Archief voor parkeren

Het kleuterparlement.

Posted in De afrekening, De Waan van de Dag, Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , , on 09/06/2015 by Pär Ongeluck

Axel Weydts en Matti Vandemaele, nee, daar komen nooit kinderen van, dat staat vast. De twee kunnen niet langer dan 5 minuten in elkaars buurt toeven zonder ruzie te maken. En als het even kan, doen ze dat liefst zo infantiel mogelijk. Hoe diep de wederzijdse walging wel zit, viel vandaag nog maar eens op de microblogsite Twitter te lezen. Op een gegeven ogenblik stelt Vandemaele het volgende:

Matti Vandemaele ‏@mattivandemaele 

Voor elke euro fietsparkeren door @Parko_Kortrijk, gaan er 49 naar autoparkeren. Het kan anders: youtube.com/watch?t=54&v=U #hetkananders

Waar Vandemaele dat van die 49 euro vandaan heeft is mij niet geheel duidelijk. Feit is wel dat Weydts, vanuit zijn aangeboren aversie tegen Vandemaele, volkomen naast de kwestie reageert:

Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

.@mattivandemaele Vergelijking loopt mank. En dat weet jij ook. Kostprijs per ondergrondse parkeerplaats wagen: 30.000€. Per fiets 100€.

Ik veronderstel dat Weydts wel weet wat hij vertelt want tenslotte is hij toch Schepen van Immobiliteit in de stad Kortrijk en Vandemaele slechts oppositieraadslid. Dankzij Weydts weet Vandemaele nu wel weer waar voor Weydts en de stadscoalitie de prioriteiten liggen: de investering die men voor één parkeerplaats in een ondergrondse parking in het centrum van de stad doet, is geen 49 maar wel 300 keer zo belangrijk zijn als de investering in een fietsparkeerplaats! Eat that, Matti!

Kortrijk fietsstad is een wansmakelijke grap, niets meer dan een schaamlap. En dan hebben we het nog niet eens over de investeringen in veilige fietspaden gehad. Want daar begint het eigenlijk allemaal mee, niet met stilstand. Kortrijk heeft geen mobiliteitsbeleid maar een immobiliteitsbeleid. Zeker geen stijlbreuk met het verleden. Het is niet omdat je zegt dat je een fietsstad bent, dat je dat in werkelijkheid ook bent.

Advertenties

Kortrijk lanceert groepsaankoop parkeertickets.

Posted in Cijfers en Letters., De Bijlage., Verkeer(d), Vlugschriften with tags , , , on 26/12/2014 by Pär Ongeluck

In zijn niet aflatende strijd tegen de stijgende levensduurte lanceert schepen van sociale zaken Philippe De Coene vanaf 1 januari 2015 een nieuw initiatief: de groepsaankoop van parkeertickets. Op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie (1) gaf de schepen deze morgen tekst en uitleg:

