Archief voor januari, 2013

Participatie!

Posted in De Bijlage., Vlugschriften with tags , , , on 13/01/2013 by Pär Ongeluck

Nadat het stadsbestuur van Antwerpen eerder al te kennen gaf dat het van de oude slogan ‘ ’t stad is van iedereen‘ af wil, heeft nu ook het schepencollege van Kortrijk beslist om resoluut met het verleden te breken. De stadsslogan ‘Kortrijk, stad van creatie, innovatie en design‘ wordt vanaf maandag op 2dehands punt be geplaatst. Wie hem hebben wil, die mag hem komen halen. Burgemeester Van Quickenborne verantwoordt zijn beslissing als volgt: “Kijk, ja, zeg, na 150 jaar CD&V-bestuur dachten wij van de stadscoalitie dat het toch wel eens tijd werd om finaal met het verleden te breken. Ook met de slogans uit het verleden, dus. Bovendien sloeg die mantra van ‘Kortrijk, stad van creatie, innovatie en design’ nooit echt aan. Mensen begrepen het niet en het is ook veel te lang. Het mooiste bewijs daarvoor leverde ikzelf nog bij mijn passage in de Pappenheimers, vorig jaar in januari. Toen de presentator mij vroeg welke slogan Kortrijk heeft, wilde het mij niet te binnen schieten! Enfin, ik broebelde nog iets van ‘Kortrijk bruist’ maar het kalf was al verdronken. Ik was compleet van mijn melk. Pijnlijk. Daarom ook dat wij de oude slogan van de hand doen. Maar, wij van de stadscoalitie zijn echte democraten en roepen de inwoners van Kortrijk op om massaal nieuwe slogans te bedenken en op te sturen naar de Grote Markt 54 te Kortrijk. Mailen kan op het adres: stadsbestuur@kortrijk.be. Twitteren mag uiteraard ook. Op het schepencollege zullen wij de ingezonden slogans op hun bruikbaarheid beoordelen en tegen eind april of zo komt er dan een volksreferendum waarbij de Kortrijkenaren hun favoriete slogan kunnen kiezen. Dat is nu eens echte participatie, zie!”

Advertenties

Bedankt, Stefaan!

Posted in Kortrijkse zendelingen, Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 11/01/2013 by Pär Ongeluck

Vorige week liet Stefaan De Clerck via Het Nieuwsblad weten dat Hij ‘vanaf vandaag enkel nog naar de toekomst kijkt’; waarop Hij meer dan 600 woorden emmerde over Zijn verdiensten in het verleden (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130101_00419189)…. Enkele opmerkelijke citaten:

‘De jongste twaalf jaar hebben we onze stad opnieuw op de kaart gezet. Kortrijk stelt opnieuw iets voor, het is een stad geworden waar de mensen opnieuw met respect over spreken.

Dat ‘op de kaart zetten’ en aanverwanten komt mij zo stilaan de strot uit. Platvloerse dooddoeners zijn het. Heeft De Clerck daar dan enig onderzoek naar gedaan dat dit kan bevestigen? Waarop baseert Hij zich dat mensen nu met meer respect over Kortrijk spreken? Zijn eigen ‘buikgevoel’. Meer niet. Uiteraard is er in geen velden of wegen een journalist te bespeuren die Hem op die ongerijmdheden wijst….

Onze Ziener vervolgt met:

De komst van K in Kortrijk was een risico maar was nodig om het economische en commerciële hart van de stad opnieuw te laten bruisen.’

