Archive for the De Schijnveiligheid Category

Zone 30: een vals gevoel van veiligheid.

Posted in De Schijnveiligheid, De Waan van de Dag, Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , on 01/09/2015 by Pär Ongeluck

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: omdat het electoraal interessant is, verschuift de focus van het politieke leven bij het begin van het schooljaar heel even naar de verkeersveiligheid. Dat is in Kortrijk niet anders. En dus trommelden burgemeester van Quickenborne en zijn hulpje, schepen van Immobiliteit, Axel Weydts, gisteren de pers bijeen om hun beleid in de verf te zetten (1) en (2). Om zichzelf een aura van degelijkheid aan te meten, stofferen beide heerschappen hun acties ook graag met cijfermateriaal. Voor een kritische benadering van de geserveerde cijfers door een van de journalisten hoeven ze niet te vrezen. Het is genoegzaam bekend dat de pers in Kortrijk zich nooit vragen stelt bij cijfers die door de plaatselijke autoriteiten worden opgedist. Of dat uit pure gemakzucht, onkunde of kwaadwilligheid gebeurt, is niet duidelijk. Overigens zijn de artikels in beide kranten vooral overschrijfwerk van de persnota die de politiezone Vlas zelf verspreidde (3).

Van Quickenborne en Weydts vertrekken van de vaststelling dat Kortrijk op het gebied van verkeersveiligheid de meest onveilige stad van Vlaanderen is. Dat is een waarheid als een koe en was tien jaar geleden zo en is nu niet anders. Er is wel enige verbetering merkbaar, maar dat geldt voor alle centrumsteden, Genk uitgezonderd. Het is trouwens een trend die zich in heel Vlaanderen doorzet.

Daarna maken Van Quickenborne en Weydts een sprong naar snelheidscontroles in de zone 30. Want dat is wat zij (meer) willen doen om de verkeersveiligheid te bevorderen: meer controleren op snelheid. Meer sensibiliseren ook. Weydts maakt zich sterk dat slechts 10% van de chauffeurs zich in een zone 30 aan de snelheidslimiet houdt. Dat heeft hij uit een studie van het BIVV. Weydts illustreert zijn stelling met een controle die de politie vorige week in de Blekerstraat en de Rijselstraat uitvoerde. In de Blekerstraat reden 91 van de 158 gecontroleerde voertuigen te snel, in de Rijselstraat 37 van de 352 wagens. Volgens de journalist van Het Laatste Nieuws ‘staaft dat de reactie van Weydts’ want die ’91 ofwel 70%’ en ’37 of 10,5%’ reed te snel. Misschien moet er aan die journalisten (en Weydts) eens een masterclass procentberekening worden gegeven want 91 van 158 is iets meer dan 57%. Geen 70% en al zeker geen 90%, zoals Weydts beweert.

Om te bewijzen dat ze van het interpreteren van statistische gegevens helemaal geen kaas hebben gegeten, meent het simplistisch verbond Weydts-Van Quickenborne dan een oorzakelijk verband te kunnen vaststellen tussen snelheidscontroles en veiligheid. Dat is je reinste, populistische onzin! Politieke prietpraat van het laagste allooi. Ik wil niet betwisten dat er een verband is tussen snelheid en ongevallen, begrijp mij niet verkeerd. Maar de veiligheid verhogen door meer snelheidscontroles uit te voeren is klinkklare onzin, een schoolvoorbeeld van onzindelijk denken. Het enige wat je door meer snelheidscontroles bereikt, is dat je de indruk wekt dat je iets aan het probleem wil doen. Maar misschien is het onze heren politici ook enkel daar om te doen: de indruk wekken van actie te ondernemen. Dat is veel makkelijker en goedkoper dan werkelijk iets doen. Het is schoneschijnpolitiek. Ter illustratie enkele cijfers:

