Archief voor mei, 2009

Van vlaggen en verkeerde ladingen

Posted in Persweeën. with tags , , , , on 27/05/2009 by Pär Ongeluck

Weer zo’n staaltje van onzorgvuldige berichtgeving in Het Nieuwsblad van 27 mei gelezen. Het is zelfs zo erg en het komt zo dikwijls voor dat je je wel moet afvragen of er bij Het Nieuwsblad wel iemand is die deze (on)dingen naleest:

Personeel AZ Groeninge opgevorderd

KORTRIJK – Voor vandaag is een stakingsaanzegging ingediend in AZ Groeninge. Oorzaak is het uitbesteden van de dienst Sterilisatie aan een extern bedrijf.

SP.A steunt de personeelsleden van het ziekenhuis tegen de uitbesteding van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). De partij is bezorgd om de oprukkende commercialisering van de zorg, van deze afdeling én van de zorgsector in het algemeen. Tegelijk zijn er volgens SP.A ook vragen bij dit dossier, omdat volgens het personeel lang niet is bewezen dat het uitbesteden van deze activiteit op financieel vlak een gunstige operatie is. Zeker is dat minstens tien jobs verhuizen naar een privébedrijf. De vzw kreeg de jongste jaren ook tientallen miljoenen overheidssteun. (vkk)

In de titel van het artikel laat de steller uitschijnen dat het personeel van de dienst  ‘Sterilisatie’ van AZ Groeninge is opgevorderd. Dat kan, natuurlijk. Maar dan zou je toch denken dat er in het werkstuk zelf wat verduidelijking volgt. Over wie werd opgevorderd door wie bijvoorbeeld.  En of het om de totaliteit van het personeel gaat die staakt en  opgevorderd wordt of slechts om een gedeelte daarvan. Dat is echter veel te veel gevraagd van onze ‘journalist’.

De ‘journalist’ omschrijft de uitbesteding van de dienst Sterilisatie als oorzaak van de stakingsaanzegging. Oorzaak?!? Juister zou zijn te schrijven dat dit de aanleiding voor de stakingsaanzegging vormt.

De uitleg die je daarna krijgt gaat evenwel over de stakingsaanzegging – niet over de opvordering! – en het standpunt van de SP.a.  Omdat het hier om een arbeidsconflict gaat zou je denken dat men toch eerst de standpunten van de betrokken partijen  toelicht. Waarom interviewde de journalist de vakbondsafgevaardigden niet bijvoorbeeld? Tenslotte komt de stakingsaanzegging toch van de vakbond(en) uit. Of vergis ik mij? Verder zou  het ook logisch en redelijk klinken – en journalistiek correct! – als ook de visie van de werkgever even wordt verduidelijkt. Dat is allemaal echter buiten de wonderlijke paden van de Kortrijkse journalist gerekend. Die vindt er niets beter op dan enkel de SP.a aan het woord te laten. Niet één of andere woordvoerder van die partij maar gewoon dè SP.a. Zonder meer. Geen naam, niets, nada, noppes. Nu heeft die partij zeker een standpunt in verband met de outsourcing van de zorgsector maar haar standpunt heeft op zich niets met dit concrete arbeidsconflict – de stakingsaanzegging en de opvordering – te maken. Of is hooguit achtergrondinformatie of duiding.

Besluiten doet de ‘journalist’ met te melden dat er minstens 10 jobs naar de privésector verdwijnen. Iets wat helemaal niet zeker is. Waarschijnlijker is dat er door de uitbesteding van deze activiteit in de dienst Sterilisatie van AZ Groeninge 10 arbeidsplaatsen zullen verloren gaan. En de kans is schoon dat diezelfde activiteit in de privésector met minder mensen zal uitgevoerd worden (met alle risico’s vandien). Het zou de journalist sieren mocht hij dit subtiele onderscheid even onder de aandacht brengen. Maar ik maak mij daar al lang geen illusies meer over.

Wat de samenhang is tussen de laatste zin van het artikel en wat voorafging is mij al helemaal onduidelijk. Wat is in godsnaam het verband tussen de opvordering van het personeel van de dienst Sterilisatie en de vermelding dat de vzw (welke, vkk?) de laatste jaren tientallen miljoenen overheidssteun gekregen heeft? Dit lijkt mij pure stemmingmakerij. En nog bijzonder slecht verwoord ook.

Advertenties

Blogcensuur, opnieuw

Posted in Vlugschriften on 25/05/2009 by Pär Ongeluck

Zoals voorspeld bleef mijn reactie van 21 mei op de sluiting van de toeristische dienst op 18 mei (zie vorige bijdrage, ‘Turista’) niet al te lang staan. Meer zelfs: op 25 mei verdween het volledige artikel van de website. Waarschijnlijk onder het mom van ‘de sluiting is nu toch voorbij’…..