Dat er nu meer volk in Kortrijk rondloopt dan pakweg 5 jaar geleden mag toch geen verwondering wekken; voor de komst van het Gouden Kalf werd het stadscentrum immers jarenlang gegijzeld door allerhande infrastructuurwerken in functie van dat winkelcentrum. En hoe kun je in godsnaam een stadscentrum ‘bruisend’ noemen als je weet dat de commerciële leegstand nog nooit zo groot als vandaag is geweest?!? Passanten zijn ook nog altijd geen kopers. Kortrijk is trouwens de enige stad in West-Vlaanderen waar de commerciële leegstand de laatste jaren – sinds de komst van het Gouden Kalf, dus – is toegenomen. Dat is de harde realiteit. En wie een beetje nadenkt, weet dat dit niet zo verwonderlijk is; je kunt niet ongestraft 100 nieuwe winkelgelegenheden scheppen zonder dat daar slachtoffers bij vallen. Maar daar wil De Clerck – noch iemand anders van het stadsbestuur – enige verantwoordelijkheid voor opnemen. Is die aanhoudende ontkenning van de realiteit te wijten aan domheid van De Clerck en de andere promotoren van het winkelcentrum? Dat denk ik niet…. Het is pure kwaadwilligheid. En dat vindt Stefaan De Clerck dus één van Zijn grootste verwezenlijkingen…. Dat het winkelcentrum voornamelijk met ketens gevuld is, gaat overigens regelrecht in tegen de belangen van de plaatselijke middenstand. Daarom is het ook zo hallucinant dat Unizo – een vereniging die verondersteld wordt de belangen van de kleine zelfstandigen te verdedigen – de inplanting van binnenstedelijke winkelcentra maar blijft verdedigen. Een winkelcentrum – binnen-, rand of buitenstedelijk maakt eigenlijk niet uit – is ALTIJD een frontale aanval op de plaatselijke middenstand omdat die winkelcentra hoofdzakelijk bevolkt worden door kapitaalkrachtige ketens, waar de plaatselijke zelfstandigen gewoon niet mee kùnnen concurreren. Het zou in verband hiermee heel interessant zijn als die centrummanager (of Unizo) zich eindelijk eens wat nuttig maakte en onderzoek deed naar welke winkels, waar in Kortrijk, verdwenen zijn sinds de komst van het Gouden Kalf. En daar verslag over uitbrengt, uiteraard. De centrummanager heeft het evenwel te druk met de organisatie van pensenkermissen en braderieën en het opblinken van oncontroleerbare, nietszeggende passantenscijfers om zich met dergelijke futiliteiten in te laten….

De Clerck zegt nog:

‘Het volgende bestuur zal een reuzesprong moeten maken in het woonbeleid en het openbaar vervoer en zal zich moeten inzetten om van Kortrijk een klimaatneutrale stad te maken’.

Hij geeft dus met andere woorden toe dat Hij en Zijn bestuur er op die vlakken de voorbije legislaturen eigenlijk een potje van hebben gemaakt. Het is wel duidelijk dat de prioriteiten van Stefaan daar niet liggen. ‘Wonen’ is één van de belangrijkste functies van een stad en precies die functie heeft Hij altijd verwaarloosd. ‘Wonen’ heeft met mensen te maken en dat is niet zo Zijn ding. De ideale stad voor een De Clerck is niets anders dan een fraai vormgegeven bouwsel van staal, steen en glas, maar liefst zonder inwoners.

Toen De Lijn het aantal ritten vorig jaar met een derde terugschroefde kreeg het stadsbestuur een uitgelezen kans om alternatieven naar voor te schuiven. Het enige wat men toen realiseerde was een ‘shoppinglijn’ tussen de beide shoppingcentra van Kortrijk…. Waarmee nog maar eens duidelijk werd gemaakt waar de prioriteiten van De Clerck liggen. Niet bij de mensen in ieder geval. Tenzij ze consumenten zijn.

Tijdens de vorige legislatuur was er op een bepaald ogenblik sprake van nog 7 windmolens (op ’t Hoge en op de LAR). Geen enkele werd gerealiseerd…. Onder andere dankzij het Kortrijks stadsbestuur. Stefaan is ook voorstander van de kap van het Kennedybos. Kortrijk klimaatneutraal? Dan toch zeker niet met De Clerck of de CD&V in het stadsbestuur.

Tenslotte licht de Clerck nog een tipje van de sluier over hoe Hij oppositie zal voeren:

‘Om zo’n projecten te realiseren heb je inderdaad budget nodig en het is crisis, maar het is een kunst om voor een goed project de juiste investeerders warm te maken. Wij hebben als stad steeds geïnvesteerd in bijvoorbeeld K in Kortrijk, de Leieboorden, AZ Groeninge… maar niet zoveel als de investeerders en subsidies die we steeds konden aantrekken. De stadscoalitie zal hard moeten werken om hun gebrek aan ervaring om te zetten in zichtbare resultaten, en met CD&V zullen we als stevige oppositie toezicht houden.’

Eigenlijk draait besturen in Kortrijk altijd om geld; geld dat slechts gedeeltelijk door Kortrijk zelf wordt opgehoest. Het grootste deel van de investeringen in infrastructuurwerken in Kortrijk wordt door andere overheden betaald. Voor Kortrijk is het dan ook van groot belang dat men bij die andere overheden ook een vinger in de pap heeft; een netwerk van vriendjes heeft, dus. De Clerck heeft zo’n netwerk. De huidige Kortrijkse meerderheid heeft dat veel minder. Als De Clerck in staat is om (veel) geld los te weken bij andere overheden, dan betekent dat ook dat Hij net zo goed in staat is om (veel) subsidies NIET los te weken, eventueel zelfs te blokkeren…. En op die manier blijft De Clerck wel degelijk macht uitoefenen in Kortrijk. De meerderheid is gewaarschuwd.