Archive for the #Durftevragen Category

De illusionisten.

Posted in #Durftevragen, Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , , on 20/09/2015 by Pär Ongeluck

Volgens Twitterland – en dus ook het mediageile stadsbestuur van Kortrijk – was de autoloze zondag alweer een eclatant succes. Als het dan toch zo’n succes was, vraag je je toch wel af waarom niet elke zondag in Kortrijk een autoloze zondag is. Zou de holle strijdkreten ‘Kortrijk fietst’ en ‘Kortrijk klimaatstad’ toch een beetje geloofwaardiger maken. Maar zelfs voor zo’n kleine ingreep heeft dit stadsbestuur de ballen niet, maakt u zich vooral geen illusies.

Aanvulling: om te bewijzen dat hij echt geen visie op mobiliteit heeft, gooide mooiweerbeleidsmaker Van Quickenborne nog volgende tweet de ether in:

VincentVQuickenborne heeft Sven Gatz geretweet

Voorstel: telkens het zonnig weer is, organiseren we een fietszondag. Are you in?

Uiteraard doet ook de schepen van immobiliteit zijn duit in het zakje:

Deze autovrije zondag in bewijst dat je geen wagens nodig hebt om volk in de stad te krijgen.

Nou? Wie of wat houdt je tegen om dit uit breiden naar ALLE zondagen, meneer de schepen? Het succes van deze (en vroegere) autovrije zondag(en) bewijst trouwens vooral hoezeer de beleidsmensen het al die jaren verkeerd voor hadden.

Advertenties

Journalistieke (im)potentie.

Posted in #Durftevragen, De Schijnveiligheid, Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , , , on 17/01/2014 by Pär Ongeluck

Dat journalisten zeker niet op de eerste rij stonden toen het verstand werd uitgedeeld, staat buiten kijf. Dat een grammetje kritisch denkvermogen en kunnende lezen en schrijven ernstige tegenindicaties zijn om tot de gilde van overgesubsidieerde pennelikkers toe te treden, illustreerde kvo woensdag nog maar eens op de website van Het Nieuwsblad. Leest u even mee:

Een 30-jarige Georgiër die op 13 oktober 2013 in de Weggevoerdenlaan in Kortrijk betrapt werd met een moersleutel en handschoenen in zijn onderbroek, heeft een celstraf van tien maanden gekregen. Zijn kompaan Michal T. (36) uit Israël vliegt één jaar de cel in en moet een boete van 600 euro betalen.

Welke misdaad hebben de heren eigenlijk begaan? Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Miss Marple en Kris Vanhee hebben er zich suf over gepiekerd maar kwamen er niet uit. Volgens journalist kvo echter werd de ene ‘betrapt met een moersleutel en handschoenen in zijn onderbroek’. Is dat een misdaad? Ok, het is een beetje een rare plaats om moersleutels en handschoenen te bewaren, maar voor zover ik weet is dit gedrag niet bij wet verboden. Zelfs niet vatbaar voor een GAS-boete! Zelfs niet in Kortrijk! Toch krijgt de man 10 maanden gevangenisstraf. Straf! Wat zijn kompaan mispeuterde, is nog onduidelijker, maar hij verdwijnt wel voor een jaar achter de tralies en moet zeshonderd euro boete betalen. Journalist kvo verduidelijkt een en ander in de volgende paragraaf:

Het duo liep tegen de lamp omdat ze zich verdacht gedroegen. In 2013 werden de twee nog veroordeeld tot vijftien jaar cel voor inbraken in een resem Antwerpse appartementen. Maar dat ze van plan waren om in Kortrijk in te breken, ontkennen ze.