Turista! Ik krijg er het schijt van.

Posted in Vlugschriften, writers blog with tags , , , on 21/05/2009 by Pär Ongeluck

“Waar zegt u?”

“In Tegendeel.”

“Ha, zo! Integendeel! Maar kunt u misschien ietsiepietsie duidelijker zijn?”

“Ik zeg het u toch: in Tegendeel!”

“Ah, maar nu begrijp ik het!”

“Integendeel!”

En zo zouden we nog uren kunnen doorgaan. Maar dat doen we dus niet.

Op de webstek van de stad Kortrijk valt te lezen dat de toeristische dienst uitzonderlijk op maandag 18 mei gesloten was. Een bijgevoegd fotootje maakt ook  duidelijk waar de dienst gelegen is.  Omdat de bewegwijzering er naartoe voor oningewijden erg belabberd is maakte ik de opmerking ‘Ah! Daar zitten jullie!’ Een opmerking die op zijn minst bij 1 iemand in het verkeerde keelgat schoot want die reageerde met, ik citeer letterlijk: ‘Heb jij eigenlijk wel een leven Pär Ongeluck? Denk je zelf ook niet dat mensen in tijden van crisis beter een positieve boodschap naar buiten brengen in plaats van over alles te mekkeren wat je rondom jou ziet? Als je zelf denkt de wereldverbeteraar te zijn, denk dan misschien eens aan een eigen politieke carriere of begin alvast met je negativiteit wat om te buigen, zo help je immers niemand, in tegendeel…’

Voorwaar stof tot nadenken op de blog van de stad Kortrijk! Het zou zonde zijn om hier niet dieper op in te gaan. En dus plaatste ik volgende reactie:

Reacties

  • Pär Ongeluck (niet geverifiëerd) schrijft
  • op 21 Mei, 2009, 08:44
  Geachte Anonymous. Of, nee, in het kader van de ontzettende behoefte aan ongebreideld positivisme in tijden van crisis moet dit beter kunnen. Opnieuw, Pär! Beste, allerlieverdeliefste Anonymous,

  mijn opmerking op de uitzonderlijke sluiting van de toeristische dienst van de stad Kortrijk, op 18 mei jongstleden, is een verwijzing naar het feit dat de bewegwijzering naar die dienst meer dan ondermaats is. Die milde ironie is u blijkbaar ontgaan. Overigens verplicht ik u niet om mijn opmerkingen te lezen. U bent een vrij man en ik zal er mijn slaap zeker niet voor laten als u mijn bijdrage niet leest. Omgekeerd zal dat ook wel het geval zijn, vermoed ik.

  Verder geeft het mij een bijzonder warm gevoel dat u zich zo’n zorgen over mij maakt. Ik kan u bij deze verzekeren dat ik wel degelijk een leven heb. Misschien niet uw soort leven maar wel een leven. Dat mensen in tijden van crisis nood hebben aan een positieve boodschap doet evenwel niet ter zake, is volkomen naast de kwestie. Wellicht zou u net hetzelfde zeggen als er geen crisis was.

  Ook wat mijn politieke carriere betreft kan ik u geruststellen. Ik doe namelijk al aan politiek. Dat doet u trouwens ook. Ik laat mij horen als ik het ergens niet mee eens ben en u vindt het blijkbaar juist fijn om dagelijks door een stelletje onbekwamen bestolen en bedrogen te worden en daar niets over te zeggen. Dat is uw goed recht maar die vorm van masochisme is niet aan mij besteed. Ieder zijn meug. Zoiets heet democratie, mijn waarde Anonymous. U bent het duidelijk met mij oneens en volgens u moet ik er dan maar of het zwijgen toe doen of een positieve boodschap verkondigen. Dat is een heel sterk politiek geïnspireerde opvatting, waar u zich misschien niet eens van bewust bent. Een beetje een kwalijk ruikende opvatting in mijn ogen, maar soit. U behoort duidelijk tot de positivistisch ingestelde en zwijgende meute ja-knikkers die vindt dat andersdenkenden moeten zwijgen. Een groep van mensen die, nog voor de gezagsdragers zelfs maar hun kont opheffen, al met kwijlende tong klaar staan om hun aars en hielen te likken. Dat is uw goed recht maar zo ben ik niet. Mag het even? Ik hoop dat u mij dit niet al te kwalijk neemt. Om met een positieve noot te eindigen: Hup! Kortrijk! Hup!

  Hoogachtend

  Pär Ongeluck, compostmeester.

  Benieuwd hoe lang deze reactie op de blog van stad Kortrijk dit keer zal blijven staan….

