Archief voor Maddens

De Leiemoorden (2).

Posted in De Waan van de Dag, Verkeer(d), writers blog with tags , , , , , on 01/12/2014 by Pär Ongeluck

Op de Blekerijsite worden tussen de 180 en 230 woongelegenheden gecreëerd (1). Dat betekent minstens even veel auto’s, die ook allemaal een parkeerplaats moeten krijgen. Tel daar nog wat bezoekers bij en werknemers van de aangrenzende kantoren en winkels en je komt al makkelijk aan een parkeergarage voor 350 tot 400 wagens. Volgens woonpaus Maddens wordt dat een ondergrondse parking. Lijkt mij heel logisch voor de bewoners van de woontorens maar of die parking ook door de bewoners van de individuele woningen bedoeld is, is niet duidelijk. Wellicht zal die ondergrondse parking enkel voor de bewoners van de woontorens en de werknemers en bezoekers van het winkel- en kantoorgedeelte zijn. Dat zou bijzonder jammer zijn.

Op een bepaald ogenblik zullen al die auto’s de Blekerijsite verlaten en dat kan maar op twee manieren: via de Meensesteenweg (N8) en de Westelijke Ring (R36). Dat zal- zeker in de spitsuren – voor vervelende verkeersproblemen zorgen omdat het verkeer dat van de Blekerijsite komt, wordt toegevoegd aan de al bestaande stroom op die verkeersaders. Het invoegpunt zal op beide wegen ook bijzonder dicht tegen het rondpunt van de Euro Shop gesitueerd zijn wat een vlotte inschakeling nog meer zal belemmeren. Voor fietsers wordt het in Kortrijk Fietsstad dus nog een beetje gevaarlijker.

Het project op de Blekerijsite kan en mag ook niet los gezien worden van de andere immobiliteitsprojecten die van diezelfde as gebruik maken. Aan de overkant van de Leie komt namelijk het nieuwe politiekantoor en het zwembad en ietsje verder wordt er een nieuwe stationsomgeving gecreëerd. Van de Minister Tacklaan tot de Euro Shop – een afstand van amper 1 km – zijn er nu vier ronde punten. De Kluifrotonde verdwijnt wel, maar in de plaats komt ‘een groene boulevard’. Nu moet je je daar niet al te veel bij voorstellen, hoor, want het autoverkeer dat uit de Magdalenastraat komt, zal dan gewoon rechtdoor naar de Hendrik Consciencestraat kunnen rijden. Ook nog leuk om weten is dat het ‘ingaand bestemmingsverkeer vanaf de Condédreef via de Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Magdalenastraat zal gestuurd worden’ (2). Al dat bijkomend verkeer op die route zal niet alleen de bewoners maar ook de (fietsende) leerlingen van het Atheneum en de Sint Paulusschool, de oudjes van RVT Pottelberg en de studenten van Howest zeker plezier doen. Een verkeersslachtoffer meer, daar maalt men in Kortrijk niet om. Zoalng de commerce maar draait. Geen nood, echter: burgemeester Van Quickenborne staat altijd klaar om onverlaten met boetes tot de orde te roepen. Een structurele oplossing bedenken is voor hem (en zijn lakeien in stadsbestuur) duidelijk te hoog gegrepen.

Op het traject zijn er in totaal ook drie parkings voorzien, die van de Euro Shop niet meegerekend. Vooral die onder het Conservatoriumplein dreigt voor een onoplosbare chaos te zorgen. Daar komen niet minder dan 1200 parkeerplaatsen. Hoe die ’s morgens op een veilige en snelle manier allemaal zullen binnenrijden is mij niet duidelijk. Voor de auto’s die van Panorama komen is dat geen al te groot probleem: zij slaan gewoon rechtsaf de parking in. Voor het verkeer dat uit de richting van Bissegem komt, zullen er iets ingewikkelder oplossingen moeten bedacht worden. En ingewikkelde oplossingen zorgen altijd voor verwarring en problemen. ’s Avonds, als iedereen naar huis moet, wordt het nog moeilijker. Hoe raak je van de parking die binnen de R36 ligt op een vlotte en voor iedereen veilige manier richting Pottelberg of Doornik, bijvoorbeeld? Tussen vier en zes in de namiddag is dat nu al vaak een probleem. Met die bijkomende parking onder het Conservatoriumplein zal het alleen maar erger worden. Het verkeer dat uit de parking richting Bissegem moet, moet zich met het doorgaand verkeer vanuit de richting Panorama vermengen en ook dat zal, bij iets drukker verkeer, heel moeizaam verlopen. In iedere stad die naam waardig, bouwt men om dergelijke problemen in de stad te voorkomen, parkeerhavens BUITEN de stad. In wereldstad Kortrijk blijft men maar – de middenstand regeert het land, jawel – autoverkeer naar het centrum zuigen.

