Archief voor Vanhoenacker

De stinkende adem van ‘Kortrijk Spreekt’.

Posted in De Schijnveiligheid, Persweeën., writers blog with tags , , , , , , on 13/10/2013 by Pär Ongeluck

Toen de soms welbespraakte Hannelore Vanhoenacker, fractieleidster van CD&V, bij de voorstelling van het Nieuw Plan Kortrijk tot haar tevredenheid opmerkte  dat er geen trendbreuk ten opzichte van het vorige bestuur vast te stellen viel, vergat ze er wel bij te vermelden dat de vorige bestuurders ook niet meteen uitblonken met een weldoordachte, samenhangende visie. De gemeentepolitiek in Kortrijk wordt namelijk al sinds mensenheugenis gekenmerkt door dagjespolitiek, gedicteerd door de waan van de dag. Niet alleen de gemeentepolitiek, trouwens. Ook de nationale politiek lijdt aan dezelfde kwaal. Het dient wel gezegd: de huidige Kortrijkse meerderheid pakt de zaken wel fundamenteel anders aan: via ‘Kortrijk Spreekt’ doet de tripartite een niet onverdienstelijke poging om burgers meer bij het beleid te betrekken. Het grote nadeel van een dergelijk initiatief is wel dat het moeilijk wordt om een weloverwogen visie te ontwikkelen. Ik noemde het ooit de jukeboxpolitiek van de OpenVLD: u vraagt, wij draaien. Dat kortzichtig populisme, dat ondertussen alle partijen heeft besmet, vormt eigenlijk een wezenlijk bestanddeel van het genetisch materiaal van ons kiessysteem. Ondertussen mag iedereen via ‘Kortrijk Spreekt’ zijn stem laten horen, maar dan enkel over kleine entiteiten of over strikt afgebakende onderwerpen. Een echte totaalvisie op de samenleving ontbreekt. Totaal. Dat is – zeker in Kortrijk – erg moeilijk met drie partijen die, op zijn zachtst uitgedrukt, niet meteen eenzelfde maatschappijbeeld – als ze dat überhaupt al hadden – voor ogen hebben. Hoewel, toen de CD&V het alleen voor het zeggen had, die partij ook niet meteen een consequent en doordacht beleid kon verweten worden.

Een voorbeeld van hoe die ‘participatiedemocratie’ naar Kortrijks model werkt: de GAS-wetgeving en de toepassing ervan in Kortrijk. Enige tijd geleden was er op federaal vlak nogal wat te doen rond de aanpassing van de GAS-wet. Alle jongerenorganisaties van alle partijen kantten zich toen vierkant tegen. De ‘volwassen’ afdelingen van de meerderheidspartijen lachten al dat protest  smalend weg en keurden zonder verpinken de nieuwe Gas-wet goed. Ook de huidige Jong-socialisten, die toen nog Animo heetten, waren destijds vierkant tegen en werden door hun ‘wijzere’ partijgenoten teruggefloten. In een niet zo ver verleden was onze Bert Herrewyn nog voorzitter van dat clubje van Animisten. Toen hij nog niet helemaal tegen de macht aanschurkte en zonder problemen, ook binnen de eigen partij, oppositie kon voeren. Alhoewel, voor veel tegenwind heeft hij nooit gezorgd. Daarvoor is hij te veel een volger. Dat heeft hem persoonlijk ook geen windeieren gelegd want nu bevindt hij zich al aan de andere kant van het machtsspectrum en toetert hij al heel andere taal: de taal van de macht. Van tegenstander van GAS naar voorstander is in de politiek slechts een kleine stap. Politiek bedrijven is blijkbaar niet goed voor de (geestelijke) gezondheid en versnelt het verouderingsproces schrikbarend snel. Via een artikel op de website van de stad Kortrijk vraagt Herrewyn – hij is schepen van Jeugd – nu om ‘jouw mening over de toepassing van GAS’. Letterlijk: ‘Al te vaak hekelen jongeren het feit dat ze geen inspraak krijgen in het debat over de toepassing van GAS-boetes. Niet zo in Kortrijk, want daar kunnen jongeren en andere geïnteresseerden op zaterdag 26 oktober om 10 uur deelnemen aan een groot GAS-debat in JCTranzit!’ (zie: http://www.kortrijk.be/nieuws/jouw-mening-over-gas). De vraag is voor Herrewyn blijkbaar al lang niet meer of we GAS nu moeten toepassen of niet – daarvoor is hij al te lang geconformeerd – maar hoe we die in Kortrijk moeten toepassen. En dus krijgen de Kortrijkse jongeren de mogelijkheid om hun zegje te doen over enkele bepalingen – 35, om precies te zijn – die in het politiereglement zijn opgenomen. Zeker niet over het het fundamentele principe. In feite is dit een discussie over futuliteiten. Maar ondertussen wekt men wel de indruk dat je als burger echt iets te zeggen hebt. Dat IS ook zo, maar op een bijzonder beperkte schaal. Politici en hun loopjongens noemen dat graag ‘basisdemocratie’, maar in feite is het niets anders dan een zoethoudertje.

