Archief voor maart, 2011

De krant in sepia.

Posted in Persweeën., writers blog on 30/03/2011 by Pär Ongeluck

‘As daar op hierdie oomblik, geen skole in Kaapstad is, wat hul deure sluit weens die sterk toename van swart leerlinge, gekoppel met die afname van blanke kinders, tien jaar gelede was dit wel die geval.’

Dit stond op 23 oktober 2007 in ‘Die Burger’ te lezen, een Zuid-Afrikaanse krant van uiterst bedenkelijk allooi. Het leverde ‘Die Burger’ een veroordeling door het Hooggerechtshof en een fikse boete op wegens de verspreiding van racistische ideeën. Het Hooggerechtshof aldaar oordeelde dat de krant een oorzakelijk verband suggereerde tussen twee zaken die niets met elkaar te maken hebben en aldus voorbijging aan de werkelijke oorzaak, namelijk een wijziging in de onderwijswetgeving, waardoor scholen met te weinig leerlingen de deuren moesten sluiten.

In Zuid-Afrika lachen ze niet met dergelijke, tendentieuze, berichtgeving! In Kortrijk wel. In Kortrijk mag je de meest xenofobe onzin verspreiden, zonder dat daar een haai om kraait. Vertaal het cursief gedrukte zinnetje bovenaan in het Nederlands, vervang ‘Kaapstad’ door ‘Kortrijk’ en ‘swarte leerlinge’ door ‘migranten’ en je bekomt de inleidende zin van een artikel dat Freddy Vermoere op 24 februari 2011 op de website van van Het Nieuwsblad pleurde (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=HL36ORK5).

Het was trouwens niet de eerste keer dat Vermoere zich van die minder frisse zijde liet kennen. In het verleden blokletterde hij, in het kader van het cameradebat, al eens dat er hier ‘meer geweld in stad door Oost-Europeanen’ is (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GQ31HJIG). In dat artikel liet hij korpschef Eeckhout aan het woord die onomwonden stelde dat ‘vooral de Albanezen, Kosovaren, Tsjetsjenen en Russen die hier wonen, vaak zijn grootgebracht in een sfeer van geweld en berucht zijn omdat ze zeer snel wapens trekken’. De korpschef illustreerde zijn mening niet met cijfers of statistieken en, bijna vanzelfsprekend, vroeg de ‘journalist’ er ook niet naar om. Nee, Vermoere gaf er de voorkeur aan om ineens maar hele bevolkingsgroepen aan de schandpaal te nagelen.

Vandaag speelt Vermoere het dan klaar om in een artikel over de vergeefse zoektocht van horeca-uitbaters naar Nederlandstalig personeel te blokletteren dat er 12% vreemdelingen in Kortrijk zijn. (zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=C9387CE6&postcode=8500) Volgens Vermoere is dat het hoogste percentage van alle West-Vlaamse steden. Waar Vermoere dat cijfer vandaan heeft ‘vergeet’ hij te vermelden. Het is ook pertinent onjuist; een regelrechte leugen. Volgens de brochure ‘de stad Kortrijk in 2009’ telde Kortrijk op 1 januari 2009 in totaal 74801 inwoners. 4386 onder hen waren niet-Belgen, 593 ingeschrevenen in het wachtregister inbegrepen. Dat is 5,86% van de Kortrijkse bevolking. Nog niet eens de helft van wat Vermoere beweert. Het is mij een raadsel waar Vermoere die 12% vandaan haalt. In het kader van het artikel over de zoektocht van de horeca-uitbaters naar Nederlandstalig personeel zou je dat met veel goeie wil nog kunnen afdoen als cafépraat, maar in het licht van de vroegere artikels van de hand van Vermoere is dat onmogelijk. Dan krijgt die 12% een heel gevaarlijk, donkerbruin, tintje.  Ook de andere bewering van Vermoere, als zou Kortrijk het hoogste percentage vreemdelingen van alle West-Vlaamse steden tellen, is je reinste onzin. Mesen telt een hoger percentage vreemdelingen. Menen, Oostende en De Panne ook. De verspreiding van dergelijke desinformatie is dan ook helemaal geen toeval meer te noemen. En dat stemt tot nadenken over de objectiviteit van de journalist en de bronnen die hij raadpleegt. Als hij dat al doet, tenminste.

