Archief voor N-VA

CD&V beschuldigt stadscoalitie van plagiaat.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , , on 23/01/2015 by Pär Ongeluck

Naar aanleiding van de bekendmaking van de plannen die de stadscoalitie met de Blekerijsite heeft, verspreidde oppositiepartij CD&V deze morgen een persmededeling. De partij verwijt daarin het huidige stadsbestuur o.a. een totaal gebrek aan visie op wonen in de stad en bovendien carte blanche te geven aan de projectontwikkelaars.

“Twee grote glazen gedraaide torens op zijn ‘Gurken –Londens’ passen misschien in de skyline van Dubai of Manhattan, maar niet in Kortrijk. Wie dit allemaal gaat bewonen is niet meteen het probleem van het stadsbestuur, maar het toekomstig uitzicht van de stad en de Leieboorden is wél hun verantwoordelijkheid”, betoogt Van Hoenacker.

“Het zou natuurlijk anders geweest zijn als Wij nog aan de macht waren geweest”, vult Stefaan De Clerck aan. “Helaas echter voor de stadscoalitie heb Ik een onaanvechtbaar wettelijk patent op megalomane projecten die de burger handenvol geld kosten. Wat nu in Kortrijk op die Blekerijsite gebeurt is dan ook ongehoord. Daarom sleur Ik het voltallige stadsbestuur voor de rechtbank wegens plagiaat. Alleen Ik mag zo’n projecten in Kortrijk uitvoeren!”

Advertenties

De Clerck krijgt Nobelprijs!

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , , on 13/12/2013 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichtgeving

Niet James Rothman, Randy Schekman en de in Duitsland geboren Thomas Südhof, krijgen dit jaar, zoals eerder aangekondigd, de Nobelprijs voor Geneeskunde, maar Kortrijkenaar Stefaan De Clerck. Dat heeft het Nobelcomité vandaag bekendgemaakt.

Nu Hij eindelijk verlost was van Zijn loodzware politieke verantwoordelijkheden en Hij Zijn inkomen verzekerd wist door een niet al te inspannend postje als voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom, had Stefaan De Clerck eindelijk weer tijd voor zijn geheime passie: menselijke genetica. Die hobby heeft Hem, gezien de toekenning van de Nobelprijs voor Geneeskunde waar een bedrag aan verbonden is van 8 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ongeveer 920.000 euro, alvast geen windeieren gelegd. De Clerck krijgt de prijs voor Zijn baanbrekend onderzoekswerk naar het wezen van de mens, dat, zoals iedereen weet, in de belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie, het desoxyribonucleïnezuur (DNA), vervat zit. Op Zijn zolderlaboratorium ontdekte de diepgelovige De Clerck, na het nuttigen van ettelijke glazen single malt, een nieuw, uiterst belangrijk, onderscheidend element, dat tal van internationaal gerenommeerde wetenschappers, de voorbije decennia evenwel jammerlijk over het hoofd zagen: het Vlaamse DNA. In het populistische weekblad Knack vulgariseerde De Clerck het als volgt:  ‘Ik denk dat de relatie tussen het Vlaams-nationalisme en de christen-democratie diep verankerd zit in het Vlaamse DNA (zie: http://www.knack.be/nieuws/belgie/samensmelting-cd-v-en-n-va-zou-een-goede-zaak-zijn/article-normal-119370.html). Dit stukje erfelijk materiaal zou, onder andere, verantwoordelijk zijn voor de dwaasheid, leugenachtigheid, grijpzucht en de talloze warme broeder-, zuster-, vader- en moedermoorden die in politieke kringen zo gangbaar zijn. Of er, naast een Vlaams, ook een Waals DNA bestaat, daarover wilde amateur-geneticus De Clerck zich nog niet uitspreken.

Christine Van Broeckhoven, gewezen SP.A-politica en professor moleculaire biologie aan de Universiteit Antwerpen, die al 25 jaar lang zoekt naar de  genetische oorzaken van de ziekte van Alzheimer, merkte in een eerste – afgunstige – reactie nogal giftig op dat ‘het haar niet zou verwonderen dat het Vlaamse gen, waarvan De Clerck duidelijk zelf ook drager is, wel eens een belangrijke factor zou kunnen zijn in het ontstaan van de ziekte die zij bestudeert’.

N-VA spreekt maar luistert NIET.

Posted in Vlugschriften, writers blog with tags , , , , on 09/11/2013 by Pär Ongeluck

Volgens artikel 99 van de algemene politieverordening van de stad Kortrijk is het ‘verboden om reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen, anders dan de brievenbus. Het is verboden niet geadresseerd reclamedrukwerk te deponeren in de brievenbussen die voorzien zijn van een tekst waarbij de bewoners te kennen geven dat zij dit niet wensen’. Ik heb mijn brievenbus van zo’n tekst voorzien – een sticker die je voorlopig nog gratis op het stadhuis kunt krijgen – en toch  kreeg ik deze week weer, ongevraagd en niet geadresseerd, gratis reclamedrukwerk en regionale pers in mijn brievenbus. In het zicht van de verkiezingen van volgend jaar waarschijnlijk het eerste pre-electorale drukwerk in deze stad. Verantwoordelijke uitgever van deze twijfelachtige primeur is Geo Verstichel, Tarwelaan 34, 8500 Kortrijk, voorzitter van de N-VA.

