Archief voor september, 2012

Politiek genie SDC wil verder gaan op zijn bilan.

Posted in Vlugschriften, Woordenaars with tags , , , on 28/09/2012 by Pär Ongeluck

In het één-programma ‘Niet tevreden stem terug’ kreeg de Kortrijkse CD&V-lijsttrekker, Stefaan De Clerck, gisteren een gratis promotiefilmpje. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is dat iedere Kortrijkenaar die zich de komende weken en maanden nog buiten de stadsmuren waagt weer het mikpunt van spotternij en hoongelach wordt.

De uitzending van het promotiefilmpje gebeurde vanuit de Kortrijkse Budafabriek, waar, op een privé-feestje van de Kortrijkse Jong CD&V- afgaande op de beelden een vereniging van vijftigplussers – de Klauwaertprijs uitreikte aan Marc Coucke. Nota bene op de feestdag van de Franse Gemeenschap!

Voor die mensen die de uitzending gemist hebben of, dat is ook zeer goed mogelijk, er niets van verstaan hebben – wegens gebrek aan De Clerckiaanskundige vertalers werd het gesprek niet ondertiteld – een letterlijke transcriptie van het gesprek dat Hanne Decoutere op dat feestje van de Jong CD&V had met de huidige burgemeester van Kortrijk, Stefaan De Clerck.

Hanne Decoutere: ja, mijnheer De Clerck, u wil er graag zes jaar bij doen, maar ook onze liberale vice-premier, Vincent Van Quickenborne, wil zijn ministerstoel inruilen om hier, in Kortrijk, burgemeester te worden.

SDC: ja, ik zou heel graag verder doen omdat we een fantastisch bilan hebben neergelegd en omdat we dus op dat elan willen doorgaan en…

Hanne Decoutere: maar wat vindt u ervan dat Vincent Van Quickenborne ook hier burgemeester wil worden en zijn ministerstoel daarvoor wil opgeven?

SDC: wel, we hebben zes jaar goed samengewerkt en er was ook een bilan van Open VLD om te zeggen 120 fantastische punten gerealiseerd, maar intussen is plots de positie veranderd, een beetje federale invloed waarschijnlijk, maar dus, euh, dit belet niet dat wij vol overtuiging verder gaan op het bilan dat we hebben.

Hanne Decoutere: vindt u dat Vincent Van Quickenborne de rit in Brussel moet uitdoen?

SDC: wel, dit is belangrijk voor een stad om een vice-premier te hebben en dit is ook belangrijk voor dossiers te verdedigen, federaal en Vlaams, maar goed, ok, hij heeft nu gekozen voor een confrontatie. We gaan die graag aan maar ik ben ervan overtuigd dat wij kunnen bewijzen dat er van hier uit een nieuw goed gevoel in Kortrijk is. Kortrijk is veranderd en dat moet nu verdergezet worden.

Hanne Decoutere: anderzijds hebben we ook mijnheer Lybeer, die hier een tijd waarnemend burgemeester was, dat ook zeer graag deed, ja, euh, u komt terug uit Brussel en hij moet dan eigenlijk plaats ruimen.

SDC: Ja, maar goed, hij heeft dat goed gedaan en dat is ook de sterkte van de ploeg dat wij zeer veel fantastische mensen hebben en dat wij dus in ploeg zijn kunnen blijven verder werken en dat wij prachtige projecten hebben afgewerkt ook in die periode. Het is evident dat Lieven Lybeer ook wil verder gaan,dat hij ook wil, verder als, ja, bevoegde schepen, dat hij mee met de ploeg wil meegaan.

Hanne Decoutere: maar eigenlijk is burgemeester het hoogste ambt…

SDC: ja, maar dit is natuurlijk wel zeer bepalend en dat is natuurlijk de leiding die ik graag neem. Ik heb dat gedaan, 12 jaar, en ik zou nu eigenlijk graag die zes jaar gebruiken om een aantal kwaliteitsprongen te maken en dus ik ben ervan overtuigd dat we op het vlak van mobiliteit, wonen, veiligheid dingen neergezet hebben en dat we nog beter en nog meer kunnen, als de kiezer ons steunt.