In 2011 werden er in Kortrijk 11034 vaststellingen van overdreven snelheid gedaan (bron: politiezone Vlas). In datzelfde jaar gebeurden er in Kortrijk 1296 ongevallen. In 2014 werden 19128 snelheidsduivels betrapt; toch gebeurden er nog 1098 ongevallen. Omdat Weydts en Van Quickenborne het echter vooral hebben over snelheidscontroles en veiligheid in de zone 30, nog even de cijfers voor de grootste zone 30 in deze stad, het centrum van Kortrijk. In 2011 werden amper 9 automobilisten geflitst in het centrum van de stad. In 2011 noteerden we daar 256 ongevallen. In 2014 werden er tussen januari en juni 40 rijders geklist op overdreven snelheid en gebeurden er … 257 ongevallen. Niettegenstaande een forse toename van het aantal controles op overdreven snelheid in de zone 30 daalde het aantal ongevallen in het centrum van Kortrijk dus niet. Dit laat vermoeden dat de ongevallen in het centrum van Kortrijk waarschijnlijk niet in hoofdzaak te wijten zijn aan overdreven snelheid, maar andere oorzaken kennen. Oorzaken die misschien infrastructureel zijn. Oplossingen daarvoor zoeken (en vinden) is dan ook veel moeilijker, duurder, ingrijpender en vooral minder simplistisch dan het opdrijven van het aantal snelheidscontroles. Maar daar was het Van Quickenborne en Weydts ook niet om te doen, zoveel is nu voor iedereen wel duidelijk. Uitgenomen voor de persjongens, uiteraard.

Van alle maatregelen die de stadscoalitie had kunnen nemen om de verkeersveiligheid te verhogen, kiest ze er niet alleen de makkelijkste maar ook de meest repressieve uit: controle. De preventie beperkt zich tot wat lauwe sensibilisering, aankondigingsborden en brieven. Van structurele maatregelen zoals herinrichting van de rijweg waardoor men automatisch snelheid gaat minderen, veilige fietspaden en verkeersremmers is geen sprake. Dat is tekenend voor het onmachtige beleid van deze stadscoalitie, die het accent op repressie legt. Omdat Kortrijk Spreekt, wellicht.

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/geen-excuses-meer-in-zone-30-a2441063/

(2) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150831_01842382

(3) http://www.pzvlas.be/fileadmin/MEDIA/website/documenten/nieuwsberichten/20150831_-_persnota_campagne_zone_30.pdf

Advertenties

Studenten, opgelet!

Posted in De Schijnveiligheid, Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , , on 26/08/2015 by Pär Ongeluck

Studenten die in alles al zijn mislukt, liever lui dan moe met hun smartphone in de hand onderuitzakken, niet gehinderd worden door enig moreel besef en een totaal gebrek aan kritisch vermogen hebben, hoeven nog niet meteen in een moeras van depressies weg te zinken. Ook voor hen is er nog hoop en misschien ligt er zelfs een lucratieve job in de plaatselijke journalistiek in het verschiet. Zeker in Kortrijk liggen er op dat vlak voor deze lieden enorme mogelijkheden voor het oprapen, gezien het nakende pensioen van het boegbeeld van de Kortrijkse journalistiek, Kris Vanhee. In ruil voor wat stompzinnig overschrijfwerk wachten hem of haar een riante vergoeding, talloze persmomenten gedrenkt in sloten alcohol en gelardeerd met ganzenleverpastei, eeuwige roem en een vooraanstaande plaats in de pikorde van de Kortrijkse diergaarde. Meesterkopiist Vanhee toonde gisteren in het Nieuwsblad (gedrukte versie, n.v.d.r.) nog eens hoe het moet en plukte schaamteloos, zonder enige bronvermelding een artikeltje over een diefstal met geweld van de website van de politiezone Vlas (1). Het artikeltje verscheen wel uitsluitend in de gedrukte versie van het Nieuwsblad waardoor ik hier geen link kan plaatsen. Maar, geen nood, de link naar het origineel werkt wel en het is tenslotte identiek aan het schrijfsel van Vanhee. In Het Laatste Nieuws sprong LSI dan toch iets creatiever om met hetzelfde gegeven, het dient gezegd (2). Vanhee gaf ‘zijn’ werkstuk de titel ‘Politie kan daders van diefstal met geweld klissen’. In Het Laatste Nieuws heette het ‘Overvallers kotstudenten opgepakt dankzij camerabeelden’. Voor een goed begrip de integrale tekst die op de website van de politie staat:

2 daders van diefstal met geweld geïdentificeerd

Op donderdagavond 20 augustus, omstreeks 23.15 uur, werden 2 kotstudenten het slachtoffer van een diefstal met geweld in de Vlamingenstraat in Kortrijk

Feiten

De 2 studenten zijn op stap wanneer ze plots aangesproken worden door twee personen die om een sigaret vragen. Wanneer ze dit weigeren, moeten beiden onder de bedreiging van een vuurwapen en een mes op de grond gaan liggen en hun GSM en portefeuille afgeven.