Op 4 oktober vorig jaar maakte ik in ‘Politieke analfabeten’ al eens een opmerking over dat grensoverschrijdend gedrag – ongewenste publiciteit -van onze politici. CD&V’er en jurist Yann Mertens merkte toen op dat politieke propaganda niet onder de noemer ‘publiciteit’ valt. Strikt juridisch gezien zal Yann wellicht gelijk hebben, maar hij toonde toen vooral aan hoe ver juristen en politici van de mensen en de werkelijkheid staan. Wat is voor de gewone burger het verschil tussen een reclamefolder voor waspoeder dat witter dan wit wast of in ieder geval dan toch witter dan de concurrentie, en een politiek geïnspireerde reclamefolder? Uiteindelijk maken ze de lezer allebei blaasjes wijs en willen ze hem allebei van de waarde hun product overtuigen. Politici die niet begrijpen dat het signaal op de brievenbus, ‘geen reclame’, ook echt ‘geen reclame’ betekent en ook op hun spuuglelijke folders slaat, zijn gevaarlijke mensen. Mensen die verliefd zijn op het geluid van hun eigen stem en vinden dat jij dat ook moet worden. Het zijn mensen die spreken en nooit luisteren. Het zijn vooral mensen die jou en jouw boodschap niet respecteren. Niet geheel toevallig is de N-VA is in Kortrijk de partij die, in het zicht van de verkiezingen van volgend jaar, die primeur opeist. De verstandige lezer weet alvast voor wie hij volgend jaar NIET moet stemmen, wil hij dat er naar hem wordt geluisterd.

Kortrijk Klimaatstad.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , on 03/06/2013 by Pär Ongeluck

Van onze correspondent.

Op een deze middag inderhaast bijeengeroepen persconferentie deelde Bert Herrewyn (SP.a), schepen van ‘Leefmilieu, Klimaat, Jeugd en Hondenpoep’ mee dat ‘de stad Kortrijk de brandende ambitie heeft om, in het kader van het Plan Nieuw Kortrijk, van deze stad een klimaatneutrale stad te maken. Wij van de tripartite zijn geen bestuur van veel beloven en weinig doen, zo kenmerkend voor diegenen die deze stad de afgelopen 150 jaar teisterden. Wij pakken de zaken echt aan’, aldus een bevlogen Herrewyn. ‘Iedereen heeft waarschijnlijk wel al gehoord van de gigantische hoeveelheden excrementen die dagelijks door onze diensten in straten en parken en op pleinen allerhande worden verzameld. Die hondenpoep is enerzijds nefast voor de aantrekkingskracht op de jonge tweeverdieners die wij naar onze stad willen lokken, maar anderzijds is het ook onmiskenbaar een bron van energie, die tot nu toe nooit werd aangewend. Daar komt nu verandering in. Onderzoekers van de universiteit van Uppsala (Uppsala Universitet) hebben ontdekt dat de Kortrijkse drollen, vermengd met de stinkende, anti-democratische walmen van de leden van de tripartite en grote delen van de oppositie – Stefaan De Clerck en zijn volgelingen en de donkerbruinen van het Vlaams Belang zegden ook al hun medewerking toe – en een flinke scheut verzuring van de Kortrijkse Groenen, een gas van bijzonder hoge calorische waarde oplevert. De hondendrollenboetes die nu we nu innen, zullen in de toekomst integraal worden aangewend om een eerste proefcentrale op te starten in de achtertuin van Matti Vandemaele. Men zegge het voort’.

In de reguliere pers zal u waarschijnlijk niets over dit onderwerp vernemen om de eenvoudige reden dat de onervaren Herrewyn deze middag geen hapklare perstekst ter beschikking heeft gesteld. Geen hapjes en drankjes ook, trouwens.

Een historische kans?

Posted in writers blog with tags , , , , , , , on 15/10/2012 by Pär Ongeluck

Voor het eerst in 150 jaar bestaat er een – alvast theoretische – mogelijkheid dat de stad stad Kortrijk niet door de CD&V wordt bestuurd. Nog nooit scoorde de CD&V zo slecht dat, wil De Clerck deze stad verder besturen, Hij eigenlijk afhankelijk is van de welwillendheid van andere partijen. Als de andere partijen dat willen, verwijzen ze de CD&V voor minstens zes jaar naar de oppositiebanken. Dat is een unieke kans, die men eigenlijk niet voorbij zou mogen laten gaan. De Clerck opnieuw in het zadel helpen, zou bij de volgende namelijk wel eens heel nadelig kunnen uitdraaien. Want tegen dan stoomt de oude De Clerck wel één van zijn kinderen klaar om de fakkel over te nemen. En dan moet men er de eerstvolgende 30 jaar weer niet meer op rekenen om nog aan de macht te komen.

