Archief voor oktober, 2013

Kortrijk investeert in stilstand.

Posted in Verkeer(d), writers blog with tags , , , , , on 30/10/2013 by Pär Ongeluck

Volgens het vorige en het huidige stadsbestuur – niets nieuws onder de zon, maakt u zich geen illusies – krijgen we binnen enkele jaren, als AZ Groeninge en Barco op volle capaciteit beginnen te draaien, op ’t Hoge te maken met een heus verkeersinfarct. En dus investeert de stad Kortrijk in parkeerfaciliteiten ten behoeve van twee private ondernemingen. Kostprijs nog onbekend. Maar goedkoop zal het niet worden, wees daar maar zeker van.

Tegen volgende zomer komen er op de parking Broeltorens 8 parkeerplaatsen voor mobilhomes. Kostprijs begroot op 75.000 euro.

De huidige stadsbestuurders roepen graag uit dat Kortrijk een fietsstad is. Of op zijn minst toch – dankzij hen, uiteraard – een fietsstad aan het worden is. En dus injecteert de stad Kortrijk duizenden euro’s in….fietsparkeerplaatsen.

De schepen van Mobiliteit mag zijn titel zo stilaan wel vervangen door ‘schepen van Immobiliteit’, want dat is waar hij in werkelijkheid meest mee bezig is.

Als we Dirk Vandenberghe van Het Nieuwsblad mogen geloven – en wie zijn wij om aan het woord van een journalist te twijfelen? – gaat het stadsbestuur 8 van die fietstrommels plaatsen, een geautomatiseerde en beveiligde buurtparking in de Passionistenlaan bouwen, de overkapping van zes bestaande fietsstallingen vernieuwen, 7 nieuwe overkappingen elders in de stad realiseren en een Park&Bike zone op de parkings Appel en Broel uit de grond stampen(kostprijs onbekend tot nu toe). Dat Park&Bike-ding veronderstelt dus ook dat daar fietsen ter beschikking zullen staan. Niet gratis, wellicht. Wie een beetje tussen de regels leest, merkt dat er in al die plannen van de schepen van Immobiliteit GEEN bijkomende parkeerplaatsen zijn voorzien aan het station. Kwestie van de treingebruikers te stimuleren om het openbaar busvervoer te gebruiken, waarschijnlijk. De laatste weken worden overigens al 18 plaatsen in de fietsstalling aan de de achterkant van het station voorbehouden voor zelden of nooit gebruikte Blue Bikes. En dan maar briefjes aan de fietsen hangen als die ergens staan waar ze eigenlijk niet horen te staan….

In totaal komen er in Kortrijk – 8 fietstrommels voor telkens 5 fietsen en een overdekte, geautomatiseerde en beveiligde buurtparking voor 16 fietsen – zegge en schrijve, 56 mogelijkheden om je fiets te stallen bij (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131027_00811480). Allemaal eigenlijk voor buurtbewoners. Kostprijs: 8 keer 3.600 euro voor aankoop en installatie van de fietstrommels (plus jaarlijks 1000 euro onderhoud, 27.710 euro voor de nieuwe fietsstalling in de Passionistenlaan (en jaarlijks 4.346 euro voor onderhoud), 6 nieuwe overkappingen die tussen de 6.500 en 7.500 euro kosten. Totaal: 98.510 euro (voor de muggenzifters onder u: ik heb de kostprijs van de nieuwe overkappingen berekend op de gemiddelde prijs, zijnde 7.000 euro). Niet meegerekend: Park&Bike Appel en Broel, kostprijs van de overkappingen die vervangen worden en jaarlijks onderhoud van de 9 fietstrommels en de nieuwe fietsstalling in de Passionistenlaan (13.346 euro per jaar). Voor 56 bijkomende fietsstallingen. Er zijn echter ook inkomsten, zo merkt de kritische onderzoeksjournalist in de lezer op. Ja, inderdaad. De gebruikers van de fietstrommel in de Graaf Boudewijn IX-laan betalen nu – dankzij Europa? – 5 euro waarborg. Aan 5 fietsen per trommel brengt dat niet minder dan het exorbitante bedrag van 25 euro op. Tel uit je winst!

