Archief voor Herrewyn

Het kan dus toch!

Posted in De Waan van de Dag, Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , , , on 10/12/2014 by Pär Ongeluck

Ruim twee decennia na de publicatie van het laatste kritisch artikel in een lokale krant verscheen vandaag, 10 december 2014, een stukje dat aantoont dat de lokale pers, als ze dat wil, wél iets kan betekenen. Niet dat het artikel op zich nu zo kritisch is, maar de wordingsgeschiedenis ervan getuigt wel van een journalistieke ingesteldheid die volkomen vreemd is aan wat we van de lokale pers gewoon waren. Het verhaal.

Tijdens zijn journalistieke omzwervingen door de stad Kortrijk viel het Dirk Vandenberghe op dat er nogal wat wagens geparkeerd stonden op het plein voor museum Texture. Omdat dit plein eigenlijk een tuin moet voorstellen en er zich zelfs tal van wagens in de beplanting bevonden, gooide Dirk volgend bericht – met foto – op de microblogsite Twitter:

Tuin voor wordt volop misbruikt als parking. En er zijn weinig Nissan micra’s bij

Advertenties

Toptalent!

Posted in De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , , , , , on 10/02/2014 by Pär Ongeluck

Op de gemeenteraad van 10 februari kregen alle aanwezige gemeenteraadsleden een baksteen van schepen Herrewyn. Verslaggever van Het Nieuwsblad, Dirk Vandenberghe, legt uit waarom:

dirk vandenberghe‏@dirkvdberghe

Raadsleden kregen van schepen @BertHerrewyn een baksteen. Niet om te gooien, wel voor de Filipijnen #GRKortrijk pic.twitter.com/0G4uBGuZpb

Arne Vandendriessche (Open VLD), de poulain van 20Cent Van Quickenborne en door hem steevast omschreven als een politiek toptalent maar niet altijd even goed bij de les – zeker niet bij de les aardrijkskunde – twitterde:

Arne Vandendriessche ‏@ArneVdd 

Deze steen moeten we ‘pimpen’ & veilen tvv slachtoffers van Haïti. Zal me eens goed laten gaan. #GrKortrijk http://sdrv.ms/1eO2sBL 

Voorwaar een toptalent!

Tijdens diezelfde gemeenteraad stelt de uitsluitend in Kortrijk geïnteresseerde Zwevegemnaar, Felix De Clerck (CD&V), een broedsel van de ex-burgemeester van Kortrijk en tegenwoordig tot gewoon oppositieraadslid gedegradeerde, Stefaan De Clerck, via Twitter een pertinente vraag over het Broelmuseum:

Felix De Clerck ‏@F3lixDeClerck  

@KoenByttebier krijgen we te horen wat er nu uiteindelijk met #broelmuseum zal gebeuren? #dtv @anvdst #GRKortrijk

Waarop een ander toptalent van de Open VLD, Koen Byttebier, heel ontwijkend of, juister gezegd, helemaal niet antwoordt, maar wel in de beste Twittertraditie gewoon wat woorden uitbraakt:

koen byttebier ‏@KoenByttebier  18 min.

@F3lixDeClerck @anvdst onze cultuurschepen ligt geveld met griep thuis

Ofwel weet zelfs het schepencollege nog niet wat men nu eigenlijk met dat Broelmuseum gaat aanvangen en durft of wil men dat niet toe te geven, ofwel weet binnen dit eendrachtig schepencollege de linkerhand niet wat de rechter doet.

De stinkende adem van ‘Kortrijk Spreekt’.

