Archief voor mei, 2010

De pers in Kortrijk.

Posted in Persweeën., writers blog with tags , , , on 31/05/2010 by Pär Ongeluck

Om aan de verzuchtingen van journalist Freddy Vermoere van Het Nieuwsblad tegemoet te komen: een vergelijkende studie van wat de kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad brengen. In het woord ‘journalist’ herkent de lezer meteen het Franse ‘jour’ of ‘dag’ in het Nederlands. Een ‘journalist’ is dus iemand die dingen aan het daglicht brengt. Dat betekent zowel ‘informeren’ als ‘onthullen’ en ‘duiden’.

Voor deze test heb ik de weekenduitgaven van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad naast elkaar gelegd en onderzocht in hoeverre zij zich van elkaar onderscheiden en de mate waarin zij zich van hun opdracht kwijten nl. over zaken informeren, daarbij duiding geven en dingen onthullen. Die weekendeditie is vooral interessant omdat deze de journalist de gelegenheid biedt om wat dieper in te gaan op zaken waar tijdens de week doorgaans minder tijd en plaats voor is. In het weekend heeft de lezer ook meer tijd om die zaken te lezen. Van de weekendversie van een krant zou je dus – ook in de lokale berichtgeving – als lezer meer diepgang en duiding mogen verwachten. De weekendkrant verhoudt zich tot de dagelijkse krant een beetje zoals het vijfgangenmenu in een restaurant tot de snelle hap in de fastfoodketen: meer en beter. Geldt dat ook voor de lokale pagina’s?

De titels.

Wat viel er in de kranten Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws van dit weekend te lezen? De titels spreken voor zich:

Het Laatste Nieuws had het over:

– Pluim voor veiligheidsbeleid aan het stadion.

– Truck kantelt.

– Stefaan De Clerck wint award.

– Groen licht voor parking Parkhotel.

– Inbraakpoging op Kulak.

– Tas gestolen.

– Geslaagde rampoefening.

– Quadrijder gewond.

– Sluipverkeer teistert woonerf. (Aalbeke)

– Daems smult van frietjes met blauwe mayonaise.

– Pleinschool krijgt vier sterren.

– Lieve Vanhoutte VKW-regiodirecteur af.

Het Nieuwsblad schreef de weekendeditie vol met:

– Diefstal uit wagen.

– Inbraak in Maandagweg.

– Limelight is niet meer te redden.

– Hoofdstuk is afgesloten (ook over de Limelight).

– Katho wint Unizo-prijs voor ondernemingszin.

– Communicatie stroef bij rampoefening K in Kortrijk.

– Vrachtwagen kantelt bij oprijden Ringlaan.

– Opleidingsinstituut Syntra West krijgt navolging, tot in Zuid-Afrika.

-Whisky proeven op Wild West Whiskyfest.

– Laatste begijntje Marcella Pattyn kan geen ereburger worden van Kortrijk.

– Bakkerij verbouwd tot woningen.

Beschouwingen.

Beide kranten schrijven ongeveer over hetzelfde. Sommige berichten die in de weekendeditie van Het Laatste Nieuws verschenen vielen de dagen ervoor in Het Nieuwsblad te lezen.. Misschien was dat voor andere berichten dan weer net omgekeerd. Nu, erg belangrijk is het allemaal niet want in feite gaat het altijd om wat je onder de noemer ‘faits divers’ kunt samenvatten, met een vleugje ‘human interest’: ongevallen, diefstallen, inbraken, een interview en wat prijzen of awards. Geen woord over de politiek, ook dat is opvallend. Je kan in ieder geval niet stellen dat deze of gene krant een eigen profiel heeft. Ze hebben namelijk allebei helemaal geen profiel.

Tweede vaststelling: de weekendkranten gaan, net zo min als tijdens de week, dieper in op bepaalde onderwerpen. Vervlakking alom. Ach, ja, cultuurpaus Je-Weet-Wel-Wie pleegde in Het Nieuwsblad twee stukjes over de teloorgang van de Limelight. Een beetje journalist had hierin een uitstekende gelegenheid gezien om het cultuurbeleid van de stad Kortrijk eens onder de loep te nemen. Een verwijzing naar de agenda van het schepencollege behoorde ook tot de mogelijkheden. Maar zo ‘werkt’ de pers in Kortrijk niet. Die blijft steken in het anekdotische. Zonder enige diepgang, zonder enige duiding, zonder kritische vraagstelling.