Uiteraard is er niets tegen het verhogen van het comfort van de fietsende bewoners en gaat het één niet zonder het andere – wie (met de fiets) rijdt, moet toch ook ooit eens stoppen en zijn fiets ergens stallen – maar de stad Kortrijk volgt hiermee een toch wel heel naïeve redenering: wie in Kortrijk zijn fiets veilig en droog kan parkeren, zal de fiets voor zijn verplaatsingen binnen de stad ook meer gaan gebruiken en zo zullen er minder auto’s in de stad zijn. Ondertussen doet men alle moeite van de wereld om shoppers van ver buiten de stadsgrenzen aan te trekken. En die komen echt niet met de fiets, hoor. Het (im)mobiliteitsbeleid in Kortrijk hinkt al van oudsher op teveel verschillende gedachten en daarom werkt het ook niet. De echte fietsinfrastructuur- veilige fietspaden en niet nog meer van die levensgevaarlijk en onduidelijk fietssuggestiepaden – is en blijft in Kortrijk meer dan ondermaats. En daar wordt weinig of niet in geïnvesteerd. In plaats van echte maatregelen te treffen om het autoverkeer in het centrum (maar ook daarbuiten) sterk te ontraden en te investeren in een degelijk en veilig fietsnetwerk doorheen heel de stad, en deftig openbaar vervoer, pompt het stadsbestuur van Kortrijk wel tienduizenden (Europese?) euro’s in (fiets)stallingen voor enkele bewoners. Mooi (nou, ja), maar totaal inefficiënt. Weggegooid geld, eigenlijk. Uiteraard zijn die bewoners zielsgelukkig met hun bijna gratis fietsstallingen: geen fietsen meer in de gang of aan de gevel, een droge fiets, minder vuil in huis, minder diefstallen en geen garage moeten huren. Wat kan een mens nog meer wensen? Veilige fietspaden en veel minder auto’s, misschien? Een doordacht, samenhangend en consequent mobiliteitsbeleid, wellicht? Ach, ga toch fietsen, man!

Om te bewijzen dat hij echt totaal geen visie heeft op en geen fluit verstand heeft van mobiliteit, stuurde de oppergaai van Kortrijk, Vincent ‘Duck’ Van Qackenborne gisteravond laat, via Twitter, nog volgende boodschap de wereld in:

Kortrijk investeert parkeergeld in veilige fietsstallingen. De auto betaalt voor de fiets. Welke stad/gemeente volgt?

Mobiliteit gaat NIET in de eerste plaats over centen en financiering. Wel over wat je met je maatregel wil bereiken. Die ‘veilige fietsstallingen’ van het stadsbestuur zijn er enkel voor de 56 fietsen van de bewoners. Met deze maatregel zal er dan ook niet één auto minder door Kortrijk rijden.

Advertenties

Verkeerd geparkeerd (11).

Posted in Persweeën., Verkeer(d), writers blog with tags , , on 28/10/2013 by Pär Ongeluck

Bijna vier jaar geleden voorspelde ik het al: parking Appel wordt betalend (https://perongeluck.wordpress.com/2010/01/21/wordt-parking-appel-straks-ook-een-betaalparking/). En zie, nu is het dan zover. Het staat in de krant en dus is het waar (zie het artikel dat Dirk Vandenberghe vandaag in Het Nieuwsblad pleegde: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20131027_00811480). Een beetje een kwalijke gewoonte van dit stadsbestuur, trouwens, om de persjongens nog voor de gemeenteraad in te lichten, maar soit. Enerzijds een grote borst opzetten over ‘participatieve democratie’ en tegelijkertijd de gemeenteraad voor voldongen feiten stellen. Niet dat het iets zou veranderen, hoor, maak je daar maar geen illusies over.

De tripartite beweerde bij haar aantreden nog dat de belastingen in Kortrijk in geen geval zouden toenemen. De lasten voor de burger zijn, mede door dergelijke ingrepen, ondertussen toch wel aardig gestegen. Kortrijkwatcher heeft in dat verband enkele interessante stukken geschreven (zie :http://kortrijkwatcher.be/, rubriek ‘belastingen’). Stukken die uiteraard nooit de pers halen wegens ‘te technisch’ of ‘niet interessant voor de lezers’ of nog een andere drogreden. Luiheid en domheid zijn de werkelijke redenen.

