Archief voor juli, 2013

IJstijd.

Posted in De Bijlage. on 21/07/2013 by Pär Ongeluck

van onze verslaggever.

In het Zuid-Westvlaamse Kortrijk krijgt iedereen die Deconinck of iets dergelijks heet, naar aanleiding van de inauguratie van koning Philippe van België, door het populistische stadsbestuur een gratis ijsje aangeboden. Toen de Vlaamsgezinde Iwein Leroi en zijn gade Hildegonde King zich op de nationale feestdag op het stadhuis aanboden om hun tricolore suikerbom te incasseren, werd hen door N-VA-schepen Rudolphe Scherpereel echter boudweg de toegang geweigerd met de opmerking dat ‘het ijs enkel voor raszuivere Vlaamsgenaamden’ is. Iwein en Hildegonde nemen dit niet en leggen klacht neer bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

Wordt hoogstwaarschijnlijk niet vervolgd.

Advertenties

Persbagger.

Posted in Persweeën. with tags , , , , , , on 17/07/2013 by Pär Ongeluck

In een poging om mij voor hetzelfde geld dubbele shiften te laten draaien en te bewijzen dat niet alle onbenullen en ethervervuilers bij één en dezelfde krant – Het Nieuwsblad – verzameld zitten, zal Het Laatste Nieuws na de zomer ook regionaal nieuws op het wereldwijde web pleuren. Dat liet HLN-reporter Peter Lanssens hemzelve, niet zonder enige fierheid, via Twitter weten:

na de zomer ook HLN-regionieuws eindelijk online. Tip voor

Zijn bericht werd even later slijmerig geretweet door een – niet toevallig – plaatselijk politicus, ook ogendienaar van Johan Vande Lanotte en John Crombez:

Win! “: na de zomer ook HLN-regionieuws eindelijk online. Tip voor

Off the record klagen politici – overigens heel terecht – wel steen en been over de ontstellende onbekwaamheid en luiheid van de (plaatselijke) pers. Dat ook luidop zeggen, is natuurlijk een ander paar mouwen; dat zou hun populariteit immers misschien kunnen schaden en eventueel – o, drama – zelfs enkele stemmen kosten. Schone schijnpolitiek is geen prerogatief van de oudere Farizeeën. Wellicht IS er ook gewoon geen andere politiek.

Nog een abdicatie!

Posted in De Bijlage., Vlugschriften with tags , , on 04/07/2013 by Pär Ongeluck

KORTRIJK – van onze correspondent.

In de nasleep van de troonsafstand van Albert II van België bereikte ons zonet het nieuws dat ook Axel Weydts (SP.A) te kennen heeft gegeven dat hij zich uit al zijn openbare functies terugtrekt.

‘Ja, kijk, zeg’, zucht een geëmotioneerde Weydts met een duidelijk merkbare krop in de keel en het water in de ogen. ‘Ik mag dan misschien in werkelijke leeftijd een pak jonger zijn dan Albert II, al die officiële plichtplegingen werden ook mij een beetje teveel. Het was zelfs zo erg dat dit ten koste ging van mijn kerntaak en ik enkel nog met bevriende politici kon twitteren of ruzie maken met Matti Vandemaele tijdens de zittingen van de Kortrijkse gemeenteraad, de commissies, de provincieraad of nog een andere raad waar ik in zetel. Ik besef nu dat dit op termijn verkeerd zou aflopen en ik wel prioriteiten moest stellen. Ik ben nu eenmaal maar een man en kan ik geen twee dingen tegelijkertijd goed doen, he. Vandaar deze pijnlijke maar noodzakelijke beslissing. En als u mij nu even wilt excuseren want ’t zijn solden en ik wil een tweede smartphone kopen voor mijn linkerhand.’

Wie Weydts in al die raden en commissies zal vervangen, was bij het ter perse gaan nog niet bekend. Morgen meer in een twintig bladzijden tellende fotobijlage bij de papieren versie van onze krant.

Breaking News.