“Kijk, zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben bij de bestudering van de meerjarenbegroting die op de laatste gemeenteraad werd goedgekeurd, stijgen de inkomsten van Parko van 6.006.000 euro in 2014 tot 6.653.600 euro in 2015. De inkomsten van Parko dat zijn, zoals jullie allemaal weten, eigenlijk de uitgaven van de consumenten. Eventjes snel omgerekend is dat een stijging van niet minder dan 9,02%. Dat betekent niet één, niet twee, niet drie, maar bijna vier indexsprongen! Op één jaar! U begrijpt dat dit niet langer houdbaar is. Parkeren is in onze maatschappij een basisrecht. En basisrechten worden gegarandeerd door de grondwet en op vrije markt afgedwongen door groepsaankopen. Enfin, om een lang verhaal kort te maken: in januari lanceer ik de ‘groepsaankoop parkeertickets’. In een eerste fase is het de bedoeling om zo veel mogelijk geïnteresseerde parkeerders te mobiliseren; armoezaaiers met BMW’s en Mercedessen, maar ook rijke stinkerds en bedrijven met Dacia’s en Skoda’s, kortom, iedereen is welkom. Ook niet-Kortrijkenaren. Inschrijven kan via www.groepsaankoopparkeertickets.be of aan de balie in het stadhuis. In de loop van januari gaan we dan met Parko onderhandelen. Wij zijn ervan overtuigd dat een reductie van minstens 15% zeker haalbaar is. Als alles naar wens verloopt, krijgen de consumenten dan tegen begin april de mogelijkheid om hun parkeertickets tegen verminderd tarief bij ons aan te kopen. Wij streven er ook naar dat het parkeerticket al van bij de invoering wordt geïntegreerd in de gedigitaliseerde Kortrijkse Cadeaubon, waardoor die meteen ook een iets minder vergiftigd geschenk wordt dan hij nu is. Zeg nu zelf: is er een mooier geschenk denkbaar dan te mogen stilstaan in de mooiste stad van de wereld? In een latere fase denk ik er trouwens over om ook tolgeld te vragen aan wie met zijn wagen door onze stad wil rijden, zonder er stil te staan. Maar nu moet u mij excuseren want ik moet nog naar een receptie waar u niet voor uitgenodigd bent.”

(1) Als u over dit onderwerp niets hebt vernomen in de gesubsidieerde pers, dan hoeft dat u niet meteen te verwonderen. De geaccrediteerde journalisten hadden het op het ogenblik van de persconferentie namelijk te druk met over de koppen lopen van shoppers en kerstmarktgangers; Kris Vanhee verzwikte daarbij zijn rechterenkel en Peter Lanssens ontwrichtte zijn linkerschouder toen Vanhee pardoes op hem viel.

Van netwerkers en windbuilen.

Posted in De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , , , on 11/12/2014 by Pär Ongeluck

Zoals u gisteren op de websites van het Nieuwsblad (1) en Het Laatste Nieuws (2) kon lezen, was er dinsdag een akkefietje rond het misbruik van het plein voor museum Texture. Dat misbruik ging ook nog eens gepaard met de vernieling van de aanplanting op het plein wat, mocht het een actie van jongeren zijn geweest, geheid als een ongehoorde vandalenstreek zou gekapitteld zijn. Het Laatste Nieuws maakte al duidelijk dat de daders geen balorige jongeren waren maar eerbare burgers. Nou, ja, eerbaar is misschien een beetje overdreven. Crapuul met een Porsche en een das, is een meer accurate omschrijving. Het anti-sociale falderappes verzamelde dinsdag onder de naam ‘BNI’ – volgens Dirk Vandenberghe in het Nieuwsblad van vandaag een ‘snelgroeiend ondernemersnetwerk’ – in de Kroonzaal van Texture, zo bleek (3).

De reactie van Van Quickenborne loog er ook niet om. In Het Laatste Nieuws liet hij optekenen dat ‘de politie niet kon optreden wegens foutparkeren omdat het een privaat terrein is. Er zijn wel GAS-pv’s opgesteld wegens vandalisme, want er zijn planten beschadigd. De politie heeft nummerplaten genoteerd. De betrokkenen krijgen een nog te bepalen boete in de bus en riskeren daarbovenop een schadevergoeding te moeten betalen’.

Het klopt inderdaad dat de politie geen proces-verbaal kon opstellen op grond van de verkeerswetgeving omdat die enkel van toepassing is op de openbare weg (artikel 25 en volgende van de verkeerswetgeving). De politie had wel proces-verbaal moeten opstellen op grond van artikel 87, 8° van het Veldwetboek. Weten die flikken dat dan niet? Dat zou mij toch verbazen. Het zou mij daarentegen helemaal niet verwonderen dat de bijgeroepen dienders daarvoor van Van Quickenborne geen proces-verbaal móchten opstellen. Op basis van dat PV had de getroffen partij – Texture, dus – de wagens kunnen laten takelen en achteraf de kosten op de overtreder verhalen. Dat is de normale procedure als er een onverlaat op jouw oprit parkeert. Waarom werd die dan in dit geval niet toegepast? Omdat het om beter gesitueerd janhagel ging, misschien? Nu krijgen ze een ‘nog te bepalen GAS-boete voor vandalisme’ opgelegd. Iets zegt mij dat die boete nooit zal geïnd worden …