Met dank aan de anti-belastingpartij Open VLD (maar ook de meelopers van SP.A en N-VA) mogen de pendelaars die voor dag en dauw hun wagen op de Appel achterlaten, dus weer op zoek naar een andere plek om hun voertuig te stallen. Of weer eens (diep) in de buidel tasten, natuurlijk. In de wijde omgeving van het station rest er de pendelaar zo bijna geen enkele parkeerplaats meer waar men nog gratis kan parkeren. Ik vermoed dat het huidige stadsbestuur op deze manier het ‘gebruik van het openbaar vervoer wil stimuleren’. In dat verband schreef schreef Isabel Cossement, communicatiedeskundige Directie Mobiliteit en Infrastructuur mij op 9 februari 2009 nog het volgende (zie https://perongeluck.wordpress.com/2009/02/12/verkeerd-geparkeerd/): De terechte vraag is waar de langparkeerders dan terecht kunnen. In de eerste plaats is het de bedoeling om treinpendelaars zoveel mogelijk te stimuleren om met het openbaar vervoer of met de fiets naar het station te laten komen, bijvoorbeeld door op te stappen in een van de stations in de omgeving van Kortrijk. Het spreekt vanzelf dat dit niet voor iedereen een oplossing is. In de toekomst zal er n.a.v. de herinrichting van de stationsomgeving op het Conservatoriumplein een ondergrondse parkeergarage komen waar treinpendelaars hun wagen kwijt kunnen. In afwachting daarvan kunnen treinpendelaars terecht op het Conservatoriumplein of op de gratis parking Appel. Bijna vijf jaar later is er nog altijd geen ‘herinrichting van de stationsomgeving’ en geen ‘ondergrondse parkeergarage waar treinpendelaars hun wagen kwijt kunnen’. En parking Appel wordt heel binnenkort betalend. 

Het Kortrijks verkeersbeleid is niets meer dan een lappendeken van kleine maatregelen en mist, zoals ook de rest van het beleid, een voldragen, samenhangende en gemotiveerde visie. Ook op dat vlak verschilt de huidige coalitie in niets van de vorige.

Referendum over GrAS!

Posted in De Schijnveiligheid, Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , , on 28/10/2013 by Pär Ongeluck

Volgens de niet bij referendum maar wel volgens andere democratische principes aangeduide narrenkoning van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, komt er in zijn stad een ‘bindend online referendum over gras afrijden op zondag’ (bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131027_00812157). Volgens het huidige politiereglement mag dat immers niet en zou zoiets met een GAS-boete kunnen worden bestraft. Dat grasreferendum is een van de resultaten van de jongerenconsultatie van de voorbije zaterdag. Een zoveelste goedbedoelde poging van het stadsbestuur om burgers bij het beleid te betrekken; voor alles echter een manier om tegen 2018 een solide machtsbasis uit te bouwen. Wat bij al die Kortrijkse burgerparticipatie opvalt is dat het nooit om fundamentele zaken gaat maar altijd over cosmetische ingrepen. Het referendum dat nu wordt aangekondigd, is daar een uitstekend voorbeeld van: het gaat niet over GAS maar over gras.

Dat  ‘bindend online referendum’ (dixit Het Nieuwsblad) zou overigens wel eens moeilijker kunnen worden dan Van Quickenborne en zijn vazallen denken. Volksraadplegingen worden in Vlaanderen geregeld door artikel 205 van het Gemeentedecreet. Om rechtsgeldig te kunnen zijn, moet in Kortrijk minstens 10% van de bevolking aan het referendum deelnemen. Een 7.500 mensen, dus. Om te stemmen over gras afrijden op zondag….. Over de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum en het daarbij horende zondagswerk – ook gras laten afrijden door een zelfstandig tuinier? – besliste het college van burgemeester en schepenen volkomen eigenmachtig, maar over gras afrijden op zondag wil men een volksraadpleging houden. Veel hypocrieter kan het toch niet meer worden. Op Twitter noemde CD&V’er Felix De Clerck het heel toepasselijk ‘publiciteitsparticipatie’ en een ‘therapeutische sessie over GAS’.

Felix De Clerck ‏@F3lixDeClerck1u

Zucht. Referendum over gras afrijden. Waarom niet over het sluiten van het broelmuseum? #PubliciteitsParticipatie http://bit.ly/1ajwXyK 

en

@AxelWeydts een therapeutische sessie over gas. 🙂 Kan geen kwaad, maar ook niet meer gewicht aan geven dan dat. #stoken 😉

Het valt trouwens op dat de meest eminente verdedigers van GAS – de houders van een partijkaart van de SP.A, OpenVLD en N-VA – GAS verdedigen met waardeloze gezagsargumenten. Zo laat ene Axel Weydts via Twitter aan Felix De Clerck weten dat het hoofd van de studiedienst van het ACW voor het Kortrijkse initiatief is.

