Archief voor september, 2010

Begrijpe wie kan.

Posted in Kortrijkse zendelingen, Vlugschriften on 06/09/2010 by Pär Ongeluck

In het VRT-journaal diste beroepswauwelaar Stefaan, demissionair klerk van justitie en plaatselijk orakel, weer eens een sterk staaltje retoriek op. Naar aanleiding van de uitzending later op de avond van een reportage over geïnterneerde gevangenen liet onze man in Brussel weten dat we in dit verband “sinds 2007 over een prachtige wet beschikken”. (Onnodig hier aan toe te voegen dat onze klerk in 2007 geen mini-ster van justitie was, waarschijnlijk.) Op de vraag van de journalist waarom er dan nog zoveel problemen waren antwoordde de mini-ster dan dat “die wet echter tal van gebreken vertoont”. Het deed mij een beetje denken aan het verkoopspraatje van de vastgoedmakelaar die je een ‘prachtig gelegen pand’ wil aansmeren maar “het huis heeft wel enkele gebreken: de vloer loopt scheef, er stroomt water in de kelder, het dak lekt, de electriciteitsleidingen zijn rot en er is geen enkele muur die recht staat. Maar het is wel een prachtig pand!” Diezelfde man – niet de vastgoedmakelaar! – verklaarde laatst nog op zijn ministeriële website: “We moeten de strijd tegen reclameronselaars verder zetten, niet alleen in ons land maar binnen heel Europa.” Wie het schoentje past, trekke het aan, zou ik zeggen……

Advertenties

Schone schijn.

Posted in Vlugschriften with tags , , on 02/09/2010 by Pär Ongeluck

U hebt waarschijnlijk ook zo’n briefje in de bus gekregen met de nieuwe openingsuren van de containerparken? Op de website van de stad betoogt men dat ‘de nieuwe uurregeling zorgt voor een optimale dienstverlening op de verschillende parken van dinsdag tot en met zaterdag’. Ik heb eerlijk gezegd nogal moeite met dat ‘optimale dienstverlening’ in die zin.

‘Optimaliseren’ betekent ‘in de meest gunstige omstandigheden brengen’. Bij dienstverlening staat de klant centraal en zou men verwachten dat een ‘optimalisering van die dienstverlening’ in de praktijk betekent dat de dienst die wordt aangeboden beter bereikbaar wordt, meer aan de behoeften van het publiek voldoet. Bij stad Kortrijk denkt men daar duidelijk anders over want de openingsuren van de containerparken werden ernstig ingeperkt. Van de oorspronkelijke 92 openingsuren blijven er vanaf 30 augustus maar 75 meer over. Een vermindering met maar liefst 17 uren of bijna 20%. Dat heet bij de stad Kortrijk dus een ‘optimalisering van de dienstverlening’. Niet alleen de openingsuren nemen in hun totaliteit sterk af, ook de momenten waarop je op de containerparken met je afval terecht kunt nemen af. Vroeger kon je in de Maandagweg en in Rollegem terecht op maandagen (de Maandagweg was dat aan zijn naam verplicht!). Vanaf 30 augustus kan je op maandagen naar geen enkel containerpark meer met je afval. De maandag is voor veel mensen anders wel een goeie dag om het afval dat ze in het weekend verzameld hebben, af te voeren. Maar daar denken ze in Kortrijk dus duidelijk anders over. In de nieuwe uurregeling zit ook geen enkele lijn. Tenzij dan dat alle containerparken minder open zijn. De dinsdagvoormiddag moet je met je afval naar de Maandagweg of naar Heule, terwijl je je in de namiddag naar het Diftarpark of naar Rollegem moet begeven. De woensdagvoormiddag kan je naar Rollegem of je moet wachten tot in de namiddag want dan kan je overal, uitgenomen in Rollegem, terecht. Op donderdagen kan je dan weer enkel in het Diftarpark terecht. Enfin, als je dat de donderdagvoormiddag doet, tenminste, want ook daar sta je in de namiddag voor een gesloten poort. De vrijdagvoormiddag staan Heule en Rollegem ter beschikking. In de namiddag kanverwachten ze je in de Maandagweg of de Karel de Goedelaan. Topdag zaterdag begeef je je in de voormiddag tevergeefs naar Rollegem terwijl je in de namiddag onverrichterzake in de Maandagweg zal aanbieden. Wie raakt hier nog wijs uit?!? ‘Optimalisering van de dienstverlening’ heeft duidelijk niets meer met de noden van het publiek te maken, zo blijkt. Waarschijnlijk heeft het alles te maken met personeelsbezetting maar dat is eigenlijk de zorg van het publiek niet. Deze afbouw van de dienstverlening een optimalisering noemen is ronduit schandelijk.

Een echte optimalisatie begint bij een duidelijke communicatie en daar heeft men in Kortrijk, alle communicatiedeskundigen ten spijt, duidelijk geen kaas van gegeten. Een duidelijke communicatie is ook veel meer dan een briefje in de brievenbus. Duidelijke communicatie begint bij heldere en doorzichtige regels. Nu vormen die openingsuren een ware kakofonie en ik kan met de beste wil van de wereld niet onthouden wanneer nu welk containerpark open is. Dit is kenmerkend voor onduidelijke en dus slechte communicatie.

Ik pleit voor klare en duidelijke regels, die voor iedereen begrijpelijk zijn. Een klare en eenvoudige regeling voor de containerparken zou bijvoorbeeld kunnen zijn: op het Diftarpark kan je altijd in de namiddag (van 14 tot 19 uur) en op zaterdagen (van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur) terecht. De andere containerparken zijn dan open op maandag (van 16 tot 19 uur), woensdag, in de namiddag (van 14 tot 19 uur), vrijdag (van 16 tot 19 uur) en zaterdag de hele dag (9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur). Dat is veel eenvoudiger, voor iedereen makkelijk te onthouden en biedt ook nog eens een betere dienstverlening, die meer op de behoeften van het publiek is geënt. Maar zoiets is in Kortrijk dus onmogelijk. Daar heeft men wel de mond vol over ‘optimaliseren van de dienstverlening’ en ‘communicatie met de burger’ terwijl men in werkelijkheid het vliegend schijt heeft aan de mensen waarvoor de dienst bedoeld is en enkel oog heeft voor de interne noden van de organisatie. De chaotische regeling die men nu voor de containerparken heeft uitgewerkt is illustratief voor de minachtende houding van de politieke overheid en de administratie tegenover het grote publiek. Al te makkelijk vergeten die dat ze eigenlijk ten dienste van de burger zouden moeten staan en niet – zoals nu –  omgekeerd.

Ongelooflijke journalistiek.

Posted in Persweeën. on 02/09/2010 by Pär Ongeluck

Volgens de titel van een bericht op de website van Het Nieuwsblad van vandaag raakte een bromfietser gewond toen voetganger A.V. uit Kortrijk op het kruispunt van de N43 met de Veldstraat werd aangereden door autobestuurder H.D. uit Harelbeke (die ongedeerd bleef). Wie anders dan wonderboy Vanhee bericht ons in primeur over deze wonderbaarlijke transformatie van bromfietser in voetganger?