Een stuk oplossing voor veel van de mobiliteitsproblemen in Kortrijk zou kunnen zijn om op de hele kleine ring eenrichtingsverkeer in te voeren en het stadscentrum autoluw te maken. Maar zo ver zullen de beleidsmakers van deze stad nooit durven gaan. Daarvoor ontbreekt het hen gewoon aan visie en lef.

(1) http://www.ghelamco.be/site/be/nl/project-view/74/8/kortrijk-site-oude-blekerij.html 

(2) http://www.kortrijk.be/stationsproject/ontwerp

Advertenties

De Leiemoorden (1).

Posted in De Waan van de Dag, writers blog with tags , , , , , , , , on 24/11/2014 by Pär Ongeluck

Als het van Wout Maddens, schepen van Wonen en Bouwen van de stad Kortrijk, afhangt, dan krijgen we binnen afzienbare tijd niet één, niet twee, maar drie, ja, misschien zelfs vier woontorens langs de Leieboorden; de Collegetoren en nog twee of drie woontorens op de site ‘De Blekerij’. Stond deze week o.a. in de kranten Het Nieuwsblad (1) en Het Laatste Nieuws (2). Die woontorens worden ‘beeldbepalend voor de Leieboorden’, volgens Maddens. Die woontorens worden niet alleen beeldbepalend voor de Leieboorden maar voor heel Kortrijk, Wout. Of dat ‘beeldbepalend’ nu zo positief is, is weer een andere kwestie. Wout vindt duidelijk van wel. Ik vind het hele project vooral tekenend voor de stuitende megalomanie die deze stad zo teistert; een dorp dat zich door de keuze van de verkeerde oplossingen, de allures van een grootstad wil aanmeten. Het is iets in het drinkwater, wellicht.

Ook David Wemel, bestuurslid van Groen heeft zo zijn bedenkingen:

Hier zullen we met eens moeten over klappen. Pure waanzin architecturaal,economisch & landschappelijk

en

Natuurlijk wel. Maar wat met de ambitie voor grondgebonden woningen. “Halt aan de appartementisering,” wie zei dat ook al weer?

Wat de grootheidswaan – ‘hoogmoed’ lijkt mij hier een meer toepasselijke term – betreft, heeft David Wemel gelijk. Ook landschappelijk zijn die woontorens – alle woontorens – heuse miskleunen. Daar kan geen enkele designarchitect iets aan verhelpen. De architectuur van woontorens is zonder uitzondering steriel, nodigt niet uit tot nadenken of interactie. Je kunt er hooguit tien minuten naar kijken en dan heb je het wel gehad omdat er vanaf de begane grond verder niets meer te zien is dan een geordende verzameling metaal, beton en glas. Hoogbouw gaat altijd voorbij aan de menselijke schaal, reduceert mensen tot objecten; de interactie met de (menselijke) omgeving wordt verbroken, is vanuit een toren en juist omwille van die hoogte gewoon onmogelijk. Maar blijkbaar is dat waar Wout Maddens met Kortrijk naartoe wil.

Of die woontorens vanuit economisch standpunt ook waanzin zijn, weet ik niet. Het is mij trouwens niet helemaal duidelijk wat  David Wemel daarmee bedoelt. De 140 karakters die Twitter ter beschikking stelt zijn waarschijnlijk ietsje te weinig om dat uit te leggen. Je vraagt je af waarom zoveel mensen dat medium toch blijven gebruiken. Misschien – misschien! –  doelde David Wemel op de 9000 m² winkel- en kantoorruimte die, naast de woontorens, in het project voorzien is. Wout Maddens verzekert echter dat ‘wat die commerciële activiteit betreft duidelijke voorwaarden opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan‘ en een en ander zal gebeuren ‘in overleg met Unizo om concurrentie met handelaars in de binnenstad te vermijden‘. Maddens is een machtspoliticus – en dan nog een van de huidige partij van Van Quickenborne! – wat zijn geloofwaardigheid uiteraard niet ten goede komt.