De stadscoalitie springt ook al eens verder dan de eigen stok lang is. Zo herinnert iedereen zich waarschijnlijk wel het protest van het actiecomié ‘De Klijtberg’ tegen de ontginning van de kleiputten door de NV Wienerberger. Die had op 8 augustus van de Bestendige Deputatie een milieuvergunning gekregen voor het ontginnen en opvullen van kleiputten in Rollegem. Onder (strenge) voorwaarden, weliswaar. NV Wienerberger moet namelijk binnen de twee jaar de haalbaarheid van een transportband van de kleiputten naar de nabijgelegen autosnelweg bestuderen. En in diezelfde periode moet het bedrijf ook een stappenplan opmaken van hoe ze dat concreet zullen waarmaken. Op 15 september bracht het stadsbestuur de actievoerders van ‘De Klijtberg’ en verantwoordelijken van NV Wienerberger samen. Resultaat van dat overleg, aldus Het Nieuwsblad? ‘De actiegroep begraaft nu echter de strijdbijl. De N.V. Wienerberger belooft hen in ruil uit eigen beweging een nieuw milieueffectenrapport te maken en nog eens de gevolgen te onderzoeken van klei-ontginning in hun omgeving. Het eerste rapport zou immers achterhaald zijn. CEO Johan Van Der Biest van Wienerberger: ‘Wij gaan zeker ook kijken of we de ontgonnen klei kunnen afvoeren via een transportband naar de E403. Dat is vandaag juridisch niet mogelijk maar alle partijen wensen die ontsluiting wel. Andere aspecten die aan bod komen in de nieuwe studie zijn geluid, grondwater en stabiliteit. Wij opteren zeker voor verder overleg met de buurt. In afwachting van het tweede onderzoek gaat Wienerberger de komende twee jaar geen ontginningsactiviteiten uitvoeren. Enkel het maken van sleuven met het oog op het archeologisch onderzoek en enkele beperkte handelingen om het verval van vergunningen tegen te gaan, worden eventueel uitgevoerd (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130915_00742553). Op Twitter luidde schepen Herrewyn meteen al de klokken met:

Bert Herrewyn ‏@BertHerrewyn15 september

#kortrijk, actiecomité Klijtberg en Wienerberger hebben overeenkomst vr ontginning te Rollegem. Winwin voor elkeen, vb van degelijk bestuur.

Burgemeester Van Quickenborne drukte het in Het Nieuwsblad als volgt uit: ‘wij zijn samen met het actiecomité tevreden met de bijkomende garanties en we zullen dan ook geen administratief beroep instellen tegen de milieuvergunning. Wienerberger toont met haar engagement dat milieuzorg en duurzaamheid voor haar ook essentiële bedrijfswaarden zijn. Vergeet ook niet dat hier heel wat arbeidsplaatsen van afhangen’.

Eigenlijk is dat dus precies wat de bestendige deputatie had opgelegd. Er is helemaal geen sprake van ‘bijkomende garanties’ zoals Van Quickenborne ons via de pers wil laten geloven. Het stadsbestuur steekt dus, volkomen onterecht, de pluimen op de eigen hoed en draait het actiecomité en de lezers een ferm rad voor de ogen. Dat noemt de stadscoalitie dus ‘basisdemocratie’…. En de ‘vierde macht’? Die sliep rustig voort. Zoals altijd.

Enkele heel belangrijke dossiers waar de gewone burger overigens niet de minste inspraak in krijgt: het cameraplan en, recent nog, de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum. De adem van ‘Kortrijk Spreekt’ ruikt helemaal niet fris, is in de eerste plaats een kruiwagen is om zichzelf tegen 2018 een meer solide machtsbasis te verschaffen, Meer niet.

Advertenties