Archief voor vakbonden

De Koopzondag was weer een gigantisch succes.

Posted in Het Gouden Kalf, Vlugschriften with tags , , , , , on 08/06/2015 by Pär Ongeluck

Tweede zondag van de maand en dat betekent in de toeristische trekpleister Kortrijk dat het koopzondag is. De randanimatie was top en ook het weer zat deze keer mee. In de Lange Steenstraat waren er niet minder dan vier (4!) winkels open en het binnenstedelijke winkelcentrum, het Gouden Kalf, hield de deuren dicht (1). Een echte succesformule, die Koopzondagen. Heeft er overigens nog iemand iets gehoord van de onderhandelingen met onder meer de vakbonden en Unizo die sociaal bemiddelaar Van Quickenborne zou voeren?

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/blkva_01718757

 

Advertenties

’t Is te laat de put gedempt!

Posted in Het Gouden Kalf with tags , , , , , on 27/03/2014 by Pär Ongeluck

Eerst heb ik een algemene vraag. Welke criteria worden gehanteerd bij het erkennen van een toeristisch centrum? Hoe zal de regering deze criteria in de toekomst toepassen? Het is belangrijk erop te wijzen dat belangrijke toeristische plaatsen, zoals Antwerpen, Mechelen, Lier, Leuven, Kortrijk en Oudenaarde, die in de gerenommeerde Michelingids drie, twee of één ster krijgen, niet als toeristisch centrum zijn erkend. Is dat omdat deze gemeentebesturen geen aanvraag hebben ingediend of omdat men hun aanvraag niet heeft ingewilligd?” ……”Blijkbaar hanteert de administratie naast de wettelijke criteria ook economische criteria. Zo is er het voorbeeld van Aarlen en ook van de Meense wijk “De Barakken” waar op zondag de Fransen komen winkelen. De administratie geeft een te ruime interpretatie van het begrip toerisme, waarmee ze haar boekje te buiten gaat.” 

Aan het woord was Vincent Van Quickenborne, op 27 januari 2000, in de senaat (1). Enkele jaren later stemde hij ongegeneerd voor de inplanting van het Gouden Kalf, een grootschalig winkelcentrum in het hart van Kortrijk. Wat door enkelingen werd voorspeld, gebeurde ook: de commerciële leegstand in het centrum van Kortrijk nam, in weerwil van stijgende bezoekersaantallen, hand over hand toe. Zowel het vorige als het  huidige stadsbestuur besefte dat er iets moest gebeuren en uiteindelijk zocht de huidige coalitie van liberalen, zij die zich socialisten wanen en N-VA’ers zijn toevlucht in de erkenning van Kortrijk als toeristisch centrum. Niet dat daar een draagvlak voor bestond want de twee direct betrokken partijen – zelfstandigen en werknemers – waren geen voorstander van die aanvraag tot erkenning. Maar in Kortrijk Spreekt telt zoiets niet; als puntje bij paaltje komt, beslist de politieke overheid, over de hoofden van de betrokkenen heen. En nu stappen de vakbonden naar de Raad van State om die erkenning als toeristisch centrum ongedaan te maken (2). Geheel kansloos zijn ze niet want er is een precedent en het dossier van de stad Kortrijk is nu ook weer niet zo ijzersterk.