David Wemel verwijst in zijn tweet ook naar de ‘appartementisering’ van Kortrijk. In 2010 voerde Kortrijk als eerste Vlaamse stad (onder impuls van Maddens) een ‘woningtypetoets’ in (3). Die woningtypetoets is een – erg rudimentair, het dient gezegd – instrument waarmee men probeert te weten te komen waar meergezinswoningen mogelijk zijn en waar niet. Groen Kortrijk kant zich traditioneel tegen appartementen en voelt zich daarin gesteund door de jonge gezinnen. Die willen namelijk allemaal eengezinswoningen met tuin, schijnt het. Ik vind dat een bijzonder egoïstische en milieubelastende keuze en begrijp Groen op dat vlak dan ook helemaal niet. Appartementen zijn vanuit een ecologisch standpunt altijd efficiënter dan eengezinswoningen: op het vlak van energie, het gebruik van grondstoffen, de benutting van ruimte, … De eengezinswoning is een voorbijgestreefd,romantisch ideaal dat maatschappelijk niet meer te verantwoorden is. Jonge gezinnen zijn op het vlak van wonen trouwens erg conservatief. Uiteindelijk is de meergezinswoning de enige oplossing, maar dat willen jongeren en Groen niet inzien. Het andere uiterste – de woontorens die Maddens wil (laten) bouwen – is evenmin een goede oplossing. De Maddensoplossing voorziet overigens beide ‘slechte’ oplossingen: woontorens én eengezinswoningen – een tachtigtal. Maddens heeft namelijk ‘speciale aandacht voor jonge dertigplussers en kinderen, zodat die in de stad blijven wonen‘. Daar zijn die eengezinswoningen waarschijnlijk voor bedoeld: voor jonge, vooral kapitaalkrachtige, tweeverdieners. Maddens vergeet daarbij gemakshalve dat die jonge, kapitaalkrachtige tweeverdieners in de helft van de gevallen na verloop van tijd uit elkaar gaan. Bovendien worden die jonge dertigers met kinderen ook oud en stelt zich binnen de twintig jaar hetzelfde probleem: gebrek aan ruimte voor jonge gezinnen met kinderen. Is dat nu zo moeilijk om te snappen?!? Voor Maddens, Groen en de jonge dertigers blijkbaar wel. Er zijn er in Kortrijk, procentueel nauwelijks minder jongeren dan in de rest van Vlaanderen. Je zou zelfs kunnen stellen: door hun mantra van ‘jong, rijk en groen’ wekken Maddens en Groen – maar ook de andere partijen, maak je op dat vlak maar geen illusies – de indruk dat ze de factuur van de vergrijzing willen afschuiven op de omliggende gemeenten en de rest van Vlaanderen. Van liberaal Maddens en de ultra’s van de N-VA kan je zoiets nog verwachten. Van Groen en die partijen die zichzelf sociaal wanen eigenlijk niet.

De oude De Clerck heeft ooit nog aangegeven hoe het wel moet: compacter wonen. Uiteraard geldt dat niet voor hemzelf of zijn familie en vrienden, maar hij heeft wel gelijk. Door compacter te gaan wonen – en meergezinswoningen zijn compacter – creëer je juist (groene) ruimte. De ruimte die langs de Leieboorden beschikbaar is, biedt Kortrijk een uitstekende kans om op het vlak van architectuur en wonen nieuwe wegen te bewandelen. Een kans die men met die woontorens en eengezinswoningen grandioos mist. Hoe je het ook draait of keert, woontorens blijven in essentie altijd blokkendozen. Het design verandert daar niets aan.

Waar Groen- maar ook de andere partijen die zichzelf een sociaal imago aanmeten – zich ook zorgen over zou moeten maken, is de betaalbaarheid van de woongelegenheden die Ghelamco daar gaat neerpoten. Volgens Maddens wil ‘Ghelamco betaalbare woongelegenheden aanbieden’. Nu is wat voor Ghelamco en Maddens ‘betaalbaar’ waarschijnlijk iets anders dan wat de modale burger daaronder verstaat. Voor Maddens is dat misschien iets in de orde van 250.000 euro. Zonder notariskosten en dergelijke. De vraag is ook wat voor appartementen Ghelamco daar gaat bouwen. De nog ‘betaalbare’ appartementen hebben maar 2 slaapkamers, waardoor de zo gewenste jonge tweeverdieners met 2 of meer kinderen de facto uitgesloten worden. Appartementen met drie of meer slaapkamers zijn voor de meeste jonge mensen gewoon onbetaalbaar. Het project van Maddens dreigt dan ook uit te draaien op een getto voor de beter gesitueerden. Over jonge tweeverdieners heb ik al eerder geschreven in’het orakel Maddens’ (4) en ‘tussen-droom-en-werkelijkheid’ (5).

Het Plan Maddens is ook uiterst onduidelijk over hoe dit project kadert in ‘Kortrijk Klimaatstad’. Wordt dit een energieneutrale operatie, bijvoorbeeld? Worden er initiatieven genomen om het afvalwater te zuiveren en te recycleren? Welke materialen worden er gebruikt voor de bouw? Enzoverder. Gezien Maddens er zelf niets over zegt en de Kortrijk Klimaatstadlobby zwijgt als vermoord, is het heel waarschijnlijk dat men in de plannen geen rekening heeft gehouden met al deze elementen.

