Archief voor Kortrijk

Geen minuut stilte

Posted in De Waan van de Dag, Vlugschriften, writers blog with tags , , , on 23/07/2016 by Pär Ongeluck

In tegenstelling tot na de aanslag in Nice, vond OpenVLD’er Van Quickenborne – noch een van die andere weldenkende politici – het de moeite niet om een minuut zijn klep te houden voor de slachtoffers van de aanslagen in Bagdad, Istanbul, Mukalla, München, Würzburg en Kaboel. Ook de talloze slachtoffers van het Turks staatsterrorisme zijn hem geen minuut stilte waard.

Aanvulling: Van Quickenborne werd door onze correspondent ter plaatse in het gezelschap van Guy Verhofstadt, Bart Somers en Willem-Frederik Schiltz op het Taksimplein in Istanbul gesignaleerd, alwaar zij – in navolging van hun actie op het Maidanplein in Kiev – de Europese revolutie tegen Erdogan orkestreerden. Of misschien zijn ze gewoon Pokémons aan het vangen.

Advertenties

Verboden te voederen

Posted in De Bijlage., De Waan van de Dag, Kortrijkse zendelingen, Vlugschriften with tags , , , , on 01/02/2016 by Pär Ongeluck

Decaluwé: ‘Geef hen geen voedsel’

Decaluwé: ‘Deel geen voedsel uit aan illegale vluchtelingen’
Decaluwé: ‘Het is natuurlijk niet plezierig om dit mee te maken maar we moeten ergens de lijn trekken.’Foto: rr

Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé roept de bevolking op om zwerfkatten vooral niet te helpen. ‘Anders gaat het escaleren’, vreest hij.

De provincie West-Vlaanderen kampt al een tijdje met een grote instroom van zwerfkatten, die de erbarmelijke omstandigheden in Noord-Frankrijk ontvluchten. Gouverneur Decaluwé wil er alles aan doen om het tij te keren.

‘Dit is echt ongedierte dat – zoals we dat op zijn West-Vlaams zeggen – op den tsjool is’, zei hij op Radio 2. ‘Het is natuurlijk niet plezierig om dit mee te maken maar we moeten ergens de lijn trekken. Anders gaat het escaleren en is het niet meer beheersbaar. Ik raad de mensen dan ook af om de dieren te voederen. Dat leidt tot een extra aantrekkingskracht en maakt het werk van onze kattenvangers nog moeilijker dan het al is.’

Nog volgens de gouverneur heeft de politie afgelopen nacht bijna 40 zwerfkatten opgepakt in en rond de haven van Zeebrugge. “Dat is tegenwoordig elke nacht zo”, klinkt het.

Voor het weerzinwekkende origineel zie: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160201_02102837?_section=60621863&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=avondupdate&M_BT=118720658480&adh_i=0c8f9ca75123f2baf74b89e63bf4c1f5&imai=

Vluchten kan niet meer.

Posted in De Bijlage., De Waan van de Dag, Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , on 01/02/2016 by Pär Ongeluck

In een vertwijfelde poging om zijn partij naar een nieuw moreel en electoraal dieptepunt te katapulteren en het eventueel nog resterend greintje geloofwaardigheid helemaal naar de filistijnen te helpen, verklaarde SP.a-voorzitter Crombez gisteren in de Zevende Dag dat hij zich achter het voorstel van de Nederlandse PvdA’er Samsom schaart om boot- en andere vluchtelingen terug naar Turkije sturen en hen daar te parkeren, in afwachting van de afwikkeling van hun asielprocedure. Dat voorstel viel ook in Kortrijk niet in dovemansoren.

Op het schepencollege van deze voormiddag bracht Axel Weydts – in een vorig leven nog onofficieel medewerker op het kabinet van Crombez – het onderwerp ter sprake. Weydts stelt voor om, teneinde de onophoudelijke stroom vluchtelingen richting Kortrijk het hoofd te bieden, de migranten voorlopig op te vangen in niet-aangrenzende gebieden als daar zijn Roeselare en Waregem. Voorts wil hij over de grens met Frankrijk nog tentenkampen oprichten in Kales en Groot-Sinten, waar de vluchtelingen in afwachting van hun erkenning c.q. deportatie in alle gemoedsrust en veiligheid de afwikkeling van hun dossier kunnen afwachten.