Aha! Ze gedroegen zich verdacht! Liepen daarom tegen de lamp! En dat is iets wat niet mag in Kortrijk. Je krijgt er blijkbaar gevangenisstraffen tot een jaar voor en nog eens 600 euro boete bovenop. Omdat je je verdacht gedraagt. Tja, al ooit eens geprobeerd om met een moersleutel en handschoenen in je onderbroek door de Weggevoerdenlaan te wandelen? Ik kan er mij wel iets bij voorstellen, maar of dat nu meteen verdacht is, nee, dat nu ook weer niet. Eerder een beetje gênant voor de betrokkene, maar meer ook niet. De journalist vraagt zich ook niet af hoe men dat überhaupt heeft vastgesteld dat er een moersleutel en een paar handschoenen in iemands onderbroek staken. Gefouilleerd? Zegt de speurder zo iets van: “he, vriend, wat is dat daar in jouw broek? Lijkt mij eerder een moersleutel dan een erectie! Doe je broek maar eens uit, dat ik dat geval eens van naderbij kan bekijken”. Waarop de onverschrokken diender de man in de boeien slaat en afvoert. Wat zou er trouwens in dat proces-verbaal staan? Verboden wapendracht? Inbrekersmateriaal? Afgaande op het relaas van kvo is het in Kortrijk al voldoende dat je je verdacht gedraagt om voor de rechter gesleept te worden. En voor de Kortrijkse rechter is zich verdacht gedragen – volgens het krantenverslag dan toch – voldoende om je minstens een maand of tien naar de cel te sturen. Om zijn stelling nog wat kracht bij te zetten, voegt de krantenjongen – het kan ook een meisje zijn – er aan toe dat de twee vorig jaar nog werden veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plegen van inbraken in het Antwerpse. Hoezo veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf? Vreemd dat ze dan vrij rondlopen in Kortrijk, toch? Het feit dat de mannen ontkennen dat ze de bedoeling hadden om in Kortrijk in te breken, wekt trouwens het vermoeden dat er nergens bewezen is dat ze een (poging tot) inbraak hebben gedaan. En dat brengt ons weer bij het begin: welke misdaad werd er gepleegd? Welk wetsartikel verbiedt het warm houden van moersleutels en handschoenen in een onderbroek? Wie denkt dat ik het allemaal verzin: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140114_00928828

Politieke analfabeten.

Posted in #Durftevragen, Vlugschriften, writers blog on 04/10/2012 by Pär Ongeluck

Op mijn brievenbus hangt een sticker die moet voorkomen dat ik (ongewenste) publiciteit krijg. Heb ik ooit op het stadhuis gekregen. Ronddragers van gratis publiciteitsbladen respecteren mijn wens ook. Als ze dat niet zouden doen, riskeerden ze daarvoor trouwens een overlastboete in de vorm van een Gemeentelijke Administratieve Sanctie. En dus houden zij zich gedeisd en vullen ze mijn brievenbus niet met hun troep. Kandidaat-gemeenteraadsleden en hun loopjongens daarentegen lappen de wensen van de burger tegenwoordig duidelijk aan hun laars en vullen mijn brievenbus dagelijks met hun, meestal ook nog eens foeilelijke, propaganda. Dat getuigt niet van respect voor de burger en voor mij is dat dan ook een verregaande vorm van overlast. Zouden al die politici nu allemaal een GAS-boete krijgen?

Eén partij bezondigt zich tot nu toe alvast niet aan dit overlastgedrag: PVDA. Misschien heeft die partij ook gewoon de centen niet om aan brievenbusvervuiling te doen.

Twitterdementie.

Posted in #Durftevragen, Vlugschriften, Woordenaars on 15/08/2012 by Pär Ongeluck

Stefaan Lammertyn, Kortrijks eigenste goeroe op het vlak van sociale media en volgens eigen zeggen ‘Ondernemer/Social Media Evangelist/Infobesitas/Netwerken = net als werken/ Kortrijkzaan/vader/echtgenoot/ Boek Succesvol met Sociale Media (3e druk)’, kwetterde vandaag:

Stefaan Lammertyn@slk8500

Terwijl Vandaag 15/8 Maria tem Hemel vaart, probeer ik mijn kennis een hogere dementie te geven met lezen @crossmediaboek #winwin

15 augustus 12 om 16:45 via Tweetbot for iOS · Details
Tja,….

De wet De Clerck.

Posted in #Durftevragen, Kortrijkse zendelingen, Persweeën. with tags , , , , on 25/07/2012 by Pär Ongeluck

Dankzij Stefaan De Clerck vergt het een meer dan normale portie moed en zelfverachting om zich tegenwoordig nog buiten de stadsmuren Kortrijkenaar te noemen.