Ten slotte nog een opmerking in verband met de wordingsgeschiedenis van die woontorens en de zoethouder die ‘Kortrijk Spreekt’ eigenlijk is. Als het de beleidsmakers in deze stad echt menens was met inspraak dan kende dit project een heel ander verloop. Typerend voor de oude manier van politiek bedrijven is dat enkelingen beslissen voor en over velen. Met ‘Kortrijk Spreekt’ wekt men de indruk dat men de macht terug aan de burgers wil geven. Door de manier waarop dit woontorenproject tot stand gekomen is – heel de ontwikkeling wordt in handen van een projectontwikkelaar gegeven – weten we weer dat we als burgers eigenlijk niks te zeggen hebben over de vormgeving van de stad waarin we leven. Via ‘Kortrijk Spreekt’ mogen we wel meebeslissen over kleine, irrelevante zaken. Als het om de knikkers gaat, moeten we, zoals vanouds, zwijgen. Dat het anders kan, bewijzen talloze projecten in binnen- en buitenland, waar hele wijken mee door de bewoners werden vormgegeven. Dat zijn misschien projecten van veel langere adem, maar wel met veel bevredigender oplossingen. Het is duidelijk dat Maddens en co daar nog lang niet klaar voor zijn.

Een andere keer meer over de parkeergarage die in dit project wordt geïntegreerd.

(1) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20141120_01386901

(2) http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kortrijk/nog-twee-woontorens-aan-leie-a2126139/

(3) http://publius.be/download/Woningtypetoets.pdf

(4) https://perongeluck.wordpress.com/2010/05/24/het-orakel-maddens/

(5) https://perongeluck.wordpress.com/2013/04/11/tussen-droom-en-werkelijkheid/

Wie heeft Kennedy vermoord?

Posted in writers blog with tags , , , , , , , , , on 13/10/2012 by Pär Ongeluck

In 2007 stelde schepen Guy Leleu nog met klem: “Aan het Kennedybos wordt niet getornd” (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=ER1K494I). Daarmee probeerde hij de onrust die bij sommigen naar aanleiding van de bouwwerken voor het nieuwe ziekenhuis was ontstaan, de kop in te drukken. Guy Leleu is van CD&V-signatuur, een acoliet van onze zinderende burgemeester Stefaan De Clerck. De echtgenote van Stefaan De Clerck, Marie-Dominique De Jaegere is voorzitter van de raad van bestuur van AZ Groeninge en dochter van een vroegere burgemeester. Francesca Verhenne is vice-voorzitter. Jan Deleu is algemeen directeur en daarnaast ook nog eens adviserend lid van de raad van bestuur. Soit. In 2007 zwoeren al die mensen dus nog luidkeels op hun christenzieltje dat er aan het Kennedybos niet zou worden geraakt.

In juli 2009 stelt schepen Wout Maddens (Open VLD) dan: ‘De realisatie van het parkeergebouw zit echter nog in een beginfase en moet verder nog besproken worden met de dienst Onroerend Erfgoed. Het is belangrijk dat het parkeergebouw in harmonie zal zijn met de ziekenhuiscampus en omgeving. In afwachting komt er een voorlopige parking voor personeel en bezoekers’ (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=L32D0B1Q). Van een eventuele kap van het Kennedybos is op dat ogenblik geen sprake. In augustus herhaalt Maddens zijn woorden nog eens (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=RO_4_804_154689_2009).

