Archive for the Cijfers en Letters. Category

Ondertussen, aan de toog van café De Blauwe Duif.

Posted in Cijfers en Letters., De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , on 05/10/2015 by Pär Ongeluck

Vorige week donderdag schreef het bijzonder eerbiedwaardige dagblad ‘De Tijd’ dat we in september in Vlaanderen de sterkste afname van de werkloosheid sinds 2011 kenden(1). In café De Blauwe Duif werd dit heuglijke nieuws op gejuich onthaald. Notoir toogspringer en mooiweerpoliticus Vincent Van Quickenborne, burgemeester van de stad Kortrijk, twitterde het goeie nieuws meteen door naar zijn talloze onbekende vrienden en ook wel vijanden:

VincentVQuickenborne heeft De Tijd geretweet

De groei en de hervormingen beginnen te werken.

(1) http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_vlaanderen/Sterkste_afname_werkloosheid_sinds_2011.9682092-3137.art?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it

Advertenties

Ordinaire dwaasheid of flagrante leugen?

Posted in Cijfers en Letters., De Waan van de Dag, Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , on 02/10/2015 by Pär Ongeluck

Volgens een bericht in Het Laatste Nieuws van gisteren zou het ‘Kortrijkse stadsbestuur willen duidelijk maken dat drinken en rijden niet samengaan’ (1). Daarom plaatste het stadsbestuur een alcoholtester aan de ingang van de parking Schouwburg. Volgens schepen van Immobiliteit Axel Weydts, die ook voorzitter is van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko), zal ‘de alcoholtester chauffeurs wel degelijk sensibiliseren. “Ik reken op het gezond verstand. Jongeren moeten niet proberen om de alcoholtester te beschadigen, want er is camerabewaking”, zo voegt hij er nog aan toe. Een beetje een vreemde en vooral heel beschuldigende uitspraak aan het adres van jongeren, die je niet meteen zou verwachten van iemand die zelf nog maar net de pampers ontgroeid is, maar goed. Met een beetje goeie wil willen we hem die uitspraak nog als ‘jeugdige onbezonnenheid’ aanmerken. Voor een goed begrip is het ook goed om weten dat het niet de stad Kortrijk die de bewuste alcoholtester heeft betaald maar het Fonds Emilie Leus.

“In ons land speelt alcohol volgens cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid elk jaar nog altijd een rol in ruim 4.000 ongevallen”, oreert Weydts. “Daarbij vallen telkens meer dan 1.000 doden en zwaargewonden.” Uiteraard schrijft de ‘journalist’ van Het Laatste Nieuws dat netjes op en stelt hij zich hierbij geen vragen. Het domste gezagsargument is al voldoende om het kritisch vermogen van de (lokale) journalist – zo dat al aanwezig is – volledig uit te schakelen; geen haar op zijn hoofd dat eraan denkt om zijn bronnen te checken. In dit geval volstond het om de cijfers van het BIVV eens op te zoeken. De journalist zou dan gemerkt hebben dat Weydts eigenlijk uit zijn nek staat te kletsen. In 2014 waren er volgens de bron waar Weydts naar verwijst op onze wegen in totaal 615 dodelijke slachtoffers (2). Geen 1000, zoals Weydts beweert. De laatste keer dat er in totaal meer dan 1000 dodelijke slachtoffers op onze wegen vielen, was in 2005. Niet alle dodelijke slachtoffers zijn echter het gevolg van rijden onder invloed van alcohol. Volgens een ander onderzoek van het BIVV blijkt namelijk dat er in 2009 – recentere cijfers zijn er blijkbaar niet – binnen de 30 dagen na het ongeval 44 doden te betreuren vielen bij ongevallen waarbij minstens één bestuurder onder invloed was (3). Dat zijn er inderdaad nog altijd 44 te veel maar dit cijfer wijkt toch wel heel erg af van wat Weydts ons probeert wijs te maken. Wat Weydts doet is pure stemmingmakerij. Voor de volledigheid er wel nog aan toevoegen dat het BIVV het aantal slachtoffers bij ongevallen waarbij er alcohol gemoeid was, toch wel op 240 schat.

