Archief voor augustus, 2012

Arme, arme Arne.

Posted in Vlugschriften, Woordenaars with tags , , , , on 31/08/2012 by Pär Ongeluck

Arne Vandendriessche, het jong politiek talent van de Open VLD van Kortrijk (dixit Vincent Van Quickenborne dan toch) meent dat de lijsttrekker van de Kortrijkse N-VA, Rudolf Scherpereel, harder zijn best zal moeten doen als hij burgemeester wil worden. Hij twitterde vandaag:

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd

Lijsttrekker #NVA #kortrijk zal toch meer zijn best moeten doen als hij burgemeester wil worden 🙂 #devragendepartij pic.twitter.com/4DC7O2lj

Arne verwijst daarbij naar de reactie van Rudolf Scherpereel van de N-VA op het voorstel dat op De Vragende Partij werd gedaan om een tramlijn aan te leggen tussen Kortrijk-centrum en Hoog-Kortrijk. Rudolf is waarschijnlijk niet zo handig met een computerklavier en typte per ongeluk een ‘b’ in plaats van een ‘n’ (zie: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/west-vlaanderen/Kortrijk/dvp). Ten behoeve van de luie lezer de reactie van Rudolf Scherpereel:

‘Het verbetereb van de verbinding tussen Hoog Kortrijk en het stadscentrum is een goede zaak. Bepaalde, vooral grote, agglomeraties maken daarvoor gebruik van een tram. Immers gaat het om een zeer grote investering. Vooraleer we verder gaan dient er nauwkeurig een kostenplaatje gemaakt worden en niet zoals in Hasselt waar het project een aderlating geworden is.’

Een zuivere typefout, dus,want de ‘b’ bevindt zich op een klavier net naast de ‘n’. Zo’n fout vind ik helemaal niet erg. Arne maakt zich er wel vrolijk over en grijpt die fout aan om de tegenstander een beetje belachelijk te maken. Diezelfde Arne Vandendriessche twitterde een week geleden wel het volgende:

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd

Che Guevara draait hem om in z’n graf. pic.twitter.com/mXHfvyoR

Dat is geen miezerige typefout maar een zuivere taalfout, Arne! Als je ooit wil verkozen worden, zal je nog veel en veel harder je best moeten doen! Nog harder dan Rudolf. En waarom horen we Arme Vandendriessche nooit als het over het taalgebruik van pakweg De Clerck gaat? Of Van Quickenborne? De blog van de oude De Clerck is op taalkundig vlak zelfs ronduit om bij te huilen (voor zover er van inhoud sprake is, is het zo mogelijk nog erger).

Iemand op een typefoutje ‘pakken’, is laag en vertelt meer over diegene die er aanstoot aan neemt dan over diegene die de fout maakt. Het typeert wel Arme Vandendriessche.

Advertenties

Academisch Liegen.

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , , , on 29/08/2012 by Pär Ongeluck

Vandaag publiceerde Kris Vanhee een uitermate boeiend artikel op de website van Het Nieuwsblad over de bijeenkomst van de K35, de uitverkoren jongeren van Arne Vandendriessche. (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120827_00272917). Dat artikel is zo boeiend om twee redenen.

De eerste reden is dat het artikel een perfecte illustratie is van hoe de pers in Kortrijk werkt. Of niet werkt. Vanhee schreef namelijk een stuk over een onderwerp dat op het K35-debat van vorige week niet eens aan bod kwam: allochtone jongeren willen een eigen religieus centrum in Kortrijk. Werd dus met geen woord over gerept op het K35-debat! Toch slaagt Vanhee erin om daar een artikel over te brouwen. Dat is wel bijzonder sterke journalistiek werk van onze topverslaggever! Het roept meteen ook ernstige vragen op naar wat er dan eigenlijk wel nog waar is van wat er in die Fabeltjeskrant geschreven staat. Anderzijds kan ik ook wel wat begrip opbrengen voor de getormenteerde krantenjongen. Het debat van de K35 verliep namelijk achter gesloten deuren; pers en publiek werden buitengesloten. Daardoor oogsten Vandendriessche en zijn kompanen ook een beetje wat ze hebben gezaaid. Je kunt Vanhee dan ook niet verwijten dat hij een poging heeft ondernomen om informatie aan één aan de deelnemers te ontfutselen. Dat gebrek aan openheid bij Vandendriessche en zijn academische lakeien – zowel over de selectie van de deelnemers als over de selectie van de onderwerpen en op het debat zelf – heeft een bijzonder ranzig, bijna dictatoriaal kantje.