In 2012 komt de boel dan in een stroomversnelling. Stefaan De Clerck wil in de aanloop naar de verkiezingen van oktober weer groots uitpakken met een nieuwe droom die hem nog eens zes jaar langer aan de macht moet houden. Op 18 juli schrijft Kris Vanhee een stukje, getiteld ‘Parking over Kennedylaan’, waarin hij Leiedal, de loopjongens van De Clerck, een globaal plan voor Hoog-Kortrijk laat ontvouwen (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120717_00226092). Het ‘chlobaal plan’ van De Clerck-Leiedal bestaat eigenlijk uit drie delen: een tramlijn tussen het centrum van Kortrijk, een parking boven de Kennedylaan en nog een parking (voor het personeel van AZ Groeninge) in het Kennedybos. Leiedal en De Clerck noemen dat een ‘visie’. Over de megalomane onzin van die tram heb ik al eerder geschreven (zie: https://perongeluck.wordpress.com/2012/09/03/tramlijn-acedia-gula-superbia/). Volgens De Clerck, Maddens en Leiedal komen er tegen 2016 meer dan vijfduizend bezoekers per dag naar AZ Groeninge. In Het Nieuwsblad noteert Vanhee: ‘De verwachting is dat er tegen 2016 5.000 bezoekers per dag naar AZ Groeninge komen’, zegt burgemeester Stefaan De Clerck. ‘De gevolgen zijn enorm. Bovendien werken er straks ook nog eens 1.700 werknemers van elektronicareus Barco in het Kennedypark. Vandaar dat de oplossing van de parkeerproblematiek voor ons zo belangrijk is. Het voordeel voor AZ Groeninge is dat die de kosten van 32 miljoen euro voor de parking niet meer alleen hoeven te betalen.’  Een burgemeester liegt namelijk nooit, zo hebben ze Vanhee op de journalistenzomercursus geleerd. Het spreekt dan ook vanzelf dat de opsteller geen vragen over de herkomst van die cijfers stelt. Vanhee had bijvoorbeeld ook nog kunnen vragen of die bijkomende parking de toestroom van autoverkeer (en dus ook het fileprobleem) niet nog zullen verergeren. Of, nog een andere, voor de hand liggende en dus niet gestelde vraag: waarom moet de gemeenschap het parkeerprobleem van minstens twee private ondernemingen – AZ Groeninge en Barco – oplossen en betalen? Ik heb de burgemeester ooit op Zijn blog gevraagd van wie, in het kader van mobiliteit, de openbare ruimte eigenlijk is. Tien dagen later antwoordde Hij daarop dat de openbare ruimte uiteraard van iedereen is…. Blijkbaar is de openbare ruimte op Hoog Kortrijk toch niet zo van iedereen, als Hij mij toen voorloog…. Het Kennedybos IS publiek domein. Dat gedeeltelijk rooien om er een private parking voor het personeel van AZ Groeninge van te maken, spoort niet met Zijn eerdere uitgangspunt dat ‘de openbare ruimte van iedereen is’. Of bedoelde Hij misschien dat de openbare ruimte van iedereen is, zolang Hij daar geen andere bestemming aan geeft? Die definitie is toch wel ietsje afwijkend maar komt wel veel beter overeen met de realiteit en de ‘visie’ van De Clerck. Schept ook veel meer mogelijkheden voor Hem en Zijn vrienden. Bijgevolg was er om die reden ook geen CD&V’er of Open VLD’er op de protestactie tegen het rooien van het Kennedybos aanwezig.

In de oorspronkelijke plannen was overigens sprake van een parkeergebouw op de terreinen van AZ Groeninge. Waarom wijkt men nu plots van dat idee af en wil men het Kennedybos rooien? Of bestaat dat plan misschien al van bij de aanvang? Zo, ja, waarom zegt men dat nu pas en zo, neen, waarom is men dan van idee veranderd?

Paringsdansen.

Posted in Persweeën., Verkeer(d), writers blog with tags , , , , , on 19/05/2012 by Pär Ongeluck

Het verkiezingsdebat wordt niet alleen op podia in allerhande zaaltjes, maar ook via de media gevoerd. Dat blijkt duidelijk aan de hand van een artikel dat vandaag op de website van de krant Het Nieuwsblad staat. De bewoners van de Vlasrootstraat in de Kortrijkse deelgemeente Heule protesteren tegen de ontsluiting van hun straat ten behoeve van de geplande verkaveling in het gebied tussen de Steenstraat, de Roeselaarsestraat en de Vlasrootstraat. In die verkaveling komen 125 woningen en de Vlasroters vrezen dat hun straat onleefbaar wordt, eens de verkaveling volgebouwd en al dat verkeer door hun straat moet. Zij stellen dan ook voor om de verkaveling niet via hun smalle straat te ontsluiten maar via de bredere Roeselaarsestraat. Een verbreding van hun straat vinden de bewoners ook geen optie. Waar de Vlasroters het echter vooral moeilijk mee hebben is dat zij op geen enkel ogenblik geconsulteerd werden. Hun bezwaarschriften werden door het schepencollege zelfs ongegrond verklaard. Deze zaak werd op de laatste gemeenteraad als punt 26 behandeld. Vermoere mixte in zijn artikel een stuk verslaggeving over de gemeenteraad met wat human interest van de bewoners zelf.(voor het artikel zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BC3Q80D8)

Het is vooral interessant om te horen hoe de verschillende partijen deze zaak aangrijpen om de kiezer tot een paringsdans te verleiden.

Beginnen we met de SP.a. Voor de oppositie is zo’n bewonersprotest uiteraard een godsgeschenk, want het bevestigt op zijn minst hun stelling dat de zetelende meerderheid verkeerd bezig is. Fractieleider Philippe De Coene vindt ‘dat de stad beter eerst de integrale mobiliteit in de buurt zou bestuderen vooraleer een dergelijk plan te ontvouwen. Eerst moet dat uitgeklaard zijn vooraleer de werken kunnen starten.’

