Archief voor mei, 2013

Massamoord in West-Vlaanderen

Posted in Cijfers en Letters., Persweeën. with tags , , , , on 31/05/2013 by Pär Ongeluck

Vorige week vrijdag reikte het Tewerkstelling- en Opleidingssfonds voor Arbeiders Metaal (TOFAM), afdeling West-Vlaanderen, tijdens de eerste editie van de ‘GP metal awards’ de Kortrijkse XPO de prijzen uit. De GP Awards zijn een wedstrijd voor alle laatstejaars uit West-Vlaanderen van het BSO, het TSO en de doorstromings-richting. Gisteren pleegde de Kortrijkse topjournalist, Kris Vanhee, daarover een artikel op de website van Het Nieuwsblad (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130529_00603230). Of Kris bij de prijsuitreiking lijfelijk aanwezig was en zijn artikel ook zelf schreef, durf ik te betwijfelen. Hoewel…. journalisten zijn altijd wel te vinden voor prijsuitreikingen waar een natje en een droogje worden geserveerd. Waarschijnlijk kopieerde Vanhee – gewoontegetrouw – een persmededeling. Zoals we dat van (plaatselijke) journalisten gewoon zijn, deed hij dat uiteraard zonder zich vragen te stellen. Journalisten – en al zeker Kortrijkse journalisten – slikken gewoon alles wat je hen opdient.

Vanhee titelt dat er ‘vierduizend vacatures in de metaalsector in de kustprovincie’ zijn. Vierduizend! Dat is een pak. Een heel pak! Zoveel dat een normaal mens zich spontaan vragen begint te stellen. Niet de journalist, dus. Kris Vanhee vertelt er niet bij waar hij dat cijfer vandaan heeft en we moeten hem dan ook op zijn woord geloven. Dat doet hij namelijk ook altijd als men hem dat cijfer voorschotelt. Voor de aardigheid toch eens op de site van de VDAB gaan kijken. Doorgaans een iets betrouwbaarder bron dan Kris Vanhee, als het op cijfers aankomt. In West-Vlaanderen waren er volgens de VDAB, eind april, 9.282 openstaande betrekkingen. Over alle sectoren heen. 4000 daarvan zouden jobs in de metaalsector zijn, volgens Vanhee. In Zuid-West-Vlaanderen heeft de VDAB nog 2.667 openstaande vacatures. Vanhee schrijft echter dat 2200 van die jobs in Zuid-West-Vlaanderen in de metaalsector worden aangeboden…. De statistieken van de VDAB voorzien ook cijfers per sector.  De VDAB kreeg in april 2013, in heel West-Vlaanderen, 56 vacatures voor de metaalsector binnen; in de periode mei 2012-april 2013 waren dat er allemaal samen 613. Begin mei stonden er nog 110 open. In april 2013 werden in Zuid-West-Vlaanderen de diensten van de VDAB overstelpt met niet minder dan 3 jobaanbiedingen. In de periode mei 2012-april 2013 kregen ze bij de VDAB 72 vacatures en eind april stonden er nog 18 open. Dat lijkt in de verste verte niet op de 2200 van Vanhee.

Natuurlijk krijgt de VDAB niet alle werkaanbiedingen binnen. Daarom ook eens op het jobplatform van TOFAM gekeken (zie: http://www.tofam-wvl.be/nl/jobplatform-zoek-vacature.htm). Die hebben niet minder dan 11 jobs in de aanbieding! Elf! Waarvan 4 in Zuid-West-Vlaanderen.