Wanneer er een auto de straat komt binnengereden, vluchten de twee verdachten te voet weg via de Wijngaardstraat en de tunnel Doorniksepoort richting Doorniksewijk.

Een van de twee slachtoffers kan de verdachten volgen, de andere loopt naar het commissariaat om de politie te alarmeren.

Ondertussen brengen de slachtoffers ook andere passanten op de hoogte van de feiten, één omstaander alarmeert de politie, die onmiddellijk ter plaatse komt.

Na een korte zoekactie kan uiteindelijk één dader opgepakt worden in de Minister Tacklaan. De andere dader wordt even later opgepakt in het huis van de eerste verdachte.

Onderzoek

Het onderzoek naar de juiste omstandigheden van de feiten gebeurt mede op basis van de opgenomen camerabeelden in de Wijngaardstraat en de tunnel aan de Doorniksepoort. Zo konden de vluchtweg en de identificatie van de verdachten al duidelijk bepaald worden via de camerabeelden.

Het parket van Kortrijk besliste om het snelrecht toe te passen voor beide verdachten. Zij verschijnen dus binnenkort voor de rechter die hun strafmaat zal bepalen.

De zinsnede ‘Zo konden de vluchtweg en de identificatie van de verdachten al duidelijk bepaald worden via de camerabeelden‘, staat ook in de tekst van de politie in het vet gedrukt wat de indruk wekt dat de politie hiermee het belang van de camera’s wil benadrukken. Maar zijn die wel zo belangrijk? Geen journalist die het zich afvraagt. Zeker niet in Kortrijk waar het nut van camera’s door het stadsbestuur onder leiding van Van Quickenborne tot een blind geloof verheven is.

De feiten wil ik niet betwisten. Die zijn wat ze zijn: 2 jonge mannen worden in de Vlamingstraat met wapens bedreigd en verplicht hun gsm en portefeuille te overhandigen. In de Vlamingstraat hangen geen camera’s en dus zien de dispatchers bij de politie op hun scherm ook niets gebeuren. Terwijl de slachtoffers nog op de grond liggen, komt er een wagen de Vlamingstraat ingereden, wat de overvallers verontrust en hen op de vlucht doet slaan. Een van de slachtoffers springt recht en gaat zijn overvallers achterna in de richting van het viaduct in de Doorniksestraat, waar wel camera’s hangen. Het tweede slachtoffer begeeft zich naar de politie. In het gelauwerde observatorium van de politie doet men ondertussen … niets! Op één van de talloze schermen zal de wakkere camerawatcher ten hoogste een lopende figuur opgemerkt hebben maar dat noopte de politie in ieder geval niet tot het ondernemen van enige actie. Misschien dacht de diender van wacht wel “he, onze Koen Byttebier is ook nog laat op pad vanavond!”, om zich vervolgens weer op zijn/haar breiwerk te concentreren.

Wanneer schiet de politie dan wel in actie? Pas als een gealarmeerde voorbijganger – één omstaander in het politietaaltje, hoewel er vreemd genoeg in het begin van het politieverhaal helemaal geen omstaanders waren – de politie op de hoogte brengt en hulp inroept. Het vervolg kent u: één van de overvallers wordt opgepakt in de Minister Tacklaan en de andere is naar het huis van de eerste gevlucht en heeft zich daar verschanst. Even later wordt ook hij opgepakt. De aanhoudingen hebben op zich niets, maar dan ook niets met camera’s te maken! Toch willen Van Quickenborne en de politie u laten geloven dat de camera’s tot de oplossing van de zaak hebben geleid. En in de onvoorstelbaar zwakke  en volkomen impotente pers die Kortrijk zo kenmerkt, vinden ze een ideale bondgenoot om hun boodschap te verspreiden. Ondertussen wrijft de cameralobby zich in de handen …

(1) http://www.pzvlas.be/index.php?id=173&tx_ttnews%5BbackPid%5D=32&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3828&cHash=96cbe49ed767f40eec4251e0a4243e2b

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/overvallers-kotstudenten-opgepakt-dankzij-camerabeelden-a2434449/

War on terror! In Kortrijk.