Cultuurpaus van Het Nieuwsblad bakt het weer bruin

Posted in Persweeën. on 19/05/2009 by Pär Ongeluck

Dit behoeft eigenlijk geen commentaar.

Dieven rukken handtas af

KORTRIJK – In de Leiestraat in Kortrijk stalen dieven zondagavond de handtas van L.C. uit Kortrijk. De vrouw raakte lichtgewond en kreeg verzorging. (vkk)

(De handtas is uitgeteld maar ongedeerd?)

Gemeenteraad 11 mei 2009 (2)

Posted in De afrekening on 19/05/2009 by Pär Ongeluck

Voor een volledig verslag van de vergadering van de gemeenteraad verwijs ik gemakshalve naar de blog van Kortrijkwatcher (KW, asjeblief niet verwarren met de Krant van Westvlaanderen) Frans Lavaert, te vinden op het volgende adres: http://kortrijkwatcher.be/ Het officiële verslag van de gemeenteraad laat nog wel even op zich wachten.

Bij Kortrijkwatcher zal de geïnteresseerde lezer onder meer vernemen dat Carl Decaluwé een overbetaald stielman is (hij verdient een slordige 5 euro per minuut aanwezigheid. Welke loodgieter kan dat zeggen?). Stefaan De Clerck is een Belangrijk Man, die met zich met Gewichtige Dossiers inlaat, schepen Alain Cnudde een arrogante vlerk en Roel Deseyn een uitstekend typist. Verder kom je ook tot de onthutsende vaststelling dat, enkele uitzonderingen daargelaten (raadsleden Caron, De Coene, Lemaitre en Seynaeve), de meeste gemeenteraadsleden vooral blijk geven van een verregaande lusteloosheid en desinteresse. Benieuwd naar wat die bij de volgende vrijpartij met de kiezer zoal op hun lijstje met verwezenlijkingen zullen zetten. Zou er eentje naar waarheid durven vertellen “ik heb al die tijd lekker geen enkele vraag gesteld, geen enkele opmerking gemaakt”? Ondertussen werden de miljoenen van de belastingbetaler zonder enige schroom weer ‘rücksichtslos’ over de balk gegooid. Lees KW maar (NIET de krant! Daar kom je namelijk niets uit te weten.). Leerrijk en spannend!

Nog maar eens verkeerd geparkeerd

Posted in Verkeer(d) on 18/05/2009 by Pär Ongeluck
Met de regelmaat van een on-Zwitsers uurwerk luidt de één of de ander wel de alarmklok over het parkeerprobleem in de stad Kortrijk. En daar wordt dan in Het Nieuwsblad geheid op ingegaan.
Deze keer was het de beurt aan Unizo, een vereniging van zelfstandigen, om de kat de bel aan te binden. Bij monde van de voorzitter, Rudolf Scherpereel (ook het ‘brein’ achter de koopavonden), laat die weten dat “er iets moet gebeuren. Zeker als straks ook nog het winkelcentrum K open gaat.”  Volgens het onderzoek – bedoeld wordt waarschijnlijk een korte en gerichte bevraging – van Unizo zou namelijk de helft van de Unizo-leden ontevreden zijn over de parkeergelegenheid in deze stad. Dat is veel. Of toch weer niet. Vanuit een ander standpunt gezien zou je ook kunnen stellen dat de helft van de leden wèl tevreden is. Wat ook veel is. Of toch ook weer niet.Het is maar hoe je het bekijkt.
De Unizo-voorzitter gaat verder met zijn bespiegelingen en legt meteen de vinger op de wonde: niet het Gouden Kalf en de werken die ten gunste van dat winkelcentrum uitgevoerd worden zijn de schuldigen voor het gebrek aan parkeerruimte maar de bewoners en de langparkeerders. Volia, dat weten we dan ook weer. Alles welbeschouwd moet je maar durven: in de stad Kortrijk wonen en er ook nog eens parkeren! Of er komen werken en er parkeren! Het lef, zeg! Het scheelde geen haar of Scherpereel riep inwoners en werkenden nog op om asjeblief nooit meer iets bij Kortrijkse handelaars te kopen. Maar zover wil Rudolf het niet drijven. Nee, hij wil “een evenwicht tussen kort- en langparkeerders vinden, zodat de handelaars hun klanten kunnen blijven behouden”. Kan het nog vager? Hoe hij dit evenwicht wil realiseren laat hij in het midden. Volkomen nietszeggend maar het klinkt mooi, het dient gezegd. De man zou de politiek moeten instappen. Met zoveel steriele vaagheid wordt hij gegarandeerd verkozen.
De bewoners van het gouden getto boven het Gouden Kalf zijn evenmin welkom. Zij zullen immers parkeergelegenheid innemen. Parkeergelegenheid die de handelaars toekomt, dat is zo klaar als pompwater.

