Archive for the De Bijlage. Category

Alleen nog op afspraak bij Byttebier. Be happy!

Posted in De Bijlage., De Waan van de Dag, Vlugschriften on 08/05/2016 by Pär Ongeluck

KORTRIJK VANDAAG

Vanaf oktober is het zover: in navolging van de stadsdiensten kunnen klanten van Byttebier enkel nog op afspraak in de winkel terecht. Dat kondigde Koen Byttebier zelf op de microblogsite Twitter aan:

Vanaf oktober alleen nog op afspraak in klantvriendelijk Byttebier. Be Happy

In een exclusief interview wist Koen Byttebier (61) ons – buiten adem want net terug van een loopsessie van 12 kilometer met vrienden en vriendinnen – te vertellen: “Die afspraak zullen mensen telefonisch of per mail kunnen maken. Wie dringend iets nodig heeft, zullen we uiteraard sneller proberen te helpen, maar voor minder dringende zaken maken we binnen de 5 werkdagen een afspraak. Het grote voordeel met die afspraken is dat we mensen op voorhand via mail of telefoon kunnen vertellen hoeveel geld ze ongeveer op hun bankrekening moeten staan hebben. Wie nu een half uur moet aanschuiven, om dan te horen dat zijn banksaldo schromelijk ontoereikend is, wordt boos. Die situaties willen we vermijden. En ook de wachttijden zullen drastisch inkorten. In Lier werd een gelijkaardige manier van werken ingevoerd. Wachttijden gingen er van 20 minuten naar 2 minuten.”

zie ook: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/alleen-nog-op-afspraak-in-stadhuis-a2697463/

Advertenties

Verboden te voederen

Posted in De Bijlage., De Waan van de Dag, Kortrijkse zendelingen, Vlugschriften with tags , , , , on 01/02/2016 by Pär Ongeluck

Decaluwé: ‘Geef hen geen voedsel’

Decaluwé: ‘Deel geen voedsel uit aan illegale vluchtelingen’
Decaluwé: ‘Het is natuurlijk niet plezierig om dit mee te maken maar we moeten ergens de lijn trekken.’Foto: rr

Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé roept de bevolking op om zwerfkatten vooral niet te helpen. ‘Anders gaat het escaleren’, vreest hij.

De provincie West-Vlaanderen kampt al een tijdje met een grote instroom van zwerfkatten, die de erbarmelijke omstandigheden in Noord-Frankrijk ontvluchten. Gouverneur Decaluwé wil er alles aan doen om het tij te keren.

‘Dit is echt ongedierte dat – zoals we dat op zijn West-Vlaams zeggen – op den tsjool is’, zei hij op Radio 2. ‘Het is natuurlijk niet plezierig om dit mee te maken maar we moeten ergens de lijn trekken. Anders gaat het escaleren en is het niet meer beheersbaar. Ik raad de mensen dan ook af om de dieren te voederen. Dat leidt tot een extra aantrekkingskracht en maakt het werk van onze kattenvangers nog moeilijker dan het al is.’

Nog volgens de gouverneur heeft de politie afgelopen nacht bijna 40 zwerfkatten opgepakt in en rond de haven van Zeebrugge. “Dat is tegenwoordig elke nacht zo”, klinkt het.

Voor het weerzinwekkende origineel zie: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160201_02102837?_section=60621863&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=avondupdate&M_BT=118720658480&adh_i=0c8f9ca75123f2baf74b89e63bf4c1f5&imai=

Vluchten kan niet meer.

Posted in De Bijlage., De Waan van de Dag, Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , on 01/02/2016 by Pär Ongeluck

In een vertwijfelde poging om zijn partij naar een nieuw moreel en electoraal dieptepunt te katapulteren en het eventueel nog resterend greintje geloofwaardigheid helemaal naar de filistijnen te helpen, verklaarde SP.a-voorzitter Crombez gisteren in de Zevende Dag dat hij zich achter het voorstel van de Nederlandse PvdA’er Samsom schaart om boot- en andere vluchtelingen terug naar Turkije sturen en hen daar te parkeren, in afwachting van de afwikkeling van hun asielprocedure. Dat voorstel viel ook in Kortrijk niet in dovemansoren.

