Archief voor verkiezingen

Ai, Marieke, Marieke!

Posted in De Waan van de Dag, writers blog with tags , , , , , on 02/03/2014 by Pär Ongeluck

Oude zetbaas De Clerck stuurt niet alleen Felix, zijn jongste broedsel, de politieke wei in. Ook zijn oudste dochter is bij de volgende verkiezingen kandidaat. Voor het Europees parlement dan nog wel. En net als haar jongere broertje heeft ook Marie een weblog (1).

‘Ik ben Marie dus ik blog’, schrijft ze. De logica daarvan ontgaat mij maar dat heb ik wel meer met schrijfsels van politici. Op dat vlak zijn de De Clercks ook erfelijk belast: inhoudelijke duidelijkheid en taalvaardigheid werden hen ten huize De Clerck niet met de paplepel ingegoten. Een ander probleem met politici is ook dat je hen enkel ziet of hoort als er verkiezingen in zicht zijn. Plots voelen ze dan een onweerstaanbare drang om de wereld, via een blog, deelgenoot te maken van hun, meestal bijzonder schrale ideeën en/of besognes. Een aandrang die na de verkiezingen gelukkig heel snel verwatert, want echt aangenaam leesvoer produceren de meeste politici niet. De blog van Marie De Clerck vormt daar geen spijtige uitzondering op.

“Ga je met mij in dialoog over Europa?”, zo vraagt Marie zich in een van haar meest recente stukjes af (2). Om die dialoog wat op weg te helpen, geeft Marie alvast enkele voorzetten, waarvan ze hoopt dat ze ‘matchen’ met het partijprogramma. ‘Stroken’ had ook gekund, maar dat klinkt natuurlijk niet zo hip als dat onnodige Engels. ‘Verstaanbaarheid’ is nu eenmaal niet de eerste zorg van politici. Al zeker niet van een De Clerck.

Waarom zouden we Marie naar het Europees parlement moeten stemmen, volgens Marie? Wat wil Marie daar gaan verwezenlijken?

Ten eerste, aldus Marie, wil zij een Europa waarbij de grenzen verdwijnen als het over criminaliteit gaat.’ Duidelijk niet gehinderd door enige kennis van zaken, gaat ze ook meteen de plat populistische toer op met een uiterst simplistische benadering van de (grens)criminaliteit: ‘Aan de inwoners van grensregio’s moet ik dit niet meer uitleggen. Want er is niets zo absurd als een dief die niet kan opgepakt of veroordeeld worden omdat hij vlucht van het ene naar het andere land en de politie niet al haar bevoegdheden heeft op andermans grondgebied.’ De oplossing van Marie is onthutsend simpel maar mist iedere voeling met de realiteit. Gezien het nest waaruit zij komt, mag dat niet verwonderen. Haar oplossing is: ‘Europa moet dit oplossen door soepelere regels op dat vlak. De soevereiniteit van de lidstaten, onschendbaarheid van het grondgebied, enzoverder, maken simpele Marie allemaal geen lor uit. Zo eenvoudig als Marie het allemaal voorstelt, is het echt niet. In al haar simpelheid is Marie dus een volkomen onkritisch voorstander van een soort Verenigde Staten van Europa. Met een federale politie die voor het hele Europese grondgebied bevoegd is en enkel nog wat restbevoegdheden voor plaatselijke (landelijke) politiekorpsen. Is Marie wel zeker dat zij kandidaat is voor de CD&V?

Mochten de uitspraken van Marie i.v.m. (grensoverschrijdende) criminaliteit u al storen omwille van het hallucinante simplisme en populisme, dan mag u absoluut niet verder lezen. Want Marie heeft ook een mening over het vrij verkeer van goederen, diensten en vooral personen. Marie wil namelijk een Europa dat openstaat voor alle Europese burgers, ook om te werken, maar zonder de misbruiken.’ Dat is toch schoon, nee? Marie verklaart zich nader en gaat weer de populistische toer op: ‘De verhalen over Poolse arbeiders die in België ingezet worden om noeste arbeid te verrichten, zijn legio. Op zich niets mis mee, integendeel. Maar dan moeten de Poolse arbeiders wel ingeschreven zijn in het Belgische systeem. Als dat niet zo is, en ze komen hier tijdelijk, om dan hun plichten te vervullen in hun thuisland, dan is er iets mis.’ Marie maakt hier in de eerste plaats duidelijk dat zij zich wel aan de Europese vetpotten wil laven maar niets, maar dan ook werkelijk niets van de toepasselijke regelgeving en arbeidsmigratie kent. Daar duidelijk ook geen enkele inspanning voor wil doen; anders had ze toch een genuanceerder stukje over dit onderwerp geschreven. Wat moeten wij ons overigens voorstellen bij die ‘plichten in hun thuisland  vervullen’?!?

