Archief voor juli, 2012

Bericht aan de bevolking.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , on 31/07/2012 by Pär Ongeluck

Vorige week werden overal in Vlaanderen verlaagde concentraties gebakken (vis)lucht gemeten. In 1 meetstation in Vlaanderen, namelijk in Zwevegem (Kortrijk), werd de waarschuwingsdrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht zelfs niet meer overschreden. 180 microgram/m³ is de Europese drempelwaarde waarbij de bevolking moet worden gewaarschuwd. Kortrijk bevindt zich normaal, gelet op de hoge concentratie nitwits van het type De Clerck, van Quickenborne en andere Vandendriessches, altijd in de gevarenzone. Gezien De Clerck op dit ogenblik echter in het buitenland verblijft, kunnen de inwoners van Kortrijk en ruime omgeving dezer dagen ietsje opgeluchter ademhalen.

Ook voor vandaag en de rest van de week worden nog relatief lage concentraties in de lucht verwacht. De actuele waarden kun je raadplegen via de website http://www.irceline.be/. Dagelijks rond 9u wordt een geactualiseerde voorspelling gepubliceerd. Om dit bericht van de luchtkwaliteit ook via e-mail te ontvangen, kun je een e-mail sturen naar gebakkenlucht@irceline.be. Vanaf dit weekend zullen de Europese drempelwaarden in Kortrijk wellicht weer ruim worden overschreden. Stefaan De Clerck komt namelijk terug uit vakantie. Samen met de nakende gemeenteraadsverkiezingen zal dit waarschijnlijk weer aanleiding geven tot nog veel meer loze beloften en grootspraak, waardoor de atmosfeer ter stede straks niet meer in te ademen wordt. AZ Groeninge heeft, om de ergste nood te lenigen, alvast een verse voorraad zuurstof besteld. Ook het gebruik van mondmaskers wordt aangeraden (tip: voor politici zijn er speciale muilkorven).

Het is aanbevolen dat personen die bijzonder gevoelig zijn voor dit soort vervuiling – kinderen, volwassen, ouderen, vrouwen, mannen, personen met en zonder ademhalingsproblemen, mensen met een laag tot gemiddeld inkomen – geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht doen tussen 12 en 22 uur. Koen Byttebier mag dus blijven lopen. Iedereen wordt overigens aangeraden om tijdens deze periode de deur niet te openen voor leurders van gebakken lucht en Leievis. Gebakken visluchtconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld wel de helft minder schadelijk dan in de buitenlucht. Tenzij er politici in de buurt wonen, natuurlijk.

Advertenties

De wet De Clerck.

Posted in #Durftevragen, Kortrijkse zendelingen, Persweeën. with tags , , , , on 25/07/2012 by Pär Ongeluck

Dankzij Stefaan De Clerck vergt het een meer dan normale portie moed en zelfverachting om zich tegenwoordig nog buiten de stadsmuren Kortrijkenaar te noemen.

Eerst maakte cultuurimperialist Stefaan De Clerck – luisteren is niet langer een keuze – al iedere Kortrijkenaar in de rest van de wereld onsterfelijk belachelijk met de klassieke muziek die Hij iedere bezoeker van salon ‘het Begijnhofpark’ door de strot ramt en gisteren bevestigde de verlicht (nou, ja) despoot op een persconferentie nog maar eens dat Hij lak heeft aan de basisprincipes van de rechtsstaat.

Neem nu de toepassing van dat plaatsverbod, waar de plaatselijke sheriff en Zijn loopjongen Eeckhout maandag een persconferentie over gaven. Evelien Vantomme, journaliste van Het Nieuwsblad, was er bij (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120723_00232133) en stelde, conform de erecode van het geteisem dat in Kortrijk een perskaart krijgt, geen vragen. Geeft in haar artikel ook geen enkele duiding. Of dat uit luiheid, domheid of pertinente onwil is, daarover verschillen de meningen. Ik houd het op een combinatie van de drie.

Evelien had zich bijvoorbeeld kunnen afvragen hoe dat plaatsverbod kadert in de gemeentelijke administratieve sancties. Daar informatie over vinden moet zelfs voor een Nieuwsbladjournaliste geen onoverkomelijke taak zijn. Na enkele muisklikken had ze zo kunnen weten dat er in de Gemeentewet 4 sancties voorzien zijn:

1° de administratieve geldboete, met een maximum van 250 EUR;
28
2° de administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of
vergunning;
3° de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of
vergunning;
4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Zelfs een halfcomateuze journaliste had vervolgens kunnen opmerken dat er in die gemeentewet geen sprake is van een plaatsverbod. De vraag die daar logisch uit volgt, wordt dan: hoe kan de burgemeester van Kortrijk een plaatsverbod uitspreken als daar geen wettelijke basis voor bestaat? Het antwoord op die vraag is kinderlijk eenvoudig: dat kan Hij niet. Voorlopig toch nog niet. De enige conclusie is dan ook: De Clerck lapt de wet aan Zijn laars. Wat Hij met Zijn plaatsverbod doet, noemt men in vaktermen doorgaans machtsoverschrijding, geloof ik. Nog niet zo lang geleden werd de stad Antwerpen overigens voor eenzelfde ingreep door de Raad van State teruggefloten. De schaamteloze arrogantie waarmee De Clerck die uitspraak van de Raad van State naast zich neerlegt, spreekt boekdelen.

Op 29/03/2012 dienden de N-VA’ers Weyts en Degroote wel een wetsvoorstel in om de gemeentewet dusdanig te wijzigen dat de burgemeester wel een plaatsverbod kan opleggen (zie: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2131/53K2131001.pdf). De Clerck loopt met Zijn plaatsverbod echter op de zaken vooruit want die wetswijziging is nog lang niet aangenomen. Op 23 april 2012 heeft de voorzitter van de Kamer om het advies van de Raad van State gevraagd. Dat advies kwam er op 21 mei van dit jaar (zie: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2131/53K2131002.pdf). Sindsdien is het voorstel van Weyts en Degroote ‘hangend’. En dat zal, gezien het parlementair reces, wel nog een tijdje zo blijven. De persoon die van De Clerck het plaatsverbod aan zijn broek kreeg gesmeerd, moet zich dus niets van aantrekken van de maatregel van De Clerck want Hij heeft geen been om op te staan.

Er is nog meer. Zelfs als de gemeentewet zou aangepast zijn, ging De Clerck Zijn boekje nog te buiten. In het wetsvoorstel van Weyts en Degroote geldt het plaatsverbod namelijk maar voor maximum drie maanden. De Clerck heeft de man een plaatsverbod tot het einde van het jaar opgelegd….