Axel Weydts ‏@AxelWeydts2u

Hopelijk krijgt oproep van hoofd studiedienst ACW veel navolging! https://twitter.com/sandrarosvelds/status/394172995645997056 …

en

Axel Weydts ‏@AxelWeydts2u

@F3lixDeClerck Het zal nooit goed zijn zeker voor u. Kan er mee leven. It’s the duty of the opposition…

Dat is dus de manier waarop Weydts in discussie gaat: hij gebruikt geen inhoudelijke argumenten maar probeert de tegenstander onderuit te halen met zaken die op zich niets met de zaak te maken hebben. Bijzonder zwak maar niet verwonderlijk. Weydts ‘vergeet’ ook te vermelden dat het hoofd van de studiedienst van het ACW in eigen naam twittert. Misschien verkeerde de voorzitter van de studiedienst van het ACW zelfs in de waan dat men het in Kortrijk over het wezen van GAS had. En al was het de paus, dan nog is de mening van de voorzitter van de studiedienst van het ACW geen enkel argument pro of contra. Het is niets meer dan een mening. Tegenstanders van GAS, zoals Jan Nolf (zie zijn website en laatst nog in Knack: http://www.knack.be/nieuws/belgie/3-redenen-om-tegen-gas-boetes-te-blijven/article-opinion-113248.html), geven – anders dan Weydts en zijn kornuiten – wel altijd argumenten die steek houden. Maar die worden door schijndemocraten à la Weydts gewoon van tafel geveegd. Daar luisteren zij zelfs niet eens naar. Van Quickenborne en Weydts schromen er zich zelfs niet voor om de voorzitter van de Kortrijkse Jeugdraad als ‘argument’ voor hun kar te spannen:

VincentVQuickenborne ‏@VincentVQ4u

Na GAS-debat in Kortrijk zegt voorzitter vd jeugdraad Merel Gruwez: ‘We moeten stoppen met de negativiteit rond GAS-boetes te versterken.’

en

Axel Weydts ‏@AxelWeydts2u

@F3lixDeClerck En wat over de mening van voorzitter jeugdraad? https://twitter.com/AxelWeydts/status/394727969975185408 …

Nog eens: inhoudelijk draagt dit argument weer niets bij tot de discussie. Het is niets meer dan schaamteloze klantenbinding van Van Quickenborne en Weydts. Geef mij dan maar Felix De Clerck. Die reageert in dit debat nog vanuit een echte verontwaardiging en gebruikt echte argumenten. Waar Weydts en Van Quickenborne geen weg mee weten. En dus verlagen zij de discussie maar naar een lager niveau, naast de kwestie. Soms heeft Felix wel gelijk: zum Qotsen.

Naschrift: dat referendum zou volgens andere bronnen niets meer zijn dan een ‘online bevraging’, zonder bindend resultaat. Op zich maakt dat geen enkel verschil uit. Het blijft een bevraging over een futiliteit: over de essentie van GAS mag men zich in Kortrijk niet uitspreken. Niet in een bindende volksraadpleging en niet in een niet bindende ‘online bevraging’. Wel over gras. Overigens zijn niet-bindende online bevragingen een pak ondemocratischer dan referenda. Waarmee de coalitie nog maar eens heel duidelijk maakt dat ze eigenlijk lak heeft aan de mening van de burger: we vragen wel jouw mening, maar als die niet overeenkomt met onze mening, voelen we ons er niet door gebonden. Felix De Clerck had overschot van gelijk met zijn ‘therapeutische sessie’.

De Slimste Sos.

Posted in De Bijlage. on 26/10/2013 by Pär Ongeluck

Zaterdagavond was er weer de quiz ‘De Slimste Sos’. Voor mensen die niet weten hoe dat in zijn werkt gaat, een woordje uitleg. Op een donkere najaarsavond komen alle sossen – niet te verwarren met socialisten – die zich slim wanen samen in een door de stad onderhouden gebouw, om onder het nuttigen van niet te schatten hoeveelheden alcohol, moeilijke antwoorden te verzinnen op eenvoudige vragen. Op het einde van de avond worden de namen van alle deelnemers in een urne gestopt die met rode zegellak wordt verzegeld waarna men naar aloude sossentraditie naar Johan Vande Lanotte belt die, afhankelijk van zijn humeur of de vooraf op zijn naam gestorte bijdragen, volkomen onafhankelijk beslist wie zich een jaar lang De Slimste Sos na hem mag noemen.

Kortrijkse GAStronomie: regelneverij in een zure saus.