In het artikel over het gebrek aan Nederlandstalig personeel voor de horeca legt Peter Declercq van Arte, Café Leffe en De Klokke, wel de vinger op de wonde als hij stelt dat ‘het probleem is dat Vlamingen niet meer willen werken in de horeca. De weekend- en avonddiensten zijn er voor hen te veel aan. Bovendien heeft het ook te maken met de uitkeringen, die amper lager zijn dan de lonen in de horeca. Ook daarmee motiveer je mensen niet om een job te zoeken.’ De lonen in de horeca zijn inderdaad schandalig laag en de arbeidsvoorwaarden al te vaak mensonwaardig, Peter….. Dat heb je heel goed gezien!

Advertenties

Kanalengraver.

Posted in Vlugschriften on 29/03/2011 by Pär Ongeluck

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar heeft het Kortrijkse bloglandschap er een nieuwe telg bij: schepen Filip Santy (zie http://filipsanty.blogspot.com). Tot nu toe zijn daar drie stukken op verschenen. Eentje over inburgeringscoaches, een tweede over huren in Kortrijk en een derde over de Integratiedienst die op zoek is naar vrijwillige Brugfiguren. De eerste twee waren eigenlijk niets meer dan schriftelijke neerslagen van antwoorden die Filip Santy eerder al als antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad had gegeven. Erg vrolijke lectuur is het allemaal niet maar ik veronderstel dat zoiets ook niet hoort in antwoorden op vragen van gemeenteraadsleden. Er schort ook nog behoorlijk wat aan de schrijfstijl van Filip Santy. OK, het is lang niet zo slecht geschreven als wat je dagelijks in je krant of op de website van de stad Kortrijk leest maar het kan toch veel beter.  Zoals veel politici is ook Filip verliefd op het horen van zijn eigen stem. En dus gebruikt hij in zijn stukjes liefst zo veel mogelijk, liefst moeilijke of lange woorden om zo weinig mogelijk te zeggen. Soms verzuipt hij gewoon in zijn woordovertolligheid. Precies het omgekeerde van wat ons op de lagere school, tot vervelens toe, werd ingelepeld. Soms vraag je je af waar al dat onderwijs eigenlijk toe dient. Maar dat is voer voor een andere discussie.

Filip Santy is dan ook overduidelijk een partijgenoot van Stefaan, de klerk van justitie; net als de Grote Bruggenbouwer heeft hij iets met water. In zijn laatste bijdrage heeft hij het bijvoorbeeld, in navolging van de grote roerganger, dan ook niet alleen over ‘Brugfiguren’ maar ook over ‘toeleidingskanalen’ en ‘wervingskanalen’. Iedereen weet ondertussen wat voor ellende dat megalomane Bruggenhoofd ons heeft gebracht: jarenlange omleggingen, een geldverslindend Gouden Kalf en steeds duurdere parkeergelegenheden. Staat ons nu iets gelijkaardigs te wachten met kanalendelver Santy? En moeten er dan over al die kanalen geen nieuwe bruggen gelegd worden? Wat de poort dan weer wagenwijd openzet voor de Bruggenbouwer par excellence? Het komende anderhalf jaar lijkt in ieder geval spannend te worden. Welke politicus is de volgende die zich aan een verkiezingsblog waagt?

Moet er nog amok zijn?

