Archief voor januari, 2015

CD&V beschuldigt stadscoalitie van plagiaat.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , , on 23/01/2015 by Pär Ongeluck

Naar aanleiding van de bekendmaking van de plannen die de stadscoalitie met de Blekerijsite heeft, verspreidde oppositiepartij CD&V deze morgen een persmededeling. De partij verwijt daarin het huidige stadsbestuur o.a. een totaal gebrek aan visie op wonen in de stad en bovendien carte blanche te geven aan de projectontwikkelaars.

“Twee grote glazen gedraaide torens op zijn ‘Gurken –Londens’ passen misschien in de skyline van Dubai of Manhattan, maar niet in Kortrijk. Wie dit allemaal gaat bewonen is niet meteen het probleem van het stadsbestuur, maar het toekomstig uitzicht van de stad en de Leieboorden is wél hun verantwoordelijkheid”, betoogt Van Hoenacker.

“Het zou natuurlijk anders geweest zijn als Wij nog aan de macht waren geweest”, vult Stefaan De Clerck aan. “Helaas echter voor de stadscoalitie heb Ik een onaanvechtbaar wettelijk patent op megalomane projecten die de burger handenvol geld kosten. Wat nu in Kortrijk op die Blekerijsite gebeurt is dan ook ongehoord. Daarom sleur Ik het voltallige stadsbestuur voor de rechtbank wegens plagiaat. Alleen Ik mag zo’n projecten in Kortrijk uitvoeren!”

Advertenties

War on terror! In Kortrijk.

Posted in De Bijlage., De Schijnveiligheid, De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , , on 21/01/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – van onze verslaggever

Naar aanleiding van de verhoogde terreurdreiging in ons land heeft het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk deze morgen in een spoedzitting beslist om militairen in te zetten teneinde het uiterst broze veiligheidsgevoel bij de burgerbevolking te waarborgen en zo mogelijk zelfs te verhogen. Anders dan in Antwerpen kiest Kortrijk er evenwel niet voor om opzichtige, tot de tanden toe bewapende, in kaki gehulde militairen in het stadscentrum te laten flaneren omdat dit, aldus burgemeester Van Quickenborne, “de bange burger alleen maar nog banger zou maken en hij zijn huis niet meer zou durven te verlaten om onze winkels leeg te kopen. Daarom kiezen wij voor de meer discrete aanpak van de militair in burger. Wij mogen in dat verband van geluk spreken dat wij in ons college, in de persoon van Axel Weydts, een afgetrainde en hoog opgeleide vechtmachine in ons midden hebben. Iemand die iedere terreurdreiging met één blik de kop kan indrukken. Zijn loutere aanwezigheid in het stadsbeeld volstaat al om terroristen tot andere gedachten te brengen en met de kalasjnikov tussen de billen te doen afdruipen naar gebieden waar zij veel minder schade kunnen aanrichten. Naar de achtergebleven gebieden van Waregem of Roeselare, bijvoorbeeld”.

In terroristische kringen reageert men erg aangeslagen. F.L., die om begrijpelijke redenen niet op de foto wilde, getuigt: “Kijk, para’s en flikken, daar hebben wij geen enkele moeite mee. Selfieman Weydts daarentegen, dat is toch wel andere koek, hoor. Daar zijn zelfs wij niet tegen opgewassen. Op zo’n glimmende gladjanus ketst trouwens iedere kogel af. Wij wachten nog op instructies van onze Leider, maar het ziet er dus wel naar uit dat wij ons strategisch uit Kortrijk zullen terugtrekken.”

Onderzoek bevestigt: Kortrijkse leegstand gevolg van immense leeghoofdigheid.

Posted in De Waan van de Dag, Het Gouden Kalf, Persweeën., writers blog with tags , , , , on 16/01/2015 by Pär Ongeluck

Onder de titel ‘Kortrijk sukkelt met grote leegstand winkelruimtes‘ publiceerde Freddy Vermoere in het Nieuwsblad een artikel over de commerciële leegstand in deze stad (1). Uiteraard verzamelde Vermoere die gegevens niet zelf. Dat zou een inspanning hebben gevergd. Nee, Vermoere haalde de mosterd bij ‘de vijf Vlaamse provincies en het agentschap Ondernemen’. Dat klinkt heel geloofwaardig, niet? Wie de cijfers echt wil bekijken, zal van een kale reis terugkomen als hij daar, op basis van de bron die Vermoere opgeeft, iets van probeert op te zoeken. Niet getreurd echter: zoals de lezers van deze blog gewoon zijn, krijgen ze hier gratis en voor niets – anders dan in hun krant waarvoor ze zo onnozel zijn te betalen – wel een werkbare link naar de informatiebron, zodat ze zelf een en ander kunnen checken (2).