Conclusie.

Wie zich echt voor de stad Kortrijk interesseert kan maar beter geen kranten kopen. De online versie van Het Nieuwblad is meer dan voldoende om de zucht naar ongevallen, branden, diefstallen en inbraken te bevredigen en verschilt niet wezenlijk van wat je in Het Laatste Nieuws kunt lezen. Voor achtergrondinformatie en duiding moet je al zeker niet bij die dagbladen zijn want op dat vlak scoren ze allebei even slecht. Niet, eigenlijk. Nee, voor duiding kun je veel beter op de verschillende blogs die Kortrijk rijk is terecht. Dat is vriendelijk voor je huishoudbudget en je spaart er enkele bomen mee. Een andere keer dan over De Krant van West-Vlaanderen.

Advertenties

Braak op een schuifraam!

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 31/05/2010 by Pär Ongeluck

‘Via braak op een schuifraam graaiden dieven een grote buit mee’, schrijft Je-Weet-Wel-Wie op de online versie van Het Nieuwsblad van vandaag. Braak op een schuifraam?!? ‘Diefstal met braak’, kende ik al, ‘braak op een schuifraam’ daarentegen is nieuw voor mij. Of het ook correct Nederlands is, is maar zeer de vraag. Leest er dan niemand die (on)dingen na?!?

Shoppers’ mooiste.

Posted in Vlugschriften on 31/05/2010 by Pär Ongeluck

Het is voor een Kortrijkenaar bijzonder ongeloofwaardig maar volgens National Geographic ligt geen enkele van de tien mooiste winkelstraten ter wereld in Kortrijk. Die liggen in Zürich, Beverly Hills, Reykjavik, Tokio, New York City en andere grootsteden. Dat staat te lezen in de Weekend Knack.

Uw excellenties.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 31/05/2010 by Pär Ongeluck

Volgens een rapport van de Concentra-kranten (Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen) waren de ministers Vervotte en Turtelboom de echte excellenties in de ontslagnemende regering. Beide dames kregen een 16 op 20 op hun rapport.  ‘Onze jongens’, Van Quickenborne en Stefaan, de klerk van justitie, excelleerden wat minder in hun job. Van Quickenborne haalde nog een heel verdienstelijke 14 op 20 terwijl Stefaan met zijn 11 op 20 maar net met de hakken over de sloot raakte.

Waarop de Concentra-kranten zich voor hun rapport baseerden werd er op de onlineversie van de kranten evenwel niet bij verteld. De waarde van dergelijke ‘rapporten’ is trouwens erg twijfelachtig want heel subjectief en gekleurd.

De Concentra-krantengroep boekte vorig jaar nog een verlies van 18 miljoen euro. Vanuit economisch perspectief ook geen schitterend rapport.

Rechtzetting bij ‘Het orakel Maddens’.

Posted in Persweeën., writers blog on 27/05/2010 by Pär Ongeluck

Als ik er naast zit ben ik ook niet te beroerd om dat toe te geven. Nu pas de tekst van het perscommuniqué dat Wout Maddens verspreidde onder ogen gekregen. Met dank aan Kortrijkwatcher, die mij erop attent maakte, trouwens. Blijkt dat de tekst van Wout Maddens toch veel uitgebreider en veel genuanceerder is dan wat er uiteindelijk in de pers verschenen is. Ik heb mij voor mijn tekst gebaseerd op het artikel in Het Nieuwsblad. Dat is op zich niet verkeerd maar ik deed er Maddens op één of andere manier wel onrecht mee aan. Waarvoor mijn verontschuldigingen. In de plaats van Maddens had ik veeleer de steller van het artikel (wéér) de mantel moeten uitvegen. De manier waarop de tekst van Maddens in de media verkracht werd is ronduit schandalig en toont voor de zoveelste keer aan hoe slecht de lokale pers in Kortrijk wel functioneert. Daar moet ik mij niet voor excuseren maar wel de steller van het artikel waarop ik mij gebaseerd heb. Benieuwd of dat zal gebeuren. Hoe dan ook neem ik mij voor om in het vervolg ook de perscommuniqué’s van onze politici door te nemen. Nogmaals welgemeende excuses.