Posted in De Bijlage., De Schijnveiligheid, De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , , on 21/01/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – van onze verslaggever

Naar aanleiding van de verhoogde terreurdreiging in ons land heeft het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk deze morgen in een spoedzitting beslist om militairen in te zetten teneinde het uiterst broze veiligheidsgevoel bij de burgerbevolking te waarborgen en zo mogelijk zelfs te verhogen. Anders dan in Antwerpen kiest Kortrijk er evenwel niet voor om opzichtige, tot de tanden toe bewapende, in kaki gehulde militairen in het stadscentrum te laten flaneren omdat dit, aldus burgemeester Van Quickenborne, “de bange burger alleen maar nog banger zou maken en hij zijn huis niet meer zou durven te verlaten om onze winkels leeg te kopen. Daarom kiezen wij voor de meer discrete aanpak van de militair in burger. Wij mogen in dat verband van geluk spreken dat wij in ons college, in de persoon van Axel Weydts, een afgetrainde en hoog opgeleide vechtmachine in ons midden hebben. Iemand die iedere terreurdreiging met één blik de kop kan indrukken. Zijn loutere aanwezigheid in het stadsbeeld volstaat al om terroristen tot andere gedachten te brengen en met de kalasjnikov tussen de billen te doen afdruipen naar gebieden waar zij veel minder schade kunnen aanrichten. Naar de achtergebleven gebieden van Waregem of Roeselare, bijvoorbeeld”.

In terroristische kringen reageert men erg aangeslagen. F.L., die om begrijpelijke redenen niet op de foto wilde, getuigt: “Kijk, para’s en flikken, daar hebben wij geen enkele moeite mee. Selfieman Weydts daarentegen, dat is toch wel andere koek, hoor. Daar zijn zelfs wij niet tegen opgewassen. Op zo’n glimmende gladjanus ketst trouwens iedere kogel af. Wij wachten nog op instructies van onze Leider, maar het ziet er dus wel naar uit dat wij ons strategisch uit Kortrijk zullen terugtrekken.”

Kortrijk Zwijgt.

Posted in De Schijnveiligheid, De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , , , on 03/12/2014 by Pär Ongeluck

Begin dit jaar – begin januari, zelfs – kregen de kruiwagens van de lokale pers van burgemeester Van Quickenborne wat cijfers toegeschoven over de criminaliteit in deze stad. Enfin, toch die cijfers die het beleid van de burgemeester en zijn vazallen in een gunstig daglicht stellen. Of, om nog preciezer te zijn: die cijfers die positief LIJKEN voor het beleid. Dat ‘lijken’ is in Kortrijk trouwens meer dan voldoende want er is hier toch geen enkele persmuskiet met een angel, die het zou wagen om de cijfers van de burgemeester kritisch te benaderen. Lees in dat verband ‘Staalharde leugens of grenzeloze dwaasheid?‘ (1) en ‘Journalisten en politici, één front‘ (2) op deze blog.

Cijfers over criminaliteit worden in Kortrijk traditioneel gebundeld in de ‘criminaliteitsbeeldanalyse’ van de politiezone. Dat werkstuk wordt normaal ook op de website van de politiezone gezet, maar dat is wat betreft de editie 2013 tot nu toe – het is bijna 2015 – nog altijd niet gebeurd. Past waarschijnlijk in de ‘openbaarheid van bestuur’, die andere mantra van dit stadsbestuur. De enige betrouwbare cijfers over criminaliteit in Kortrijk die er op dit ogenblik op het internet te vinden zijn, zijn die van blogger Frans Lavaert (3). Maar zelfs Kortrijkwatcher beschikt officieel niet over de officiële criminaliteitsbeeldanalyse van 2013; hij dient zich in zijn commentaar dan ook te beperken tot die gegevens die hij via een ‘bevriend kanaal’ heeft verkregen. Over de juistheid van de cijfers die Frans Lavaert publiceert, heb ik – maar dat zal wel niemand verwonderen – minder twijfels dan over wat door kranten of politici wordt verspreid. Hoe dan ook: het blijft ergerlijk, dat gebrek aan openheid als het over echt belangrijke zaken gaat. Zoals eerder al gezegd: ‘Kortrijk Spreekt’ geldt alleen voor onbelangrijke zaken. Als het om de knikkers gaat – grote stadsprojecten, bijvoorbeeld, maar ook zaken als criminaliteitsbeleid – wordt de inspraak netjes tot wat gemummel in de marge beperkt. Een zoethoudertje.