Volgens Vermoere “springen de resultaten voor Kortrijk er wel heel erg uit in negatieve zin, zeker als je bedenkt dat winkelcentrum K er sinds de opening vijf jaar geleden moet voor zorgen dat Kortrijk opnieuw een commerciële magneet wordt”. Volgens het tabelletje dat Vermoere ter illustratie in de krant publiceerde, telde Kortrijk in 2008 al 186 leegstaande panden. In 2014 is dat opgelopen tot 268. Dat is een toename van 82 panden. In het Gouden Kalf zijn er 85 winkelpanden, even veel dus als er leegstand bij is gekomen …

Een krantenartikel zou in Kortrijk niet compleet zijn zonder het wederwoord van een gezagsdrager. In het geval van de leegstand in Kortrijk voert Vermoere de schepen van Economie Rudolphe Scherpereel (N-VA) ten tonele. Die weet ons te vertellen dat “K een zegen is voor de stad, maar de sterkte van K zorgde er de voorbije jaren tegelijkertijd voor dat er elders in de stad winkels leeg kwamen te staan. Het is niet altijd makkelijk voor handelaars om daar goed op in te spelen. Als stadsbestuur leggen we nu de focus op het kerngebied en voorzien daar allerlei stimulerende maatregelen. Zo lanceert onze stad onder de naam ‘Kortrijk Zaait’ een ambitieus project om de leegstand aan te pakken en tegelijkertijd jonge, startende ondernemers te ondersteunen. Onze aanpak werpt vruchten af: de leegstand is tussen 2013 en 2014 al met twaalf procent verminderd”.

‘Een zegen voor de stad’ noemt Scherpereel dat binnenstedelijke wangedrocht, het Gouden Kalf. Op basis waarvan hij tot die slotsom komt, is mij niet duidelijk. En Vermoere – van opleiding maatschappelijk assistent, maar zich ondertussen tot plaatselijk journalist verlaagd en in die pikorde opgeklommen tot regioverantwoordelijke – is er de man niet naar om der Rudolphe te vragen of hij dat even kan bewijzen of waarom hij dat zegt. Lokale journalisten stellen immers nooit iets in vraag. Of dat uit domheid, luiheid of kwade wil gebeurt, is niet duidelijk. Een combinatie van de drie lijkt mij de meest plausibele verklaring. Ten behoeve van Scherpereel en het schrijvende kruipdier Vermoere, enkele van die zegeningen van het Gouden Kalf:

– aantal commerciële panden van 2204 in 2008 naar 2226 in 2014. Een toename van 24 panden of 1,0%. Met de bouw van het Gouden Kalf kwamen er 85 winkels bij. In feite verdwenen er dus (85-24=) 61 winkelpanden in Kortrijk sinds de komst van het Gouden Kalf. Een succes, volgens Scherpereel …

– winkelvloeroppervlakte in Kortrijk in 2008: 175.561 m². In 2014: 194.565 m². Een toename van 19.004 m² of 10,8%.

– aantal leegstaande panden van 186 in 2008 naar 268 in 2014. Een toename van 82 eenheden of 44,1%. Scherpereel glundert.

– leegstand in winkelvloeroppervlakte van 14.057 m² in 2008 naar 21.217 m² in 2014. Een stijging met 50,9%. Scherpereel voert een vreugdedansje uit.

– in 2008 stond 8% van de winkeloppervlakte in Kortrijk leeg. In 2014 is dat opgelopen tot 10,9%. Scherpereel krijgt een delirium bij zo veel vooruitgang.