Marie komt pas goed op dreef in haar derde verkiezingsslogan: ‘Een Europa dat nog meer inzet op design-gedreven innovatie bij KMO’s.‘ Marie schrijft: ‘Er is in Europa een algemeen politiek akkoord dat, om concurrentievermogen, succes en welzijn te bewerkstelligen, alle vormen van innovatie moeten worden ondersteund. Design wordt steeds meer erkend als een sleuteldiscipline en -activiteit om ideeën naar de markt te brengen en die om te zetten in gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke producten en diensten. Bij design denkt men vaak alleen aan het esthetische van een product, maar het concept houdt veel meer in. Het Europese concurrentievermogen zou immers toenemen als design systematischer zou worden gebruikt als een instrument voor marktgestuurde innovatie, waarbij de gebruiker centraal staat in alle economische sectoren en als aanvulling op O&O (‘onderzoek & ontwikkeling’). Uit analyses van de bijdrage van design blijkt dat bedrijven die strategisch investeren in design rendabeler zijn en sneller groeien.  

Design levert een reeks methoden, instrumenten en technieken die kunnen worden gebruikt in verschillende fasen van innovatieprocessen om de waarde van nieuwe producten en diensten te vergroten. Design dat gebruikers centraal stelt en dat wordt toegepast op diensten, systemen en organisaties, stimuleert innovatieve bedrijfsmodellen, organisatorische innovatie en andere vormen van niet-technologische innovatie. Deze methoden kunnen ook nuttig zijn bij het oplossen van complexe en systematische problemen, bijvoorbeeld bij het herstructureren van overheidsdiensten en bij strategische besluitvormingsprocedures’.

Wie dacht dat deze inhoudsloze woordenbrij uit de koker van Marie De Clerck komt, moet ik ontgoochelen. Of, vanuit een ander standpunt, verblijden. Marie kopieerde bovenstaande, bijzonder hoogdravende en zeer slecht geschreven tekst namelijk schaamteloos en zonder enige bronvermelding uit een werkdocument van de Europese Commissie (3). Misschien dat je het gedrag van Marie, in juridische zin, niet echt plagiaat mag noemen, getuigen van (intellectuele) eerlijkheid doet het ook niet. Maar kan je eigenlijk wel iets anders verwachten van een De Clerck? Overigens is het bijzonder vreemd dat iemand die de mond zo vol heeft over ‘design’ zo weinig zorg besteedt aan haar taal. Want uiteindelijk is taal niets anders dan het design van de gedachte. 

Marie eindigt haar verkiezingspropagandastukje met ‘Europa op je bord brengen‘ en schrijft: ‘Dus doen zoals ik nu doe. Spreken over Europa. Concrete voorbeelden van realisaties naar voren brengen. Tonen waar de Europese parlementsleden het verschil kunnen maken. In het Europese parlement is er echte democratie. Dus door je stem te geven aan een kandidaat, en dan liefst eentje van de grootste EVP-fractie (en dus in Vlaanderen aan een CD&V-kandidaat), maak je echt het verschil. Er volgt nog veel, veel meer. Heb je ondertussen suggesties, laat het mij zeker weten.’ Nou, veel verschil zal Marie nooit maken. Tenzij je schaamteloos plagiëren en oeverloos, zonder enige kennis van zaken, leuteren als positieve bijdragen ziet, natuurlijk. Dan moet je Marie De Clerck zeker in de praatbarak van het Europees parlement in stemmen. Maar eigenlijk zou Marie beter zwijgen.