De tweede reden waarom het artikel van Vanhee desondanks zo interessant is, is omwille van de reacties. Nicolas Bouteca reageerde zelfs twee keer op het artikel van Vanhee. Nicolas Bouteca is één van de twee academici die Arne Vandendriessche (Open VLD) bijstaan bij de uitwerking van zijn persoonlijke marketingcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, de K35. In zijn eerste reactie merkte Bouteca heel terecht op dat ‘een religieus centrum op zich een interessant voorstel voor Kortrijk is, maar dat niet ter sprake kwam op K35 van donderdag 23/08’. Ik was er niet persoonlijk bij, dus ik kan het niet bevestigen of ontkennen, maar op basis van het verslag van het debat is dat waarschijnlijk een heel terechte opmerking.

De tweede reactie van academicus Bouteca op het artikel van Vanhee is van een heel andere orde. Vanhee schreef in zijn artikel tot drie maal toe dat K35 een ‘burgertop’ is, op ‘initiatief van’ of ‘georganiseerd door Arne Vandendriessche’. Bouteca is het daar duidelijk niet mee eens en reageert: ‘K35 is bovendien een initiatief dat uitgaat van jongerenkandidaten van alle partijen uit Kortrijk’.  Huh?!? Een initiatief dat uitgaat van jongerenkandidaten van alle partijen uit Kortrijk?!?  Dat is nieuw. Een pertinente leugen ook. Of zit die Bouteca soms aan de verboden middelen? In academische kringen en de omgeving van Van Quickenborne niet zo ongewoon.

Het oorspronkelijk initiatief voor K35 kwam wel degelijk van één iemand: Arne Vandendriessche. En Arne Vandendriessche is een politicus, ook dat is een feit. Bouteca ontkent dat nu, blijkbaar. Voor Bouteca is het een politiek geïnspireerd initiatief dat uitgaat van alle politieke partijen. Wat was dat ook weer van die academici en die ivoren torens? En als K35 dan toch een initiatief is van de jongerenkandidaten van ALLE partijen, waarom maken die andere partijen er dan geen reclame voor, Nicolas?!? Denk toch eens heel even na, man! Dat mag voor een academicus toch geen probleem zijn, veronderstel ik.

Arne noemde zijn initiatief zelf – volkomen onterecht – een ‘burgerinitiatief’. Wat het helemaal nooit geweest is. Lees in dit verband wat Arne Vandendriessche zelf op de website van de Open VLD op 8 juni – de dag van de aftrap van K35 – schreef (zie: http://www.openvld.be/News.aspx?nid=393a9eb0-13d9-4901-8d1c-90ab3123690d&id=50b33ce6-ff40-4bef-8c88-b07877f2ec22#anchor). Of lees er de krantenartikels op na die er naar aanleiding van de lancering van K35 werden gepubliceerd (zie daarvoor het persoverzicht op de website van K35: http://www.k35.be/pers/). NERGENS is daar sprake van ‘een initiatief dat uitgaat van alle partijen uit Kortrijk’, zoals academicus – krijg je die titel tegenwoordig misschien gratis aangeboden bij aankoop van een pak waspoeder of ontbijtgranen? – Bouteca beweert. De ‘stuurgroep van politici’ kwam pas een maand later. Tot enkele dagen geleden stond de brief waarmee Arne en zijn trawanten de politieke partijen uitnodigden trouwens nog op de website van K35 te lezen. Nu is die wel verdwenen. Arne Vandendriessche en zijn academische meelopers zijn niet zo op openheid gesteld, zoveel is wel duidelijk. De namen van de deelnemers werden trouwens ook nog niet gepubliceerd. Dat zou oorspronkelijk begin juli gebeuren. Toen dat niet lukte, werd het ‘begin augustus’. Nu is het eind augustus en zijn de namen nog niet bekend. De openheid die burgerinitiatieven normaal kenmerkt is bij de K35 van Vandendriessche volledig zoek. Geen openheid over de selectieprocedure, geen openheid over de keuze van de onderwerpen en geen openheid op het debat. Als dat de ‘nieuwe politiek’ moet voorstellen dan bedank ik daar feestelijk voor. ‘Shame’ heeft tot niets gediend, Felix en Thomas! Dat juist die twee zich nu voor de kar van K35 spannen is ook veelbetekenend. En triest.

