Archief voor Vandemaele

Van fietsstraten en regelneven.

Posted in Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , on 31/10/2015 by Pär Ongeluck

Amper een maand na de inrichting van de Budastraat als fietsstraat is het al duidelijk dat het initiatief niets meer is dan een schaamlapje voor het falend fietsbeleid van dit en vroegere stadsbesturen. Het is ook illustratief voor het totaal gebrek aan visie op mobiliteit in de stad, zoals ik al aangaf in ‘De fietsende Buda’ (1).

Via Het Laatste Nieuws liet het groene gemeenteraadslid, Matti Vandemaele, weten dat drie op de vier automobilisten de fietsers in de Budastraat voorbijsteken (2). Zijn partij – blijkbaar is de personencultus Groen ook niet vreemd meer – stelde dat maandagmorgen tussen 7.30 en 8.30 uur vast. Voorbijsteken in een fietsstraat is verboden want fietsers hebben er voorrang, zo weet Matti. Over hoe veel of weinig gevallen het gaat is niet duidelijk. Matti vermeldt het niet en de slaafse scribent (LPS) vraagt het hem niet. Drie op vier klinkt ook veel dramatischer dan 17 op 23. Drie op vier is massaal veel. Ook als het totaal aantal vaststellingen eerder gering is, klinkt drie op vier als huiveringwekkend veel. En dat is precies de angstboodschap die groene Matti via de bereidwillige journalist wil overbrengen. Op zijn minst bedenkelijk.

Groene Matti zou echter groene Matti niet zijn als hij ook niet meteen oplossingen suggereerde: de fietsstraat blijft dode letter omdat de meeste mensen er zich niet bewust van zijn. De stad moet beter informeren, terwijl de politie overtreders moet waarschuwen en bestraffenWaarop schepen van mobiliteit, Axel Weydts, meteen, als door een wesp gestoken, reageert met: het is geen dode letter. Ik hoor nu al dat het fietsgebruik toeneemt in de Budastraat en de snelheid van verkeer afneemt. De politie houdt in de mate van het mogelijke een oogje in het zeil. Ik geef toe dat te veel mensen van het bestaan de fietsstraat in de Budastraat niets afweten. We informeren daarom in de stadskrant van november. Naast de kwestie maar dat zijn we van Weydts wel gewoon. Weydts vertelt de schrijvende reporter niet hoe hij heeft vastgesteld dat er nu meer fietsers in de Budastraat zijn dan een maand geleden, hoe veel meer dat er zijn, hoe en wanneer die tellingen gebeuren of welke de oorspronkelijke snelheid van de auto’s in de Budastraat was en hoeveel die nu bedraagt. Eigenlijk zegt Weydts niets, verkoopt hij lucht. En de journalist vraagt niets. Toch puurt de gazettenman er een artikel voor zijn krant uit. De perfecte illustratie van de modus vivendi tussen de plaatselijke politiek en journalistiek: als jij geen lastige vragen stelt, zorg ik voor kopij en dus brood op de plank.

Matti Vandemaele deed een vaststelling – het concept fietsstraat wordt in Kortrijk door de automobilisten niet gerespecteerd – en Axel Weydts negeert die vaststelling volkomen, ja, ontkent zelfs de realiteit. Geen van beide heerschappen lijkt in staat te zijn om de enig mogelijke conclusie te trekken: het concept Budastraat-fietsstraat deugt niet. Als je (als beleidsverantwoordelijke) vaststelt dat een maatregel niet wordt opgevolgd – in dit geval dus de inrichting van de Budastraat als fietsstraat – moet je de ballen aan je lijf hebben om die maatregel fundamenteel in vraag te stellen. Het ontbreekt Weydts duidelijk aan die ballen want hij ontkent de vaststellingen van Vandemaele gewoon. Weydts is ziende blind, vlucht voor de realiteit. Rabiaat fietsfetisjist Vandemaele van zijn kant is door zijn krampachtig vastklampen aan het concept fietsstraat ook niet in staat om in te zien dat de Budastraat, in de huidige mobiliteitsvisie, gewoon niet geschikt is. Ook Vandemaele is blind voor de realiteit.

Vandemaele en Weydts hebben nog wel meer gemeen dan je op het eerste zicht zou denken. Alhoewel, nee, dat is niet helemaal juist: zelfs op het eerste zicht hebben ze wel een en ander gemeen. In hun oplossingen verwijzen ze bvb. allebei naar ‘beter informeren’. Weydts ging er bij de opening van de Budastraat als fietsstraat prat op dat alles perfect aangekondigd was met borden en schilderingen op de straat. Voor de ordehandhaving verwacht hij dan weer alle heil van de politie ‘die een oogje in het zeil houdt’. Vandemaele is explicieter in zijn voorstellen: hij vindt niet alleen dat er meer en beter moet geïnformeerd worden, hij verwacht ook alle heil van een repressief optreden van de politie: waarschuwen en beboeten. In feite willen ze allebei hetzelfde: informeren en repressie. Dat laatste – die voorliefde van twee, min of meer democratisch verkozenen, voor repressief optreden om een bepaald gedrag af te dwingen – maakt duidelijk hoe zij met macht omgaan en is vanuit democratisch oogpunt ronduit beangstigend. Geen van beiden wil of kan inzien dat het werkelijke probleem is dat de Budastraat als fietsstraat in beginsel al totaal ongeschikt is. Ik heb dat in ‘De fietsende Buda’ al eens uiteengezet maar ten behoeve van Weydts, Vandemaele en de luie lezer vat ik het hier nog eens samen:

