Archief voor februari, 2010

Journalistieke eunuchen.

Posted in Het Gouden Kalf, Verkeer(d) on 25/02/2010 by Pär Ongeluck

Volgens een artikel op de blog van Het Nieuwsblad zou de manager van het Gouden Kalf, ene Desmeytere, gisteren op een persconferentie naar aanleiding van de opening van het winkelcentrum hebben verklaard dat ‘er allerlei maatregelen zijn gepland die een verkeerschaos moeten vermijden’. De journalist van dienst, Freddy Vermoere, beaamt dat en noteert braaf wat hem werd voorgekauwd: ‘de stad spoort iedereen nu aan om de auto zoveel als mogelijk buiten het centrum van de stad te houden en op andere manier naar het centrum af te zakken’.

Een journalist met ballen vraagt dan welke maatregelen er precies genomen worden. Blijkbaar was vragen stellen op die persconferentie echter niet toegelaten en dus moeten we het doen met het oeverloos gezwam uit de mond van de dienstdoende burgemeester. Die meldt fier als een gieter dat tijdens de openingsvierdaagse de bussen op het Kortrijks grondgebied gratis zijn en dat hij hoopt dat de bezoekers hun wagen op de parking van de Xpo zullen achterlaten en daar de bus nemen. Ter info: de parking Xpo is goedkoper dan de centrumparkings maar niet gratis. De parking Kinepolis is wel gratis maar daar zijn slechts een 400-tal plaatsen. Op zondag 14 maart is er in de Xpo trouwens de vakbeurs Tavola. Dat zal de vrije parkeerruimte op Xpo ook wat beperken, neem ik aan.

Een  journalist met ballen had ook opgemerkt dat de bussen die van Kinepolis en Xpo naar het centrum rijden zich in de normale verkeersstroom moeten begeven. Dat dus de kans dat zij, net zo goed als ieder ander voertuig, in de file zullen staan is bijzonder groot is. Freddy Vermoere merkt in zijn artikel trouwens heel terecht op dat het helemaal niet zo zeker is dat de bezoekers ook effectief de parking Xpo zullen gebruiken. In het verleden is immers al gebleken dat de combinatie parking Xpo-bus richting centrum niet echt aanslaat.

Een journalist met ballen had gevraagd welke concrete maatregelen ter voorkoming van een verkeersinfarct werden genomen en had zich niet met een kluitje in het riet laten sturen. De waarnemend burgemeester en de manager van het Gouden Kalf formuleren immers niks anders dan wat vrome wensen. Van echte maatregelen is er geen sprake. Op het PGS van Leleu bvb. hoeven ze ook al niet te rekenen want op het ogenblik van de opening is het verkeersgeleidingsysteem nog niet operationeel. Veel zou dat toch niet helpen, zoals ik in ‘Nog meer PGS’ al aantoonde. De capaciteit van de invalswegen is nu eenmaal beperkt en daar kan geen enkel PGS-systeem iets aan veranderen.

Manager van het Gouden Kalf, Desmeytere, vertelde voorts nog dat er 11000 bezoekers tegelijkertijd in het winkelcentrum kunnen. 11000 bezoekers dat zijn minimum 3000 wagens. Het Gouden Kalf heeft een parking voor 1100 wagens. Waar moeten die andere 1900 naartoe, wetende dat alle parkeergelegenheden in het centrum op bvb. vrijdagnamiddag nu al voor 90 % volzet zijn? Journalisten met ballen hadden dat toch eens gevraagd. Desmeytere mag dan wel beweren dat er allerlei maatregelen gepland zijn om een verkeerschaos te voorkomen, het triumviraat Lybeer-Desmeytere-Decramer blijft uiterst vaag over die initiatieven. Afgezien dan Lybeer over het gratis busvervoer. Waarbij meteen de vraag rijst wie dat busvervoer gratis maakt. Stad Kortrijk? De winkeliers van het Gouden Kalf? Uitbater Forum Invest? Ik tip op de stad Kortrijk…. Naar aloude Kortrijkse gewoonte zijn de lusten van een project voor enkelen weggelegd en worden de lasten op de gemeenschap afgewenteld. Zijn er overigens wel nog andere maatregelen genomen dan die gratis bussen en veel goeie raad? En, zo ja, waarom horen we daar dan niets over? Ik geloof eerder in het tegendeel: er zijn gewoon geen andere maatregelen – de politie zal maar moeten zorgen dat het allemaal naar behoren verloopt – en dus valt er verder ook niets te vertellen. Van één iets kunnen we echter zeker zijn: onze zogezegde journalisten vragen het zich zeker niet af. Er zijn nog zekerheden in dit leven.