Posted in De Schijnveiligheid, Persweeën., writers blog with tags , , , , , , on 13/10/2013 by Pär Ongeluck

Toen de soms welbespraakte Hannelore Vanhoenacker, fractieleidster van CD&V, bij de voorstelling van het Nieuw Plan Kortrijk tot haar tevredenheid opmerkte  dat er geen trendbreuk ten opzichte van het vorige bestuur vast te stellen viel, vergat ze er wel bij te vermelden dat de vorige bestuurders ook niet meteen uitblonken met een weldoordachte, samenhangende visie. De gemeentepolitiek in Kortrijk wordt namelijk al sinds mensenheugenis gekenmerkt door dagjespolitiek, gedicteerd door de waan van de dag. Niet alleen de gemeentepolitiek, trouwens. Ook de nationale politiek lijdt aan dezelfde kwaal. Het dient wel gezegd: de huidige Kortrijkse meerderheid pakt de zaken wel fundamenteel anders aan: via ‘Kortrijk Spreekt’ doet de tripartite een niet onverdienstelijke poging om burgers meer bij het beleid te betrekken. Het grote nadeel van een dergelijk initiatief is wel dat het moeilijk wordt om een weloverwogen visie te ontwikkelen. Ik noemde het ooit de jukeboxpolitiek van de OpenVLD: u vraagt, wij draaien. Dat kortzichtig populisme, dat ondertussen alle partijen heeft besmet, vormt eigenlijk een wezenlijk bestanddeel van het genetisch materiaal van ons kiessysteem. Ondertussen mag iedereen via ‘Kortrijk Spreekt’ zijn stem laten horen, maar dan enkel over kleine entiteiten of over strikt afgebakende onderwerpen. Een echte totaalvisie op de samenleving ontbreekt. Totaal. Dat is – zeker in Kortrijk – erg moeilijk met drie partijen die, op zijn zachtst uitgedrukt, niet meteen eenzelfde maatschappijbeeld – als ze dat überhaupt al hadden – voor ogen hebben. Hoewel, toen de CD&V het alleen voor het zeggen had, die partij ook niet meteen een consequent en doordacht beleid kon verweten worden.

Een voorbeeld van hoe die ‘participatiedemocratie’ naar Kortrijks model werkt: de GAS-wetgeving en de toepassing ervan in Kortrijk. Enige tijd geleden was er op federaal vlak nogal wat te doen rond de aanpassing van de GAS-wet. Alle jongerenorganisaties van alle partijen kantten zich toen vierkant tegen. De ‘volwassen’ afdelingen van de meerderheidspartijen lachten al dat protest  smalend weg en keurden zonder verpinken de nieuwe Gas-wet goed. Ook de huidige Jong-socialisten, die toen nog Animo heetten, waren destijds vierkant tegen en werden door hun ‘wijzere’ partijgenoten teruggefloten. In een niet zo ver verleden was onze Bert Herrewyn nog voorzitter van dat clubje van Animisten. Toen hij nog niet helemaal tegen de macht aanschurkte en zonder problemen, ook binnen de eigen partij, oppositie kon voeren. Alhoewel, voor veel tegenwind heeft hij nooit gezorgd. Daarvoor is hij te veel een volger. Dat heeft hem persoonlijk ook geen windeieren gelegd want nu bevindt hij zich al aan de andere kant van het machtsspectrum en toetert hij al heel andere taal: de taal van de macht. Van tegenstander van GAS naar voorstander is in de politiek slechts een kleine stap. Politiek bedrijven is blijkbaar niet goed voor de (geestelijke) gezondheid en versnelt het verouderingsproces schrikbarend snel. Via een artikel op de website van de stad Kortrijk vraagt Herrewyn – hij is schepen van Jeugd – nu om ‘jouw mening over de toepassing van GAS’. Letterlijk: ‘Al te vaak hekelen jongeren het feit dat ze geen inspraak krijgen in het debat over de toepassing van GAS-boetes. Niet zo in Kortrijk, want daar kunnen jongeren en andere geïnteresseerden op zaterdag 26 oktober om 10 uur deelnemen aan een groot GAS-debat in JCTranzit!’ (zie: http://www.kortrijk.be/nieuws/jouw-mening-over-gas). De vraag is voor Herrewyn blijkbaar al lang niet meer of we GAS nu moeten toepassen of niet – daarvoor is hij al te lang geconformeerd – maar hoe we die in Kortrijk moeten toepassen. En dus krijgen de Kortrijkse jongeren de mogelijkheid om hun zegje te doen over enkele bepalingen – 35, om precies te zijn – die in het politiereglement zijn opgenomen. Zeker niet over het het fundamentele principe. In feite is dit een discussie over futuliteiten. Maar ondertussen wekt men wel de indruk dat je als burger echt iets te zeggen hebt. Dat IS ook zo, maar op een bijzonder beperkte schaal. Politici en hun loopjongens noemen dat graag ‘basisdemocratie’, maar in feite is het niets anders dan een zoethoudertje.