Wout Maddens, schepen van Ruimtelijke Ordening (Open VLD) meent te weten ‘dat dit project nog gebaseerd is op een beslissing van het vorige bestuur (waar de SP.A deel van uitmaakte, red.). Toch deelt hij de bekommernissen. Er moet inderdaad een voorafgaande oplossing zijn voor de toegangsweg. Ook de Steenstraat wordt best nog vooraf aangepakt.’

Schepen van Mobiliteit, Guy Leleu (CD&V) countert met ‘maar we hebben wel degelijk voor volgend jaar een studie-opdracht gepland voor de Steenstraat. Best betrekken we er de hele buurt bij.’

Tot zover het verslag dat Freddy Vermoere over deze zaak uitbracht. Zoals we van een krantenverslaggever gewoon zijn is het verslag niet volledig. Het verslag dat Axel Weydts op zijn blog bracht, is in die zin een stuk duidelijker. Axel schreef onder de titel ‘Live @ gemeenteraad Kortrijk’ (zie http://www.axelweydts.be/):

‘Punt 26. Philippe De Coene komt tussen over de nieuwe verkaveling Vlasrootstraat-Roeselaarsestraat in Heule. Hij vraagt dat er overleg zou komen met de bewoners over de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in deze nieuwe woonwijk. Ondanks de positieve ingesteldheid van de bewoners zijn er op dit moment veel vragen maar krijgt men maar weinig antwoorden. Er werd een bezwaarschrift ingediend, ondertekend door dertig gezinnen, maar deze werden grotendeels ongegrond verklaard door het college. De Coene vraagt het punt uit te stellen omdat er nog te veel vragen zijn. Schepen Wout Maddens deelt de bezorgdheden maar wil het punt wel degelijk ter stemming leggen. Maarten Seynaeve (VB) sluit zich aan bij de geuite bezorgdheden. Ook Patrick Jolie (CD&V) sluit zich gedeeltelijk aan. En ook Pieter Soens (CD&V) voelt zich geroepen om zich aan te sluiten. Bij CD&V speelt men weer om-ter-beste-Heulenaar. Maar ze stemmen wel voor. (het vetgedrukte is een eigen beoordeling van Axel Weydts nvdr)

Als ik het goed begrepen heb, zijn ze het er dus allemaal over eens dat er eerst een mobiliteitsstudie moet gemaakt worden. De vraag is dan ook waarom dat nog niet gebeurd is. Waarom wordt het project dan toch meerderheid tegen minderheid goedgekeurd? En van waar die onhebbelijke gewoonte om altijd over de hoofden van de mensen heen te willen beslissen? In de praktijk blijkt dat het ‘democratisch’ dat een aantal partijen hoog in hun vaandel dragen uiteindelijk niets meer dan een holle slogan is.

In het artikel in Het Nieuwsblad ontbreekt een verwijzing naar de houding van het Vlaams Belang en is er ook geen enkele opmerking over de tweeslachtige houding die de CD&V in deze zaak aanneemt: enerzijds wil men de Heulse kiezers niet voor het hoofd stoten en dus geeft men de misnoegde bewoners gelijk, maar anderzijds is er ook de druk (van de projectontwikkelaar?) om het project er zo snel mogelijk door te krijgen. En dus stemt de CD&V voor. ‘Laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet’, is een Bijbels spreekwoord waar men, zoals wel meer gebeurt in CD&V-kringen, een geheel eigen interpretatie aan geeft.

NB: misschien kan men die nieuwe verkaveling wel langs twee kanten ontsluiten: zowel Vlasrootstraat als Roeselaarsestraat.  Een deel van het verkeer zou ook via de Roeselaarsestraat-Heulekouter-Pijplap naar de Heulestraat en de R8 kunnen afgeleid worden, zonder in de Steenstraat te moeten komen.