Advertenties

Kwaliteitspers.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 25/02/2010 by Pär Ongeluck

Dat de Kortrijkse persmuskieten weinig stekelig zijn is een algemeen bekend feit. Dat ze bovendien moeite hebben om simpele spellingregels toe te passen of zelfs maar de spellingcontrole van hun computer te vinden is ook niet nieuw. Dat bewijzen ze nog maar eens met een draak van een dt-fout in een artikel op de blog van Het Nieuwsblad: ‘Claudio betaald erfpachtvergoeding’. Ronduit beschamend maar wel typerend voor het niveau van de (plaatselijke) journalisten. Overigens wordt het even verder in ‘Claudio heeft erfpachtvergoeding betaald‘ wel juist geschreven.

De ondertitel van een ander artikel laat dan weer vermoeden dat we in Kortrijk een familie van helderzienden hebben. Onder de titel ‘Het Heizeldrama flitste even door mijn hoofd’ schrijft ene Benny Wouters  dat ‘Vader en zoon rellen zagen tijdens Anderlecht-Bilbao’. Dat is bijzonder vreemd want Anderlecht-Bilbao wordt pas deze avond gespeeld….

Arbeid adelt.

Posted in writers blog with tags , , , on 23/02/2010 by Pär Ongeluck

Zoals beloofd: het maandelijks overzicht van werk en werkloosheid in Kortrijk en omstreken. Het Gouden Kalf heeft op dit ogenblik nog niet echt effect op de tewerkstelling om de eenvoudige reden dat het nog niet open is. Vanaf 11 maart wordt dat dus anders en zou er in ieder geval een significante daling van de werkloosheid in de streek merkbaar moeten zijn; 800 jobs is niet niks. Vooral 800 slecht betaalde, vaak deeltijdse jobs die ook nog eens op ‘ambetante’ uren moeten uitgevoerd worden. Maar goed, daar heb ik het al eens over gehad. De cijfers.

De vraag naar werk.

Hieronder staan de absolute werkloosheidscijfers voor de stad Kortrijk, het arrondissement Kortrijk en de regio Kortrijk. Het is verheugend te kunnen vaststellen dat er overal een daling van de werkloosheid is. Die daling is verhoudingsgewijs het grootst in het arrondissement Kortrijk en het kleinst in de stad Kortrijk. Stad Kortrijk boert dus relatief gezien achteruit. Speelt als stad van innovatie, creatie en design in ieder geval geen voortrekkersrol. Integendeel. stad Kortrijk hinkt achterop. Dat komt ook tot uiting  als men de cijfers over de werkloosheidsgraad bekijkt. De werkloosheidsgraad in de stad Kortrijk bedroeg eind januari 8,73 %. Dat is 0,13 % minder dan een maand geleden, maar wel 1,36 % meer dan een jaar voordien. Voor het arrondissement Kortrijk is de werkloosheidsgraad 6,53 %. Dit betekent ten opzichte van december een daling met 0,25 % en tegenover januari 2009 een stijging met 0,96 %. De regio Kortrijk tenslotte heeft een werkloosheidsgraad van 5,68 % en ziet de werkloosheid de laatste maand met 0,22 % afnemen tegenover december 2009 en ten opzichte van januari 2009 met 0,83 % toenemen. In een echte stad van innovatie, creatie en design zouden de werkloosheidscijfers voor hooggeschoolden lager moeten liggen dan ergens anders. Dat is in Kortrijk helemaal niet zo. Integendeel, zelfs. In Kortrijk liggen de cijfers (16 %,) voor dat soort werkzoekenden merkelijk hoger dan in de regio Kortrijk-Roeselare (12,7 %) en in Vlaanderen (14,8 %). Kortrijk, stad van innovatie, creatie en design is niks meer dan een holle slogan, een luchtbel, dat is duidelijk. De cijfers vertellen een totaal ander verhaal. En het zal zeker niet verbeteren met het Gouden Kalf want daar vinden enkel verkopers en horecapersoneel werk. Wat natuurlijk voor hen een goeie zaak is maar op langere termijn geen garanties voor duurzame tewerkstelling en ontwikkeling biedt. Integendeel zelfs. Het is namelijk best mogelijk dat het Gouden Kalf voor een daling van de tewerkstelling in de regio zorgt (zie ‘Het leugenpaleis’, ‘K800’ en andere artikels op deze blog)

ALGEMEEN Stad Kortrijk Arrondissement Kortrijk Regio Kortrijk
06/2007 2155 6743 10729
12/2007 2168 6715 10818
03/2008 2048 6303 10191
12/2008 2355 7119 11469
03/2009 2595 7727 12552
11/2009 2758 8190 13116
12/2009 2969 8886 14315
01/2010 2928 8576 13818

In de bouwsector gaat het nog altijd bergaf, zowel in het arrondissement Kortrijk als in de regio Kortrijk. Dit hoeft niet meteen alarmerend te zijn want dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat wellicht te wijten is aan de winterperiode. Binnen enkele maanden zou die trend kunnen omgebogen zijn.

