Archief voor november, 2012

Twitterwijsheid.

Posted in writers blog with tags , , , on 03/11/2012 by Pär Ongeluck

Twitter is in oorsprong een microblogsite waarmee men snel informatie kan verspreiden of mensen mobiliseren. De keerzijde van de medaille is dat die informatie zelden of nooit op juistheid wordt gecheckt en dat er bijgevolg nogal wat onzin wordt verspreid; het is een soort (lokale) burgerjournalistiek die vooral gebruikt wordt door mensen die van zichzelf denken dat ze iets te vertellen hebben dat zo verschrikkelijk interessant is dat anderen het ook moeten weten. Een voorbeeldje om het te illustreren:

Even snel geteld: 9 schepenen en burg stadscoalitie samen 19813 stemmen. Huidige 9 schepenen en burg samen 27635 stemmen #kortrijk

2 november 12 om 8:39 ’s ochtends

Dat was dan wel heeeeeel snel geteld! De stad Kortrijk heeft in de huidige samenstelling namelijk één burgemeester en acht schepenen. Geen negen, zoals Bram schrijft. Die acht plus één zijn: de CD&V’ers Christine Depuydt (1391), Guy Leleu (3037), Lieven Lybeer (3521), Stefaan Bral (3096), Jean de Bethune (2355), Alain Cnudde (2731), Filip Santy (1278), Stefaan De Clerck (8634) en Open VLD’er Wout Maddens (1592). Tussen haakjes het aantal stemmen dat iedere schepen kreeg bij de verkiezingen van oktober 2006. Samen haalden de huidige bestuursploeg 27635stemmen. Interessant om weten is ook dat De CD&V bij de verkiezingen van 2006 alles bij elkaar 20656 stemmen haalde (18 zetels) en de Open VLD 11100 stemmen (9 zetels). De CD&V haalde dus dubbel zoveel zetels als de Open VLD maar deze laatste verwierf toch maar één uitvoerend mandaat. Een eerlijke verdeling zou zes/drie geweest zijn, maar dat kon blijkbaar niet. De niet onbelangrijke post van OCMW-voorzitter ging trouwens ook nog eens naar een CD&V’er: Francesca Verhenne. Wie zijn coalitiepartner zo schandalig stiefmoederlijk behandelt, moet er niet echt op rekenen dat die erg trouw zal blijken, denk ik. Als de huidige bestuursploeg niet voortgezet wordt, dan is dat voor een stuk aan het gulzige gedrag van de CD&V te wijten.

De toekomstige coalitie bestaat uit Open VLD’ers Vincent Van Quickenborne (7132), Koen Byttebier (1244), Wout Maddens (2323), SP.a’ers Philippe De Coene (3686), Marc Lemaitre (780), Bert Herrwyn (950) en N-VA’ers Rudolf Scherpereel (1797), Catherine Waelkens (1085) en An Vandersteene (816). Allemaal samen 19813. De Open VLD verzamelde 10771 stemmen (9 zetels), de SP.a 7222 (6 zetels) en de N-VA 8247 (7 zetels). Het mandaat van voorzitter van het OCMW wordt in de volgende legislatuur door een schepen opgenomen (of dat een goeie zaak is, is weer een andere zaak).

De steller van het bericht heeft met zijn cijfers dus wel gelijk, maar eigenlijk doet dat niet ter zake. Het is vooral de typische reactie van een slecht verliezer, een verongelijkt kind dat geen snoepjes krijgt (omdat het al veel te vet is). Hoe dan ook heeft de Open VLD, samen met de SP.a en de N-VA een meerderheid  en zit de CD&V in de oppositie. Bart Verschuere maakt met zijn tweet van de verkiezingen ook een populariteitspoll. Dat is wel heel erg simplistisch.

Om de teneur van het bovenstaande twitterbericht beter te begrijpen is het handig om te weten wie de auteur ervan is. Bram Verschuere is niet de eerste de beste. Hij is, volgens zijn eigen omschrijving, docent public management (HoGent/UGent). Onderzoek over overheid, non-profit, welzijnsbeleid. ACW-voorzitter Kortrijk. Hobbies: fietsen, voetbal kijken, lezen. Een docent is een met gemeenschapsgelden hoger opgeleid iemand die zijn kennis probeert te delen met min of meer geïnteresseerde adolescenten die ook al met gemeenschapsgeld gesponsord worden. Van een docent publiek management verwacht ik wel dat hij een betere en vooral objectievere analyse maakt. Van een ACW-voorzitter had ik dan weer verwacht dat hij nu eindelijk eens de vinger op de wonde durfde te leggen en de werkelijke oorzaken van het verlies van de CD&V durfde bloot te leggen. Eén van de voornaamste oorzaken is de onovertroffen vraatzucht van Stefaan De Clerck (en zijn clan), die de partij al jaren aan hemzelf ondergeschikt maakt. En daaraan gekoppeld ook de verschrikkelijk belabberde manier waarop de partij met de bevolking communiceert (ik heb het niet over de wollige manier waarop SDC praat). Er moet binnen de CD&V ook heel dringend eens aan de machtsverhoudingen tussen de verschillende standen worden gesleuteld. Op zich deden de ACW-kandidaten het zelfs helemaal niet slecht. Die van de clan De Clerck daarentegen….

Met zijn tweet maakt Bart Verschuere in de eerste plaats duidelijk dat hij nog altijd niet heeft begrepen dat de CD&V het aan zichzelf te danken heeft dat ze in Kortrijk niet meer aan de macht is. En dan krijg je zo’n kinderachtige tweets, natuurlijk. Als het zijn bedoeling was om aan te tonen dat ook docenten publiek management en ACW-voorzitters maar kleine mensen zijn, dan is Bram Verschuere in zijn opzet geslaagd. Cum laude.

Advertenties