De baas van het rapaille, Paul Appelmans van BNI Groeninghe, schaamde er zich zelfs niet voor om tegenover de journalist van Het Laatste Nieuws nog ‘verzachtende omstandigheden’ in te roepen: ‘Er staat nergens aangeduid dat je er niet mag parkeren, terwijl op het asfalt zelfs vaag geschilderde nummers van parkeerplaatsen (in het gebouw van Texture zat jaren geleden de winkel Euroshop, nvdr.) te zien zijn. Dat is verwarrend. Al is het wel niet correct om die planten kapot te rijden. Niet alle betrokken chauffeurs kregen een GAS-pv, want de komst van de politie werd omgeroepen in Texture. Hierdoor konden sommigen nog hun wagen verplaatsen. Er is gewoon te weinig parking in de buurt van Texture. Dat is een gebrek’. Het echte gebrek is het gebrek aan burgerzin in combinatie met een gebrek aan manieren van de deelnemers aan de bijeenkomst van BNI. Hoewel de rol van Texture in deze ook niet mag onderschat worden. Die had op het ogenblik dat de eerste wagen het plein opreed al moeten ingrijpen. En dat gebeurde niet. Dinsdag niet en daarvoor ook nooit. Een schandelijk falen.

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141209_01420505

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/zakenlui-parkeren-in-tuin-texture-a2147536/

(3) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141210_01422636

Het kan dus toch!

Posted in De Waan van de Dag, Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , , , on 10/12/2014 by Pär Ongeluck

Ruim twee decennia na de publicatie van het laatste kritisch artikel in een lokale krant verscheen vandaag, 10 december 2014, een stukje dat aantoont dat de lokale pers, als ze dat wil, wél iets kan betekenen. Niet dat het artikel op zich nu zo kritisch is, maar de wordingsgeschiedenis ervan getuigt wel van een journalistieke ingesteldheid die volkomen vreemd is aan wat we van de lokale pers gewoon waren. Het verhaal.

Tijdens zijn journalistieke omzwervingen door de stad Kortrijk viel het Dirk Vandenberghe op dat er nogal wat wagens geparkeerd stonden op het plein voor museum Texture. Omdat dit plein eigenlijk een tuin moet voorstellen en er zich zelfs tal van wagens in de beplanting bevonden, gooide Dirk volgend bericht – met foto – op de microblogsite Twitter:

Tuin voor wordt volop misbruikt als parking. En er zijn weinig Nissan micra’s bij

De Leiemoorden (2).

Posted in De Waan van de Dag, Verkeer(d), writers blog with tags , , , , , on 01/12/2014 by Pär Ongeluck

Op de Blekerijsite worden tussen de 180 en 230 woongelegenheden gecreëerd (1). Dat betekent minstens even veel auto’s, die ook allemaal een parkeerplaats moeten krijgen. Tel daar nog wat bezoekers bij en werknemers van de aangrenzende kantoren en winkels en je komt al makkelijk aan een parkeergarage voor 350 tot 400 wagens. Volgens woonpaus Maddens wordt dat een ondergrondse parking. Lijkt mij heel logisch voor de bewoners van de woontorens maar of die parking ook door de bewoners van de individuele woningen bedoeld is, is niet duidelijk. Wellicht zal die ondergrondse parking enkel voor de bewoners van de woontorens en de werknemers en bezoekers van het winkel- en kantoorgedeelte zijn. Dat zou bijzonder jammer zijn.