Volgens Vanhee is de metaalsector in West-Vlaanderen de grootste industriële sector. Dat klopt wellicht. Volgens cijfers van de POM waren er eind 2010 – dat zijn de laatste cijfers – 29.806 mensen in de metaalsector tewerkgesteld (zie: http://www.pomwvl.be/sites/default/files/uploads/data_studie_advies/doc/west_vlaanderen_ontcijferd/Blad_sociaaleconomisch_HR.pdf). Volgens het orakel van Het Nieuwsblad zijn dat er nu 33.000. Waar hij dat cijfer haalt, weet ik niet en het is ook niet zo verschrikkelijk belangrijk. Vanhee voegt er echter wel aan toe dat die ‘33.000 goed zijn voor 27% van de werkende bevolking’. Een simpele regel van drie – vierde leerjaar? vijfde leerjaar? – leert ons dat de werkende bevolking in de provincie West-Vlaanderen, volgens Vanhee, bijgevolg 122.222 koppen telt. Volgens het eerder vernoemde rapport van de POM 289.429…. De conclusie is dan ook eenvoudig: er gebeurde in West-Vlaanderen een massamoord van ongekende proporties en Kris Vanhee, noch enig andere journalist, heeft dat gezien! Of misschien had hij er wel weet van maar heeft hij het in ieder geval verzwegen.

Advertenties

De Scheve Politicoloog.

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , , on 28/05/2013 by Pär Ongeluck

Een wel heel verrassende wending in het Kortrijkse medialandschap: de redactie van de kolderblog ‘Kortrijk Scheef Bekeken’ heeft zich ‘versterkt’ met ‘Nicolas Bouteca, politicoloog’. ‘Kortrijk Scheef Bekeken’ wil zich blijkbaar enig sérieux aanmeten en niet uitsluitend meer als een kolderblog aanzien worden. Of ‘Nicolas Bouteca, politicoloog’ zocht en vond in ‘Kortrijk Scheef Bekeken’ een forum om zijn meningen te slijten.

Voor de bespreking van het eigenlijke artikeltje van Nicolas Bouteca, politicoloog, een kleine bedenking: Nicolas Bouteca noemt zichzelf ‘politicoloog’. Waarom gebruikt Nicolas Bouteca dat pretentieuze, plat-demagogische gezagsargument? Heeft hij dan zo weinig zelfvertrouwen dat hij niet zonder zijn aanhangsel ‘politicoloog’ kan? Als hij werkelijk iets te vertellen heeft, blijkt dat uit zijn schrijfsels en zijn argumenten. Niet uit zijn titels of diploma’s. De toevoeging ‘politicoloog’ is, zeker op een kolderblog, volkomen overbodig, ja, soms zelfs contraproductief. Zo iemand kan je toch onmogelijk ernstig nemen?!? Het stemt tot nadenken dat ‘Nicolas Bouteca, politicoloog’ en vooral de redactie van ‘Kortrijk Scheef Bekeken’, die normaal wel oog heeft voor dergelijke details, dat niet beseffen. ‘Nicolas Bouteca, waarzegger’ of ‘Nicolas Bouteca, orakel’ zou hem, binnen het kader van Kortrijk Scheef Bekeken, paradoxaal genoeg, wel enige geloofwaardigheid verlenen. Nicolas Bouteca, politicoloog is ook bekend van de hand en spandiensten bij de verkiezingsstunt K35 die de, voordien totaal onbekende wonderboy van de Open VLD, Arne Vandendriessche, aan een zitje in de gemeenteraad hielp. Een knap staaltje marketing was dat, het dient gezegd. Met dank aan Bouteca Nicolas, politicoloog.