(1) http://www.mariedeclerck.be/

(2) http://www.mariedeclerck.be/ga-je-met-mij-in-dialoog-over-europa/

(3) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design/design-swd-2013-380_nl.pdf pagina 4

Advertenties

Politieke edelmoedigheid?

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , on 17/02/2014 by Pär Ongeluck

Zaterdag maakte Philippe De Coene op een persconferentie bekend dat hij afstand doet van zijn vierde plaats op de lijst voor de verkiezingen van het Vlaams parlement ten voordele van zijn parlementair medewerkster Tine Soens. Op de microblogsite Twitter verantwoordde hij zijn beslissing als volgt:

In ’94 kreeg ik de kans van Frank Vandenbroucke om naar het parlement te gaan. Uit dank sta ik mijn plaats af aan Tine Soens. Come on

Wie dat allemaal gelooft, is waarschijnlijk journalist. Of zou het toch moeten worden. Check, check en dubbelcheck behoort in die kringen immers niet tot de geplogenheden. Kris Vanhee is zo’n journalist en hij pleegde uiteraard een artikeltje over dit nieuwsfeit (1). En volgens De Morgen ‘staat De Coene zijn verkiesbare plaats op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement af aan een jonge partijgenote en zal hij de lijst duwen. De Coene wil zich concentreren op zijn thuisstad Kortrijk, waar hij OCMW-voorzitter is’ (2).

De feiten dan. In 1994 was De Coene eerste opvolger voor de verkiezing van het Europees parlement; Louis Tobback was toen lijstduwer en werd ook verkozen. Omdat Louis echter op dat ogenblik minister was, speelde hij zijn zitje door aan opvolger De Coene. Een vorm van kiezersbedrog die wel vaker voorkomt. Over de partijgrenzen heen maar toch vooral bij Vlaams Belang, Open VLD en SP.a. In 2003 was De Coene schepen van de stad Kortrijk maar dat was blijkbaar niet zo’n serieuze functie want hij nam er toen nog de job van federaal volksvertegenwoordiger bij. Het omgekeerde van wat hij nu zegt te willen doen, zeg maar. Politici staan niet echt bekend om hun beginselvastheid.

In de krant De Morgen, die zijn nieuws bij het persagentschap Belga sprokkelde, heet het dat Tine Soens ‘een verkiesbare plaats’ op de lijst krijgt; in Het Nieuwsblad lalt Vanhee dan weer dat Soens ‘vanop plaats 4 zo goed als zeker zal verkozen worden’. Waar Vanhee die wetenschap vandaan haalt is mij niet geheel duidelijk. Een duim? Tenenkaas? De toog op zaterdagavond? Feit is wel dat de SP.a bij de laatste verkiezingen (2009) in West-Vlaanderen drie verkozenen telde. Geen vier. De Coene was de derde; van op de derde plaats. Gezien de peilingen lijkt het mij trouwens bijzonder onwaarschijnlijk dat de SP.a-lijst een – dixit Vanhee en De Morgen zo goed als zekere – vierde zetel binnenhaalt. Ik vermoed dan ook dat De Coene voor de eer van de vierde plaats op de lijst bedankte en liever op veilig speelde. Vooral geen gezichtsverlies wilde lijden. In de eerste plaats hoopt hij diep in zijn hart natuurlijk nog altijd dat hij verkozen wordt, maak je maar geen illusies. Vanop de lijstduwersplaats krijgt hij wellicht zelfs meer stemmen dan hij ooit van op de vierde plaats zou kunnen krijgen. De lijstduwer krijgt namelijk bijna altijd meer voorkeurstemmen dan de kandidaat op de zogenaamde ‘strijdplaats’ (de vierde plaats die De Coene in al zijn goedheid aan Tine Soens afstond). En als hij niet verkozen wordt, kan hij het altijd nog op die lijstduwersplaats schuiven. Zou De Coene overigens ook afstand doen van de uittredingsvergoeding van een jaar waarop hij als Vlaams parlementair recht heeft?

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140216_00981920

(2) http://www.demorgen.be/dm/nl/17103/Verkiezingen/article/detail/1794470/2014/02/15/Philippe-De-Coene-sp-a-ruimt-plaats-voor-jongere-kandidate.dhtml

De relativiteit van Twitter.