Ondervoorzitter van de plaatselijke SP.a en hondstrouw partijsoldaat Sam Weydts laat zich evenmin onbetuigd en kiest als vanouds blindelings de kant van de Grote Voorzitter:

Waarom zou het rechts zijn om vluchtelingen terug te sturen als ze daarbij beter beschermd worden? Eindelijk een vz met lef !

Misschien is het geen slecht idee om Sammeke zonder papieren naar Turkije te sturen en van daaruit asiel in België te laten aanvragen.

Het korte lontje van Vincent.

Posted in Brood en spelen, Vlugschriften, writers blog with tags , , on 24/12/2015 by Pär Ongeluck

Feestvuurwerk is altijd al een klassieker geweest rond Kerstmis en Nieuwjaar. De schitterende kleuren en feestelijke knallen zijn een mooie manier om de komst van het nieuwe jaar in te luiden.

De voorbije jaren moest je voor het gebruik van vuurwerk echter eerst een toestemming van de stad verkrijgen. Dit zorgde ongewild voor heel wat administratieve rompslomp bij het aftellen van de dagen naar oudejaar. (1)

Feestvuurwerk is, anders dan men op de website van de stad Kortrijk beweert, in onze contreien helemaal geen traditie! Het is pas sedert een jaar of tien, vijftien dat dit idiote en onverantwoorde kuddegedrag uit Nederland alhier wordt nageaapt. Die ‘schitterende kleuren’ zijn misschien wel mooi maar voor sommige mensen is het toch hevig schrikken. Voor automobilisten is het zelfs ronduit gevaarlijk als zo’n lichtend spektakel zich in hun blikveld ontvouwt. En tegen die ‘feestelijke knallen’ kan je je al helemaal niet wapenen. Zeker kinderen niet. Over de invloed op dieren heb ik het hier nu even niet.

De motivering voor de liberalisering van het vuurwerk is zo mogelijk nog idioter en onsamenhangender dan Van Quickenborne zelf: omwille van de administratieve overlast die de aanvraag voor vuurwerk met zich meebracht, wordt het nu gewoon toegestaan. Zonder voorafgaandelijke toelating. Dat is een ordinaire leugen. Tot nu was zelf vuurwerk afsteken gewoon verboden. Punt. Je kon er als particulier niet eens een aanvraag voor doen. Aan het stadhuis zijn ook nooit wachtrijen geweest van mensen die een aanvraag wilden indienen om vuurwerk af te steken. Omdat men maar al te goed wist dat het verboden was. Het werd wel getolereerd. En dat was een totaal verkeerd signaal.

Als het om snelheid of alcohol in het verkeer gaat, prediken Vincent Van Quickenborne en zijn buddy’s van het schepencollege voor nultolerantie en repressieve maatregelen. Plassen in het openbaar levert een gemeentelijke administratieve sanctie op. Parkeren waar het niet mag eveneens. Asociaal gedrag gedoogt baljuw Van Quickenborne in zijn stad niet. Maar als het om vuurwerk afsteken gaat – vuurwerk combineert geluidsoverlast met visuele vervuiling – knijpt de man wel een oogje dicht, stelt dit stadsbestuur zich zelfs uiterst tolerant op. Meer zelfs: het maakt het via een gemeentelijk reglement mogelijk dat de burgers van deze stad zichzelf ernstig verwonden. Stimuleert het zelfs. Begrijpe wie kan. Dat er ieder jaar dankzij die o, zo leuke ‘traditie’ van Van Quickenborne zwaar gewonden vallen, daar maalt deze hypocriet niet om. De rapporten van veiligheid.nl spreken in dat verband nochtans boekdelen (2). Plezier gaat voor feestvarken Van Quickenborne echter boven alles. Hij is wel de laatste om zijn potentiële kiezers voor het hoofd te stoten. Dat de vader van Van Quickenborne arts is, maakt het alleen maar cynischer. Zou Van Quickenborne – of eender wie van de gemeenteraad die dit nieuwe reglement goedkeurde – enige verantwoordelijkheid willen opnemen als er straks iets vreselijk misloopt met dat vuurwerk? Ik denk, nee, ik weet wel zeker van niet. En nu maar hopen dat alles goed verloopt.

(1) http://www.kortrijk.be/winterinkortrijk/nieuws/nieuwe-regels-voor-feestvuurwerk

(2) https://www.veiligheid.nl/organisatie/over-veiligheidnl/publicaties

Kortrijk, Texas.