Waar haalde Weydts dan wel zijn informatie vandaan, zo vraagt de verstandige lezer – die lezer dus die geen politicus of krant vertrouwt- zich misschien af. Wel, helemaal zeker ben ik het niet maar ik vermoed dat hij zijn uitspraken deed op basis van een tekst op Alcohol.be (4). Daar staat letterlijk het volgende te lezen: ‘Rijden onder invloed van alcohol blijft één van de voornaamste veiligheidsproblemen in het verkeer. In België alleen al speelt alcohol elk jaar een rol in meer dan 4000 letselongevallen, waarbij meer dan 1.000 doden en zwaargewonden en nagenoeg 6000 slachtoffers vallen.’ Lijkt verrekte goed op wat Weydts zegt, niet? Alcohol.be is een (heel lovenswaardig) initiatief van CAD Limburg en CAW De Kempen. In 2014 gebeurden er in België 41651 letselongevallen. Daarbij vielen 54011 slachtoffers (doden, zwaar- en lichtgewonden samen).

Nog een goeie raad voor politici en journalisten: check altijd uw bronnen en geef correcte cijfers. Kom je al een heel stuk minder onnozel over.

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/gratis-alcoholtester-in-parkeergarage-a2474331/

(2) http://www.bivv.be/frontend/files/userfiles/files/Barometer/Barometer-Jaar-2014-NL.pdf pagina 15

(3) http://www.bivv.be/frontend/files/userfiles/files/stat-analyse-verkeersongevallen-2009.pdf pagina 172

(4) http://www.alcoholhulp.be/probleemgebruik-verkeer

Kulak lanceert eerste ManaMa.

Posted in Cijfers en Letters., De Bijlage., Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 23/09/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichtgeving

Vanaf volgend academiejaar organiseert de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk voor het eerst een zogeheten ManaMa, een Master na Master-opleiding ‘Eenvoudig rekenen voor Academici’. Dat wisten de rectoren Rik Torfs (KUL) en Marc Depaepe (Kulak) ons gisteren in een vertrouwelijk gesprek in primeur te melden.

‘Die voortgezette opleiding heeft tot doel onze hoger opgeleiden de kans te bieden om in een modulair opgebouwde cursus hun basisvaardigheden op het vlak van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en quotiëntberekening verder aan te scherpen’, aldus Torfs. ‘Wij stellen de laatste jaren immers meer en meer vast dat onze afgestudeerden deze vaardigheden minder en minder beheersen en dat kan maatschappelijk verstrekkende gevolgen hebben. Beeld je maar eens in dat die mannen – en vrouwen – later in de het bedrijfsleven of, godbetert, in de politiek terechtkomen! Stel je voor dat zij ooit een begroting moeten opmaken! De rekeningen nazien!’ 

‘Ik zou dit willen illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld’, zo vult Depaepe aan. ‘Vorig jaar hadden wij bij het begin van het academiejaar aan de Kulak 770 inschrijvingen. Dit jaar zijn dat er 690 of een lichte daling met 2,5%. Veel van onze academici weten dus niet meer hoe ze dat percentage moeten berekenen, he. Begrijp je? Daarom dan ook deze hoogwaardige vervolgopleiding.’

Onze correspondent begrijpt het evenwel niet en merkt op: ‘Maar, euh, professor, …. een daling van 80 studenten op 770 is dat niet iets in de buurt van 9% en dat is toch niet zo weinig? Of bedoelde u misschien ‘707 studenten’ vorig jaar?

Waarop Torfs heel laconiek antwoordt ‘Awel, ja, zie, daarom dus!’ en het gesprek beëindigt. Ondertussen had het voorbeeld van Depaepe echter ook de oren van enkele plaatselijke journalisten bereikt en werd het klakkeloos in hun kattenbakkranten overgenomen (1).

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150922_01880916

Navelpluis.