BOUWSECTOR Arrondissement Kortrijk Regio Kortrijk
06/2007 208 329
12/2007 239 348
03/2008 227 344
12/2008 302 435
03/2009 329 492
11/2009 342 516
12/2009 360 558
01/2010 382 574

Bij de bedienden oogt het iets beter, maar ook hier toont de stad Kortrijk zich weer het kneusje van de klas. De verbetering is het best merkbaar in de regio Kortrijk-Roeselare. Het minst in de stad Kortrijk.

BEDIENDEN Stad Kortrijk Arrondissement Kortrijk Regio Kortrijk
06/2007 861 2699 4361
12/2007 849 2668 4347
03/2008 787 2401 3944
12/2008 898 2632 4221
03/2009 962 2661 4376
11/2009 1098 3124 5020
12/2009 1165 3371 5440
01/2010 1130 3205 5143

Het aanbod van werk.

Naast de werkloosheidscijfers is het interessant om ook eens te kijken hoe het met het aanbod gesteld is. Als de werkloosheid daalt is het eigenlijk logisch dat zoiets o.a. te wijten is aan een uitbreiding van het aanbod. Eerst een algemeen overzicht van de werkaanbiedingen in respectievelijk de stad Kortrijk, het arrondissement Kortrijk, de regio Kortrijk-Roeselare en Vlaanderen.

Algemeen Kortrijk Arrondissement Regio Vlaanderen
December 2008 373 665 1416 16972
Januari 2009 555 958 1703 19985
December 2009 355 737 1388 15443
Januari 2010 645 1045 1971 19305

Stad Kortrijk doet het dus iets beter dan het arrondissement en de regio. Misschien is dit toe te schrijven aan werkaanbiedingen voor het Gouden Kalf. Omdat in het Gouden Kalf vooral verkopers en horecapersoneel zal tewerkgesteld worden geef ik hierbij de statistieken voor deze 2 beroepsgroepen. De cijfers komen van de VDAB.

VERKOPERS Kortrijk Arrondissement Regio Vlaanderen
December 2008 20 47 89 1899
Januari 2009 48 71 117 2106
December 2009 69 96 175 2074
Januari 2010 98 139 237 2326

Kortrijk, het arrondissement en de regio doen het ongeveer even goed. Kortrijk doet het dus ook niet beter dan het arrondissement en de regio. Dat is vreemd voor een stad waar binnenkort een bedrijf dat zogezegd 800 jobs creëert de deuren opent.

HORECA Kortrijk Arrondissement Regio Vlaanderen
December 2008 10 23 37 541
Januari 2009 14 32 43 737
December 2009 20 32 40 522
Januari 2010 16 45 74 848

Ook hier de opmerking dat er wel bijzonder weinig werkaanbiedingen aan het Gouden Kalf kunnen toegeschreven worden. In januari daalt het werkaanbod in Kortijk zelfs terwijl het overal elders significant stijgt. Vreemd.

Dat Kortrijk niet die creatieve en innovatieve stad is die Stefaan De Clerck en consoorten dromen blijkt ook uit de jobaanbiedingen. In een creatieve en innovatieve omgeving heb je namelijk een grote vraag naar hooggeschoolden. Kortrijk glijdt op dat vlak weg in een moeras van middelmatigheid. Hieronder een overzichtje van de jobaanbiedingen van de laatste jaren, geordend naar vereiste scholing. (bron VDAB)

2006 2007 2008 2009
Laaggeschoold 1764 2281 2354 2718
Middengeschoold 1130 1321 1037 698
Hooggeschoold 4869 3068 3464 2263
totaal 7763 6670 6855 5679

In 2006 vormde 62,72 % van de aanbiedingen nog jobs voor hooggeschoolden. In 2009 is dat maar 39,84 % meer. Nu, ten opzichte van Vlaanderen is die 39,84 % nog heel behoorlijk maar Kortrijk bevindt zich wel in een heel negatieve, neerwaartse spiraal. En dat is iets om je als beleidsmaker zorgen over te maken. Jammer genoeg putten die beleidsmakers zich enkel uit in het debiteren van volkomen onterechte gemeenplaatsen als ‘Kortrijk, stad van creatie, innovatie en design’.

