Archief voor april, 2011

Goddank was er armoede!

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 30/04/2011 by Pär Ongeluck

Luidens een bericht op de Kortrijkse tak van de allesbehalve wetenschappelijke weblog van Het Nieuwsblad is ‘volgens een recente studie de bloei van de West-Vlaamse ondernemingen na de tweede wereldoorlog mee te danken aan armoede en werkloosheid. De crisis noopte namelijk tot plantrekkerij, flexibiliteit en een mentaliteit van onverdroten voortwerken’, aldus nog socioloog vkk.

Ik zou die studie wel eens willen lezen maar naar slechte gewoonte vermeldt vkk NIET welke studie dat dan wel mag geweest zijn en maakt hij het zo onmogelijk om na te gaan of zijn bewering wel overeenkomt met wat in die studie staat, laat staan juist is. Ik stel mij overigens de vraag hoe je onverdroten kan voortwerken als je werkloos bent. Of maakt dat juist deel uit van die zo geromantiseerde West-Vlaamse plantrekkerij en flexibiliteit? Andere benaderingen omschrijven dit ‘creatief’ gedrag trouwens als zwartwerk en gesjoemel. Dát is inderdaad de manier waarop de West-Vlaamse ondernemingen na de tweede wereldoorlog tot bloei zijn gekomen: inventief op de rug van de werknemers, door hen in hun miserie uit te buiten en tot flexibiliteit te dwingen. In vroegere eeuwen heette dit slavernij.

Vreemd genoeg schreef vkk schreef die cursief gedrukte ‘waarheid’ over de ondernemingszin van de West-Vlamingen als inleiding op een artikel over de opening van de interessante tentoonstelling ‘Carmoeflage’, over hoe armen hun ellende voor de buitenwereld proberen te verbergen. Armoede en werkloosheid waarin zij juist vertoeven ‘dankzij’ o.a. tal van ‘creatieve’ ondernemers, ondernemers die het vaak niet zo nauw nemen met voorschriften…. Het is overigens niet de eerste keer dat vkk een aantal zaken door elkaar haalt. Dat overkomt hem maar al te vaak.

Advertenties

Iemand liegt.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 27/04/2011 by Pär Ongeluck

Is het de politie? Is het journalist BS van de Krant van West-Vlaanderen die als eerste het bericht de wereld instuurde of slaat het duo nsk/vkk van de krant Het Nieuwsblad de bal mis? Eén zaak staat vast: in het verleden heeft geen enkele van de drie ooit bewezen een betrouwbare bron van informatie te zijn.

Volgens een artikel van nsk/vkk op de weblog van Het Nieuwsblad van vandaag (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=1N39CBL7&postcode=8500) werden bij de actie van de politiezone Vlas zondagnacht geen 15 bestuurders betrapt op overschrijding van de alcoholnorm maar 21! Het aantal gesnapte druggebruikers is in beide kranten hetzelfde (3). Afhankelijk van de bron werden in totaal, volgens Het Nieuwsblad, 24 mensen in overtreding gevonden en volgens de Krant van West-Vlaanderen 18. Met 24 overtreders op 81 gecontroleerde voertuigen komt Het Nieuwsblad al wat dichter bij de één op drie die het ook in de titel vermeldt (29,62%). De Krant van West-Vlaanderen komt aan 22,22%. Kan er mij iemand uitleggen hoe men aan die verschillen komt?

Op de website van de politiezone Vlas ( http://www.pzvlas.be/Nieuwsbericht.236.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=2301&tx_ttnews[backPid]=2&cHash=83081c2b24) kan de geïnteresseerde lezer te weten komen hoe de vork werkelijk aan de steel zat. De politie schrijft heel correct ‘bijna 30%’ wat voor onze krantenjongens natuurlijk niet spectaculair genoeg is. Eén op drie is dat wel. Feit blijft dat de ‘journalist’ van de Krant van West-Vlaanderen helemaal de mist ingaat door onvolledige cijfers in zijn artikel te publiceren. Een onzorgvuldigheid die we wel vaker tegenkomen bij journalisten. Zelfs simpel overschrijven is voor hen soms al te moeilijk, zo blijkt nog maar eens.