Posted in De Bijlage. with tags , , on 03/07/2013 by Pär Ongeluck

Kortrijk – van onze verslaggever

Ge- en misbruikmakend van de heisa rond het veronderstelde aftreden van onze geliefde vorst, Albert II van België, houdt ook de monarch van Kortrijk, Vincent I Van Quickenborne, deze avond, om 18u00 een persconferentie. De kans dat daar enige pers te bespeuren zal zijn, is bijzonder klein. Er zijn namelijk geen persteksten klaar en het logistiek personeel dat die hapjes en drankjes moet leveren is al met verlof. Uit doorgaans welingelichte bron vernemen wij – exclusief! – dat Vincent I zal aankondigen dat de zittingen van de gemeenteraad van Kortrijk vanaf september worden afgeschaft. Een naaste medewerker van Vincent I, die verder onbekend wenst te blijven, verantwoordt de beslissing als volgt:

‘Kijk, eigenlijk heeft het allemaal geen zin, die gemeenteraden. Uiteindelijk komt het er toch op neer dat er meerderheid tegen minderheid wordt gestemd; de uitslag ligt eigenlijk al vast, nog voor de eerste tweet is verstuurd. Waarom dan nog die poppenkast organiseren? Al eens naar die streaming van de gemeenteraad gekeken? Puur tijdverlies is dat toch?!? Democratie mag dan wel een mooi ding zijn als je in de meerderheid zetelt, voor de oppositie en de niet-schepenen is het tijdverlies en voor de gemeenschap geldverspilling. Weet je wat zo’n Kortrijkse gemeenteraad trouwens kost? Per zitting zo’n 7000 euro! Zonder de personeelskosten en de logistiek, he! Dat bedrag mag je nog eens verdubbelen want er is, voorafgaand aan de gemeenteraad, telkens nog eens de vergadering van de commissies. Dat is dus 14.000 euro per maand aan zitpenningen alleen al. In één legislatuur zijn er zo’n 60 zittingen. En evenveel commissievergaderingen. De afschaffing van die volkomen overbodige zittingen levert ons het niet onaardige bedrag van 840.000 euro op. Daar kunnen we al eens een barbecue van houden, he.’

De man vervolgt met:

‘De beslissing is overigens in nauw overleg met en op vraag van mijn schepenen tot stand gekomen. Koen Byttebier kloeg al een tijdje over zware benen bij het lopen en een steile terugval in de potten-en pannenverkoop, Bert Herrewyn moet zich van zijn lief wat meer met zijn lief bezighouden, Catherine Waelkens klaagt dat ze niet meer aan haar strijk toekomt, Marc Lemaitre is ’s avonds niet graag uithuizig, Wout Maddens dan weer wel maar zijn vrouw vertrouwt hem voor geen grijs haar, An Vandersteene zou wat minder te kijk en te kakken willen gezet worden, Philippe De Coene heeft, aan zijn gelaatsuitdrukking te zien, verschrikkelijk veel last van aambeien van al dat onderuithangen, dat ziet toch iedereen en Rudolf Scherpereel moet op doktersbevel vroeger gaan slapen. De beslissing lag dan ook voor de hand: minder avondlijke vergaderingen. Dit is een eerste stap. De democratie, vraagt u? De bestuurlijke transparantie? Die blijven zoals vanouds, natuurlijk. Alle gemeenteraadsleden krijgen de agenda en de memorie per mail toegestuurd en als ze opmerkingen hebben mogen ze die ook per mail terugsturen. Of tweeten. Dat is toch democratisch en transparant?!?’

Kwik, Kwek en Kwak op de gemeenteraad.