Nog meer PGS.

Posted in De afrekening, Het Gouden Kalf, Verkeer(d), writers blog on 17/02/2010 by Pär Ongeluck

Ruim twee maanden na de aangekondigde ingebruikname – Leleu beweerde in oktober vorig jaar dat de PGS-borden vanaf 15 december 2009 operationeel zouden zijn – prijkt er op enkele van die borden tegenwoordig de mededeling dat ze in een testfase van de software zitten. Net vandaag verschijnt er op de website van Het Nieuwsblad ook een artikel waarin de ontwerpers van het parkeergeleidingsysteem wat meer uitleg verschaffen. Het artikel is van de hand van ene VKK wat voor de lezer betekent dat hij de informatie die in het artikel wordt gegeven best met een korreltje zout neemt en zo mogelijk best alle bronnen nog eens checkt en dubbelcheckt. Met VKK weet je immers maar nooit. Van één iets kan je wel op aan: er worden gegarandeerd geen kritische vragen gesteld. Er zijn nog zekerheden in dit leven. Soit. Blijkt volgens de krant dat het nog-altijd-niet-functionerende PGS-systeem van Leleu niet alleen gaat over parkeergeleiding maar ook over verkeersgeleiding. Althans, dat is toch wat de ontwerpers vertellen. Filemonitoring en zo. Blijkbaar denken zowel de stad Kortrijk als de ontwerpers van het systeem dat er met de opening van het Gouden Kalf vooral verkeersmoeilijkheden zullen rijzen aan de kant van de Oudenaardsesteenweg want de intelligente verkeersdichtheidsensoren staan allemaal (6) aan die kant van de stad: in de Oudenaardsesteenweg, de Filips van den Elzaslaan en de Hugo Verriestlaan. Voor alle duidelijkheid nog: het PARKEERgeleidingsysteem en het VERKEERgeleidingsysteem zijn twee verschillende zaken. Ze werden ook door twee verschillende bedrijven ontwikkeld. Het parkeergeleidingsysteem werd ontwikkeld door de firma Vialis uit Temse en het verkeergeleidingsysteem door het Bissegemse Traficon in samenwerking met de firma Flow uit Gent. Beide systemen worden samengebracht in de nu al beruchte PGS-borden van Leleu.

Wat doet het PGS-systeem van Leleu nu concreet? Of wat zou het moeten doen? In de eerste plaats de bezoekers (aan het Gouden Kalf) naar een vrije parkeerplaats begeleiden. In theorie klinkt het allemaal heel mooi: het aantal vrije plaatsen op elke centrumparking wordt netjes aan de centrale gemeld en op de 14 borden van Leleu verschijnt dan meteen waar en op welke parking er nog plaatsen vrij zijn. Geen speld tussen te krijgen. Prachtig! Magnifiek! In theorie dan toch. In de praktijk valt dat nog af te wachten want de centrumparkings staan nu al bijna altijd vol. Wat moet dat straks dan worden als die horden koopzuchtigen van overal te lande en ver daarbuiten zich kwijlend en in dichte drommen richting het Gouden Kalf begeven?

Hoe werkt het? Als er op een parking meer dan 15 % vrije plaatsen zijn verschijnt er ‘vrij’ op het bord van Leleu. Zijn het er minder dan 15 % dan verschijnt het aantal. Heel concreet betekent dat voor de Veemarkt dat er op het bord van Leleu ter hoogte van de rotonde van de Zwevegemstraat ‘vrij’ zal staan als er nog meer dan 86 vrije parkeerplaatsen zijn. En een getal als het er minder dan 86 zijn. Als het vol is dan staat er uiteraard ‘vol’. Idem voor de Schouwburgparking en alle andere centrumparkings. Voor de gratis parkings heeft men een telsysteem met camera uitgedokterd. Vraag is natuurlijk hoe lang die gratis parkings nog gratis blijven. Gezien het overdonderende succes dat het Gouden Kalf te wachten staat ziet het er echter naar uit dat je vooral ‘vol’ zal zien staan op de borden van Leleu. Je vraagt je af of het dan eigenlijk nog wel zin heeft om zo’n borden te plaatsen. Toch wel, beweren de bedenkers van het systeem. (Je kan van hen niet verwachten dat zij hun eigen idee afzweren. Dat zou al te gek zijn.) Maar misschien hebben ze wel een punt. Het PGS-systeem van Leleu wil namelijk meer zijn dan een alles bij elkaar toch vrij eenvoudig parkeergeleidingsysteem. Het wil ook een ‘intelligent VERKEERgeleidingsysteem’ zijn. De intelligentie van het systeem bestaat erin dat sensoren in de Oudenaardsesteenweg, de Hugo Verriestlaan en de Filips van de Elzaslaan de dichtheid en de snelheid van het verkeer meten. Op basis van die metingen worden de automobilisten dan deze of gene richting uitgestuurd om alsnog het voor Kortrijk hoogste goed te vinden: een parkeerplaats. Concreet betekent het dat als het verkeer in de Oudenaardsesteenweg dreigt vast te lopen de automobilisten via het bord van Leleu de raad krijgen om de Filips van de Elzaslaan in te draaien. Of de Hugo Verriestlaan. Dat is een laan die langs een school loopt en waar je voor een groot gedeelte niet sneller dan 30 kilometer per uur mag rijden. Nu, 30 km/uur is nog razendsnel in vergelijking met stilstaan. Want dat is wat ze in de Oudenaardsesteenweg zullen doen als het Gouden Kalf zijn beloften waarmaakt.