Nieuwe kieswet legt bom onder bestaande coalitie.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , , , on 20/04/2012 by Pär Ongeluck

In de nasleep van de Shame-betogingen van 2011, het Kopstukkendebat van dinsdagavond 17 april en in uitvoering van de Lambermontakkoorden van 13 juli 2001 (Belgisch Staatsblad 3 augustus 2001), heeft de Vlaamse Regering zopas beslist om de  lokale verkiezingen tegen 2018 grondig te hervormen. In een eerste fase zal de stad Kortrijk op 14 oktober eerstkomend als pilootproject voor het nieuwe kiessysteem te fungeren. Kortrijk krijgt die eer toebedeeld omdat het, zelfs ver buiten de landsgrenzen, wordt geroemd om zijn innovatieve en creatieve beleid. Voor het eerst in de geschiedenis van de democratie zal er rekening worden gehouden met negatief stemgedrag. De Kortrijkse kiezers zullen aldus op zondag 14 oktober niet alleen voor iemand kunnen stemmen, maar ook een stem tegen iemand kunnen uitbrengen. Bovendien zal er naar hartenlust gepanacheerd mogen worden. Na afloop van de stemverrichtingen worden de voor- en tegenstemmen tegen elkaar afgewogen. De 41 personen die het meest batige saldo voorleggen – of het minst negatieve – worden ‘verkozenen’ genoemd en zetelen de volgende zes jaar in de gemeenteraad van Kortrijk.

Burgemeester de Clerck wilde of kon van op een terras in het zuiden van Frankrijk niet reageren. Schepen Wout Maddens van zijn kant ziet dat ‘panacheren in eerste instantie wel ziet zitten. Het schept ook uitgebreide mogelijkheden om kiezers bij andersgezinde partijen te recruteren zonder zelf van partij te moeten veranderen’, monkellachte hij nog. Tuinkabouter Van Quickenborne daarentegen vreest dat hij wel eens in de klappen zou kunnen delen omdat hij ondertussen waarschijnlijk meer tegenstanders dan voorstanders heeft.

Even Apeldoorn bellen. Met mijn gsm!

Posted in Persweeën., writers blog with tags , , , on 24/05/2011 by Pär Ongeluck

Vandaag pleegde vkk op de weblog van Het Nieuwsblad een artikel over de protesten van omwonenden van het Ei – de zogenaamde Eiers of ook wel Eieren genoemd – tegen de plaatsing van een gsm-mast in de Condédreef (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=S93AHKB5). De Eieren vinden die mast overbodig en betogen dat de bestaande masten in de buurt onderbenut worden. Dat weet het Buurtcomité van Verontruste Omwonenden tegen Gsm-masten, kortweg BVTOG. Hoe het BVTOG dat weet is mij een raadsel, maar ze schijnen het toch te weten. Enfin, dat beweren ze toch. Het BVTOG is voorts de mening toegedaan dat gsm-operatoren eigenlijk voor hun plezier gsm-masten bouwen. Alsof ze niks anders te doen hebben en alsof die masten niks kosten. Dat gaat zo: de CEO van gsm-masten-bouwbedrijf Mobistar werd op een blauwe maandag ingelicht dat er in Kortrijk nog ergens een plaatsje onbenut was. Voor de niet ingewijde Kortrijkenaar: ‘onbenut’ betekent in Kortrijk een ruimte waar men niet meteen een winkelcentrum of ander megalomaan project kan bouwen. Zo’n leegte, nee, dat kan natuurlijk niet, dacht de CEO van Mobistar. En dus gaf hij zijn medewerkers de opdracht om de nodige stappen te zetten om deze afschuwelijke leemte op te vullen. Er volgde een openbaar onderzoek. Zoals het hoort werd er een gele affiche opgehangen maar omwille van de locatie heeft niemand die natuurlijk gezien. Ik geef toe, het is een beetje een ongelukkige plaats om zo’n bord te hangen maar waar had men het anders moeten hangen? Drie straten verder? Stellen dat het onderzoek daarom op onbehoorlijke wijze is gevoerd, zoals het BVTOG beweert,  is mij dan ook een beetje te kort door de bocht. Soit. Uiteindelijk dienden de getormenteerde Eieren op het allerlaatste ogenblik toch heel wat bezwaarschriften in.