Eerst maakte cultuurimperialist Stefaan De Clerck – luisteren is niet langer een keuze – al iedere Kortrijkenaar in de rest van de wereld onsterfelijk belachelijk met de klassieke muziek die Hij iedere bezoeker van salon ‘het Begijnhofpark’ door de strot ramt en gisteren bevestigde de verlicht (nou, ja) despoot op een persconferentie nog maar eens dat Hij lak heeft aan de basisprincipes van de rechtsstaat.

Neem nu de toepassing van dat plaatsverbod, waar de plaatselijke sheriff en Zijn loopjongen Eeckhout maandag een persconferentie over gaven. Evelien Vantomme, journaliste van Het Nieuwsblad, was er bij (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120723_00232133) en stelde, conform de erecode van het geteisem dat in Kortrijk een perskaart krijgt, geen vragen. Geeft in haar artikel ook geen enkele duiding. Of dat uit luiheid, domheid of pertinente onwil is, daarover verschillen de meningen. Ik houd het op een combinatie van de drie.

Evelien had zich bijvoorbeeld kunnen afvragen hoe dat plaatsverbod kadert in de gemeentelijke administratieve sancties. Daar informatie over vinden moet zelfs voor een Nieuwsbladjournaliste geen onoverkomelijke taak zijn. Na enkele muisklikken had ze zo kunnen weten dat er in de Gemeentewet 4 sancties voorzien zijn:

1° de administratieve geldboete, met een maximum van 250 EUR;
28
2° de administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of
vergunning;
3° de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of
vergunning;
4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Zelfs een halfcomateuze journaliste had vervolgens kunnen opmerken dat er in die gemeentewet geen sprake is van een plaatsverbod. De vraag die daar logisch uit volgt, wordt dan: hoe kan de burgemeester van Kortrijk een plaatsverbod uitspreken als daar geen wettelijke basis voor bestaat? Het antwoord op die vraag is kinderlijk eenvoudig: dat kan Hij niet. Voorlopig toch nog niet. De enige conclusie is dan ook: De Clerck lapt de wet aan Zijn laars. Wat Hij met Zijn plaatsverbod doet, noemt men in vaktermen doorgaans machtsoverschrijding, geloof ik. Nog niet zo lang geleden werd de stad Antwerpen overigens voor eenzelfde ingreep door de Raad van State teruggefloten. De schaamteloze arrogantie waarmee De Clerck die uitspraak van de Raad van State naast zich neerlegt, spreekt boekdelen.

Op 29/03/2012 dienden de N-VA’ers Weyts en Degroote wel een wetsvoorstel in om de gemeentewet dusdanig te wijzigen dat de burgemeester wel een plaatsverbod kan opleggen (zie: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2131/53K2131001.pdf). De Clerck loopt met Zijn plaatsverbod echter op de zaken vooruit want die wetswijziging is nog lang niet aangenomen. Op 23 april 2012 heeft de voorzitter van de Kamer om het advies van de Raad van State gevraagd. Dat advies kwam er op 21 mei van dit jaar (zie: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2131/53K2131002.pdf). Sindsdien is het voorstel van Weyts en Degroote ‘hangend’. En dat zal, gezien het parlementair reces, wel nog een tijdje zo blijven. De persoon die van De Clerck het plaatsverbod aan zijn broek kreeg gesmeerd, moet zich dus niets van aantrekken van de maatregel van De Clerck want Hij heeft geen been om op te staan.

Er is nog meer. Zelfs als de gemeentewet zou aangepast zijn, ging De Clerck Zijn boekje nog te buiten. In het wetsvoorstel van Weyts en Degroote geldt het plaatsverbod namelijk maar voor maximum drie maanden. De Clerck heeft de man een plaatsverbod tot het einde van het jaar opgelegd….

Ongelooflijk maar waar: Stefaan De Clerck is jurist. Advocaat, zelfs. Tot twee keer toe ook minister van justitie geweest, wat in de eerste plaats bewijst hoe triest het wel met dit land is gesteld. Van zo iemand zou je verwachten dat Hij de elementaire rechtsbeginselen kent. Ze ook respecteert. Maar het gaat hier over Stefaan De Clerck, burgemeester van de stad Kortrijk en in het Texas van Vlaanderen gelden andere rechtsregels dan in de rest van het land. In feite is er in Kortrijk maar één allesomvattende wet: de wet De Clerck. Dat die niet spoort met de rest van de wetten in dit land is voor Hem en de gazettenschrijvers blijkbaar een verwaarloosbaar detail.