Op het schepencollege van deze voormiddag bracht Axel Weydts – in een vorig leven nog onofficieel medewerker op het kabinet van Crombez – het onderwerp ter sprake. Weydts stelt voor om, teneinde de onophoudelijke stroom vluchtelingen richting Kortrijk het hoofd te bieden, de migranten voorlopig op te vangen in niet-aangrenzende gebieden als daar zijn Roeselare en Waregem. Voorts wil hij over de grens met Frankrijk nog tentenkampen oprichten in Kales en Groot-Sinten, waar de vluchtelingen in afwachting van hun erkenning c.q. deportatie in alle gemoedsrust en veiligheid de afwikkeling van hun dossier kunnen afwachten.

Ondervoorzitter van de plaatselijke SP.a en hondstrouw partijsoldaat Sam Weydts laat zich evenmin onbetuigd en kiest als vanouds blindelings de kant van de Grote Voorzitter:

Waarom zou het rechts zijn om vluchtelingen terug te sturen als ze daarbij beter beschermd worden? Eindelijk een vz met lef !

Misschien is het geen slecht idee om Sammeke zonder papieren naar Turkije te sturen en van daaruit asiel in België te laten aanvragen.

Ribbedebie.

Posted in De Bijlage., writers blog on 20/11/2015 by Pär Ongeluck

Ik ben een rode man, ik verkoop mijn land
Waarin mijn voorvaderen zijn begraven
Ik verkoop de lucht, het water en het zand
Het edelhert, de bison en het groene klaver

Ik verkoop mijn land aan de blanke man
Die anders komen zal met messen en geweren
De blanke man heeft dezelfde harteklop als wij
Maar zijn moeder de aarde kan hem niet deren

Ik verban mijn volk naar een afgeschermd
Waar het in vrede verder zal kunnen leven
Maar zovelen van ons willen dat niet
De vernedering is hun ogen geschreven

Hoe kan ik mijn land verkopen aan de blanke man
Het land waar ik zovele manen heb gezworven
Hoe kan men de bomen, de bloemen en de bruisende rivier
Verkopen als men dat nooit heeft verworven

Zijn wij dan toch van een ander ras
Onze oude mannen vertellen de kinderen andere verhalen
Gij maakt ons wezen in ons eigen land
En verkoopt uw moeder aarde als goedkope bonte kralen

Ik ben een simpele primitieve rode man
Een wilde die de blanke man niet kan begrijpen
Maar uw honger vreet de aarde kaal
Pas veel later zult U dat begrijpen

Wat heeft het leven eigenlijk nog voor zin
Als men de kreet van de nachtuil niet meer kan horen
Of het praten van de vogels rond het meer
Waarvoor is men dan eigenlijk geboren

Ik zag Uw steden en mijn ogen deden pijn
Er is geen enkele plaats om uit te rusten
Het geruis van vliegende vogels overstemd door lawaai
Slechts stenen waar de bij de honingbloemen kuste

De aarde behoort niet aan de mens
De mens behoort toe aan de aarde
En de laatste buffel valt niet terug te kopen
Als die gedood is, wat heeft uw geld dan nog voor waarde

God is met zijn bleke man
Hij heeft zijn rode kinderen verlaten
Zij sterven jong door zoet voedsel en sterke drank
Die hij als cadeautjes achter heeft gelaten

Wij zijn maar wilden, de bleke man spreekt een andere taal
Maar welke visioenen zal hij dan graveren
In de harten van zijn kinderen opdat zij verlangend uitzien
Naar de dag van morgen die hun alles nog kan leren

Ik ben een rode man, ik verkoop mijn land
Ik verkoop mijn volk, de meren en rivieren
Bemin het land zoals wij het hebben bemind
Bemin de lucht, het groen en de dieren.

Armand (1946-2015).

https://youtu.be/AEeyIP8pxdQ?list=PLkm3GAOKIBTk9G-iK7CWz6q1ssBM_dG9_

Kortrijk Krimpt.