Posted in De Schijnveiligheid, Persweeën., writers blog with tags , , on 26/10/2013 by Pär Ongeluck

Met een wervende tekst op de website van de stad Kortrijk riep de Kortrijkse rechts-liberale coalitie op 26 oktober een vergadering samen om te debatteren over de toepassing van GAS in Kortrijk (zie: http://www.kortrijk.be/nieuws/jouw-mening-over-gas). Niet toevallig op de dag dat er een nationale manifestatie tegen GAS werd georganiseerd. Kwestie van toch enkele, al te rabiate, fundamentele tegenstanders buiten te houden, wellicht. Overigens is het kalf toch al verdronken in Kortrijk: de discussie gaat in Kortrijk – mede dankzij o.a. gewezen Jongsocialisten als Weydts en Herrewyn – enkel nog over de toepassing van GAS en de eventuele verlaging van de leeftijdsgrens. Dat GAS verwerpelijk is omdat het raakt aan de fundamenten van de rechtsstaat, daar staat men in Kortrijk al lang niet meer bij stil.

De tekst op de website van de stad Kortrijk maakt al van in het begin duidelijk waar het de stad om gaat: ‘Al te vaak hekelen jongeren het feit dat ze geen inspraak krijgen in het debat over de toepassing van GAS-boetes’. Voor alle duidelijkheid: GAS werd al tijdens de vorige legislatuur ingevoerd. Nu gaat het enkel nog om het verfijnen en schrappen van enkele toepassingen. De repressieve ingesteldheid en de toepassing door de uitvoerende macht blijven m.a.w. overeind. Wie vol goede hoop naar de vergadering trok en daar eens zijn mening over GAS wilde uiteenzetten, is van een kale reis teruggekomen. Jongeren hekelen overigens niet het feit dat zij geen inspraak krijgen in het debat over de toepassing van GAS, zoals de steller van het artikel op de website ons wil laten geloven, maar wel dat zij geen inspraak krijgen over GAS zonder meer. De Raad van State, de Vlaamse Jeugdraad, de Kinderrechtencommissarissen, jeugdrechters en ALLE jongerenafdelingen van ALLE politieke partijen kantten zich tegen GAS. Zelfs de Jongsocialisten van Weydts en Herrewyn. In Kortrijk legde men al die bezwaren gewoon naast zich neer en voerde men GAS in. Zonder consultatie van de bevolking, laat staan jeugdigen. En nu mogen jongeren in Kortrijk zich dus buigen over de toepassing ervan. Een typisch voorbeeld van wat men hier onder ‘Kortrijk Spreekt’ verstaat: wij beslissen ‘en petit comité’ en jullie mogen dan wat over futiliteiten en excessen leuteren. Vergis u niet: Kortrijk wordt nog altijd geregeerd door Tsjeven en Farizeeën. Ze hebben alleen een ander pak aangetrokken.

De oproep van de stad Kortrijk was duidelijk tot jongeren gericht. In het Kortrijkse politieke jargon heette het dan wel dat ‘andere geïnteresseerden’ ook welkom waren maar door de keuze van de locatie was meteen al duidelijk dat de aanwezigheid van volwassenen eigenlijk geen prioriteit was. GAS richt zich in de praktijk overigens niet zo erg op jongeren. Volgens Steven Lecluyse had de voorbije 5 jaar slechts 22 van de 2300 GAS-dossiers in Kortrijk met minderjarigen te maken. Maar dat bewijst natuurlijk niets. Het is trouwens ook niet zo dat minderjarigen geen overlast berokkenen, zoals Lecluyse aan de hand van dat cijfer wil bewijzen. De enige juiste conclusie is dat jongeren zelden het voorwerp uitmaken van GAS-vaststellingen. Dat heeft wellicht even veel, zo niet meer, te maken met het optreden van de vaststellers dan met het gedrag van de jongeren zelf. Misschien volstaan die vaststellers ten aanzien van jongeren veel meer met een vermanende vinger, waar zij tegenover volwassenen veel makkelijker met een boete zwaaien. Blijft natuurlijk nog de vraag waarom het stadsbestuur zoveel moeite doet om een groep te bereiken die eigenlijk niet of nauwelijks betrokken is. Waarom nodigt men bijvoorbeeld niet eens al die mensen uit die al een GAS-boete gekregen hebben. Ik durf wedden dat men dan een heel ander verhaal te horen krijgt. De bijeenkomst van 26 oktober kan overigens moeilijk een succes worden genoemd. Hooguit een dertigtal geïnteresseerden. Voornamelijk ‘jongeren’ van meer dan vijfentwintig dan nog. Niet echt een representatief staal, me dunkt. Maar het stadsbestuur en de kranten zullen wel weer toeteren dat ze ‘de jeugd bij het beleid betrekken’ en zo. Het is toch o, zo makkelijk om de goegemeente (en de pers) een rad voor de ogen te draaien.