De wonderbaarlijke geschenkenvermenigvuldiging.

Posted in #Durftevragen, De afrekening, Persweeën. with tags , , , , , , on 04/06/2012 by Pär Ongeluck

Vorige week berichtte Het Nieuwsblad drie keer over hetzelfde onderwerp: het geschenk van 150.000 euro dat Stefaan De Clerck aan de biënnale Interieur deed. Dat bedrag van 150.000 euro zwol in enkele dagen tijd zelfs tot 300.000 euro aan. 300.000 dit jaar en in 2014 nog eens 300.000 euro. Een verkiezingsjaar is voor de zetelende meerderheid altijd een beetje een lang uitgesponnen cadeautjesperiode. Vooral burgemeester De Clerck blijkt een erg genereuze man te zijn als het over uitdelen van gemeenschapsgelden aan zijn gestyleerde designvrienden gaat.

Uiteraard is er in Kortrijk geen enkele journalist die zich afvraagt hoe dat kan, zo’n miraculeuze verdubbeling van een toelage. Kortrijkse journalisten stellen zich immers nooit vragen. Om vragen te stellen moet je namelijk nadenken en laat dat nu net zijn waar geen enkele Kortrijkse journalist toe in staat is. Of misschien weten Kortrijkse journalisten al langer dat in Kortrijk – en zeker met Stefaan De Clerck – alles kan.

Kortrijkwatcher Frans Lavaert is geen journalist maar denkt wel na. Is daarom ook niet zo’n graag geziene gast in perskringen. Sommige politici kunnen zijn bloed wel drinken. Frans denkt niet alleen na, hij is ook goed geïnformeerd. Meestal zelfs beter dan de meeste gemeenteraadsleden en de schepenen. Ook daarin verschilt Kortrijkwatcher grondig van de plaatselijke pers, die een broertje dood heeft aan werken en gespecialiseerd is in voorgekauwde publi-reportages. En dus merkte Frans, in een reactie op het artikel ‘Interieur verovert binnenstad van Kortrijk’ heel gevat op: ‘Wat is het nu eigenlijk? 150.000 of 300.000? In elke geval staat op de begroting van dit jaar 150.000 euro. Plus 3.000 zoals gewoonlijk.’ (voor het artikel en de reactie, zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120601_00169805).

Iedere rechtgeaarde journalist zou bij zo’n opmerking in zijn dossiers duiken, de begroting van de stad Kortrijk ter hand nemen en uitvlooien hoe het nu in werkelijkheid zit met die 150.000 of 300.000 euro. Helaas gaat het hier over ‘rechtgeaarde journalisten’ en in Kortrijk zijn die onvindbaar. Het zou mij zelfs verwonderen mocht er in Kortrijk een journalist zijn die al van een begroting gehoord heeft. Indien wel, dan weet die dat toch verdomd goed te verbergen. Kortrijkwatcher weet wel hoe een begroting eruitziet. En als hij stelt dat er op de begroting van 2012 een bedrag van 150.000 (en geen 300.000) euro ten voordele van Interieur staat ingeschreven, dan kun je er vergif op innemen dat het ook zo is. Voor de geïnteresseerde lezer: op de website van de stad Kortrijk zal je tevergeefs naar de begroting 2012 zoeken. Sedert De Clerck het roer weer in handen heeft, zijn de gordijnen rond het budgettaire reilen en zeilen van de stad Kortrijk weer hermetisch dichtgetrokken; publicatie van de begroting en de rekeningen zijn in het ‘democratisch’ concept van de Clerck blijkbaar taboe. Stefaan houdt niet zo van openheid. Hij regelt de zaakjes liever in alle discretie en duldt geen pottenkijkers. Zoals de meeste politici van zijn generatie. Dat de dotatie aan Interieur nu plots tot 300.000 euro wordt opgetrokken, mag dan ook geen verwondering wekken. De Clerck ritselt dat wel. Eerst via de medestanders in het schepencollege en dan via de gemeenteraad. De begroting wordt achteraf wel aangepast. Geen hond, laat staan journalist, die daar wakker van ligt.

