Archief voor Open VLD

CD&V beschuldigt stadscoalitie van plagiaat.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , , on 23/01/2015 by Pär Ongeluck

Naar aanleiding van de bekendmaking van de plannen die de stadscoalitie met de Blekerijsite heeft, verspreidde oppositiepartij CD&V deze morgen een persmededeling. De partij verwijt daarin het huidige stadsbestuur o.a. een totaal gebrek aan visie op wonen in de stad en bovendien carte blanche te geven aan de projectontwikkelaars.

“Twee grote glazen gedraaide torens op zijn ‘Gurken –Londens’ passen misschien in de skyline van Dubai of Manhattan, maar niet in Kortrijk. Wie dit allemaal gaat bewonen is niet meteen het probleem van het stadsbestuur, maar het toekomstig uitzicht van de stad en de Leieboorden is wél hun verantwoordelijkheid”, betoogt Van Hoenacker.

“Het zou natuurlijk anders geweest zijn als Wij nog aan de macht waren geweest”, vult Stefaan De Clerck aan. “Helaas echter voor de stadscoalitie heb Ik een onaanvechtbaar wettelijk patent op megalomane projecten die de burger handenvol geld kosten. Wat nu in Kortrijk op die Blekerijsite gebeurt is dan ook ongehoord. Daarom sleur Ik het voltallige stadsbestuur voor de rechtbank wegens plagiaat. Alleen Ik mag zo’n projecten in Kortrijk uitvoeren!”

Advertenties

Kortrijk Klimaatstad.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , on 03/06/2013 by Pär Ongeluck

Van onze correspondent.

Op een deze middag inderhaast bijeengeroepen persconferentie deelde Bert Herrewyn (SP.a), schepen van ‘Leefmilieu, Klimaat, Jeugd en Hondenpoep’ mee dat ‘de stad Kortrijk de brandende ambitie heeft om, in het kader van het Plan Nieuw Kortrijk, van deze stad een klimaatneutrale stad te maken. Wij van de tripartite zijn geen bestuur van veel beloven en weinig doen, zo kenmerkend voor diegenen die deze stad de afgelopen 150 jaar teisterden. Wij pakken de zaken echt aan’, aldus een bevlogen Herrewyn. ‘Iedereen heeft waarschijnlijk wel al gehoord van de gigantische hoeveelheden excrementen die dagelijks door onze diensten in straten en parken en op pleinen allerhande worden verzameld. Die hondenpoep is enerzijds nefast voor de aantrekkingskracht op de jonge tweeverdieners die wij naar onze stad willen lokken, maar anderzijds is het ook onmiskenbaar een bron van energie, die tot nu toe nooit werd aangewend. Daar komt nu verandering in. Onderzoekers van de universiteit van Uppsala (Uppsala Universitet) hebben ontdekt dat de Kortrijkse drollen, vermengd met de stinkende, anti-democratische walmen van de leden van de tripartite en grote delen van de oppositie – Stefaan De Clerck en zijn volgelingen en de donkerbruinen van het Vlaams Belang zegden ook al hun medewerking toe – en een flinke scheut verzuring van de Kortrijkse Groenen, een gas van bijzonder hoge calorische waarde oplevert. De hondendrollenboetes die nu we nu innen, zullen in de toekomst integraal worden aangewend om een eerste proefcentrale op te starten in de achtertuin van Matti Vandemaele. Men zegge het voort’.

In de reguliere pers zal u waarschijnlijk niets over dit onderwerp vernemen om de eenvoudige reden dat de onervaren Herrewyn deze middag geen hapklare perstekst ter beschikking heeft gesteld. Geen hapjes en drankjes ook, trouwens.

Mijn gedacht!