Posted in Cijfers en Letters., De Waan van de Dag, Persweeën., writers blog with tags , , , , on 24/07/2015 by Pär Ongeluck

Enkele weken geleden publiceerde Kind en Gezin zijn jaarlijkse kinderarmoederapport (1). Dat lokte bij enkele bewindslieden van Kortrijk een typisch politieke reactie uit: als het ergens de goeie richting mee uitgaat, is dat dankzij hun beleid; gaat het de verkeerde kant op dan ligt dat aan ‘de wereldwijde crisis’ of ‘de slechte economische omstandigheden’. In ieder geval dragen zij daar nooit enige verantwoordelijkheid voor. Vreemd! Of toch weer niet. Het rapport van Kind en gezin verleidde Philippe De Coene, schepen van Sociale Zaken, op de microblogsite Twitter tot volgende uitspraak:

Kansarmoede in Kortrijk gedaald. Van 18% in 2012 naar 17,6 in ’13 naar 15,4 in ’14. Cijfers .

Praalhans Van Quickenborne kon natuurlijk niet achterblijven en klopte zichzelf flink op de borst met:

VincentVQuickenborne a retweeté Philippe De Coene

Sterk werk. Ons armoedebestrijdingsplan levert concrete resultaten op. Ministers en staatssecr: welkom vr inspiratie

Het leverde het stadsbestuur van Kortrijk zelfs felicitaties op van het gevreesde Groenjurylid, Matti Vandemaele (3):

‘…De cijfers kinderarmoede bijvoorbeeld zijn significant beter, dat bevestigen ook cijfers van externen. Een pluim die op de hoed van de stadscoalitie mag’.

Uiteraard plaatsten ook de kruipdieren van de lokale pers geen enkele kanttekening bij deze goednieuwsshow; kritisch nadenken is immers geen toetredingsvoorwaarde voor de journalistieke kaste. In Het Laatste Nieuws schrijft Peter Lanssens (2):

Kind & Gezin brengt een nieuwe kansarmoede-index uit. In Kortrijk leefde 15,4 procent van de kinderen vorig jaar in armoede. Dat is 2,2 procent minder dan in 2013 en 2,6 procent minder dan in 2012. Het armoedebestrijdingsplan met dertig miljoen euro over zes jaar werpt dus zijn vruchten af.

De cijfers die in de pers werden gepubliceerd zijn voor één keer wel correct. Toch enkele bemerkingen.

Om te beginnen is het onzin om cijfers over kindarmoede over een periode van 2 jaar te evalueren. Een schommeling van 2,6% betekent statistisch eigenlijk weinig of niets. Zeker in het geval van kindarmoede op gemeentelijk vlak. Over hoe veel of hoe weinig kinderen gaat het namelijk? Per jaar worden er ongeveer 850 kinderen geboren in Kortrijk; 2,4% daarvan is +/- 20. Akkoord, het is een vooruitgang maar echt significant is die niet. Als je cijfers over (kind)armoede wil vergelijken moet je vooral op langere termijn kijken. Op 10-15 jaar, bijvoorbeeld. Enkele cijfers: in 2001 klokte de kindarmoedebarometer van Kortrijk nog af op 6,2%; in 2006 was dat al opgelopen tot 7% en in 2012 zaten we in Kortrijk op 18%. In 2012 geen enkele politicus gehoord die de verantwoordelijkheid op zijn schouders nam voor die hallucinante stijging … De Coene (tot 2006) en Van Quickenborne (vanaf 2006) maakten in die periode om beurten ook deel uit van de meerderheid in het stadsbestuur. Erg geslaagd kan je de resultaten van hun beleid niet noemen. Maar dat ligt natuurlijk niet aan hen maar aan die ongrijpbare ‘crisis’. Waarom de verbetering van de cijfers nu plots wel aan hen zou te danken zijn, is mij dan ook een raadsel. Tenzij ze ook bereid zijn te tekenen voor de achteruitgang … En 20 kinderen minder in kansarmoede voor een prijs van 30 miljoen euro (het is mij een raadsel waar die ‘journalist’ van Het Laatste Nieuws dat bedrag vandaan heeft …) is wel een bijzonder pover resultaat.

