Archief voor oktober, 2012

Hommeles in het nieuwe stadsbestuur.

Posted in De Bijlage. with tags , , on 31/10/2012 by Pär Ongeluck

Qortrijk.

van onze verslaggever ter plaatse.

Kritisch Qortrijks blogger, Stefaan De ClercQ, heeft het in alle media die Hij de laatste tijd maar voor Zijn kar kon spannen al voorspeld: de anti-coalitie die Van Quickenborne in Qortrijk op de been heeft gebracht, hangt als los zand aaneen. Dat blijkt ook uit de foto van het toekomstig schepencollege die Arne Vandendriessche vandaag via de microblogsite Twitter verspreidde. De opmerkzame lezer ziet het meteen: terwijl de anderen de schijn van enige samenhang nog proberen op te houden en zelfzeker in de lens kijken, loensen Herrewyn, Van Quickenborne en Maddens nu al de andere kant uit, andere horizonten tegemoet. Of was het gewoon Eline Brugman die, in een ultieme poging om  alsnog een schepenzetel te versieren, buiten beeld even uit de kleren ging?

Permalink voor ingesloten afbeelding

Advertenties

Medianieuws.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , , on 30/10/2012 by Pär Ongeluck

Kortrijk

Eigen berichtgeving

Volgens doorgaans welingelichte bron hikt Joost Devriesere, auteur van de Kortrijkse kolderblog ‘Kortrijk scheef bekeken’, sedert de bekendmaking van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober laatstleden tegen een heuse schrijversblok aan. Zelf schrijft hij die toe aan een dubbele oorontsteking maar kwatongen menen te weten dat vooral een schrijnende terugval in de reclame-inkomsten aan de basis van de malaise ligt. Devriesere zou ondertussen van pure ellende onderdak gezocht en gevonden hebben bij Het Nieuwsblad waar hij, onder het toeziend oog van senior-writer Kris Vanhee, artikelen uit het onnieuws, zoals ‘Felix De Clerck is geen kandidaat-burgemeester’ en andere nonsens, mag redigeren. Naar verluidt zou Devriesere ook verantwoordelijk zijn voor de blooper van Christine Lagarde, topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die Stefaan De Clerck feliciteerde met zijn herverkiezing als burgemeester.

Roze shuttle in een grijze zone.

Posted in writers blog with tags , , , , , on 26/10/2012 by Pär Ongeluck

De afstand tussen de Budafabriek en Kortrijk XPO bedraagt ongeveer 3,6 km. 3600 meter. Volgens de toekomstige oud-burgemeester van Kortrijk is de fiets het beste vervoermiddel om afstanden van minder dan 5 kilometer af te leggen. Omwille van die Hem zo typerende consequentie kunnen bezoekers aan de biënnale Interieur dus voor hun verplaatsingen tussen Kortrijk XPO en het Buda-eiland in het centrum gebruik maken van ‘een unieke gratis service in samenwerking met Audi’. Audi stelt daarvoor een vloot van 50, speciaal voor de ze gelegenheid gepimpte wagens ter beschikking. De website van Interieur wekt de indruk dat het de vzw Stichting Interieur zelf is die deze dienst organiseert, maar is dat wel zo?

Voor het gemak gaan we er eerst even van uit dat de vzw Stichting Interieur (zo heet de biënnale officieel), met maatschappelijke zetel op het adres Groeningestraat 37, 8500 Kortrijk,  inderdaad ook de organisator van die shuttledienst is. Afgevaardigd bestuurder van die vzw is Jo Libeer, voorzitter Lowie Vermeersch (die in Italië woont) en directeur van de Biënnale Interieur is Colette Deceuninck. Niet onbelangrijk om weten voor als er een strafrechtelijk verantwoordelijke moet worden gezocht (Colette Deceuninck is enkel voor de financiële verbintenissen van de vzw). De vwz heeft een man of drie in vaste dienst.

De eerste vraag die zich bij die shuttledienst opdringt is: tot welke categorie vervoer behoort deze dienst?

