Archief voor vuurwerk

Het korte lontje van Vincent.

Posted in Brood en spelen, Vlugschriften, writers blog with tags , , on 24/12/2015 by Pär Ongeluck

Feestvuurwerk is altijd al een klassieker geweest rond Kerstmis en Nieuwjaar. De schitterende kleuren en feestelijke knallen zijn een mooie manier om de komst van het nieuwe jaar in te luiden.

De voorbije jaren moest je voor het gebruik van vuurwerk echter eerst een toestemming van de stad verkrijgen. Dit zorgde ongewild voor heel wat administratieve rompslomp bij het aftellen van de dagen naar oudejaar. (1)

Feestvuurwerk is, anders dan men op de website van de stad Kortrijk beweert, in onze contreien helemaal geen traditie! Het is pas sedert een jaar of tien, vijftien dat dit idiote en onverantwoorde kuddegedrag uit Nederland alhier wordt nageaapt. Die ‘schitterende kleuren’ zijn misschien wel mooi maar voor sommige mensen is het toch hevig schrikken. Voor automobilisten is het zelfs ronduit gevaarlijk als zo’n lichtend spektakel zich in hun blikveld ontvouwt. En tegen die ‘feestelijke knallen’ kan je je al helemaal niet wapenen. Zeker kinderen niet. Over de invloed op dieren heb ik het hier nu even niet.

De motivering voor de liberalisering van het vuurwerk is zo mogelijk nog idioter en onsamenhangender dan Van Quickenborne zelf: omwille van de administratieve overlast die de aanvraag voor vuurwerk met zich meebracht, wordt het nu gewoon toegestaan. Zonder voorafgaandelijke toelating. Dat is een ordinaire leugen. Tot nu was zelf vuurwerk afsteken gewoon verboden. Punt. Je kon er als particulier niet eens een aanvraag voor doen. Aan het stadhuis zijn ook nooit wachtrijen geweest van mensen die een aanvraag wilden indienen om vuurwerk af te steken. Omdat men maar al te goed wist dat het verboden was. Het werd wel getolereerd. En dat was een totaal verkeerd signaal.

Als het om snelheid of alcohol in het verkeer gaat, prediken Vincent Van Quickenborne en zijn buddy’s van het schepencollege voor nultolerantie en repressieve maatregelen. Plassen in het openbaar levert een gemeentelijke administratieve sanctie op. Parkeren waar het niet mag eveneens. Asociaal gedrag gedoogt baljuw Van Quickenborne in zijn stad niet. Maar als het om vuurwerk afsteken gaat – vuurwerk combineert geluidsoverlast met visuele vervuiling – knijpt de man wel een oogje dicht, stelt dit stadsbestuur zich zelfs uiterst tolerant op. Meer zelfs: het maakt het via een gemeentelijk reglement mogelijk dat de burgers van deze stad zichzelf ernstig verwonden. Stimuleert het zelfs. Begrijpe wie kan. Dat er ieder jaar dankzij die o, zo leuke ‘traditie’ van Van Quickenborne zwaar gewonden vallen, daar maalt deze hypocriet niet om. De rapporten van veiligheid.nl spreken in dat verband nochtans boekdelen (2). Plezier gaat voor feestvarken Van Quickenborne echter boven alles. Hij is wel de laatste om zijn potentiële kiezers voor het hoofd te stoten. Dat de vader van Van Quickenborne arts is, maakt het alleen maar cynischer. Zou Van Quickenborne – of eender wie van de gemeenteraad die dit nieuwe reglement goedkeurde – enige verantwoordelijkheid willen opnemen als er straks iets vreselijk misloopt met dat vuurwerk? Ik denk, nee, ik weet wel zeker van niet. En nu maar hopen dat alles goed verloopt.

(1) http://www.kortrijk.be/winterinkortrijk/nieuws/nieuwe-regels-voor-feestvuurwerk

(2) https://www.veiligheid.nl/organisatie/over-veiligheidnl/publicaties

Advertenties

Te vuur en te zwaard.

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 30/12/2014 by Pär Ongeluck

Het is weer bijna zover: op oudejaarsavond voelen steeds meer mensen de onweerstaanbare drang in zich opkomen om vuurwerk af te steken. Een bijzonder asociaal gedrag dat gerust als ‘overlast’ kan bestempeld worden. Het visuele schouwspel kan je mooi of lelijk vinden. Als je het niet wil zien, doe je gewoon de luiken, gordijnen of ogen dicht. Dat laatste uiteraard niet als je met de auto aan het rijden bent. Tegen het lawaai van dat vuurwerk kan je je echter niet wapenen. Daarom is het ook zo asociaal. Tegenover mensen en tegenover dieren al helemaal. Maar dat trekken we ons allemaal niet aan. Als wij maar plezier hebben. In Kortrijk is het dan ook – volkomen terecht – verboden om zelf vuurwerk af te steken. Maar je weet hoe dat gaat met populistische draaitolburgemeesters: ze gaan niet graag tegen de publieke opinie in. In Het Laatste Nieuws vertelt Van Quickenborne daarover het volgende (1):

“Eigenlijk wilde ik dat ook al tegen deze oudejaarsavond geregeld hebben. We zijn net te laat voor deze feesten. Het mág volgens de regels niet, maar als je rondkijkt zie je tientallen mensen toch vuurwerk afsteken. Dan mag je daaruit afleiden dat het misschien tijd is de regels te updaten. We roepen mensen wel op voorzichtig te zijn. We zetten op onze website voorschriften waaraan de mensen zich beter houden.”