Posted in De Bijlage., Persweeën. with tags , , , on 10/11/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk, eigen berichtgeving.

Op een inderhaast bijeengeroepen, uiterst geheime, nachtelijke vergadering hebben stadsbaljuw Van Quickenborne, zijn serjanten, schand-, schild- en andere knapen beslist om een stuk van het grondgebied van de stad Kortrijk af te stoten. Wij, gewone burgers, zouden dit nooit te weten zijn gekomen als we in Kortrijk niet konden rekenen op gedreven journalisten als Karel Cambien, die de onderste steen boven halen. Karel Cambien is beroepsjournalist – jurist en een master in Oost-Europakunde – en publiceert via zijn fiscaal-juridisch vehikel scriptaKC oa voor VOKA Oost- en West-Vlaanderen, verzorgt een rubriek in de Krant van West-Vlaanderen (Bedrijvig West-Vlaanderen) en in zijn schaarse vrije tijd schrijft hij ook nog eens boeken (oa. over Tobback, Decroo, Eyskens en De Wever). Daarnaast schnabbelt hij ook nog bij voor Made in West-Vlaanderen, een website voor ondernemers. Een hele pief, zeg maar. Wel, het is diezelfde Karel Cambien die nu uitgevogeld heeft dat Kortrijk een deel van het grondgebied afstaat aan buurgemeente Kuurne. Meer bepaald het grondgebied waarop het Ring Shopping Kortrijk Noord ligt. Volgens Cambien – en wij zijn wij om aan de deskundigheid van deze man te twijfelen? – investeert het Ring Shopping Kuurne namelijk 70.000 euro in wifi (1). ‘Vanaf december’, zo weet Cambien ons te vertellen, ‘kunnen de bezoekers van het Ring Shopping Center in Kuurne genieten van gratis wifi in de mall’. Cambien laat er geen enkele twijfel over laat bestaan want op het einde van zijn artikel herhaalt hij het nog: ‘Sinds begin dit jaar is het Ring Shopping Center in Kuurne eigendom van de Nederlandse vastgoedgroep Wereldhave’. Het Ring Shopping werd in 1973 gebouwd op het grondgebied van Kuurne maar in 1976 door Kortrijk ingelijfd en wordt nu dus, volgens Cambien, aan Kuurne teruggeschonken.

Hierover ondervraagd wist Van Quickenborne ons in een exclusief gesprek mee te delen ‘dat het hele grondgebied van Kortrijk praktisch gezien niet meer te verdedigen valt tegen de horden barbaren uit het hautaine Waregem, het boerse Roeselare of het gemene Menen die het op onze cultuur en jonge deernen hebben gemunt. Axel Weydts mag dan wel een imposant militair zijn, gezien zijn functie en de 12 mandaten die hij vervult, kan hij onmogelijk op zijn eentje de verdediging van onze democratische verworvenheden waarborgen. Zelf ben ik trouwens meer een tafelspringer, is Wout Maddens een angsthaas, Rufolphe Scherpereel een tamme goedzak, ons Anneke Vandersteene gedegradeerd tot behangpapier, Philippe De Coene een blaffende hond die niet bijt, Catherine Waelkens een vuurspuwende schrikgodin, maar schiet zij enkel met haar ogen, Bert Herrewyn enkel om de jeugd bekommerd en Koen Byttebier, tja, die gaat altijd lopen. Het leek ons dan ook voor de hand liggend om, gezien de precaire situatie, dat stuk van Kortrijk dat we, tussen ons gezegd en gezwegen, eigenlijk nooit echt in ons Kortrijks hart hebben gesloten, terug af te stoten. Hiermee is meteen ook een historische vergissing rechtgezet. Normaal zouden we dat pas tijdens de nieuwjaarsdrink aan de brede bevolking hebben meegedeeld maar die dekselse Cambien was ons dus voor, spijtig genoeg. Wij overwegen overigens om hem wegens zijn eigengereide loslippigheid uit de Kortrijkse Perskring te stoten; journalisten moeten ook in Kortrijk hun plaats kennen en horen te weten wanneer zij moeten zwijgen – als ik dat zo zeg – en schrijven – wat ik bepaal. Vooral niet op eigen houtje nieuws beginnen te verspreiden, zeg! Wat denkt die Cambien wel?’