Grootste tegenstander tijdens de voorbije verkiezingen was Vincent Van Quickenborne. Die ambieerde ook openlijk de job van burgemeester. En zoals de kaarten nu liggen kan hij die ook binnenhalen. Maar, nog meer dan De Clerck, is Van Quickenborne afhankelijk van de goodwill van de andere partijen. De Open VLD heeft altijd minstens twee andere partijen nodig om in Kortrijk aan de macht te komen. Misschien zou Van Quickenborne er zelfs best aan doen om een ruime regenboogcoalitie van Open VLD, N-VA, SP.a en Groen in het leven te roepen. De burgemeesterssjerp zou hij dan bijvoorbeeld de eerstkomende drie jaar grootmoedig aan de tweede partij, de N-VA, kunnen laten. Na de verkiezingen van 2014 kan Van Quickenborne dan eventueel in 2016 overnemen. Eerste schepen zou De Coene kunnen worden. En waarom Caron bvb. geen cultuur geven? Zo is iedereen toch tevreden? En, niet onbelangrijk, De Clerck zit met de CD&V in een voor Hem ongewone, minderheidspositie. Als Van Quickenborne het met die brede coalitie goed aanpakt, kan hij de CD&V zelfs voorgoed uitschakelen. Enfin, voorgoed is in politiek veel gezegd, maar toch voor een poosje. De vraag is dan ook: hoe diep is het water tussen Open VLD, N-VA, SP.a en Groen? Eigenlijk zou met zo’n brede coalitie ook min of meer de wil van de kiezer gerespecteerd worden: Open VLD hield als bestuurspartij stand, N-VA en Groen wonnen en SP.a verloor minder dan CD&V. De grote verliezers in Kortrijk zijn CD&V en Vlaams Belang. Of kiest Van Quickenborne toch voor een verlengd huwelijk met De Clerck?

Bovenstaande overwegingen zijn ondertussen al door de realiteit achterhaald: er komt in Kortrijk een coalitie onder leiding van Van Quickenborne bestaande uit Open VLD, N-VA en SP.a.

Elementaire logica.

Posted in Vlugschriften with tags , , on 15/09/2011 by Pär Ongeluck

ALS het waar is wat op de website van de Krant van West-Vlaanderen staat geschreven – Joseph Allijns wordt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker bij de N-VA  in Kortrijk – en ALS de man ooit een leidende functie in deze stad zou krijgen, DAN bestuurt hij deze stad hopelijk niet zoals hij dat met zijn voetbalclub doet. Dat zou pas een ramp zijn!

nvdr: korte tijd na publicatie van dit bericht verdween het artikel van de website van de krant van West-Vlaanderen… Politiek verslaggever van Het Nieuwsblad, Kris Vanhee, titelt deze morgen echter wel ‘KVK-voorzitter Joseph Allijns naar N-VA’. In de openingszin zwakt hij dat al af tot ‘wellicht naar de N-VA’ en in de tweede zin laat hij Ludo Halsberghe, die Vanhee meteen maar tot ‘woordvoerder van de N-VA’ bombardeert, al verklaren dat ‘het gerucht dat hij lijstrekker wordt voorbarig is’. (Dat ‘lijstrekker’ is een verrassend fijne woordspeling van Vanhee! zie http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DQ3FOBVV. ) Halsberghe zegt “dat er enkel gesprekken met Allijns zijn geweest maar dat er geen engagementen zijn aangegaan”.

Platte demagogie.

Posted in Cijfers en Letters., writers blog with tags , , , , , , , on 06/07/2011 by Pär Ongeluck

Vorige week (of de week daarvoor) kreeg ik net als iedereen in Kortrijk – ongevraagd – een nieuwsbrief van de N-VA in de bus. Ik ben geen voorstander van dat soort opdringerigheid en gooi die ondingen normaal meteen in de papiermand, maar in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen kon ik  moeilijk aan de verleiding weerstaan om – al is het maar diagonaal – die propaganda toch eens te lezen.

In de folder stond er een stukje over een onderwerp waar ik op deze blog zelf ook regelmatig over bericht: werkloosheid. Omwille van de duidelijkheid heb ik het bericht hieronder integraal weergegeven.

Kort Rijk: stadsvlucht en import armoede.

Frederik Vlaminck en OCMW-raadslid Ludo Halsberghe becijferden de bevolkingsgroei van de afgelopen vijf jaar. Zo blijkt dat 1.350 personen (netto) de stad verlieten. Naast deze stadsvlucht had je ook nog een denataliteit: men tekende 26 meer sterfgevallen dan geboortes op in Kortrijk. Anderzijds was er in dezelfde periode een instroom van 1607 niet-Belgen. Er werden 964 vreemdelingen overgeheveld van het wachtregister naar het vreemdelingenregister. Deze optelsom mondt uit in een bevolkingsaangroei van 1195 personen op vijf jaar tijd.