Posted in De Waan van de Dag, writers blog with tags , , , , , on 07/12/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk wordt niet voor niets het Texas of de Far West van Vlaanderen genoemd. Ter illustratie het recente, schandalige politieoptreden tegenover kinderen en het cynisme waarmee zowel de commissaris als de burgemeester dat optreden vergoelijken, of het oorverdovende en daarom ook bijzonder laffe en verontrustende stilzwijgen waarin de stadscoalitiepartners zich hullen in verband met diezelfde zaak. De 150.00 euro die de stad Kortrijk vangt om radicalisering te bestrijden, krijgt zo meteen wel een concrete, heel nuttige invulling: de (her)opvoeding van wat flikken en de voltallige stadscoalitie. Nieuw is dat soort gedrag evenwel niet. De wetteloosheid viert hier bij wijze van spreken al eeuwen hoogtij en de democratische rechtsstaat ligt op apegapen: gasboetes – een heel discutabele erfenis van de vorige coalitie – die met al te veel graagte door het huidige stadsbestuur nog verder werden uitgebreid; Parko, het autonoom gemeentebedrijf dat jarenlang niet eens een wettelijke basis had om de adressen van de eigenaars van voertuigen op te vragen maar zich, met medeweten van het stadsbestuur, niet te beroerd voelde om, desnoods via de rechtbank, uw geld te innen; bewakingscamera’s die geplaatst werden zonder voorafgaandelijke aangifte bij de privacycommissie; de shop&go sensoren die geen enkele juridische basis hebben, en zo zouden we nog een poosje kunnen doorgaan.

Twee andere inbreuken op de privacywetgeving, waar de oppositie en uiteraard ook de pers achteloos aan voorbijgingen:

Op de nieuwste betaalparking – Parking Haven – introduceerde schepen van immobiliteit Weydts camera’s met nummerplaatherkenning. Hiermee zouden de houders van een abonnement de parking zonder problemen vlotter kunnen in- en uitrijden. Weydts noemt het een experiment dat hij later ook wil uitbreiden naar de andere betaalparkings. Je kunt je de vraag stellen of het wel nodig is om in tijden van besparingen in ongetwijfeld dure speelgoedjes te investeren. Parko en Weydts vinden van wel. Het is mij niet duidelijk waar de eventuele winst zit, maar dat zal waarschijnlijk wel aan mij liggen. Veel fundamenteler is de vraag of zo’n camera’s met nummerplaatherkenning wel op die manier mogen gebruikt worden. Parko heeft de camera’s in ieder geval niet bij de Privacycommissie gemeld en beschikt dus ook niet over een toelating om ze te gebruiken. Weydts en consoorten vinden dat niet nodig, voelen zich boven de wet verheven. Het is overigens niet de eerste keer dat de stad Kortrijk op dat vlak blundert. Integendeel! Het lijkt wel deel uit e maken van het Kortrijks bestuurs-DNA. Met al die juristen die de stadsdiensten en het stadsbestuur bevolken, kan je moeilijk van dwaasheid spreken. Het moet dus wel slechte wil zijn. Een andere mogelijkheid is er niet.

In de stadskrant van vorige maand viel dan weer volgend berichtje te lezen: ‘Sinds kort brengt De Streekkrant een wekelijks verslag uit van de geboorten, huwelijken en overlijdens in Kortrijk. Dat gebeurt op basis van gegevens die het stadsbestuur verstrekt. Het is echter wel zo dat iedereen de publicatie van gegevens over zichzelf kan verhinderen door een seintje te geven aan het stadsbestuur’. In feite is die heel eenvoudig en duidelijk: de privacy is in beginsel heilig en enkel in welbepaalde, bij wet omschreven gevallen, kan daarvan worden afgeweken. Artikel 6 van het Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister van 16 juli 1992 laat in dit verband niets aan de verbeelding over: geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden worden verstrekt. Omwille van de goede verstandhouding met de pers – vriendjespolitiek, dus; een andere naam is hier niet voor – draaien Van Quickenborne en zijn trawanten de zaken totaal ten onrechte om en vegen zij de vloer aan met de wet op de privacy: als je niet wil dat je naam in De Streekkrant verschijnt, kan je daar bij het stadsbestuur tegen protesteren. Van Quickenborne en co gedragen zich steeds meer als de verlicht despoot die hen voorafging. ‘Macht corrumpeert’, schreef Lord Acton in 1887. Zijn vaststelling heeft nog niets aan waarde ingeboet.

Bloemen noch kaarsen.