Posted in Vlugschriften with tags , , on 03/07/2013 by Pär Ongeluck

Omdat de live-uitzending van de Kortrijkse gemeenteraad aanvankelijk niet wilde vlotten, week ik maandagavond even uit naar de microblogsite Twitter. Die live-uitzendingen van de gemeenteraad zijn er vooral onder impuls van de vroegere oppositie gekomen. Wat de meerwaarde ervan is, is mij nog altijd niet duidelijk. Sommigen beweren dat het de democratie ten goede komt. Een verheffend schouwspel is het in ieder geval niet. ‘Ontluisterend’ is het juiste woord. Voor wie met eigen ogen wil vaststellen hoe politici – en dat geldt zowel voor de oppositie als de meerderheid – zich aanstellen, hun totaal gebrek aan visie etaleren en vooral zichzelf belachelijk maken, zijn die uitzendingen zeker een aanrader; studenten communicatie krijgen tijdens de show alle mogelijke communicatiefouten op een presenteerblaadje aangereikt. Maar maandagavond wilde dat aanvankelijk dus niet meteen lukken. Met de rechtstreekse uitzending, bedoel ik; de rest kost onze politici geen enkele moeite. Ze zijn nu eenmaal wie ze zijn. Kortrijk Scheef Bekeken schreef een onderhoudend stukje over die (uitzendingen van de) Kortrijkse gemeenteraad (zie: http://kortrijkscheefbekeken.com/2013/07/02/vtm-koopt-rechten-kortrijkse-gemeenteraad/). Gelukkig voor Kortrijk Scheef Bekeken snappen politici niet dat satire niets anders is dan snoeiharde kritiek met een grappig strikje rond, en lachen ze; terwijl huilen en onder de grond kruipen van schaamte meer gepaste reacties zouden zijn.

Parallel met de rechtstreekse uitzendingen van de gemeenteraad van Kortrijk is er ook nog de sideshow op Twitter. Ook Twitter zou volgens de voorstanders ervan een meerwaarde voor iets betekenen. De democratie en transparantie en zo. Vorige maandag werden tijdens de gemeenteraad, onder #kortrijkzanen, 218 berichtjes verstuurd. Onder #GRKortrijk bleef het beperkt tot 116 stuks. Wat die meerwaarde precies inhoudt, laat ik aan het oordeel van de lezer over. Voor de duidelijkheid geef ik hier alleen de tweets die politici tijdens de gemeenteraad kwaakten.

Arne Vandendriessche Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd 

Gene zever. De Kortrijkwatcher aka Frans Lavaert is niet op de gemeenteraad! Dit voelt niet natuurlijk aan. #grkortrijk cc @KScheefBekeken

VincentVQuickenborne VincentVQuickenborne ‏@VincentVQ 

@ZINcopy Wordt nu aan gewerkt.

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

Voor hen die het vreemd vinden dat ik gans de zitting #GRKortrijk achter de laptop zit: ik volg volledige agenda digitaal. Papier besparen.

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts

Ook mijn tussenkomsten worden digitaal voorbereid, net zoals bij veel andere collega’s. En af en toe tweet ik iets over die #GRKortrijk. #lt

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

Bart Caron van Groen vindt de sociale clausules in Business plan #KVKortrijk zeer goed. Dat zijn ze ook. #GRKortrijk

Arne Vandendriessche Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd 

@ZINcopy vreemd om zijn priemende blik te missen. #WaarisFrans?

Philippe De Coene Philippe De Coene ‏@philippedecoene 

Waarmee we woord houden. “@AxelWeydts: Bart Caron v Groen vindt sociale clausules #KVKortrijk zeer goed. Zijn ze ook. #GRKortrijk”

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

#grkortrijk triatlongemeenteraad vanavond?

Philippe De Coene Philippe De Coene ‏@philippedecoene 

@BartCaron Dank voor opmerking over sterke sociale clausules in overeenkomst #KVKortrijk. Werkten er hard aan en hielden woord. #GRkortrijk

Ahouna Mohamed Ahouna Mohamed ‏@MohamedAhouna 

@BartCaron vgl kvk met een barça dat 300milj schulden hft en waarby 1 speler meer verdient als de omzet van kvk!!! @VincentVQ @WouterAllijns

Arne Vandendriessche Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd 

@ZINcopy laat maar komen Grietje.