‘De economische heropleving is voelbaar in Kortrijk, zo blijkt dan weer uit de cijfers van de VDAB. De werkloosheidsgraad daalde op één jaar tijd van 6,5% naar 5,7%. Bij de jongeren nam de werkloosheid zelfs af van 13,5% naar 11,3% in 2010. Wel is er een verontrustend hoog aandeel van allochtonen in de werkloosheid: 31,9%. Dit is een recordcijfer voor de provincie West-Vlaanderen, waar het aandeel gemiddeld 13,7% bedraagt. Vergelijk met Oostende, met een werkloosheid van 11,8% en een jeugdwerkloosheid van 21,9%. Daar bedraagt het aandeel van de allochtonen ‘slechts’ 24,6%. Ondanks de economische heropleving blijven allochtonen langer in de werkloosheid hangen te Kortrijk. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Voor de N-VA zijn nieuwkomers welkom voor zover ze zich inburgeren en willen werken of studeren. De N-VA vreest dat de goed uitgebouwde sociale voorzieningen teveel als lokmiddel fungeren. Zo creëer je armoedetoerisme. Het kan niet de ambitie zijn van onze stad om armoede te importeren en om de sociale hangmat te worden van de hele provincie. Uitkeringstrekkers nemen de plaats in van stadsvluchters, die werkten en belastingen opleverden voor de stadskas. Alle glanzende brochures ten spijt, geeft dat alvast geen fraai beeld van deze stad.’

Over de juistheid van de bevolkingsaanwas wil ik het hier nu even niet hebben. Al naargelang de bron die men gebruikt krijgt men trouwens nogal eens uiteenlopende resultaten. Halsberghe en Vlaminck vermelden hun bronnen ook niet wat een zinvolle beoordeling en discussie helemaal onmogelijk maakt. Dat was misschien ook hun bedoeling. Daarom hou ik niet zo van dat soort gegoochel met cijfers; voor je het weet praat je naast elkaar in plaats van met elkaar. Bronnen niet vermelden wekt ook altijd de indruk dat men iets te verbergen heeft.

Werkloosheidsgraad.

In het gedeelte dat over werkloosheid gaat, zeggen Halsberghe en Vlaminck wél waar ze de mosterd vandaan haalden: de VDAB. Dat is doorgaans een betrouwbare bron. En bovendien door iedereen die de moeite wil doen vrij te consulteren. Halsberghe en Vlaminck schrijven dat ‘de economische heropleving voelbaar is in Kortrijk, zo blijkt dan weer uit de cijfers van de VDAB. De werkloosheidsgraad daalde op één jaar tijd van 6,5% naar 5,7%.’ Als men ‘Kortrijk’ schrijft, veronderstel ik dat men ‘de stad Kortrijk’ bedoelt. Bij Halsberghe en Vlaminck is dat blijkbaar niet zo. Zij schrijven ‘Kortrijk’ maar bedoelen, zonder te vermelden wat precies, iets anders. Na de niet-vermelding van hun bron in het eerste deel over de bevolkingsaangroei maken deze onduidelijkheden mij enkel achterdochtiger. En terecht, zo blijkt. Als Halsberghe en Vlaminck niet vermelden op welke periode hun cijfers betrekking hebben dan veronderstel ik dat ze de meest recente cijfers hanteren. Volgens de VDAB bedroeg  de werkloosheidsgraad in mei 2011, voor de stad Kortrijk, 6,73%.  Niet 5,7% zoals Halsberghe en Vlaminck schrijven. In mei 2010 was dat volgens de VDAB nog 7,76%, in plaats van de 6,5% die Halsberghe en Vlaminck verkondigen.

Ik heb hier in vroegere stukken al meermaals aangetoond dat de stad Kortrijk het, wat werkloosheid betreft, eigenlijk helemaal niet zo goed doet. De stad Kortrijk is vaak zelfs de slechtste leerling van de klas, die het gemiddelde van de streek naar beneden haalt. Dat is zeker een slecht resultaat als men in aanmerking neemt dat de politici van de stad Kortrijk hemel en aarde bewogen hebben om het Gouden Kalf naar hun stad te halen en daarbij vooral het argument ‘tewerkstelling’ in de weegschaal gooiden. De ‘onderzoekers’ van de N-VA zijn blijkbaar in hetzelfde bedje ziek als al die andere politici (maar ook vakbonden en zelfstandigenorganisaties): ze ontkennen de realiteit en stellen die graag rooskleuriger voor dan ze is. De N-VA schroomt zich in dit geval ook niet om onjuiste cijfers te verspreiden. In gewonemensentaal noemt men dat ‘liegen’….. Een uiterst laakbare, maar onder politici van allerlei pluimage, heel gangbare praktijk. De verspreiders van dergelijke leugens beroepen zich bij betrapping meestal op een ‘foutje’. Dat soort foutjes wordt echter niet zomaar gemaakt, maar gebeurt doelbewust. Als het hun enige ‘foutje’ was dan zou ik er overigens niet over vallen. Helaas staat ook de rest van de tekst bol van dergelijke ‘foutjes’, wat een kwaad opzet doet vermoeden.

