Archief voor september, 2015

Kulak lanceert eerste ManaMa.

Posted in Cijfers en Letters., De Bijlage., Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 23/09/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichtgeving

Vanaf volgend academiejaar organiseert de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk voor het eerst een zogeheten ManaMa, een Master na Master-opleiding ‘Eenvoudig rekenen voor Academici’. Dat wisten de rectoren Rik Torfs (KUL) en Marc Depaepe (Kulak) ons gisteren in een vertrouwelijk gesprek in primeur te melden.

‘Die voortgezette opleiding heeft tot doel onze hoger opgeleiden de kans te bieden om in een modulair opgebouwde cursus hun basisvaardigheden op het vlak van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en quotiëntberekening verder aan te scherpen’, aldus Torfs. ‘Wij stellen de laatste jaren immers meer en meer vast dat onze afgestudeerden deze vaardigheden minder en minder beheersen en dat kan maatschappelijk verstrekkende gevolgen hebben. Beeld je maar eens in dat die mannen – en vrouwen – later in de het bedrijfsleven of, godbetert, in de politiek terechtkomen! Stel je voor dat zij ooit een begroting moeten opmaken! De rekeningen nazien!’ 

‘Ik zou dit willen illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld’, zo vult Depaepe aan. ‘Vorig jaar hadden wij bij het begin van het academiejaar aan de Kulak 770 inschrijvingen. Dit jaar zijn dat er 690 of een lichte daling met 2,5%. Veel van onze academici weten dus niet meer hoe ze dat percentage moeten berekenen, he. Begrijp je? Daarom dan ook deze hoogwaardige vervolgopleiding.’

Onze correspondent begrijpt het evenwel niet en merkt op: ‘Maar, euh, professor, …. een daling van 80 studenten op 770 is dat niet iets in de buurt van 9% en dat is toch niet zo weinig? Of bedoelde u misschien ‘707 studenten’ vorig jaar?

Waarop Torfs heel laconiek antwoordt ‘Awel, ja, zie, daarom dus!’ en het gesprek beëindigt. Ondertussen had het voorbeeld van Depaepe echter ook de oren van enkele plaatselijke journalisten bereikt en werd het klakkeloos in hun kattenbakkranten overgenomen (1).

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150922_01880916

Advertenties

De illusionisten.

Posted in #Durftevragen, Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , , on 20/09/2015 by Pär Ongeluck

Volgens Twitterland – en dus ook het mediageile stadsbestuur van Kortrijk – was de autoloze zondag alweer een eclatant succes. Als het dan toch zo’n succes was, vraag je je toch wel af waarom niet elke zondag in Kortrijk een autoloze zondag is. Zou de holle strijdkreten ‘Kortrijk fietst’ en ‘Kortrijk klimaatstad’ toch een beetje geloofwaardiger maken. Maar zelfs voor zo’n kleine ingreep heeft dit stadsbestuur de ballen niet, maakt u zich vooral geen illusies.

Aanvulling: om te bewijzen dat hij echt geen visie op mobiliteit heeft, gooide mooiweerbeleidsmaker Van Quickenborne nog volgende tweet de ether in:

VincentVQuickenborne heeft Sven Gatz geretweet

Voorstel: telkens het zonnig weer is, organiseren we een fietszondag. Are you in?

Uiteraard doet ook de schepen van immobiliteit zijn duit in het zakje:

Deze autovrije zondag in bewijst dat je geen wagens nodig hebt om volk in de stad te krijgen.

Nou? Wie of wat houdt je tegen om dit uit breiden naar ALLE zondagen, meneer de schepen? Het succes van deze (en vroegere) autovrije zondag(en) bewijst trouwens vooral hoezeer de beleidsmensen het al die jaren verkeerd voor hadden.

Witgekalkte graven.

Posted in writers blog with tags , , , , on 17/09/2015 by Pär Ongeluck

De afgelopen weken werd het lokale nieuws overheerst door twee onderwerpen: vluchtelingen en de dreigende sluiting van de Radio 2-vestiging in Kortrijk.

