Archief voor april, 2010

Big Brother fuift.

Posted in Vlugschriften, writers blog with tags , , , on 29/04/2010 by Pär Ongeluck

Volgens een artikel van Freddy Vermoere in Het Nieuwsblad van vandaag wil stad Kortrijk vanaf september recidivistische relschoppers weren op fuiven georganiseerd door jongerenverenigingen. Bejaardenclubs blijven voorlopig nog buiten schot. Evenals de fuiven die de stad zelf organiseert, zoals de 50-dagenfuif. Er blijven voor de compulsieve amokmaker dus nog wel wat alternatieven open. Voor privé-organisatoren is het wel knudde: die blijven veroordeeld tot het inhuren van dure, professionele security.

Om relschoppers vanaf september te bannen neemt het stadsbestuur zijn toevlucht tot de informatica: wie op een fuif, georganiseerd door een jongerenvereniging, in een lokaal van de stad, wil toegelaten worden moet aan de ingang zijn identiteitskaart in een kaartlezer schuiven. Die kaartlezer geeft dan groen of rood licht, al naargelang men braaf is geweest of niet. Volgens Alain Cnudde – what’s in a name – is dit nieuwe systeem voor de jeugdverenigingen efficiënter en goedkoper dan het systeem dan tot nu toe werd gehanteerd, namelijk de verplichte aanwezigheid van een professionele security en/of fuifbuddy’s.  Een fuif die op die manier wordt georganiseerd krijgt ook een soort label opgespeld: Safe Party Zone. Dat label zal vanaf september ook duidelijk aan de ingang van de zaal waar de fuif georganiseerd wordt te zien zijn. Dat label zal evenwel NIET te zien zijn aan de ingang van fuiven georganiseerd door jeugdverenigingen die geen fuifbuddy’s in hun rangen hebben, fuiven georganiseerd door scholen, fuiven van de Benidorm Bastards, fuiven van Concepts4U, fuiven van Studio Brussel, radio Nostalgie  enzoverder.

Een basisvoorwaarde om de toegang tot een fuif ontzegd te worden is dat er door de politie naar aanleiding van wangedrag ter gelegenheid van een fuif een proces-verbaal opgemaakt werd. Daarna volgt dan, los van een eventuele strafrechtelijke vervolging, een gesprek met de burgemeester. Die beslist uiteindelijk of  de betrokken amokmaker op de zwarte lijst komt of niet. Tot zover is alles duidelijk. Wat er moet gebeuren met jongeren die hun identiteitspapieren verloren of gestolen zijn is niet helemaal duidelijk. Het attest van verlies kan door de kaartlezer immers niet gelezen worden. Wordt die persoon dan de toegang geweigerd? Of mag hij alsnog binnen? En wat met bijdehante criminelen die de pas van hun broer, zus, vader of vriendin in de kaartlezer schuiven? Geen kat die het zal zien! Zeker weten.

Cnudde benadrukt verder nog dat er helemaal geen sprake is van schending van de privacy. Maar is dat wel zo? Ik bedoel maar: stel dat het bolletje op de kaartlezer rood wordt als je er je identiteitskaart induwt. Dan weet iedereen die achter je staat toch meteen al dat je minstens één proces-verbaal aan je broek hebt gehad en een gesprek met de burgemeester! Dan mag je nog zoveel berouw tonen als je wil maar je bent wel voor het leven gebrandmerkt. Daar gaat je privacy! Kan en mag het overigens wel dat de man of vrouw achter de kaartlezer te weten komt dat je in een vroeger leven een proces-verbaal hebt gekregen wegens ordeverstoring? Vaak gaat het ook om minderjarigen. Moeten die dan niet iet of wat beschermd worden?

Wat mij in heel deze toestand echter nog het meest verontrust is dat er zich blijkbaar niemand vragen stelt over waar heel deze evolutie voor staat. Die kaartlezer is nog maar een eerste stap naar meer controle, meer beheersing en tenslotte meer manipulatie. Straks planten ze nog een chip in. Zogezegd om de heethoofden buiten te houden of om de zaak veiliger te maken. Dat inplanten van chips gebeurt trouwens al. Zo zijn er – exclusieve – dancings waar je met je chip zowel de ingang als je verbruik betaalt. Als je over de limiet gaat wijzen je de deur. Big Brother is veel dichterbij dan men soms denkt.

Advertenties

Tips voor amokmakers.