Ongelooflijk maar waar: Stefaan De Clerck is jurist. Advocaat, zelfs. Tot twee keer toe ook minister van justitie geweest, wat in de eerste plaats bewijst hoe triest het wel met dit land is gesteld. Van zo iemand zou je verwachten dat Hij de elementaire rechtsbeginselen kent. Ze ook respecteert. Maar het gaat hier over Stefaan De Clerck, burgemeester van de stad Kortrijk en in het Texas van Vlaanderen gelden andere rechtsregels dan in de rest van het land. In feite is er in Kortrijk maar één allesomvattende wet: de wet De Clerck. Dat die niet spoort met de rest van de wetten in dit land is voor Hem en de gazettenschrijvers blijkbaar een verwaarloosbaar detail.

Toerisme in Kortrijk.

Posted in Cijfers en Letters., Woordenaars, writers blog with tags , , on 23/07/2012 by Pär Ongeluck

Er was een tijd waarin de ruzies op café beslecht werden door iemand die luidkeels riep: ‘het is waar want het stond in de krant!’ of ‘Dingens heeft het gezegd’, waarbij met ‘Dingens’ dan een politicus werd bedoeld. Daar hadden de anderen niet van terug en het werd weer stil. Ik heb die tijd nooit meegemaakt. Wie nu nog een krant of een politicus als bron van informatie aanhaalt, wordt, al naargelang de bron, op meewarigheid of hoongelach onthaald; journalisten en politici zijn tegenwoordig zowat de minst betrouwbare bronnen die je je maar kunt voorstellen. Op dat vlak vormen de Kortrijkse journalisten en politici zeker geen uitzonderingen. Wie in Kortrijk op zoek gaat naar juiste informatie leest beter geen kranten en gelooft zeker niet wat politici hem vertellen. Uitzonderingen op die regel zijn, wat Kortrijkse politici betreft, de bloggers Bart Caron en Marc Lemaitre. Niet toevallig leden van de oppositie. De meerderheid heeft geen enkele geloofwaardige blogger. Betrouwbare informatie is in Kortrijk veel meer te vinden op burgerblogs dan op officiële stadskanalen en in de geaccrediteerde pers. In het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er wel enkele politici die hun geloofwaardigheid proberen op te vijzelen via een persoonlijke blog. Stefaan De Clerck is daar één van. Erg goed lukt Hem dat niet want veel meer dan een uitgebreid verkiezingspamflet is het niet. Bovendien laat Hij zich al te regelmatig op leugens en fouten betrappen. Maar daar heeft verlicht despoot De Clerck een afdoende oplossing voor: kritiek wordt gewoon straal genegeerd en niet gepubliceerd.

Enkele dagen geleden schreef Stefaan De Clerck op Zijn blog een stukje met als titel ‘toerisme in Kortrijk’ (zie: http://declerckstefaan.wordpress.com/2012/07/20/toerisme-in-kortrijk/). Stefaan begint met: ‘Kortrijk heeft veel toeristische troeven. Maar hoeveel toeristen bezochten Kortrijk vorig jaar? Normaal verwacht je dan dat de schrijver van het stuk een antwoord op die vraag zal bieden, maar dat is buiten Stefaan De Clerck gerekend. Hij blijkt namelijk gespecialiseerd te zijn in het NIET beantwoorden van vragen. Zelfs niet van de vragen die Hij zichzelf stelt. Hij schrijft:

In 2011 kreeg  ‘Toerisme Kortrijk’ 36.500 bezoekers, van diverse nationaliteiten, over de vloer. Een stijging van 2,7 % tegenover 2009. In 2010 was er een piek van 40.000 bezoekers, te wijten aan het succes van Villa Vanthilt. Daarnaast beantwoorde ‘Toerisme Kortrijk’ in 2011 2949 telefoonoproepen en 4313 e-mails. Uiteraard komen niet alle toeristen via het toeristisch bureau naar Kortrijk.

Dat Stefaan de Nederlandse taal niet zo goed machtig is, is een feit waar ik nu even geen aandacht aan besteed. Van iemand die universitaire studies heeft gedaan, mag je nu eenmaal niet verwachten dat hij de vervoeging van werkwoorden onder de knie heeft. Het levert De Clerck wel een nieuwe nominatie op voor de wisselbeker ‘woordenaar van de maand’. De enige prijs die Hij écht verdient, trouwens. Het zegt ook veel over het bedenkelijke niveau van de gezagsdragers in dit land. Bedroevend laag. Enig lichtpuntje: de hardnekkige geruchten als zou de blog van De Clerck door een ghostwriter worden geschreven, zijn hiermee wel definitief van de baan.

Maar wat bewijzen die cijfers eigenlijk anders dan het aantal bezoekers aan de dienst ‘Toerisme Kortrijk’? Die cijfers zeggen helemaal niks over een toename of afname van het aantal bezoekers aan Kortrijk. Maar daar gaat Stefaan liever aan voorbij want dergelijke overwegingen passen niet in Zijn credo van ‘meer is beter’. En dus verbindt Hij zaken met elkaar die met elkaar geen uitstaans hebben. Hij gaat verder met:

‘In 2011 waren er drie volledige dagarrangementen voor groepen beschikbaar. Er waren 49 groepen die een volledig uitgewerkt pakket kozen t.o.v. 53 groepen in 2010. Daarnaast deed de West-Vlaamse gidsenkring Kortrijk-Menen in 2011 1306 rondleidingen t.o.v. 1050 in 2010.’

Die cijfers vertellen al iets meer over de bezoekers aan Kortrijk. Meer zelfs: ze kloppen! Maar ze onthullen slechts een heel klein stukje. De Clerck weet blijkbaar ook niet over hoeveel individuele bezoekers het hier in totaal gaat. Die cijfers zijn nochtans gekend…. Dan is het de beurt aan de stadsmusea:

Ook de stadsmusea kregen afgelopen jaar heel wat mensen over de vloer. 20.772 bezoekers voor museum 1302, 20.213 voor het broelmuseum en 10.639 voor het Vlasmuseum.  Het nieuwe Vlasmuseum zal  dit laatste cijfer aanzienlijk doen stijgen!

Die cijfers zeggen natuurlijk wel iets maar De Clerck laat in het midden of die bezoekersaantallen nu gestegen zijn of gedaald ten opzichte van de vorige jaren. Kortrijkwatcher Frans Lavaert gaf daar op zijn blog wél cijfers over (zie: http://kortrijkwatcher.be/?p=1736). Frans Lavaert geeft ook wat interessante uitleg en duiding bij die bezoekersaantallen. Over betalende en niet-betalende bezoekers, bijvoorbeeld. Ter informatie: het aantal bezoekers aan het Vlasmuseum daalde in 2011 vrij spectaculair. De uitspraak dat ‘het nieuwe Vlasmuseum de bezoekerscijfers aanzienlijk zal doen stijgen’ is een typische De Clerck-uitspraak. Een nietszeggende, holle frase, dus. Veel slechter kan het overigens niet meer voor dat Vlasmuseum. En dan komt De Clerck eindelijk waar Hij wil toe komen:

De positieve invloed van het toerisme op de plaatselijke horeca laat zich raden.