  • een fietsstraat kan enkel in een gebied waar de verblijfsfunctie dominant is. In de Budastraat is die verblijfsfunctie helemaal niet dominant, is een fietsstraat dus per definitie onmogelijk en zelfs ongewenst. Toch bombardeert de stad Kortrijk de Budastraat tot fietsstraat…. Omdat Kortrijk in de gedroomde leefwereld van onze politici nu eenmaal fietsstad moet zijn.
  • Uit de verkeerscirculatie (of het verkeerscirculatieplan) moet blijken dat doorgaand autoverkeer (zonder herkomst/bestemming in de straat) maximaal wordt geweerd. Het is NOOIT de bedoeling van dit stadsbestuur geweest om doorgaand autoverkeer in de Budastraat te weren.
  • bij een fietsstraat is het de bedoeling dat er enkel plaatselijk vrachtverkeer circuleert. De Budastraat is in de huidige verkeerssituatie niets meer dan een uitvalsweg of een doorgangsroute. Ook voor vrachtverkeer.

Voor wie denkt dat ik het bovenstaande uit mijn duim zuig, verwijs ik naar de site van Mobiel Vlaanderen (3)

(1) https://perongeluck.wordpress.com/2015/07/29/de-fietsende-buda/

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/drie-op-vier-automobilisten-steken-fietsers-voorbij-a2505118/

(3) http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst3.pdf

Advertenties

Het kleuterparlement.

Posted in De afrekening, De Waan van de Dag, Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , , on 09/06/2015 by Pär Ongeluck

Axel Weydts en Matti Vandemaele, nee, daar komen nooit kinderen van, dat staat vast. De twee kunnen niet langer dan 5 minuten in elkaars buurt toeven zonder ruzie te maken. En als het even kan, doen ze dat liefst zo infantiel mogelijk. Hoe diep de wederzijdse walging wel zit, viel vandaag nog maar eens op de microblogsite Twitter te lezen. Op een gegeven ogenblik stelt Vandemaele het volgende:

Matti Vandemaele ‏@mattivandemaele 

Voor elke euro fietsparkeren door @Parko_Kortrijk, gaan er 49 naar autoparkeren. Het kan anders: youtube.com/watch?t=54&v=U #hetkananders

Waar Vandemaele dat van die 49 euro vandaan heeft is mij niet geheel duidelijk. Feit is wel dat Weydts, vanuit zijn aangeboren aversie tegen Vandemaele, volkomen naast de kwestie reageert:

Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

.@mattivandemaele Vergelijking loopt mank. En dat weet jij ook. Kostprijs per ondergrondse parkeerplaats wagen: 30.000€. Per fiets 100€.

Ik veronderstel dat Weydts wel weet wat hij vertelt want tenslotte is hij toch Schepen van Immobiliteit in de stad Kortrijk en Vandemaele slechts oppositieraadslid. Dankzij Weydts weet Vandemaele nu wel weer waar voor Weydts en de stadscoalitie de prioriteiten liggen: de investering die men voor één parkeerplaats in een ondergrondse parking in het centrum van de stad doet, is geen 49 maar wel 300 keer zo belangrijk zijn als de investering in een fietsparkeerplaats! Eat that, Matti!

Kortrijk fietsstad is een wansmakelijke grap, niets meer dan een schaamlap. En dan hebben we het nog niet eens over de investeringen in veilige fietspaden gehad. Want daar begint het eigenlijk allemaal mee, niet met stilstand. Kortrijk heeft geen mobiliteitsbeleid maar een immobiliteitsbeleid. Zeker geen stijlbreuk met het verleden. Het is niet omdat je zegt dat je een fietsstad bent, dat je dat in werkelijkheid ook bent.

Switch.

Posted in Vlugschriften with tags , , , , on 09/01/2015 by Pär Ongeluck

In een vertwijfelde poging om de socialistische partij bij de volgende verkiezingen naar een nieuw electoraal dieptepunt te loodsen, heeft het bestuur van de Kortrijkse SP.a besloten om de degelijke, altijd bescheiden en correcte schepen van Mobiliteit, Marc Lemaitre (64), op maandag 12 januari te vervangen door zijn tegenpool, de trouwe partijsoldaat en groot laweit Axel Weydts (helft van 64). Het ga je goed, Marc!