In de periode 2008-2014 werd het Kortrijkse winkellandschap flink uitgebreid. Vooral met leegstand. Scherpereel vindt dat dus een zegening … Voor de volledigheid nog vermelden dat Scherpereel wel gelijk heeft als hij stelt dat de leegstand in 2013 nog groter was. Toen waren er 305 leegstaande panden. Scherpereel schrijft die daling tussen 2013 en 2014 toe aan – hoe kan het anders – een initiatief van de stadscoalitie: “Kortrijk Zaait, een ambitieus project om de leegstand aan te pakken en tegelijkertijd jonge, startende ondernemers te ondersteunen. Onze aanpak werpt vruchten af: de leegstand is tussen 2013 en 2014 al met twaalf procent verminderd”. Natuurlijk stelt Vermoere zich daar geen vragen bij; een schepen heeft altijd gelijk ook al staat hij ongegeneerd te liegen of vertelt hij klinkklare nonsens. Het ergerlijkste en tegelijk meest triestige is misschien nog dat Vermoere alle noodzakelijke informatie voor zijn neus heeft liggen en er geen gebruik van maakt. Overigens laten die amoeben van WTV zich net zo goed door Scherpereel om de tuin leiden als Vermoere. En dan te bedenken dat zoiets o.a. met gemeenschapsgeld wordt overeind gehouden! Nog wat cijfers:

– in het centrum van Kortrijk waren er in 2014 in totaal 901 winkelpanden. In 2013 waren dat er nog 917. Een daling van het aantal winkelpanden met 16 eenheden.

– in het centrum van Kortrijk was er in 2014 in totaal 65.865 m² winkelvloeroppervlakte. In 2013 was er nog 66 516 m² winkelvloeroppervlakte. De winkeloppervlakte nam dus af met 651 m² of 0,97%.

– in het centrum van Kortrijk stond in 2014 niet minder dan 19,6% van de winkelvloeroppervlakte leeg. In 2013 was dat nog 18,0%. Een stijging van 1,6%!

Waar haalt Scherpereel dan die daling van 12 procent vandaan, zo vraagt u zich misschien af. Wel, schepen Scherpereel verwart de cijfers voor heel Kortrijk met de cijfers voor het centrum van Kortrijk. Of hij dat bewust of onbewust doet, maakt niet uit. De grens tussen grenzeloze domheid en ordinaire leugens is bij een politicus nooit erg scherp. ‘Kortrijk Zaait’, waar Scherpereel naar verwijst, richt zich op de leegstand in het centrum van de stad, maar heeft dus wel – als we Scherpereel moeten geloven – voor een daling van de leegstand in heel Kortrijk gezorgd. Scherpereel zegt er niet bij dat de leegstand in het centrum van Kortrijk, niettegenstaande een daling van de totale winkeloppervlakte, het laatste jaar zelfs toegenomen is. De actie ‘Kortrijk Zaait’ heeft dus helemaal niets uitgehaald. Heeft Scherpereel zelf gezegd! Ook al beseft hij dat waarschijnlijk niet en was het zeker niet zijn bedoeling. Nog wat cijfers waar Scherpereel en de zijnen eens moeten bij stilstaan:

– in Brugge, waar je geen ‘Brugge Zaait’ hebt, daalde de leegstand van 157 panden in 2008, over 168 in 2013 naar 152 in 2014. De totale winkelvloeroppervlakte bedroeg in 2008 in Brugge 305.231 m², in 2013 336.184 m² en in 2014 322.897 m². Een groei van 5,8%. De leegstand evolueerde van 4,1% in 2008 naar 4,2% in 2014. Bleef dus binnen heel aanvaardbare perken. In Sint-Niklaas – een stad die qua grootte en inwonersaantal vergelijkbaar is met Kortrijk – hadden ze in 2008 220.406 m² winkelruimte, in 2014 224.712 m². Een toename van 2%. De leegstand evolueerde in in Sint-Niklaas in die periode van 7,6% in 2008 naar 10,0% on 2014. Kortrijk realiseerde in diezelfde periode een groei van de winkelvloeroppervlakte van 10,8%. De leegstand in Kortrijk steeg van 8% in 2008 naar 10,8%. Misschien zijn Sint-Niklaas en Kortrijk gewoon ‘overbewinkeld’? Zou kunnen. Waarom doen we in Kortrijk dan niets anders dan altijd meer winkels bij maken? Over naar Scherpereel. Die weet op alles wel een leugen of een verkeerd antwoord te verzinnen.

– De tewerkstelling in de detailhandel. In Kortrijk werkten er in 2008 in de detailhandel 1760 mensen. In 2014 is dat gestegen tot 2088. Een stijging van 328. Dat zijn waarschijnlijk die aanvankelijk 1100 voltijdse equivalenten, later afgezwakt tot 800 arbeidsplaatsen, die de promotoren van het Gouden Kalf ons indertijd voorspiegelden. In de horeca daalde de tewerkstelling van 1020 naar 1017.