Posted in Vlugschriften with tags , , , , on 04/04/2013 by Pär Ongeluck

Arne Vandendriessche heeft een blog (zie: http://www.arnevandendriessche.be/). Arne Vandendriessche is gemeenteraadslid en bij het grote publiek vooral bekend van de verkiezingsstunt ‘K35’, die hij samen met de academische hansworsten Nicolas Bouteca en Thomas Decreus serveerde. In de eerste plaats diende dat vehikel evenwel om hemzelf enige – broodnodige – naambekendheid te verlenen. Iets wat aardig lukte, overigens. Eens Vandendriessche verkozen was, stierf het initiatief dan ook, zoals voorspeld, een stille dood. Ook daarin onderscheidt Vandendriessche zich niet van de doorsneepoliticus. Ietsje meer blingbling, dat is alles.

In zijn laatste blogpost (http://www.arnevandendriessche.be/verdeel-en-heers/) laat Vandendriessche zijn ‘kritische’ blik waren over het ‘evenementenbeleid’ van de stad Kortrijk. Enfin, voor zover daar van enig beleid sprake was, want, aldus Vandendriessche, het organiseren van evenementen viel ten prooi aan de ‘verdeel-en-heerspolitiek’ van de vorige bewindsploeg. Een ploeg waarin zijn partij – Open VLD – trouwens mee de lakens uitdeelde. Arne plaatst één en ander ook in een ‘historisch’ perspectief. Zo meent hij te weten dat vzw FIK (Feest In Kortrijk) de opvolger is van het redelijk succesvolle ‘Kortrijk Bruist’ – dixit Vandendriessche – van voormalig schepen Bral. Maar, zo stelt hij nog, ‘deze VZW werd enkel nog verantwoordelijk voor de organisatie van de Sinksen. De rest van de initiatieven werd eruit gehaald en onder verschillende instanties ‘verdeeld’. Nog een aantal liet men doodbloeden’. Met andere woorden: vzw FIK was niet meer dan een schaamlapje en dat lag aan het beleid. NIET aan de vzw FIK zelf, dus. Enfin, toch niet volgens Vandendriessche en ‘iemand dicht bij het dossier’, die hij naar eigen zeggen consulteerde. Wie is ook alweer voorzitter van die vzw FIK? O, ja, huidig schepen Koen Byttebier. Net als Arne Open VLD’er en daarom ook volkomen onschuldig. Hoewel…. Frans Lavaert heeft op zijn blog minstens tien stukjes aan die vzw FIK gewijd (zie: http://kortrijkwatcher.be/; zoek maar eens op ‘Feest in Kortrijk’). Wat bij lezing van die stukken – dat had Arne ook beter gedaan voor hij zijn ‘gedacht’ op zijn blog pleurde – telkens weer terugkomt is het onvoorstelbare geklungel en geknoei, in combinatie met een ontstellend gebrek aan transparantie binnen die vzw FIK. En daar is in de eerste plaats de voorzitter voor verantwoordelijk….

Voor de volledigheid nog vermelden dat de rekenmachine van Arne defect is. Volgens Arne zou er vorig jaar 331.918 euro aan het eindejaarsgebeuren 2012 zijn uitgegeven. ‘146.081 door (6 verschillende diensten van!) de Stad, 95.334 onder Citymarketing, 29.900 door VZW FIK en de rest, 60.602, door het Handelsdistrict’, lamenteert Arne. Alles samen is dat echter 331.917 euro. Geen 331.918! Over de juistheid van de bedragen die Arne opdient, wil ik mij hier nu niet uitspreken. Zijn lezers moeten hem maar op zijn woord geloven. Ook daarin verschilt Arne niets van andere politici.

Aanvulling: K35 is ondertussen omgeturnd tot ‘Nieuw K35’ en kadert nu volledig in het zogenaamde inspraakproject van de stadscoalitie. Op 19 april is er in Café Congo zelfs een ‘hearing’ waarbij het Plan Nieuw Kortrijk aan de geïnteresseerde jongeren wordt voorgesteld. Het accent ligt nu, aldus K35, vooral op informeren. De Nieuwe K35 vergelijkt die hoorzitting volkomen ten onrechte met die van het Europees parlement (voor nieuwe commissieleden) en het Vlaams parlement (voor provinciegouverneurs). Arne en maten ‘vergeten’ daarbij gemakshalve dat die hoorzittingen voor een verkozen publiek doorgaan en dat die parlementen de mogelijkheid hebben om de kandidaten met een onvoldoende naar huis te sturen. 