Hanne Decoutere: eigenlijk zit de CD&V hier met een luxe-probleem. Er zijn eigenlijk 2 mannen die graag burgemeester willen worden. Zorgt dat binnen de partij niet voor een beetje spanning?

SDC: nee, de positie in de partij is zeer duidelijk. Let wel, we hebben ook sterke vrouwen, hoor. En we hebben zeer veel goeie schepenen die elk op hun terrein en ook in deelgemeenten zeer aanwezig zijn. Dat is de sterkte van CD&V. We zijn hier al lang in het bestuur maar ik denk dat we nu de meest hedendaagse, de meest zinderende stad hebben van Vlaanderen. En dat dit in een paar jaar is gerealiseerd, danzij CD&V.

Hanne Decoutere: ok, dank u wel, mijnheer De Clerck. U hoort het, Kobe: aan kandidaat-burgemeesters hier in Kortrijk geen gebrek.

Waarna Kobe Ilsen in de studio heel gevat opmerkt: en aan het woord ‘bilan’ ook niet.

Wil er overigens eens iemand de betekenis van het woord ‘bilan’ aan onze burgervader uitleggen? En, als hij of zij dan toch bezig is: het verschil tussen ‘verder’ en ‘voort’? En nog zoveel meer.

Na afloop van het interview twitterde de kleine De Clerck nog:

Felix De Clerck ‏@F3lixDeClerck

aangezien ik weinig commentaar lees op twitter neem ik aan dat Stef aka Padre het niet slecht gedaan heeft op #ntst #kortrijk2012

De vraag is eerder: heeft er überhaupt iemand verstaan – begrijpen is nu eenmaal onmogelijk – wat Stef aka Padre daar allemaal vertelt. Wat een wartaal!

Advertenties

De vragen die SDC niet wil/kan beantwoorden.

Posted in Verkeer(d), writers blog with tags , , , on 27/09/2012 by Pär Ongeluck

Stefaan De Clerck, de christen-democratische en Vlaamse burgemeester van Kortrijk, heeft weliswaar een blog waarop Hij met veel te grote regelmaat iets uitbraakt van wat in Zijn hoofd omgaat, een echt communicatiemedium is het in Zijn geval niet. Als lezer kun je er wel op reageren maar blijkbaar is dat het exclusieve voorrecht van mensen die het met Hem eens zijn. Kritische opmerkingen of lastige vragen kan of wil Hij niet beantwoorden; publiceert Hij niet eens. Het is mij al meerdere keren overkomen. Twee recente voorbeeldjes.

Op 25 september stelde ik Hem, als reactie op Zijn blogpost over openbaar vervoer in Kortrijk, volgende vraag (zie: http://declerckstefaan.wordpress.com/2012/09/21/het-openbaar-vervoer-in-kortrijk/):

Pär Ongeluck zegt:

Je reactie is in afwachting van moderatie.

25 september 2012 om 12:07

Een heel eenvoudige vraag: van wie is, volgens u, in het kader van mobiliteit, de openbare ruimte?

Het antwoord op die vraag is bepalend voor je visie op mobiliteit en bijgevolg ook fundamenteel voor de richting die je wil uitgaan bij de oplossing van mobiliteitsvraagstukken. Afhankelijk van het antwoord dat je op deze vraag geeft, ontwikkel je een bepaald parkeerbeleid, bepaal je of en hoeveel en door wie er moet betaald worden voor parkeren, bouw je al dan niet parkeergarages, in of buiten de stad, maak je keuzes voor welk en hoeveel openbaar vervoer je in je stad of streek wil, geef je zwakke weggebruikers meer of minder plaats, enzoverder. Zeker voor mensen die beleidsverantwoordelijkheid dragen is dat antwoord dus van groot belang. Stefaan De Clerck heeft dergelijke beleidsverantwoordelijkheid, wil daar zelfs nog een verlengstuk aan breien, maar kan of wil op die uiterst eenvoudige, maar niettemin heel belangrijke vraag, niet antwoorden. Stefaan De Clerck antwoordt enkel op ongevaarlijke vragen van ongevaarlijke persjongens en -meisjes. Afgaande op het (im)mobiliteitsbeleid dat Hij en zijn ploeg al 12 jaar in Kortrijk voert, is ondertussen wel duidelijk geworden dat de man gewoon geen visie, geen enkele samenhangende gedachte, over dit onderwerp heeft. Hij hinkt altijd op verschillende grondgedachten; vertrekt nu eens vanuit deze visie, dan weer vanuit een andere. En dat allemaal omdat Hij op mijn simpele vraag dus niet kan of wil antwoorden. Dat is bijzonder triest. Ook en vooral voor Hemzelf. De Clerck denkt namelijk vanuit drukkingsgroepen, machtsgroepen, belangengroepen en geld. Niet vanuit een gefundeerde en samenhangende toekomstvisie.