In zijn blogpost op Kortrijk Scheef Bekeken schrijft Nicolas Bouteca, politicoloog dat ‘Kortrijk minstens tot 2025 door Vincent Van Quickenborne zal bestuurd worden. De grootste uitdager CD&V zit immers met een torenhoog probleem: ze beschikken niet langer over een stemmenkanon’ (zie: http://kortrijkscheefbekeken.com/2013/05/25/quickie-ii/). Als politicologen mensen zijn die op kosten van de maatschappij universitaire studies mogen doen om zich vervolgens, weeral op kosten van de gemeenschap, met hun volkomen nutteloze hobby onledig te houden, om tenslotte tegen een royale vergoeding vervroegd op pensioen gestuurd te worden, dan bewijst Nicolas Bouteca, politicoloog met die paar zinnetjes al dat hij uit het goede hout gesneden is. Zelden zo’n ongenuanceerde, oppervlakkige en waardeloze analyse gelezen! Bouteca solliciteert duidelijk naar een postje bij de lokale pers. Nicolas Bouteca, politicoloog degradeert de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen tot een populariteitspoll tussen de twee boegbeelden van CD&V en Open VLD, de oude De Clerck en Van Quickenborne. Dat is, zeker voor een politicoloog, wel een heel erg simplistische, zelfs verkeerde voorstelling van de zaken. Als hij had geschreven dat het onwaarschijnlijk is dat er in Kortrijk nog één partij een absolute meerderheid haalt, ja, dan had hij waarschijnlijk gelijk. Al de rest is koffiedik kijken. De bepalende factor voor de vorming van een meerderheid (en voor welke partij de burgemeester zal leveren) hangt vooral af van de onderlinge verhoudingen tussen de partijen; Van Quickenborne toonde dat maar al te goed aan met de vorming van zijn stadscoalitie. De oude De Clerck zou bij de volgende verkiezingen wel eens net hetzelfde kunnen doen. Als Van Quickenborne nog burgemeester wil worden, zal hij er bovendien moeten voor zorgen dat zijn huidige coalitie kan blijven voortbestaan. Of toch dat hij met minstens één van zijn coalitiepartners, een meerderheid kan vormen. Dat wordt dansen op een heel slap koord. Enerzijds moet hij proberen om de CD&V volledig uit koers te slaan en zijn eigen partij te versterken, maar anderzijds moet hij er zich ook voor hoeden zijn eigen partij niet ten koste van de coalitiepartners te versterken waardoor zijn stadscoalitie niet eens meer een meerderheid haalt. Tel daarbij dat Van Quickenborne niet meteen een groot strateeg en diplomaat is en je weet dat deze tripartite misschien niet langer dan één legislatuur overleeft. De sterkte van een partij wordt bepaald door het aantal zetels dat die partij haalt, niet door de stemmen die één persoon haalt, zoals Nicolas Bouteca, politicoloog denkt. Dat kan uiteraard door het gebruik van stemmenkanonnen, zoals CD&V met De Clerck, Open VLD met Van Quickenborne en in mindere mate SP.a met De Coene doet. Maar dat kan ook door in sterk verschillende kiesvijvers te vissen, zoals de N-VA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk bewees. De kans dat de partijen die in Kortrijk een sterke personencultus voeren, bij de volgende verkiezingen opnieuw stemmen verliezen, is ook niet zo denkbeeldig. CD&V kreeg dankzij Stefaan De Clerck de grootste klappen, maar ook de lijsten van Van Quickenborne – Van Quickenborne zelf haalde wel meer voorkeurstemmen maar zijn partij ging er als geheel toch licht op achteruit – en de SP.a van De Coene deelden in de brokken. De N-VA deed het met kandidaten met veel minder kanongehalte in die zin uitstekend. Vreemd – nou, ja, eigenlijk niet zo vreemd – dat Nicolas Bouteca, politicoloog dat allemaal niet opmerkte. Hij zag overigens ook niet dat de CD&V het bij de laatste verkiezingen met enkele enkele vaste waarden als Guy Leleu en Carl Decaluwé minder moest zien te rooien. Ook dat heeft de verkiezingsuitslag van de CD&V toch wel beïnvloed.