Posted in De Waan van de Dag, Vlugschriften, writers blog with tags , , on 16/11/2015 by Pär Ongeluck

O, wat tonen we ons toch graag solidair als er weer eens een brute aanslag wordt gepleegd waarbij tientallen doden en gewonden vallen. Alleen is die mediagenieke verontwaardiging wel heel erg selectief, vluchtig en bijzonder hypocriet. Een beperkt lijstje van aanslagen van het laatste jaar waarbij we NIET tot kaarsenbranderij opriepen, GEEN stille wake hielden, GEEN bloemen neerlegden en onze profielfoto’s op de sociale media NIET aanpasten:

 • 16 december 2014: de taliban plegen een aanslag op een school in Peshawar. Hierbij vallen minstens 136 doden, voornamelijk kinderen; Pakistan is ver van ons bed, niet meteen onze gedroomde vakantiebestemming. Jammer voor de kindjes, dat wel, maar wat eten we met Kerstmis?
 • 20 maart 2015: bij zelfmoordaanslagen op twee sjiitische moskeeën in de Jemenitische hoofdstad Sanaa komen 142 mensen om het leven. De aanslagen worden opgeëist door IS; Jemen, waar ligt dat zeg je? Ah, op het Arabisch schiereiland! Ach, ja…
 • 2 april 2015: bij een aanslag op het Garissa University College in Kenia komen 147 mensen om. De aanslag wordt opgeëist door terreurbeweging Al-Shabaab; tja, Kenia, je kunt er prachtige safari’s maken maar Afrika is nu eenmaal geen stabiel continent.
 • 17 juni 2015: minstens 30 doden en honderden gewonden bij een reeks bomaanslagen gericht tegen de sjiitische minderheid in alweer Sanaa. De aanslagen worden opgeëist door IS; we waren toch al niet van plan om daar op vakantie te gaan.
 • 29 juni 2015: bij een bomaanslag in… Sanaa komen minstens 28 mensen om het leven. De aanslag wordt opgeëist door IS en is gericht tegen de Houthi-rebellen; zie je wel dat we daar niet op vakantie moeten gaan! En straks naar de solden!
 • 12 augustus 2015: in het zuiden van de Filipijnen verovert Abu Sayyaf een dorpje en pleegt een vijftal aanslagen; 23 doden en ruim 200 gewonden; een aanslag is geen natuurramp, natuurlijk.

We zijn enkel Charlies als het in onze achtertuin gebeurt. Voor de rest zijn we een kudde aanstellerige, cynische en egocentrische charlatans.

Kortrijk Klimaatstad: NIMBY!

Posted in De Waan van de Dag, Persweeën., writers blog with tags , on 14/11/2015 by Pär Ongeluck

Bedankt Electrabel!! Voor de weerzinwekkende totaalvernietiging van de ons nog resterende open ruimte. Getekend: Bellegem – Rollegem, zo staat te lezen op een spandoek waarmee enkele actievoerders hun ongenoegen uitten over de mogelijke inplanting van vier windmolens langs de E403 (1). Straffe taal van een actiegroep die zichzelf verheft tot spreekbuis van alle inwoners van Bellegem en Rollegem. Bij vorige pogingen om op diezelfde plaats windmolens te plaatsen, verzamelden de actievoerders telkens een tweeduizend bezwaarschriften van mensen die hun mening deelden. 2000 handtekeningen dat betekent ook 2000 potentiële kiezers en dus gaf het stadsbestuur telkens een negatief advies. Want zo gaat dat in de (lokale) politiek: je mag de kiezer niet tegen de haren instrijken. Omwille van die behaagzucht van onze politici is er van een beleid op langere termijn – een beleid met visie – al lang geen sprake meer. Met Kortrijk Spreekt is dat – paradoxaal genoeg, misschien – alleen maar erger geworden want Kortrijk Spreekt enkel over kortetermijndoelen en dat is precies het enige wat voor de (Kortrijkse) politicus telt: realisaties die heel even in het geheugen van de kiezer blijven hangen. Klimaatambities voor de langere termijn zijn er misschien wel, maar daar heeft de burger zelf niets over te zeggen, ze worden slechts zelden uitgesproken en in ieder geval niet gerealiseerd. ‘Kortrijk Klimaatstad’ is niets meer dan een holle slogan; het klimaat overstijgt ook ruim de grenzen van klimaatdorp Kortrijk.