De vluchtelingen gaven ons een uitgelezen kans om ons moreel blazoen wat op te poetsen en allerhande blijken van solidariteit te etaleren. Gemakshalve vergaten we wel dat die vluchtelingen voor ons pas een probleem werden op het ogenblik dat ze de Europese uiterwaarden binnendrongen en aan onze voordeur verschenen. Al die jaren voordien, toen diezelfde vluchtelingen nog in Egypte, Turkije, Libanon, Jordanië, Lybië of God weet waar nog lagen weg te rotten, konden ze hooguit op wat lauwe belangstelling van onzentwege aanspraak maken. Meer niet. We voelden ondertussen wel massaal mee – nou, ja, een heel klein beetje dan toch – met de slachtoffers van de orkaan Haiyan of de aardbeving in Nepal, maar die sukkels bleven, gelukkig voor ons, tenminste nog ginderachter. Voor de miljoenen vluchtelingen die om wat voor reden ook achterblijven in Turkije en omstreken, gebeurt nog altijd zo goed als niets. Maar nu hebben we tenminste het excuus dat ook wij vluchtelingen opvangen en kunnen we ’s avonds weer met een goed gevoel onze ogen sluiten. Ons geweten is gesust want we proberen mensen in nood te helpen. We zijn weer goed. Konden na het Griekse debacle overigens wel een opkikkertje gebruiken. Gelukkig maar dat we nu dat vluchtelingenbeekje hebben! Zij geven ons de kans om ons, tussen het shoppen door, weer wat meer mens te voelen.

Op lokaal vlak beroert vooral de sluiting van de vestiging van Radio 2 West-Vlaanderen de gemoederen. Oppositie en meerderheid zijn het er roerend over eens: Radio 2 West-Vlaanderen moet blijven. In Kortrijk! Vooral de houding van de anti-overheidspartijen is in deze heel erg dubbelzinnig. Neem draaiorgel Van Quickenborne: is altijd de eerste om te loeien dat de overheid moet ontvet worden, dat er te veel ambtenaren zijn, dat het overheidsapparaat slecht bestuurd wordt en te veel kost, dat privatisering het wondermiddel tegen alle kwalen is, enzovoort. Als de rode VRT-bonzen dan eindelijk in het gareel lopen en doen wat hij van hen verlangt – markteconomisch denken en een besparingsplan voorleggen waarbij de meest verlieslatende afdelingen overboord worden gekieperd – is het wéér niet goed. Dan moet Radio 2 West-Vlaanderen plots wél blijven bestaan. En in Kortrijk in een veel te duur en inefficiënt gebouw blijven. Aldus Van Quickenborne. Tja, van enige beginselvastheid kan je de man zeker niet beschuldigen. Voor een goed begrip: dat geldt evenzeer voor de politici van de andere strekkingen en gezindten.

Maar waarom willen al onze politici nu plots dat die lokale afsplitsingen van Radio 2 toch blijven bestaan? Heel eenvoudig: plat opportunisme en populisme. Stel je even voor dat Van Quickenborne zou gezegd hebben dat hij het een verstandige beslissing vindt om Radio 2 te saneren – iets waar hij fundamenteel voorstander van is – dan zou hij de luisteraars van Radio 2 tegen zich in het harnas jagen. Een nachtmerrie voor iedere politicus. En dus is hij binnenskamers, op ideologisch gronden, heel erg voor en in de publieke sfeer, om electorale en populistische gronden, heel erg tegen. Zo werkt het politieke systeem nu eenmaal: al naargelang het publiek vertelt de politicus een andere waarheid.

