Archief voor trambus

Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende dwaasheid (1).

Posted in Persweeën., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , on 27/10/2015 by Pär Ongeluck
‘14.000 mensen testen trambussen’, schrijft LPS in Het Laatste Nieuws (2). Om zeker te zijn dat er geen vergissing over het aantal gebruikers mogelijk is, schrijft LPS het nog eens voluit: ‘In Kortrijk hebben veertienduizend mensen de eerste twee trambussen in ons land uitgetest. Ze reden van 9 tot en met 23 oktober op proef tussen het station en Hoog Kortrijk’. 14.000, dus. Veertienduizend! Dat is veel voor een Kortrijkse journalist. Laat er ook geen twijfel over bestaan dat de reporter dit getal niet uit zijn duim heeft gezogen. Het cijfer is gewoon te precies om van een krantenkoelie te komen. Kortrijkse journalisten vinden nooit zelf iets uit. Ze onderzoeken trouwens ook nooit iets. Ze likken enkel dankbaar en slaafs op wat hen door de bereidwillige leverancier werd voorgekauwd en publiceren. Iedereen tevreden. Maar goed.
14.000 gebruikers van de trambus die van 9 tot 23 oktober in Kortrijk de verbinding verzorgde tussen de achterkant van het station en Hoog Kortrijk. 14.000 trambusgebruikers op 15 dagen tijd. Dat zijn gemiddeld 933 reizigers per dag die gebruik maakten van de gratis trambus. Een trambus die ingelegd werd tijdens een druk bezochte beurs. Tijdens de piekuren – van 7 tot 10 en van 15u30 tot 19u30 – werden er per uur 3 ritten gedaan, tijdens de daluren – van 10 tot 15u30 en van 19u30 tot 22u00 – bleef dat beperkt tot 2 ritten per uur. Alles samen gebeurden er dus per enkel traject 37 ritten per dag. Tijdens de periode van 9 tot 23 oktober betekent dat (37x 15=) 555 ritten. Enkel. Heen en terug in totaal 1110 ritten. Weet u hoeveel passagiers dat gemiddeld per rit geeft? Nee? 12,61. Twaalf komma eenenzestig passagiers voor een gratis bus die er meer dan 150 kan vervoeren! Van dat type bus wil Van Quickenborne er tegen 2019 niet minder dan 10 in Kortrijk laten rondrijden. Aangekocht door De Lijn. En betalend voor u. 
Wedden dat het proefproject met de trambussen in Kortrijk positief geëvalueerd wordt? En dat er plots veel meer gebruikers blijken geweest te zijn?
 
(1) In tegenstelling tot een boek van Dave Eggers dat ik iedereen aanraad: Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit.

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/14-000-mensen-testen-trambussen-a2502355/

Advertenties

Trambusje komt zo.

Posted in Verkeer(d), writers blog with tags , , , , on 21/10/2015 by Pär Ongeluck

Volgens de verkeersdeskundige van Het Nieuwsblad, kkv, ‘veroorzaakt Beurs Busworld files’ (1). Enfin, dat zou dinsdagmorgen toch het geval geweest zijn, aldus kkv. De verkeersdeskundige schrijft:

‘Het verkeer in de buurt van Hoog Kortrijk zat dinsdagmorgen muurvast. Oorzaak was de beurs Busworld in Kortrijk Xpo.

De Kamer van Koophandel West-Vlaanderen roept bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen op Hoog Kortrijk op om de trambus te gebruiken. Nog tot 23 oktober doet deze bus proefritten tussen het station en Hoog Kortrijk.

Het gebruik van de bus verlicht de parkeerdruk voor Busworld. Maar Voka West-Vlaanderen ijvert ook al jaren voor een snelle verbinding tussen het station en Hoog Kortrijk.’

Iedere deskundige die zichzelf respecteert en iedereen die begiftigd is met een beetje zin voor kritiek, zal je weten te vertellen dat je heel voorzichtig moet omspringen met het leggen van oorzakelijke verbanden. Het is duidelijk dat politici en (plaatselijke) journalisten die kwaliteiten niet bezitten. Politici hebben er namelijk belang bij dat je hun waarheid – lees: leugen – slikt. En journalisten zijn – enkele schaarse uitzonderingen daargelaten – niets meer dan de kruiwagens van de politici die op dat ogenblik de lakens uitdelen.