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

@ZINcopy @ArneVdd bewijst de goeie kwaliteit van onze streaming dus #grkortrijk

Ahouna Mohamed Ahouna Mohamed ‏@MohamedAhouna 

discussie kvk afgerond, de voorzitter hield de kaarten op zak! #GRkortrijk @VincentVQ @BartCaron @AxelWeydts @WouterAllijns

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

@roeldeseyn Wat betekent ‚depresserend’? Vind het woord niet in groene boekje. Dan bestaat het wellicht niet ;-)? #GRKortrijk

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

@talesofsalt als ’t oeverloos wordt misschien

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts

@slecluyse @roeldeseyn Nog moeilijker… ligt dus aan mij 😉

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

Voor de volgers die het woord ‚depreciëren’, net als ik, niet kennen: http://www.encyclo.nl/begrip/depreci%C3%ABren … 😉 #GRKortrijk #sorry

Rudolf Scherpereel Rudolf Scherpereel ‏@RudolfScherp 

Bart Caron steunt Wout Maddens #GRkortrijk Merkwaardif

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

@slecluyse ik denk dat @BartCaron nog moe is van #humorologie en geef toe, de #grkortrijk is niet permanent humoristisch

Bart  Caron Bart Caron ‏@BartCaron 

@KoenByttebier @slecluyse Beetje moe zeker …. maar wel een zeer helder zicht op het open gebied tss OC Marke en de Prince en Pauvre Leute

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

De broers maakten dit schitterend filmpje voor ons trouwfeest. Merci vientjes! http://youtu.be/OBnIzc5MPW4  #axelenjohn

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

@ZINcopy fonteintje, had hij zo’n dorst? #grkortrijk

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

@mattivandemaele wij halen ten minste de auto’s uit Begijnhofpark, uit Boerenhol en van Houtmarkt #GRkortrijk

Philippe De Coene Philippe De Coene ‏@philippedecoene 

(1) Op 13/5: @mattivandemaele: sociale doelstellingen uit overeenkomst tussen KVK en kortrijk geschrapt. #grkortrijk sossen mogen trots zijn

Philippe De Coene Philippe De Coene ‏@philippedecoene 

(2) Op 1/6: @mattivandemaele: Bart Caron: ‘sociale doelstellingen uit overeenkomst tussen KVK en kortrijk zijn zeer sterk #grkortrijk

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

@mattivandemaele Matti, je wordt ernaartoe gestuurd door de stad.

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

GRkortrijk Alain heeft dringend cursus Beheers- en Beleidscyclus nodig, de nieuwe gemeentelijke boekhouding

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

@marc_werk: #GRKortrijk Alain heeft dringend cursus Beheers- en Beleidscyclus nodig, de nieuwe gemeentelijke boekhouding”

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

GRkortrijk Wordt de livestreaming uitgezonden in ’t Fonteintje?

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

GRkortrijk Alain geeft impliciet toe dat vorig bestuur heeft geleend om reserves aan te leggen.

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

Van CD&V mogen we niet meer tweeten over en tijdens #GRKortrijk. Bij deze doe ik toch nog. Zal ik blijven doen.

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen. #GRKortrijk

Roel Deseyn Roel Deseyn ‏@roeldeseyn 

@talesofsalt @mieckvos cd&v vraagt vooral enig niveau van kabinetsmedewerkers en uitleg van schepenen bij online uitspraken

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

@ZINcopy ‘achter gesloten schermpjes’

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

@BartCaron @slecluyse is ’t eigenlijk pauvre leute of povere leute, heb dat al 100.000 keer gezegd maar tot vandaag nog nooit geschreven 😉

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

De hashtag #GRKortrijk, die ik enkele jaren geleden lanceerde, wordt intussen gebruikt in tal vn gemeenteraden. #GRGent #GRHasselt #GRLeuven

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

@talesofsalt @nathfreak meer van dat /cc @lhoornaert @BertHerrewyn #kabinetsgirls

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

@BartCaron over “pauvre” leute: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/60998 … #poverofpauvre

Bart  Caron Bart Caron ‏@BartCaron 

@KoenByttebier gelezen wie de auteur is van het boek over de hoeves in Marke, dus ook op de Pauvre Leute

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

@BartCaron dat is nog eens interessant

Yann Mertens Yann Mertens ‏@YannMertens 

@AxelWeydts niet van mij, maar wat is juiste toedracht #GRKortrijk

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

@Tbikytony heeelaaaa!