Posted in writers blog with tags , , , , on 14/10/2012 by Pär Ongeluck

Twitter is een microblogsite die, gezien de aard van het medium, vooral bevolkt wordt door jonge mensen. Dat alleen al maakt dat je wat op Twitter wordt verteld met meer dan een korrel zout moet nemen. Neem nu die poll die vandaag, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, op Twitter werd gelanceerd door Lien De Leenheer. Niet gehinderd door enige bescheidenheid noemt zij het niet minder dan ‘Dé Twitter exit poll’ (zie: http://twtpoll.com/xol9yg). Gelukkig voegde zij er nog aan toe: hoor als eerste hoe twitter stemde. Om drie uur in de namiddag luidde de Twitteruitslag voor de gemeenteraad als volgt:

Open VLD: 172 (11,78%)

N-VA: 484 (33,06%)

Vlaams Belang: 31 (2,11%)

SP.a: 238 (16,25%)

LDD: 2 (0,001%)

Groen: 232 (15,84%)

CD&V: 149 (10,17%)

PVDA+: 54 (3,68%)

Lokale lijst: 102 (6,96%)

Totaal: 1464

De twittergemeenschap stemt dus vooral N-VA en in veel mindere mate SP.a en Groen. Open VLD en CD&V flirten in deze poll met de 10% en Vlaams Belang wordt zo goed als weggeblazen.

Het loont ook de moeite om er de exitpoll van de provincieraadsverkiezingen er eens bij te nemen. Om drie uur in de namiddag noteerde ik:

Open VLD: 175 (12,24%)

N-VA: 516 (36,10%)

Vlaams Belang: 35 (2,44%)

SP.a: 186 (13,01%)

LDD: 3 (0,002%)

Groen: 276 (19,31%)

CD&V: 100 (6,99%)

PVDA+: 83 (5,80%)

Lokale lijst: 55 (3,84%)

Totaal: 1429

Ook voor de provincieraad geldt dat binnen de twittergemeenschap die aan deze exitpoll deelnam vooral de N-VA populair is. Je kunt ook stellen dat op dat zogenaamd sociaal medium vooral de liberale, anti-sociale partijen, goed scoren.

Maar goed. De werkelijke uitslagen zullen er waarschijnlijk toch wel ietsje anders uitzien.

Met 15 van de 76 kantoren geteld, haalt de CD&V in Kortrijk 33,78%, N-VA 16,62%, Open VLD 20,25%, SP.a 14,85%, Groen 7,35%, PVDA+ 1,2% en Vlaams Belang 6,5%. Waarmee meteen ook het waardeloze van exitpolls op Twitter aangetoond is. Tweede conclusie: de huidige coalitie, niettegenstaande zowel CD&V als Open VLD verliezen, kan voortgezet worden. En daar was het De Clerck en Van Quickenborne uiteindelijk om te doen. De Clerck blijft burgemeester.

De Pest en de Cholera.

Posted in Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , on 09/10/2012 by Pär Ongeluck

Toen de peilingen uitwezen dat de creatieve, innovatieve designburgemeester van Kortrijk, Stefaan ‘bucket’ De Clerck, de Kortrijkse CD&V bij de verkiezingen van 14 oktober naar een nieuw, historisch dieptepunt zou leiden – sinds Hij burgemeester is verkeert de CD&V in Kortrijk in vrije val maar dat willlen ze ten huize De Clerck maar niet inzien – zag Vincent Van Quickenborne de kans schoon om de CD&V een nieuwe kaakslag toe te dienen en stelde hij zichzelf uitdrukkelijk kandidaat om in de volgende legislatuur burgemeester te worden. Dat was uiteraard niet naar de zin van Stefaan, die eerder al binnen Zijn Eigen team afrekende met de balorige ACW’er Lieven Lybeer, die SDC tijdens Zijn uitje als mini-ster van justitie had vervangen. Sindsdien is de gemeenteraadsverkiezing in Kortrijk gedegradeerd tot een burgemeesterverkiezing. Of, dat willen de twee protagonisten ons toch doen geloven.