Het is ook onzin om armoedecijfers op gemeentelijk vlak te bekijken. Zo veel impact heeft het gemeentelijk beleid echt niet op de armoede. De stijgingen (en dalingen) van de kindarmoede zijn vrij gelijklopend in alle centrumsteden: lager in 2001, licht stijgend (in de meeste gevallen) tot 2006 en sterk stijgend tot 2012, in bijna alle gevallen een daling in 2014. Twee opvallende vaststellingen toch: waar de kindarmoede al zeer hoog was, is die de laatste jaren nog toegenomen en in de periode 2001-2014 is er maar 1 centrumstad waar men de kindarmoede licht heeft teruggedrongen: Mechelen (van 14,4% in 2001 naar 11,5% in 2014). Wat Kortrijk betreft, valt nog te noteren dat deze stad in 2001 van alle centrumsteden de negende plaats bekleedde en in 2014 gestegen is naar een zesde plaats. Van een succesvol beleid gesproken … De waarheid is gewoon dat Kortrijk – zoals de meeste centrumsteden – ruim boven het gemiddelde van het Vlaams Gewest scoort. Enkel Aalst, Brugge en Hasselt deden het in 2014 beter dan het gemiddelde van het Vlaams Gewest.

Van Quickenborne toeterde zelfvoldaan dat ‘ons armoedebestrijdingsplan levert concrete resultaten op. Ministers en staatssecr: welkom vr inspiratie’ . Maar klopt dat wel? Is de kindarmoede in Kortrijk werkelijk gedaald door het ingrijpen van het beleid? De cijfers lijken Van Quickenborne wel gelijk te geven – de kindarmoede daalde de afgelopen 2 jaar – maar een correlatie tussen twee vaststellingen betekent nog niet dat er ook een oorzakelijk verband is, zoals iedere iedere middelbareschoolstudent weet. Niet Van Quickenborne, dus. Het is niet de eerste keer dat Van Quickenborne een loopje neemt met statistische ‘bewijzen’. Deed hij eerder al met snelheidscontroles, alcoholcontroles, fietsongevallen, diefstallen, camera’s, … en nu dus met kindarmoede. Kan er iemand van zijn medewerkers hem eens het verschik uitleggen tussen een ‘correlatie’ en ‘oorzakelijk verband’? Of is hij werkelijk zo dwaas dat hij dat niet snapt?!? Indien niet dan is het pure kwaadwilligheid. En zelfgenoegzaamheid. Om te weten of het gevoerde beleid werkelijk een invloed heeft gehad is er veel en diepgaand onderzoek nodig. Onze beleidsmensen zijn daar overduidelijk niet toe in staat. En inspiratie opdoen in Kortrijk? Vergeet het maar. Tenzij Van Quickenborne natuurlijk bedoelde dat de excellenties in Kortrijk inspiratie kunnen opdoen van hoe je de burger een rad voor de ogen kunt draaien.

Om te weten of er een oorzakelijk verband is tussen de daling – of stijging want in feite is dat hetzelfde, maar dan omgekeerd – dien je eerst te weten hoe kindarmoede door Kind en Gezin wordt vastgesteld. Kind en Gezin hanteert volgende definitie: ‘Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaarde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële’. De toetsingscriteria die Kind en Gezin hanteert zijn: het maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid. Deze zes criteria verwijzen naar zes domeinen waarop de leefomstandigheden van deze gezinnen zich onderscheiden van deze van vele andere gezinnen. Wanneer de leefomstandigheden van een gezin bij drie of meer van deze zes criteria zich op of onder de ondergrens bevinden, dan wordt het gezin als levend in kansarmoede beschouwd. Voor een goed begrip ook nog: kindarmoede gaat over kinderen tot 3 jaar. De vraag is nu: op welke vlakken greep het Kortrijkse beleid in waardoor de kindarmoede tussen 2012 en 2014 daalde? Bezorgde het Kortrijkse beleid 20 gezinnen een beter inkomen? Gaf het 20 kansarme gezinnen werk? Zorgde het voor een betere opleiding van 20 ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar? Huisvestte het twintig kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar in gezondere woningen? Ik weet het niet maar ik betwijfel het ten zeerste.