Op een bepaald ogenblik zullen al die auto’s de Blekerijsite verlaten en dat kan maar op twee manieren: via de Meensesteenweg (N8) en de Westelijke Ring (R36). Dat zal- zeker in de spitsuren – voor vervelende verkeersproblemen zorgen omdat het verkeer dat van de Blekerijsite komt, wordt toegevoegd aan de al bestaande stroom op die verkeersaders. Het invoegpunt zal op beide wegen ook bijzonder dicht tegen het rondpunt van de Euro Shop gesitueerd zijn wat een vlotte inschakeling nog meer zal belemmeren. Voor fietsers wordt het in Kortrijk Fietsstad dus nog een beetje gevaarlijker.

Het project op de Blekerijsite kan en mag ook niet los gezien worden van de andere immobiliteitsprojecten die van diezelfde as gebruik maken. Aan de overkant van de Leie komt namelijk het nieuwe politiekantoor en het zwembad en ietsje verder wordt er een nieuwe stationsomgeving gecreëerd. Van de Minister Tacklaan tot de Euro Shop – een afstand van amper 1 km – zijn er nu vier ronde punten. De Kluifrotonde verdwijnt wel, maar in de plaats komt ‘een groene boulevard’. Nu moet je je daar niet al te veel bij voorstellen, hoor, want het autoverkeer dat uit de Magdalenastraat komt, zal dan gewoon rechtdoor naar de Hendrik Consciencestraat kunnen rijden. Ook nog leuk om weten is dat het ‘ingaand bestemmingsverkeer vanaf de Condédreef via de Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Magdalenastraat zal gestuurd worden’ (2). Al dat bijkomend verkeer op die route zal niet alleen de bewoners maar ook de (fietsende) leerlingen van het Atheneum en de Sint Paulusschool, de oudjes van RVT Pottelberg en de studenten van Howest zeker plezier doen. Een verkeersslachtoffer meer, daar maalt men in Kortrijk niet om. Zoalng de commerce maar draait. Geen nood, echter: burgemeester Van Quickenborne staat altijd klaar om onverlaten met boetes tot de orde te roepen. Een structurele oplossing bedenken is voor hem (en zijn lakeien in stadsbestuur) duidelijk te hoog gegrepen.

Op het traject zijn er in totaal ook drie parkings voorzien, die van de Euro Shop niet meegerekend. Vooral die onder het Conservatoriumplein dreigt voor een onoplosbare chaos te zorgen. Daar komen niet minder dan 1200 parkeerplaatsen. Hoe die ’s morgens op een veilige en snelle manier allemaal zullen binnenrijden is mij niet duidelijk. Voor de auto’s die van Panorama komen is dat geen al te groot probleem: zij slaan gewoon rechtsaf de parking in. Voor het verkeer dat uit de richting van Bissegem komt, zullen er iets ingewikkelder oplossingen moeten bedacht worden. En ingewikkelde oplossingen zorgen altijd voor verwarring en problemen. ’s Avonds, als iedereen naar huis moet, wordt het nog moeilijker. Hoe raak je van de parking die binnen de R36 ligt op een vlotte en voor iedereen veilige manier richting Pottelberg of Doornik, bijvoorbeeld? Tussen vier en zes in de namiddag is dat nu al vaak een probleem. Met die bijkomende parking onder het Conservatoriumplein zal het alleen maar erger worden. Het verkeer dat uit de parking richting Bissegem moet, moet zich met het doorgaand verkeer vanuit de richting Panorama vermengen en ook dat zal, bij iets drukker verkeer, heel moeizaam verlopen. In iedere stad die naam waardig, bouwt men om dergelijke problemen in de stad te voorkomen, parkeerhavens BUITEN de stad. In wereldstad Kortrijk blijft men maar – de middenstand regeert het land, jawel – autoverkeer naar het centrum zuigen.