– Het aantal zelfstandigen in de detailhandel bedroeg in 2008 nog 1227. In 2014 was dat al afgekalfd tot 1188. Dat is 39 stuks minder. In de horeca steeg het aantal zelfstandigen van 614 tot 620.

– De totale tewerkstelling in de horeca en de detailhandel – zelfstandigen en werknemers samen – steeg van 4621 tot 4913. Een stijging van 292. Nog geen derde van het oorspronkelijke aantal dat men met de komst van het Gouden Kalf voorloog. Hierbij werd overigens nog geen rekening gehouden met de evolutie van de tewerkstelling (zowel van werknemers als van zelfstandigen) in de omliggende gemeenten. Best mogelijk dat het totale plaatje een ander beeld levert.

– Ook interessant om weten: de grootte van de winkels. In 2008 had je in Kortrijk nog 795 winkels met een oppervlakte van minder dan 100 m² en 163 met een oppervlakte van minder dan 200 m². In 2014 blijven daar respectievelijk nog 584 en 132 winkels van over. Een daling met 242 of 25,26%. In amper zes jaar. Het stadsbestuur van Kortrijk heeft duidelijk voor schaalvergroting gekozen. En dat is niet in het voordeel van de (kleine) zelfstandige …

– In 2008 telde Kortrijk 18,3% winkels die deel uitmaakten van een keten die 7 of meer winkels in Europa telt. In 2014 is dat aantal opgelopen tot 23,1%. De macht en invloed van die ketens wordt dus almaar groter. Dat is niet in het voordeel van de zelfstandigen of de werknemers. Het is wel de uitdrukkelijke keuze geweest van de vorige stadsbesturen en van deze stadscoalitie. Eigenlijk van alle partijen, zonder uitzondering. En van vakbonden en middenstandsorganisaties. Blijkbaar willen mensen bedrogen en belogen worden. Altijd weer. Gelukkig hebben we daar in Kortrijk de geschikte mensen voor. Zowel in de politiek als in de media.

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150114_01474102

(2) http://www.detailhandelvlaanderen.be/sites/detailhandelvlaanderen.be/files/organisation/feitenfiches/feitenfiche_kortrijk_1.pdf

Switch.

Posted in Vlugschriften with tags , , , , on 09/01/2015 by Pär Ongeluck

In een vertwijfelde poging om de socialistische partij bij de volgende verkiezingen naar een nieuw electoraal dieptepunt te loodsen, heeft het bestuur van de Kortrijkse SP.a besloten om de degelijke, altijd bescheiden en correcte schepen van Mobiliteit, Marc Lemaitre (64), op maandag 12 januari te vervangen door zijn tegenpool, de trouwe partijsoldaat en groot laweit Axel Weydts (helft van 64). Het ga je goed, Marc!

Niet-verkozen Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele kwijlt ondertussen al overvloedig bij de gedachte aan de getwitterde on-debatten die hij ongetwijfeld met schepen Weydts zal hebben. De brandweer staat met zandzakjes klaar om een eventuele dijkbreuk te voorkomen.

Attentie!

Posted in De Bijlage. with tags , , on 07/01/2015 by Pär Ongeluck

Als gevolg van de bloedige aanslag op de kantoren van Charlie Hebdo in Parijs, vragen en krijgen de plaatselijke journalisten VKK (HN) en LSP (HLN) in Kortrijk nu ook politiebescherming. VKK en LSP zijn vooral bekend voor hun ongemeen kritische artikels als daar zijn ‘Budascoop breekt record en been’, ‘Huiskamercafé opent deuren, ramen blijven dicht’, ‘Spoorwegbedding krijgt poëziepad, kikkers dreigen met acties’, ‘Eerste traiteur met mobiele app elstruif’, ‘Geen koopzondagen maar koopweekends, maan- en vrijdagen ongerust’, ‘Driekoningenstoet trekt door Kortrijk. Van Quickenborne stikjaloers’. Burgemeester Van Quickenborne laat ten andere ook nog weten dat dit een uitzonderingsmaatregel is en dat hij niet alle journalisten van dezelfde bescherming kan voorzien ‘omdat er anders te weinig dienders over blijven om GAS-pv’s op te stellen’.

Vervroegde aprilgrap.