Maar terug naar dinsdagmorgen. Ik denk dat we het eens kunnen zijn dat de ‘morgen’ de periode is dat je ontwaakt, opstaat, ontbijt, wast en je naar het werk of de school verplaatst. Voor de meeste mensen is dat ergens tussen 5 uur en 9 uur. Dat is dus ook het tijdstip van de ochtendfiles: iedereen moet op hetzelfde ogenblik ergens zijn en gebruikt daarvoor ook dezelfde routes. Niet erg slim maar we zijn nu eenmaal kuddedieren en dat willen onze politici en economische machthebbers ook liefst zo houden.

Dinsdagmorgen was er dus file op de R8 rond Kortrijk. En volgens Het Nieuwsblad was de beurs ‘Busworld’ in de Xpo de oorzaak. Vreemd want Busworld opent de deuren pas om 10 uur. Dat is op een ogenblik dat normale mensen van de ‘voormiddag’ spreken. Overigens komt niet iedere beursbezoeker al om 10 uur toe. Toch zouden – dixit de verkeersdeskundige van Het Nieuwsblad – die beursbezoekers dinsdagmorgen – voor normale mensen de periode tussen 5 en 9 uur – voor de verkeerscongestie op de R8 gezorgd hebben. Lijkt mij sterk. Heel sterk. Ongeloofwaardig, zelfs. Als Busworld de oorzaak van de file was, dan had die zich voorgedaan tussen ten vroegste 10 uur en ’s middags. Zeker niet ’s morgens. Voor een file ’s morgens zijn er andere oorzaken. Een van de mogelijke oorzaken van de file dinsdagmorgen is misschien de aangekondigde treinstaking. Uit voorzorg hebben veel studenten en anderen die normaal op dinsdagmorgen op Hoog Kortrijk moeten zijn en daar normaal de trein in combinatie met de bus nemen, waarschijnlijk de auto genomen. Omdat dit zo massaal gebeurde, leidde dat uiteindelijk tot de ochtendfile.

Uit nieuwsgierigheid naar die door politici en pers zo bejubelde trambus heb ik die diezelfde dinsdagnamiddag (rond drie uur) ook eens genomen. Voor een goed begrip: dat is in de zogenaamde daluren. De heenrit duurde 9 minuten en 48 seconden. Niet gerekend vanaf het ogenblik dat ik ben opgestapt, maar vanaf het ogenblik dat de trambus vertrok tot de trambus aan de eindhalte stopte. Echte rijtijd, dus. Wachttijd niet inbegrepen. De terugweg nam 14 minuten en 52 seconden in beslag. Effectieve rijtijd in de daluren. Niet bepaald snel voor een traject dat amper een drietal kilometer bedraagt. Die traagheid legt meteen ook een pijnpunt bloot van de trambus zoals men die in Kortrijk gebruikt. Zonder eigen bedding heeft een trambus geen enkele meerwaarde want de bus zit vast tussen het ander verkeer. De trambus in Kortrijk voldoet slechts aan één eis: capaciteit. En die was voor het traject dat ik op dinsdagnamiddag aflegde ook al veel te hoog. De bus was namelijk slechts halfvol. Wetende dat je niet eens moet betalen voor die rit is dat een behoorlijk ontgoochelende bezetting.

Tijdens die trambusrit ook een praatje gemaakt met andere reizigers. Daar was immers meer dan tijd genoeg voor. O.a. met een bejaard koppel uit Rekkem. Zij waren met de auto naar Kortrijk gekomen, stonden geparkeerd op het Casinoplein (betalend!), waren te voet naar de achterkant van het station gewandeld en hadden daar de trambus genomen. Op mijn vraag waarom ze de bus niet hadden genomen, antwoordde de vrouw dat ‘ze maar om de 2 uur een bus richting Kortrijk hebben in Rekkem’. Ik heb dat achteraf gecheckt en die vrouw overdreef niet: ze hadden in Rekkem, aan de kerk, de bus van 12u30 kunnen nemen. Of de volgende om 14u58. Tja, niet echt verwonderlijk dat zij dan met de auto naar Kortrijk rijden, natuurlijk. En zo hun steentje aan de vervuiling en verkeersoverlast bijdragen. Nu is Rekkem-Kortrijk misschien niet het beste voorbeeld maar ook dat traject is symptomatisch voor het hele openbaar vervoer zoals het in Kortrijk – in heel België, eigenlijk – is georganiseerd: veel te weinig, te traag en niet op elkaar afgestemd. Dat heeft te maken met keuzes die wij – lees: onze politici – als samenleving maken. Wij hebben gekozen voor individueel privévervoer en daar zijn we nu zelf het slachtoffer van. Enkele bedenkingen hierbij.