Een stuk oplossing voor veel van de mobiliteitsproblemen in Kortrijk zou kunnen zijn om op de hele kleine ring eenrichtingsverkeer in te voeren en het stadscentrum autoluw te maken. Maar zo ver zullen de beleidsmakers van deze stad nooit durven gaan. Daarvoor ontbreekt het hen gewoon aan visie en lef.

(1) http://www.ghelamco.be/site/be/nl/project-view/74/8/kortrijk-site-oude-blekerij.html 

(2) http://www.kortrijk.be/stationsproject/ontwerp

De Leiemoorden (1).

Posted in De Waan van de Dag, writers blog with tags , , , , , , , , on 24/11/2014 by Pär Ongeluck

Als het van Wout Maddens, schepen van Wonen en Bouwen van de stad Kortrijk, afhangt, dan krijgen we binnen afzienbare tijd niet één, niet twee, maar drie, ja, misschien zelfs vier woontorens langs de Leieboorden; de Collegetoren en nog twee of drie woontorens op de site ‘De Blekerij’. Stond deze week o.a. in de kranten Het Nieuwsblad (1) en Het Laatste Nieuws (2). Die woontorens worden ‘beeldbepalend voor de Leieboorden’, volgens Maddens. Die woontorens worden niet alleen beeldbepalend voor de Leieboorden maar voor heel Kortrijk, Wout. Of dat ‘beeldbepalend’ nu zo positief is, is weer een andere kwestie. Wout vindt duidelijk van wel. Ik vind het hele project vooral tekenend voor de stuitende megalomanie die deze stad zo teistert; een dorp dat zich door de keuze van de verkeerde oplossingen, de allures van een grootstad wil aanmeten. Het is iets in het drinkwater, wellicht.

Ook David Wemel, bestuurslid van Groen heeft zo zijn bedenkingen:

Hier zullen we met eens moeten over klappen. Pure waanzin architecturaal,economisch & landschappelijk

en

Natuurlijk wel. Maar wat met de ambitie voor grondgebonden woningen. “Halt aan de appartementisering,” wie zei dat ook al weer?

Wat de grootheidswaan – ‘hoogmoed’ lijkt mij hier een meer toepasselijke term – betreft, heeft David Wemel gelijk. Ook landschappelijk zijn die woontorens – alle woontorens – heuse miskleunen. Daar kan geen enkele designarchitect iets aan verhelpen. De architectuur van woontorens is zonder uitzondering steriel, nodigt niet uit tot nadenken of interactie. Je kunt er hooguit tien minuten naar kijken en dan heb je het wel gehad omdat er vanaf de begane grond verder niets meer te zien is dan een geordende verzameling metaal, beton en glas. Hoogbouw gaat altijd voorbij aan de menselijke schaal, reduceert mensen tot objecten; de interactie met de (menselijke) omgeving wordt verbroken, is vanuit een toren en juist omwille van die hoogte gewoon onmogelijk. Maar blijkbaar is dat waar Wout Maddens met Kortrijk naartoe wil.

Of die woontorens vanuit economisch standpunt ook waanzin zijn, weet ik niet. Het is mij trouwens niet helemaal duidelijk wat  David Wemel daarmee bedoelt. De 140 karakters die Twitter ter beschikking stelt zijn waarschijnlijk ietsje te weinig om dat uit te leggen. Je vraagt je af waarom zoveel mensen dat medium toch blijven gebruiken. Misschien – misschien! –  doelde David Wemel op de 9000 m² winkel- en kantoorruimte die, naast de woontorens, in het project voorzien is. Wout Maddens verzekert echter dat ‘wat die commerciële activiteit betreft duidelijke voorwaarden opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan‘ en een en ander zal gebeuren ‘in overleg met Unizo om concurrentie met handelaars in de binnenstad te vermijden‘. Maddens is een machtspoliticus – en dan nog een van de huidige partij van Van Quickenborne! – wat zijn geloofwaardigheid uiteraard niet ten goede komt.