Voor alle duidelijkheid: waarschijnlijk (ik ben het niet zeker!) zijn de cijfers die Halsberghe en Vlaminck in hun ‘studie’ geven de afgeronde cijfers van het arrondissement Kortrijk dd. eind januari 2011 en eind januari 2010. Toen bedroeg de werkloosheidsgraad in het arrondissement respectievelijk 5,72% (2011) en 6,48% (2010). De werkloosheidsgraad in de stad Kortrijk bedroeg op datzelfde ogenblik (januari) 7,47% (2011) en 8,66% (2010). De stad Kortrijk doet het daarmee zelfs slechter dan Vlaanderen en West-Vlaanderen. Maar dat willen Halsberghe en Vlaminck dus niet geweten hebben omdat zoiets niet in hun kromdenken past…. En dus schrijven zij dat ‘de heropleving van de economie in Kortrijk voelbaar is’. Op zich is dat geen echte leugen, ware het niet dat die economische heropleving in de rest van Vlaanderen toch een stuk voelbaarder was dan in Kortrijk…. Waarom Halsberghe en Vlaminck precies de cijfers van januari van het arrondissement Kortrijk genomen hebben, is mij een raadsel.

Jeugdwerkloosheid.

Ook in het vervolg van hun artikeltje bakken Halsberghe en Vlaminck het bruin. Zij slaan de argeloze lezer met cijfers om de oren dat het niet mooi meer is en wekken zo de indruk dat zij uiterst beslagen zijn in de materie en heel ernstig onderzoek hebben uitgevoerd. Niets is echter minder waar. Zo beweren Halsberghe en Vlaminck dat ‘de werkloosheid bij de jongeren zelfs afnam van 13,5% naar 11,3% in 2010’. Waar het olijke duo die cijfers vandaan heeft, vertelt het niet. In ieder geval niet van de VDAB. De eigen duim lijkt mij waarschijnlijker. Op 31 december 2010 waren er in de stad Kortrijk precies 469 werkzoekenden onder de 25 jaar. Eind 2009 waren dat er nog 623. In procenten uitgedrukt, daalde jongerenwerkloosheid in de stad Kortrijk van 20,98% in december 2009 naar 18,67% eind december 2010.

Selfmade-statistici Halsberghe en Vlaminck vergelijken in hun werkstuk de cijfers van Kortrijk met die van Oostende. Twee steden en streken die sociaal-economisch totaal niet te vergelijken zijn, maar daar trekken onze helden zich geen fluit van aan. Volgens hen kende Oostende in 2010 een jeugdwerkloosheid van 21,9%. Gezien hun eerdere cijfermanipulaties heb ik nog bijzonder weinig vertrouwen in de intellectuele oprechtheid van het duo en dus zocht ik de cijfers zelf op. En wat blijkt? Eind december 2009 bedroeg de jeugdwerkloosheid in de stad Oostende 19% en die steeg in december 2010 tot 19,4%. Geen 21,9%, zoals H&V de lezer voorliegen! Ik heb die 21,9% van Halsberghe en Vlaminck op negens  kunnen terugvinden in de statistieken van de stad of het arrondissement Oostende. De werkloosheidsgraad van 11,8% die H&V vermelden slaat waarschijnlijk op de werkloosheidsgraad van 11,78% in het arrondissement Oostende dd. 31/12/2010. Zoals gebruikelijk bij H&V heb je daar echter het raden naar.

Tabellen.

Voor de geïnteresseerde lezer geef ik hier alle correcte cijfers – die van de VDAB – in tabelvorm, met daaronder, waar mogelijk, de cijfers van het verwarde tweespan Halsberghe-Vlaminck (H&V). Omdat H&V zelf niet vermelden op welke periode hun cijfers voor Oostende betrekking hebben, ben ik maar van de veronderstelling uitgegaan dat zij op zijn minst toch dezelfde periode als die van Kortrijk hanteren. Net zoals zij onder ‘Kortrijk’ vermoedelijk het arrondissement Kortrijk begrijpen, ben ik aanvankelijk van de veronderstelling uitgegaan dat zij met ‘Oostende’ ook het arrondissement Oostende bedoelden. Vermoedelijk echter bedoelen ze deze keer wel de stad Oostende. Wat Halsberghe en Vlaminck hier tentoonspreiden is je reinste onzin. Zij vergelijken twee onvergelijkbare steden en gebruiken daar ook nog eens de cijfers van verschillende periodes van twee verschillende entiteiten voor. Veel fouter en zotter kan het niet worden, denk ik. H&V vergelijken in hun stukje appelen met citroenen om een uitspraak te doen over bananen. Zoiets. In ieder geval een volkomen waardeloze vergelijking.

De cijfers in de onderstaande tabel betreffen de werkloosheidsgraden van zowel de stad en  het arrondissement Kortrijk als die van de stad Oostende, het arrondissement Oostende, de provincie West-Vlaanderen en Vlaanderen voor 31/01/2009, 31/12/2009, 31/01/2010, 31/12/2010, 31/01/2011 en 30/06/2011. Zo kan de lezer zich, zonder enige manipulatie door Halsberghe of Vlaminck, zélf een idee van de situatie vormen. Zoals eerder al gesteld is een vergelijking tussen beide steden en streken weinig zinvol omwille van de totaal andere sociaal-economische realiteit. Maar omdat Halsberghe en Vlaminck mordicus die vergelijking willen maken, geef ik meteen maar de juiste cijfers.