Posted in Persweeën., Vlugschriften, Woordenaars on 28/03/2011 by Pär Ongeluck

‘Amok’ is een Noesantarisch leenwoord dat in het Nederlands zoveel betekent als ‘problemen veroorzakend’. In oorsprong heeft het een meer specifieke betekenis: moordlustige razernij. In het Kortrijkse, journalistieke, idioom is dit woord de laatste tijd een echte hit geworden. er gaat geen week voorbij of er wordt wel ergens amok gemaakt. Zo schrijft de cultuurpaus van Het Nieuwsblad, Kris Vanhee, vandaag, op de blog van de gelijknamige krant, dat de stad Kortrijk op het Novarock-festival, een extra identiteitscontrole hield om amokmakers te weren. In dat artikel gebruikt Vanhee het woord ‘amok’ niet minder dan vier keer. Omdat hij er maar niet genoeg van kon krijgen, hanteerde taalvirtuoos Vanhee het ook nog eens in een ander bericht over ‘amokmakers die in Bellegem in een meubelzaak belandden’. Mijns inziens een beetje een ongelukkige woordkeuze omdat het hier , technisch gesproken, over een inbraak met (poging tot) diefstal gaat. In een artikeltje van nauwelijks 50 woorden (351 tekens, inclusief spaties) gebruikt Vanhee zelfs 4 keer het woord ‘amok’! Een wereldrecord zal het wel niet zijn, maar toch een heel verdienstelijke poging. In de Junior-Journalistwedstrijd van het Davidsfonds zou Vanhee met dit soort schrijvelarij, volkomen terecht, niet eens de voorronden hebben overleefd.

Schone Schijn.

Posted in Cijfers en Letters., Persweeën., writers blog on 22/03/2011 by Pär Ongeluck

Volgens Wout Maddens, Kortrijks schepen van stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvestingsreglementering en grondbeleid, is het ‘schrijnend te moeten vaststellen dat 55% van de gezinnen die Kortrijk verlaten dit doen om in het arrondissement te blijven wonen’. Dat heeft hij berekend en zo stond het vorige week ook o.a. in de Krant van West-Vlaanderen te lezen. Een echte journalist zou, ter stoffering van zijn artikel, de politicus op dat ogenblik de vraag hebben gesteld om hoeveel gezinnen het hier gaat.  We hebben het hier echter over lokale journalistiek en daar behoort het niet tot de geplogenheden om vragen te stellen. (Ik ben er overigens van overtuigd dat Wout Maddens ook een antwoord zou gegeven hebben. Maar als hem de vraag niet wordt gesteld, tja, dan moet je van hem ook niet verwachten dat hij zomaar een antwoord geeft.) 55% lijkt alarmerend veel en dat is ook wat Wout Maddens wil overbrengen. Anderzijds zouden absolute getallen een beter beeld geven. Gaat het over dertig gezinnen? Vijftig? Honderdvijftig? Mij lijkt dat een vrij essentieel gegeven. De journalist denkt daar duidelijk anders over want anders had hij de vraag wel gesteld. Uit het artikel blijkt ook niet over welke periode het hier gaat. Wout Maddens zegt het niet en opnieuw: de journalist vraagt het niet.  De journalist is blijkbaar enkel geïnteresseerd in de hapklare brok die Maddens hem serveert. ‘Beschamend’ is het adjectief dat doorgaans bij een dergelijke houding wordt gebruikt.

Wout Maddens noemt die 55% emigrerende gezinnen ‘schrijnend’. Omdat die Kortrijkse gezinnen de stad Kortrijk blijkbaar de rug toekeren om binnen het arrondissement te verhuizen. Ze verkassen naar Kuurne, Wevelgem, Anzegem, Avelgem, Waregem, Wevelgem, Menen, Lendelede, Harelbeke, Deerlijk, Zwevegem of Spiere-Helkijn. Het zou heel interessant zijn te weten waar ze allemaal precies naartoe gaan – binnen en buiten het arrondissement – en waarom, maar dat vertelt Wout Maddens niet. En de journalist begint al te zweten als hij nog maar aan een vraagteken durft te denken. Nog een interessant gegeven zou kunnen zijn of het hier om eigenaars dan wel om huurders gaat, bvb. Overigens hoeft die migratiebeweging helemaal niet zo alarmerend te zijn als Maddens ons wel wil doen geloven. Wout Maddens heeft waarschijnlijk gelijk als je het vanuit een middeleeuws perspectief bekijkt, toen Kortrijk nog een vestingwal, toegangspoorten en stadsrechten had. Ondertussen heeft de realiteit deze feodale visie op het concept ‘stad’ echter al lang achterhaald. Helaas is het denken van sommige van onze beleidsmakers en persjongens duidelijk niet meegeëvolueerd. Getuige daarvan het artikel van vorige week in KW. Kortrijk is al lang geen middeleeuwse stad meer, maar strekt zich volgens de huidig gangbare definitie van  ‘stad’ over de hele regio uit: van Menen tot Waregem en Roeselare.(Sommigen, zoals De Clerck, zien het zelfs nog veel grootser en zien Kortrijk als het epicentrum van Lille-Tournai-Kortrijk, maar dat gaat mij, omwille van de culturele grenzen (en taalgrens) voorlopig toch nog iets te ver, nvdr)  Steeds meer zaken worden ook intergemeentelijk geregeld: afval, politie, crematorium, enzoverder. Gezinnen die binnen het arrondissement Kortrijk verhuizen moeten in die bredere visie op de stad dan ook niet als echte emigranten worden beschouwd. We kunnen hier hoogstens spreken van verschuivingen binnen de verstedelijkte omgeving. En Wout Maddens heeft gelijk dat hij zich daar een beetje zorgen om maakt. Maar hij moet niet overdrijven. Kortrijk heeft bvb. verhoudingsgewijs en ondanks die migratie, niet minder jonge inwoners dan de omringende gemeenten (dat schommelt voor alle gemeenten in de omgeving zo rond de 19-20% inwoners, jonger dan 20 jaar).