De openbare ruimte is er voor iedereen, zegt iedereen. In onze samenleving heeft men dat echter omgevormd tot ‘de openbare ruimte is er voor iedereen afzonderlijk en individueel’. En daarmee is ook alle (verkeers)ellende begonnen. Het gebruik van de openbare ruimte is verworden tot een verlengstuk van onze individuele vrijheid waar we de gemeenschap voor laten opdraaien. De openbare weg zou er in de eerste plaats moeten zijn voor het openbaar vervoer en aanvullend voor het privévervoer. Nu is dat volledig omgekeerd: de openbare weg is er bijna uitsluitend voor de privégebruiker. Het openbaar vervoer wordt enkel nog getolereerd. Privévervoer neemt onrechtmatig veel plaats in op de openbare weg. Ten eerste door op de openbare weg te rijden: iedere auto neemt een veelvoud aan plaats in van het individu; en als de auto niet rijdt dan geven we die ook nog eens een veelvoud aan ruimte om stil te staan. Eigenlijk is er geen enkele logica in dit systeem. Buiten dan de logica van de ultraliberaal die vindt dat hij zo veel ruimte mag innemen als hij wil. En dus moet hij goedkoop – voor hemzelf goedkoop want de totale kost van zijn gedrag voor de gemeenschap wil hij niet betalen – kunnen rijden en parkeren.

Ook in Kortrijk hebben we die keuze voor ‘openbare ruimte voor iedereen individueel’ gemaakt. Het gevolg is o.a. de file waar de verkeersdeskundige van Het Nieuwsblad naar verwijst. We hebben de individuele gebruiker van de openbaar ruimte zoveel ruimte gegeven dat er uiteindelijk geen ruimte meer is en we ons met ons allen vastrijden. Het stadsbestuur van Kortrijk wil de verkeersoverlast nu oplossen door het inleggen van trambussen. Op zich lijkt dat een goed idee maar het is helaas veel en veel te weinig. Het getuigt ook van een totaal gebrek aan een coherente visie op mobiliteit en gebruik van de openbare ruimte. Dat is niet nieuw. Het voorgaande stadsbestuur was in hetzelfde bedje ziek. En dat daarvoor. En daarvoor. Wat het stadsbestuur van Kortrijk doet is symptoombestrijding, dweilen met de kraan open, pleisters op houten benen kleven. In ieder geval niets fundamenteels veranderen. Want dat zou een andere manier van denken vergen. En laat dat nou zijn waar men echt niet toe in staat is. Waardoor we maar blijven aanmodderen en stadsbesturen krijgen die holle slogans verkopen. De openbare ruimte teruggeven aan de gemeenschap zou o.a. kunnen betekenen dat het openbaar vervoer in een aparte bedding rijdt, waardoor de verbindingssnelheid ervan verhoogt. Als men de openbare ruimte echt als een collectief iets beschouwt, trekt men de parkeertarieven ook op. Niet een klein beetje, maar heel sterk. Zo sterk dat de individuele autogebruiker besluit om de wagen maar thuis te laten en op het openbaar vervoer overstapt ‘omdat het sneller, comfortabeler en goedkoper is’. Een stadsbestuur dat beweert dat de openbare ruimte van iedereen is, houdt ook op met de gratispolitiek van gratis parkeerkaarten voor bewoners. Een stadsbestuur dat trambussen inlegt en voor de rest niks doet, liegt zijn bewoners maar wat voor. Is bovendien schadelijk voor de gezondheid. Het kan anders maar dat vergt naast een visie ook moed. Meer dan vijf minuten.

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151020_01929591?_section=60849600&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb&M_BT=489422048483&adh_i=147b41696cc76520f405210960dd7c06&imai=720c5012-f918-4ae3-b484-4773b0d33a9a

In de bus blazen.

Posted in De Waan van de Dag, Verkeer(d), Vlugschriften with tags , on 16/10/2015 by Pär Ongeluck

De Lijn en Stad Kortrijk testen de Trambus naar aanleiding van Busworld

Aan de gezichtsuitdrukking te zien, zijn dit in ieder geval geen regelmatige openbaar vervoergebruikers!