(1) https://perongeluck.wordpress.com/2014/01/27/staalharde-leugens-of-grenzeloze-dwaasheid/

(2) https://perongeluck.wordpress.com/2014/01/06/journalisten-en-politici-een-front/

(3) http://kortrijkwatcher.be/?p=4210

Misleiding aan de macht.

Posted in Cijfers en Letters., De Schijnveiligheid, De Waan van de Dag, Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , , on 29/01/2014 by Pär Ongeluck

Kortrijkse hoogwaardigheidsbekleders doen tegenwoordig hun uiterste best om elkaar in de media te overtroeven met de kortst mogelijke kortzichtigheden. De onzin die Van Quickenborne (Open VLD) over de dalende criminaliteitscijfers uitbraakte, was nog lauw toen schepen van mobiliteit, Marc Lemaitre (SP.a), alweer de mist en de bocht uitging met een hoogst misleidende uitspraak over verkeersveiligheid:

24 jan.

11% minder ongevallen op de weg in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Dank zij doortastender politie (17.831 pv’s). Handhaving loont.

Uiteraard was de lokale pers er als de kippen bij om dit ‘nieuws’ zonder enige kritische bedenking in de media uit te smeren, maar dan met met Van Quickenborne als hoofddrol (1). Lemaitre en Van Quickenborne geloven allebei dat er een oorzakelijk verband is tussen het aantal vaststellingen van overdreven snelheid en de daling van het aantal verkeersongevallen. Dat is, niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt, je reinste onzin. Studies tonen wel aan dat er een verband is tussen overdreven snelheid en het aantal en de ernst van verkeersongevallen. Maar dat is iets anders dan een (onbestaand) verband tussen het aantal vaststellingen van overdreven snelheid en de daling van het aantal verkeersongevallen, zoals Van Quickenborne en Lemaitre ons proberen wijs te maken.

Wat Van Quickenborne en Lemaitre – en bijgevolg ook de journalisten – verkondigen, getuigt niet alleen van een onderontwikkeld inzicht in de werkelijkheid, maar ook van platvloers populisme. De drang om te scoren is bij deze stadscoalitie zo groot dat men vergeet – ik sluit evenwel niet uit dat het om een bewuste actie gaat – om de dingen in perspectief te plaatsen. De pers zou zoiets kunnen doen, maar, he, we zijn hier in Kortrijk, en in Kortrijk doet de pers zoiets niet. Nooit.

Vaststellen dat het aantal ongevallen is afgenomen, is één zaak. Een goeie zaak. Oorzaken aanwijzen en verbanden leggen, een heel andere en veel moeilijker onderneming. Vanuit een onweerstaanbare drang om zichzelf te profileren als goeie bestuurders doen Van Quickenborne en Lemaitre het wel. Volkomen ten onrechte. Iedereen die een beetje op de hoogte is van ongevallen en statistieken weet dat die dalende trend in het aantal ongevallen helemaal geen exclusief Kortrijks fenomeen is; en dus niet aan het Kortrijkse beleid kan worden toegeschreven. Uit cijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid blijkt bvb. dat er zich in de eerste drie trimesters van 2004 nog 23.785 letselongevallen op de Vlaamse wegen voordeden. In 2012 was dat aantal teruggelopen tot 20.873 en in 2013 tot 19.308 (2). Die tendens, over de jaren heen, is dus geen recent Kortrijks verschijnsel en kan onmogelijk te wijten zijn aan de opflakkerende flitsliefde van Lemaitre en van Quickenborne. Maar dat willen onze politici, samen met hun kruiwagens van de pers, dus niet geweten hebben. Zij wentelen zich liever in een idiote goednieuwsshow waarin zij de hoofdrol kunnen spelen.