Posted in Vlugschriften on 29/04/2010 by Pär Ongeluck

Het canaille onder de fuifgangers is bij deze gewaarschuwd: wie vanaf september ter gelegenheid van Safe Party Zone-fuiven in Kortrijk herrie schopt krijgt een proces-verbaal van de politie aangesmeerd en mag het achteraf nog eens aan de burgemeester gaan uitleggen. Die kan dan een fuifverbod opleggen. Let wel: KAN. Het is een mogelijkheid, geen verplichting. De burgemeester doet in deze zo’n beetje wat hij wil. En dat schept natuurlijk mogelijkheden. Voor de potentiële criminelen is het handig om weten dat de burgemeester in een ver verleden ooit nog voor maatschappelijk werker heeft gestudeerd. Hij IS ook een bijzonder sociaalvoelend iemand. Voor de lastige crapuultjes wordt het dus zaak om juist die snaar bij de burgemeester te beroeren. Zeg bijvoorbeeld om te beginnen altijd dat het je spijt en kijk daarbij schuldbewust naar de grond. Dat is altijd meegenomen en wekt een goeie indruk. Verder helpt het ook als je uit een ‘sociaal verwaarloosd gezin’ komt. Ouders gescheiden toen je 3 was, vader werkloos, moeder aan de ziekenbond, hond met geamputeerde teennagels,…. Met een beetje geluk krijg je op die manier zelfs nog een job aangeboden! Want de burgemeester helpt waar hij kan. Vergeet ook niet dat voor de burgemeester iedere stem belangrijk is. Vader drinkt en moeder spuit (of omgekeerd)? Perfect! Dat wordt dan hoogstens een vermanende vinger en de wijze raad om het niet weer te doen. Voor de allervermetelsten: zeg dat je als kind misbruikt werd. Door een oom, vader, moeder, tante of , als het even kan, een priester! Zeg ook dat je er niet kunt en durft over praten. Dat verhoogt de dramatische spanning. Gegarandeerd vrijspraak!

Fuifstad Kortrijk.

Posted in De afrekening, Persweeën., Vlugschriften on 27/04/2010 by Pär Ongeluck

Dat het stadsbestuur van de stad Kortrijk een aantal notoire fuifnummers in de rangen telt is geen geheim. Dat het stadsbestuur zich nu ook nog eens als fuiforganisator wil ontpoppen is een nieuw gegeven. Enfin, dat is toch wat Het Nieuwsblad vandaag bloklettert: ‘stad organiseert 50-dagenfuif’.

Normaal werd die 50-dagenfuif ingericht door de laatstejaars van bijna alle scholen van Kortrijk (het KA doet daar niet aan mee) verenigd in een volgens het stadsbestuur door het stadsbestuurder erkende jeugdvereniging genaamd het ’50-dagencomité (vzw? statuten? Altijd gedacht dat die 50-dagenfuif een organisatie was van HBC Apolloon vzw. nvdr) maar die vereniging – het 50-dagencomité – hield het vorig jaar voor bekeken en dus dreigde het evenement dit jaar niet door te gaan en een gapende leegte op de fuifkalender na te laten. Dat is evenwel buiten het fuifgrage Kortrijkse schepencollege gerekend! Het Kortrijkse schepencollege wil Kortrijk namelijk profileren als studentvriendelijke stad en werpt zich op als beschermer van ons cultureel erfgoed om de jonge traditie van de 50-dagenfuif in ere houden. En dus besliste het schepencollege op de vergadering van 21 april om dan maar zelf een 50-dagenfuif te organiseren. Of, nee, dat is niet helemaal juist. Het schepencollege laat de praktische organisatie van het evenement over aan privé-inrichter Concepts4U. BVBA Concepts4U uit Kuurne, om precies te zijn. Die BVBA Concepts4U heeft wel wat ervaring met dergelijke zaken. Op de website van die firma staat te lezen dat de drijvende kracht achter BVBA Concepts4U niemand minder is dan Thomas Vandekerkhove. Die heeft de BVBA Concepts4U samen met zijn papa uit de grond gestampt. Op de website van de firma staat, onder het tabblad ‘Handelszaak’ – in heel onbehoorlijk Nederlands – de historiek van het bedrijf uiteengezet. En wat blijkt? Thomas is DE man achter de 50- en 250-dagenfuiven van de voorbije jaren! Samen met enkele andere jongeren, weliswaar. Thomas Vandekerkhove is bij het fuivende volkje trouwens beter bekend onder zijn DJ-naam DJ Thomas. BVBA Concepts4U speelt ook nog tussenpersoon voor enkele andere DJ’s: Aertronic, DJ Climax, DJ Dimkee. Die laatste is een goeie vriend van Thomas en samen met hem ook mede-organisator van vroegere 50- en 250-dagenfuiven.