Tabel 1: werkloosheidsgraad

WLH-graad 31/01/09 31/12/09 31/01/10 31/12/10 31/01/11 30/06/11
Stad Kortrijk 7,37% 8,86% 8,66% 7,40% 7,47% 6,77%
Arr. Kortrijk 5,57% 6,78% 6,48% 5,75% 5,72% 5,06%
H&V (N-VA) 6,5%   5,7%
Stad Oostende 10,88% 12,18% 12,11% 11,76% 12,28% 9,97%
H&V (N-VA) 11,8%
Arr. Oostende 8,38% 9,47% 9,27% 8,73% 9,04% 7,31%
provincie 5,53% 6,47% 6,28% 5,67% 5,73% 4,79%
Vlaanderen 6,48% 7,69% 7,38% 6,88% 6,92% 6,23%

Dezelfde tabel voor de jeugdwerkloosheid. Omdat Halsberghe en Vlaminck zelf beweren dat de jeugdwerkloosheid in 2010 in Kortrijk daalde van 13,5% naar 11,3% ben ik zo vrij geweest om die cijfers onder de data 31/12/2009 en 31/12/2010 te klasseren. Dat lijkt mij correct. Mogelijks bedoelden zij een andere referentiedatum, maar daar zijn ze helemaal niet duidelijk in. Wat wel duidelijk is, is dat hun cijfers nergens op slaan. Zelfs niet in de buurt van de realiteit komen. Die van Kortrijk niet en die van Oostende evenmin. Dit is je reinste volksverlakkerij.

Tabel 2: jeugdwerkloosheid

jeugd-WLH 31/01/09 31/12/09 31/01/10 31/12/10 31/01/11 30/06/11
Stad Kortrijk 20,4% 21,0% 21,0% 18,7% 19,9% 18,5%
Arr. Kortrijk 21,5% 22,5% 21,4% 20,8% 20,8% 20,3%
H&V (N-VA) 13,5% 11,3%
Stad Oostende 18,3% 19,0% 18,6% 19,4% 19,1% 17,4%
Arr. Oostende 19,6% 20,2% 19,7% 20,4% 19,8% 18,5%
H&V (N-VA) 21,9%
provincie 21,2% 22,5% 21,6% 21,4% 21,0% 19,9%
Vlaanderen 21,2% 22,1% 21,3% 20,5% 20,4% 18,7%

Allochtonen.

Als Halsberghe en Vlaminck er in hun beoordeling van de werkloosheidsgraad en de jeugdwerkloosheid al met hun pet naar gooiden, dan zijn ze wat de werkloosheid van allochtonen helemaal het spoor bijster. H&V schrijven: ‘Wel is er een verontrustend hoog aandeel van allochtonen in de werkloosheid: 31,9%. Dit is een recordcijfer voor de provincie West-Vlaanderen, waar het aandeel gemiddeld 13,7% bedraagt’. H&V vertellen weeral niet op welke periode en geografische entiteit die 31,9% slaan. Een heel vervelende gewoonte, die mij weer verplicht om het dan maar allemaal zelf op te zoeken. Volgens de cijfers die de VDAB voor  juni 2011 geeft is 33,3% van de werklozen in de stad Kortrijk van allochtone origine. In mei was dat 32,6%. In januari 33,1%. December 2010: 31,9%! Eindelijk gevonden! En niet dankzij Halsberghe en Vlaminck. Voor de hele provincie klopt het cijfer van Halsberghe en Vlaminck voor december 2010 ook: 13,7%. Ik vraag mij toch af waarom H&V in juni een artikel verspreiden waarin ze cijfers van december 2010 gebruiken terwijl er toch veel recentere beschikbaar zijn. Maar goed, uiteindelijk heb ik gevonden waar H&V over praten, dat is al iets: de allochtone werkloosheid in stad Kortrijk dd. 31/12/2010.

H&V vervolgen met: ‘Vergelijk met Oostende, met een werkloosheid van 11,8% en een jeugdwerkloosheid van 21,9%. Daar bedraagt het aandeel van de allochtonen ‘slechts’ 24,6%’. De juiste cijfers voor de stad Oostende dd. 31/12/2010 zijn: werkloosheidsgraad 11,76%, jeugdwerkloosheid 19,4% (niet 21,9% zoals H&V schrijven) en allochtone werkloosheid 24,6%. H&V geven hier voor één keer dus wel ongeveer correcte cijfers en ik betwist die ook niet. Wat zij daaruit menen te mogen concluderen is een ander paar mouwen. H&V schrijven: ‘Ondanks de economische heropleving blijven allochtonen langer in de werkloosheid hangen te Kortrijk’. Economische heropleving in Kortrijk?!? Zoals hoger al aangetoond is die economische heropleving in Kortrijk een smadelijke leugen. Zeker wat het effect op de werkloosheid betreft. Oostende en Kortrijk vergelijken is overigens ook onzin; die twee steden zijn totaal verschillend. Ik vermoed dat H&V er juist daarom Oostende uitgepikt hebben: het contrast kan binnen deze provincie niet groter zijn.