Eén van de besluiten van die bijeenkomst van niet-minderjarige jongeren is alvast dat de Kortrijkse jeugdraad mag beslissen over de al dan niet verlaging van de leeftijdsgrens. Even goed nadenken: een groep van geïnteresseerde, niet-minderjarige en niet-betrokken oudere jongeren geeft een volmacht aan een raad van georganiseerde jongeren om te beslissen of de leeftijdsgrens al dan niet wordt verlaagd. Waar is de stem van de wel betrokken minderjarigen in dit hele verhaal, eigenlijk?

Recuperatielogica.

Posted in Cijfers en Letters., Vlugschriften with tags , , , on 23/10/2013 by Pär Ongeluck

Nu het stadsbestuur de openingsuren van het stadhuis gefileerd, gerationaliseerd en geüniformiseerd heeft, wordt het misschien tijd om ook eens aan de openingsuren van de recuperatieparken te sleutelen.

In augustus 2010 verminderde het vorige stadsbestuur – met de Open VLD in de coalitie – het aantal openingsuren van de recuperatieparken van 92 uur naar 75 uur. Het toenmalige stadsbestuur noemde die chaotische ingreep, bijzonder verhullend, ‘een optimalisering van de dienstverlening’. Wie wil weten wanneer het dichtstbijzijnde recuperatiepark open is, moet er ofwel naartoe rijden en ter plekke vaststellen dat het gesloten is, ofwel eerst op de website van de stad Kortrijk kijken.  In feite maakten ze er gewoon een zootje van, waar je kop noch staart aan krijgt. Zoek er alsjeblieft geen logica achter want die is er gewoon niet. Eén ding staat wel vast: probeer niet op maandagen van je rommel af te raken want dan zijn alle containerparken in Kortrijk dicht. De maandag is anders wel de dag bij uitstek om de gevolgen van een weekend lang snoeien, afbreken, opruimen, sorteren en opkuisen, weg te maken. Als er één dag is waarop een containerpark zou moeten open zijn, is het wel de maandag. Niet in Kortrijk, dus. Daar huldigt men blijkbaar andere logische dienstverleningsprincipes. Rationaliteiten waar ik in ieder geval geen fluit van snap.

In Kortrijk zijn er, verspreid over het grondgebied, vier recuperatieparken: één in de Graaf Karel de Goedelaan, één in de Lage Dreef, één in de Maandagweg en één in de Rollegemseweg. Het Diftarpark in de Graaf Karel de Goedelaan is het meest complete. Telt ook het meest openingsuren. Is zeker iedere dag open in de namiddag. Enfin, toch bijna want niet op maandagen en donderdagen. De zaterdag moet je wel voor vier uur in de namiddag komen. In totaal is het Diftarpark 25 uren en 30 minuten open voor het publiek. Dat is nog altijd 2 uur minder dan het stadhuis. Hoe het met de openingsuren van de andere recuperatieparken is gesteld, krijg je niet in een-twee-drie uitgelegd. Een overzicht.

In de Maandagweg kan je niet terecht op maandagen, dat is duidelijk. Wel op dinsdagvoormiddagen, van 9 uur tot 12 uur, op woensdagnamiddagen van 2 tot 7 uur, op donderdag dan weer niet, op vrijdagnamiddagen van 2 tot 7 en op zaterdagvoormiddagen van 8 tot 12. Kun je nog volgen?

Het recuperatiepark in de Rollegemseweg verwelkomt jou en je rommel op dinsdagnamiddagen van 2 tot 7, op woensdagvoormiddagen van 9 tot 12, op vrijdagvoormiddagen van 9 tot 12 en op zaterdagnamiddag van 1 tot 4.

Aan de Lage Dreef in Heule kan je met je overbodig geworden spullen terecht op dinsdagvoormiddagen van 9 tot 12, op woensdagnamiddagen van 2 tot 7, op vrijdagvoormiddagen van 9 tot 12 en op zaterdagen van 8 uur tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00.