De klimaatveranderingen die we nu beginnen mee te maken, hebben heel veel te maken met energieverbruik; vooral met de uitstoot van schadelijke gassen die vrijkomen bij de verbranding van fossiele energie. Zowat iedereen is het erover eens dat die verbrandingsstrategie dringend moet teruggedrongen worden.

Minder energie verbruiken is een eerste mogelijkheid en op dat vlak doet de stad Kortrijk vooral veel flauwe inspanningen. De enige echte resultaatverbintenis die Kortrijk heeft aangegaan is het burgemeestersconvenant. Dat belooft een daling van minstens 20% energieverbruik en CO2 tegen 2020. Nu die 20% wordt ook al door de Europese Unie opgelegd; veel meer dan wat windowdressing door de ondertekenaars van het burgemeestersconvenant is het dus niet. Bovendien is het veel te weinig. Vraag is ook: hoe meet je zoiets? Hoe zal Van Quickenborne aantonen – ook al geen toonbeeld van standvastigheid – dat zijn stad in 2020 meer dan 20% minder energie verbruikt dan in 2014. Of is het 2013? Mij lijkt het vooral koffiedik kijken en nattevingerwerk. Het zou mij niets verwonderen als binnen enkele jaren zal blijken dat die Europese instanties (en de burgemeesters) er eigenlijk al die jaren met hun klak hebben naar gegooid. Ik weet van mijzelf dat ik mijn energieverbruik stelselmatig heb teruggedrongen – en ieder jaar meer betaalde, maar dat is een andere zaak – maar hoe meet je zoiets voor een hele stad? Bestaan daar cijfers van? Idem dito voor de uitstoot van CO2.

Naast minder energie verbruiken, kan je de uitstoot van broeikasgassen ook verminderen door energie milieuvriendelijk te produceren. De windmolens die langs de E403 in Bellegem en Rollegem zouden geplaatst worden, zijn in die zin een stapje in de goeie richting. Maar daar willen die van Bellegem en Rollegem niet van weten. Even wat feiten op een rijtje:

 • in de Ijzerhandstraat, waar 2 windmolens zouden komen, staan er 6 huizen en wonen er 15 mensen (in 2011).
 • in de Ronsevaalstraat in Bellegem, waar 1 windmolen zou komen, staan eveneens 6 huizen en wonen er 20 mensen.
 • in het gedeelte van de Kwabrugstraat, waar 1 windmolen gepland is, staat geen enkel huis.
 • de actievoerders geven geen enkel economisch of ecologisch tegenargument.
 • het enige argument dat de actievoerders aandragen is: de (visuele) open ruimte wordt door de windmolens verstoord. De appartementsblokken die men pal langs de Leie optrekt, vind ik persoonlijk een veel grotere visuele vervuiling dan vier gestileerde, slanke windmolens. Alleen worden die staal, glas- en betonconstructies voor de beau monde van Kortrijk verkocht als een ‘landmark’ en windmolens als ‘visuele vervuiling’.
 • die open ruimte is er lang niet altijd geweest. Die open ruimte is landbouwgrond. Dat is natuur die door de mens in cultuur gebracht is.
 • de windmolens staan aan de rand van de open ruimte, begrensd door de E403.

De reactie van het stadsbestuur is heel voorspelbaar. Verschilt ook in niets van die van het vorige stadsbestuur: we schuiven de hete aardappel door naar de provincie. En, zo voegt schepen van Leefmilieu, Bert Herrewyn (SP.a) er in Het Nieuwsblad nog als een volleerde tjeef aan toe, wij verkiezen in elk geval dat de windmolens aan de E17 staan (2). Uiteraard vraagt het schrijvende kruipdier van dienst, Freddy Vermoere, niet waarom Herrewyn dat zo verkiest. Als Roel Deseyn (CD&V) opmerkt dat het Leidal ontbreekt aan een windplan, werpt Herrewyn op dat ‘andere gemeenten dwarsliggen’ (dit is niet in de onlineversie van het Nieuwsbladartikel te lezen omdat het achter een betaalmuur zit). We hadden het kunnen weten: het is de schuld van de anderen en daarom doen wij niets! Toch heerlijk, zo’n schepen van Leefmilieu die zich zo om het milieu bekommert! Bedankt ook, stadsbestuur, Bellegem en Rollegem, voor het weerzinwekkend egoïsme en cynisme waarmee jullie het klimaat van jullie kinderen behartigen.

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/nieuwe-aanvraag-windmolenpark-veroorzaakt-onrust-a2521145/

(2) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151112_01966595