Waarom het aantal ongevallen afneemt – zowel in Kortrijk als in de rest van Vlaanderen – heeft met tal van factoren te maken. Zoals campagnes tegen alcoholgebruik, bijvoorbeeld. Maar ook het weer kan een invloed hebben. Of de verkeerscongestie. Of de infrastructuur die maakt dat je op bepaalde plaatsen wel snelheid moet minderen of juist geneigd bent om sneller te rijden en grotere risico’s te nemen. Of nog zoveel andere zaken.Voor Van Quickenborne en Lemaitre een pluim op hun hoed steken en de kaart van de snelheidscontrole trekken, zouden ze op zijn minst toch eerst moeten onderzoeken hoeveel ongevallen op welke plaats aan overdreven snelheid te wijten zijn. Misschien zou dan zelfs blijken dat er in 2013 meer ongevallen aan overdreven snelheid toe te schrijven waren dan in 2012! Dat zou immers zomaar kunnen. Misschien werden een aantal Kortrijkse ongevallen ook veroorzaakt door overbewegwijzering of onoordeelkundig geplaatste wegwijzers. Of gebeurden ongevallen met fietsers vooral op fietssuggestiestroken of op plaatsen waar geen (gescheiden) fietspaden zijn. Of aan oversteekplaatsen die slecht ingericht zijn. Of bij nacht, op schaars verlichte of slecht onderhouden wegen. Ik bedoel maar: voor je boude uitspraken à la Van Quickenborne en Lemaitre doet, moet je alle variabelen kennen. En die kennen we niet. Dat is trouwens een heel terecht verwijt dat je hen kunt maken: ze geven hun bronnen niet vrij en je moet hen maar op hun woord geloven. Een trekje dat de meeste politici gemeen hebben. Kennis is macht. En die delen ze niet graag.

De heren Lemaitre en Van Quickenborne leggen met hun onnozele uitspraak over het verband tussen verkeersongevallen en vaststellingen van snelheidsovertredingen nog een uiterst ranzig kantje van hun persoonlijkheid bloot: eigenlijk zijn ze allebei aanhangers van controle en repressie. Van een opportunistische kazakkendraaier kan je zoiets verwachten; als de socialist Lemaitre echter zo’n uitspraken doet, krijg ik koude rillingen. Na amper één jaar bijslaap in de stadscoalitie met Open VLD en N-VA loeit hij al: handhaving loont. Wat wordt dat tegen 2018?

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140124_00946121

(2) zie p.57 op http://bivv.be/frontend/files/userfiles/files/VV%20Barometer%20-%202013%20-%20Kwartaal%201%20tot%20kwaartal%203%20%2802%20december%202013%29.pdf

Staalharde leugens of grenzeloze dwaasheid?

Posted in De Schijnveiligheid, De Waan van de Dag, Persweeën., writers blog with tags , , on 27/01/2014 by Pär Ongeluck