K35 is geen burgerinitiatief, zoals Vandendriessche aanvankelijk overal rondbazuinde; zelfs Bouteca geeft dat nu toe. Hij noemt het ‘een initiatief dat uitgaat van jongerenkandidaten van alle partijen’. Daarmee slaat de academicus de bal weer mis want het initiatief gaat uit van EEN kandidaat van 1 partij, met name de Open VLD. Waarom komt men daar niet eerlijk voor uit?!?

Op zich heb ik niet zoveel tegen het initiatief van Arne Vandendriessche maar zijn manier van werken roept zoveel vragen op dat hij iedere geloofwaardigheid verliest. En dat is jammer. Maar eigenlijk was het Arne ook nooit echt om die jongeren te doen maar uitsluitend om zijn eigen naambekendheid. Maar dat zullen Vandendriessche en zijn medestanders dus nooit toegeven. Arme Vandendriessche, dus.

Alweer ontmaskerd!

Posted in writers blog on 24/08/2012 by Pär Ongeluck

Nadat ik eerder al werd ontmaskerd als een gefrustreerd journalist van Het Nieuwsblad en een ontevreden medewerker van de VDAB, heeft Louis Janart, autoverkoper, Twitteraar en één van de uitverkorenen van de K32 van Arme Vandendriessche, uitgevogeld dat ik, Pär Ongeluck, in werkelijkheid Wouter Vermeersch ben, de achtentwintigjarige oprichter van Cleantec en ook al een uitverkorene van de K32. Louis bazuint het op Twitter uit:

Louis Janart ‏@LouisJanart

Bij deze werd (indien nog niet gebeurd) de auteur vd blog Pär Ongeluck uit #Kortrijk ook ontmaskerd

24 augustus 12 om 9:05

Even later volgt dan nog een kleine toelichting door hokjesdenker Louis Janart, die als autoverkoper toch het verschil tussen links en rechts zou moeten kennen:

Louis Janart ‏@LouisJanart

@JayQueue De v alle nuance ontbrekende en extreem rechts sprekende @WouterVermeersc. Geen groot gemis indien niet gekend. 🙂
24 augustus 12 om 9:07

Ziezo, nu weet u dat ook weer! Wie nog iets meer over mij wil weten, verwijs ik naar ‘mijn’ website: http://www.cleantectrade.com/?page_id=22

De K35-K1-K2=K32.

Posted in Vlugschriften, writers blog with tags , , on 23/08/2012 by Pär Ongeluck

De K35 van Arne Vandendriessche is, gezien de aanwezigheid van niet-Kortrijkenaar Felix De Clerck, eigenlijk maar een K34. Maximum. Tenzij er nog andere ‘vreemdelingen’ op die niet-representatieve vergadering aanwezig waren. In voorkomend geval: waarom? Zo nee: waarom niet? En: waarom De Clerck dan wel en geen anderen?