Er is trouwens nog een andere manier om de kindarmoedecijfers te doen dalen: je jaagt hen gewoon het huis uit. Kortrijk wil namelijk vooral ‘jonge tweeverdieners’ aantrekken. Dat doet men o.a. door verkrotte woningen af te breken en te vervangen door dure nieuwbouwhuizen en -appartementen. Ook het verstrengde asielbeleid kan voor gevolg hebben dat de kindarmoede daalt. Het aantal vreemdelingen – traditionele kandidaten om in armoede te verzeilen – daalde in Kortrijk van 4634 in 2012 naar 4563 in 2014 (4). Best mogelijk dat daar 20 kansarmoedige kinderen tussen staken. Het aantal vreemdelingen van Europese afkomst (maar geen EU-burgers) daalde in diezelfde periode van 673 naar 529. Het aantal vreemdelingen van Maghrebijnse, Turkse en andere nationaliteit daalde tussen 2012 en 2014 af van 2198 naar 2025. Ik bedoel maar: voor je je op de borst begint te kloppen dat de cijfers bewijzen dat het beleid werkt, moet je twee keer nadenken. In het geval Van Quickenborne lijkt zelfs 10 keer nadenken mij geen overbodige luxe. Onbegonnen werk, eigenlijk.

(1) op het moment van publicatie zijn er onderhoudswerken aan de website waar de gegevens van Kind en Gezin kunnen geconsulteerd worden. Dat zou nog tot zaterdag duren waardoor ik op dit ogenblik ook geen link naar het rapport kan plaatsen. De lezer zal mij dus – voorlopig – op mijn woord moeten geloven als ik cijfers uit het rapport citeer.

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/kansarmoede-bij-kinderen-daalt-a2380086/

(3) https://mattivandemaele.wordpress.com/2015/06/30/wat-leren-ons-het-jaarverslag-en-de-jaarrekening-2014-van-de-stad/

(4) http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Kortrijk.pdf

Het vergiet van Kortrijk.

Posted in Cijfers en Letters., Het Gouden Kalf, Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , , , on 09/06/2015 by Pär Ongeluck

Al van bij de eerste spadesteek was het duidelijk dat het Gouden Kalf, het binnenstedelijk winkelcentrum van Kortrijk, niet bijzonder goed gefundeerd was. Figuurlijk en letterlijk. De grond waarop het winkelcentrum is gebouwd, is namelijk nogal drassig. Om niet te zeggen moerassig. Nu, bouwtechnisch hoeft dat geen drama te betekenen; daar vallen wel oplossingen voor te bedenken. Die oplossingen hebben natuurlijk een prijskaartje en daar wringt het schoentje wel eens. De goedkoopste oplossing is evenwel: gewoon negeren. En dat is hoogstwaarschijnlijk ook waar de bouwheren van K in Kortrijk voor hebben gekozen. Deze oplossing doet misschien niets af aan de stabiliteit van het gebouw, maar na verloop van tijd krijg je toch wel problemen met de waterhuishouding van het gebouw. Omdat een flink stuk van het gebouw zich eigenlijk ondergronds bevindt, doet het ook geen afbreuk aan de esthetische kwaliteiten van het bouwwerk. Als die er al zijn, natuurlijk. Het uiterlijk van de ondergrondse delen lijdt er wel onder; op de muren van de in- en uitritten van de parking van het Gouden Kalf is het resultaat van die ‘oplossing’ al duidelijk te zien. Amper vijf jaar na de opening! Peter Lanssens schreef er een week of twee geleden een artikel over (1).

Anders dan je zou denken is dat artikel niet interessant omwille van het insijpelen van water in het winkelcentrum en de cosmetische oplossingen die men daarvoor bedacht heeft. Het artikel is vooral interessant omwille van de (des)informatie die de journalistieke activist Lanssens – over dat journalistiek activisme later meer – via zijn artikel verspreidt.