Zo was Kortrijk in 2010 (cijfers 2011 zijn nog niet beschikbaar) goed voor 172.000 overnachtingen en 96.000 verschillende aankomsten.  Daarin zit ook het groeiende aantal zakelijke bezoeken aan Kortrijk.

Volgens De Clerck zijn de ‘cijfers voor 2011 nog niet beschikbaar’. Dat nam Hij klakkeloos over van de immer betrouwbare Kortrijkwatcher. Die schreef dat op 20 juni 2012 namelijk ook (zie: http://kortrijkwatcher.be/?p=1784). En toen was dat ook zo. De Clerck schreef Zijn blogstukje echter op 20 juli 2012 en toen waren de cijfers van het aantal overnachtingen wel al bekend. De kranten hadden er zelfs al op 11 juli een artikel aan gewijd (zie o.a.: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/meer-hotelovernachtingen-in-west-vlaanderen-vooral-in-brugge-en-kortrijk/article-4000137464598.htm). De geïnteresseerde lezer kan de cijfers van 2011 (en de jaren daarvoor) sinds 12 juli inkijken op de website van de FOD Economie (zie:http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/arrivees_et_nuitees_touristiques.jsp). De zinsnede ‘De cijfers 2011 zijn nog niet beschikbaar’ van De Clerck moet dus gelezen worden als ‘ik ben eigenlijk te lui en te dwaas om de cijfers van 2011 op te zoeken en dus schrijf ik maar over wat de doorgaans betrouwbare bron Frans Lavaert schrijft’ (hoewel De Clerck bij hoog en bij laag beweert dat Hij de blog van Kortrijkwatcher niet leest….). Er is nog een andere reden waarom het een beetje raar is dat De Clerck de cijfers van 2011 nog niet kent. Overnachtingen moeten namelijk bij de gemeentediensten gemeld worden. Een stadsbestuur dat zijn zaakjes wat bijhoudt, kan op 1 januari zelfs zeggen hoeveel overnachtingen er het jaar voordien waren. Van dag tot dag, zo men wil. Weet burgemeester De Clerck dat dan niet?!? En als Hij al uit Zijn nek kletst over het aantal overnachtingen, wat kunnen we voor de rest van Hem nog geloven? Eerlijk? Weinig of niets! Ten behoeve van de luie, onwetende De Clerck de cijfers voor 2011: in Kortrijk waren er vorig jaar 102.133 aankomstverklaringen, samen goed voor 185.203 overnachtingen. In 2010 waren dat 96.372 aankomstverklaringen en 171.787 overnachtingen. Dat is een stijging van 5,97% (aankomstverklaringen) en 7,87% (overnachtingen). De stijging is vooral opvallend bij de Belgen die in Kortrijk overnachten (+15,76% overnachtingen), veel minder bij de vreemdelingen die in Kortrijk blijven slapen (+2,49% overnachtingen). Die stijging van het aantal overnachtingen in Kortrijk moet overigens niet overroepen worden. In het veel kleinere Ieper steeg het aantal overnachtingen van 168.899 in 2010 tot 185.169 in 2011. Een stijging van 9,63%. Ook daar viel de grootste stijging te noteren bij de overnachtende Belgen: plus 41,06%.

De Grote Kortrijkse Onwetende gaat verder met:

Toerisme Kortrijk is, met uitzondering van Gent, de grootste speler binnen de Leiestreek.

Tja, Kortrijk is na Gent ook de grootste stad langs de Leie. De andere ‘concurrenten’ zijn  grootsteden als Sint-Martens-Latem, Deinze, Zulte of Wervik.

We moeten de ambitie hebben ook in de toekomst koploper te blijven. Precies daarom  is vorig jaar een nieuw strategisch beleidsplan voor toerisme in Kortrijk 2013-2018 uitgewerkt.

De vraag is hoe je een ‘strategisch beleidsplan’ kunt uitwerken als je niet eens de recente cijfers kent. De Clerck kan dat want Hij mist elke voeling met de realiteit.

En hebben we nu een antwoord gekregen op de vraag die De Clerck zich aanvankelijk stelde? Hoeveel toeristen bezochten Kortrijk vorig jaar? Euh….nee. Maar had iemand dat eigenlijk wel verwacht van een fantasy-politicus als De Clerck?

De asielzoeker.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , , , on 21/07/2012 by Pär Ongeluck

van onze verslaggever

Nu de rapjongeren uit Kortrijk hun verguisde burgemeester, Stefaan De Clerck (CD&V), definitief de stad hebben uitgedreven (zie: http://www.raaskalderij.be/2012/07/rapmuziek-verjaagt-stefaan-de-clerck-uit-kortrijk/), heeft Hij, volgens doorgaans goed ingelichte bron, in allerijl asiel aangevraagd bij de SPA (Société Protectrice des Animaux) van het Zuid-Franse Fontvieille. Maar ook dat lijkt voor de man niet van een leien dakje te lopen. 3000 woedende dorpsbewoners, gewapend met zeisen en rieken, versperren sinds woensdagavond de toegangswegen tot het asiel met hooibalen om te voorkomen dat Stefaan De Clerck zich definitief in hun dorp komt vestigen.

“Kijk”, betoogt Henriette Lampeduse, directrice van SPA Fontvieille, “Afghaanse windhonden, Siberische huskies, Pekinezen, Turkse Angora’s, Ierse wolfshonden, Karthuizers, Siamezen, Manxen, Chinese sharpeis, Perzische katten, Zwitserse, Deense, Italiaanse of Duitse brakken en doggen, Balinezen, New Foundlanders, Heilige Birmanen, ja, zelfs Hollandse keeshonden…. allemaal zijn ze hier welkom! Maar stuur ons nooit, ik herhaal, NOOIT een Kortrijkse bastaardschaapscheerdershond op ons dak! Dat beest stinkt een uur tegen de wind in naar de eigenwaan, verpest de omgeving alhier met gebakken lucht, ruift het hele jaar door, gedraagt zich alsof het hele asiel van Hem is, voelt zich boven alles en iedereen verheven, grauwt en snauwt naar elkeen die Hem nog maar scheef bekijkt, vreet altijd een ander zijn bak leeg en van Zijn ongearticuleerd geblaf verstaat geen kat, laat staan een hond, een woord! Nee, zo’n asielzoeker moeten wij hier niet! Wij willen alleen maar nette honden! Jarenlang hebben wij Zijn blitzbezoekjes aan ons dorp gedoogd omdat wij zo’n gastvrij en tolerant volk zijn, maar zich definitief hier vestigen? Nee, geen denken aan!” Waarop zij zich met een ruk omdraait en nog een stapel autobanden in de fik steekt.