De stadscoalitie springt ook al eens verder dan de eigen stok lang is. Zo herinnert iedereen zich waarschijnlijk wel het protest van het actiecomié ‘De Klijtberg’ tegen de ontginning van de kleiputten door de NV Wienerberger. Die had op 8 augustus van de Bestendige Deputatie een milieuvergunning gekregen voor het ontginnen en opvullen van kleiputten in Rollegem. Onder (strenge) voorwaarden, weliswaar. NV Wienerberger moet namelijk binnen de twee jaar de haalbaarheid van een transportband van de kleiputten naar de nabijgelegen autosnelweg bestuderen. En in diezelfde periode moet het bedrijf ook een stappenplan opmaken van hoe ze dat concreet zullen waarmaken. Op 15 september bracht het stadsbestuur de actievoerders van ‘De Klijtberg’ en verantwoordelijken van NV Wienerberger samen. Resultaat van dat overleg, aldus Het Nieuwsblad? ‘De actiegroep begraaft nu echter de strijdbijl. De N.V. Wienerberger belooft hen in ruil uit eigen beweging een nieuw milieueffectenrapport te maken en nog eens de gevolgen te onderzoeken van klei-ontginning in hun omgeving. Het eerste rapport zou immers achterhaald zijn. CEO Johan Van Der Biest van Wienerberger: ‘Wij gaan zeker ook kijken of we de ontgonnen klei kunnen afvoeren via een transportband naar de E403. Dat is vandaag juridisch niet mogelijk maar alle partijen wensen die ontsluiting wel. Andere aspecten die aan bod komen in de nieuwe studie zijn geluid, grondwater en stabiliteit. Wij opteren zeker voor verder overleg met de buurt. In afwachting van het tweede onderzoek gaat Wienerberger de komende twee jaar geen ontginningsactiviteiten uitvoeren. Enkel het maken van sleuven met het oog op het archeologisch onderzoek en enkele beperkte handelingen om het verval van vergunningen tegen te gaan, worden eventueel uitgevoerd (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130915_00742553). Op Twitter luidde schepen Herrewyn meteen al de klokken met:

Bert Herrewyn ‏@BertHerrewyn15 september

#kortrijk, actiecomité Klijtberg en Wienerberger hebben overeenkomst vr ontginning te Rollegem. Winwin voor elkeen, vb van degelijk bestuur.

Burgemeester Van Quickenborne drukte het in Het Nieuwsblad als volgt uit: ‘wij zijn samen met het actiecomité tevreden met de bijkomende garanties en we zullen dan ook geen administratief beroep instellen tegen de milieuvergunning. Wienerberger toont met haar engagement dat milieuzorg en duurzaamheid voor haar ook essentiële bedrijfswaarden zijn. Vergeet ook niet dat hier heel wat arbeidsplaatsen van afhangen’.

Eigenlijk is dat dus precies wat de bestendige deputatie had opgelegd. Er is helemaal geen sprake van ‘bijkomende garanties’ zoals Van Quickenborne ons via de pers wil laten geloven. Het stadsbestuur steekt dus, volkomen onterecht, de pluimen op de eigen hoed en draait het actiecomité en de lezers een ferm rad voor de ogen. Dat noemt de stadscoalitie dus ‘basisdemocratie’…. En de ‘vierde macht’? Die sliep rustig voort. Zoals altijd.