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

Er is een raadslid van CD&V die met de oortjes in naar de iPad zit te staren. Filmke? #GRKortrijk

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

23u en aan de helft van de agenda #GRKortrijk. Boeiende debatten tot nu toe. Al begrijp ik dat men daar thuis anders over denkt 😉

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

Als #GRkortrijk over de 1e 38 punten 4.15 uur doet, hoelang zullen de resterende 16 punten dan nog duren? Rarara

VincentVQuickenborne VincentVQuickenborne ‏@VincentVQ 

Gemeenteraad Kortrijk gaat voor de 5e keer over 24u. Inhoudelijke debatten. KVK-voetbal, budget, windplan, kunstwandeling,…

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

Boeiend debat over windplan voor onze streek. Voorstellen meerderheid en oppositie unaniem goedgekeurd. #GRKortrijk #constructief

Bert Herrewyn Bert Herrewyn ‏@BertHerrewyn

Sneller dan de wind. Voorstellen oppositie samengevoegd met onze beslissing om windplan op regioniveau te maken. #grkortrijk

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

Unanimiteit in #GRKortrijk om jeugdraad #Kortrijk meer dan vroeger te betrekken bij grote beslissingen in de stad.

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

00:35 en nog 3 agendapunten te bespreken #grkortrijk #igkortrijk http://instagram.com/p/bPYnZ1SmYa/ 

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

@mattivandemaele beetje ranzige tweet. Klopt niets van.

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

@bertherrewyn aan het twitteren naar arnevdd @wouterallijns? http://instagram.com/p/bPZBTKymY_/ 

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts

Het CD&V raadslid blijft geboeid door de iPad met de oortjes in. Van minachting voor deze raad gesproken. #GRKortrijk

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts

@Tbikytony Ik ben daar voorstander van. Sociale media kent een plaats in het debat. Welkom in 2013. 😉

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

Toen waren ze nog met 9 (van de 15). #GRKortrijk

Wout Maddens Wout Maddens ‏@WoutMaddens 

Op dit uur vakantielectuur gekregen van Groen raadslid Cathy Mathieu in de gemeenteraad #kortrijk. pic.twitter.com/zDOS7iIY7u

Arne Vandendriessche Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd 

#GrKortrijk loopt op z’n einde.

Marc Lemaitre Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

#GRKortrijk ik popel voor de mondelinge vragen!

Axel Weydts Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

#GRKortrijk sluit af op 1u25.

koen byttebier koen byttebier ‏@KoenByttebier 

1:35 uur. Gemeenteraad gedaan. Die van augustus organiseer ik met plezier in Pontassieve. http://instagram.com/p/bPfGIQymRn/ 

Man man, ik amuseerde me al rot de laatste zes maanden. Wat is lokale en regionale politiek ongelooflijk boeiend!

Wie in dit infantiel geleuter enige meerwaarde ontdekt, krijgt geheid de Nobelprijs! En dan heb ik u nog de tweets vanop de publieksbanken en de kijkers thuis bespaard! Enkele vind ik wel de moeite van het vermelden waard:

Heel die is tot nu toe scheef. Daar hebben we niets aan toe te voegen.

Schepen die een reactie via Twitter geeft… slimmer zou zijn reageren via de GR. Of toch beleefder.

Tot vandaag werd er op Twitter nog druk over dat twitteren tijdens de gemeenteraad getwitterd. O.a. door:

Hoe zou ik-Twitter verbieden? Wel waardeer ik respect voor gemeenteraadsleden, zeker tijdens zitting. Een beetje tweet-deontologie?

Twitterwall voor een 15-tal minuten opzetten tijdens ?

Ik ben – anders dan velen denken – absoluut niet tegen Twitter op zich. Ik ben echter wel tegen de manier waarop het door de meeste gebruikers wordt gehanteerd. Helaas hebben de meesten absoluut geen verstand van communicatie. Vandaar wellicht ook het oorverdovende lawaai dat ze op Twitter maken.

Voor wie geïnteresseerd is in waar de twitterende gemeenteraadsleden het tijdens de gemeenteraad (niet) over hadden, verwijs ik naar http://www.kortrijk.be/over-de-stad/politiek/gemeenteraad/agenda-en-memorie .