David Wemel verwijst in zijn tweet ook naar de ‘appartementisering’ van Kortrijk. In 2010 voerde Kortrijk als eerste Vlaamse stad (onder impuls van Maddens) een ‘woningtypetoets’ in (3). Die woningtypetoets is een – erg rudimentair, het dient gezegd – instrument waarmee men probeert te weten te komen waar meergezinswoningen mogelijk zijn en waar niet. Groen Kortrijk kant zich traditioneel tegen appartementen en voelt zich daarin gesteund door de jonge gezinnen. Die willen namelijk allemaal eengezinswoningen met tuin, schijnt het. Ik vind dat een bijzonder egoïstische en milieubelastende keuze en begrijp Groen op dat vlak dan ook helemaal niet. Appartementen zijn vanuit een ecologisch standpunt altijd efficiënter dan eengezinswoningen: op het vlak van energie, het gebruik van grondstoffen, de benutting van ruimte, … De eengezinswoning is een voorbijgestreefd,romantisch ideaal dat maatschappelijk niet meer te verantwoorden is. Jonge gezinnen zijn op het vlak van wonen trouwens erg conservatief. Uiteindelijk is de meergezinswoning de enige oplossing, maar dat willen jongeren en Groen niet inzien. Het andere uiterste – de woontorens die Maddens wil (laten) bouwen – is evenmin een goede oplossing. De Maddensoplossing voorziet overigens beide ‘slechte’ oplossingen: woontorens én eengezinswoningen – een tachtigtal. Maddens heeft namelijk ‘speciale aandacht voor jonge dertigplussers en kinderen, zodat die in de stad blijven wonen‘. Daar zijn die eengezinswoningen waarschijnlijk voor bedoeld: voor jonge, vooral kapitaalkrachtige, tweeverdieners. Maddens vergeet daarbij gemakshalve dat die jonge, kapitaalkrachtige tweeverdieners in de helft van de gevallen na verloop van tijd uit elkaar gaan. Bovendien worden die jonge dertigers met kinderen ook oud en stelt zich binnen de twintig jaar hetzelfde probleem: gebrek aan ruimte voor jonge gezinnen met kinderen. Is dat nu zo moeilijk om te snappen?!? Voor Maddens, Groen en de jonge dertigers blijkbaar wel. Er zijn er in Kortrijk, procentueel nauwelijks minder jongeren dan in de rest van Vlaanderen. Je zou zelfs kunnen stellen: door hun mantra van ‘jong, rijk en groen’ wekken Maddens en Groen – maar ook de andere partijen, maak je op dat vlak maar geen illusies – de indruk dat ze de factuur van de vergrijzing willen afschuiven op de omliggende gemeenten en de rest van Vlaanderen. Van liberaal Maddens en de ultra’s van de N-VA kan je zoiets nog verwachten. Van Groen en die partijen die zichzelf sociaal wanen eigenlijk niet.

De oude De Clerck heeft ooit nog aangegeven hoe het wel moet: compacter wonen. Uiteraard geldt dat niet voor hemzelf of zijn familie en vrienden, maar hij heeft wel gelijk. Door compacter te gaan wonen – en meergezinswoningen zijn compacter – creëer je juist (groene) ruimte. De ruimte die langs de Leieboorden beschikbaar is, biedt Kortrijk een uitstekende kans om op het vlak van architectuur en wonen nieuwe wegen te bewandelen. Een kans die men met die woontorens en eengezinswoningen grandioos mist. Hoe je het ook draait of keert, woontorens blijven in essentie altijd blokkendozen. Het design verandert daar niets aan.