Een voorbeeld om het wat duidelijker te maken. Veronderstellen we even dat het verkeer in de Oudenaardsesteenweg richting centrum vastzit. Het verkeergeleidingsysteem zorgt er dan voor dat de automobilisten via de Filips van de Elzaslaan en de Toekomststraat naar de Doorniksewijk worden afgeleid. Eerste probleem waarmee die automobilisten geconfronteerd worden: de wagens die uit de richting van de stad komen. Die hebben voorrang want ze rijden rechtdoor. Dat wordt dus wachten tot je een gaatje vindt. Meestal is dat als de lichten op rood springen. Dan kunnen er misschien twee of drie ‘gelukkigen’ de Filips van den Elzasklaan in. Achter hen wordt de file ondertussen alsmaar langer. Uiteindelijk komen de uitverkorenen dan via de Toekomststraat op de kruising met de Doorniksewijk uit. Daar aangekomen kunnen ze in principe twee kanten op: ofwel richting Doornik, ofwel richting stad. Laten we er gemakshalve echter vanuit gaan dat alle wagens die uit de Toekomststraat komen richting stad moeten. Hoe lang duurt het voor die wagens de Doorniksewijk richting stad kunnen oprijden? Heeft iemand dat ooit gemeten? Ik vermoed van niet want dat duurt nu soms al te lang. Het bijkomend verkeer dat door het Gouden Kalf aangezogen wordt zal de verkeersstroom in de Doorniksewijk overigens alleen maar versterken. Het traject Filips van den Elzaslaan-Toekomststraat is dan ook niets meer dan een theoretische ontsnappingsroute want je raakt nooit nog de Doorniksewijk op. Tenzij druppelgewijs misschien. Om de drie-vier minuten eentje. Meer niet. Echt niet. Maar stel dat je dan toch nog het geluk mag proeven van in de file richting centrum in de Doorniksewijk te staan. Waar moet je dan naartoe? Naar de Schouwburgparking? Die staat al lang vol! Naar het Gouden Kalf/de Veemarkt via de Wandelweg? Tja, dan kom je weer in conflict met de verkeersstroom die uit de richting van de Oudenaardsesteenweg komt. Nota bene die verkeersstroom die je een uur tevoren via de Filips van den Elzaslaan ontvlucht bent! En waarom is er daar file? Hoogstwaarschijnlijk omdat de parkings onder de Veemarkt en het Gouden Kalf volzet zijn……

Ander voorbeeld: de automobilisten worden de Hugo Verriestlaan ingestuurd. Dat betekent rechtsaf draaien en dus geen hinder van tegenoverliggend verkeer wat toch iets vlotter zou moeten verlopen dan aan de Filips van den Elzaslaan. Dat lijkt een goeie en vlotte oplossing: met een beetje geluk rij je zo de parking onder de Veemarkt binnen. Met een beetje heel veel geluk dan want als je de Hugo Verriestlaan wordt ingestuurd dan betekent dat niets anders dan dat er filevorming richting het Gouden Kalf is. En wanneer krijg je filevorming richting het Gouden Kalf? Juist! Als de parkings onder de Veemarkt en het Gouden Kalf de toevloed niet meer kunnen slikken. Wie dus via de Hugo Verriestlaan de parking onder de Veemarkt wil bereiken zou wel eens het bordje ‘volzet’ op zijn weg kunnen tegenkomen….. De kans dat op datzelfde ogenblik ook de parking onder het Gouden Kalf volzet is lijkt mij bijzonder groot. Het is overigens geen sinecure om van de parking Veemarkt naar de parking onder het Gouden Kalf te rijden want dan kom je onvermijdelijk in botsing met de verkeersstroom uit de richting van de Gentsestraat……