Volgens het artikel in Het Nieuwsblad kon schepen van Mobiliteit Leleu de studie van Unizo vooraf al eens inkijken. Het inzicht en de commentaar van de schepen zijn verpletterend. “De oplossing voor de langparkeerders zal voor een stuk moet komen van de nog aan te leggen Broelparking (750 plaatsen)”, zo betoogt hij. “Voorts moeten we op termijn een beter openbaar vervoer krijgen. De studie die daarover loopt, moet ons wijzer maken.” Een geoefend toehoorder weet dan dat hij in de maling genomen wordt en er nog lang geen schijn van een oplossing in zicht is. Een kritische opmerking van de journalist zou hier op zijn plaats geweest zijn maar dat is waarschijnlijk te veel gevraagd.

Schepen Leleu is ondertussen al lang vergeten dat hij ooit berekende dat er bij de opening van het Gouden Kalf in principe 5500 parkeerplaatsen in Kortrijk zijn. (Dat is met inbegrip van de 750 op de Broelparking) Een toename van 500 stuks! Op vrijdagnamiddag zijn – volgens dezelfde onverdachte bron – de parkeerplaatsen nu voor 90 % ingenomen. Dat zijn 500 vrije plaatsen. Volgens Leleu. Foruminvest NV verwacht voor het Gouden Kalf jaarlijks 5 tot 6 miljoen bezoekers. Dat wordt op dus vechten voor die resterende 1000 parkeerplaatsen. En vooral veel, heel veel rondrijden.

Schepen Leleu heeft wel gelijk als hij stelt dat “we op termijn een beter openbaar vervoer moeten krijgen”. Dat weet het kleinste kind namelijk ook. Wat houdt hem echter tegen om daar ook werkelijk iets aan te doen?

Ex-Groene-Jongen Dhaene doet ook nog een duit in het zakje door te stellen dat de langparkeerders maar ondergronds moeten gaan. Om zo wat meer plaats te maken voor bovengronders. En bijgevolg dus ook voor meer verkeer in de binnenstad. En meer vervuiling. Er zit duidelijk wat sleet op zijn groen gedachtegoed. Zijn ‘met belgerinkel naar de winkel’ is zeker een toe te juichen initiatief voor wie in Kortrijk woont maar ik zie de verwachte grote horden bezoekers van het Gouden Kalf toch niet zo snel op de tweewieler overschakelen. Overigens zijn het niet zozeer de stedelingen zelf die voor verkeers- en parkeeroverlast zorgen als wel de bezoekers. Unizo-klanten, dus. Welke inspanning Unizo dienaangaande wil doen komen we van der Rudolf echter niet te weten….

Gemeenteraad 11 mei 2009

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 13/05/2009 by Pär Ongeluck

Volgens de verzamelde schrijvelaars van Het Nieuwsblad viel er op de gemeenteraad van de stad Kortrijk volgend nieuws te rapen:

1. de dochter van Stefaan De Clerck, Marie, schepen in buurgemeente Wevelgem, is bevallen van een dochter.- Belangwekkend!

2. de presentiegelden van de raadsleden worden niet verlaagd. – Geen nieuws is ook nieuws, zullen ze bij Het Nieuwsblad gedacht hebben.

3. SP.A-raadslid De Coene verwijt het Vlaams Belang foute informatie over hem te verspreiden via het huis aan huis blad van het Vlaams Belang in verband met de houding van raadsleden De Coene en Carron tijdens de manifestatie van het Vlaams Belang op 30 maart. Fractieleider Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang weet van niks. – Dit moet zowat het hoogtepunt van de avond geweest zijn!

4. De burgemeester maakt zich een heel klein beetje boos op Stefaan De Clerck (nadat die al weg was. Stefaan moet namelijk op tijd zijn bedje in) omdat die hem niet vooraf had ingelicht over de argumenten van de Staatsveiligheid die tot de niet-erkenning van de moskee in Kortrijk leidden. – Een tweede hoogtepunt!

Ziezo! Dat was het dan weer! Ik heb (weer!) niets gemist als ik  Het Nieuwsblad mag geloven. Volgens de berichtgeving van Het Nieuwsblad werd er dus niets maar dan ook niets op die gemeenteraad over zaken van gemeentelijk belang gezegd! De agenda van de gemeenteraad liet toch iets heel anders vermoeden….. Maar misschien was dat te technisch, te ingewikkeld, te oninteressant voor onze persmuskieten…… Als er al aan de presentiegelden van de raadsleden moet getornd worden dan zeker ook aan de vergoedingen voor het schrijvend gild van Kortrijk.