Ook op 25 september reageerde ik nog op Zijn blogpost over groenonderhoud (zie: http://declerckstefaan.wordpress.com/2012/09/12/groenonderhoud-in-een-stadsbedrijf/#respond). Die tekst is zo warrig geschreven dat je op het einde eigenlijk niet meer weet waar Hij nu echt naartoe wil en of wat Hij wil in de praktijk wel haalbaar is; een stedelijk groenbedrijf – Hij maakt bvb. niet duidelijk of dit een verzelfstandigde onderneming wordt, zoals Parko of iets anders – lijkt op het eerste zicht misschien een goede zaak, maar biedt zeker geen waterdichte garanties voor een efficiëntere werking. Of de andere betrokken overheden en ondernemingen bereid zijn om hun middelen aan dat stedelijk groenbedrijf van Hem over te dragen is ook maar de vraag. Omwille van al die onduidelijkheden in Zijn blogpost maakte ik dan ook deze opmerking:

Pär Ongeluck zegt:

Je reactie is in afwachting van moderatie.

En nu even praktisch en concreet, als het even kan.

Ook deze reactie werd – geheel in lijn met wat we ondertussen van Stefaan De Clerck gewoon zijn – niet gepubliceerd. Voor mij is ‘dialoog’ essentieel in een democratie. Stefaan De Clerck denkt daar duidelijk anders over en gaat de dialoog uit de weg. Niet alleen op Zijn blog maar ook in debatten en interviews. Hij is dan ook enkel in naam een democraat. De Hyacinth Bucket van het Kortrijks politiek toneel.

Ondertussen werd mijn laatste reactie door SDC gemodereerd (op 28/10/2012); die over het openbaar vervoer.Mijn andere reactie werd simpelweg verwijderd. Sterk!

Op 4/10/2012 antwoordde SDC op mijn vraag van wie de openbare ruimte is, in het kader van mobiliteit. Zijn antwoord luidde, zoals ik wel verwacht had, dat die vanzelfsprekend van iedereen is. Ik kom daar later nog op terug.

Collateral damage in Kortrijk.

Posted in Verkeer(d), writers blog with tags , , , on 25/09/2012 by Pär Ongeluck

Consternatie alom bij de Kortrijkse lezers van De Morgen, zaterdagmorgen. Als reactie op de vaststelling dat Kortrijk in 2009 voor fietsers de meest onveilige stad van Vlaanderen was, verklaarde Stefaan De Clerck, voorlopig nog even de schoneschijnburgemeester van de stad Kortrijk, doodleuk dat ‘Kortrijk een autovriendelijke stad is, met relatief weinig files. We willen dat blijven, maar dat houdt natuurlijk een risico in’. Wie zich ondanks alles nog afvroeg waar die ‘C’ in ‘CD&V’ voor staat: het is de ‘C’ van ‘Cynisme’. Met hoofdletter! En waar haalt hij verdomme het recht vandaan om in naam van iedereen te spreken?!? Ik vind die keuze voor een autovriendelijke stad net één van de meest desastreuze beslissingen die men in deze stad kon nemen. Ik denk ook niet dat ik daar alleen in sta. Zelfs de kleine De Clerck was even van zijn melk toen hij die quote van zijn vader las en twitterde:

Felix De Clerck ‏@F3lixDeClerck

Vreemde uitspraak van Stef aka Padre in DM. Ik hoorde toch ander stem op debat #kortrijk2012. Zondag eens over discussiëren. #auto

Even later gevolgd door:

Felix De Clerck ‏@F3lixDeClerck

@DavidWemel wil zijn kant van het verhaal wel eens horen. Enige reserve bij wat in krant staat is soms niet overbodig…

En ook nog:

Felix De Clerck ‏@F3lixDeClerck

@DavidWemel maar ik geef u wel gelijk. Is ook – zoals et daar staat- hallucinant.