De stralingsdeskundige van het BVTOG werd erbij geroepen en die doceerde: ‘De wetgever legt maximale benutting op van bestaande gsm-masten. Die regel is in het leven geroepen om een wildgroei aan masten tegen te gaan, maar wordt nu met de voeten getreden. Er staan immers al masten in de Beneluxlaan, de Doorniksesteenweg (zowel bij de brandweer als bij de politie), de Wagenmakersstraat, de Weggevoerdenlaan en aan het ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid.’ Deze ‘deskundige’ beweert dus te weten dat de bestaande gsm-masten niet maximaal benut worden. Hoe weet hij dat? Heeft Mobistar hem dat verteld? Base? Proximus? Wie zegt overigens dat die gsm-mast enkel door Mobistar zal gebruikt worden? Mobistar is wel de bouwheer maar dat betekent niet dat Mobistar de enige gebruiker zal zijn. Het is zelfs onwaarschijnlijk. ‘De wetgever’, zoals onze ‘deskundige’ zo mooi zegt, had juist de bedoeling om de wildgroei van ‘iedere operator zijn eigen mastje’ tegen te gaan. De wetgever heeft nooit de bedoeling gehad om het aantal masten in totaliteit te beperken. Dat zou trouwens in een onvolledige dekking resulteren. Het aantal zendmasten dat men nodig heeft is ook afhankelijk van het aantal gebruikers en de intensiteit waarmee het signaal wordt gebruikt; hoe meer gebruikers, hoe meer masten. Het alternatief is krachtiger zendmasten. Maar ik denk niet dat de stralingsdeskundige van het BVTOG daar echt voorstander van is….. Hij gaat verder met: ‘We hebben ook geprotesteerd tegen de visuele pollutie of de verstoring van het uitzicht en de geluidshinder.’  Ja, hallo? Visuele pollutie? Op die plaats? Visuele pollutie is overigens een wel erg subjectief gegeven. Als ik zo in de getroffen straten rondloop zou ik zonder schroom durven stellen dat 99% van wat daar ooit werd gebouwd in mijn ogen visuele pollutie is. En geluidshinder?!? Hoe dicht komt die mast bij een woning? Denkt de ‘deskundige’ misschien dat de gsm-gesprekken vanaf die toren afgeroepen worden, zoals men in Islamitische landen tot het gebed oproept?!? Als er op die plaats al geluidshinder zou zijn dan komt die veeleer van de auto’s die er voorbij vliegen, me dunkt. Maar daar heeft de ‘deskundige’ geen oren naar. Het argument ‘slagschaduw’ werd om vooralsnog onduidelijke redenen niet weerhouden. De man is nu goed op dreef en besluit met: ‘Ten slotte begrijpen we ook niet dat er een gsm-mast geplaatst wordt in de omgeving van scholen, een rust- en verzorgingstehuis en twee kinderopvangplaatsen.’ Vermoedelijk refereert de ‘deskundige’ hier aan de ‘onderzoeken’ die wijzen op de gevaarlijke straling die de gewraakte gsm-masten zouden uitsturen. Eenduidig bewijs is daar echter tot nu toe nog altijd niet voor geleverd. Maar om zeker te spelen heeft de overheid alhier beslist om de norm vier keer strenger te maken dan wat internationaal wordt aanvaard. De straling die van de gsm zelf komt is trouwens veel hoger dan die van de mast. En is – theoretisch, dan toch – ook gevaarlijker omdat de afstand tussen het toestel en het lichaam veel kleiner is. (Hoeveel van de kinderen uit de getroffen gebieden hebben een gsm?) Gsm-masten leveren mogelijks enkel een schadelijke straling af als je je in een straal van een meter of drie rond de zendinstallatie bevindt. De gsm-stralen worden ook horizontaal uitgestuurd waardoor het zelfs veiliger is om vlak onder een gsm-mast te wonen dan ernaast. En hoe dichter men bij een gsm-mast staat hoe zwakker het signaal dat nodig is om verbinding te maken. Er kunnen dan ook maar beter genoeg masten staan!

Zoals in een artikel in Het Nieuwsblad gebruikelijk is, wordt ook nu een onvermijdelijke schepen opgevoerd. Schepen Maddens, die zich de laatste tijd meer en meer burgemeesterallures aanmeet, wil de potentiële kiezers natuurlijk niet voor het hoofd stoten en orakelt dat ‘we (let op het majesteitsmeervoud) de bezwaren gaan bekijken en zien of de operatoren het principe van site sharing of gedeelde masten respecteert. Ook wij willen geen wildgroei.’ Een typisch politiek antwoord: veel woorden gebruiken om uiteindelijk niets te zeggen. Maddens beseft maar al te goed dat de Eieren aan het kortste eind zullen trekken, maar wil hen die harde waarheid gewoon niet in het gezicht slingeren. Tot de volgende verkiezingen zijn de kiezers immers heilig.

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten organiseren de misnoegde Eiers – of Eieren, zo je wil – op zaterdag, 28 mei, om 9u00 stipt, voor de ingang van het stadhuis, een collectieve gsm-verbranding. Afstandsbedieningen van TV en hifi, draadloze routers, WLAN’s, draadloze koptelefoons, microgolfovens en andere huishoudelijke apparaten die gebruik maken van stralingsgolven, worden op die dag eveneens aan het vuur overgeleverd. vkk zal er natuurlijk ook zijn. Mét fotograaf! Of misschien zelfs Vermoere! En Lanssens! En de Krant van West-Vlaanderen! WTV brengt vanuit de captatiewagen (sic!) rechtstreeks verslag uit! Felix De Clerck en Vincent Van Quickenborne hebben – via twitter – ook al hun medewerking toegezegd.