H&V gaan ook wel erg kort door de bocht als ze schrijven dat allochtonen in Kortrijk ‘langer in de werkloosheid blijven hangen’. Dat is zelfs pertinent onjuist. Een regelrechte leugen, die eens te meer bewijst dat je politici nooit mag vertrouwen als ze zogezegd met objectieve cijfers afkomen. Politici gebruiken cijfers namelijk enkel om hun gelijk te bewijzen, niet om een realiteit aan te tonen. Als je een idee wil krijgen over dat ‘in de werkloosheid blijven hangen’ moet je o.a. kijken naar de langdurige werkloosheid. H&V doen dat niet. Wellicht omdat ze weten dat de cijfers hun stelling tegenspreken. Voor de duidelijkheid de cijfers in tabelvorm. Om het een beetje overzichtelijk te houden geef ik de cijfers per half jaar.

Tabel 3: Belgen/allochtonen, absolute aantallen

30/6/9 31/12/9 30/6/10 31/12/10 30/6/11
Belgen 1977 2113 1812 1711 1547
allochtonen 742 856 821 800 772
totaal 2719 2969 2633 2511 2319

Tabel 4: Belgen/allochtonen, relatief

30/6/9 31/12/9 30/6/10 31/12/10 30/6/11
Belgen 72,7 71,2 68,8 68,1 66,7
allochtonen 27,3 28,8 31,2 31,9 33,3

Net als bij de Belgen neemt de werkloosheid bij de allochtonen af (bij de allochtonen in deze tabel wel slechts vanaf het begin van 2010). Van een ‘blijven hangen in de werkloosheid’ is in de absolute aantallen al geen sprake, zoals Halsberghe en Vlaminck beweren. Als je daar de inwijking van allochtonen aan koppelt – zoals Halsberghe en Vlaminck in het eerste deel van hun artikel schrijven –  zou het zelfs wel eens kunnen dat de werkloosheid bij de allochtonen relatief sterker afgenomen is dan die bij de Belgen…. Wat wel klopt is dat – zonder rekening te houden met de bevolkingstoename – de afname bij de allochtonen minder sterk is dan bij de Belgen. Vandaar de relatieve toename van het aantal allochtonen in de werkloosheidsstatistieken. Dat kan met allerlei zaken te maken hebben. O.a. met scholingsgraad. Of met brave, Vlaamse, werkgevers die geen allochtonen willen aanwerven, misschien?

De cijfers van de langdurige werkloosheid vervolledigen het verhaal. Opnieuw dezelfde indeling als hierboven.

Tabel 5: Belgen/allochtonen, absolute aantallen

WLH > 2 jaar 30/6/9 31/12/9 30/6/10 31/12/10 30/6/11
Belgen 474 522 493 525 503
allochtonen 128 159 166 185 207
totaal 602 681 659 710 710
Totale WLH 2719 2969 2633 2511 2319

Tabel 6: Belgen/allochtonen, relatief

WLH > 2 jaar 30/6/9 31/12/9 30/6/10 31/12/10 30/6/11
Belgen 78,73 76,65 74,81 73,94 70,84
allochtonen 21,27 23,35 25,19 26,04 29,16

Ook hier lijkt het erop dat het vooral Belgen zijn die in de langduriger werkloosheid terechtkomen. Waarschijnlijk heeft dit ook te maken met een demografische evolutie. Dat blijkt ook als men de cijfers van de langdurige werkloosheid afweegt tegenover de totale werkloosheid en bevestigt de stelling dat hoe langer men werkloos is, hoe groter de kans wordt dat men ook werkloos blijft. Dat geldt zowel voor Belgen als voor allochtonen. De allochtonen volgen gewoon dezelfde evolutie als de Belgen, maar hun aandeel neemt wel toe.

Tabel 7: Belgen/allochtonen, langdurig/totaal, in absolute aantallen

30/6/9 31/12/9 30/6/10 31/12/10 30/6/11
Belgen 474 522 493 525 503
allochtonen 128 159 166 185 207
Totale WLH 2719 2969 2633 2511 2319

Tabel 8: Belgen/allochtonen, langdurig/totaal, relatief

30/6/9 31/12/9 30/6/10 31/12/10 30/6/11
Belgen 17,43 17,58 18,72 20,90 21,69
allochtonen 4,7 5,35 6,3 7,36 8,92
Totaal 22,14 22,93 25,02 28,27 30,61

Langdurige werkloosheid komt verhoudingsgewijs een stuk meer voor bij Belgen dan bij allochtonen. Allochtonen zijn eerder kortere periodes werkloos. Dat blijkt als men de percentages van de langdurige werkloosheid tegenover die van de gewone werkloosheid plaatst. Bij de Belgen, die instaan voor 66,7% van het totaal aantal werklozen in de stad Kortrijk , is op dit ogenblik  32,51% van de werklozen langdurig werkloos. (zie tabel 5) Dat betekent dat bijna 1 op 3 van de werkloze Belgen, langdurig werkloos is. Hoewel de allochtonen op dit ogenblik 33,3% van de totale groep werklozen uitmaken, liggen de verhoudingen daar toch ietsje anders: daar is ‘slechts’ 26,81% van het totale aantal werkloze allochtonen langdurig werkloos. (zie tabel 6) Blijkbaar nestelen Belgen zich nog altijd makkelijker in het opvangnet van de werkloosheid dan allochtonen….. Volgens de ‘redenering’ van Halsberghe en Vlaminck zijn ook die niet langer welkom in Kortrijk….. Een gewaarschuwde Belg is er twee waard.