Posted in Vlugschriften with tags , on 07/01/2015 by Pär Ongeluck

Had ik eindelijk eens tijd om naar de gemeenteraad te gaan en dan flikken ze mij dit:

Op de website van de stad Kortrijk stond er voor maandag 5 januari een gemeenteraad aangekondigd (1):

Agenda en memorie gemeenteraad

Op deze pagina kan je de agenda en memorie van de gemeenteraad binnenhalen. De bestanden (pdf) staan gerangschikt volgens datum. Je vindt het recentste bestand bovenaan de lijst.

2015

Op 5 januari trok ik dus welgemutst naar het stadhuis waar ik tot mijn verbijstering vaststelde dat alles potdicht was. Zelfs geen Byttebier of andere professionele verwelkomer om mij hartelijk te begroeten! Blijkt dat de gemeenteraad van 5 januari eigenlijk maar op 12 januari doorgaat! De communicatiespecialisten van Kortrijk hadden (weer) een offday, zeker?

PS: ondertussen is de kemel rechtgezet. Toch wakkere ambtenaren in Kortrijk.

(1) http://www.kortrijk.be/over-de-stad/politiek/gemeenteraad/agenda-en-memorie

Weg met die overschotten!

Posted in Cijfers en Letters., De afrekening, writers blog on 05/01/2015 by Pär Ongeluck

In de grote liberale traditie om staatssteun resoluut af te wijzen, heeft het Kortrijkse stadsbestuur beslist om subsidies die het niet nodig heeft, aan de noodlijdende hogere overheid terug te storten. Onder het toeziend oog van burgemeester Van Quickenborne (OpenVLD) licht schepen van financiën Catherine Waelkens (N-VA) de beslissing toe:

“Zoals jullie ongetwijfeld weten, werken wij van het stadsbestuur aan vitale wijken en buurten en versterken we de sociale cohesie. Dat staat ook zo in ons meerjarenactieplan onder puntje nul één punt nul twee. Om die ambitie waar te maken, putten wij niet uit onze eigen middelen – zo erg interesseren ons die sociale cohesie en die vitale wijken nu ook weer niet – maar schuift het Vlaamse Stedenfonds ons ieder jaar een nette som toe. Dit jaar is dat 2.944.571 euro. Dat is, zelfs voor een schepen, een flink pak geld. Wij hebben dat ook niet allemaal nodig want in 2015 geven wij daarvan maar 1.821.736 euro uit. Dat maakt dat wij volgend jaar dus 1.122.835 euro overhouden. Het is trouwens niet de eerste keer dat wij op die post een positief saldo hebben. In 2014 hielden wij ook al 1.112.816 euro over. Oorspronkelijk wilden wij in 2015 nog eens 490.000 euro investeren, maar dankzij ons beleid van zuinigheid is dat ondertussen teruggeschroefd naar 40.000 euro. Ik ga u nog meer vertellen: op de exploitatierekening van ‘werken aan vitale wijken en buurten en versterken van de sociale cohesie’ realiseren wij tussen 2014 en 2019 een overschot van niet minder dan 8.345.033 euro! Dat is natuurlijk maar een voorlopig cijfer omdat we de kosten die in de toekomst zullen gemaakt worden nooit tot op de centiem juist kunnen inschatten, maar het geeft toch een goed idee van hoe spaarzaam we met gemeenschapsgelden omspringen.”

Van Quickenborne, die al heel de tijd nerveus op zijn stoel zit te wippen, maakt van een adempauze in het slaapverwekkend betoog van Waelkens gebruik om tussenbeide te komen:

“Eerst dachten wij van het overschot dat wij op die post realiseren dan maar door te schuiven naar een andere begrotingspost, maar dat mag niet; als je ergens subsidies voor krijgt, mag je die enkel daarvoor gebruiken. Daarna overwogen wij de mogelijkheid om onze overschotten dan maar door te sluizen naar die boeren van Roeselare of Waregem of, ja, zelfs naar het klootjesvolk van Menen. Die hebben dat allemaal toch veel meer nodig dan wij. Maar ook dat schijnt, om boekhoudkundig-technische redenen die Catherine u veel beter dan ik kan uitleggen, niet mogelijk te zijn. Ten einde raad hebben wij dan maar besloten om ons overschot ieder jaar, na afsluiting van de rekeningen, terug te storten aan de Vlaamse overheid. Die moet dan zelf maar beslissen op welke manier ze het over de balk gooit.”