Maggie De Block, Staatssecretaresse voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding is formeel: “Er is geen sprake van dat Stefaan De Clerck naar Zijn land terugkeert. Zijn leven is hier in groot gevaar. Er zijn niet alleen de rapjongeren maar ook de Groene Horzels van Matti Vandemaele, de Blauwe Aardmannetjes van Arne Vandendriessche en de Rode Brigade van Axel Weydts, die allemaal Zijn bloed wel kunnen drinken. En de onbekende, onberekenbare fear-factor van de N-VA, natuurlijk.  Zelfs binnen Zijn eigen partij zijn er mensen die Hem liever niet terug zien. Het is in de gegeven omstandigheden dan ook beter dat Hij ergens anders onderdak zoekt. Wij kunnen niet langer voor Zijn veiligheid instaan.”

De Fabeltjeskrantredacteur.

Posted in Cijfers en Letters., Kortrijkse zendelingen, Persweeën., writers blog with tags , , , , , , , , , on 19/07/2012 by Pär Ongeluck

Wetenschappers denken met de ontdekking van het Higgsboson deeltje een beter begrip van de natuur te krijgen. Ja, er zelfs het ontstaan van het heelal mee te kunnen verklaren. ‘De ontdekking van het Higgsbosondeeltje is uiteraard een grote sprong voorwaarts, maar’, zo betoogt James Gillies, de woordvoerder van het CERN in Geneve, ‘willen we ook nog de hersenkronkels van De Clerck doorgronden, zullen we nog gigantisch veel meer fundamenteel onderzoek moeten doen. Daarom plannen wij nu de bouw van een Large Hadron Collider op de maan om daar onze experimenten in de noodzakelijke grote leegte verder te zetten. En zo hopelijk het De Clerckdeeltje, waarmee dan vermoedelijk alles kan worden verklaard, op het spoor te komen.’

De oude De Clerck is echt onverbeterlijk. Op Zijn blog ‘Kortrijk Samen’ schreef Hij, onder de titel ‘Ondernemingsdynamiek in Kortrijk!’ een stukje over, ja, euh, over de ondernemingsdynamiek in Kortrijk, zeker? (zie: http://declerckstefaan.wordpress.com/2012/07/13/ondernemingsdynamiek-in-kortrijk/) Hij begint zijn bericht met:

‘In Kortrijk steeg het aantal ondernemingen van 5931 in 2000 tot 6440 in 2012. Hiermee doet Kortrijk beter dan de andere regionale steden. Deze stijging zorgt voor nieuwe jobs, nieuwe investeringen en impliceert een stijgende welvaart voor de ruimere regio.’

De rest van Zijn blogpost doet er eigenlijk niet toe want het is, zoals zo vaak bij Hem, niets anders dan een lofzang op die ondernemingsdynamiek die Kortrijk, dixit De Clerck, zou hebben, maar waar Hij nooit bewijzen voor levert; ik beperk mij liever tot de naakte cijfers. Die spreken voor zichzelf.

van 5931 naar 6440.

Naar aloude en niet uit te roeien slechte gewoonte geeft de oude De Clerck ook nu weer de bron van Zijn cijfers niet prijs. Zo voorkomt Hij dat Zijn lezers zelf gaan nadenken. Dat is een essentieel onderdeel van Zijn strategie om de ‘lokale democratie heruit te vinden’. De Clerck weet maar al te goed dat kennis macht is. En dus zorgt Hij ervoor dat alleen Hij toegang tot de informatie heeft; eventueel door te verzwijgen waar Hij zijn informatie haalt. Mensen onwetend en dom houden lijkt Zijn voornaamste bekommernis te zijn. Pffff. Als de (lokale) democratie al ooit wordt heruitgevonden, dan zal dat toch zonder (de oude) De Clerck zijn, me dunkt. De man heeft de eerste letter van participatief denken nog niet eens begrepen. Nu, om de lezer de moeite van het opzoeken te besparen, de bron waarop De Clerck Zijn evangelie op baseert is de profielschets van de stad Kortrijk. Die kan je hier inkijken of  downloaden: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2012/Kortrijk.pdf.  De informatie waaraan De Clerck refereert, bevindt zich op pagina 52.

Wat blijkt nu? Ten eerste dat Hij gelijk heeft wat betreft het aantal ondernemingen in Kortrijk. In 2000 waren er in Kortrijk inderdaad 5931 btw-plichtige ondernemingen. De Clerck schrijft wel ‘ondernemingen’ terwijl het eigenlijk over ‘btw-plichtige ondernemingen’ gaat. Een niet te verwaarlozen ‘detail’, waar de juridisch geschoolde De Clerck niet de minste aandacht voor heeft. Maar soit. Ieder zijn stiel en daar maak ik mij nu even niet druk over. Verder klopt het ook dat er per 1 januari 2012 in Kortrijk 6440 btw-plichtige ondernemingen werden geteld. Dat is een stijging van 509 of 8,6%. De Clerck heeft dus een zin geschreven van 14 opeenvolgende woorden zonder fout of leugen! Geen nieuw record maar toch al een beste wereldjaarprestatie voor Hem! En de gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over 3 maanden!

Beter dan andere regionale steden.

Edoch, niet te vroeg gejuicht! Volgens de formidastische Fabeltjeskrantredacteur De Clerck (een mandaat dat Hij nog altijd niet heeft aangegeven!) doet ‘Kortrijk hiermee beter dan de andere regionale steden’. Nounou… wat heeft die man toch met dat altijd ‘meer’ en ‘beter’ willen zijn dan de rest? Is dat aangeleerd gedrag of een aangeboren ‘innerlijke drang’? Wie zal het zeggen? Of ambieert Hij misschien een postje in de lokale pers voor het geval Hij toch geen burgemeester mag worden? Kris, Freddy, Eveline, Peter, Mieke en tutti quanti zijn hierbij gewaarschuwd.