Nee, al die designborden en innovatieve maatregelen van Leleu hebben gewoon geen zin. Het verkeer komt hoe dan ook vast te zitten als het Gouden Kalf de verwachtingen inlost. ALS. De investering in zijn PGS (toch 1,1 miljoen euro, exclusief btw en verkeersgeleiding, plus een jaarlijkse exploitatiekost van € 120.000) is gewoon weggegooid geld. Het enige wat er mee kan bereikt worden is een optimalisatie van de parkeerruimte (zo’n 15 % volgens sommigen) maar dat is nooit voldoende om het nu al nijpende tekort aan parkeerplaatsen op te vangen. De ‘alternatieve’ routes die in het systeem zijn ingebouwd zijn – zoals hierboven aangetoond – echte rattenvallen en geen serieuze oplossingen.

Claudio, oh, Claudio!

Posted in Vlugschriften on 17/02/2010 by Pär Ongeluck

Volgens Kortrijkwatcher is het stadsbestuur van Kortrijk de fratsen van Claudio van Dell’Anno een beetje beu. Dat komt omdat Claudio enige achterstand heeft met betalingen aan de stad Kortrijk. En, volgens Kortrijkwatcher, ook omdat Claudio het niet zo nauw neemt met de vigerende rechtsregels. Rechtsregels die hem in verschillende stukken door Kortrijkwatcher haarfijn uit de doeken werden gedaan maar die Claudio fijntjes aan zijn Italiaanse laars lapte. Of misschien las hij Kortrijkwatcher gewoon niet en ondervindt Claudio nu aan den lijve welke verschrikkelijke gevolgen dat kan hebben.

Edoch! Claudio had Kortrijkwatcher niet moeten LEZEN, hij had hem IN DIENST moeten NEMEN toen hij daartoe de kans kreeg! Als preisnijder, boodschappendienst, pers- en communicatieverantwoordelijke én juridisch adviseur. Zat hij nu niet met al die problemen! En hoe meer hij van zijn diensten gebruik maakte hoe minder tijd Kortrijkwatcher had om stekelige stukken over hem en anderen te schrijven! Niks dan voordelen. Voor Claudio en voor het stadsbestuur. En dat alles voor een spreekwoordelijke habbekrats want veel màg hij de man zelfs niet betalen.

Tja, erg schrander is hij niet, onze Claudio. Of is hij ‘onze’ Claudio niet meer nu hij zelfs bij het stadsbestuur in ongenade dreigt te vallen?

Een Glazen Illusie.

Posted in Vlugschriften, writers blog with tags , , , on 16/02/2010 by Pär Ongeluck

Ik besef dat dit mij niet in dank zal worden afgenomen – weer twee lezers kwijt! Een halvering! – maar ik krijg zo stilaan een punthoofd van dat gedoe om het Glazen Huis naar Kortrijk te halen. Het Glazen Huis is voor één keer niet weer zo’n megalomaan project van Stefaan, de klerk van justitie, maar een initiatief van radiozender Studio Brussel om geld in te zamelen voor het goede doel. Internationaal kadert deze actie in ‘Music for Life’. Vorig jaar vergaarde StuBru geld voor de bestrijding van malaria. In totaal schraapte men op die manier zo’n €16.014.877,92 samen – de actie liep ook in Nederland, Zwitserland en Zweden – waarmee 3.202.000 klamboes konden aangekocht. Mooi zo! Wat het thema dit jaar wordt is nog niet geweten. Evenmin waar het Glazen Huis dit jaar komt. Om druk uit te oefenen zijn er op het internet nu al enkele groepen bezig met het ronselen van stemmen om het Glazen Huis naar ‘hun’ stad te lokken. Hasselt, Leuven Antwerpen, Gent, Oostende, allemaal willen ze het Glazen Huis in hun stad. Zo ook Kortrijk.