Eén van de overbetaalde managers van het Gouden Kalf (Yvan Devlaminck) heeft Lanssens namelijk wijsgemaakt dat er ‘op een normale weekdag toch al snel een goeie 15.000 wagens de parking van het winkelcentrum binnenrijden’. Devlaminck weet deksels goed dat journalisten een grondige afkeer voor cijfers en zelfstandig nadenken hebben en een gezagsargument nooit ofte nimmer in twijfel trekken; een (Kortrijks) journalist gelooft altijd wat je hem vertelt. Tot je hem iets anders diets maakt.

Bekijken we die 15.000 wagens eens wat van dichterbij. Normaal rekent men voor de bezetting van een wagen op de snelweg op 1,8 personen per wagen. Ik vermoed dat het er voor een bezoek aan een winkelcentrum meer zijn, maar soit. 15.000 wagens ‘op een normale weekdag’ betekent – aan een bezetting van 1,8 per voertuig – al 27.000 bezoekers. Het winkelcentrum is op een jaar minstens 320 open. Als het allemaal ‘gewone weekdagen’ zouden zijn, dan kwamen er per jaar 8.640.000 bezoekers naar het Gouden Kalf. Alleen al met de auto!

Volgens een studie van de universiteit van Gent (2) komt echter maar ongeveer 60% van de bezoekers aan het winkelcentrum met de wagen. In totaal zouden er dus jaarlijks, volgens een simpele regel van drie, minstens 14.400.000 koopzuchtigen het winkelcentrum bezoeken! Enfin, als we Devlaminck en Lanssens mogen geloven, natuurlijk. Wat we beter niet doen, zoveel is wel duidelijk.

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/water-sijpelt-in-parking-winkelcentrum-a2338312/

(2) http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2013/cvs13_029.pdf

Weg met die overschotten!

Posted in Cijfers en Letters., De afrekening, writers blog on 05/01/2015 by Pär Ongeluck

In de grote liberale traditie om staatssteun resoluut af te wijzen, heeft het Kortrijkse stadsbestuur beslist om subsidies die het niet nodig heeft, aan de noodlijdende hogere overheid terug te storten. Onder het toeziend oog van burgemeester Van Quickenborne (OpenVLD) licht schepen van financiën Catherine Waelkens (N-VA) de beslissing toe:

“Zoals jullie ongetwijfeld weten, werken wij van het stadsbestuur aan vitale wijken en buurten en versterken we de sociale cohesie. Dat staat ook zo in ons meerjarenactieplan onder puntje nul één punt nul twee. Om die ambitie waar te maken, putten wij niet uit onze eigen middelen – zo erg interesseren ons die sociale cohesie en die vitale wijken nu ook weer niet – maar schuift het Vlaamse Stedenfonds ons ieder jaar een nette som toe. Dit jaar is dat 2.944.571 euro. Dat is, zelfs voor een schepen, een flink pak geld. Wij hebben dat ook niet allemaal nodig want in 2015 geven wij daarvan maar 1.821.736 euro uit. Dat maakt dat wij volgend jaar dus 1.122.835 euro overhouden. Het is trouwens niet de eerste keer dat wij op die post een positief saldo hebben. In 2014 hielden wij ook al 1.112.816 euro over. Oorspronkelijk wilden wij in 2015 nog eens 490.000 euro investeren, maar dankzij ons beleid van zuinigheid is dat ondertussen teruggeschroefd naar 40.000 euro. Ik ga u nog meer vertellen: op de exploitatierekening van ‘werken aan vitale wijken en buurten en versterken van de sociale cohesie’ realiseren wij tussen 2014 en 2019 een overschot van niet minder dan 8.345.033 euro! Dat is natuurlijk maar een voorlopig cijfer omdat we de kosten die in de toekomst zullen gemaakt worden nooit tot op de centiem juist kunnen inschatten, maar het geeft toch een goed idee van hoe spaarzaam we met gemeenschapsgelden omspringen.”

