Archief voor Parko

RIP Appel.

Posted in Verkeer(d), Vlugschriften with tags , on 08/11/2015 by Pär Ongeluck

Sinds vorige week kan je op parking Appel in Kortrijk niet meer gratis parkeren. Parking Appel was voor veel pendelaars nog de enige parking waar ze, binnen een min of meer aanvaardbare wandelafstand van het station, nog gratis konden parkeren. Parking Appel telde iets meer dan 300 parkeerplaatsen. Die parking wordt nu vervangen door een kleiner parkeerterrein, Parking Haven. Parking Haven telt niet alleen minder parkeerplaatsen (250) maar is ook betalend. Twee en een halve euro per dag. Op jaarbasis is dat al snel een goeie vijfhonderd euro. Dat is 125.000 euro extra voor Parko. Parking Haven ligt overigens wel een stukje verder van het station dan Parking Appel. Ruim een kilometer, zelfs. Dat is voor een pendelaar niet zo interessant want dat betekent dat hij minstens een kwartier vroeger mag vertrekken. En ’s avonds krijgt hij dan nog eens het genoegen om weer wat langer in de file te staan. Zeker voor wie richting het zuiden van Kortrijk moet, is deze parking te vermijden.

Het stadsbestuur biedt evenwel nog andere alternatieven aan. Gratis, zelfs. Zo mag je van dit stadsbestuur gratis gebruik maken van de paring Xpo. Gratis! En daar mag je GRATIS de bus nemen naar het station. En ’s avonds opnieuw. Dat betekent voor de doorsneependelaar maar een halfuurtje (heen en terug) extra per dag. Dat kan je er toch makkelijk bij hebben als je nog maar net minstens een uur op een overvolle trein hebt gezeten, denken ze bij het stadsbestuur. Dat Hoog Kortrijk ’s morgens en ’s avonds – volgens het stadsbestuur zelf! – te vermijden is, ‘vergeet’ het stadsbestuur te vermelden.

Een derde alternatief, de pendelaar vriendelijk door dit stadsbestuur aangeboden, is de parking Wembley. Ligt op fietsafstand van het centrum en het station, volgens Weydts en andere mobiliteitsondeskundigen van Kortrijk. Dat klopt, zelfs. Alleen is de combinatie auto/fiets/trein niet de meest voor de hand liggende voor de pendelaar wegens niet zo praktisch. Openbaar vervoer tussen de Wembley en het station is er gewoon niet.

Iedere mobiliteitsdeskundige zal je weten te vertellen dat een vlotte doorstroom van het verkeer gedeeltelijk staat of valt met een goede/slechte afstemming op elkaar van de verschillende verkeersmodi: auto-trein, auto-bus, fiets-trein, fiets-bus, bus-trein. Parkeergelegenheid en wachttijd spelen daar een cruciale rol in. In Kortrijk lijkt men er echter alles aan te willen doen om die verschillende verkeersmodi NIET op elkaar te laten aansluiten: het aantal parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van het station is ondermaats, zowel voor fietsen als personenwagens; wat de weinige parkeerplaatsen voor wagens betreft zijn die ook allemaal te ver van het station en te duur; het openbaar vervoer in Kortrijk – twee bussen per uur – is een ramp als het aankomt op aansluiting met de trein; het comfort voor fietsers – veilige fietspaden zijn een eerste vereiste – is in Kortrijk zo goed als onbestaande. Het enige waar dit stadsbestuur echt in investeert, is in files, vervuiling en betalende stilstand. Van een samenhangende visie op mobiliteit is geen sprake.

Dat dit (en vorig) stadsbestuur geen rekening houdt met pendelaars, blijkt ook uit de uurroosters die Parko voor het betalend parkeren hanteert. Op het Conservatoriumplein mag je maximum 9 uren parkeren voor 2,5 euro. Je moet daar al voor halfzeven toekomen, wil je nog een plaatsje vinden. De pendelaars die tegen halfvier terug aan hun wagen staan, zijn op de vingers van 1 hand te tellen. In parking Schouwburg geldt een dagtarief dat start om 8 uur ’s morgens en loopt tot 8 uur ’s avonds. Daar ben je dan wel 7 euro aan kwijt. En voor 7 uur ’s morgens raak je er niet binnen. Veel kans dus dat je te laat komt op je werk (of op school). Aan 7 euro per dag verrijk je Parko jaarlijks met een 1.500 euro, een bescheiden maandloon. Geef toe dat dit een beetje veel is voor iemand die van het openbaar vervoer wil gebruik maken. Maar blijkbaar is dit wel de visie van de stad Kortrijk. Of het gebrek aan visie, zo je wil.