Waar Groen- maar ook de andere partijen die zichzelf een sociaal imago aanmeten – zich ook zorgen over zou moeten maken, is de betaalbaarheid van de woongelegenheden die Ghelamco daar gaat neerpoten. Volgens Maddens wil ‘Ghelamco betaalbare woongelegenheden aanbieden’. Nu is wat voor Ghelamco en Maddens ‘betaalbaar’ waarschijnlijk iets anders dan wat de modale burger daaronder verstaat. Voor Maddens is dat misschien iets in de orde van 250.000 euro. Zonder notariskosten en dergelijke. De vraag is ook wat voor appartementen Ghelamco daar gaat bouwen. De nog ‘betaalbare’ appartementen hebben maar 2 slaapkamers, waardoor de zo gewenste jonge tweeverdieners met 2 of meer kinderen de facto uitgesloten worden. Appartementen met drie of meer slaapkamers zijn voor de meeste jonge mensen gewoon onbetaalbaar. Het project van Maddens dreigt dan ook uit te draaien op een getto voor de beter gesitueerden. Over jonge tweeverdieners heb ik al eerder geschreven in’het orakel Maddens’ (4) en ‘tussen-droom-en-werkelijkheid’ (5).

Het Plan Maddens is ook uiterst onduidelijk over hoe dit project kadert in ‘Kortrijk Klimaatstad’. Wordt dit een energieneutrale operatie, bijvoorbeeld? Worden er initiatieven genomen om het afvalwater te zuiveren en te recycleren? Welke materialen worden er gebruikt voor de bouw? Enzoverder. Gezien Maddens er zelf niets over zegt en de Kortrijk Klimaatstadlobby zwijgt als vermoord, is het heel waarschijnlijk dat men in de plannen geen rekening heeft gehouden met al deze elementen.

Ten slotte nog een opmerking in verband met de wordingsgeschiedenis van die woontorens en de zoethouder die ‘Kortrijk Spreekt’ eigenlijk is. Als het de beleidsmakers in deze stad echt menens was met inspraak dan kende dit project een heel ander verloop. Typerend voor de oude manier van politiek bedrijven is dat enkelingen beslissen voor en over velen. Met ‘Kortrijk Spreekt’ wekt men de indruk dat men de macht terug aan de burgers wil geven. Door de manier waarop dit woontorenproject tot stand gekomen is – heel de ontwikkeling wordt in handen van een projectontwikkelaar gegeven – weten we weer dat we als burgers eigenlijk niks te zeggen hebben over de vormgeving van de stad waarin we leven. Via ‘Kortrijk Spreekt’ mogen we wel meebeslissen over kleine, irrelevante zaken. Als het om de knikkers gaat, moeten we, zoals vanouds, zwijgen. Dat het anders kan, bewijzen talloze projecten in binnen- en buitenland, waar hele wijken mee door de bewoners werden vormgegeven. Dat zijn misschien projecten van veel langere adem, maar wel met veel bevredigender oplossingen. Het is duidelijk dat Maddens en co daar nog lang niet klaar voor zijn.

Een andere keer meer over de parkeergarage die in dit project wordt geïntegreerd.

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20141120_01386901

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/nog-twee-woontorens-aan-leie-a2126139/

(3) http://publius.be/download/Woningtypetoets.pdf

(4) https://perongeluck.wordpress.com/2010/05/24/het-orakel-maddens/

(5) https://perongeluck.wordpress.com/2013/04/11/tussen-droom-en-werkelijkheid/

Allen daarheen: Kortrijk, de goedkopere parking.

Posted in Verkeer(d) with tags , , , on 14/07/2014 by Pär Ongeluck
Volgens De Standaard is Kortrijk één van de goedkoopste parkeersteden (1). En daar zijn ze in het rechts-populistische stadsbestuur van Kortrijk bijzonder fier op. Zowel de schepen van immobiliteit, Marc Lemaitre, als zijn opvolger Axel Weydts – allebei lid van de Testaankooppartij – bazuint dat ook via Twitter uit:
Axel Weydts ‏@AxelWeydts 

In welke Vlaamse steden parkeert u het goedkoopst? Vergelijking: standaard.be/cnt/dmf2014070

Marc Lemaitre ‏@marc_werk 

Kortrijk het goedkoopst voor het meeste comfort! In welke steden parkeert u het goedkoopst? standaard.be/cnt/dmf2014070 via @destandaard

Maar is goedkoop eigenlijk wel zo goed als de kranten en onze politici ons willen laten (of doen) geloven?