Een andere factor die bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van belang zou kunnen zijn en dus door Nicolas Bouteca, politicoloog over het hoofd werd gezien, is de eventuele opkomst van Zum Qotsen De Clerck. Meer politiek en communicatief talent dan de oude De Clerck – wat niet zo moeilijk is – en daarom des te gevaarlijker. Felix De Clerck heeft nu duidelijk voor de CD&V gekozen (en daarmee ook aan geloofwaardigheid ingeboet, maar dat is voer voor een ander stukje) en hij zou het stemmenverlies dat zijn pa wellicht nog zal lijden ruimschoots kunnen goedmaken. Door stemmen af te snoepen bij alle (jongeren)kandidaten van alle partijen, inclusief die van Van Quickenborne. Misschien heeft de CD&V bij de volgende verkiezingen dan aan één coalitiepartner zelfs genoeg voor een meerderheid. Die ene partner zou best wel eens Groen kunnen zijn, dat nu samen met de CD&V in de oppositie zit. Of de N-VA. Of de SP.a. Hoogstwaarschijnlijk niet de Open VLD. En al zeker niet met Van Quickenborne als burgemeester!

Of Van Quickenborne bij de volgende verkiezingen nog burgemeester wordt, zal niet alleen afhangen van de sterkte of zwakte van de CD&V- en Open VLD-boegbeelden maar vooral van de sterkte of zwakte van de eigen coalitie. Bij de laatste verkiezingen kon Van Quickenborne enkel burgemeester worden dankzij het ronduit schitterende resultaat van de N-VA.. De kans dat die dat huzarenstukje herhalen is heel onzeker. En dan mag Van Quickenborne een tweede ambtstermijn op zijn buik schrijven. De huidige meerderheid is sowieso trouwens erg nipt. Eén verzwakte schakel is voldoende om Van Quickenborne burgemeester-af te maken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de gevolgen van een mogelijke nieuwe fusiegolf van gemeenten tegen 2018. Nicolas Bouteca, politicoloog overigens al helemaal niet. Maar dat zal niemand nog verwonderen, denk ik.

Een andere reden waarom Van Quickenborne volgens Nicolas Bouteca, politicoloog er nog minstens één legislatuur zal aan toevoegen, ziet de academicus in de bijna totale afwezigheid van de CD&V in de media. In tegenstelling tot de coalitiepartners die de sociale media overheersen. Als bewijs voor zijn stelling haalt Nicolas Bouteca, politicoloog ‘het zeer mediagenieke KVK-incident van afgelopen week’ aan. ‘De Kortrijkzaan kon vrij snel weten wat Vandendriessche, Q (beiden Open Vld), Decoene en Weydts (beiden sp.a) van de fusieplannen vonden. Maar een CD&V-standpunt ter zake bleef eigenlijk uit. Gelukkig was er nog Patrick Jolie, ooit voorzitter van de supportersclubs van KVK, die in de hoedanigheid van fan liet horen dat hij niet echt te vinden was voor een fusie. Maar een echt standpunt van de grootste partij van ’t stad, daar wachten we eigenlijk nog altijd op. Wellicht komt dat in de gemeenteraad van juni, als alles goed doorgesproken is met de rest van de fractie. Maar daar worden geen verkiezingen gewonnen. Vanhoenacker moet dus dringend meer vertrouwen krijgen (van haar fractie of van haarzelf, ik weet het niet) en sneller op de bal spelen. Anders dreigt CD&V compleet weggespeeld te worden en mag Van Quickenborne zich al een tweede burgemeesterssjerp bestellen’. Nicolas Bouteca, politicoloog verwijst hier naar de microblogsite Twitter, die vooral door jongeren wordt bevolkt. Maar die vormen slechts een minderheid van het kiespubliek. Wie de Kortrijkse kwetteraars een beetje volgt, weet dat er ook vaak bijzonder emotioneel wordt gereageerd. Zelden rationeel en diepgaand. Door de beperktheid van het medium (140 karakters) is dat ook niet mogelijk. De kwettergemeenschap en Nicolas Bouteca, politicoloog zien zichzelf maar al te graag – maar volkomen onterecht – als DE spreekbuis van de bevolking. Ter illustratie verwijs ik naar de exitpoll die er ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar op Twitter werd georganiseerd. Om drie uur in de namiddag hadden 1464 twitteraars als volgt gestemd: Open VLD: 11,78% N-VA 33,06%, Vlaams Belang 2,11%, SP.a 16,25%), Groen 15,84%), CD&V 10,17%, PVDA 3,68% en de lokale lijsten VCD en Onafhankelijke-K samen 6,96%. De uiteindelijke uitslag van de verkiezingen was toch ietsje anders dan wat de twitteraars hadden voorspeld: CD&V 32,96% (een foutje van niet minder dan 22%!), Open VLD 21,31% (de twitteraars gaven de partij iets meer dan de helft: 11,78%), N-VA 16,32% (ongeveer de helft van de exitpoll op Twitter), SP.a 14,29% (het voorspelde cijfer van 16,25% lag dan toch in de buurt), Groen 7,35 % (de helft van wat Twitter dacht), Vlaams Belang 6,08% (drie keer zoveel als de twitterscore), PVDA+ 1,18% (volgens Twitter zouden ze drie keer zoveel stemmen krijgen) en de lokale partijen haalden samen 0,49% (15 keer zo weinig als Twitter voorspeld had!). Ik bedoel maar: Twitter moet je niet zo ernstig nemen. Maar dat lijkt voor Nicolas Bouteca, politicoloog en voor de kwetteraars zelf, bijzonder moeilijk te liggen.