Een historische kans?

Posted in writers blog with tags , , , , , , , on 15/10/2012 by Pär Ongeluck

Voor het eerst in 150 jaar bestaat er een – alvast theoretische – mogelijkheid dat de stad stad Kortrijk niet door de CD&V wordt bestuurd. Nog nooit scoorde de CD&V zo slecht dat, wil De Clerck deze stad verder besturen, Hij eigenlijk afhankelijk is van de welwillendheid van andere partijen. Als de andere partijen dat willen, verwijzen ze de CD&V voor minstens zes jaar naar de oppositiebanken. Dat is een unieke kans, die men eigenlijk niet voorbij zou mogen laten gaan. De Clerck opnieuw in het zadel helpen, zou bij de volgende namelijk wel eens heel nadelig kunnen uitdraaien. Want tegen dan stoomt de oude De Clerck wel één van zijn kinderen klaar om de fakkel over te nemen. En dan moet men er de eerstvolgende 30 jaar weer niet meer op rekenen om nog aan de macht te komen.

Grootste tegenstander tijdens de voorbije verkiezingen was Vincent Van Quickenborne. Die ambieerde ook openlijk de job van burgemeester. En zoals de kaarten nu liggen kan hij die ook binnenhalen. Maar, nog meer dan De Clerck, is Van Quickenborne afhankelijk van de goodwill van de andere partijen. De Open VLD heeft altijd minstens twee andere partijen nodig om in Kortrijk aan de macht te komen. Misschien zou Van Quickenborne er zelfs best aan doen om een ruime regenboogcoalitie van Open VLD, N-VA, SP.a en Groen in het leven te roepen. De burgemeesterssjerp zou hij dan bijvoorbeeld de eerstkomende drie jaar grootmoedig aan de tweede partij, de N-VA, kunnen laten. Na de verkiezingen van 2014 kan Van Quickenborne dan eventueel in 2016 overnemen. Eerste schepen zou De Coene kunnen worden. En waarom Caron bvb. geen cultuur geven? Zo is iedereen toch tevreden? En, niet onbelangrijk, De Clerck zit met de CD&V in een voor Hem ongewone, minderheidspositie. Als Van Quickenborne het met die brede coalitie goed aanpakt, kan hij de CD&V zelfs voorgoed uitschakelen. Enfin, voorgoed is in politiek veel gezegd, maar toch voor een poosje. De vraag is dan ook: hoe diep is het water tussen Open VLD, N-VA, SP.a en Groen? Eigenlijk zou met zo’n brede coalitie ook min of meer de wil van de kiezer gerespecteerd worden: Open VLD hield als bestuurspartij stand, N-VA en Groen wonnen en SP.a verloor minder dan CD&V. De grote verliezers in Kortrijk zijn CD&V en Vlaams Belang. Of kiest Van Quickenborne toch voor een verlengd huwelijk met De Clerck?

Bovenstaande overwegingen zijn ondertussen al door de realiteit achterhaald: er komt in Kortrijk een coalitie onder leiding van Van Quickenborne bestaande uit Open VLD, N-VA en SP.a.

Wie heeft Kennedy vermoord?

Posted in writers blog with tags , , , , , , , , , on 13/10/2012 by Pär Ongeluck

In 2007 stelde schepen Guy Leleu nog met klem: “Aan het Kennedybos wordt niet getornd” (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=ER1K494I). Daarmee probeerde hij de onrust die bij sommigen naar aanleiding van de bouwwerken voor het nieuwe ziekenhuis was ontstaan, de kop in te drukken. Guy Leleu is van CD&V-signatuur, een acoliet van onze zinderende burgemeester Stefaan De Clerck. De echtgenote van Stefaan De Clerck, Marie-Dominique De Jaegere is voorzitter van de raad van bestuur van AZ Groeninge en dochter van een vroegere burgemeester. Francesca Verhenne is vice-voorzitter. Jan Deleu is algemeen directeur en daarnaast ook nog eens adviserend lid van de raad van bestuur. Soit. In 2007 zwoeren al die mensen dus nog luidkeels op hun christenzieltje dat er aan het Kennedybos niet zou worden geraakt.