Nog iets anders dat vragen oproept: de pers en het publiek mochten bij de debatten niet aanwezig zijn. Wat valt er dan te verbergen? En is dat beschamend gebrek aan openheid – dat ook al bij de selectie van de uitverkorenen werd tentoongespreid – dan tekenend voor die ‘nieuwe politieke cultuur’ waar Arne Vandendriessche en zijn vriendjes voor pleiten? Arme Vandendriessche lijkt verdorie wel een bastaardzoon van de oude De Clerck!

Aanvullingen:

Het eerste item, veiligheid, werd gereduceerd tot een stemming over pro of contra intelligente camera’s. 17 stemden voor, 16 tegen. Samen 33. Dat slankt de K34 nog verder af naar K32 (De Clerck telt niet mee). Twee ‘geïnteresseerde’ jongeren ook die, als volleerde, ‘volwassen’ politici, hun kat stuurden? Of waren er 2 onthoudingen? Geen klinkende overwinning voor de voorstanders van camera’s in ieder geval.

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd

#K35 Thema 1: veiligheid. Pro 17. Contra 16. Intelligente camera’s.

23 augustus 12 om 19:47

Tweede thema: leefomgeving. Het ‘debat’ schijnt blijkbaar over een tramverbinding tussen Hoog Kortrijk en het centrum te gaan; 25 voor en 8 tegen. Er blijken inderdaad twee afwezigen te zijn. Het debat over de tram werd door 6 mannelijke en 1 vrouwelijke deelnemer gevoerd. Mooi verdeeld. Geen enkele tiener ook. Of zijn dat voor Arne en co. nog kinderen, die moeten knikken en zwijgen?

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd

#K35 thema 2. Leefomgeving. Tramverbinding Hoog-Kortrijk – centrum. Pro 25. 8 tg. Ter verduidelijking. 2 personen niet opgedaagd. plenum: 33

23 augustus 12 om 20:04

Thema 3: Inspraak, herleid tot ‘referenda over infrastructuurwerken’. Pro 21, contra 12.

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd

#K35 thema 3. Inspraak. Referenda voor infrastructuurwerken. Pro 21. Contra 12.

23 augustus 12 om 20:27

Op de deelnemerslijst staan 2 VOKA-vrouwen: Astrid De Clerck en Joke Verbeke. Voorwaar een afspiegeling van de jongerenpopulatie van Kortrijk!

Thema 4: Wonen. De discussie wordt uitgehold tot het herinvoeren van renovatiepremies of niet.

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd

#K35 Thema 4. Wonen. Renovatiepremies herinvoeren. Pro 21. Contra 12.

23 augustus 12 om 21:15

Thema 5: samenleven. Eigenlijk een debatje over uitgangsleven in of buiten de stad. ‘Verrassend’ dat iedereen kiest voor de ‘actieve binnenstad’. Een discussie die er eigenlijk niet toe deed. Wat men vooraf toch had kunnen inschatten.

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd

#K35 thema 5. Samenleven. Herlocaliseren uitgangsleven of actieve binnenstad. Iedereen actieve binnenstad.

23 augustus 12 om 21:36

Ziezo, dat was het dan. Toch wel opvallend hoe alle thema’s systematisch werden verengd naar één enkel deelaspect(je). Als dit de manier is waarop politieke discussies in de toekomst in deze stad zullen worden gevoerd, is er duidelijk geen verandering, laat staan verbetering, in zicht. Allemaal bedroevend voorspelbaar ook. Enige troost – voor zover dat een troost kan zijn – is dat de ‘geëngageerde jongeren’ na afloop allemaal gelukkig waren.

Pesten in het Verre Westen.