Blijkbaar heeft de discussie met Stef aka Padre geen enkel resultaat opgeleverd want de kleine De Clerck kwam niet meer terug op het onderwerp. We mogen dus aannemen dat Stef aka Padre hem heeft weten te overtuigen van zijn Grote Gelijk. Wat uiteraard niet wegneemt dat de uitspraak van de oude De Clerck wel degelijk hallucinant cynisch is en van een totaal gebrek aan inlevingsvermogen getuigt. Familieman De Clerck kijkt niet op een slachtoffer meer of minder als het om de vooruitgang in Zijn stad gaat. Slachtoffers zijn blijkbaar eigen aan ‘Zijn’ vooruitgang. Spijtig maar helaas, lijkt Hij ons duidelijk te willen maken. Je kunt nu eenmaal geen omelet maken zonder eieren te breken of zoiets. Eigenlijk raakt het Zijn koude kleren niet. Datzelfde cynisme vertoonde Hij trouwens al eerder toen schepen Bral  in geïntoxiceerde toestand een ongeval veroorzaakte. De Clerck reageerde toen ijskoud relativerend met: Misschien moet hij nu wat inbinden, enkele lessen trekken, meer niet (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120605_00173574). Stuitend gewoon. Een burgemeester onwaardig. Maar wel typisch De Clerck.

De De Clercks zullen de gewraakte quote wel weer op een ‘ongelukkige formulering’ vanwege de oude schuiven, door een kwaadwillige journalist compleet uit het verband gerukt. Dergelijke communicatieblunders komen bij de oude De Clerck echter te vaak voor om nog normaal genoemd te worden. Een levenslang spreekverbod lijkt mij in dit geval de enige – in het De Clerckiaans heet dat ‘enigste’ – adequate oplossing.

Nog deze uitsmijter, speciaal voor de burgervader: er vallen in dat autovriendelijk verkeer van hem meer slachtoffers dan als gevolg van criminele activiteiten. Toch iets om over na te denken. Denk ik.

Het verhaalloze verhaal.

Posted in Vlugschriften with tags , , , , , on 24/09/2012 by Pär Ongeluck

Het is tekenend voor de malaise waarin de politieke partijen verzeild zijn: enkele maanden geleden onthulde Vincent Van Quickenborne al dat ‘de Open VLD geen eigen verhaal’ heeft, en dit weekend was het dan de beurt aan CD&V-voorzitter Wouter Beke om aan te kondigen dat ook zijn partij ‘een duidelijk verhaal mist’. Daarom vormen ze waarschijnlijk ook samen een coalitie. Het is nu nog even wachten op de SP.a – tot na de verkiezingen? – om het verhaalloze verhaal compleet te maken.

Het zal waarschijnlijk niemand verwonderen dat de ‘bedenker’ van de huidige CD&V-verhaal – veel denkwerk kwam daar duidelijk niet aan te pas –  niemand minder is dan Stefaan De Clerck, burgemeester van de stad Kortrijk en een schoolvoorbeeld van een man zonder enige visie en inhoud. Wouter Beke voegt er wel aan toe dat de ‘C’ niet ter discussie staat; de partij blijft, gelukkig voor De Clerck, even dubbelhartig als ze altijd al geweest is. Er zijn nog zekerheden.