In juli 2009 stelt schepen Wout Maddens (Open VLD) dan: ‘De realisatie van het parkeergebouw zit echter nog in een beginfase en moet verder nog besproken worden met de dienst Onroerend Erfgoed. Het is belangrijk dat het parkeergebouw in harmonie zal zijn met de ziekenhuiscampus en omgeving. In afwachting komt er een voorlopige parking voor personeel en bezoekers’ (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=L32D0B1Q). Van een eventuele kap van het Kennedybos is op dat ogenblik geen sprake. In augustus herhaalt Maddens zijn woorden nog eens (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=RO_4_804_154689_2009).

In 2012 komt de boel dan in een stroomversnelling. Stefaan De Clerck wil in de aanloop naar de verkiezingen van oktober weer groots uitpakken met een nieuwe droom die hem nog eens zes jaar langer aan de macht moet houden. Op 18 juli schrijft Kris Vanhee een stukje, getiteld ‘Parking over Kennedylaan’, waarin hij Leiedal, de loopjongens van De Clerck, een globaal plan voor Hoog-Kortrijk laat ontvouwen (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120717_00226092). Het ‘chlobaal plan’ van De Clerck-Leiedal bestaat eigenlijk uit drie delen: een tramlijn tussen het centrum van Kortrijk, een parking boven de Kennedylaan en nog een parking (voor het personeel van AZ Groeninge) in het Kennedybos. Leiedal en De Clerck noemen dat een ‘visie’. Over de megalomane onzin van die tram heb ik al eerder geschreven (zie: https://perongeluck.wordpress.com/2012/09/03/tramlijn-acedia-gula-superbia/). Volgens De Clerck, Maddens en Leiedal komen er tegen 2016 meer dan vijfduizend bezoekers per dag naar AZ Groeninge. In Het Nieuwsblad noteert Vanhee: ‘De verwachting is dat er tegen 2016 5.000 bezoekers per dag naar AZ Groeninge komen’, zegt burgemeester Stefaan De Clerck. ‘De gevolgen zijn enorm. Bovendien werken er straks ook nog eens 1.700 werknemers van elektronicareus Barco in het Kennedypark. Vandaar dat de oplossing van de parkeerproblematiek voor ons zo belangrijk is. Het voordeel voor AZ Groeninge is dat die de kosten van 32 miljoen euro voor de parking niet meer alleen hoeven te betalen.’  Een burgemeester liegt namelijk nooit, zo hebben ze Vanhee op de journalistenzomercursus geleerd. Het spreekt dan ook vanzelf dat de opsteller geen vragen over de herkomst van die cijfers stelt. Vanhee had bijvoorbeeld ook nog kunnen vragen of die bijkomende parking de toestroom van autoverkeer (en dus ook het fileprobleem) niet nog zullen verergeren. Of, nog een andere, voor de hand liggende en dus niet gestelde vraag: waarom moet de gemeenschap het parkeerprobleem van minstens twee private ondernemingen – AZ Groeninge en Barco – oplossen en betalen? Ik heb de burgemeester ooit op Zijn blog gevraagd van wie, in het kader van mobiliteit, de openbare ruimte eigenlijk is. Tien dagen later antwoordde Hij daarop dat de openbare ruimte uiteraard van iedereen is…. Blijkbaar is de openbare ruimte op Hoog Kortrijk toch niet zo van iedereen, als Hij mij toen voorloog…. Het Kennedybos IS publiek domein. Dat gedeeltelijk rooien om er een private parking voor het personeel van AZ Groeninge van te maken, spoort niet met Zijn eerdere uitgangspunt dat ‘de openbare ruimte van iedereen is’. Of bedoelde Hij misschien dat de openbare ruimte van iedereen is, zolang Hij daar geen andere bestemming aan geeft? Die definitie is toch wel ietsje afwijkend maar komt wel veel beter overeen met de realiteit en de ‘visie’ van De Clerck. Schept ook veel meer mogelijkheden voor Hem en Zijn vrienden. Bijgevolg was er om die reden ook geen CD&V’er of Open VLD’er op de protestactie tegen het rooien van het Kennedybos aanwezig.