Zoals altijd loont het ook nu de moeite om deze uitspraak aan de werkelijkheid te toetsen. Vooral omdat in het verleden al meermaals is gebleken dat Onze Man al te graag een loopje met de realiteit neemt; vooral Zijn wensen voor werkelijkheid neemt. En dat blijkt nu niet anders. Een echte verrassing kan je dat niet meer noemen. Voor de geïnteresseerde lezer, het aantal btw-plichtige ondernemingen van alle centrumsteden op een rijtje. Voor de aardigheid heb ik er ook nog de steden Ieper, Waregem en Menen aan toegevoegd.

stad 2000 2012 verschil %
Aalst 4734 5176 442 +9,3
Antwerpen 29064 33545 4481 +15,4
Brugge 7729 9011 1282 +16,6
Gent 14457 17964 3507 +24,3
Genk 2674 3562 888 +33,2
Hasselt 4940 6710 1770 +35,8
Kortrijk 5931 6440 509 +8,6
Leuven 4779 6164 1385 +29,0
Mechelen 4268 5149 881 +20,6
Oostende 3941 4319 378 +9,6
Roeselare 4128 5054 926 +22,4
Sint-Niklaas 4754 4704 -50 -1,1
Turnhout 2241 2506 265 +11,8
Ieper 2438 2883 445 +18,3
Menen 1969 2185 216 +11,0
Waregem 2891 3392 501 +17,3

Afgezien van Sint-Niklaas – een interessante stad, maar daar heb ik het in een ander stuk nog wel eens over – is de stijging van het aantal btw-plichtige ondernemingen nergens lager dan in Kortrijk…. Dat wordt in de taal van De Clerck dan: ‘Hiermee doet Kortrijk het beter dan de andere regionale steden.’ Waar haalt Hij dat toch vandaan?!? Het bevattingsvermogen van die man is blijkbaar zo door Zijn onweerstaanbare drang naar superioriteit aangetast dat Hij iedere voeling met de realiteit kwijt is. Want wat betekent dat eigenlijk, die groei van het aantal btw-plichtige ondernemingen? Dat betekent in eerste instantie niets anders dan dat het aantal btw-plichtige ondernemingen gestegen is. Dat ‘beter’ vinden en daar conclusies uit trekken, zoals De Clerck doet, is uit den boze. Overigens is het ook zo dat veel jobs, die 20 jaar geleden uitsluitend als loontrekkende werden uitgeoefend, tegenwoordig ‘verzelfstandigd’ zijn. Dit brengt dus zeker geen nieuwe jobs met zich mee! Bovendien is dit ook een fenomeen dat de sociale zekerheid nog meer uitholt en onder druk zet. Maar van dergelijke overwegingen ligt De Clerck niet wakker, uiteraard. Hij houdt meer van simpele, rechtlijnige ideeën als ‘meer ondernemingen, meer jobs’. Dat is een taal die Hij begrijpt.

Stijging zorgt voor nieuwe jobs.

Volgens De Clerk zorgt die stijging van het aantal ondernemingen voor ‘nieuwe jobs, nieuwe investeringen en impliceert dat een stijgende welvaart voor de ruimere regio.’ Dat schrijft De Clerck zonder enig bewijs voor een verband tussen deze fenomenen aan te dragen. Hij mag dat want Hij is burgemeester. Van ‘nieuwe investeringen’ en ‘stijgende welvaart’ heb ik, jammer genoeg, nog geen cijfers. Van nieuwe jobs eigenlijk ook niet. Ik heb wél cijfers van de werkloosheid. Volgens de ijzeren logica van meester De Clerck impliceert dat stijgend aantal ondernemingen dus nieuwe jobs. ‘Nieuwe jobs’ houdt ook ‘minder werkloosheid’ in. En daar bestaan precieze cijfers over. ‘Werkloosheid’ is trouwens een veel beter criterium om de welvaart mee te meten dan ‘aantal ondernemingen’.

Eens kijken wat de statistieken vertellen. Voor de werkloosheidscijfers heb ik, zoals altijd, een beroep gedaan op de cijfers van Arvastat. De profielschetsen van de gemeenten vermelden immers geen cijfers van voor 2003. Eerst de absolute cijfers.

Werkloosheid in absolute cijfers

stad Januari 2000 Januari 2012 verschil %
Aalst 2921 2965 +44 +1,50
Antwerpen 22483 32602 +10119 +45,00
Brugge 4041 3433 -608 -15,04
Gent 12237 13263 +1126 +9,20
Genk 3637 3427 -210 -5,77
Hasselt 2398 2761 +263 +10,96
Kortrijk 2056 2616 +560 +27,23
Leuven 2941 3201 +260 +8,84
Mechelen 2630 3373 +743 +28,25
Oostende 3050 3474 +424 +13,90
Roeselare 1098 1527 +429 +39,07
Sint-Niklaas 2331 2695 +364 +15,61
Turnhout 1851 2106 +255 +13,56
Ieper 944 977 +33 +3,49
Menen 885 1121 +216 +24,40
Waregem 710 857 +147 +20,70

Slechts 3 van de 16 steden deden het in de voorbije 12 jaar, wat aangroei van de werkloosheid betreft, nog slechter dan Kortrijk: Antwerpen, Mechelen en Roeselare. Alle andere steden deden het beter dan Kortrijk. Hoe zit dat dan met die ‘stijgende welvaart’ van De Clerck?!? De werkloosheidsgraad verfijnt het beeld nog wat.

Werkloosheidsgraad

stad Januari 2000 Januari 2012 %
Aalst 8,07 7,55 -0,52
Antwerpen 12,06 15,10 +3,04
Brugge 7,76 6,20 -1,56
Gent 11,75 11,20 -0,55
Genk 14,09 12,28 -1,81
Hasselt 7,67 7,76 +0,09
Kortrijk 6,15 7,59 +1,44
Leuven 7,07 7,01 -0,06
Mechelen 8,07 8,87 +0,80
Oostende 11,11 11,94 +0,83
Roeselare 4,48 5,51 +1,03
Sint-Niklaas 7,71 8,21 +0,50
Turnhout 10,27 10,67 +0,40
Ieper 6,06 6,02 -0,04
Menen 6,30 7,48 +1,18
Waregem 4,16 4,83 +0,67

De werkloosheidsgraad zegt nog meer over de welvaart van een stad dan de absolute cijfers al deden. In vergelijking met de 15 andere steden is er maar 1 stad die het op dat vlak nog slechter doet dan Kortrijk: Antwerpen. Al de andere steden deden het beter dan Kortrijk. Daar gaat De Clerck met Zijn mantra – ‘een regelrechte leugen’ dekt de lading nog beter – van ‘meer’ en ‘beter’: Kortrijk doet het zelfs bijzonder slecht de laatste 12 jaar. In de lokale pers lees je zoiets NOOIT. Dat is al een even grote schande als de leugens van De Clerck zelf. Of zouden die twee – De Clerck en de lokale pers – onder één hoedje spelen misschien? Eigenlijk is het vooral pijnlijk. Voor de mensen die dergelijke onzin verspreiden en voor de mensen die zo’n onzin slikken.

De lokale democratie heruitvinden.

Posted in Cijfers en Letters., writers blog with tags , , , , , , on 16/07/2012 by Pär Ongeluck

Op ‘Zijn’ verkiezingspropagandablog ‘Kortrijk Samen’ breekt zelfverklaard innovatief bruggenbouwer Stefaan De Clerck een lans voor de ‘heruitvinding van de lokale democratie’ (zie: http://declerckstefaan.wordpress.com/2012/06/19/wat-willen-we-voor-kortrijk/). Stefaan meent ook te weten hoe hij dat zal bereiken. Hij schrijft: ‘De beste weg is vaak het rechtstreekse en persoonlijke contact. Overleg per wijk of stadsdeel, gefundeerd op heldere informatie.Dat klinkt allemaal wel mooi maar meent Hij ook wat Hij zegt? Daar heb ik zo mijn twijfels over. Enkele voorbeelden.