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/parking-appel-gesloten-a2511833/

Advertenties

Kortrijk parkeert klimaat.

Posted in Verkeer(d), writers blog with tags , , , on 19/08/2015 by Pär Ongeluck

Kwestie van zichzelf toch een beetje een groen imago aan te meten, klopt de bruingeelblauwroze stadscoalitie zich te pas – maar vooral te onpas – op de borst met de slogan ‘Kortrijk Klimaatstad’. In dat kader passen ook de halfslachtige initiatieven als ‘Kortrijk fietst’, ‘Iedereen fietst’ en het zwaar met gemeenschapsgeld gesubsidieerde ‘Blue Bike’. Ondertussen doet diezelfde stadscoalitie er wel alles aan om zo veel mogelijk gemotoriseerd privévervoer naar Kortrijk te lokken. Zij doet dat o.a. door de creatie van shop & go parkeerplaatsen. Schepen van Stilstand, Axel Weydts, illustreerde dat nog (ongewild) toen hij enkele cijfers van het shop & go parkeersysteem bekendmaakte. De journalist van Het Laatste Nieuws noteerde even naarstig als kritiekloos: “De 232 shop & go plaatsen in de Kortrijkse binnenstad zijn een succes. In een jaar kozen 1.143.200 automobilisten een dergelijke plek waarop je maximum 30 minuten gratis mag staan.” (1) Wat je een succes noemt: 1.143.000 auto’s die Kortrijk voor een half uur of minder bezoeken. Dat zijn 4927 auto’s per parkeerplaats per jaar. Of, gerekend aan 52 weken en 6 dagen per week, 3663 per dag of 305 auto’s extra per uur, die Kortrijk in- en uitrijden. Dankzij shop & go. Shop & go is dan ook vooral bedacht om de plaatselijke klaagstand te sussen. En voor die mensen die nog snel een kleine boodschap in Kortrijk doen maar daarvoor geen parkeerticket willen aanschaffen: een krant, een pakje sigaretten, een brood, wat toespijs, iemand aan het station oppikken, … Enfin, allemaal zaken die je ergens anders net zo goed als in de Kortrijkse binnenstad kunt vinden en waarvoor je de auto niet eens uit de garage hoeft te halen. Of, in het geval van het droppen of oppikken van een passagier aan het station, iets waar de plaatselijke middenstand zelfs niets aan heeft. De shop & go’ers zijn volgens Weydts vooral passanten die kleine bedragen besteden. Hij schat gemiddeld zo’n 5 euro. Hoeveel daarvan naar de stadskas terugvloeit vertelt hij er niet bij. Het is ook de moeite van het vermelden niet waard.

De gebruikers van shop &go zijn voor alles autogebruikers; automobilisten die hun auto op de meest onverstandige manier gebruiken: voor korte afstanden en kleine boodschappen. Zaken die je net zo goed met de fiets kunt doen; of te voet. Als je dat in Kortrijk vrij massaal met de wagen doet, dan juicht men dat toe, noemt men het een succes. Het enige wat het stadsbestuur tegenover het investeringsgeweld ten voordele van stilstaande wagens presteert, zijn wat goedbedoelde bewustwordingsacties om de fiets meer te gebruiken. Investeringen in goede en veilige fietspaden en degelijk openbaar vervoer gebeuren nauwelijks. Van de ambitie om parkeren zo veel mogelijk ondergronds te brengen blijft op die manier ook niet veel meer over. Kortrijk promoot met shop & go vooral het kortstondig bovengronds parkeren. Shop & go creëert juist verkeer – gemiddeld 3663 wagens per dag die de stad in- en uitrijden is niet niks – en bevordert het onoordeelkundig gebruik van de wagen. Van een voldragen en samenhangende visie op mobiliteit en parkeren is in Kortrijk echter nog nooit sprake geweest en deze stadscoalitie breekt op dat vlak zeker niet met het verleden. Het is gewoon oude wijn in nieuwe zakken.