De kans dat Van Quickenborne burgemeester wordt, is echter bijzonder klein. Dat kan alleen in een coalitie zonder de CD&V. Zo’n coalitie is in theorie mogelijk maar heel erg onzeker. De kiezer zou daarvoor het gevoerde beleid dus moeten afstraffen. Dat beleid werd door CD&V en Open VLD gevoerd…. Dat de CD&V achteruit boert, staat buiten kijf, maar als de peilingen kloppen blijft de CD&V echter, ondanks een fors verlies, nog altijd de grootste partij in Kortrijk en is die bijna ‘incontournable’. Dus ook de partij die aan zet is om een coalitiepartner te kiezen en de burgemeester te leveren. Stel dat De Clerck de SP.a en eventueel ook de N-VA en Groen weet te charmeren om zo een meerderheid te vormen, dan mag Van Quickenborne zijn broek de komende zes jaar op de oppositiebanken verslijten. Als hij al naar de gemeenteraad komt, tenminste. Want, net als bij zijn opponent tijdens Zijn mini-sterschap, brandt zijn engagement voor Kortrijk op een wel bijzonder laag pitje. In 2011 tekende Stefaan-die-Zijn-hart-aan-Kortrijk-verpand-heeft slechts drie keer present op de gemeenteraad. Van Quickenborne toonde vorig jaar hoezeer Kortrijk hem interesseert door 4 keer naar de gemeenteraad te komen. In 2010 deden ze het al niet veel beter. De Clerck kwam toen vijf keer en Van Quickenborne 3 keer. Net die twee heren dingen nu naar de post van burgemeester. Veel schaamtelozer kan het eigenlijk niet.

Dreamteam De Clerck: vernieuwing, geen verjonging.

Posted in writers blog with tags , , , on 22/06/2012 by Pär Ongeluck

De CD&V heeft de lijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober klaar. CD&V hield deze legislatuur 18 van de 41 zitjes in de gemeenteraad warm. Als ze allemaal kwamen, tenminste, want sommigen stuurden nogal graag en vaak hun kat.

15 van de huidige 18 CD&V-raadsleden stellen zich opnieuw kandidaat. Veel vernieuwing komt er dus niet bij de CD&V. De gemiddelde leeftijd van die 15 is iets meer dan 48 jaar. De eerste 8 plaatsen op de kandidatenlijst worden ingenomen door zetelende gemeenteraadsleden van gemiddeld 50 jaar oud. De jongste is Alain Cnudde (41), de oudste Stefaan De Clerck (in december 61).

Op de lijst van De Clerck staan er vier mensen van minder dan 30 jaar. Dat is ongeveer een tiende van de kandidaten. De eerste ‘jongere’ op de lijst staat op plaats 13, de laatste op plaats 25. Niet meteen verkiesbare plaatsen. De kiezers tussen 18 en 30 maken ongeveer een vijfde uit van het totaal aantal kiezers…..

Blijkbaar heeft men het bij de CD&V erg moeilijk om jongeren te verleiden. Nu, dat is ook niet zo verwonderlijk. De CD&V heeft nooit een erg duidelijk profiel gehad en jongeren houden wel van duidelijkheid. Niet van dat eeuwige weifelen en zalven waar de CD&V zo in uitblinkt. Altijd dat mossel noch vis, veel enerzijds en anderzijds en nog veel meer kondraaierij om bij de winnaar van de dag op een goed blaadje te staan. Of, zoals Dehaene in een zeldzaam eerlijk moment ooit zei: de CVP – de huidige CD&V, dus – is een hoer. In Kortrijk ligt dat misschien nog ietsje anders want de CD&V is hier al sinds jaar en dag de grootste partij en had tot nu toe de bedpartners maar uit te kiezen. Of dat na de volgende verkiezingen nog zo zal zijn is niet zo zeker.