Overigens valt er veel te zeggen voor een rationalisering van die regionale omroepen van Radio 2. De verzamelde provinciegouverneurs zien regionaal nieuws brengen als een duidelijke taak van de VRT.  Het belang van regionaal nieuws –mensen informeren over wat er reilt en zeilt in hun buurt en in hun vertrouwde wereld-  is nauwelijks te onderschatten. Regioberichtgeving zorgt voor verbondenheid en is gemeenschapsvormend: het versterkt de betrokkenheid van de burger bij hun gemeenschap, bij hun buurt of wijk, gemeente of stad, regio of provincie. Met een uitgebalanceerde mix tussen nationaal en internationaal nieuws, en regionaal en lokale berichtgeving krijgt de burger een evenwichtige en volledige kijk op de wereld (1). Maar wat is de realiteit? Even surfen naar http://www.radio2.be/regio/west-vlaanderen en je weet het meteen: Een uitje dat er vlot ingaat, Lekker Westhoeks, Waregem Koerse feesten en Kom fietsend genieten. Dàt bedoelen ze dus met die dure woorden als verbondenheid, gemeenschapsvorming, betrokkenheid! Bij de oudere berichten vind je o.a. nog: Hoe overleef ik de middelbare school, Grensgeval Irene, Nieuw viersterrenhotel in Brugge, Yves Leterme kon evengoed een Waal zijn, Goedkope bouwgrond trekt aan en Club Brugge in het nieuw. Met andere woorden: dezelfde fait divers en onnieuws die je ook op de regionale bladzijden van de kranten vindt. Bijzonder boeiend allemaal. Geen enkele kritische opmerking, geen uitdieping, niets. Wat de kranten betreft de prijs van het papier waarop het gedrukt niet eens waard. En zo’n rommel moet volgens van Quickenborne, Decaluwé en anderen dus behouden blijven? Nee, bedankt! Decaluwé meent trouwens nog te mogen opmerken dat er op de verkeerde plaats bespaard wordt en geeft – volkomen terecht – een sneer in de richting van het establishment van de VRT: “Ik heb de directie en het middenkader de jongste jaren niet zien krimpen”. Komt dus uit de mond van een man die zelf een uiterst lucratief postje bekleedt aan het hoofd een zo goed als overbodig bestuursniveau …

(1) http://gouverneurwest-vlaanderen.be/blogs/carl-decaluw%C3%A9-2?page=2

 

Zone 30: een vals gevoel van veiligheid.

Posted in De Schijnveiligheid, De Waan van de Dag, Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , on 01/09/2015 by Pär Ongeluck

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: omdat het electoraal interessant is, verschuift de focus van het politieke leven bij het begin van het schooljaar heel even naar de verkeersveiligheid. Dat is in Kortrijk niet anders. En dus trommelden burgemeester van Quickenborne en zijn hulpje, schepen van Immobiliteit, Axel Weydts, gisteren de pers bijeen om hun beleid in de verf te zetten (1) en (2). Om zichzelf een aura van degelijkheid aan te meten, stofferen beide heerschappen hun acties ook graag met cijfermateriaal. Voor een kritische benadering van de geserveerde cijfers door een van de journalisten hoeven ze niet te vrezen. Het is genoegzaam bekend dat de pers in Kortrijk zich nooit vragen stelt bij cijfers die door de plaatselijke autoriteiten worden opgedist. Of dat uit pure gemakzucht, onkunde of kwaadwilligheid gebeurt, is niet duidelijk. Overigens zijn de artikels in beide kranten vooral overschrijfwerk van de persnota die de politiezone Vlas zelf verspreidde (3).

Van Quickenborne en Weydts vertrekken van de vaststelling dat Kortrijk op het gebied van verkeersveiligheid de meest onveilige stad van Vlaanderen is. Dat is een waarheid als een koe en was tien jaar geleden zo en is nu niet anders. Er is wel enige verbetering merkbaar, maar dat geldt voor alle centrumsteden, Genk uitgezonderd. Het is trouwens een trend die zich in heel Vlaanderen doorzet.