Posted in Persweeën., Woordenaars, writers blog with tags , , , , on 22/08/2012 by Pär Ongeluck

Sedert Stefaan De Clerck duidelijk maakte dat Hij en Hij alleen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de kopman van de CD&V is, kwam Lieven Lybeer nog nauwelijks in de (geschreven) pers aan bod. Nee, als er weer één of andere idiotie moest verkondigd worden, haalde Stefaan De Clerck die eer de laatste maanden autoritair naar zich toe. Een rol die Hem overigens op het lijf geschreven staat. Mijn verwondering was dan ook niet gering toen er op 9 augustus een artikeltje in Het Nieuwsblad werd gepubliceerd met Lieven Lybeer in de hoofdrol (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120809_00252870). Een geval van dissidentie binnen de CD&V? Of toch een slinkse zet van de oude De Clerck om Lybeer voor schut te zetten?

Heel ongebruikelijk staat er bij het artikel in Het Nieuwsblad over pesten op het werk geen auteur vermeld, wat er zou kunnen op wijzen dat het een ingezonden stuk betreft. Die indruk wordt nog versterkt door het feit dat er twee kemels van dt-fouten in het artikel voorkomen, wat de verdachten tot twee categorieën herleidt: plaatselijke journalisten en politici. Twee groepen die beroepshalve veel met taal te maken hebben maar slechts uiterst zelden een min of meer foutloze tekst kunnen schrijven. Dat illustreert de oude De Clerck heel regelmatig op Zijn verkiezingspropagandablog, die doorspekt is met taalfouten (Marc Lemaitre (SP.a) toont op zijn blog al jaren dat het anders kan nvdr). Soit, voor het eerst in de geschiedenis krijgen we dus een anonieme winnaar in de wisselbeker ‘woordenaar van de maand’. Tenzij we die aan de krant in het algemeen uitreiken, natuurlijk.

Inhoudelijk is het werkstuk in de krant van hetzelfde bedenkelijke niveau als we van lokale journalisten en politici gewoon zijn. Lieven Lybeer laat in het artikel zijn licht eens over ‘pesten op het werk’ schijnen. Volgens eigen zeggen heeft de man, in de 15 jaar die hij in het ACV werkte, toch wel enige ervaring met het fenomeen. Lybeer ziet zelfs een oplossing en maakt meteen duidelijk waarom de oude De Clerck zijn lichtend voorbeeld is. Niet gehinderd door enige kennis van zaken pleit Lybeer er namelijk voor ‘om pesten op het werk op te nemen in de lijst van dwingende redenen. Dat is vreemd want zo’n lijst bestaat niet eens. Weet Lybeer dan echt niet dat een dwingende reden, indien geprotesteerd, altijd aan de beoordeling door een rechter onderworpen is?!? Dat is ronduit hallucinant voor iemand die beweert dat hij ’15 jaar de belangen van werknemers verdedigde’….

Net als de oude De Clerck heeft partijgenoot Lybeer lak aan de principes van de rechtsstaat. Hij wil dat ‘iemand die terechtstaat voor pesten op het werk schuldig wordt bevonden tot hij zijn onschuld heeft bewezen‘. Die omkering van de bewijslast is complete waanzin. Ja, zelfs gevaarlijk. Je reinste populisme ook.  ‘Onschuld’ kan je namelijk nooit bewijzen. ‘Schuld’ daarentegen (soms) wel. En het is maar goed dat daar een onafhankelijke partij – een rechter – moet over oordelen. Zoals Lybeer het stelt veroordeelt het slachtoffer de dader nog voor er van een proces sprake is en wordt hij op die manier in feite tegelijkertijd rechter en partij. Onvoorstelbaar dat iemand die zichzelf als een democraat profileert, zoiets dwaas voorstelt. Dat kan alleen in Kortrijk.

Pijnlijk.