Ter ondersteuning van dit evenement geeft het schepencollege nu dus 3000 euro aan privé-inrichter BVBA Concepts4U uit Kortrijk. Of, nee, dat is niet helemaal juist. Stad dekt het eventuele verlies dat organisator BVBA Concepts4U bij de organisatie van de 50-dagenfuif zou kunnen lijden in tot een maximum van 3000 euro. Als er maar 1000 euro verlies is krijgt Concepts4U ook maar 1000 euro. En als er winst is dan krijgt BVBA Concepts4U helemaal niets. Naast een mogelijke financiële steun stelt het schepencollege ook nog eens wat materiaal ter beschikking. Het schepencollege laat werkelijk niets onverlet om dit evenement tot een succes te maken.

Tot slot nog de affiche van de 50-dagenfuif: BVBA Concepts4U slaagde er in om Lanier, Mister B en de toppers Dimkee en Thomas te strikken voor wat men in het milieu DJ Battles noemt. Dat belooft! Thomas passeert op die manier wel twee keer aan de kassa. Eén keer als organisator (met logistieke steun van de stad) en één keer als DJ. Maar daar valt niemand over. Zeker het schepencollege niet.

Een kleine voorspelling: de 50-dagenfuif zal precies 3000 euro verlies maken. Maar er zal veel volk zijn. Iedereen tevreden.

Zweetdiefstal blijft ongestraft.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 26/04/2010 by Pär Ongeluck

Het bericht dat gisteren van de hand van vkk onder de titel ‘samenwerking tussen reguliere en sociale economie’ op de website van Het Nieuwsblad verscheen is niets anders dan de letterlijke tekst van de persmededeling die Voka West-Vlaanderen al op 16 april verspreidde. (zie:  http://www.voka.be/west-vlaanderen/nieuws/Pages/default.aspx) Uiteraard publiceerde vkk dat onder eigen naam, zonder enige bronvermelding, zonder enige duiding, zonder bedenkingen en alsof hij er zelf bij was geweest…..

De tekst ‘infoavond over hersenberoerte’ werd dan weer schaamteloos en integraal van de website ‘Uit in Regio Kortrijk’ weggeplukt ( zie: http://www.uitinregiokortrijk.be/node/5073). De prijzen die vkk in zijn artikel publiceert komen echter niet overeen met de prijzen die de CM zelf opgeeft. vkk heeft het over 4 euro en 2 euro terwijl Ziekenzorg van de CM het zelf heeft over 8 € (leden CM), 4 € (CM-lid met V.T.) en 16 € (niet-leden CM). Dat is de prijs voor de DRIE bijeenkomsten, die plaatsvinden op 27 april, 11 en 25 mei. Begeleider is Francky Debusschere en gastspreekster Anne Dejager, docente ergotherapie aan de Hiepso Kortrijk. Zij geeft ‘praktische verzorgingstips met aandacht om de mantelzorger zo weinig mogelijk te belasten’ (zo staat het er!). Blijkbaar lukt het vkk zelfs niet om deftige kopies te maken of bij zijn kopieerwerk op zijn minst toch accurate en volledige informatie te geven. Wat moeten we dan voor de rest van wat hij in de krant kliedert nog geloven?

Toogpraat.

Posted in Vlugschriften on 26/04/2010 by Pär Ongeluck

Volgens vkk – naar het schijnt een kenner – is ‘Omer’ van de Bellegemse brouwerij Bockor het ‘beste bier ter wereld’. Omdat de titel van het artikel – Brouwerij BockorT zet de deuren open – al liet vermoeden dat de schrijver de grens van net één teveel Omer al lang overschreden had toch maar eens die uitspraak gecheckt. Blijkt dus dat ‘Omer’ van de Brewers Association, op de World Beer Cup 2010, in de categorie ‘Belgian-Style Pale Strong Ale’ een Gold Medal gekregen heeft. Er waren zo’n 90 categorieën waarin gouden, zilveren en bronzen medailles waren te verdienen. Daar maar meteen ‘beste bier ter wereld’ van brouwen is je reinste toogpraat. Of je moet vkk heten.

Volgens een andere rangschikking, namelijk die van www.ratebeer.com, is het beste bier van 2010 nog altijd ‘Westvleteren 12°’ van de paters van Sint Sixtus. ‘Omer’ haalt in die competitie zelfs de eerste 100 niet. Wie de volledige lijst wil nalezen: http://www.ratebeer.com/RateBeerBest/bestbeers_012010.asp

Geen Glazen Huis.

Posted in Vlugschriften on 26/04/2010 by Pär Ongeluck

Zoals wel kon worden verwacht komt het Glazen Huis van Studio Brussel niet naar Kortrijk maar trekt het naar de Antwerpse Groenplaats. Een verstandige beslissing van de organisatoren, trouwens. Uiteindelijk is het de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Alle Facebookacties en alle steunbetuigingen van lepe, mediageile politici ten spijt, heeft Antwerpen op dat vlak gewoon veel meer te bieden dan Kortrijk. De actievoerders uit Kortrijk verloren de bedoeling teveel uit het oog en concentreerden zich uitsluitend op het middel, het Glazen Huis. En daar gaat het eigenlijk niet om. Toch jammer van de verspilde energie en middelen.

