Archief voor Vlaams Belang

Kortrijk Klimaatstad.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , on 03/06/2013 by Pär Ongeluck

Van onze correspondent.

Op een deze middag inderhaast bijeengeroepen persconferentie deelde Bert Herrewyn (SP.a), schepen van ‘Leefmilieu, Klimaat, Jeugd en Hondenpoep’ mee dat ‘de stad Kortrijk de brandende ambitie heeft om, in het kader van het Plan Nieuw Kortrijk, van deze stad een klimaatneutrale stad te maken. Wij van de tripartite zijn geen bestuur van veel beloven en weinig doen, zo kenmerkend voor diegenen die deze stad de afgelopen 150 jaar teisterden. Wij pakken de zaken echt aan’, aldus een bevlogen Herrewyn. ‘Iedereen heeft waarschijnlijk wel al gehoord van de gigantische hoeveelheden excrementen die dagelijks door onze diensten in straten en parken en op pleinen allerhande worden verzameld. Die hondenpoep is enerzijds nefast voor de aantrekkingskracht op de jonge tweeverdieners die wij naar onze stad willen lokken, maar anderzijds is het ook onmiskenbaar een bron van energie, die tot nu toe nooit werd aangewend. Daar komt nu verandering in. Onderzoekers van de universiteit van Uppsala (Uppsala Universitet) hebben ontdekt dat de Kortrijkse drollen, vermengd met de stinkende, anti-democratische walmen van de leden van de tripartite en grote delen van de oppositie – Stefaan De Clerck en zijn volgelingen en de donkerbruinen van het Vlaams Belang zegden ook al hun medewerking toe – en een flinke scheut verzuring van de Kortrijkse Groenen, een gas van bijzonder hoge calorische waarde oplevert. De hondendrollenboetes die nu we nu innen, zullen in de toekomst integraal worden aangewend om een eerste proefcentrale op te starten in de achtertuin van Matti Vandemaele. Men zegge het voort’.

In de reguliere pers zal u waarschijnlijk niets over dit onderwerp vernemen om de eenvoudige reden dat de onervaren Herrewyn deze middag geen hapklare perstekst ter beschikking heeft gesteld. Geen hapjes en drankjes ook, trouwens.

Advertenties

Alweer een wereldprimeur voor Kortrijk.

Posted in De Bijlage., Persweeën. with tags , , , , on 18/08/2012 by Pär Ongeluck

Nadat Kortrijk, hoofdstad van creatie, innovatie en design, de wereld eerder al de weg toonde met winkelwandelstraten, binnenstedelijke shoppingcentra, pestpolitie, straatverboden en stedelijk georkestreerd lawaai in parken, pakt onze stad alweer uit met een nieuwe uitvinding: de camera met godsdienstherkenning.

Uitvinder van het systeem, Georg Barbary – nee, hij heeft zijn naam NIET gestolen! – van het Vlaams Belang, afdeling Kortrijk, geeft tekst en uitleg: “Kijk, eigenlijk is dit niets meer dan de toepassing van een eeuwenoud systeem van discriminatie op grond van uiterlijke kenmerken, dat wij nu met de modernste technologie geperfectioneerd hebben. Waar wij tijdens de laatste, jammerlijk verloren oorlog, nog de broek moesten afstropen om te zien of iemand Jood was of niet, zijn wij er nu in geslaagd om, met behulp van onze camera voorzien van de gepatenteerde godsdienstherkenningssoftware, met 99,9999999% zekerheid vast te stellen of iemand joods of hindoeïstisch is of de leer van Mohammed, Buddha, Krishna aanhangt of niet. Bij katholieken, doopsgezinden, remonstranten, gereformeerden, orthodoxen en andere christenen ligt dat nog iets moeilijker omdat er bij die groep een hemelsbrede kloof ligt tussen wat ze zeggen en wat ze doen, maar ook voor dat probleem hopen wij heel binnenkort een oplossing te kunnen bieden.”

Stefaan De Clerck, burgemeester van de hoofdstad van creatie, innovatie en design en groot voorstander van camera’s allerhande, lacht wat zuur als wij Hem op de innovatie van Barbary attenderen. “Eigenlijk hebben die van het Vlaams Belang dat idee van mij gepikt”, meesmuilt Hij. “Oorspronkelijk maakte dat soort camera’s deel uit van Mijn tienpuntenplan ter beveiliging van Kortrijk, maar omdat dit project toen technisch nog niet helemaal op punt stond, heb Ik het maar afgevoerd, waardoor Mijn plan herleid werd tot een negenpuntenplan. Je kunt dus zonder problemen stellen dat wij dat in ‘Kortrijk Samen’ hebben gedaan.” herpakt De Clerck zich. “Er moet uiteraard wel nog even bekeken worden of die camera van het Vlaams Belang daar wel màg hangen – ik heb even op de site van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer gekeken en daar is blijkbaar geen enkele aangifte van een camera op het adres Sint-Jorisstraat 8 te Kortrijk – maar dat is een verwaarloosbaar detail. Zoals je weet trek Ik Mij toch niet te veel aan van die verstikkende wettelijke voorschriften, die iedere innovatie fnuiken. Ik vermoed dan ook dat ik deze zaak tegen 14 oktober nog geregeld krijg. De echte Kortrijkenaren mogen Mij alweer dankbaar zijn.”

zie ook: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120817_00261729