20Cent Van Quickenborne, de burgemeester van Kortrijk, was er als de kippen bij om zichzelf een pluim op de hoed te steken toen de eerste criminaliteitscijfers van 2013 bekend raakten. Uiteraard vond 20Cent toen een dankbaar gehoor in de kruipdieren van de pers, die alles wat de man uitbraakt, kritiekloos noteren en verspreiden. In ‘Journalisten en politici’ heb ik al eens de leugens en dwaasheden doorprikt die Van Quickenborne via de plaatselijke pers over de criminaliteitscijfers verspreidt (1). Maar het mag niet baten. Onder het motto van ‘als je een leugen of een dwaasheid maar vaak genoeg herhaalt, geloven ze je uiteindelijk toch’, pakte Het Nieuwsblad vorige week uit met ‘Aanpak criminaliteit loont‘ (2). Het Nieuwsblad maakt hier dezelfde denkfout als Van Quickenborne door twee fenomenen naast elkaar te plaatsen – de daling van de criminaliteitscijfers en de aanpak van de criminaliteit – en daar dan, zonder enig bewijs, een oorzakelijk verband tussen te leggen. Dat is wetenschappelijke onzin. Een kortzichtige denkwijze die blijkbaar wijdverbreid is onder politici en journalisten. Niet alleen lokale, trouwens. De oppositie is ook al in hetzelfde bedje ziek. Zo beaamt oppositieraadslid Hannelore Vanhoenacker (CD&V) in Het Nieuwsblad dat ‘de veiligheidsaanpak van de nieuwe ploeg goed scoort’. Terwijl er nergens een sluitend bewijs voor een oorzakelijk verband tussen de twee te vinden is. Politici zijn echter zo vol van zichzelf dat het niet eens tot hen doordringt dat de daling van de criminaliteit misschien zelfs helemaal niets met de aanpak ervan te maken heeft. En dus kirt Vanhoenacker dan maar dat de aanpak die volgens Van Quickenborne zo rendeert, eigenlijk deels het gevolg is van ‘een beleid dat de vorige bestuursploeg heeft uitgetekend’ want ‘het klopt natuurlijk wel dat Stefaan De Clerck de eerste aanzetten heeft gegeven’. Word toch eens volwassen, mens! Zelfs Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang – criminoloog van opleiding – blijkt niet eens in staat om de beweringen van Van Quickenborne onderuit te halen. Hij ‘denkt dat de betere cijfers veel hebben te maken met het aankondigingsbeleid van de nieuwe burgemeester’. Dat is een uitspraak die extreem luid om verduidelijking schreeuwt maar omdat we hier in Kortrijk leven, krijgen we die uiteraard niet. Politici en andere hoogwaardige malloten mogen hier uit hun nek kletsen zoveel ze willen, er is nooit iemand van de geaccrediteerde pers die hen ook maar een strobreed in de weg legt. Laat staan iemand die een uitspraak van een politicus in vraag stelt of van een kritische opmerking voorziet. Het is de jongens en meisjes van de pers blijkbaar nog nooit opgevallen – of ze weten dan toch bijzonder goed te verbergen – dat politici positieve wendingen altijd als een gevolg van hun beleid zien, maar vreemd genoeg nooit hun verantwoordelijkheid nemen als de dingen in negatieve zin evolueren. Bij slechte resultaten ligt de verantwoordelijkheid altijd buiten henzelf. Het zijn altijd de anderen geweest, de tijdsgeest, de crisis of nog iets anders ongrijpbaars. Dat is bizar, want eigenlijk geloven al die politici dat ze toch min of meer greep hebben op de werkelijkheid. Enfin, dat liegen ze hun kiezers toch voor. Daarbij flink door de pers geholpen. Maar nu even terug naar die andere criminaliteit.

Voor muts Van Quickenborne zichzelf bij het op de borst kloppen op drie gebroken ribben trakteerde en in de media toeterde (3) dat de daling van de criminaliteit het gevolg is van meer blauw op straat en zijn camera’s, had hij beter eerst zijn huiswerk gemaakt. Dan had hij geweten dat de criminaliteit in heel het land gedaald is en niet enkel in het gehucht Kortrijk. Een beetje bescheidenheid zou Van Quickenborne dan ook niet misstaan. Als hij wat minder door de waan van de dag verblind was, had Van Quickenborne ook geweten dat die dalende criminaliteit geen eenmalig feit is. Niet in Kortrijk en niet in België. De federale politie liet dat een week of twee geleden nog via een persbericht weten (4). Het is een fenomeen dat zich in heel de geïndustrialiseerde wereld voordoet: een dalende tendens die zich meer dan tien jaar geleden al inzette. Dat zegt ook The Economist (5), niet meteen een obscuur links blaadje. In vertaalde versie ook op Express.be te lezen (6). Een van de voornaamste oorzaken van de dalende criminaliteitscijfers zou wel eens de vergrijzing kunnen zijn. Misdaad is namelijk een bedrijvigheid die vooral jongere mannen beoefenen. En mede door de vergrijzing dreigt ook het beroep van crimineel een beetje een knelpuntberoep te worden. Mogelijks is er ook een verschuiving van ‘harde’ criminaliteit als diefstal en inbraak naar andere, meer lucratieve domeinen als computercriminaliteit, financieel gesjoemel, georganiseerd zwartwerk en sociale dumping. En dat zijn domeinen waar de politie en het beleid veel en veel minder vat op (willen) hebben.