Blijven dus over: de ‘D‘ en de ‘V‘. Het ziet er dus naar uit dat de CD&V, in een wellicht vergeefse poging om de N-VA nog wat stemmen af te snoepen, een meer ‘Vlaams’ karakter krijgt. Wat dat ‘Vlaams’ ook moge inhouden. Over de ‘D‘ bij de CD&V heb ik altijd al mijn twijfels gehad. Naar verluidt stond die ‘D‘ voor ‘democratisch’ maar in de Kortrijkse context werd dat algauw als ‘De Clerck’ vertaald; De Clercks wil is wet of zoiets. Dat werd nog maar eens pijnlijk duidelijk toen het binnen de Kortrijkse CD&V over het kandidaat-burgemeesterschap ging: Lybeer werd zonder pardon naar het achterplan verwezen en De Clerck schoof zichzelf autoritair als enige kandidaat-burgemeester naar voor. Hoe de kaarten binnen de CD&V precies liggen, vertaalt zich ook in de kiescampagne: blijkbaar mag alleen De Clerck grote aanplakborden vullen. De andere kandidaten moeten genoegen nemen met het kleinere formaat. Of moeten we de reden daarvoor eerder zoeken in een drang tot compensatie? Iets als ‘hoe groter de auto, hoe kleiner…..’? Ook een heel plausibele verklaring, natuurlijk.

Wablieft?!?

Posted in Woordenaars on 11/09/2012 by Pär Ongeluck

Ik erger mij nogal eens aan de schabouwelijke manier waarop de overheid, pers en politici zich tot het publiek richten. De website van de stad Kortrijk vormt daar geen uitzondering op. Zo publiceerde men vorige week een stukje over mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en gebruik van computers. ‘Laaggeletterden’ noemt men zo’n mensen in het pedagogisch vakjargon (voor het stukje op de website, zie: http://www.kortrijk.be/nieuws/week-van-de-geletterdheid-vestigt-aandacht-op-laaggeletterdheid). Volgens die definitie is Stefaan De Clerck dus eigenlijk ook een laaggeletterde: hij communiceert onverstaanbaar en zijn rekeningen kloppen nooit. Het verschil is dat Hij er geen last van heeft en wij wel. Maar dit terzijde. Conform de stijl van het huis produceerde de webredactie van de stad Kortrijk een draak van een tekst, waarbij zowat alle regels van ‘begrijpelijk schrijven’ met de voeten werden getreden. Een uitstekend voorbeeld van hoe het NIET moet: vakjargon, moeilijke woorden, afkortingen, lange, samengestelde zinnen, passief taalgebruik,….. iedere fout die men tegen de ‘klare taal’ maar kan bedenken, heeft men in die tekst ook gemaakt. Nu, de webredacteuren van de stad Kortrijk zijn niet de enige schuldigen, want zij plukten delen van hun tekst uit het persdossier van de Centra voor Basiseducatie (zie: http://www.basiseducatie.be/sites/default/files/basiseducatie/persdossier_Week_van_de_geletterdheid%202012.pdf). Die Centra voor Basiseducatie geven opleiding aan volwassenen die in het dagelijks leven moeite hebben met die basisvaardigheden. Hun website is in ieder geval niet voor hun publiek bedoeld. Ik hoop dat hun opleidingen beter aangepast zijn.

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs verzorgt opleidingen ‘Schriftelijke communicatie in duidelijke taal’ (zie: http://www.vocvo.be/content/07022012-schriftelijke-communicatie-duidelijke-taal). Een stevige aanrader voor de webredacteuren van de stad Kortrijk, zou je toch denken. Blijkt zelfs dat de stad Kortrijk daar al klant is! Na die opleiding:

  • kennen de deelnemers de vuistregels om duidelijk te schrijven
  • hebben ze deze vuistregels geoefend
  • kennen ze het nut en het effect van eenvoudige, duidelijke taal
  • weten ze hoe zich in te leven in hun lezers
  • kunnen ze hun teksten aanpassen aan het leesniveau van hun lezers
  • weten ze op welke punten ze extra moeten letten in teksten voor laaggeletterden, allochtonen…
  • weten ze hoe ze hun teksten aantrekkelijk kunnen presenteren aan hun lezers

Jammer genoeg valt daar in de praktijk niets van te merken: de communicatie vanuit de stad verloopt nog altijd even oubollig en taalarmoedig als een De Clerck. Weggegooid geld!