Het is in ieder geval geen ‘geregeld vervoer’ want dat veronderstelt dat het voor iedereen toegankelijk is. De shuttledienst van Interieur is er enkel voor de bezoekers aan de beurs. Niet-grensoverschrijdend geregeld vervoer is in Vlaanderen voorbehouden aan De Lijn. Eventueel zou je het wel kunnen beschouwen als een bijzondere vorm van ‘geregeld vervoer’. Een beetje zoals het leerlingenvervoer, of het vervoer van werknemers. Het ‘geregeld vervoer’ is een Vlaamse materie. Voor ‘geregeld vervoer’ moet je wel een vergunning (bij de Vlaamse overheid) aanvragen. En die vergunning moet in de wagen liggen.

Als het geen ‘geregeld vervoer’ is dan moet het wel ‘ongeregeld vervoer’ zijn, hoor ik je al denken. ‘Ongeregeld vervoer’ is namelijk dat vervoer dat niet onder het ‘geregeld vervoer’ valt (Sorry, maar ik vind die dingen niet zelf uit, he). Het ongeregeld vervoer is een federale materie. ‘Ongeregeld vervoer’ kan echter uitsluitend gebeuren met voertuigen die geschikt zijn voor het vervoer van meer dan negen personen. Ik denk niet dat je in die shuttle-Audi’s meer dan negen mensen mag vervoeren…. Ook voor ‘ongeregeld vervoer’ heb je een vergunning (van de federale overheid deze keer) nodig.

Volgens artikel 2, 3° van het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer in Vlaanderen behoort het vervoer dat Interieur organiseert heel waarschijnlijk tot het vervoer voor eigen rekening. Wie dergelijk vervoer organiseert moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vervoer voor eigen rekening is vervoer door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon die geen lucratieve of commerciële doelen nastreeft. Het vervoer mag voor de organisator ervan ook niet meer dan een nevenactiviteit zijn. De shuttledienst van vzw Stichting Interieur past daar perfect in.

Wie vervoer voor eigen rekening organiseert moet daarvoor (bij de Vlaamse overheid) een attest aanvragen. Dat attest moet zich in de wagen bevinden. In iedere wagen, dus. Zou dat in werkelijkheid ook zo zijn?

Het wordt nog iets spannender als men ook naar de bijkomende voorwaarden bekijkt. Het voertuig dat men voor dat vervoer voor eigen rekening gebruikt, moet eigendom van de organisator van het vervoer zijn. Of langdurig ter beschikking van hem staan. Dat kan hij eventueel aan de hand van een lease-overeenkomst of een bewijs van een verkoop op afbetaling aantonen. De gepimpte Audi’s zijn al zeker GEEN eigendom van de vzw Stichting Interieur maar van Audi. En dus kan het shuttlevervoer van Interieur ook niet als vervoer voor eigen rekening worden beschouwd…..

De wagens die voor dat vervoer voor eigen rekening worden gebruikt, moeten ook door het eigen personeel worden bestuurd om als vervoer voor eigen rekening te worden aangemerkt. Ik denk niet dat die drie man van de vzw Interieur zich daarmee bezighouden. Naar verluidt zouden de shuttlechauffeurs jobstudenten zijn. Maar door wie worden die betaald? Door de vzw Stichting Interieur? De stad Kortrijk? Audi? Nog iemand anders?

De sancties wegens overtreding van de reglementering – geen geldig attest bvb. – zijn ook niet mis:

– acht dagen tot drie maanden gevangenisstraf en/of

– 500 tot 10.000 euro boete

Zou er één flik in Kortrijk het aandurven om eens dat attest aan zo’n shuttle-chauffeur te vragen? Of staat de vzw Stichting Interieur boven de wet?

Ook bij de eventuele terbeschikkingstelling van personeel kun je je trouwens ernstige vragen stellen.

Zum Qotsen De Clerck gaat in de politiek.