Het kostenplaatje van shop & go mag er ook zijn: 589 euro per stuk, staat er in de krant te lezen. Dat brengt de totale kostprijs op 260.338 euro. Voor de personeelskosten rekent men ook nog eens op 100.000 euro. Waar men die 100.000 euro vandaan heeft is mij niet geheel duidelijk. In het jaarverslag van Parko staat bij de personeelskosten namelijk 2.185.182,35€ vermeld. Politici, krantenjongens en cijfers, dat wordt nooit iets, zoveel is wel duidelijk. Opbrengst van shop & go (volgens Weydts): 486.000€. Dat zijn 19.440 parkeerders die tegen de lamp liepen omdat zij langer dan een half uur parkeerden zonder te betalen. Dat zijn er toch 62 per dag. Maar dat moet omlaag, benadrukt Weydts. Vreemd om horen: een voorzitter van een parkeerbedrijf die minder inkomsten ambieert. Weydts vertelt er wel niet bij het werkingsgebied van Parko steeds maar meer naar de rand uitgebreid wordt. Misschien compenseren die uitbreidingen wel het verlies aan inkomsten door shop & go?

En nu wil Kortrijk zijn shop & go dus exporteren naar het Franse Saint-Omer (2). Misschien moeten ze zich daar eerst maar eens goed informeren hoe het systeem juridisch geregeld is. Want echt waterdicht is het systeem toch niet. Vreemd genoeg heeft er nog niemand het systeem ten gronde aangevochten. Misschien heeft dat vooral te maken met het feit dat de boete – de ‘retributie’, zoals ze dat verhullend noemen – zo laag gehouden wordt dat gedupeerden het de moeite niet vinden om ervoor te procederen.

(1) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/shop-go-lokt-1-1-miljoen-parkeerders-a2394796/

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/-shop-en-go-parkeren-inspireert-franse-stad-a2418254/

Kortrijk lanceert groepsaankoop parkeertickets.

Posted in Cijfers en Letters., De Bijlage., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , on 26/12/2014 by Pär Ongeluck

In zijn niet aflatende strijd tegen de stijgende levensduurte lanceert schepen van sociale zaken Philippe De Coene vanaf 1 januari 2015 een nieuw initiatief: de groepsaankoop van parkeertickets. Op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie (1) gaf de schepen deze morgen tekst en uitleg:

“Kijk, zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben bij de bestudering van de meerjarenbegroting die op de laatste gemeenteraad werd goedgekeurd, stijgen de inkomsten van Parko van 6.006.000 euro in 2014 tot 6.653.600 euro in 2015. De inkomsten van Parko dat zijn, zoals jullie allemaal weten, eigenlijk de uitgaven van de consumenten. Eventjes snel omgerekend is dat een stijging van niet minder dan 9,02%. Dat betekent niet één, niet twee, niet drie, maar bijna vier indexsprongen! Op één jaar! U begrijpt dat dit niet langer houdbaar is. Parkeren is in onze maatschappij een basisrecht. En basisrechten worden gegarandeerd door de grondwet en op vrije markt afgedwongen door groepsaankopen. Enfin, om een lang verhaal kort te maken: in januari lanceer ik de ‘groepsaankoop parkeertickets’. In een eerste fase is het de bedoeling om zo veel mogelijk geïnteresseerde parkeerders te mobiliseren; armoezaaiers met BMW’s en Mercedessen, maar ook rijke stinkerds en bedrijven met Dacia’s en Skoda’s, kortom, iedereen is welkom. Ook niet-Kortrijkenaren. Inschrijven kan via www.groepsaankoopparkeertickets.be of aan de balie in het stadhuis. In de loop van januari gaan we dan met Parko onderhandelen. Wij zijn ervan overtuigd dat een reductie van minstens 15% zeker haalbaar is. Als alles naar wens verloopt, krijgen de consumenten dan tegen begin april de mogelijkheid om hun parkeertickets tegen verminderd tarief bij ons aan te kopen. Wij streven er ook naar dat het parkeerticket al van bij de invoering wordt geïntegreerd in de gedigitaliseerde Kortrijkse Cadeaubon, waardoor die meteen ook een iets minder vergiftigd geschenk wordt dan hij nu is. Zeg nu zelf: is er een mooier geschenk denkbaar dan te mogen stilstaan in de mooiste stad van de wereld? In een latere fase denk ik er trouwens over om ook tolgeld te vragen aan wie met zijn wagen door onze stad wil rijden, zonder er stil te staan. Maar nu moet u mij excuseren want ik moet nog naar een receptie waar u niet voor uitgenodigd bent.”

(1) Als u over dit onderwerp niets hebt vernomen in de gesubsidieerde pers, dan hoeft dat u niet meteen te verwonderen. De geaccrediteerde journalisten hadden het op het ogenblik van de persconferentie namelijk te druk met over de koppen lopen van shoppers en kerstmarktgangers; Kris Vanhee verzwikte daarbij zijn rechterenkel en Peter Lanssens ontwrichtte zijn linkerschouder toen Vanhee pardoes op hem viel.

Zo transparant als een begroting.

