Archief voor patisserie

Nog een erkenning!

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , on 14/01/2014 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichtgeving

Nadat eerst federaal minister van werk, Monica De Coninck (SP.A), de aanvraag tot erkenning van Kortrijk als toeristisch centrum goedkeurde en Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege (CD&V), bekendmaakte dat de Belgische frietkotcultuur – een Vlaams cultuurminister die een Belgisch (sic!) cultuurfenomeen erkent….als dat maar niet tot een communautaire splijtzwam uitgroeit! – voortaan wordt erkend als immaterieel cultureel erfgoed, ligt ook de weg voor de erkenning van de Kortrijkse patisseriecultuur breed open. Dat wist Twintigcent Van Quickenborne, burgemeester van de stad Kortrijk, tevens Ridder in de Nationale Orde van de Gulden Puntzak, ons deze middag tussen een zak frieten, een eclair en een tompoes, niet zonder fierheid te melden. Twintigcent Van Quickenborne, die altijd om aandacht loopt te bedelen en geen gelegenheid laat voorbijgaan om die ook te krijgen, voegde er nog aan toe dat ‘het burgerlijke gezemel, de achterklap, de roddel, het gekrakeel, de kwaadsprekerij, de smoezen, de gebakken lucht, het gekonkel en gewauwel in Kortrijk al sinds mensenheugenis van generatie op generatie worden overgedragen dat je bijna zou gewagen dat ze in het Kortrijkse DNA zitten ingebakken. Een mooie traditie die we absoluut niet mogen verloren laten gaan‘, zo besluit hij. Wat de flamboyante Voorzitster van de Kortrijkse Patisseriecultuurraad, Hadewijch van de Riviere, die vroeger gewoon Hedwige Vanderivière heette maar op eenvoudig verzoek van N-VA-schepen Rudolphe Scherpereel haar naam (vrijwillig!) veranderde in Hadewijch van de Riviere, volmondig – uiteraard – beaamt: ‘De patisseriecultuur is lang zo banaal geweest dat er nauwelijks belangstelling voor was’, vertrouwt ze ons toe. ‘Pas dankzij de interesse van buitenlanders zijn we ze gaan waarderen. We moeten er nu ook voor zorgen dat ze blijft bestaan. Om de erkenning te krijgen, moest de vereniging van verkozen kletskoekcultivoren een overtuigend dossier indienen en dus zakten de leden af naar het kabinet van de bevoegde minister, in het bezit van niet minder dan 20.000 handtekeningen. Gezien het uitgebreide netwerk van volgers en achtervolgden van onze Twintigcent en zijn medestanders, wier dagelijks leven zich voornamelijk afspeelt in de virtuele patisseriecultuurfabriek die Twitter eigenlijk is, was dat eigenlijk een fluitje van een cent. Een piece of cake, als het ware.’ Nadat ze eerst nog een mondvol roomsoezen heeft doorgeslikt, vervolgt onze diva met: ‘Ere wie ere toekomt: ik moet toegeven dat we bij de samenstelling van ons erkenningsdossier ook vet veel steun hebben gekregen van ons Maggie. Jaja, ons Maggie De Block. De vetplooien tussen ons zijn sinds haar laatste bezoek (20 juni 2013 , nvdr; zie ook https://perongeluck.wordpress.com/2013/06/20/taarten-noch-kransen/ ) weer helemaal gladgestreken. Eigenlijk was het allemaal de schuld van die lariekoeken van Kortrijk Scheef Bekeken die toen het gerucht de wereld hadden ingestuurd dat alle gebak in Kortrijk zou worden geconfisqueerd naar aanleiding van het bezoek van Maggie (zie: http://kortrijkscheefbekeken.com/2013/06/19/kortrijkse-open-vld-vaardigt-taartenverbod-uit/). In Kortrijkse patisserie- en journalistencultuurkringen, waar men maar al te graag alles voor zoete koek slikt, sloeg dat toen natuurlijk in als een bom. Helaas geen suikerbom. Met alle gevolgen en misverstanden vandien. Maar, zoals gezegd, ondertussen is alles weer koek en ei tussen ons. We hebben Maggie zelfs tot erevoorzitster, ofte moederkoek, van onze patisseriecultuurraad benoemd. De erkenning van Kortrijk als patisseriecultuurhoofdstad van Vlaanderen mag dan misschien vooral symbolisch zijn, het zou toch een mooie bekroning vormen. De kers op de taart.’ Aldus nog een duidelijk geëmotioneerde Hadewijch.

Advertenties

Taarten noch kransen.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften with tags , , , , on 20/06/2013 by Pär Ongeluck

van onze verslaggever.

KORTRIJK – Het nieuws dat alle gebak in Kortrijk, naar aanleiding van het bezoek van staatssecretaris Maggie de Block, bevoegd voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede­bestrijding, vandaag door de stoottroepen van Van Quickenborne wordt geconfisqueerd (zie: http://kortrijkscheefbekeken.com/2013/06/19/kortrijkse-open-vld-vaardigt-taartenverbod-uit/), sloeg in de Kortrijkse patisseriekringen in als een bom. Onze reporter maakte een sfeerbeeld.

Hadewijch van de Riviere, die vroeger gewoon Hedwige Vanderivière heette maar op eenvoudig verzoek van schepen Scherpereel haar naam (vrijwillig!) veranderde in van de Riviere, zit op het terras van een niet nader genoemd etablissement in Kortrijk wellustig te genieten van een geglazuurd bladerdeeggebakje met room dat via een parallel circuit – illegaal – vanuit Roeselare in Kortrijk is geraakt.  ‘Als die troela van een De Block werkelijk denkt dat zij ons zomaar ons dagelijks plezier kan ontnemen, dan kent ze ons nog niet!’, klinkt het strijdlustig. ‘Mijn vriendinnen en ik hebben gisteren nog alle gebakhuizen van de streek afgedweild en er alle vervallen nat en droog gebak, vlaaien, eclairkes, tompoezen, tarte tatins, bavaroises en meringues opgekocht. Daarnaast vergasten wij haar vanavond ook nog eens op een lading koude maar kleverige pêche melba, poire belle helene, banana split en dame blanche. Het zal haar leren!’ Waarop ze een klodder gele banketbakkersroom uit haar mondhoek dept. Het is duidelijk dat men in Kortrijk niet meer ongestraft met de brave burger lacht.

Een kabinetsmedewerker die anoniem wenst te blijven, waardoor we eigenlijk ook niet met zekerheid durven stellen dat hij kabinetsmedewerker is, vertrouwde ons in de wandelgangen nog toe dat ‘het zeker niet de bedoeling van de staatssecretaris was om de inwoners van Kortrijk naar aanleiding van haar bezoek te schofferen en op water en brood te zetten. Dat is een spijtige miscommunicatie en zij zal die qapoen van een Vincent daarvoor zeker nog op de vingers tikken. De patisseriecultuur van Kortrijk heeft haar trouwens altijd al gefascineerd en zij droomde er al jaren van om zich er eens in te mogen onderdompelen. Alleen kwam er altijd wel iets tussen. Nu eens moest zij dringend een asielzoeker onderstoppen, dan weer staakte haar chauffeur die lid is van het ABVV; enfin, het was altijd wel wat. Maar nu schijnt het dan toch eindelijk te gaan lukken. Zij heeft zich zelfs voorgenomen om wat vroeger dan voorzien naar Kortrijk af te zakken om zoveel mogelijk van de plaatselijke patisserie te kunnen zwelgen.’

Morgen foto’s en meer in onze papieren versie.