Posted in Vlugschriften with tags , , , on 23/10/2012 by Pär Ongeluck

Het zat er al een hele tijd aan te komen en nu is het dus zover: Felix ‘Montmartre’ De Clerck – jaja, een broedsel van – stapt in de politiek. Uit pure bescheidenheid en zoals het een rechtgeaarde De Clerck betaamt, begint hij niet onderaan, maar bovenaan: hij stelt zich kandidaat voor het nationaal bureau van de CD&V-jongeren. De CD&V-jongeren zijn van die gasten die zich tot hun zesendertigste levensjaar jong wanen, waarna ze meteen mummelende oudjes worden. Felix passeert dus niet eerst via een regionale afdeling – dat is hem te min, wellicht – maar doet meteen een gooi naar de nationale top. Voor minder doet een De Clerck het niet. Binnen afzienbare tijd verhuist hij dan naar Kortrijk. Om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, eventueel samen met zijn vader, de andere partijen ‘te verpletteren’, zoals hij (of iemand anders van deze uiterst sportieve familie) dat eens op Twitter omschreef. Dat rancuneuze heeft hij van zijn pappie. Eventueel politiek talent zou hij dus wel van zijn moeder moeten geërfd hebben. Hij is – voorlopig toch nog – wel een stuk onbevangener dan zijn vader. Oprechter. Iets meer integriteit. Maar dat kan allemaal heel snel veranderen, uiteraard. (ook te lezen op: http://m.knack.be/nieuws/belgie/felix-de-clerck-out-zich-als-cd-v-er/article-4000197959290.htm?layout=ThemisMobileArticle)

Breaking News!

Posted in De Bijlage. with tags , , on 22/10/2012 by Pär Ongeluck

Aigle, Zwitserland.

van onze verslaggever ter plaatse.

De Internationale Wielerunie heeft zopas Vincent Van Quickenborne zijn verkiezingsoverwinning ontnomen. Van Quickenborne had in de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober immers gebruik gemaakt van een niet toegelaten applicatie, de zogenaamde Qortrijk. Tegenstander Stefaan De Clerck legde klacht neer, met het gekende resultaat. De UCI beraadt zich er nu nog over of ze de overwinning wel toekent aan De Clerck omdat er nogal veel vragen rijzen rond de ongekende, zinderende veerkracht van de man. Hij zou naar verluidt ook een brug niet genomen hebben. Het is trouwens niet de eerste keer dat De Clerck in opspraak komt (zie o.a. ook:  https://perongeluck.wordpress.com/2009/04/27/waarom-stefaan-de-klerk-geen-wielrenner-is-geworden/). Wordt waarschijnlijk nog vervolgd.

Dagboekfragmenten.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften with tags , , , on 22/10/2012 by Pär Ongeluck

Zondag, 14 oktober 2012

Liefste dagboek,

het was Mij het dagje wel! Deze morgen naar de ‘kiezinge’ geweest. Met al die pers en al die fotografen weet Ik nu ook een beetje hoe het voelt om Obama te zijn. Natuurlijk heb Ik voor Mezelf gestemd en niet voor de anderen op Mijn lijst. Er kan er maar één de ploeg trekken en dat ben Ik. Wel vermoeiend zo’n verkiezing. Gelukkig kon Ik Mij even in Mijn kasteel terugtrekken met Mijn familie. Vanaf vier uur begonnen de uitslagen dan binnen te lopen en daarna ben Ik weer de stad ingetrokken. De reacties waren allemaal heel positief en Ik heb van wel minstens twintigduizend mensen een hand of een schouderklopje gekregen. Ik voel mij verschrikkelijk vuil maar Ik ben nog even geliefd als in mijn hoogdagen, zo’n jaar of 15 geleden, zo blijkt nu! Dat bevestigden de uitslagen later op de avond ook. Ik heb Vincent een poepje laten ruiken en als het rechtstreekse burgemeesterverkiezingen zouden geweest zijn, had hij er mooi gelegen. Hahaha! Nu, veel maakt het niet meer uit. We zijn weer binnen voor zes jaar en dat moet genoeg zijn om één van Mijn kinderen in de politiek te lanceren. De volgende dagen voer Ik nog wat schijnbesprekingen met de verliezers waarmee Ik een voorakkoord heb – kwestie van de boel wat te rekken en de camera’s nog wat langer op Mij gericht te houden – en tegen volgend weekend stel Ik dan de nieuwe beleidsploeg voor. En, nee, dat zal niet met de liberalen zijn want die zijn in de aanloop naar de verkiezingen stout geweest. Je had het gezicht van Vincent moeten zien toen die journalist hem vertelde dat hij verloren had! Dat was kostelijk! Onbetaalbaar! Het venijn droop van zijn gezicht! Zo’n rancuneus ventje, zeg! Een slechte verliezer ook. Ik ben er nog niet helemaal uit of Ik de N-VA of de socialisten nu een schepenzetel geef. Hangt er een beetje van af wie Mij het meeste biedt. Op meer dan één zetel hoeven ze echter niet te rekenen, dat staat vast. En nu ga Ik slapen, liefste dagboek. Morgen wordt immers weer een lange dag van felicitaties in ontvangst nemen en zo. Kortrijk is echt wel een zinderende stad. Tot morgen!