Proeve van onbekwaamheid.

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , on 27/05/2010 by Pär Ongeluck

Een ietwat vreemd bericht in Het Nieuwsblad van vandaag. Volgens Freddy Vermoere krijgt de curator, Herman Willaert, extra tijd voor de overname van het restaurant Dell’Anno. Tot 30 juni krijgt de man nu nog de tijd om een overnemer te vinden. Voor de bvba Clausix. Niet, zoals in het artikel gesteld, voor restaurant Dell’Anno. Een onzorgvuldigheidje dat wel meer voorkomt in krantenartikels. Men slaat die dingen geregeld door elkaar: commerciële benaming en juridische benaming. Zie in dat verband ook de berichtgeving over CVBA Kortrijk Voetbalt en KVK. Maar dit terzijde.

Afgezien van de gekende onzuiverheden, eigen aan krantenberichten, dus niks bijzonders aan dat bericht in Het Nieuwsblad. Ook de situatie is niet nieuw: een firma komt in nauwe schoentjes, is niet meer kredietwaardig, staakt de betalingen aan de schuldeisers, legt de bedrijfsactiviteit stil, vraagt het faillissement aan en er wordt een curator aangesteld. Die vindt eventueel een overnemer en de zaak kan weer open. Zo gaat dat soms bij een faillissement. De rol van de curator bestaat er juist in om te proberen de meubelen te redden. Wat hij in het geval van de BVBA Clausix dus ook plichtsgetrouw doet. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er niemand die bvba Clausix wil overnemen en de curator zich verplicht ziet de activa van de vennootschap te gelde te maken. Of dat zoveel zou opbrengen is niet zeker. Maar het is een mogelijkheid. Het staat de stad Kortrijk dan nog altijd vrij om een andere uitbater voor het restaurant te zoeken want het gebouw maakt geen deel uit van het faillissement. Of iets totaal anders met het gebouw aan te vangen kan ook.

Het bericht krijgt wel een vreemde wending als de waarnemend burgemeester van Kortrijk in verband met die zaak wordt geïnterviewd. Die verklaart: “Er zijn meerdere kandidaat-overnemers maar de gesprekken zijn nog altijd bezig en dus verlengen we die termijn nu tot 30 juni.” Sedert wanneer heeft de burgemeester inspraak in de gerechtelijke procedure die het faillissement toch is?!? Het is aan de curator om te beslissen of hij al dan niet naar een overnemer zoekt. Niet aan de burgemeester van de stad Kortrijk. De stad Kortrijk is enkel eigenaar van de gebouwen waarin het restaurant uitgebaat werd. En misschien ook wel van de apparatuur, dat weet ik niet zeker. Voor de rest is de stad Kortrijk in heel het faillissement van de bvba Clausix enkel betrokken als schuldeiser. De stad Kortrijk heeft waarschijnlijk nog wat huurgelden en zo tegoed van BVBA Clausix maar is niet zo’n bevoorrecht schuldeiser als bvb. de RSZ of de belastingen. Het is zelfs heel goed mogelijk dat de stad Kortrijk bij een eventuele faillietverklaring van bvba Clausix of overname geen rooie duit ziet. Juist omdat het een lege doos blijkt te zijn.

Heel de heisa rond het restaurant maakt vooral duidelijk hoe makkelijk het stadsbestuur van Kortrijk om de tuin te leiden is. Hoe het zich als het eerste het beste puberende schoolmeisje door uiterlijke schijn en praatjesmakerij laat verblinden. Niet alleen het faillissement van de BVBA Clausix is in die zin een proeve van onbekwaamheid. De houding die het stadsbestuur ook nu weer aanneemt met betrekking tot De Rodenburgs, het Gouden Kalf, studio Brussel of Villa Vantilt bewijst alleen dat ze op het stadhuis zelfs niet in staat zijn om van hun fouten te leren. Dat is pas erg.

De vragen die niet gesteld worden.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 26/05/2010 by Pär Ongeluck

Wie nog altijd denkt dat kranten bronnen van informatie zijn, hierbij enkele voorbeeldjes van onvolledigheid. De oogst van één dag.

