemeester beseft dat blijkbaar niet. Het werkelijke probleem voor de fietser in Kortrijk is in de eerste plaats de uiterst gebrekkige fietsinfrastructuur: slechte en onveilige fietspaden. Dat is niet de schuld van dit stadsbestuur maar een zware erfenis uit het verleden. Een verleden dat 150 jaar lang door de CD&V werd vormgegeven. Van een trendbreuk met dat verleden is – gelet op de reactie van Van Quickenborne en spijts alle goedbedoelde initiatieven die er deze legislatuur al werden genomen om het fietsen te promoten – echter geen sprake: Kortrijk blijft consequent voor de auto kiezen. Dàt is het werkelijke probleem. En daar wordt niets aan gedaan.

To tweet or not to tweet?

Posted in Vlugschriften with tags , , on 17/11/2014 by Pär Ongeluck

Op de gemeenteraad van 17 november deed de voorzitter van de gemeenteraad een oproep om niet meer te tweeten tijdens de gemeenteraad. Dat punt stond evenwel niet geagendeerd en zorgde dan ook voor enige consternatie onder de twitterende gemeenteraadsleden. Niet dat het er tegenwoordig nog zo verschrikkelijk veel zijn. Dat was enkele jaren geleden wel even anders. Zie in dat verband bijvoorbeeld ‘Overlast op de gemeenteraad van 14 mei 2012’ op deze blog.

Volgens schepen Marc Lemaitre maakt Twitter deel uit van het recht op vrije meningsuiting. Dat is eigenlijk een vals argument want de gemeenteraadsleden mogen op de gemeenteraad hun mening uiten zoveel zij willen. Twitter voegt daar niets aan toe. Heeft dat ook nog nooit gedaan. Integendeel, zelfs. Twitter is wat de gemeenteraadsleden – tijdens de gemeenteraad – betreft vooral een platform waarop zij hun dwaasheid kunnen etaleren. En – dat geef ik toe – dat doen ze met verve. Ter bescherming van de gemeenteraadsleden daarom deze suggestie:

Champagnesocialisme.

Posted in De Waan van de Dag, Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , on 17/11/2014 by Pär Ongeluck

Via de microblogsite Twitter – een virtuele speeltuin voor lieden die er heilig van overtuigd zijn dat zij iets te vertellen hebben dat wij allemaal moeten weten – vestigde gemeenteraadslid Axel Weydts onze aandacht nog maar eens op de mantra van het hedendaagse socialisme: de groepsaankoop.

xel Weydts @AxelWeydts · 16 nov.

Dankzij principe ‘groepsaankoop’ kunnen we proeven van deze toppers. #wijnclub #tertulia

Klik gerust op de link; ziet u meteen waar deze socialistische voortrekker op doelt. En begrijpt u meteen ook waarom de socialistische partij – maar eigenlijk de politiek in het algemeen – dringend aan herbronning toe is.

Vermoedelijk is ook schepen De Coene lid van diezelfde fijnproeversclub want op een vraag naar de streaming van de Kortrijkse gemeenteraad antwoordde hij wel heel erg euforisch:

Jawel. Doorgaans 400 tot 600 unieke bezoekers. Technisch behoorlijk zonder meer.

17 nov. 2014

Op de gemeenteraad van vanavond waren dat er nooit meer dan 35 tegelijk … (om kwart voor tien 21, om precies te zijn). Als de wijn is in de man, tja, …