In de oorspronkelijke plannen was overigens sprake van een parkeergebouw op de terreinen van AZ Groeninge. Waarom wijkt men nu plots van dat idee af en wil men het Kennedybos rooien? Of bestaat dat plan misschien al van bij de aanvang? Zo, ja, waarom zegt men dat nu pas en zo, neen, waarom is men dan van idee veranderd?

Het verhaalloze verhaal.

Posted in Vlugschriften with tags , , , , , on 24/09/2012 by Pär Ongeluck

Het is tekenend voor de malaise waarin de politieke partijen verzeild zijn: enkele maanden geleden onthulde Vincent Van Quickenborne al dat ‘de Open VLD geen eigen verhaal’ heeft, en dit weekend was het dan de beurt aan CD&V-voorzitter Wouter Beke om aan te kondigen dat ook zijn partij ‘een duidelijk verhaal mist’. Daarom vormen ze waarschijnlijk ook samen een coalitie. Het is nu nog even wachten op de SP.a – tot na de verkiezingen? – om het verhaalloze verhaal compleet te maken.

Het zal waarschijnlijk niemand verwonderen dat de ‘bedenker’ van de huidige CD&V-verhaal – veel denkwerk kwam daar duidelijk niet aan te pas –  niemand minder is dan Stefaan De Clerck, burgemeester van de stad Kortrijk en een schoolvoorbeeld van een man zonder enige visie en inhoud. Wouter Beke voegt er wel aan toe dat de ‘C’ niet ter discussie staat; de partij blijft, gelukkig voor De Clerck, even dubbelhartig als ze altijd al geweest is. Er zijn nog zekerheden.

Blijven dus over: de ‘D‘ en de ‘V‘. Het ziet er dus naar uit dat de CD&V, in een wellicht vergeefse poging om de N-VA nog wat stemmen af te snoepen, een meer ‘Vlaams’ karakter krijgt. Wat dat ‘Vlaams’ ook moge inhouden. Over de ‘D‘ bij de CD&V heb ik altijd al mijn twijfels gehad. Naar verluidt stond die ‘D‘ voor ‘democratisch’ maar in de Kortrijkse context werd dat algauw als ‘De Clerck’ vertaald; De Clercks wil is wet of zoiets. Dat werd nog maar eens pijnlijk duidelijk toen het binnen de Kortrijkse CD&V over het kandidaat-burgemeesterschap ging: Lybeer werd zonder pardon naar het achterplan verwezen en De Clerck schoof zichzelf autoritair als enige kandidaat-burgemeester naar voor. Hoe de kaarten binnen de CD&V precies liggen, vertaalt zich ook in de kiescampagne: blijkbaar mag alleen De Clerck grote aanplakborden vullen. De andere kandidaten moeten genoegen nemen met het kleinere formaat. Of moeten we de reden daarvoor eerder zoeken in een drang tot compensatie? Iets als ‘hoe groter de auto, hoe kleiner…..’? Ook een heel plausibele verklaring, natuurlijk.

Jukeboxpolitiek.

Posted in writers blog with tags , , on 07/09/2012 by Pär Ongeluck

Het is me wat: eerst stelde de politieke strateeg van de Open VLD, Vincent Van Quickenborne, tot zijn verbazing vast wat iedereen al veel langer wist, namelijk dat zijn partij geen inhoudelijk verhaal heeft, en nu zijn onverlaten met een reclamebord van vinkenier Roel Deseyn aan de haal gegaan. Roel Deseyn is de lijstduwer van de CD&V-ploeg bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. ‘Het Bellegems trekpaard’, noemde CD&V-lijsttrekker Stefaan De Clerck hem, niet vertrouwd met de boerenstiel en niet wetend dat trekpaarden een ploeg horen te trekken en niet te duwen. Nu, veel maakt het niet uit, dat bord van Roel, want inhoudelijk is er niets aan verloren gegaan. Roel legde wel klacht tegen onbekenden neer en hoopt alsnog bord, inclusief onbestaande boodschap, te recupereren.