Volgens de Centra voor Basiseducatie ‘vinden er in de loop van de ‘Week van de geletterdheid’ overal in Vlaanderen acties plaats die het belang van geletterdheid in the picture brengen’. In Kortrijk is er op 13 september in het stadhuis een ‘lunchgesprek en lettersoep voor stads- en OCMW-personeel’. De enige activiteit ook in Kortrijk. Wie aan dat gesprek deelneemt en welke de onderwerpen zijn, is niet duidelijk. Als er maar soep is!

Jukeboxpolitiek.

Posted in writers blog with tags , , on 07/09/2012 by Pär Ongeluck

Het is me wat: eerst stelde de politieke strateeg van de Open VLD, Vincent Van Quickenborne, tot zijn verbazing vast wat iedereen al veel langer wist, namelijk dat zijn partij geen inhoudelijk verhaal heeft, en nu zijn onverlaten met een reclamebord van vinkenier Roel Deseyn aan de haal gegaan. Roel Deseyn is de lijstduwer van de CD&V-ploeg bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. ‘Het Bellegems trekpaard’, noemde CD&V-lijsttrekker Stefaan De Clerck hem, niet vertrouwd met de boerenstiel en niet wetend dat trekpaarden een ploeg horen te trekken en niet te duwen. Nu, veel maakt het niet uit, dat bord van Roel, want inhoudelijk is er niets aan verloren gegaan. Roel legde wel klacht tegen onbekenden neer en hoopt alsnog bord, inclusief onbestaande boodschap, te recupereren.

Omdat alle partijen eigenlijk toch hetzelfde willen – jouw stem – worden we in aanloop naar de verkiezingen, overspoeld met wat wij, burgers, volgens die politieke partijen willen. De Open VLD van Van Quickenborne maakte haar kiesbeloften zelfs op aan de hand van een enquête. ‘U vraagt, wij draaien’, zo moet de grote strateeg gedacht hebben. ‘Als wij de kiezer beloven wat hij vraagt, kan hij eigenlijk niet anders meer dan zijn stem aan ons geven.’ En dus hield de Kortrijkse Open VLD een referendum onder de bevolking om te weten wat zij ons op hun reclamefolders en affiches moet voorspiegelen. OK, dat is weliswaar geen eigen verhaal meer, maar zolang het stemmen genereert, is dat voor de Open VLD en Van Quickenborne van ondergeschikt belang.

Als eerste programmapunt kwam uit de Kortrijks bevraging naar voor: ‘camera’s met nummerplaatherkenning in de strijd tegen de criminaliteit’. Dat nog altijd nergens bewezen is dat die camera’s criminaliteit voorkomen is iets waar de respondent van de Open VLD-enquête blijkbaar niet mag of wil aan denken. Van Quickenborne en zijn vriendjes gaan daar sowieso van uit en rammen het je in de strot. ‘Kritisch nadenken’ is blijkbaar niet alleen bij de (plaatselijke) pers een pijnpunt. En zo weet u meteen ook waarom er in het geval van de Open VLD-excellentie geen ‘I’ voor die ‘Q’ staat. Kan misschien ooit nog eens in een quiz van pas komen.

Tweede op het Open VLD-podium is ‘parkeren goedkoop houden’. Uiteraard zijn we allemaal gevoelig als het op onze geldbuidel aankomt. Betalen om niet te rijden, ligt bij iedereen heel gevoelig. Niemand die het met plezier doet. Vooral omdat er weinig of niets tegenover staat zijn we allemaal voorstander van goedkoop parkeren. Nogal wiedes dus dat dit onderwerp hoog scoorde in het Open VLD-referendum. Daarnaast heerst, zeker onder zelfstandigen, de hardnekkige mythe dat parkeren duurder maken slecht is voor de handel. Een partij die verkondigt dat zij de kiezer in de volgende legislatuur met duurdere parkeertickets opnieuw zal pluimen, pleegt politieke zelfmoord, zoveel is zeker. De Open VLD verbergt zijn totaal gebrek aan visie op o.a. mobiliteit daarom achter het populistische ‘parkeren goedkoop houden’ en ‘een sneltram tussen Hoog-Kortrijk (Xpo, ziekenhuis) en het stadscentrum’. Vernieuwend of gedurfd denken is duidelijk niet aan de Open VLD besteed.