‘Dit najaar fandag van de Rodenburgs.’

‘De stad Kortrijk bekijkt samen met winkelcentrum K de mogelijkheid om dit najaar een fandag te organiseren rond de VTM-fictiereeks De Rodenburgs in Kortrijk. Dat werd gisteren bekendgemaakt.’

Er wordt niet bij verteld wie dit bericht de wereld instuurde: VTM, het stadsbestuur bij monde van de burgemeester of iemand van het Gouden Kalf. Wat die fandag de stadskas eventueel weer zal kosten blijft vooralsnog ook nog een raadsel. En wat heeft het Gouden Kalf in godsnaam met de Rodenburgs te maken?!? Overigens was het eerste seizoen van de Rodenburgs nu ook weer niet zo’n kijkcijferkanon dat heel Vlaanderen naar Kortrijk zal stormlopen voor een fandag.

Pleinschool enige school in België met vier sterren.

Zonder aan de verdiensten van de school afbreuk te willen doen maar hoeveel scholen uit België dienden zo’n project in bij dit zogezegd onafhankelijk bureau? Misschien waren het er in heel België maar twee: Kortrijk en Woluwe. Nergens ook een verduidelijking van wat die EFQM, die de sterren en labels uitreikt, nu precies is (EFQM staat voor ‘The European Foundation for Quality Management’). Het artikel wekt dan ook verkeerdelijk de indruk dat de Pleinschool beter onderwijs zou verstrekken dan andere scholen. Dat is dus larie. Die 4 sterren zeggen enkel iets over het MANAGEMENT  van de school. Theoretisch is het zelfs mogelijk dat de Pleinschool het slechtste onderwijs van Vlaanderen verstrekt. Een vergelijking die het misschien allemaal wat duidelijker maakt: het is niet omdat Je-Weet-Wel-Wie soms eens iets in een zelfverklaarde kwaliteitskrant pleegt dat hij ook een goed journalist is. Verre van, zelfs!

Ter informatie nog: in 1988 stonden de volgende bedrijven aan de wieg van EFQM in Hertoginnedal in Brussel: Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer and Volkswagen. Sommige van die bedrijven hebben zowel op sociaal vlak als op managementsvlak ook geen onbesproken reputatie.

Burgemeester wil niet betalen voor tunnel.

Voor een goed begrip: het gaat over die uitschuifbare tunnel die CVBA Kortrijk Voetbalt de KBVB beloofde te zullen plaatsen om aan een boete wegens wangedrag van enkele supporters tijdens de match tegen Zulte-Waregem te ontsnappen. In een vorig artikel in Het Nieuwsblad schreef Freddy Vermoere dat die boete 1000 euro bedroeg. Dat had hij van voorzitter Joseph Allijns, advocaat en in zijn functie niet zo goed met cijfers. Dat komt wel meer voor bij advocaten. Ik schreef daar onder de titel ‘Voetbal en ethiek’ al een stukje over. Nu heeft CVBA Kortrijk Voetbalt dus een brief naar het stadsbestuur gestuurd met de vraag om die tunnel mee te financieren. Volgens Freddy Vermoere is waarnemend burgemeester Lybeer niet van plan om op die vraag in te gaan. Dat is natuurlijk nog wat anders dan niet betalen. Het stadsbestuur is tot nu toe immers altijd op vragen van CVBA Kortrijk Voetbalt ingegaan. Waarom zou het dat nu niet doen? Vermoere stelt ook aan niemand – niet aan Allijns en niet aan Lybeer –  de vraag die eigenlijk zou moeten gesteld worden: hoeveel kost die tunnel nu? En is het niet bijzonder grof van Allijns dat hij aan de KBVB belooft om iets te doen om aan een straf te ontsnappen en tegelijkertijd een derde partij – o.a. de stad Kortrijk – voor de kosten wil laten opdraaien? Nog een vraag die in dit verband door zowel Vermoere als de stad Kortrijk niet wordt gesteld: wat heeft CVBA Kortrijk Voetbalt gekregen voor de ‘transfer’ van Georges Leekens naar de nationale ploeg? Hoe zit het trouwens met die revisor die de stad aanstelde of zou aanstellen?