Zo meent Stefaan De Clerck te weten dat Zuid-West-Vlaanderen een sterke regio is met sterke sectoren. Hij baseert zich daarvoor op een paar uiterst summiere gegevens die Hij uit de zogenaamde sectorrapporten van de VDAB plukte. (zie: http://declerckstefaan.wordpress.com/2012/06/26/sterke-sectoren-in-een-sterke-regio/) Cijfers die overigens niks bewijzen, maar daar stoort Onze Man zich niet aan. De Clerck plaatste in zijn blogstuk ook geen link naar de rapporten van de VDAB, zodat het voor de geïnteresseerde lezer onmogelijk is om zich van de juistheid van de beweringen van Stefaan te vergewissen. De gegevens in die rapporten kan je om te beginnen op zijn minst gedateerd noemen want ze gaan terug op 2008 en 2009. Dàt is dus blijkbaar wat De Clerck met ‘heldere informatie’ bedoelt: de verspreiding van gedateerde, niet ter zake doende en niet onmiddellijk verifieerbare informatie, die de lading niet dekt.

In een ander stuk schrijft onze fantast dan weer: In Kortrijk steeg het aantal ondernemingen van 5931 in 2000 tot 6440 in 2012. Hiermee doet Kortrijk beter dan de andere regionale steden. Deze stijging zorgt voor nieuwe jobs, nieuwe investeringen en impliceert een stijgende welvaart voor de ruimere regio.’ En weer moet ik vaststellen dat De Clerck zijn bronnen niet vermeldt! Mensen die hun bronnen niet vermelden, maken zichzelf altijd verdacht. Dat van ‘overleg gefundeerd op heldere informatie’ blijkt dus niets anders dan een lachertje te zijn. Een pertinente leugen, zelfs. Tussen 2000 en 2012 nam de werkloosheid in de regio Kortrijk alleen maar toe! In tegenstelling tot in andere regio’s. Niks nieuwe jobs! Dàt is de aantoonbare werkelijkheid. Niet de gedroomde werkelijkheid van De Clerck. Een werkelijkheid die struisvogelpoliticus De Clerck gewoon niet onder ogen wil en/of kan zien omdat die werkelijkheid zijn imago schaadt. De enige zekerheid is: Stefaan De Clerck is niet de geschikte man om de ‘lokale democratie heruit te vinden’; omdat hij informatie manipuleert en iedere kritiek naast zich neerlegt. Of, zo mogelijk monddood maakt.

Omdat ik niet zo van dat opgeklopte kijk-toch-eens-hoe-goed-we-wel-zijn-sfeertje van de burgemeester hou – zeker niet als het ook nog eens volkomen onterecht is – plaatste ik zondagmorgen een reactie op zijn blogstukje ‘Sterke sectoren in een sterke regio’. Stefaan schreef op 26 juni:

‘De VDAB publiceerde haar 23 nieuwe sectorrapporten en brengt de tewerkstelling per sector in Vlaanderen in kaart. een regionale vergelijking is mogelijk. Voor de regio Zuid-West-Vlaanderen springen enkele opmerkelijke cijfers in het oog.

  • In Zuid-West-Vlaanderen vinden we het grootste aandeel voltijdse tewerkstellingen in de handel, financiële diensten en zakelijke dienstverlening,  die ook een sterke groei kent.
  • In Zuid-West-Vlaanderen vinden we het grootste aandeel tewerkgestelde jongeren in de sector van energie, water en afvalverwerking, horeca en toerisme.
  • In Zuid-West-Vlaanderen vinden we het grootste aandeel loontrekkenden in de bouwsector, de productie van bouwmateriaal en textiel

Elk van deze activiteiten moet blijven inzetten op  innovatie en productontwikkeling om performant te blijven…’

Eb mijn reactie luidde:

0 reacties op Sterke sectoren in een sterke regio

Pär Ongeluck zegt:

Je reactie is in afwachting van moderatie.

15 juli 2012 om 07:50

Beste Stefaan,

ik weet niet of u bovenstaand tekstje zelf hebt geschreven – ik hoop voor u van niet – maar ik zou toch enkele opmerkingen willen maken.

Ten eerste stoort het mij dat u wel verwijst naar de VDAB als auteur van die sectorrapporten, maar geen link naar die rapporten plaatst. Dat wekt (al dan niet verkeerdelijk) de indruk dat u informatie achterhoudt of toch liever niet heeft dat anderen de rapporten waar u naar verwijst ook lezen. U positioneert zich er tegenover de lezer ook mee als ‘deskundige’. Wat u, met alle respect, helemaal niet bent.

Ten tweede ‘vergeet’ u te vermelden dat de cijfers in die sectorrapporten waar u naar verwijst, dateren van 2008 en 2009. Niet echt recent en op zich is dat ook niet zo erg, maar ik vind het wel belangrijk dat men zijn bronnen goed duidt, zodat de lezer zich zelf een oordeel kan vormen. Openheid is trouwens een fundamentele basisvoorwaarde voor die (lokale) democratie die u zogezegd wil heruitvinden.

Ten derde wekt u door de titel én door het feit dat u het artikel op uw blog plaatst de indruk dat u en uw beleid op zijn minst medeverantwoordelijk zijn voor de welvaart in deze regio. Mocht dat zo zijn dan had ik toch liever concrete voorbeelden gezien. Woorden als ‘opmerkelijke’, ‘grootste’ en ‘sterke’ zijn overigens heel verhullende termen. Heel erg relatieve begrippen ook.

Ten vierde: als u het over ‘sterke sectoren’ en ‘sterke regio’s’ wilt hebben, moet u dat dat langere termijn bekijken en gebruikt u geen cijfers van 2008 en 2009. Dat is intellectueel oneerlijk en u draait er uzelf en uw lezers maar een rad mee voor de ogen.