Wat een belachelijke, ja, zelfs ronduit stompzinnige redenering is dat van onze burgemeester?!? Zo kan je elk storend of gevaarlijk gedrag dat vrij veelvuldig voorkomt, goedpraten. “We roepen mensen wel op voorzichtig te zijn. We zetten op onze website voorschriften waaraan de mensen zich beter houden”, maakt Van Quickenborne de journaliste nog wijs. Omdat ik nooit een politicus op zijn woord geloof, besloot ik om dan maar eens zelf op die website van de stad Kortrijk te gaan kijken en uit te vlooien welke die voorschriften Van Quickenborne dan wel mogen zijn. Tot mijn niet geringe verbazing vond ik op de openingspagina geen gebenedijd woord over vuurwerk afsteken. Ja, wel reclame voor het ‘familievuurwerk’ van de stad, maar daar hebben de thuisvuurwerkers geen boodschap aan. Van Quickenborne zit de journaliste van Het Laatste Nieuws dus zonder verpinken iets voor te liegen! En de journaliste? Tja, zoals al te vaak gebeurt, die checkt haar bronnen niet. Eerste les journalistiek. Ze leren het echt nooit!

Niet dat er geen voorschriften in verband vuurwerk te vinden zijn op de website van de stad Kortrijk. Tik gewoon ‘vuurwerk’ in het zoekveld en je vindt wel iets. Maar zo hoort het dus niet te werken. Als je al tips wil geven in verband met het veilig afsteken van vuurwerk dan moet je die in de eerste plaats duidelijk communiceren. En duidelijk communiceren betekent in dit geval niet ergens wegmoffelen, maar gezien het belang van die voorschriften, op de voorpagina. Zodat iedereen die de website van stad Kortrijk bezoekt er willens nillens mee geconfronteerd wordt. Overigens denk ik niet dat die mensen die vuurwerk afsteken bij de stad Kortrijk op zoek gaan naar voorschriften. De verkoper van vuurwerk heeft hen waarschijnlijk – hopelijk – al ingelicht over de gevaren, maar sommigen zijn zo zelfvoldaan dat ze zich door niemand iets laten voorschrijven. Net die groep loopt het grootste gevaar. En als het van Van Quickenborne afhangt, is vanaf volgend jaar het hek helemaal van de dam want dan wordt het gewoon toegelaten.

In Nederland is het al toegelaten. Enfin, niet alles van vuurwerk is er toegelaten, maar toch. Er bestaat reglementering rond. Wat de Nederlanders in Nederland niet kunnen krijgen omdat het verboden is, kopen ze wel in België. Voor Van Quickenborne zijn fiat geeft om op oudejaarsavond vuurwerk toe te laten, zou ik hem de raad willen geven om het rapport over vuurwerkongevallen van VeiligheidNL (3) eens te lezen. Of eens met een paar oogchirurgen te praten. Ten behoeve van Van Quickenborne al enkele cijfers uit dat rapport:

– jaarlijks komen er in Nederland met oudejaarsnacht als gevolg van een ongeval met vuurwerk 700 mensen op de spoedafdeling binnen.

– in 68% van de gevallen gaat het om jongeren tussen van minder dan 29 jaar (7% is jonger dan 10 jaar, 38% is tussen 10 en 19 jaar en 23% tussen 20 en 29). Niet onbelangrijk om weten als je mensen wil sensibiliseren. Hoeveel bezoekers jonger dan 19 jaar (45% van de slachtoffers) zou de website van de stad Kortrijk hebben?

– het aandeel letsels door legaal vuurwerk bedroeg 59% in 2014. Dat was een flink stuk hoger dan in 2013 (37%)

– 23% had oogletsels, 23% gezichtsletsels, 28% vingerletsels en 10% handletsels.

– het percentage slachtoffers dat ook effectief werd opgenomen na een ongeval met illegaal vuurwerk is 43 procent, tegenover 10 procent opnames bij legaal vuurwerk. Veel van dat illegaal vuurwerk in Nederland is vrij te koop in België …

– 63%  moet achteraf voor controle terugkomen. Dit zegt ook iets over de ernst van de ongevallen.

– 34% heeft brandwonden aan het hoofd. In 25% gaat het ook om een open wonde aan het hoofd. Brandwonden en open wonden geven vaak aanleiding tot de vorming van littekenweefsel.

– Volgens het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) liepen in totaal 236 slachtoffers oogletsel op, waarvan er 91 blijvende schade opliepen.

– In 10% van de gevallen kwam er een plastisch chirurg aan te pas.

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/vuurwerk-mag-op-oudejaar-a2166313/

(2) http://www.kortrijk.be/winterinkortrijk/nieuws/familievuurwerk

(3) http://www.nietinonzebuurt.nl/files/vuurwerkongevallen%202013-2014.pdf