Die 55% emigrerende gezinnen vormen trouwens maar een stukje van de realiteit. Zoals eerder al aangegeven zou het bijzonder interessant zijn om te weten waarom gezinnen andere oorden opzoeken. Diezelfde vraag kan men zich ook bij de overige 45% nestvlieders stellen. En hoe zit het met die mensen die binnen Kortrijk verhuizen? Waar gaan die naartoe en waarom? Zijn dat eigenaars of huurders? Allemaal vragen die de journalist aan Wout Maddens had kunnen stellen maar hij vertikte het. Een vervelende maar niet uit te roeien gewoonte van de plaatselijke journalisten.

De alarmkreet over 55% emigrerende gezinnen van Wout Maddens is maar een inleiding. Waar het hem werkelijk om te doen is, is iets geheel anders. Hij wil namelijk ‘meer jonge gezinnen naar het centrum van Kortrijk halen’. (Dat stond ook zo in Het Nieuwsblad en wellicht ook wel in Het Laatste Nieuws te lezen. Tenslotte krijgen al die journalisten dezelfde persmededelingen en schrijven ze die allemaal min of meer over.) Maddens krijgt daarvoor de steun van andere plaatselijke notabelen als Stefaan De Clerck, Christine Depuydt, Martine Vandenbussche en SOK-directrice Trui Tydgat. Allemaal vinden ze dat de verloederde buurt rond de Veemarkt een grondige renovatie behoeft. Dat lijkt allemaal erg mooi en nobel maar is dat motief wel zo zuiver op de graat?

Zowel in Het Nieuwsblad als in de Krant van West-Vlaanderen wordt de omgeving van de Veemarkt een ‘verloederde buurt’ genoemd. De buurt ligt zowat in de schaduw van Kortrijks raison d’être, het Gouden Kalf. Zoveel grauwe verloedering in de onmiddellijke omgeving van zoveel schone schijn kan natuurlijk niet voor Maddens, De Clerck en anderen. Daar moet dringend iets aan gebeuren, dachten ze. En dus kocht het SOK in de buurt wat panden op. Diezelfde panden worden nu, onder voorwaarden, ter beschikking gesteld van kooplustige gezinnen. Niet zomaar gezinnen maar jonge gezinnen met voldoende kapitaalkracht, die van de beluikhuisjes en de andere panden hun eigen nest willen maken. Daarvoor is, volgens Trui Tydgat, zo’n 175.000 tot 200.000 euro nodig. (BTW-exclusief is) Maddens en De Clerck noemen dat in Het Nieuwsblad ‘vrij scherpe prijzen’. Ik vind die prijzen aan de hoge kant. Zeker voor de kleinere woningen en zeker als men er rekening mee houdt dat veel van die huisjes altijd huisjes zullen blijven met maximaal twee slaapkamertjes, zonder tuintje en zonder garagetje of zelfs fietshokje. Het is mij een raadsel hoe je daar die zo gegeerde jonge gezinnen gaat in huisvesten…. Meer dan 1 kind lijkt mij in ieder geval niet aangewezen. Deze renovatie is ook niet voor de huidige buurtbewoners bedoeld. Integendeel, zelfs: de huidige buurtbewoners worden op deze manier uit hun buurt verdreven. En dat is ook de werkelijke reden van heel dit initiatief: sociale verdringing. Een techniek die eerder ook al met succes in andere delen van het centrum, ten behoeve van de winkelstraten, werd toegepast. Waar de bevolking van Veemarkt, die niet in staat is om 175.000 tot 200.000 euro op te hoesten, naartoe moet eens de buurt ‘opgewaardeerd’ is, zal Maddens en De Clerck wel worst wezen. Eén ding is wel zeker: ze zullen het netvlies van de koopzuchtige bezoekers van het Gouden Kalf in ieder geval niet langer bevuilen.