De bronzen medaille in de Open VLD-populariteitspoll gaat naar ‘renovatiepremies voor gezinswoningen en -appartementen’. Ja, inderdaad, diezelfde premies die tijdens deze legislatuur door de gevierde Open VLD-schepen Maddens werden afgeschaft. Omdat ‘het doel bereikt was’, heette het toen. Blijkbaar denken de mensen die op de Open VLD-enquête antwoordden daar nu toch even anders over. En omdat het de Open VLD nu eenmaal aan een eigen verhaal, ruggengraat en visie ontbreekt, plaatst men die renovatiepremies weer op de agenda….

Erg geloofwaardig en overtuigend klinkt dit populistische discours van de Open VLD niet. Maar kan dat, gezien de geschiedenis van Van Quickenborne, die ondertussen een heus F1-circuit aan ideologische bochten op zijn palmares staan heeft, nog verwondering wekken? Met het Groot Kortrijks Referendum bevestigde de Kortrijkse Open VLD in de eerste plaats wat Van Quickenborne zelf enkele maanden geleden al vaststelde: deze partij heeft geen eigen verhaal. De Open VLD is niets meer dan een jukebox.

Nieuwe besparingensmaatregelen.

Posted in De afrekening, Vlugschriften with tags , , on 06/09/2012 by Pär Ongeluck

De zevende brug van De Clerck – de enige brug die stad Kortrijk eigenlijk zelf zou moeten financieren – ligt er nog niet eens en er worden voor de volgende legislatuur al een reeks nieuwe besparingsinitiatieven aangekondigd. Zo krijgen we in Kortrijk, voor de luttele prijs van iets tussen de 50 en 100 miljoen euro – gezien de rekenvaardigheden van onze beleidsvoerders en enkele onvoorziene meerwerkjes, dus eerder 150 of misschien wel 200 miljoen – een designstation, en daarnaast ook nog eens een geldverslindende en compleet overbodige tram tussen Kortrijk-station en Hoog-Kortrijk, verlaagde Leieboorden, een state of the art voetbalstadion, een bibLLLiotheek, een ‘landmark’ ergens op de gronden van het Sint-Amandscollege, een nieuw zwembad, een fuifzaal, ‘performant’ openbaar vervoer en een nieuw Vlasmuseum. En dan vergeet ik er wellicht nog enkele. Het kan, in het vooruitzicht van de verkiezingen, weer niet op in Kortrijk. Vooral designboer Stefaan De Clerck heeft orgastische plannen, maar ook de Open VLD, SP.A en Groen beloven – de één al wat meer dan de ander – van alles. Het enige ‘detail’ dat nog niet geregeld lijkt, is de financiering. Daarvoor rekent men voornamelijk op andere overheden en diensten: de NMBS, De Lijn, de Vlaamse overheid, de federale overheid, Europa,…. Op de centen van de burger, dus. Die burger zal uiteindelijk de factuur betalen en om die te kunnen betalen zal men hem weer nieuwe besparingen door de strot ‘moeten’ rammen.

Op zich heb ik niets tegen een zwevend station in Kortrijk, maar ik had toch liever gezien dat de treinen wat meer op tijd reden. Dat is namelijk de kerntaak van de NMBS. Ik heb ook niets tegen een tram en ‘performant’ openbaar vervoer, maar dat kan enkel slagen als men tegelijkertijd ook drastisch ingrijpt in het gebruik van privé-vervoermiddelen. Maar dat doet men in Kortrijk dus NOOIT. En die verlaagde Leieboorden zijn op zich ook wel mooi, maar zijn die echt noodzakelijk of dringend? Dàt is de eerste afweging die politici moeten maken. Of zouden moeten maken want ze doen het niet.

Het is hoog tijd dat men in deze stad (maar eigenlijk geldt deze opmerking voor heel het overheidsapparaat) eens duidelijke, haalbare prioriteiten stelt en opnieuw de waarde van geld leert kennen. Op een zorgzame manier met de centen van de belastingbetaler omspringen is, zeker in deze tijden van schaarste en groeiende armoede, een dwingende noodzaak. Types als een De Clerck en al die andere veelbelovers zijn daar totaal ongeschikt voor.