Enkele ongetwijfeld welmenende Kortrijkse jongeren hebben daarvoor een Facebookgroep opgericht. ‘We geloven erin’, laat Maxime Van Lerberghe in Het Nieuwsblad optekenen. En ‘we kregen voor onze actie al het fiat van de stad Kortrijk’. Dat is mooi van onze stadsbestuurders. Echt waar. Waar dat fiat van de stad goed voor is weet ik ook niet zo meteen maar het stemt de initiatiefnemers gelukkig. Dat is toch iets. Hun fiat NIET geven was trouwens geen optie voor Lybeer en Co. Stel je heel even voor dat Lieven Lybeer een ferm ‘neen’ laat weerklinken! Zou hem dat geen stemmen kosten? En dus zegt hij volmondig ‘ja’. Want dat maakt hem populairder bij het jonge volkje. Alle goeie bedoelingen van de intitiatiefnemers ten spijt beslissen zij evenwel niet waar het Glazen Huis straks wordt neergezet. Lieven Lybeer weet dat. Lieven Lybeer en andere plaatselijke mediageile politici beseffen maar al te goed dat het er voor de actie van Studio Brussel op aankomt zo veel mogelijk geld in te zamelen en dat het uiterst naïef is te denken dat Kortrijk op dat vlak veel troeven in huis heeft. Kortrijk ligt gewoon niet centraal genoeg. Is ook niet groot genoeg en heeft te weinig ‘entourage’. Dat is de realiteit. Lybeer en consoorten – ook oppositieleden – weten dat maar geven er toch de voorkeur aan hun steun aan het plaatselijke comité te verlenen. Omdat ze op die manier kunnen scoren zonder ook maar iets te moeten doen. ‘Fiat kan je krijgen zoveel je maar wil’, denken zij. ‘Fiat geven kost ons geen geld en de kans dat ze in Brussel besluiten om dat Glazen Huis in Kortrijk te plaatsen is sowieso toch al bijzonder klein, zoniet onbestaande’.

Het enige wat voor het goede doel eigenlijk màg tellen is: hoeveel brengt het op? Hoe meer, hoe liever. In Brussel kijken ze dan ook in de eerste plaats naar die steden waar de kans het grootst is dat het veel opbrengt. Grotere steden. Met liefst een groot hinterland. Liefst ook studentensteden waar ze een beetje van overal komen. Dat genereert geld van over heel het Vlaamse land. Zo gezien komen eigenlijk maar drie steden in aanmerking: Leuven, Gent en Antwerpen. Handtekeningen en Facebookgroepen zijn geen garantie voor een grote opbrengst, zoveel is wel zeker. Het zou anders zijn als de plaatselijke initiatiefnemers de burgemeester er nu al van hadden kunnen overtuigen om bvb. €200.000 aan het goede doel te schenken als Het Glazen Huis naar Kortrijk komt. Eigenlijk is € 200.000 maar een schijntje in vergelijking met de sommen die worden uitgegeven aan puur commerciële projecten als de Rodenburgs en Mijn Restaurant. Series waar Kortrijk overigens niet zo positief in wordt geportretteerd. Maak er ineens €500.000 voor het goede doel van, Lieven! Dàt is pas een argument! En het zet Kortrijk ‘op de kaart’. Zeker weten. En als de voortrekkers van het Glazen Huis daarnaast nog eens de handtekeningen die zij nu hebben al in harde valute verzilveren en bvb. een miljoen euro ten voordele van het volgende project op tafel leggen, krijgen ze echt recht van spreken. Dàt zijn pas echt zinnige argumenten. Argumenten waar ze in Brussel wel degelijk oren naar hebben. Ik zie Lieven Lybeer echter nog niet zo snel zo’n belofte doen….. Nee, het is voor hem veel interessanter en vooral veel gratuiter om zijn ‘fiat te geven’. Dat verplicht tot niks en hij vijzelt er zijn populariteit mee op. Handtekeningen en Facebook verplichten evenmin tot iets en de initiatiefnemers putten zich – net als het stadsbestuur – vooral uit in het naar Kortrijk halen van het middel – het Glazen Huis – en reppen haast met geen woord meer over het doel van de actie: geld inzamelen voor het goede doel. Het zou de actievoerders dan ook uitermate sieren als zij zich nu al op het doel van het Glazen Huis concentreerden en niet op het middel. Dan pas krijgen ze een écht argument om ook het middel naar Kortrijk te halen. Voor de omgekeerde strategie heeft Kortrijk gewoon veel te weinig in huis.

De afvallers.