Tenslotte: als wonen in de stad volgens Wout Maddens dan toch zo ongemeen interessant is, hoe verklaart hij dan dat er van de hele gemeenteraad slechts 5 van de 41 leden in het oude stadscentrum huizen? Die vijf zijn, Stefaan De Clerck, Vincent Van Quickenborne, Koen Byttebier, Anthony Vanden Berghe en Eric Flo. (Eigenlijk zijn Vincent Van Quickenborne en Eric Flo de enige echte centrumbewoners; de anderen wonen meer aan de rand. Zoals iedereen ver weg van het gepeupel.) Nog los van het feit dat je geen enkele van de voornoemde heerschappen een jong gezin kunt noemen en dat hun inkomen de beoogde 70.000 euro ruim overschrijdt, zie ik ook geen enkele van hen, uit vrije wil, voor 200.000 euro in een beluikhuisje gaan wonen. Hoe zou dat toch komen, Wout?

Verkeerd geparkeerd (6).

Posted in Verkeer(d) on 17/03/2011 by Pär Ongeluck

Gisteren schreef regiochef Vermoere van Het Nieuwsblad een artikel, getiteld ‘Parkeren wordt betalend in heel centrum Kortrijk’. Dat feit zou voor elke journalist, die naam waardig, voldoende aanleiding moeten zijn om het parkeerbeleid van de stad Kortrijk eens van naderbij te bekijken. Niet zo in de Kortrijkse pers. In Kortrijk volstaan journalisten ermee verslag uit te brengen. (En zelfs dat lukt hen niet altijd naar behoren.) Een kritische benadering is hen volledig vreemd.

Vermoere schrijft: ‘Het is bijna afgelopen met gratis parkeren in de binnenstad. Nu kun je nog gratis je auto kwijt op de parking Broeltorens, maar vanaf 28 maart niet meer. Dan blijft alleen het Conservatoriumplein over. Al is die parking vanaf ’s morgens al volzet met auto’s van pendelaars.

 Hier was een noot over het aantal pendelaars zeker op zijn plaats geweest. Ten behoeve van Vermoere en de lezer: er zijn in Kortrijk zo’n 10.000 treinpendelaars per dag. Veel scholieren, veel studenten, veel fietsers, veel busreizigers, veel voetgangers, jawel, maar ook heel veel mensen die noodgedwongen met de auto naar het station komen om buiten Kortrijk te gaan werken (in Roeselare, Gent, Antwerpen, Brussel en andere plaatsen). Hoeveel van die gratis plaatsen zijn er overigens op Conservatoriumplein? (in totaal zijn daar amper 213 parkeerplaatsen, betalend en gratis samen.) Hoe weet Vermoere trouwens of die wel allemaal door pendelaars bezet worden? Heeft hij of iemand anders daar onderzoek naar gedaan? Mensen uit de buurt of anderen die niets met pendelen te maken hebben, kunnen net zo goed een plaats innemen. Het lijkt mij al te simplistisch om de ‘schuld’ in de schoenen van de pendelaars te schuiven. Overigens is het ook wel normaal dat die parkeerplaatsen ’s morgens vroeg al worden ingenomen door o.a. pendelaars. Pendelaars moeten immers voor dag en dauw vertrekken om op tijd op school of op hun werk te raken. Pendelaars zijn geen journalisten… Vermoere gaat verder met:

‘Gratis parkeren is een aflopend verhaal in het centrum van Kortrijk. Slecht nieuws? Het hangt ervan af hoe je het bekijkt.’