Van Quickenborne, die al heel de tijd nerveus op zijn stoel zit te wippen, maakt van een adempauze in het slaapverwekkend betoog van Waelkens gebruik om tussenbeide te komen:

“Eerst dachten wij van het overschot dat wij op die post realiseren dan maar door te schuiven naar een andere begrotingspost, maar dat mag niet; als je ergens subsidies voor krijgt, mag je die enkel daarvoor gebruiken. Daarna overwogen wij de mogelijkheid om onze overschotten dan maar door te sluizen naar die boeren van Roeselare of Waregem of, ja, zelfs naar het klootjesvolk van Menen. Die hebben dat allemaal toch veel meer nodig dan wij. Maar ook dat schijnt, om boekhoudkundig-technische redenen die Catherine u veel beter dan ik kan uitleggen, niet mogelijk te zijn. Ten einde raad hebben wij dan maar besloten om ons overschot ieder jaar, na afsluiting van de rekeningen, terug te storten aan de Vlaamse overheid. Die moet dan zelf maar beslissen op welke manier ze het over de balk gooit.”

Kortrijk lanceert groepsaankoop parkeertickets.

Posted in Cijfers en Letters., De Bijlage., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , on 26/12/2014 by Pär Ongeluck

In zijn niet aflatende strijd tegen de stijgende levensduurte lanceert schepen van sociale zaken Philippe De Coene vanaf 1 januari 2015 een nieuw initiatief: de groepsaankoop van parkeertickets. Op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie (1) gaf de schepen deze morgen tekst en uitleg:

“Kijk, zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben bij de bestudering van de meerjarenbegroting die op de laatste gemeenteraad werd goedgekeurd, stijgen de inkomsten van Parko van 6.006.000 euro in 2014 tot 6.653.600 euro in 2015. De inkomsten van Parko dat zijn, zoals jullie allemaal weten, eigenlijk de uitgaven van de consumenten. Eventjes snel omgerekend is dat een stijging van niet minder dan 9,02%. Dat betekent niet één, niet twee, niet drie, maar bijna vier indexsprongen! Op één jaar! U begrijpt dat dit niet langer houdbaar is. Parkeren is in onze maatschappij een basisrecht. En basisrechten worden gegarandeerd door de grondwet en op vrije markt afgedwongen door groepsaankopen. Enfin, om een lang verhaal kort te maken: in januari lanceer ik de ‘groepsaankoop parkeertickets’. In een eerste fase is het de bedoeling om zo veel mogelijk geïnteresseerde parkeerders te mobiliseren; armoezaaiers met BMW’s en Mercedessen, maar ook rijke stinkerds en bedrijven met Dacia’s en Skoda’s, kortom, iedereen is welkom. Ook niet-Kortrijkenaren. Inschrijven kan via www.groepsaankoopparkeertickets.be of aan de balie in het stadhuis. In de loop van januari gaan we dan met Parko onderhandelen. Wij zijn ervan overtuigd dat een reductie van minstens 15% zeker haalbaar is. Als alles naar wens verloopt, krijgen de consumenten dan tegen begin april de mogelijkheid om hun parkeertickets tegen verminderd tarief bij ons aan te kopen. Wij streven er ook naar dat het parkeerticket al van bij de invoering wordt geïntegreerd in de gedigitaliseerde Kortrijkse Cadeaubon, waardoor die meteen ook een iets minder vergiftigd geschenk wordt dan hij nu is. Zeg nu zelf: is er een mooier geschenk denkbaar dan te mogen stilstaan in de mooiste stad van de wereld? In een latere fase denk ik er trouwens over om ook tolgeld te vragen aan wie met zijn wagen door onze stad wil rijden, zonder er stil te staan. Maar nu moet u mij excuseren want ik moet nog naar een receptie waar u niet voor uitgenodigd bent.”

(1) Als u over dit onderwerp niets hebt vernomen in de gesubsidieerde pers, dan hoeft dat u niet meteen te verwonderen. De geaccrediteerde journalisten hadden het op het ogenblik van de persconferentie namelijk te druk met over de koppen lopen van shoppers en kerstmarktgangers; Kris Vanhee verzwikte daarbij zijn rechterenkel en Peter Lanssens ontwrichtte zijn linkerschouder toen Vanhee pardoes op hem viel.