Bellen blazen.

Posted in Persweeën., writers blog on 23/04/2010 by Pär Ongeluck

De lokale verslaggevers van Het Nieuwsblad doen de laatste tijd heel hard hun best om over de tewerkstelling in de regio, en meer in het bijzonder de stad Kortrijk, te berichten. Zo schrijft Freddy Vermoere vandaag dat het bedrijf Energy ICT, waar 85 mensen werken, NIET naar Ieper verhuist maar in Kortrijk blijft. Geen nieuws is ook nieuws. Vermoere noemt dat ‘een prima zaak voor de tewerkstelling’. Die uitspraak is kenschetsend voor het niveau waarop de lokale journalistiek functioneert. Blijkbaar slaagt men er niet in om eens buiten de verstikkende grenzen te treden van het bekrompen leefwereldje waarin men vertoeft: Kortrijk is het centrum van het universum en Ieper is een verre satelietstad ergens in de periferie van de melkweg. Ieper ligt op 30 km van Kortrijk, begot! Bij Het Nieuwsblad schijnen ze nog niet te snappen dat het voor de tewerkstelling in de regio geen fluit verschil maakt of Energy ICT nu vanuit Ieper of vanuit Kortrijk opereert. Vermoere doet ook alsof het allemaal Kortrijkenaren zijn die voor Energy ICT werken. Niets is minder waar. En waar haalt Vermoere die 85 mensen die voor Energy ICT werken?!? Internationaal kan dat wel – Energy ICT heeft ook een poot in Wales – maar in Kortrijk zijn het er geen 70. Volgens Vermoere zijn het er internationaal 120 en 85 in Kortrijk. Het zou iets anders geweest zijn als Energy ICT plannen had om bijvoorbeeld helemaal naar Wales te verhuizen omdat daar vette subsidies gegeven worden. Of naar India omdat de ICT’ers daar zoveel goedkoper zijn. Dan had men in wereldstad Kortrijk opgelucht kunnen ademhalen omdat het bedrijf niet naar die oorden is verhuisd. Nu gaat het bedrijf nergens naartoe.  Niet naar Ieper, niet naar India, niet naar Wales…. en dat is prima voor de tewerkstelling in Kortrijk, aldus Vermoere. Hoe kortzichtig en egocentrisch kan je zijn?!?

Er is trouwens wel iets raars met Energy ICT waar Vermoere GEEN vragen over stelt en waar hij NIET over schrijft. Energy ICT werd vorig jaar, bij de opening van het Evolispark, in dezelfde krant (maar toen wel door VKK en dat scheelt in geloofwaardigheid, ik weet het) aangekondigd als 1 van de 3 bedrijven die zijn stekje al op het Evolispark had besproken. Nu gaat Energy ICT dus naar de gebouwen van de Kortrijkse Katoenspinnerij. VKK schreef in Het Nieuwsblad van 13 juli 2009 in zijn unieke stijl: ‘Drie bedrijven – waarvan één uit Kortrijk – vestigen zich op de site Evolis. Het zijn Energy ICT, AVC en Ingenial. In een bewolkt maar droog Kortrijk werd Evolis zaterdag officieel geopend.Op de tonen van een dj en met honderden zeepbellen bliezen Vlaams minister-president Kris Peeters en 700 genodigden de windturbines en het bedrijvenpark letterlijk op gang’……’ Om de inhuldiging kracht bij te zetten, kondigde directeur Karel Debaere van Leiedal de eerste drie innovatieve bedrijven aan die zich binnenkort op Evolis zullen vestigen. Energy ICT uit Moeskroen ontwikkelt communicatie- en informatietechnologie voor de analyse van energieverbruik en is wereldleider in zijn niche. Het telt acht werknemers.‘ (Dat ‘acht werknemers’ is een typisch Vanhee-foutje. De man heeft het wat moeilijk met cijfers. Dat Energy ICT uit Moeskroen komt is ook al zo’n typisch Vanhee-product.). Waarom gaat Energy ICT nu toch niet naar het Evolispark, zoals nog geen jaar geleden geschreven?  Te duur? Niet snel genoeg klaar? Hoe zit het trouwens met dat Evolispark? Zijn daar al veel bedrijven bijgekomen of is het wat stil op dit ogenblik? Wat zijn de vooruitzichten? Een interview met Debaere? Straks een diepgaand onderzoek in Het Nieuwsblad over leegstand op het Evolispark?