Omdat alle partijen eigenlijk toch hetzelfde willen – jouw stem – worden we in aanloop naar de verkiezingen, overspoeld met wat wij, burgers, volgens die politieke partijen willen. De Open VLD van Van Quickenborne maakte haar kiesbeloften zelfs op aan de hand van een enquête. ‘U vraagt, wij draaien’, zo moet de grote strateeg gedacht hebben. ‘Als wij de kiezer beloven wat hij vraagt, kan hij eigenlijk niet anders meer dan zijn stem aan ons geven.’ En dus hield de Kortrijkse Open VLD een referendum onder de bevolking om te weten wat zij ons op hun reclamefolders en affiches moet voorspiegelen. OK, dat is weliswaar geen eigen verhaal meer, maar zolang het stemmen genereert, is dat voor de Open VLD en Van Quickenborne van ondergeschikt belang.

Als eerste programmapunt kwam uit de Kortrijks bevraging naar voor: ‘camera’s met nummerplaatherkenning in de strijd tegen de criminaliteit’. Dat nog altijd nergens bewezen is dat die camera’s criminaliteit voorkomen is iets waar de respondent van de Open VLD-enquête blijkbaar niet mag of wil aan denken. Van Quickenborne en zijn vriendjes gaan daar sowieso van uit en rammen het je in de strot. ‘Kritisch nadenken’ is blijkbaar niet alleen bij de (plaatselijke) pers een pijnpunt. En zo weet u meteen ook waarom er in het geval van de Open VLD-excellentie geen ‘I’ voor die ‘Q’ staat. Kan misschien ooit nog eens in een quiz van pas komen.

Tweede op het Open VLD-podium is ‘parkeren goedkoop houden’. Uiteraard zijn we allemaal gevoelig als het op onze geldbuidel aankomt. Betalen om niet te rijden, ligt bij iedereen heel gevoelig. Niemand die het met plezier doet. Vooral omdat er weinig of niets tegenover staat zijn we allemaal voorstander van goedkoop parkeren. Nogal wiedes dus dat dit onderwerp hoog scoorde in het Open VLD-referendum. Daarnaast heerst, zeker onder zelfstandigen, de hardnekkige mythe dat parkeren duurder maken slecht is voor de handel. Een partij die verkondigt dat zij de kiezer in de volgende legislatuur met duurdere parkeertickets opnieuw zal pluimen, pleegt politieke zelfmoord, zoveel is zeker. De Open VLD verbergt zijn totaal gebrek aan visie op o.a. mobiliteit daarom achter het populistische ‘parkeren goedkoop houden’ en ‘een sneltram tussen Hoog-Kortrijk (Xpo, ziekenhuis) en het stadscentrum’. Vernieuwend of gedurfd denken is duidelijk niet aan de Open VLD besteed.

De bronzen medaille in de Open VLD-populariteitspoll gaat naar ‘renovatiepremies voor gezinswoningen en -appartementen’. Ja, inderdaad, diezelfde premies die tijdens deze legislatuur door de gevierde Open VLD-schepen Maddens werden afgeschaft. Omdat ‘het doel bereikt was’, heette het toen. Blijkbaar denken de mensen die op de Open VLD-enquête antwoordden daar nu toch even anders over. En omdat het de Open VLD nu eenmaal aan een eigen verhaal, ruggengraat en visie ontbreekt, plaatst men die renovatiepremies weer op de agenda….

Erg geloofwaardig en overtuigend klinkt dit populistische discours van de Open VLD niet. Maar kan dat, gezien de geschiedenis van Van Quickenborne, die ondertussen een heus F1-circuit aan ideologische bochten op zijn palmares staan heeft, nog verwondering wekken? Met het Groot Kortrijks Referendum bevestigde de Kortrijkse Open VLD in de eerste plaats wat Van Quickenborne zelf enkele maanden geleden al vaststelde: deze partij heeft geen eigen verhaal. De Open VLD is niets meer dan een jukebox.