Samengevat is het heel waarschijnlijk dat het beleid (van Van Quickenborne en zijn kornuiten) – hoe graag men/Van Quickenborne dat ook zou willen – geen flikker met de daling van de criminaliteit heeft te maken. Of Van Quickenborne dat feit uit pure stommigheid of bewust verzwijgt, laat ik aan het oordeel van de lezer over. Misschien nog deze tip ten behoeve van Van Quickenborne en de andere aanhangers van repressie: uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat er in steden met meer bomen, minder criminaliteit voorkomt (7).

(1) https://perongeluck.wordpress.com/2014/01/06/journalisten-en-politici-een-front/

(2) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140120_00938133

(3) http://www.focus-wtv.tv/video/stad-drukt-criminaliteit-de-kop

(4) http://www.knack.be/nieuws/belgie/criminaliteit-daalt-fors-laagste-cijfer-sinds-2000/article-normal-124302.html?nb-handled=true&utm_source=Newsletter-15/01/2014&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-

(5) http://www.economist.com/news/leaders/21582004-crime-plunging-rich-world-keep-it-down-governments-should-focus-prevention-not

(6) http://www.express.be/business/nl/economy/in-tegenstelling-tot-wat-men-u-wil-doet-geloven-daalt-de-criminaliteit-overal/193308.htm

(7) http://www.express.be/articles/nl/sciences/in-steden-met-meer-bomen-is-minder-criminaliteit/197683.htm

Het echte tuig zit hogerop.

Posted in De Schijnveiligheid, Vlugschriften with tags , , , on 17/01/2014 by Pär Ongeluck

Dat Gemeentelijke Administratieve Sancties fundamenteel indruisen tegen de beginselen van de rechtstaat – de scheiding der machten – en zo een ernstige bedreiging voor de democratie vormen, werd hier al meermaals betoogd. Politici hebben echter lak aan democratie, zo blijkt nu nog maar eens. Jan Nolf, erevrederechter en kritisch waarnemer van alles wat met justitie te maken heeft, publiceerde vandaag een bloedstollend artikel over hoe onze dames en heren politici omgaan met informatie die niet in hun kraam past (verplichte lectuur: http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-mysterieuze-verdwijning-van-vernietigende-adviezen-justitietop-over-wet-op-gas-boetes/article-opinion-124552.html?nb-handled=true&utm_source=Newsletter-17/01/2014&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN). Het is ronduit hallucinant. Heel in het kort: de voorzitter van de commissie Binnenlandse zaken, Siegfried Bracke (N-VA) had, ter voorbereiding van de besprekingen, het schriftelijk advies van de vijf parketten-generaal over de GAS-wet gevraagd. Die hebben dat ook gegeven en het was, op zijn zachtst uitgedrukt, nogal vernietigend. Maar blijkbaar zijn die stukken nu verdwenen; in ieder geval bereikten ze nooit het parlementaire halfrond. Bracke was, toevallig of niet, in een vorig leven journalist. Dat zegt genoeg. Het zegt ook heel veel over die partijen die uiteindelijk de GAS-wetten goedkeurden: N-VA, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en SP.a (bijna allemaal wel tegen de zin in van hun respectievelijke jongerenafdelingen, het dient gezegd). Als de beginselen van de rechtstaat en de democratie u een klein beetje nauw aan het hart liggen, weet u alvast voor wie u de volgende keer zeker niet moet stemmen.

Heel  belangrijke aanvulling: volgens  Siegfried Bracke stonden de adviezen van de parketten-generaal op het intranet van het parlement (zie: http://www.knack.be/nieuws/belgie/siegfried-bracke-standpunt-termont-over-gas-boetes-verschilt-geen-millimeter-van-dat-van-bart-de-w/article-normal-124672.html?nb-handled=true&utm_source=Newsletter-17/01/2014&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN)  (een intranet is niet openbaar nvdr). Het blijft hoe dan ook onthutsend hoe men al die fundamentele bezwaren vlotjes naast zich neerlegt. En blijft neerleggen.