Welke oen vindt zo’n chaotische regelingen eigenlijk uit?!? Als het stadsbestuur dezelfde logica aanhoudt als het voor het stadhuis hanteert, krijgen we binnenkort dus totaal andere openingsuren, geënt op de behoeften van de gebruikers. Nu lijkt het er op dat de openingsuren vooral in functie van het persoonlijk comfort en de noden van de medewerkers van de recuperatieparken staan. En helemaal niet in functie van de noden van de bevolking. Er steekt ook helemaal geen lijn in. En dat zou toch een eerste vereiste moeten zijn voor een ‘dienst’: een eenduidige en heldere communicatie met de burger.

Een eenvoudig voorstel: het Diftarpark in de Graaf Karel de Goedelaan elke dag open van 14 tot 19 uur en op zaterdagen van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. Dat brengt het totaal op 31 uur openingsuren. De andere recuperatieparken zouden dan enkel open zijn op maandagvoormiddag van 9 tot 12, woensdagen van 9 tot 12 en van 14u00 tot 19u00, vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 en de zaterdagen in de voormiddag van 9u00 tot 12u00. Klaar als een klontje en makkelijk te onthouden: Diftarpark elke dag open in de namiddag en de andere parken in de voormiddag open op maandag, woensdag (hele dag), vrijdag en zaterdag (hele dag). Eventueel zou je de vrijdagvoormiddag ook kunnen vervangen door de vrijdagnamiddag, omdat dit voor veel gebruikers toch beter uitkomt. Het totaal aantal openingsuren komt zo – voor alle recuperatieparken samen – op 82 uren. Dat zijn nauwelijks 7 uren meer dan nu maar wel volgens een voor de burger veel transparanter, logischer en eenduidiger systeem. Als het dan toch niet meer dan 75 uren mag worden, kun je eventueel de zaterdagnamiddagopeningen van de satelietrecuperatieparken nog schrappen. De vraag is echter of dit stadsbestuur echt iets aan die openingsuren wil doen. Anders ook een leuke stijloefening voor ‘Kortrijk Spreekt’, misschien?

Een zondagssteek houdt geen week.

Posted in Cijfers en Letters., Het Gouden Kalf, Persweeën., writers blog with tags , , , , , on 22/10/2013 by Pär Ongeluck

Op de laatste gemeenteraad stelde Roel Deseyn een vraag over de koopzondagen die het stadsbestuur vanaf april volgend jaar wil invoeren. Niemand staat er bij stil dat dit onderwerp – de aanvraag tot erkenning van Kortrijk als toeristisch centrum – niet eens onderwerp van de echte agenda was. De zittende meerderheid vindt het blijkbaar niet de moeite om dat te agenderen; strikt gezien behoort het ook tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen, dus dat moet ook niet echt. In een democratie verwacht je echter wel dat een onderwerp dat zoveel mensen aanbelangt uitvoerig op de gemeenteraad wordt besproken. Niet bij deze coalitie, dus. Zoveel is wel duidelijk. Als we iets willen zeggen, moeten we dat maar op één of andere ‘Kortrijk Spreekt’ in onze wijk hebben. De zelfverklaarde transparantie van het stadsbestuur is een mythe, een farce, een fictie. Er was ook geen enkele van die 41 verkozenen die zich de moeite troostte om het dossier van die aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum eens op te vragen of in te kijken. Niemand! Ook Roel Deseyn niet. De betrokkenheid van al die hardwerkende gemeenteraadsleden is gewoon bedroevend. Een schande, eigenlijk. Enkele vragen die de gemeenteraadsleden zich, in een onovertroffen combinatie van luiheid en domheid, niet stelden:

Welke bezienswaardige, monumenten of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon zijn er in Kortrijk die horden toeristen op de been brengen? Hoeveel toeristen bezoeken die bezienswaardige of bekende plaatsen? Wat is de impact van de toeristen op de omzet van de kleinhandel tijdens het hoogseizoen? Heeft Kortrijk überhaupt wel een hoogseizoen? Tijdens de zomermaanden lijkt het er eerder op dat Kortrijk leeg loopt. En als de zomermaanden dan niet het hoogseizoen zijn, wanneer is het dan wel in Kortrijk? Hoe past de sluiting van het museum Kortrijk 1302 in die brandende ambitie om erkend te worden als toeristisch centrum? Hoe evolueren de bezoekersaantallen van al onze toeristische trekpleisters? Welke invloed heeft toerisme in Kortrijk op de tewerkstelling? Doet het stadsbestuur een aanvraag voor de erkenning van het hele grondgebied van de stad Kortrijk of enkel voor een beperkt gebied? En zo zou ik nog een poosje kunnen doorgaan met vragen te stellen die de runderen die in de gemeenteraad zetelen zich niet stellen.