Toch enkele bemerkingen bij die démarche van de vakbonden. Waar waren de vakbonden toen er werd beslist om het Gouden Kalf in de binnenstad van Kortrijk in te planten? Zij stemden voor! Zowel de ‘socialistische’ als de liberale als de christelijke vakbond! Zijn ze in die kringen dan werkelijk zo achterlijk dat ze niet eens beseffen dat, als je winkelketens binnenhaalt, dat uiteindelijk voor afbraak van de tewerkstelling zorgt?!? Weten ze in die vakbonden dan niet dat, als je de positie van de kleine zelfstandige verzwakt, dit ook in een enorme druk op de lonen en de tewerkstelling resulteert en er een steeds grotere flexibiliteit zal geëist worden? Overigens waren de zelfstandigenorganisaties oorspronkelijk ook voorstander van de komst van het Gouden Kalf. Blijkbaar beseften ze daar ook niet dat ze hiermee hun eigen doodsvonnis tekenden. Ook voor die kleine zelfstandigen zijn er grenzen aan de flexibiliteit. Maar ze kunnen niet anders meer dan mee in de dans springen. Een mens vraagt zich af: wat zitten ze op al die studiediensten eigenlijk godganse dagen te doen?!? derde partij die zich in de debatten roert: de CD&V. Die partij bakt het wel heel erg bruin. Zij zorgde er immers bijna op haar eentje voor dat het Gouden Kalf in Kortrijk kon worden ingeplant. Voormalig schepen van economie, Jean de Bethune (CD&V), wilde in 2012 overigens al koopzondagen invoeren. Omdat dit niet wettelijk was – maandelijkse koopzondagen kunnen enkel in het systeem van de erkenning als toeristisch centrum en om god weet wat voor reden – luiheid en onbekwaamheid zijn de meest plausibele – had het vorige stadsbestuur die niet aangevraagd – kwam daar uiteindelijk niets van in huis. Het is duidelijk dat de CD&V toen voorstander was. En nu dus tegen. Hoe ongeloofwaardig kan je eigenlijk worden? De CD&V’ers zijn blijkbaar al even grote kontdraaiers als Van Quickenborne en zijn vazallen.

(1) http://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=33575141 p.46 en volgende

(2) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140323_01037022

Een zondagssteek houdt geen week.

Posted in Cijfers en Letters., Het Gouden Kalf, Persweeën., writers blog with tags , , , , , on 22/10/2013 by Pär Ongeluck

Op de laatste gemeenteraad stelde Roel Deseyn een vraag over de koopzondagen die het stadsbestuur vanaf april volgend jaar wil invoeren. Niemand staat er bij stil dat dit onderwerp – de aanvraag tot erkenning van Kortrijk als toeristisch centrum – niet eens onderwerp van de echte agenda was. De zittende meerderheid vindt het blijkbaar niet de moeite om dat te agenderen; strikt gezien behoort het ook tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen, dus dat moet ook niet echt. In een democratie verwacht je echter wel dat een onderwerp dat zoveel mensen aanbelangt uitvoerig op de gemeenteraad wordt besproken. Niet bij deze coalitie, dus. Zoveel is wel duidelijk. Als we iets willen zeggen, moeten we dat maar op één of andere ‘Kortrijk Spreekt’ in onze wijk hebben. De zelfverklaarde transparantie van het stadsbestuur is een mythe, een farce, een fictie. Er was ook geen enkele van die 41 verkozenen die zich de moeite troostte om het dossier van die aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum eens op te vragen of in te kijken. Niemand! Ook Roel Deseyn niet. De betrokkenheid van al die hardwerkende gemeenteraadsleden is gewoon bedroevend. Een schande, eigenlijk. Enkele vragen die de gemeenteraadsleden zich, in een onovertroffen combinatie van luiheid en domheid, niet stelden:

Welke bezienswaardige, monumenten of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon zijn er in Kortrijk die horden toeristen op de been brengen? Hoeveel toeristen bezoeken die bezienswaardige of bekende plaatsen? Wat is de impact van de toeristen op de omzet van de kleinhandel tijdens het hoogseizoen? Heeft Kortrijk überhaupt wel een hoogseizoen? Tijdens de zomermaanden lijkt het er eerder op dat Kortrijk leeg loopt. En als de zomermaanden dan niet het hoogseizoen zijn, wanneer is het dan wel in Kortrijk? Hoe past de sluiting van het museum Kortrijk 1302 in die brandende ambitie om erkend te worden als toeristisch centrum? Hoe evolueren de bezoekersaantallen van al onze toeristische trekpleisters? Welke invloed heeft toerisme in Kortrijk op de tewerkstelling? Doet het stadsbestuur een aanvraag voor de erkenning van het hele grondgebied van de stad Kortrijk of enkel voor een beperkt gebied? En zo zou ik nog een poosje kunnen doorgaan met vragen te stellen die de runderen die in de gemeenteraad zetelen zich niet stellen.