Ik hoop voor de redactie van Kortrijk Scheef Bekeken, dat bekend staat voor een veel meer dan gemiddelde kwaliteit, dat Nicolas Bouteca, politicoloog niet meteen een vast contract heeft gekregen maar op freelance basis werkt. Of dat ze op zijn minst toch een proefperiode in dat contract hebben opgenomen.

Van Quickenborne spreekt…maar zou soms toch beter zijn klep houden.

Posted in Cijfers en Letters., Vlugschriften with tags , , , on 24/05/2013 by Pär Ongeluck

Op de microblogsite Twitter vraagt kwettergoeroe en eerste burger van deze stad, Vincent Van Quickenborne, zich vandaag af waarom twee peilingen die op hetzelfde ogenblik zijn afgenomen, twee verschillende resultaten opleveren.

2 peilingen op zelfde moment afgenomen. 2 verschillende resultaten. Iemand?

En hij verwijst naar de peilingen:

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_barometre-politique-rtbf-la-libre-la-n-va-et-le-ps-en-perte-de-vitesse?id=8002514 … vs.

http://www.deredactie.be/permalink/1.1638620 …

De verklaring is poepsimpel en het antwoord staat zelfs in beide artikels vermeld. Van Quickenborne is dus ofwel te lui ofwel te dom om twee simpele artikeltjes te lezen en maakt zichzelf met zijn tweet weer eens onsterfelijk belachelijk. Hij lijkt begot wel een journalist: een aandachtshoer die te dom/lui is om zelfstandig na te denken.

Ten behoeve van de Van Quickenbornes onder de lezers die deze blogpost zouden lezen – ik weet het, die kans is bijzonder klein. Enfin, dat hopen wij toch want dat is echt niets om fier op te zijn – nog het antwoord op de vraag die Van Quickenborne niet eens had moeten stellen: de peiling van De Standaard/VRT gebeurde bij 1.084 ondervraagden en werd  afgenomen tussen 29 april en 19 mei 2013. Dat is dus in een periode van 20 dagen. De RTBF-La Libre-peiling gebeurde bij 2.703 Belgische kiezers tussen 15 en 20 mei (vijf dagen). Tijdstip en aantal ondervraagden verschillen en dat kan in statistische verschillen resulteren. Bovendien is er ook nog de foutmarge die men bij dergelijke peilingen altijd in acht moet nemen. Zonder dank.

Perskwakkels, aflevering zoveel.