Stefaan

Zondag, 14 oktober 2012

Liefste dagboek,

whahahahaha! Whahahahahahahahaha!! Whahahahahahahahahahahahaha!!! Whahahahahahahahahahahahahahaha!!!! Ik kom bijna niet meer bij van het lachen als ik denk aan het gezicht van Stefaan op het ogenblik dat Hij morgen hoort dat Hij de komende zes jaar naar de oppositiebanken wordt verbannen, liefste dagboek! Man, man, man! Ik kan bijna niet wachten om Zijn beteuterd gezicht te zien als Hij merkt dat ik Hem te slim ben af geweest! Toen die journalist mij voor de camera’s vertelde dat ik verloren had en ik hem retorisch ‘verloren?’ antwoordde, had niemand het blijkbaar door dat ik het ook meende. Stefaan nog in het minst. Het was ook een zaak van nu of nooit. Misschien komt die kans wel nooit meer terug want straks dropt de oude De Clerck wel één van Zijn zoontjes of dochters in de Kortrijkse politiek. Als we dat nu niet in de kiem smoorden, waren we misschien weer gezien voor dertig jaar of langer. Kortrijk een zinderende stad? Zeker weten! Dat zal Stef morgen zeker kunnen beamen! Hahahahahaha! En nu ga ik slapen, liefste dagboek, want het belooft een hectische dag te worden. Tot morgen!

Vincent.

En op een dag vind je de job van je leven!

Posted in De Bijlage. with tags , , on 19/10/2012 by Pär Ongeluck

Eigen berichtgeving.

Minder dan een week nadat Hij door Van Quickenborne op de keien werd gezet, heeft toekomstig oud-burgemeester van Kortrijk, Stefaan De Clerck, al een nieuwe uitdaging gevonden. Vanaf januari wordt Hij namelijk de nieuwe centrummanager van Kortrijk.

Sinds Maarten Decramer enkele maanden geleden de samenwerking met het Handelsdistrict Kortrijk opzegde, lag het commerciële hart van Kortrijk zowat op apegapen en begin oktober plaatste het Handelsdistrict Kortrijk in allerijl nog een jobaanbieding in alle nationale en internationale dag- en weekbladen. Die job wordt nu dus vanaf januari door Stefaan De Clerck ingevuld.

“Ja, kijk, het was natuurlijk een exquise opportuniteit die zich voordeed”, valt Stefaan De Clerck meteen met de deur in huis. “Maar wel een opportuniteit die Ik Zelf geschapen heb, laat ons duidelijk zijn! Toen de peilingen aangaven dat Mijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag wel eens iets minder zou kunnen scoren, riep Ik de vrienden van het bestuur van het Handelsdistrict samen, waarna we een functieprofiel opstelden en de vacature uitschreven. Ik dacht dat het altijd handig was om, in de eindsprint naar de verkiezingen nog wat kandidaten aan het lijntje te kunnen houden, om daarna de meest kruiperige aan te werven. – diepe zucht – Ik kon toen natuurlijk nog niet bevroeden dat Ik na die zwarte oktoberzondag door die laffe Hottentot van eenVan Quickenborne en zijn handlangers van Mijn troon zou worden geflikkerd, maar achteraf gezien is dit zo ongeveer het beste wat Mij kon overkomen.” De Clerck glimlacht Zijn zo kenmerkende beate glimlach, kijkt dromerig in de verte en nipt even aan Zijn Perrier, waarna Hij in trance vervolgt: “Toen Ik dus maandagvoormiddag vernam welke ploertenstreek Van Quickenborne de uren voordien had uitgehaald, was Ik zo’n halve dag van Mijn melk, dat geef Ik toe. Maar na de louterende persconferentie en een paar glazen voelde Ik alweer de Mij zo kenmerkende veerkracht en souplesse in Mij opborrelen. Thuisgekomen zette Ik Mij achter Mijn bureau en terwijl Ik Mij aan wat broodnodige opruimwerkzaamheden wijdde, viel Mijn oog op een document betreffende de selectie-eisen voor centrummanager van Kortrijk, dat Ik met Mijn vrienden enkele weken voordien had geregisseerd. Naarmate ik verder las begon Ik beter en beter te begrijpen dat die job van centrummanager Mij eigenlijk op het lijf geschreven is. Luister (De Clerck stopt ons een blad toe met daarop de jobadvertentie):
 