Het is mij ook een raadsel waarom de geëerde gemeenteraadsleden en journalisten niet eens zelf de toepasselijke wetgevingen opdiepen en bestuderen. Hadden zij tenminste met kennis van zaken kunnen debatteren en zich niet van alles wijs laten maken door Rudolf, die eigenlijk zelf ook niet weet waarover hij praat. Alhoewel, nee, misschien is dat toch, gezien het uiterst belabberde niveau van onze politici, te hoog gegrepen. Geen één die zelfs maar de geringste moeite doet om de indruk te wekken dat hij of zij er iets van kent.

Vorige zaterdag verscheen in Het Nieuwsblad een artikeltje van de hand van Dirk Vandenberghe over de aangekondigde koopzondagen in de stad Kortrijk (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131018_00798218). Het winkelpersoneel is, aldus Vandenberghe, niet zo gelukkig met de uitbreiding van het aantal koopzondagen en de daaraan gekoppelde erkenning als toeristisch centrum. Waarop burgemeester Van Quickenborne, conform de mantra ‘Kortrijk Spreekt’ reageert met ‘Ik zal de eerste zijn om te luisteren’. Nog volgens Van Quickenborne ‘moet het zondagswerk wel correct verlopen, op vrijwillige basis. Als stad moeten we beletten dat er misbruiken zijn’. Iedereen weet dat die ‘vrijwillige basis’ een lachertje is. De werknemers die het lef hebben om te weigeren om op zondag op te draven, zullen snel weten hoe laat het is. Nog voor ze hun weigering helemaal uitgesproken hebben, staan ze al op straat. En beletten dat er misbruiken zijn behoort NIET tot de bevoegdheid van het stadsbestuur! Wat is dat toch in Kortrijk dat die burgemeesters schijnen te denken dat ze God zijn en over alles menen te kunnen beslissen?!?  ‘Van Quickenborne is ook bereid om een charter te ondertekenen waarin staat dat de koopzondagen beperkt blijven tot de eerste zondag van de maand, dit op aandringen van gemeenteraadslid Roel Deseyn (CD&V)’, volgens DVK. Een journalist die zijn zaakjes kent, weet dat zo’n charter geen enkele waarborg biedt, bovendien niet afdwingbaar is. Dergelijk charter houdt zelfs een beperking in van de erkenning als toeristisch centrum en de daaraan gekoppelde zondagopeningen; is als dusdanig onwettig. De waarde van het woord van een kazakkendraaier als Van Quickenborne is trouwens ook bijzonder relatief. Vandaag zegt hij zus en morgen zo. En overmorgen weer iets anders. Eertijds verweet hij de minister van op het spreekgestoelte van de senaat nog dat zij bij de erkenning van toeristische centra de economische motieven veel zwaarder liet doorwegen dan de toeristische. Nu heb ik van hem en zijn lijfeigenen nog geen andere dan economische motieven gehoord. Van enige rechtlijnigheid in zijn ‘denken’ kan je Van Quickenborne in ieder geval niet beschuldigen. Een iets kritischer houding (en een betere beheersing van de materie) van de pers zou kunnen voorkomen dat onze politici zoveel prietpraat verkopen. En ervoor zorgen dat de burger wat beter geïnformeerd is.

De opmerkingen van CD&V’er Roel Deseyn over de maandelijkse koopzondagen zijn, naar aloude tsjeventraditie, ook niet weinig hypocriet. In de vorige legislatuur probeerde zijn partij namelijk nog – tevergeefs – om maandelijkse koopzondagen in Kortrijk te introduceren (zie: ‘koopzondagen uitverkocht’ van 13/01/2012 alhier). En heeft er iemand SP.A-gemeenteraadslid en ABVV-coryfee Phyllis Roosen in verband met deze problematiek iets horen kwekken? Is het ten slotte ook niet schrijnend, maar vooral stuitend, dat wat in de vorige legislatuur, gekenmerkt door een bijna almacht van de CD&V, niet kon, nu, in een coalitie met de SP.A erbij wel kan? En zeggen dat er nog altijd politici zijn die niet snappen waarom de burger hen niet meer geloofwaardig acht. Ze doen er – enkele heel schaarse uitzonderingen daargelaten – dag in, dag uit, alles aan om het vertrouwen dat hen is geschonken, te beschamen.