Niet-verkozen Groen-gemeenteraadslid Matti Vandemaele kwijlt ondertussen al overvloedig bij de gedachte aan de getwitterde on-debatten die hij ongetwijfeld met schepen Weydts zal hebben. De brandweer staat met zandzakjes klaar om een eventuele dijkbreuk te voorkomen.

Nieuw schandaal in az Groeninge.

Posted in De Bijlage. with tags , , on 20/12/2014 by Pär Ongeluck

KORTRIJK –

Nieuwbakken oppositieraadslid van Groen, Matti Vandemaele, kocht vorige week vrijdag een doosje rauwkost in de cafetaria van het ziekenhuis az Groeninge en schrok nogal toen hij zijn lunch opende. Er sprong een olifant van wel drie meter uit het doosje. Vandemaele kon het dier vangen en hij bracht het naar de ombudsman, die er ook niet meteen blijf mee wist. Ondertussen loopt een intern onderzoek in het ziekenhuis om te weten te komen waar het precies verkeerd gelopen is. De groenten voor de rauwkost worden afzonderlijk geleverd en in het ziekenhuis in pakketten samengesteld. ‘Verder onderzoek kan ons hopelijk wijzer maken’, zegt Veerle De Wispelaere, communicatieverantwoordelijke van az Groeninge. Vandemaele dreigt er ondertussen mee naar de rechtbank te stappen ‘omdat az Groeninge op de verpakking duidelijk aangeeft dat het slaatje vegetarisch is‘. (1)

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141219_01439225

De asielzoeker.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , , , on 21/07/2012 by Pär Ongeluck

van onze verslaggever

Nu de rapjongeren uit Kortrijk hun verguisde burgemeester, Stefaan De Clerck (CD&V), definitief de stad hebben uitgedreven (zie: http://www.raaskalderij.be/2012/07/rapmuziek-verjaagt-stefaan-de-clerck-uit-kortrijk/), heeft Hij, volgens doorgaans goed ingelichte bron, in allerijl asiel aangevraagd bij de SPA (Société Protectrice des Animaux) van het Zuid-Franse Fontvieille. Maar ook dat lijkt voor de man niet van een leien dakje te lopen. 3000 woedende dorpsbewoners, gewapend met zeisen en rieken, versperren sinds woensdagavond de toegangswegen tot het asiel met hooibalen om te voorkomen dat Stefaan De Clerck zich definitief in hun dorp komt vestigen.

“Kijk”, betoogt Henriette Lampeduse, directrice van SPA Fontvieille, “Afghaanse windhonden, Siberische huskies, Pekinezen, Turkse Angora’s, Ierse wolfshonden, Karthuizers, Siamezen, Manxen, Chinese sharpeis, Perzische katten, Zwitserse, Deense, Italiaanse of Duitse brakken en doggen, Balinezen, New Foundlanders, Heilige Birmanen, ja, zelfs Hollandse keeshonden…. allemaal zijn ze hier welkom! Maar stuur ons nooit, ik herhaal, NOOIT een Kortrijkse bastaardschaapscheerdershond op ons dak! Dat beest stinkt een uur tegen de wind in naar de eigenwaan, verpest de omgeving alhier met gebakken lucht, ruift het hele jaar door, gedraagt zich alsof het hele asiel van Hem is, voelt zich boven alles en iedereen verheven, grauwt en snauwt naar elkeen die Hem nog maar scheef bekijkt, vreet altijd een ander zijn bak leeg en van Zijn ongearticuleerd geblaf verstaat geen kat, laat staan een hond, een woord! Nee, zo’n asielzoeker moeten wij hier niet! Wij willen alleen maar nette honden! Jarenlang hebben wij Zijn blitzbezoekjes aan ons dorp gedoogd omdat wij zo’n gastvrij en tolerant volk zijn, maar zich definitief hier vestigen? Nee, geen denken aan!” Waarop zij zich met een ruk omdraait en nog een stapel autobanden in de fik steekt.

Maggie De Block, Staatssecretaresse voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding is formeel: “Er is geen sprake van dat Stefaan De Clerck naar Zijn land terugkeert. Zijn leven is hier in groot gevaar. Er zijn niet alleen de rapjongeren maar ook de Groene Horzels van Matti Vandemaele, de Blauwe Aardmannetjes van Arne Vandendriessche en de Rode Brigade van Axel Weydts, die allemaal Zijn bloed wel kunnen drinken. En de onbekende, onberekenbare fear-factor van de N-VA, natuurlijk.  Zelfs binnen Zijn eigen partij zijn er mensen die Hem liever niet terug zien. Het is in de gegeven omstandigheden dan ook beter dat Hij ergens anders onderdak zoekt. Wij kunnen niet langer voor Zijn veiligheid instaan.”