(1) http://www.madeinwest-vlaanderen.be/nieuws/ring-shopping-center-kuurne-investeert-70-000-euro-in-wifi/

Kulak lanceert eerste ManaMa.

Posted in Cijfers en Letters., De Bijlage., Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 23/09/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichtgeving

Vanaf volgend academiejaar organiseert de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk voor het eerst een zogeheten ManaMa, een Master na Master-opleiding ‘Eenvoudig rekenen voor Academici’. Dat wisten de rectoren Rik Torfs (KUL) en Marc Depaepe (Kulak) ons gisteren in een vertrouwelijk gesprek in primeur te melden.

‘Die voortgezette opleiding heeft tot doel onze hoger opgeleiden de kans te bieden om in een modulair opgebouwde cursus hun basisvaardigheden op het vlak van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en quotiëntberekening verder aan te scherpen’, aldus Torfs. ‘Wij stellen de laatste jaren immers meer en meer vast dat onze afgestudeerden deze vaardigheden minder en minder beheersen en dat kan maatschappelijk verstrekkende gevolgen hebben. Beeld je maar eens in dat die mannen – en vrouwen – later in de het bedrijfsleven of, godbetert, in de politiek terechtkomen! Stel je voor dat zij ooit een begroting moeten opmaken! De rekeningen nazien!’ 

‘Ik zou dit willen illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld’, zo vult Depaepe aan. ‘Vorig jaar hadden wij bij het begin van het academiejaar aan de Kulak 770 inschrijvingen. Dit jaar zijn dat er 690 of een lichte daling met 2,5%. Veel van onze academici weten dus niet meer hoe ze dat percentage moeten berekenen, he. Begrijp je? Daarom dan ook deze hoogwaardige vervolgopleiding.’

Onze correspondent begrijpt het evenwel niet en merkt op: ‘Maar, euh, professor, …. een daling van 80 studenten op 770 is dat niet iets in de buurt van 9% en dat is toch niet zo weinig? Of bedoelde u misschien ‘707 studenten’ vorig jaar?

Waarop Torfs heel laconiek antwoordt ‘Awel, ja, zie, daarom dus!’ en het gesprek beëindigt. Ondertussen had het voorbeeld van Depaepe echter ook de oren van enkele plaatselijke journalisten bereikt en werd het klakkeloos in hun kattenbakkranten overgenomen (1).

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150922_01880916

De vaandelvluchters.

Posted in Brood en spelen, De Bijlage., Vlugschriften with tags , , , , , on 10/05/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichgeving

Nadat eerder al Hein Vanhaezebrouck, Georges Leekens en weer Hein Vanhaezebrouck eieren voor hun geld kozen en meer lucratieve oorden opzochten, is het nu de beurt aan Yves Vanderhaeghe. De geliefde trainer zou namelijk naar KV Oostende trekken. En daar is de voorzitter niet zo blij mee:

Een bedenking: wat betekenen een woord, een handtekening ih voetbal? ….

Joseph ‘vergeet’ daarbij dat voetbal al lang geen spelletje van het hart meer is, maar gekenmerkt wordt door platvloerse commercie en volksverlakkerij. Als het even kan ook nog eens met een flinke bijdrage van de gemeenschap.

In de catacomben van het Guldensporenstadion doet ondertussen een hardnekkig gerucht de ronde over de naam van de nieuwe trainer. Niemand minder dan de oude Stefaan ik-blijf-altijd-in-Kortrijk De Clerck zou de toekomstige dompteur van de Kerels worden. Eerdere pogingen om draaiorgel Van Quickenborne bij het stadsbestuur los te weken zouden op niets zijn uitgedraaid. De Clerck, voorts totaal (voetbal)onkundig, ziet deze carriereswitch als een ‘nieuwe opportuniteit om zich totaal ten dienste van de Kortrijkse bevolking te stellen’. Wordt vervolgd.