– wie heeft er nu betere ‘relaties met de lokale handelaars en de stad Kortrijk’ dan Ikzelf? Ik BEN Kortrijk! Stond zelfs op alle affiches te lezen!
 
– wie kan er beter ‘partnerships met diverse actoren ontwikkelen’ dan Ik, Stefaan De Clerck? Wat dat precies betekent, weet Ik niet goed, maar dat is niet belangrijk. Het klinkt chic en dat is het voornaamste.
 
– wie kan er beter ‘mede instaan voor eigen middelen via reclameacties, sponsorwerving en verhuring van het openbare domein’ binnen het handelsdistrict dan Ik? Ik ken verdorie alleen maar mensen die belangrijk zijn! En publieke middelen ter beschikking stellen van de privé vat heel mijn carrière eigenlijk in één zin samen!
 
– wie kan er beter uit zijn nek lullen en ‘het jaarprogramma/ activiteiten als daar zijn braderieën, koopjesdagen, enz. opstellen, begeleiden en coördineren’? Een betere kandidaat dan Ik  zal je in Kortrijk en heel ruime omgeving toch niet vinden!
 
– en is er iemand die ‘de interne en externe communicatie via de website, de nieuwsbrieven, de persberichten en de sociale media’ beter kent dan Ik, toch? Toch? Manipulatie van de pers is jarenlang Mijn hobby geweest!
 
– Is er iemand die het ‘financieel beheer van de eigen middelen en budgetten beter kan managen’ dan Ik? Ik dacht het niet! Ik heb ervaring zat met goochelen met andermans geld!
 
– En als ze een centrummanager zoeken die een ‘no-nonsense en enthousiast organisator is die graag projectmatig tewerk gaat’, kunnen ze in Kortrijk toch echt niet om Mij heen.
 
– Ik ben ook vertrouwd met ‘de commerciële spirit en de ondernemerscultuur van handelaars’. Marchanderen kreeg Ik al met de paplepel binnen.
 
– bovendien heb Ik een meer dan modale ‘interesse voor en/of ook ervaring met retail, reclame, PR… ‘  Ik ben dan ook jarenlang het uithangbord van Kortrijk geweest en de persjongens en -meisjes – Kris, Freddy, Bart, Andy, Tom, Mieke, Peter en tutti quanti – schrijven toch altijd op wat Ik hen vertel, eten uit Mijn hand. Dat zal nu niet meteen veranderen.”
 
De Clerck kijkt ons triomfantelijk aan en vervolgt:
 
“Eigenlijk is de centrummanager de echte burgemeester van een stad, weet je. Hij – Ik dus – bepaalt zowat alles van wat er in het hart van de stad gebeurt. En het mooie eraan is dat je niet eens moet verkozen worden! Ik was die job van verkozen burgemeester eerlijk gezegd toch een beetje moe. Ik moest ook alles zelf doen. De eigenhandige bouw van die zeven bruggen en het winkelcentrum hebben Mij dan ook danig uitgeput. Vandaar ook dat die werken een jaar of drie langer aansleepten dan voorzien. Maar soit, daar zijn We nu allemaal van verlost. Nu kan Ik Mijn focus volledig op het echte werk richten. Het werk van centrummanager. Die job brengt Mij overigens meer op dan burgemeestertje spelen. De details van het contract kan Ik nu niet geven maar wees maar zeker dat de huidige coalitie het gat in de begroting de eerstvolgende zes jaar niet dicht rijdt zonder nieuwe belastingen in te voeren!”