Is de combinatie van totale onkunde met lethargische desinteresse van de lokale pers in verband met begrotingszaken niet echt nieuws, dan onthult de eigengereide verhoging van de toelage aan Interieur nog een andere zaak. In zijn artikel van 29 mei schrijft onderzoeksjournalist Vermoere nog dat ‘er op de sociaalnetwerksite Facebook bij Kortrijkse politici kritiek te lezen is op de beslissing van de stad om 150.000 euro uit te trekken voor Interieur’ (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=FI3QKKFI). Op welke Facebookpagina’s hij die kritiek heeft gelezen, vertelt Vermoere er niet bij. We moeten hem maar op zijn woord geloven. Alsof de naam ‘Vermoere’ een betrouwbaar kwaliteitsmerk is! Vreemd genoeg ook was er bij de bespreking van de begroting NIEMAND in de gemeenteraad die zich vragen stelde bij die 150.000 euro voor Interieur. Mogen we dan aannemen dat al die gemeenteraadsleden daar niet eens van afwisten? Of zaten te slapen? Of boekjes te lezen? Computerspelletjes te spelen? Filmpjes te kijken? Te twitteren? Het moet zijn want pas nadat De Clerck zijn voornemens via zijn loopjongens van de pers bekendmaakte, werden ze wakker en begonnen ze kritiek te geven…. Een beetje beter hun zaakjes voorbereiden, had al die heisa kunnen voorkomen.

Tenslotte: de beurs Interieur is een privé-initiatief. Ik geloof best dat dit evenement ook een beetje op de stad Kortrijk afstraalt. De hamvraag is echter: heeft Interieur dat geld van ons eigenlijk wel nodig?

Zo ja, heeft Interieur een open boekhouding die één en ander aantoont? Is Interieur verlieslatend? En waar is dat dan eventueel aan te wijten? Heeft De Clerck daar onderzoek naar gedaan of laten doen?

Dat het stadsbestuur 300.000 euro investeert in een beter openbaar vervoer vind ik toe te juichen. (voor een goed begrip: de stad investeert GEEN 300.000 euro extra in openbaar vervoer. Integendeel.) Ook tijdens Interieur (als de verantwoordelijkheid en de kosten door beide partners worden gedragen, tenminste). Dat er op dat vlak voor die beurs ook door de stad een extra inspanning wordt gedaan, wil ik nog aannemen. Dat die extra inspanning echter 300.000 euro moet kosten, dat kan er bij mij niet in. 300.000 euro is niets meer of minder dan een ferm cadeau. Zeker in tijden van budgettaire krapte is zoiets effenaf onverantwoord. Maar voor De Clerck, die blijkbaar geen normen kent, kan alles.

Zo nee (als Interieur dus geen geld te kort heeft), waarom geeft De Clerck dan toch ons geld aan Interieur?!? Tenslotte stelt de stad al een aantal locaties ter beschikking van Interieur. Locaties die Interieur nodig heeft om te kunnen groeien. Dat is een wisselwerking waarvan beide partners profiteren. Waarom dan nog eens een bijkomende bonus van 300.000 euro geven?!?

Vurige tongen of koudvuur?

Posted in #Durftevragen, De afrekening on 02/06/2012 by Pär Ongeluck

Het Nieuwsblad publiceerde vorige week een artikel over de 150.000 euro stadsgelden die Stefaan De Clerck aan het privé-initiatief ‘Interieur 2012’ schenkt (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=PA3QJGPA). Volgens de directrice van de beurs zou dat geld o.a. aangewend worden om een vloot van 50 gloednieuwe Audi’s van het station naar Kortrijk XPO en van daar naar de Buda Fabriek mee te financieren. Enkele lezers van Het Nieuwsblad vonden die royale gift niet kunnen en ventileerden daar ook hun ongenoegen over. Wat dan weer een reactie ontlokte bij nog een andere lezer. Die reageerde met: ‘Aan de azijnpissers in de reacties hierboven: het budget van Sinksen en de Paasfoor doet de bijdrage aan interieur in het niets verdwijnen. ‘De brave werkende man’ heeft geen klagen in Kortrijk. De stoute werkende man kan dus met een gerust hart naar Interieur12, samen met de rest van de wereld met open geest en gezond verstand.’ Zo’n reactie stemt toch even tot nadenken. Vooral omdat de inzender blijkbaar precies weet hoeveel centen de stad in de Sinksenfeesten en de Paasfoor investeert. Hij is daarmee vermoedelijk een unicum op deze aardbol.