Van overschrijven gesproken: diezelfde BS van de Krant van West-Vlaanderen plukte van de website van de politiezone Vlas een artikeltje over een inbraak in de Katho. Uit pure luiheid of domheid schrijft BS dat persbericht letterlijk over, inclusief taalfouten. VKK krijgt er een te duchten concurrent bij als het om de trofee van ‘woordenaar van het jaar’ gaat!

Dronken journalisten.

Posted in Persweeën., Vlugschriften, Woordenaars on 26/04/2011 by Pär Ongeluck

Volgens de kop van een bericht op de website van de Krant van West-Vlaanderen testte zondagnacht één op de drie chauffeurs positief op alcohol of drugs. Dat weet BS, de steller van het artikel, ons te vertellen. Volgens BS controleerden 48 agenten die nacht 81 voertuigen. 15 chauffeurs leverden een positieve test af voor alcohol, 3 andere chauffeurs testten positief voor andere drugs. Als ik mij niet vergis is 15+3=18. (Mijn neefje uit het tweede leerjaar knikt bevestigend). 18 positieve gevallen op 81 lijkt mij zo op het eerste zich toch wel iets minder dan 1 op 3. Even mijn rekenmachine erbij gehaald en, ja: 18 op 81 is precies 22,22%. Of iets meer dan 1 op vijf! Gezien het uiterst onnauwkeurige cijferwerk van BS zit het er dik in dat BS zelf één van die 18 was. Ik gok op een overdosis alcohol. Het oorspronkelijk bericht op de website van de Krant van West-Vlaanderen kan je nalezen op http://kw.rnews.be/nl/regio/wvl/nieuws/algemeen/een-op-drie-chauffeurs-test-positief-op-alcohol-of-drugs/article-1194996827499.htm

Het slachtoffer is niet de dader!

Posted in Persweeën., Woordenaars on 26/04/2011 by Pär Ongeluck

Dat is de alles onthullende kop van een artikel dat vandaag op de weblog van Het Nieuwsblad verscheen. Een waarheid die tot diep nadenken stemt. Misschien is dit het begin van een nieuwe serie over taal in de krant? Morgen leest u alvast: appels zijn geen citroenen. Overmorgen: woensdagen zijn geen zondagen. Donderdag: paarden zijn geen koeien. Vrijdag: mossels zijn geen vissen. Zaterdag: auto’s zijn geen fietsen. Zondag: mussen zijn geen vleermuizen. En zo verder. De mogelijkheden zijn onuitputtelijk.

Verkeerd geparkeerd. (7)

Posted in Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften, writers blog on 24/04/2011 by Pär Ongeluck

Toen vorige week drie van de zes Lotto-ballen op de voor mij juiste plaats vielen, investeerde ik, tegen beter weten in, mijn schrale winst in een emancipatieproject voor tweedegraadsklassertjes met een taalachterstand; ik kocht een krant. De Krant van West-Vlaanderen meer in het bijzonder. In die krant werden niet minder dan twee werkstukken aan het fenomeen ‘parkeren in Kortrijk’ gewijd. In het eerste artikel beschrijft Mieke Verhelle waar je in deze stad overal kan parkeren. Op de meeste plaatsen in het centrum is dat tegen betaling. Dat is in de meeste steden zo, weet Mieke. Zij weet ook dat het in steden van vergelijkbare grootte meestal duurder is dan in Kortrijk. Een opmerking waar de toevallige bezoeker weinig aan heeft, maar soit. In de rest van het opstel, dat wel twee bladzijden beslaat,  mag het stadsbestuur van Kortrijk van Mieke dan uiteenzetten waar het in de toekomst nog allemaal parkeergelegenheid wil scheppen. Dat zal de huidige bezoeker aan Kortrijk uitermate boeien, vermoed ik.