Tabel 9: langdurige WLH/totale WLH, Belgen

Belgen 30/6/9 31/12/9 30/6/10 31/12/10 30/6/11
> 2 jaar 474 522 493 525 503
Totale WLH 1977 2113 1812 1711 1547
percentage 23,97 24,70 27,20 30,68 32,51

Tabel 10: langdurige WLH/totale WLH, allochtonen

Allochtonen 30/6/9 31/12/9 30/6/10 31/12/10 30/6/11
> 2 jaar 128 159 166 185 207
Totale WLH 742 856 821 800 772
percentage 17,25 18,57 20,21 23,12 26,81

Ondertussen zal het de lezer ook wel duidelijk zijn dat Halsberghe en Vlaminck in hun nieuwsbrief klinkklare onzin verkopen.  Hun stelling dat Kortrijk met de allochtonen armoede importeert is een waanidee. Overigens gaat het – zij het trager dan elders en helemaal niet dankzij dat winkelcentrum – stilaan beter in Kortrijk. Iets dat zelfs Halsberghe en Vlaminck niet ontgaan is: ‘de economische heropleving is voelbaar in Kortrijk en dat blijkt uit de cijfers van de VDAB’, schrijven ze zelf…..

Als je armoede importeert ga je achteruit, niet vooruit, dacht ik…. Maar Kortrijk gaat vooruit. Dat is evenwel een gedachte die niet rijmt met het provinciale, xenofobe, enggeestige denkkader van Halsberghe en Vlaminck. En dus wenden ze alle middelen aan om toch maar te ‘bewijzen’ dat de allochtonen de schuld van alles zijn: de armoede-import en de achteruitgang van Kortrijk – die eigenlijk een vooruitgang is – moet en zal de schuld van de allochtonen zijn. Quod erat demonstrandum, zou de Grote Roerganger in zo’n geval zeggen. Veel ongerijmder kan je het niet meer maken.

Tot slot.

Halsberghe en Vlaeminck maken het in het laatste deel van hun tekstje nog bonter: ‘de N-VA vreest dat de goed uitgebouwde sociale voorzieningen teveel als lokmiddel fungeren. Zo creëer je armoedetoerisme. Het kan niet de ambitie zijn van onze stad om armoede te importeren en om de sociale hangmat te worden van de hele provincie. Uitkeringstrekkers nemen de plaats in van stadsvluchters, die werkten en belastingen opleverden voor de stadskas’.

Ik probeer het nog één keer: zoals de cijfers van de VDAB aantonen, zijn er nu, in totaal, MINDER werklozen – zowel Belgen als allochtonen – dan pakweg twee jaar geleden. Dat betekent dat er in Kortrijk nu MEER mensen met een inkomen uit arbeid zijn. En dus MINDER armoede. De stadsvluchters zijn dus vervangen door MEER werkenden en niet door meer uitkeringstrekkers, zoals Halsberghe en Vlaminck beweren. Zelfs het kleinste kind kan dat gegeven uit de statistieken distilleren en het is een feit dat Halsberghe en Vlaminck zou moeten verheugen. Helaas dringt het nog altijd niet tot hen door. De stad Kortrijk profiteert trouwens mee van die trend en ontvangt dus ook MEER inkomsten uit belastingen. Begint het al een beetje te dagen, Ludo? Frederik? Zo moeilijk is dat toch niet!?! Zelfs niet voor… Enfin.

Nog dit: gezien de aangroei van de bevolking volgens Ludo en Frederik uitsluitend te danken is aan de instroom van allochtonen, zou het wel eens kunnen dat…..  Maar nee, zo ver wil ik het nu ook weer niet drijven.

Wat mij in het ‘denken’ van Halsberghe en Vlaminck bijzonder stoort is dat zij uitgaan van het idee dat werkloosheid een vrije keuze is. Werkloosheid is voor de meeste mensen echter geen keuze maar iets dat hen overkomt. Tegen hun zin. Vreemd dat mensen als Halsberghe en Vlaminck, die je toch niet meteen als idioten kunt bestempelen, dat niet inzien. Of niet willen inzien. Wat eigenlijk veel erger is.

Eindigen zal ik maar doen zoals H&V dat deden: Alle ronkende grootspraak van Halsberghe en Vlaminck ten spijt, geeft het tekstje dat de beide heren via de nieuwsbrief van de N-VA verspreidden, alvast geen fraai beeld van wat die partij  in deze stad kan betekenen.’