Ten slotte: het zal u wellicht verbazen maar de regio Kortrijk doet het op het vlak van werkloosheid de laatste 12 jaar bijzonder slecht. In januari 2000 telde het arrondissement Kortrijk 6231 werklozen. Daarmee stond het op de tweede plaats. Enkel het arrondissement Brugge telde nog meer werklozen (8514). Ondertussen zijn er in het arrondissement Kortrijk 7031 werklozen (cijfers van de VDAB dd. 30 juni 2012). Een stijging van 12,67%, die Kortrijk op de eerste plaats bracht. In diezelfde periode daalde het aantal werklozen in het arrondissement Brugge tot 5982. Een daling van 29,73%. Absolute cijfers vertellen maar een stuk van het verhaal. De werkloosheidsgraad vertelt een ander deel. In januari 2000 bedroeg de werkloosheidsgraad in het arrondissement Kortrijk 4,93%. Kortrijk stond daar in die tijd toen mee op de zesde plaats van de acht arrondissementen die deze provincie telt. Dat was vrij behoorlijk. Brugge kende toen een werkloosheidsgraad van 7,06% bijvoorbeeld. In juni 2012 is de werkloosheidsgraad in het arrondissement Kortrijk gestegen tot 5,23%. In diezelfde periode daalde de werkloosheidsgraad in het arrondissement Brugge tot 4,61%. Het arrondissement Kortrijk staat nu op de derde plaats, amper 0,02% achter Veurne. De werkloosheidsgraad steeg de afgelopen 12 jaar enkel in Kortrijk en Tielt (0,09%). In alle andere arrondissementen daalde de werkloosheidsgraad. De stijging in Tielt is echter te verwaarlozen omdat de werkloosheidsgraad zelf daar al een pak lager ligt dan in die ‘sterke regio’ Kortrijk van u. De cijfers voor ‘uw’ Kortrijk zijn nog schrijnender. Mocht het u interesseren: cijfers en commentaren over werkloosheid in deze streek kunt u op heel regelmatig op mijn blog terugvinden (https://perongeluck.wordpress.com/). Juiste cijfers en cijfers die er iets toe doen, welteverstaan. Geen prietpraat of peptalk.

De aandachtige lezer merkt dat mijn reactie ‘in afwachting van moderatie’ is. Nog altijd, trouwens (update 17/07/2012). Stefaan De Clerck heeft het blijkbaar nogal moeilijk met kritiek. Of met meningen – ook al zijn die op droge feiten gebaseerd – die niet stroken met Zijn beeld van de realiteit. En dus worden mijn reacties niet gepubliceerd. Of slechts na een paar dagen sudderen in de ‘moderatie’. Dat zal dan waarschijnlijk in de ogen van De Clerck ‘democratie’ heten: afwijkende meningen én de realiteit negeren. Hij mag de waarheid uiteraard wél geweld aandoen en de realiteit ontkennen, want Hij is tenslotte de burgemeester. Maar, o wee, als iemand het lef heeft om het niet met Hem eens te zijn en Hem erop te wijzen dat hij klinkklare onzin verkoopt! Of: hoe bekrompen kan je als politicus eigenlijk zijn? Kleiner dan De Clerck in ieder geval niet. Zielig, eigenlijk. Ik zou bijna medelijden krijgen. Bijna!

Twitterraad 9 juli 2012.

Posted in writers blog on 11/07/2012 by Pär Ongeluck

In het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen wordt de profileringsdrang van de gemeenteraadsleden steeds sterker. Waar Bert Herrewyn en Koen Byttebier de vorige zittingen nog zowat de enige raadsleden waren die zich tijdens de gemeenteraad onledig hielden met het verspreiden van berichten via Twitter, hebben ze nu navolging gekregen van Philippe De Coene, Bart Caron, Vincent Van Quickenborne (hoewel je die niet echt een nieuwe tweep kunt noemen) en schepen Wout Maddens. Opvallend: CD&V houdt zich stil. Voorlopig dan toch nog. Ik vind dat twitteren tijdens de gemeenteraad trouwens een kwalijke evolutie; het getuigt van een verregaande desinteresse in en een gebrek aan aandacht voor de raad, de sprekers en de daar behandelde materies. Voorstanders van het twitteren tijdens politieke vergaderingen betogen o.a. dat het de afstand tussen politici en burgers zou verkleinen. Maar is dat echt wel zo? Bovendien: het meeste van wat die politici op Twitter schrijven, is gewoon het weten niet waard. In werkelijkheid etaleren politici op Twitter vooral hun onbekwaamheid; ook dat is een realiteit. Voorts heeft het medium ook wel wat beperkingen. Ik vind het een uitstekend medium om mensen snel mee te mobiliseren of om informatie snel te verspreiden onder een grote groep mensen, maar gezien de 140 tekens die men ter beschikking heeft, totaal niet geschikt om politiek mee te bedrijven. Het Twittergenootschap van Kortrijk verwijt mij dan weer dat ik gefrustreerd ben omdat ik geen voeling heb met de sociale media. Anderzijds heeft datzelfde Twittergenootschap nog geen enkel argument gegeven dat twitteren tijdens de gemeenteraad acceptabel of verantwoord maakt of dat het de gemeenteraad enige meerwaarde bezorgt. Heel opvallend in het gedrag van de Kortrijkse kwetterende gemeenteraadsleden is tenslotte dat zij pas goed op dreef komen als de gemeenteraad begint.

Voor de geïnteresseerde lezer heb ik alle tweets verzameld die de Kortrijkse gemeenteraadsleden tijdens de gemeenteraad verstuurden. Ze staan in omgekeerde chronologische volgorde; de laatste eerst. De lezer maakt voor zichzelf maar uit of ze voor hem enige meerwaarde hebben. Voor mij in ieder geval niet.

Bert Herrewyn Bert Herrewyn ‏@BertHerrewyn

@KoenByttebier @woutmaddens @axelweydts en we zijn het eens 😉

Koen Byttebier Koen Byttebier ‏@KoenByttebier

@BertHerrewyn @woutmaddens @axelweydts tekort aan kleinschalige karakterwinkeltjes nu, dat moet prioriteit worden in nieuwe legisatuur

@philippedecoene hoeveel foto’s bevat een iPhone maximaal ;

@AxelWeydts #GRKortrijk #Kortrijk #Kortrijk2012 joly zal kermiscoureur blijvén en nooit een Flandrien worden

@KoenByttebier @woutmaddens @axelweydts Er is een tekort aan detailhandel, trek die aan. Zorgt ook voor extra imago en volk. #grkortrijk

Koen Byttebier Koen Byttebier ‏@KoenByttebier

@BertHerrewyn @woutmaddens @axelweydts verschuivingen zullen nog gebeuren, leegstand moet wellicht nieuwe bestemming krijgen #GRKortrijk

Philippe De Coene Philippe De Coene ‏@philippedecoene

Onkruid? Onderbemand? Onzin. #grkortrijk http://pic.twitter.com/3TLYWb9F

Schepen bevestigt leegstand winkels en gebrek aan cijfermateriaal passanten. Nu nog daden, na 12 jr economisch beleid. #grkortrijk

Bert Herrewyn Bert Herrewyn ‏@BertHerrewyn

@WoutMaddens @AxelWeydts Maar in logisch centrum met oa. Voorstraat, OLV-straat, Grijze Zusterstraat nu heel hoge leegstand.#grkortrijk

Die bewoners overdrijven over gebrek aan groenonderhoud. #grkortrijk http://pic.twitter.com/tE631iKY

Een beeld van goed onderhoud. Leuk om horen voor personeel dat er geen versterking nodig is. #grkortrijk http://pic.twitter.com/87DqshMe