Op bladzijde 13 van diezelfde Krant van West-Vlaanderen schreef Mieke ook nog een zogenaamd commentaarstuk, getiteld ‘Slenteren naar de Paasfoor’, dat aan dezelfde problematiek van parkeren in het stadscentrum van Kortrijk is gewijd. Commentaarstukken zijn schrijfsels waarin de redacteur van dienst zijn of haar mening over iets uit de actualiteit uiteenzet. Vaak zijn dat controversiële stukjes en het schrijven ervan vergt van de opsteller een hoge mate van onafhankelijkheid en zin voor kritiek. En daar knelt het schoentje bij die regionale journalisten: zij zijn voor hun nieuwsgaring met handen en voeten aan plaatselijke mandatarissen gebonden en enige zin voor kritiek is hen volkomen vreemd. Commentaarstukken van regionale journalisten zijn dan ook zelden of nooit ‘blikopeners’. Dat is in de Krant van West-Vlaanderen niet anders. Na wat inleidend geneuzel over (weeral) de hogere prijs van parkeren in andere steden, het sms-parkeren, het eerste uur gratis parkeren op de centrumparkings, het kwartiertje gratis parkeren in de straten van Kortrijk en andere promotionele peptalk, komt ons Mieke tot de gedurfde conclusie dat ‘het parkeerbeleid van Kortrijk wat dubbel lijkt’. Ze verklaart zich nader: ze willen de wagens uit het centrum weghouden, maar bieden goedkope parkeermogelijkheden in het centrum aan. Mieke is een braaf kind maar een beetje naïef. Daarom ook schrijft ze commentaarstukjes in een regionale krant. Zoveel goedgelovigheid bij tweedegraadsklassertjes is natuurlijk heel mooi, vertederend bijna, maar van journalisten verwacht ik toch iets meer. Zelfs van regionale kroniekschrijvers. Waar haalt Mieke eigenlijk die stelling dat ze in Kortrijk (of elders) wagens uit het centrum willen weghouden?!? Wie heeft haar dat ooit wijsgemaakt?!? En waarom neemt zij dat allemaal zo zonder slag of stoot aan?!? Mieke stelt een vraag maar geeft geen antwoorden. Daarom ook schrijft Mieke commentaarstukjes in een regionale krant.

Voor alle duidelijkheid en voor Mieke: het parkeerbeleid in Kortrijk (en andere steden) heeft niets, maar dan ook niets, met het mobiliteitsbeleid te maken. Het enige doel dat men met het parkeerbeleid nastreeft is zoveel mogelijk geld binnenrijven. Maar Mieke weigert halsstarrig die voor de hand liggende waarheid onder ogen te zien. Het is nochtans eenvoudig. Mieke geeft het trouwens zelf ook aan, maar ze ziet het niet. Of wil het niet zien. Het dringt blijkbaar niet tot haar door dat het op zich weinig uitmaakt hoeveel parkeergeld men vraagt. In een aantal andere steden is het nog duurder dan in Kortrijk om te parkeren, maar Mieke vraagt zich, vreemd genoeg, niet af wat het resultaat daarvan is. Het resultaat is in ieder geval niet dat men in die andere steden minder (parkingzoekend of ander) verkeer genereert. De enig mogelijke conclusie die men hieruit kan trekken is dan ook dat een hogere prijs niet resulteert in minder verkeer. Om de simpele reden dat het parkeerbeleid niet bedoeld is om de mobiliteitschaos op te lossen. Parkeergelden zijn niets anders dan extra inkomsten voor de stad. Punt. Met parkeergelden is het een beetje als met roken: de overheid zegt wel dat ze er tegen is maar anderzijds levert het ook een pak centen op. En dus worden de taksen op roken met mondjesmaat verhoogd en wordt rokers het leven een beetje bij beetje het leven zuurder gemaakt maar echt ingrijpende maatregelen neemt men niet. Datzelfde geldt trouwens ook voor het rijden met de wagen. En met het parkeren in de binnenstad. Als het de stad echt menens was om minder auto’s in het stadscentrum toe te laten dan vertienvoudigde (minstens!) men ineens de prijs voor parkeren in het centrum, maar bood het tegelijkertijd ook goede alternatieven aan. Dat de stad Kortrijk (of de meeste andere steden) zoiets niet doet bewijst enkel dat het hen in werkelijkheid om de centen te doen is en dat men lak heeft aan een echt mobiliteitsbeleid. Dát is wat Mieke in haar commentaarstukje had kunnen schrijven.