Posted in Persweeën. with tags , , , , , on 20/08/2012 by Pär Ongeluck

In de zelfverklaarde kwaliteitskrant ‘De Standaard’ staat vandaag een artikeltje over de komende gemeenteraadsverkiezingen (zie: http://www.standaard.be/extra/sjerp). De voltallige redactie van de krant doet daarin een vertwijfelde poging om nog wat meer lezers kwijt te spelen door Marniek Debruyne tot lijsttrekker van de Kortrijkse N-VA te bombarderen. Een kemel die, gezien de stoelendans bij de N-VA,  al een paar keer achterhaald is, maar waarvan de politieke redactie van De Standaard dus niet op de hoogte blijkt te zijn. Nu, ja, zo verwonderlijk is dat nu ook weer niet als je weet dat De Standaard voor zijn regionale berichtgeving beroep doet op de journalisten van Het Nieuwsblad en die worden dan weer gedreven door een combinatie van domheid en luiheid. De Standaard profileert zich hiermee inde eerste plaats als de krant voor de betere kattenbak. Is ook geschikt voor (de betere?) aardappelschillen. Een zoveelste dieptepunt in de lokale journalistiek.

Alweer een wereldprimeur voor Kortrijk.

Posted in De Bijlage., Persweeën. with tags , , , , on 18/08/2012 by Pär Ongeluck

Nadat Kortrijk, hoofdstad van creatie, innovatie en design, de wereld eerder al de weg toonde met winkelwandelstraten, binnenstedelijke shoppingcentra, pestpolitie, straatverboden en stedelijk georkestreerd lawaai in parken, pakt onze stad alweer uit met een nieuwe uitvinding: de camera met godsdienstherkenning.

Uitvinder van het systeem, Georg Barbary – nee, hij heeft zijn naam NIET gestolen! – van het Vlaams Belang, afdeling Kortrijk, geeft tekst en uitleg: “Kijk, eigenlijk is dit niets meer dan de toepassing van een eeuwenoud systeem van discriminatie op grond van uiterlijke kenmerken, dat wij nu met de modernste technologie geperfectioneerd hebben. Waar wij tijdens de laatste, jammerlijk verloren oorlog, nog de broek moesten afstropen om te zien of iemand Jood was of niet, zijn wij er nu in geslaagd om, met behulp van onze camera voorzien van de gepatenteerde godsdienstherkenningssoftware, met 99,9999999% zekerheid vast te stellen of iemand joods of hindoeïstisch is of de leer van Mohammed, Buddha, Krishna aanhangt of niet. Bij katholieken, doopsgezinden, remonstranten, gereformeerden, orthodoxen en andere christenen ligt dat nog iets moeilijker omdat er bij die groep een hemelsbrede kloof ligt tussen wat ze zeggen en wat ze doen, maar ook voor dat probleem hopen wij heel binnenkort een oplossing te kunnen bieden.”

Stefaan De Clerck, burgemeester van de hoofdstad van creatie, innovatie en design en groot voorstander van camera’s allerhande, lacht wat zuur als wij Hem op de innovatie van Barbary attenderen. “Eigenlijk hebben die van het Vlaams Belang dat idee van mij gepikt”, meesmuilt Hij. “Oorspronkelijk maakte dat soort camera’s deel uit van Mijn tienpuntenplan ter beveiliging van Kortrijk, maar omdat dit project toen technisch nog niet helemaal op punt stond, heb Ik het maar afgevoerd, waardoor Mijn plan herleid werd tot een negenpuntenplan. Je kunt dus zonder problemen stellen dat wij dat in ‘Kortrijk Samen’ hebben gedaan.” herpakt De Clerck zich. “Er moet uiteraard wel nog even bekeken worden of die camera van het Vlaams Belang daar wel màg hangen – ik heb even op de site van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer gekeken en daar is blijkbaar geen enkele aangifte van een camera op het adres Sint-Jorisstraat 8 te Kortrijk – maar dat is een verwaarloosbaar detail. Zoals je weet trek Ik Mij toch niet te veel aan van die verstikkende wettelijke voorschriften, die iedere innovatie fnuiken. Ik vermoed dan ook dat ik deze zaak tegen 14 oktober nog geregeld krijg. De echte Kortrijkenaren mogen Mij alweer dankbaar zijn.”

zie ook: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120817_00261729