De enige documenten op de website van de stad Kortrijk die naar de Sinksenfeesten van dit jaar verwijzen zijn de agenda en de memorie van toelichting van de gemeenteraad van december 2011 (punt 19) – inderdaad: die zitting waarvan er nog altijd geen verslag is! – en het verslag van de zitting van de gemeenteraad van februari 2012 (punt11). Wie beide documenten naast elkaar legt, zal vaststellen dat het twee keer over hetzelfde onderwerp gaat: over de vzw Feest In Kortrijk en over het budget van die vzw, dat 270.300 euro bedraagt. Dat is op zijn minst toch een beetje vreemd. Waarom moet de gemeenteraad twee keer over dezelfde zaak stemmen? Krijgt de vzw dan ook twee keer dat bedrag? Of betekent dat gewoon dat we nooit nog op een verslag van die gemeenteraad van december te zien zullen krijgen? In voorkomend geval, is de heer Stefaan De Clerck dan strikt gezien eigenlijk wel nog burgemeester van Kortrijk? Het was namelijk net op die vergadering dat hij zijn post terug opnam. En wat denkt de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van die chaotische gang van zaken in zijn thuisstad? Of heeft de provincie misschien wel een verslag van die zitting gekregen? Dat zou wel heel bizar zijn want er is nooit een verslag van die vergadering goedgekeurd. En als er geen goedgekeurd verslag van een gemeenteraad is, heeft die zitting dan strikt gezien wel plaatsgevonden? Hebben de gemeenteraadsleden dan wel recht op presentiegelden? Hoe zit het dan met de andere beslissingen die op de zitting van december genomen werden? Waarom werden die niet hernomen, net zoals de beslissing in verband met het budget van de vzw Feest In Kortrijk? Veel te veel vragen die om een antwoord schreeuwen, maar die laten we nu even terzijde. DE vraag was: wat kosten die Sinksenfeesten? Volgens de man die op het artikel in Het Nieuwsblad reageerde in ieder geval veel en veel meer dan die 150.000 euro die De Clerck aan zijn designvrienden uitdeelde. Het totale budget van Feest In Kortrijk bedraagt echter ‘maar’ 270.300 euro. En dat moet dan nog over twee evenementen worden verdeeld: de Sinksenfeesten en Winter in Kortrijk. Ik veronderstel even dat het budget van Feest In Kortrijk over beide organisaties gelijk wordt verdeeld. Elk een 135.000 euro, dus. En 135.000 euro is minder dan 150.000 euro, bij mijn weten. Dat zou de man die op het artikel in Het Nieuwsblad dus in het ongelijk stellen. Maar…. die 135.000 euro is ruim onvoldoende om een drie dagen durende culturele slemppartij mee te bekostigen. Is misschien net voldoende om een paar artistieke genootschappen mee te betalen. Wat meteen weer een hoop vragen oproept: wie betaalt al die artiesten? Wie investeert in de voorbereiding? Wie draait op voor de logistiek? Wie bekostigt de opkuis, de veiligheid en nog zoveel meer? En vooral: hoe komt het dat het stad over al die zaken geen duidelijke cijfers verzamelt? Hoe kan je nu een beleid voeren – in de foute veronderstelling dat het stadsbestuur van Kortrijk dat zou willen, ik geef het toe –  als je niet eens weet hoeveel een evenement echt aan de gemeenschap kost? Hoe komt het dat zelfs de oppositie – over de pers maak ik mij al lang geen enkele illusie meer – daar geen kritische vragen over stelt? Allemaal vragen waarop geen antwoorden te vinden zijn.