Exit Maddens!

Posted in Vlugschriften on 22/04/2011 by Pär Ongeluck

Volgens een artikel op de website van Het Nieuwsblad van vandaag is eerste schepen Wout Maddens niet langer schepen van deze stad. Tenminste, als we moeten geloven wat het icoon van de Kortrijkse journalistiek, Kris Vanhee, schrijft in een voor de rest ook al waardeloos stuk, getiteld ‘stad pakt winkeldiefstal en beledigen van politie harder aan’. Vanhee schrijft letterlijk:Oud-schepen Wout Maddens (Open VLD) verwees naar een overleg tussen politie, parket en stad.’ (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=23397GTK&postcode=8500) Als dat geen primeur is!

Apen apen apen na.

Posted in Persweeën., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , on 21/04/2011 by Pär Ongeluck

In navolging van de politiezone Westkust, die de mosterd bij de Rotterdamse politie haalde, gaat nu ook de politiezone Vlas hangjongeren ambeteren. Dat zei korpschef Eeckhout deze morgen op Radio 1. Volgens de korpschef gaat het o.a. om hangjongeren die uit andere gemeenten en steden komen en daar door de politie werden weggedrumd. ‘In Kortrijk denken zij dan dat zij hun gang kunnen gaan’, zo voegde onze korpschef er nog aan toe. Korpschef Eeckhout zit nooit om een straffe uitspraak verlegen. In het verleden kapittelde hij al zowat heel Oost-Europa als criminelen en nu moeten de zogenaamde ‘hangjongeren’ het dus ontgelden. Die hangjongeren komen, aldus onze huis-, tuin- en keukencriminoloog, vooral uit andere gemeenten en vallen passanten lastig in de winkelstraten. In Het Nieuwblad en De Standaard heet het dan dat die ‘hangjongeren het openbaar domein monopoliseren en voorbijgangers intimideren.’

Wat mij bij deze korpschef vooral stoort is dat hij nooit met cijfers of ander bewijsmateriaal voor de dag komt om zijn uitspraken te staven. Over hoeveel feiten gaat het dan in Kortrijk, Stefaan? Heb je daar enig idee van? En wat versta je onder ‘monopiliseren’ en ‘intimideren’? Hoe weet je dat die jongeren uit de andere gemeenten daar door de politie weggedrumd zijn? Heb je daar onderzoek naar gedaan? Zo ja, waar is dat onderzoek? Kunnen we onderzoek inkijken? Over hoeveel jongeren gaat het? Wat is hun sociaal-economische achtergrond? Werkt deze aanpak wel? Holt deze manier van werken de slogan ‘de politie, jouw vriend’ zo mogelijk niet nog verder uit? Is zo’n repressieve aanpak wel nuttig en zinvol? Op lange of korte termijn? Dat de korpschef hier allemaal geen antwoorden op geeft, laat vermoeden dat de man gewoon vanuit een buikgevoel reageert. En dus eigenlijk maar wat  uit zijn nek staat te kletsen.

En waarom stellen die verdomde journalisten nooit eens die vragen?!? Dat is misschien nog het onbegrijpelijkste in heel dit verhaal: de onkritische houding van de pers en de manier waarop zij mensen als Eeckhout een vrije tribune geven zijn ronduit stuitend. Zum Kotzen.