Posted in Persweeën., Vlugschriften, Woordenaars with tags , , , , on 23/05/2013 by Pär Ongeluck

De belangrijkste drijfveer om met deze blog te beginnen, was dat ik vaststelde dat de communicatie van zowel de lokale overheid als de (lokale) pers in Kortrijk uiterst gebrekkig, onvolledig en vaak ook onjuist is. Basisprincipes als ‘check en dubbelcheck’ en ‘kritisch denken’ zijn de plaatselijke perskoelies volkomen vreemd. Bovendien wemelt het in de communicatie van zowel de pers als de plaatselijke overheid ook nog eens van de taalfouten. Ik verwacht geen perfectie maar het moet toch veel en veel beter kunnen dan wat je dagelijks in de krant leest.

Neem nu het artikel op de website van Het Nieuwsblad over de mislukte supportersbetoging – misschien was het weer iets te slecht voor de stoere Kerelsupporters – van woensdagavond tegen de gewaande fusie tussen KVK en Zulte-Waregem (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130522_00593255). De ‘journalist’ schrijft dat ‘Open VLD-gemeenteraadslid Arne Vandendriessche beseft, als econoom, hoe moeilijk overleven het is voor een kleine club’. Waarop hij Vandendriessche citeert: ‘Een fusie is minstens het onderzoeken waard. Op zijn minst qua sponsoring zou die een mooie bonus opleveren’. Door Vandendriessche te citeren doet de ‘journalist’ alsof hij persoonlijk met hem heeft gesproken. Wat ik betwijfel. Vandendriessche was – voor zover ik weet, toch – niet eens op de ‘betoging’ aanwezig. De kladschrijver verleent de uitspraak van Vandendriessche volkomen onterecht enig gezag door te stellen dat de jongen ‘econoom’ is. Een serieuze blunder, die evenwel eigen is aan het (plaatselijk) journaille: ze kletsen maar wat uit hun nek en gebruiken al te graag (valse) gezagsargumenten. De protégé van Van Quickenborne is van alles, maar geen econoom! Meer dan waarschijnlijk haalde de steller van het artikel zijn inspiratie in café ’t Molenhoekske en uit twee berichtjes die Vandendriessche eerder die dag via Twitter had verstuurd:

Ben ik nu de enige die fusies en samenwerking in het voetbal wel de moeite vind te onderzoeken?

En ook:

Als jonge politicus mss niet de verstandigste uitspraak. Maar ik ben vóór uitwerking plan fusieclub .

De vreselijke dt-fout in het eerste berichtje is volledig voor rekening van het ‘politieke toptalent’ Vandendriessche. Opent voor hem nog mooie perspectieven voor een schitterende carrière in de (lokale) media. Wel jammer dat het vele geld dat we in (lager) onderwijs stoppen uiteindelijk zo weinig rendeert.

Het domino-effect.

Posted in Brood en spelen, De Bijlage., Vlugschriften with tags , , , , , on 22/05/2013 by Pär Ongeluck

van onze verslaggever ter plaatse

In de nasleep van de verhuis van voetbalclub Zulte-Waregem naar het Kiel in Antwerpen, dreigt KV Kortrijk er nu mee om, als de stad Kortrijk niet snel met een pak centen voor de bouw van een nieuw stadion ten behoeve van KV over één van de designbruggen komt, naar het Regenboogstadion te verhuizen. De Kortrijkse en Waregemse homogemeenschappen zijn die verhuis alvast heel genegen. Op de vrijgekomen terreinen van KV Kortrijk verrijst een nieuw megabelevingscentrum annex politiekantoor met ondergrondse parkeergarage. De platanen die nu nog op de Houtmarkt staan, worden gerecycleerd en krijgen op het dak van het winkelcentrum/politiekantoor een tweede leven aangeboden. De plaatselijke middenstand is al gepaaid met zogenaamde terugverdieneffecten en de vakbonden met een belofte van 12.000 arbeidsplaatsen.

Anderzijds zou de Antwerpse Sinksenfoor de omgekeerde beweging maken en zich in de Kortrijkse Sinksenfeesten integreren, zodat die ook voor de marginalen enige betekenis krijgen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zou in dat verband een overeenkomst gesloten hebben met zijn Kortrijkse collega Van Quickenborne (Open VLD) om de treinticketten van het Antwerpse canaille richting Kortrijk te betalen. Dat is stukken goedkoper dan procedures wegens lawaaihinder, aldus een tevreden De Wever.