Kijk, dat snap ik niet, zie: het hangt ervan af hoe je het bekijkt! Vermoere probeert het – tevergeefs – uit te leggen door Jean-Paul Vandewynckele van Parko aan het woord te laten. Die weet: ‘Wie overdag een gratis plaatsje probeert te versieren op het Conservatoriumplein, is eraan voor de moeite’, zegt Jean-Paul Vandewynckele, bedrijfsleider van het stedelijk parkeerbedrijf Parko. ‘Tot voor een aantal jaar lukte dat tijdens de week wel nog op het bovengrondse parkeerterrein Broeltorens, maar ook dat staat nu zo goed als altijd vol. Doordat we daar nu ook betalend parkeren invoeren, gaat het er weer makkelijker zijn om een vrije parkeerplaats te vinden.’

Vandewynckele gaat er dus van uit dat de parkeerbehoefte daalt als parkeren betalend wordt. Een wel erg vreemde redenering. Inzoverre je van een redenering kunt spreken. Wat Vandewynckele vertelt is klinkklare onzin. Het enige resultaat van betalend parkeren is dat men eventueel op zoek gaat naar andere mogelijkheden. Niet meer parkeren is voor de meeste mensen geen optie. Zeker niet voor langparkeerders en bewoners. Maar langparkeerders willen ze dus niet in het centrum. Langparkeerders worden naar de uiterwaarden verbannen. Wat de pendelaars betreft – pendelaars zijn niet de enige langparkeerders – die kunnen in de realiteit enkel op de parking Appel en de betaalparking Tack terecht. En daar is een ontstellend plaatsgebrek. Vandewynckele gaat er m.i. ook al te makkelijk van uit dat de parkeerders op de Broelparking langparkeerders van buiten de stad zijn. Opnieuw: heeft hij daar onderzoek naar gedaan en zo ja, waar is dat onderzoek? Vermoere had het hem ook kunnen vragen maar hij deed het niet. Zoals we van journalisten ondertussen wel gewoon zijn. Overigens is het wel een beetje raar dat men tegelijkertijd zegt dat de langparkeerders de stad uit moeten en op dan een parking inricht die voor langparkeerders de goedkoopste van het centrum is. Dat lijkt mij niet consequent en duidt erop dat er op dat het parkeerbeleid van de stad Kortrijk niet op een coherente visie gebaseerd is. De werkelijke reden voor de omvorming van de Broelparking tot betaalparking is gewoon plat geldgewin en niets anders. Dat geldt trouwens voor heel het parkeerbeleid – dat eigenlijk geen beleid is – van de stad Kortrijk. Vermoere had bvb. ook eens kunnen vragen hoe de inkomsten van Parko de laatste jaren geëvolueerd zijn, maar dat deed hij niet…. In de plaats daarvan vervolgt hij met:

Er zijn nu volop werkzaamheden bezig op de parking Broeltorens, die 320 parkeerplaatsen telt, om die tegen 28 maart helemaal klaar te maken als betaalparking. ‘Dit wordt in elk geval de goedkoopste parking van de stad’, zegt schepen Guy Leleu (CD&V) die voorzitter is van Parko. ‘Wie zijn auto hier de hele dag laat staan, zal maar 2 euro betalen. Elders is dat een stuk duurder. Bewoners gaan ook de mogelijkheid hebben om hier voor 20 euro per maand te parkeren met een bewonerskaart. En zoals bijna overal elders in de stad is ook hier het eerste uur gratis. Bovendien wordt deze parking ook een stuk veiliger want er komt permanente camerabewaking.’