Posted in Cijfers en Letters., De afrekening, Vlugschriften with tags , on 19/12/2014 by Pär Ongeluck

Volgens de meerjarenbegroting van de stad Kortrijk die maandag in de gemeenteraad werd aangenomen, zou de stad in 2018 en 2019,  ingevolge een ‘aanpassing aan het meerjarenplan van AGB Parko’, 1,3 miljoen euro minder ontvangen. Tiens, dat is vreemd. Het aantal betalende parkeerplaatsen wordt steeds meer uitgebreid, duurder ook (en dus zouden de inkomsten van Parko moeten toenemen) en toch krijgt de stad in 2018 en 2019 een pak euro’s minder. In het kader van de transparantie die de stadscoalitie zo hoog in het vaandel voert, had daar toch een woordje uitleg bij gekund. Dacht ik. Misschien kost Parko ons wel meer dan dat het eigenlijk opbrengt.

U betaalde geen 30.000 euro.

Posted in Cijfers en Letters., De afrekening, Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , on 02/12/2010 by Pär Ongeluck

Hooggewaardeerd lezer Dimitri Maebe van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko laat in een reactie op ‘U betaalde 30.000 euro’ aan de beheerder van deze blog weten dat hij (de blogbeheerder) de heer Guy Vandevelde verkeerdelijk als honderdduizendste sms-parkeerder benoemde. De heer Maebe merkt op dat hij (Guy Vandevelde) verantwoordelijk is voor de honderdduizendste betalende sms-sessie. Een niet onbelangrijke nuance, volgens de heer Maebe. De blogbeheerder staat er dan ook op zich tegenover de lezers voor deze blunder te verontschuldigen maar merkt toch op dat zijn bron (Het Nieuwsblad) deze informatie publiekelijk maakte en hij dus niet verantwoordelijk kan gesteld worden. P.O. vraagt zich ook af waarom de heer Maebe geen gebruik maakte van zijn democratisch Recht op Antwoord en de journalist in kwestie verplichtte om zijn fout recht te zetten. Een andere mogelijkheid is natuurlijk ook dat schepen Leleu – in het bijzijn van de heer Maebe nog wel! – de heer Vandevelde als honderdduizendste sms-parkeerder betitelde. In zulks geval dient de heer Maebe van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko zich tot de heer Leleu te wenden en niet tot de beheerder van deze blog. Overigens wenst P.O. op te merken dat hij in zijn artikel altijd uitgegaan is van ‘parkeersessies’ en niet van ‘sms-parkeerders’, zoals de heer Maebe verkeerdelijk denkt.

Voorts merkt de heer Maebe van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko in zijn schrijven heel terecht op dat een sms-parkeersessie ook kan gestart vanuit een webapplicatie op een smartphone of een computer. De heer Maebe vergeet echter te vermelden dat de toegang tot het internet via een smartphone ook niet gratis is. In zijn geëerd schrijven laat hij ook niet weten hoe vaak dit op deze manier gebeurt. Het is weblogbeheerder P.O. evenmin duidelijk waarom de heer Maebe dit soort parkeren bij het sms-parkeren indeelt. Volgens hem is sms-parkeren sms-parkeren en webparkeren webparkeren.

De heer Maebe van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko laat weten dat er tot nu toe 135.000 sms-parkeersessies werden geteld. Als de zuivere definitie van sms-parkeren wordt gehanteerd dan brengt dat de totale som die u bovenop uw parkeergeld betaalde op: 135.000 begin-sms’jes plus 135.000 eind-sms’jes aan 15 cent per stuk is gelijk aan 40.500 euro. Parko en de verzamelde gsm-operatoren zijn de gebruiker bijzonder erkentelijk voor die 40.500 euro. (En niet 30.000 euro zoals eerder door P.O. berekend.) P.O. wenst dan ook zijn dankbaarheid te betuigen voor deze rechtzetting door de heer Maebe van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko.

Tenslotte wijst de heer Maebe van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko er ook op dat de Palen van Leleu in de loop van de week van zes december opnieuw zullen voorzien worden van hun PGS-bord. Als het weer dat toelaat, tenminste. P.O. heeft alle begrip voor de moeilijke weersomstandigheden maar vraagt zich wel af waarom er dan op de website van Parko nog altijd de week van 29 november staat vermeld. Overigens slepen de werken nu al 8 weken aan en niet 4, zoals aanvankelijk door Parko via de website werd medegedeeld. De heer Maebe geeft ook geen antwoord op de vraag wie ondertussen de factuur voor de onbruikbare PGS-software betaalt.