Daarna maken Van Quickenborne en Weydts een sprong naar snelheidscontroles in de zone 30. Want dat is wat zij (meer) willen doen om de verkeersveiligheid te bevorderen: meer controleren op snelheid. Meer sensibiliseren ook. Weydts maakt zich sterk dat slechts 10% van de chauffeurs zich in een zone 30 aan de snelheidslimiet houdt. Dat heeft hij uit een studie van het BIVV. Weydts illustreert zijn stelling met een controle die de politie vorige week in de Blekerstraat en de Rijselstraat uitvoerde. In de Blekerstraat reden 91 van de 158 gecontroleerde voertuigen te snel, in de Rijselstraat 37 van de 352 wagens. Volgens de journalist van Het Laatste Nieuws ‘staaft dat de reactie van Weydts’ want die ’91 ofwel 70%’ en ’37 of 10,5%’ reed te snel. Misschien moet er aan die journalisten (en Weydts) eens een masterclass procentberekening worden gegeven want 91 van 158 is iets meer dan 57%. Geen 70% en al zeker geen 90%, zoals Weydts beweert.

Om te bewijzen dat ze van het interpreteren van statistische gegevens helemaal geen kaas hebben gegeten, meent het simplistisch verbond Weydts-Van Quickenborne dan een oorzakelijk verband te kunnen vaststellen tussen snelheidscontroles en veiligheid. Dat is je reinste, populistische onzin! Politieke prietpraat van het laagste allooi. Ik wil niet betwisten dat er een verband is tussen snelheid en ongevallen, begrijp mij niet verkeerd. Maar de veiligheid verhogen door meer snelheidscontroles uit te voeren is klinkklare onzin, een schoolvoorbeeld van onzindelijk denken. Het enige wat je door meer snelheidscontroles bereikt, is dat je de indruk wekt dat je iets aan het probleem wil doen. Maar misschien is het onze heren politici ook enkel daar om te doen: de indruk wekken van actie te ondernemen. Dat is veel makkelijker en goedkoper dan werkelijk iets doen. Het is schoneschijnpolitiek. Ter illustratie enkele cijfers:

In 2011 werden er in Kortrijk 11034 vaststellingen van overdreven snelheid gedaan (bron: politiezone Vlas). In datzelfde jaar gebeurden er in Kortrijk 1296 ongevallen. In 2014 werden 19128 snelheidsduivels betrapt; toch gebeurden er nog 1098 ongevallen. Omdat Weydts en Van Quickenborne het echter vooral hebben over snelheidscontroles en veiligheid in de zone 30, nog even de cijfers voor de grootste zone 30 in deze stad, het centrum van Kortrijk. In 2011 werden amper 9 automobilisten geflitst in het centrum van de stad. In 2011 noteerden we daar 256 ongevallen. In 2014 werden er tussen januari en juni 40 rijders geklist op overdreven snelheid en gebeurden er … 257 ongevallen. Niettegenstaande een forse toename van het aantal controles op overdreven snelheid in de zone 30 daalde het aantal ongevallen in het centrum van Kortrijk dus niet. Dit laat vermoeden dat de ongevallen in het centrum van Kortrijk waarschijnlijk niet in hoofdzaak te wijten zijn aan overdreven snelheid, maar andere oorzaken kennen. Oorzaken die misschien infrastructureel zijn. Oplossingen daarvoor zoeken (en vinden) is dan ook veel moeilijker, duurder, ingrijpender en vooral minder simplistisch dan het opdrijven van het aantal snelheidscontroles. Maar daar was het Van Quickenborne en Weydts ook niet om te doen, zoveel is nu voor iedereen wel duidelijk. Uitgenomen voor de persjongens, uiteraard.

Van alle maatregelen die de stadscoalitie had kunnen nemen om de verkeersveiligheid te verhogen, kiest ze er niet alleen de makkelijkste maar ook de meest repressieve uit: controle. De preventie beperkt zich tot wat lauwe sensibilisering, aankondigingsborden en brieven. Van structurele maatregelen zoals herinrichting van de rijweg waardoor men automatisch snelheid gaat minderen, veilige fietspaden en verkeersremmers is geen sprake. Dat is tekenend voor het onmachtige beleid van deze stadscoalitie, die het accent op repressie legt. Omdat Kortrijk Spreekt, wellicht.

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/geen-excuses-meer-in-zone-30-a2441063/

(2) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150831_01842382

(3) http://www.pzvlas.be/fileadmin/MEDIA/website/documenten/nieuwsberichten/20150831_-_persnota_campagne_zone_30.pdf