12 jaar geleden redde het archetype van de ideale schoonzoon, de seksloze Stefaan De Clerck, de CD&V nog op zijn eentje van de ondergang. Een huzarenstukje dat hij in 2006 niet meer kon herhalen. De Clerck zag zijn stemmenaantal in 2006 ten opzichte van 2000 zelfs bijna gehalveerd. Gelukkig voor de CD&V haalde ACW’er Lieven in Lybeer nog wat stemmen. Ondertussen zijn die ‘grote kanonnen’ echter alweer zes jaar ouder, is hun populariteit is er ook niet op vooruit gegaan en heerst er diepe verdeeldheid binnen de partij. Enkel de clan De Clerck weigert nog om in te zien dat het verhaal van Stefaan een aflopende zaak is. De vernieuwing van de partij ging in ieder geval niet gepaard met verjonging. Integendeel. Oude krokodillen als De Clerck gooien zich nu wel op de sociale media om zich een jong en sexy imago aan te meten, maar meer dan een imago is dat niet. Het is zelfs pijnlijk potsierlijk.

Het Grote Gelijk van Van Quickenborne.

Posted in Kortrijkse zendelingen, Persweeën., Vlugschriften with tags , , on 30/04/2012 by Pär Ongeluck

Toen Van Quickenborne in Humo verklaarde dat OpenVLD geen inhoudelijk verhaal heeft, ontketende dat binnen zijn partij een storm van protest. Nochtans heeft de man gelijk. Dat beseft men ook aan de basis. Teneinde de bloedarmoede in het denken van zijn partij tegen te gaan en enige inhoud te verkrijgen, lanceerde ene Arne Vandendriessche vandaag volgende dringende oproep via Twitter:

ArneVddArne Vandendriessche

Nu lancering Kortrijks referendum op de grote markt in #kortrijk. Check onze site en laat je horen. Www.GrootKortrijksReferendum. be.

Arne Vandendriessche is een ‘Advisor’ van Van Quickenborne en stelt zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Arne is ook ‘marketeer’, ‘business developer’ en ‘consultant’. Vermoedelijk is Arne van Engelse komaf. Of een blaaskaak die vindt dat Engels beter dan Nederlands klinkt. Van ICT heeft Arne evenwel niet zoveel kaas gegeten als zijn baas. Als u op de link in zijn bericht klikt dan komt u….inderdaad, nergens uit. O, zo typerend voor het inhoudsloze programma van OpenVLD, volgens Van Quickenborne. Waarvan akte.

Ten behoeve van Arne nog dit: de juiste link naar het referendum is http://www.grootkortrijksreferendum.be/ Zonder dank.

Nieuwe kieswet legt bom onder bestaande coalitie.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , , , on 20/04/2012 by Pär Ongeluck

In de nasleep van de Shame-betogingen van 2011, het Kopstukkendebat van dinsdagavond 17 april en in uitvoering van de Lambermontakkoorden van 13 juli 2001 (Belgisch Staatsblad 3 augustus 2001), heeft de Vlaamse Regering zopas beslist om de  lokale verkiezingen tegen 2018 grondig te hervormen. In een eerste fase zal de stad Kortrijk op 14 oktober eerstkomend als pilootproject voor het nieuwe kiessysteem te fungeren. Kortrijk krijgt die eer toebedeeld omdat het, zelfs ver buiten de landsgrenzen, wordt geroemd om zijn innovatieve en creatieve beleid. Voor het eerst in de geschiedenis van de democratie zal er rekening worden gehouden met negatief stemgedrag. De Kortrijkse kiezers zullen aldus op zondag 14 oktober niet alleen voor iemand kunnen stemmen, maar ook een stem tegen iemand kunnen uitbrengen. Bovendien zal er naar hartenlust gepanacheerd mogen worden. Na afloop van de stemverrichtingen worden de voor- en tegenstemmen tegen elkaar afgewogen. De 41 personen die het meest batige saldo voorleggen – of het minst negatieve – worden ‘verkozenen’ genoemd en zetelen de volgende zes jaar in de gemeenteraad van Kortrijk.

Burgemeester de Clerck wilde of kon van op een terras in het zuiden van Frankrijk niet reageren. Schepen Wout Maddens van zijn kant ziet dat ‘panacheren in eerste instantie wel ziet zitten. Het schept ook uitgebreide mogelijkheden om kiezers bij andersgezinde partijen te recruteren zonder zelf van partij te moeten veranderen’, monkellachte hij nog. Tuinkabouter Van Quickenborne daarentegen vreest dat hij wel eens in de klappen zou kunnen delen omdat hij ondertussen waarschijnlijk meer tegenstanders dan voorstanders heeft.