Slecht rapport voor het fietspadenrapport.

Posted in Cijfers en Letters., Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , on 14/05/2013 by Pär Ongeluck

Volgens Kris Vanhee, lokaal topverslaggever van de krant Het Nieuwsblad, is het Guldensporenpad het beste fietspad van Kortrijk (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130506_107). ‘Dat blijkt uit de vele inzendingen op ons fietspadenrapport’, schrijft Vanhee. Het Guldensporenpad behaalde een score van 9,2 en is gebaseerd op niet minder dan….13 stemmen! ’13 stemmen’ is misschien veel als het over lezers van Het Nieuwsblad gaat maar op een potentieel van enkele tienduizenden Kortrijkse fietsers is ’13’ eigenlijk een verwaarloosbaar aantal. Zeker onvoldoende om op basis daarvan medailles te gaan uitdelen. Volgens diezelfde Vanhee ‘dwarst het Guldensporenpad Kortrijk en gaat doorheen het centrum. Veilig en afgescheiden. Gaat in principe tot in Zwevegem. Heel leuk fietsen ook’. Volgens mij is het Belgisch-Nederlandse ‘dwarsen’ en ‘doorheen het centrum gaan’ in deze context twee keer hetzelfde. Armtierige journalistiek wordt hier verdoezeld door oeverloos gewauwel. Dat komt wel vaker voor in de (lokale) pers. Journalisten krijgen betaald per regel en dan krijg je zo’n overtollige onzin. En wat bedoelt Vanhee precies met ‘gaat in principe tot in Zwevegem’? Ofwel gaat een fietspad tot in Zwevegem ofwel doet het dat niet. Fietspaden hebben lak aan principes.

In de top tien van het fietspadenrapport komt nog een ander fietspad voor dat verdacht veel lijkt op het bejubelde fietspad: het Guldensporentracé. Dat pad staat op basis van 9 stemmen met 7,8 punten op de achtste plaats. Negen stemmen! Terwijl het over hetzelfde fietspad gaat. Dat is blijkbaar ook de jury van ‘deskundigen’ (Krsitel Verbeke, de zwarte van K3, radiopresentatrice Christel Van Dyck, veldrijder Niels Albert, zeilster Evi Van Acker en Idoolfinaliste Kato Callebaut) even ontgaan. Van lokale journalisten zijn we zoiets wel gewoon.

Datzelfde Guldensporenpad werd ook in Zwevegem met een score van 9,0 tot beste fietspad uitgeroepen (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130503_366). Door 3 lezers dit keer. Drie! Een fietspad over de ‘oude spoorwegbedding richting Kortrijk’ kreeg op basis van 17 stemmen een score van 9,5 toebedeeld. 9,5 lijkt mij meer dan de 9,0 van het Guldensporenpad maar dat fietspad in de oude spoorwegbedding richting Kortrijk IS dan ook het Guldensporenfietspad. De journalisten van Het Nieuwsblad maken er graag een potje van. Niet alleen in Kortrijk.

Nog een leuk detail: wie op de kaart van Kortrijk of Zwevegem naar dat beste fietspad zoekt is eraan voor de moeite; Het Nieuwsblad vond het blijkbaar niet eens de moeite om het Guldensporenpad op de kaart aan te duiden. Goede fietspaden  zijn in Kortrijk en omgeving sowieso erg schaars.

Ten slotte ook nog: het stemt wel een beetje tot nadenken dat het Guldensporenpad volgens het artikel in Het Nieuwsblad een gewestweg is. Het (vorig en huidig) bestuur van de stad Kortrijk heeft dus geen enkele verdienste aan dat ‘beste fietspad van Kortrijk’. Stad Kortrijk tekent wel present voor alle slechtste fietspaden….