@AxelWeydts @BertHerrewyn #GRKortrijk #Kortrijk #metenisweten als je handelscentrum nt beperkt zal leegstand onvermijdelijk blijven

Waar is het probleem? Of beter, waar is mijn fiets? #grkortrijk http://pic.twitter.com/eMYFjNrg

@AxelWeydts @vadderivrt @vrtderedactie niet enkel live maar ook interactief met publiek hier en thuis over partijen heen #GRKortrijk

Niets aan de hand, aldus de schepen, we hebben volk genoeg #grkortrijk http://pic.twitter.com/wvhfxeEz

Heuleplaats en brede omgeving is meer dan rioleringsdossier,het vraagt een stedenbouwkundige aanpak #GRKortrijk #Kortrijk2012 #Kortrijk

Joly Jumper gunt Soens zijn Heuls momentje niet #GRKortrijk #Kortrijk #Kortrijk2012

@BartCaron @woutmaddens ok, we zullen wel een evenwicht vinden, daarom dit debat van deze avond op #GRKortrijk

Ik heb zaterdag eindel mijn lange goot gewied. Leek meer op gracht dan op goot. Voortuin en oprit nog … Dan mag de Volkstuin komen kijken.

@KoenByttebier: versneld 250 sociale woningen realiseren’ Mijn waardering daarvoor. Toewijz mt mensen op soc ladder opstuwen. @woutmaddens

Als het slecht weer is, mag gras en onkruid welig tieren. Dat moet je aanvaarden, aldus schepen van leefmilieu op #grkortrijk.

Gelukkig is het elders goed weer… “@KortrijksHblad: Volgens schepen Bral is minder goed groenonderhoud gevolg van slecht weer #grkortrijk

@BartCaron versneld 250 sociale woningen realiseren met oog voor alle doelgroepen is socialer dan verkiezingsdemagogie /cc @woutmaddens

Eeuwige roep om meer industrieterrein… Kies voor minder ruimtebeslag, bouw id hoogte, vermijd leegstand, reconversie oude industriezones

@KoenByttebier @woutmaddens Ja, goed geluisterd nr M-Cl VdB, en nr jou. De samenlezing v beide interventies zijn niet echt sociaal, mr hard

@BartCaron heeft niet goed geluisterd naar boodschap over gevoerd sociaal toewijz.beleid v. goedkope woning op #GRKortrijk /cc @woutmaddens

Anthony Vanden Berghe legt M. Seynaeve verschil uit tussen gemeente- & politieraad op #GRKortrijk cc @WoutMaddens @WouterAllijns @VincentVQ

@KoenByttebier @woutmaddens merkwaard reactie VLD op regl toewijzing soc huisvesting. Niet echt sociaal, op nr gettovorming en verharding?

@slecluyse @bertherrewyn @woutmaddens ik zal altijd mezelf blijven, in de ernst of de scherts, aanu om de grens te ontdekken.

Bij sommige agendapunten is de alternatieve #GRKortrijk op twitter minstens even boeiend dan de live versie /cc @BertHerrewyn @WoutMaddens

@AxelWeydts #Kortrijk #GRKortrijk #Kortrijk2012 6 jaar gewerkt aan woonstad Kortrijk,te veel initiatieven te lang vr tweet

@AxelWeydts #Kortrijk #GRKortrijk #Kortrijk2012 we beogen t zelfde maar met slogans alleen los je niets op

@Coopman_Bart @mvdr_be Als er overal lange wachtlijsten zijn dan is het probleem Vlaams. En daar blijft het stil. #jammer

@Coopman_Bart @mvdr_be Ook sociale kaart vergelijken. In Oostende meer behoeftige inwoners.

@AxelWeydts #Kortrijk #WTF #GRKortrijk #Kortrijk2012 fiscaal interessante inwoners aantrekken is toch geen vloek?

@WoutMaddens @AxelWeydts Je moet eens met mensen praten. Jongeren trekken naar goedkope gemeenten buiten #kortrijk. Weg inkomsten.

@AxelWeydt #WTF #GRKortrijk #Kortrijk2012 in vgl met andere cenrtrumsteden is #Kortrijk betaalbare stad.Wann troef uitspelen?

@mvdr_be @HLNreporter ’t Is crisis. Elk de helft van het stuk.

@AxelWeydts #Kortrijk #GRKortrijk #Kortrijk2012 gelukkig dat ik nog gewone vergunningen aflever

VB in de Kortrijkse gemeenteraad, permanente ranzige houding tov niet-blanke mensen. #GRKortrijk #kortrijk2012

@VincentVQ is Antoon de man met broek?

‘Heuleplatse es van Heule.’ Getekend: De Bende van Heule. Ere-burgemeester ASansen luistert. http://pic.twitter.com/AGwKI4KV

@JayQueue ik zit in gemeenteraadszaal met iPad dus Safari, maar ook met Firefox niet zo vlot. Nu weer aandacht voor de agenda 😉

 Bert Herrewyn Bert Herrewyn ‏@BertHerrewyn

@WouterAllijns Gelijk heb je. #degangvanheule vindt dit ook. CC @AxelWeydts @DaschaVdp @JessDobbelaere @DHaeneP

Bij één tweet wil ik toch wel even iets langer stilstaan. En, nee, ik sta er niet bij stil omdat er een draak van een taalfout in het berichtje van Koen Byttebier staat. Ik weet dat Koen zich erg doodschaamt voor taalfouten; dat hij tweets met te opvallende taalfouten zelfs durft te verwijderen. ik wil er even bij stilstaan omwille van de inhoud. Koen Byttebier kwetterde:

Koen Byttebier Koen Byttebier ‏@KoenByttebier

Bij sommige agendapunten is de alternatieve #GRKortrijk op twitter minstens even boeiend dan de live versie /cc @BertHerrewyn

Hij zal het waarschijnlijk zelf niet beseffen maar Koen Byttebier brengt met deze uitspraak zelf een bijkomend argument aan tegen dat kwetteren tijdens de gemeenteraad; op de duur ontstaat er namelijk een soort parallelle gemeenteraad, die zich in een ander universum, ook met andere spelers, afspeelt. Het debat wordt dan niet meer gevoerd waar het hoort gevoerd te worden, in de gemeenteraad, maar door een beperkt kliekje op het internet. Als die kwetterende gemeenteraadsleden menen iets te vertellen hebben, wel, laat ze het dan doen op het forum waarvoor ze gemandateerd zijn: de gemeenteraad zelf. En als ze al een eigen mening hebben of die willen verduidelijken, dan staat het hen altijd vrij om die omstandig via hun eigen blog of nog een ander kanaal kenbaar te maken. Marc Lemaitre doet dat zo al jaren. Op een schitterende manier, trouwens. Dat kwetteren tijdens de gemeenteraad is volkomen onnodig. Overbodig en storend, zelfs.