Iedereen is er het ondertussen wel over eens dat het verkeer het leven in en rond onze steden grondig verstoort wegens teveel (auto’s) en te weinig (wegen). De nefaste invloed van al dat verkeer op het milieu en de gezondheid is zo stilaan ook wel tot de meeste mensen doorgedrongen. Pas nu beginnen we ons goed te realiseren dat de kostprijs van dat verkeer vele malen hoger is dan we tot nu aannamen. Zelfs over de oplossing zijn we het grotendeels eens: alleen minder vervuilend vervoer kan ons nog redden. Maar dan pas begint de discussie want iedereen vindt blijkbaar dat het de anderen zijn die minder moeten rijden.

Rijden is onlosmakelijk verbonden met parkeren: wie rijdt moet ooit wel eens parkeren; waardoor er niet alleen een verkeersprobleem is maar tegelijkertijd ook een parkeerprobleem ontstaat. Om dat parkeerprobleem op te lossen heeft men ooit het betalend parkeren uitgevonden. Naderhand is gebleken dat het enige probleem dat betalend parkeren ooit oploste, het probleem van de overheidsfinanciën was. En toen de privésector zich realiseerde dat daar vet geld mee kon worden verdiend, werd de parkeersector in ijltempo geprivatiseerd. Maar iets wezenlijks oplossen heeft het betalend parkeren nog nooit gedaan; het verkeersprobleem niet en het parkeerprobleem evenmin. En in Kortrijk is men dan blij met lage parkeertarieven….. Blijkbaar is het de betrachting van dit populistische Kortrijkse stadsbestuur – maar ook het vorige – om zo weinig mogelijk inkomsten voor de stad te genereren. Van een doordacht verkeers- of parkeerbeleid is in Kortrijk bovendien nog nooit sprake geweest.

De eerste jaren van deze legislatuur worden, wat verkeer en parkeren betreft, vooral gekenmerkt door meer parkeerplaatsen. Vooral dan meer parkeerplaatsen voor (ultra)kortparkeren. Dat gebeurde onder druk van de middenstand en de retailbusiness. Wat de bewoners daar zelf van denken is blijkbaar niet zo belangrijk. Tenzij er natuurlijk aan hun portemonnee geraakt wordt. Om aan de verzuchtingen van iedereen tegemoet te komen, koos men in Kortrijk dan ook voor halfslachtige oplossingen, voornamelijk ingegeven door de kost van het parkeren. Enerzijds werd meer gratis parking georganiseerd (het zogenaamde shop en go) en tegelijkertijd werd het betalend parkeren fors uitgebreid en in ruil kregen de bewoners van de getroffen straten een gratis parkeerkaart in de bus. Van geen van deze maatregelen kan je stellen dat het maatregelen zijn die het gebruik van de wagen ontmoedigen. Ook nog tijdens deze legislatuur werd het openbaar vervoer nog verder uitgekleed. Veel tegenstand ondervonden De Lijn en de NMBS niet van dit stadsbestuur. Als ‘kers op de taart’ blijkt Kortrijk nu ook nog eens een van de goedkoopste steden om te te parkeren te zijn. Uiteindelijk bevordert dit stadsbestuur, gekenmerkt door een opportunistisch kortetermijndenken, en in tegenspraak met de mantra van ‘Kortrijk, klimaatstad’, met die goedkope parkeertarieven juist het onoordeelkundig en onnodig gebruik van de wagen. Goedkoop is in deze echt niet iets om fier op te zijn. Helemaal niet. Zucht.

(1) http://www.standaard.be/cnt/dmf20140701_01163194