Uit het voorgaande blijkt nog maar eens hoe onsamenhangend en infantiel het ‘denken’ van Leleu wel is: op een ander is het veel duurder. Wat voor een onzinnige motivatie is dat?!? Als een vijfjarige zoiets uitkraamt, wil ik zo’n kromdenken nog door de vingers zien. Van een verkozen politicus verwacht ik meer. Dat is wellicht heel naïef van mij. Bijna net zo naïef als denken dat een lokaal journalist daar een opmerking zal over maken. Op zich vind ik het idee van betalend bewonersparkeren een toe te juichen initiatief. Het is de logica zelve: wie van de openbare weg gebruik wenst te maken – om te rijden of te parkeren, maakt op zich niet uit – moet daarvoor betalen. Het is mij een raadsel waarom dat betalend bewonersparkeren niet tot het hele stadscentrum uitgebreid wordt. Nu, ja, een raadsel… Een veralgemening van het betalend bewonersparkeren zou bij grote delen van de bevolking in het verkeerde keelgat kunnen schieten. Dat is wel het laatste wat een politicus wil. En dus worden de bewoners met hun parkeervergunning en een goedkope parkeerbewonerskaart in de watten gelegd. En krijgen we een parkeerbeleid dat op twee gedachten hinkt en dus mank loopt: enerzijds langparkeerders uit de stad weren ten voordele van kortparkeerders (het winkelvee) die dan weer voor verkeersoverlast en parkeeroverlast zorgen en van de stad een onaangename plaats om wonen maken. De bewoners van deze stad zijn voor dit beleid slechts tweederangsburgers, een noodzakelijk kwaad. En dat komt o.a. in het parkeerbeleid tot uiting.

Niet onbelangrijk: het lijkt er misschien op dat ik hier vooral Vermoere en Het Nieuwsblad viseer, maar zo is het niet. De berichtgeving over dit onderwerp in Het Laatste Nieuws was trouwens al even armtierig en zoutloos als die in Het Nieuwsblad. Het enige verschil is dat Het Nieuwsblad een website met regionale bladzijden heeft en Het Laatste Nieuws niet.

Niets gehoord en niets gezien.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 16/03/2011 by Pär Ongeluck

Het raadsel waarom u in uw krant van gisteren zo weinig vernam over de gemeenteraadszitting van maandagavond is opgelost. Freddy Vermoere, regiochef, verklaart het mysterie op de webstie van Het Nieuwsblad van vandaag:

‘Er waren maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting problemen met de geluidsinstallatie. Het gevolg was dat de tussenkomsten van de meeste raadsleden niet te begrijpen waren. Er werd maandagavond behoorlijk wat gefoeterd op de persbanken en in het publiek dat de gemeenteraadszitting kwam bijwonen. Er waren maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting problemen met de geluidsinstallatie. (…….) Gemeenteraadsleden praten onderling tegen mekaar tijdens de zitting en als de geluidsinstallatie het dan nog laat afweten is het helemaal problematisch om alles te volgen.’

Dit euvel verklaart uiteraard niet waarom er ook de andere maanden zo weinig politiek nieuws in de krant te lezen is. Een meer plausibele uitleg voor dat feit zou wel eens de totale desinteresse bij de ‘journalisten’ zelf kunnen zijn…. Die houden zich liever onledig met verslaggeving van faits-divers, verkeersongevallen, rechtbanknieuws, gouden bruiloften, overlijdensberichten en ander ‘belangwekkend’ nieuws meer.

Naschrift: net vandaag wijdt de website van Het Nieuwsblad een artikel aan de perikelen met de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Goedkope Woning’. Dit onderwerp kwam ook op de gemeenteraad ter sprake.

Verslag gemeenteraad 14/03/2011.

Posted in Persweeën., Vlugschriften on 15/03/2011 by Pär Ongeluck

Gisteravond was er de maandelijkse gemeenteraad. En wat verschijnt daarover op de websites van Het Nieuwsblad en de Krant van West-Vlaanderen? Dat Eric Flo een hoofddoek droeg! Dat was dus hét feit van de dag, volgens de geschreven pers. In geen van beide kranten wordt ook maar 1 letter geschreven over de onderwerpen die op de gemeenteraad aan bod kwamen! Uit klaarblijkelijke onwil of onkunde is moeilijk te beoordelen. Het meest waarschijnlijk is een combinatie van beide factoren. Voor een (rechtstreeks) verslag van de gemeenteraad kan men wel bij Axel Weydts terecht. (zie http://axelweydts.wordpress.com/live-gemeenteraad-kortrijk/)