Posted in Vlugschriften on 16/02/2010 by Pär Ongeluck

Volgens een artikeltje van VKK op de website van Het Nieuwsblad vinden de Minaraad, de Noord-Zuidraad en de Cultuurraad van Kortrijk het wenselijk dat er een overeenkomst komt waarbij de organisatoren zich engageren om evenementen afvalarm te maken. Wat, hoe, wanneer en waarom komen we naar aloude gewoonte van VKK niet te weten en voor verdere informatie verwijst hij naar de website van de stad Kortrijk. Ik vermoed dat dit artikel past in een strategie van de krant om journalisten nog luier en lezers actiever te maken. Straks vragen ze je nog om je nieuws zelf binnen te brengen, in te tikken, drukklaar te maken en tenslotte persoonlijk bij de andere lezers thuis af te leveren. Maar dit terzijde. Uit nieuwsgierigheid dat advies van die verzamelde raden eens gelezen. Daarin staat te lezen dat Kortrijk talrijke grote evenementen telt die op verschillende locaties in de stad doorgaan. Deze evenementen leveren jaarlijks een behoorlijk aantal kilo’s afval op. Drie Kortrijkse adviesraden zijn van mening dat een samenwerking met de organiserende organisatie zich opdringt om het afval terug te dringen. Voor de evenementen zelf en voor het milieu moet dit een extra winst opleveren. Winst voor de evenementen betekent: belonen, indien zij op een afvalarme manier werken. Voor het milieu: inkrimpen van de afvalberg.’     

Het zal wel aan mij liggen maar ik heb het een beetje moeilijk met dit advies. Het is ook geen aangename lectuur. Teveel geblaat en te weinig wol. De vervuilers worden met fluwelen handschoentjes aangepakt. Eigenlijk is het de omgekeerde wereld: normaal beloont men positief gedrag en bestraft men negatief gedrag. In Kortrijk dus niet. In Kortrijk wil men het ontbreken van negatief gedrag belonen terwijl dat gedrag eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Het is een beetje alsof je een dief een auto geeft omdat hij niet steelt. Of een politicus een zitpenning geeft omdat hij de zitting niet uitzit. Zoiets doe je toch niet? Of wel? In Kortrijk dus wel. En dus vervolgt het advies met:  

1. De raden stellen dat er een samenwerking moet komen tussen de dienst die de evenementen in de stad begeleidt en ondersteunt en de dienst leefmilieu, zodat er preventief met de initiatiefnemers van de evenementen contact kan opgenomen worden om een afvalplan uit te werken. (voorstelmodel wordt opgemaakt en aangepast aan de situatie)   

 2. Wanneer de organisatie effectief het plan uitwerkt kan de stad ondersteunen door het nodige gerief om dit te realiseren te leveren.    

3. Wanneer een organisatie niet ingaat op het voorstel, zal de organisatie, op basis van de gemaakte afspraken, mee verantwoordelijk gesteld worden voor het opruimen en wegbrengen van het afval
  
Het uitgangspunt zou eigenlijk moeten zijn: de vervuiler betaalt. Altijd. Punt. Dat verstaat iedereen. Helaas komt dat blijkbaar maar op de laatste plaats in het advies van de verzamelde Raden van Kortrijk. Dat principe kan en wil men waarschijnlijk ook niet zo scherp stellen omdat er dan aan enkele heilige huisjes zou worden geraakt. Denk aan de vuiligheid die na de Sinksenfeesten wordt achtergelaten. Of de Paasfoor. Of bij de Ladies run (zelden zoveel zwerfvuil gezien!), 1 mei en voetbalmatchen van KVK en andere manifestaties die al dan niet mede door de stad georganiseerd worden.  

Nu, wie het advies goed leest merkt ook wel dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. In feite bedoelt men wel dat de vervuiler moet betalen maar durft men het niet zo openlijk te stellen. Het komt er op neer dat het een halfslachtig ‘politiek’ geformuleerd advies is. Blazen en zalven. Geen wonder dat mensen het niet zo op politici begrepen hebben: ze spreken een taal die gewone mensen niet begrijpen. Zelfs adviesraden – die tenslotte bedoeld zijn om de burger meer bij het beleid te betrekken – zijn in dat bedje ziek. Stadhuistaal. Veel omhaal van woorden om bijzonder weinig te zeggen. Zo is ‘winst voor de evenementen: belonen omdat zij op een afvalarme manier werken’ eigenlijk geen echte beloning. Men bedoelt dat men die evenementen die afvalarm werken wil steunen in hun streven. Meer niet. Dat is niet echt belonen maar ontbreken van straf bij vervuiling. ‘Belonen’ is een positieve actie waarbij duidelijk iets gebeurt. In het geval van het advies van de Mina en andere raden gebeurt er gewoon niks als je zoet bent. Je krijgt geen snoepje, als het ware. Je krijgt alleen geen stokslagen. Waarom maakt men de dingen in Kortrijk toch altijd zo verrekte moeilijk? En wat voert dat legertje communicatiedeskundigen van de stad Kortrijk eigenlijk heelder dagen uit?!? Onleesbare artikels over laaggeletterdheid schrijven? Luxe-brochures voor het Gouden Kalf uitbraken?