Het is mij ook een raadsel waarom de geëerde gemeenteraadsleden en journalisten niet eens zelf de toepasselijke wetgevingen opdiepen en bestuderen. Hadden zij tenminste met kennis van zaken kunnen debatteren en zich niet van alles wijs laten maken door Rudolf, die eigenlijk zelf ook niet weet waarover hij praat. Alhoewel, nee, misschien is dat toch, gezien het uiterst belabberde niveau van onze politici, te hoog gegrepen. Geen één die zelfs maar de geringste moeite doet om de indruk te wekken dat hij of zij er iets van kent.

Vorige zaterdag verscheen in Het Nieuwsblad een artikeltje van de hand van Dirk Vandenberghe over de aangekondigde koopzondagen in de stad Kortrijk (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131018_00798218). Het winkelpersoneel is, aldus Vandenberghe, niet zo gelukkig met de uitbreiding van het aantal koopzondagen en de daaraan gekoppelde erkenning als toeristisch centrum. Waarop burgemeester Van Quickenborne, conform de mantra ‘Kortrijk Spreekt’ reageert met ‘Ik zal de eerste zijn om te luisteren’. Nog volgens Van Quickenborne ‘moet het zondagswerk wel correct verlopen, op vrijwillige basis. Als stad moeten we beletten dat er misbruiken zijn’. Iedereen weet dat die ‘vrijwillige basis’ een lachertje is. De werknemers die het lef hebben om te weigeren om op zondag op te draven, zullen snel weten hoe laat het is. Nog voor ze hun weigering helemaal uitgesproken hebben, staan ze al op straat. En beletten dat er misbruiken zijn behoort NIET tot de bevoegdheid van het stadsbestuur! Wat is dat toch in Kortrijk dat die burgemeesters schijnen te denken dat ze God zijn en over alles menen te kunnen beslissen?!?  ‘Van Quickenborne is ook bereid om een charter te ondertekenen waarin staat dat de koopzondagen beperkt blijven tot de eerste zondag van de maand, dit op aandringen van gemeenteraadslid Roel Deseyn (CD&V)’, volgens DVK. Een journalist die zijn zaakjes kent, weet dat zo’n charter geen enkele waarborg biedt, bovendien niet afdwingbaar is. Dergelijk charter houdt zelfs een beperking in van de erkenning als toeristisch centrum en de daaraan gekoppelde zondagopeningen; is als dusdanig onwettig. De waarde van het woord van een kazakkendraaier als Van Quickenborne is trouwens ook bijzonder relatief. Vandaag zegt hij zus en morgen zo. En overmorgen weer iets anders. Eertijds verweet hij de minister van op het spreekgestoelte van de senaat nog dat zij bij de erkenning van toeristische centra de economische motieven veel zwaarder liet doorwegen dan de toeristische. Nu heb ik van hem en zijn lijfeigenen nog geen andere dan economische motieven gehoord. Van enige rechtlijnigheid in zijn ‘denken’ kan je Van Quickenborne in ieder geval niet beschuldigen. Een iets kritischer houding (en een betere beheersing van de materie) van de pers zou kunnen voorkomen dat onze politici zoveel prietpraat verkopen. En ervoor zorgen dat de burger wat beter geïnformeerd is.

De opmerkingen van CD&V’er Roel Deseyn over de maandelijkse koopzondagen zijn, naar aloude tsjeventraditie, ook niet weinig hypocriet. In de vorige legislatuur probeerde zijn partij namelijk nog – tevergeefs – om maandelijkse koopzondagen in Kortrijk te introduceren (zie: ‘koopzondagen uitverkocht’ van 13/01/2012 alhier). En heeft er iemand SP.A-gemeenteraadslid en ABVV-coryfee Phyllis Roosen in verband met deze problematiek iets horen kwekken? Is het ten slotte ook niet schrijnend, maar vooral stuitend, dat wat in de vorige legislatuur, gekenmerkt door een bijna almacht van de CD&V, niet kon, nu, in een coalitie met de SP.A erbij wel kan? En zeggen dat er nog altijd politici zijn die niet snappen waarom de burger hen niet meer geloofwaardig acht. Ze doen er – enkele heel schaarse uitzonderingen daargelaten – dag in, dag uit, alles aan om het vertrouwen dat hen is geschonken, te beschamen.