Enkele heel belangrijke dossiers waar de gewone burger overigens niet de minste inspraak in krijgt: het cameraplan en, recent nog, de aanvraag tot erkenning als toeristisch centrum. De adem van ‘Kortrijk Spreekt’ ruikt helemaal niet fris, is in de eerste plaats een kruiwagen is om zichzelf tegen 2018 een meer solide machtsbasis te verschaffen, Meer niet.

Nodig eens een inbreker uit.

Posted in De Schijnveiligheid, Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , on 01/08/2013 by Pär Ongeluck

Je kunt veel kritiek hebben op de werking van de politie van Kortrijk, je moet wel toegeven dat ze inspanningen doet om misdrijven te voorkomen. Zo staan er op de website van de politiezone Vlas enkele tips voor vakantiegangers te lezen (zie: http://www.pzvlas.be/index.php?id=173&tx_ttnews[backPid]=32&tx_ttnews[tt_news]=3175&cHash=b0adc69cda0e1dde4a9f6af921c19e1f).

Eerste tip: laat via Sociale Media zoals Facebook en Twitter bijvoorbeeld geen bericht na dat je in die bepaalde periode niet thuis bent.

Net zoals je ook geen briefje aan je voordeur hangt met de mededeling dat je voor drie weken naar Ginderachterstan bent. Dat lijkt toch logisch, niet? Enfin, voor u en mij lijkt dat logisch, voor de modale Kortrijkse tweep is het dat duidelijk niet. Twitter is een heel handig instrument om snel informatie met veel mensen te delen of om vlug een pak mensen te mobiliseren. Helaas wordt het (Kortrijkse) Twitterlandschap bevolkt door narcistische hondenliefhebbers en andere idioten waardoor 99% van de informatie die via Twitter wordt verspreid totaal irrelevant is. Omdat veel van die tweeps zichzelf ook als het centrum van het heelal beschouwen, wuiven zij alle goedbedoelde raadgevingen van de politie om inbraken te voorkomen, vrolijk weg en laten ze iedereen die het maar horen wil, weten waar zij hun vakantie doorbrengen. Enkele van die reisgrage tweeps zetelen in de politieraad of zijn schepen en genieten hier ter stede een vrij grote aanhang. Populariteit heeft dan ook niets met bekwaamheid of gezond verstand te maken, zoveel is wel duidelijk. Een overzichtje:

Schepen Vandersteene vertoeft op dit ogenblik ergens aan de Italiaanse Rivièra, in de buurt van Genua; zij haalde 816 mensen over om op haar te stemmen. Twitteraar van het eerste uur, Koen Byttebier, zit ook al in Italië en nodigt iedereen via Twitter uit om een blitzbezoekje te brengen aan zijn loft, garage of winkel; hij wist bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 1244 mensen te overtuigen; waarvan is mij nog altijd niet duidelijk. Huidig schepen Marc Lemaitre is, zo laat hij geïnteresseerde inbrekers via Twitter weten, op reis naar…. Italië; hij vergaarde 780 stemmen. Toekomstig schepen Axel Weydts rust momenteel uit van zes maanden fraudebestrijding. Hij doet dat – o, verrassing! – in Italië; in oktober draaide Weydts nog 927 mensen een rad voor de ogen. Ook schepen Herrewyn – in oktober 2012 goed voor 950 stemmen – voelt een onweerstaanbare drang om de wereld te laten weten waar hij op ieder ogenblik is. Zo was hij gisteren naar Para Daiza en als hij naar de Gentse Feesten of ergens anders gaat, laat hij dat geïnteresseerden altijd weten.

Als leringen wekken maar voorbeelden trekken, neem dan asjeblief geen voorbeeld aan bovenvermelde nitwits. Zij beschouwen zichzelf dan misschien niet als experts op het vlak van sociale media, het zijn stuk voor stuk wel ervaren gebruikers; helaas is er geen enkele die ze op een verstandige manier gebruikt. Maar dat zal wel niemand verwonderen. Denk ik.

Kortrijk kakt.

Posted in De Bijlage. with tags , , , , , , , on 23/06/2013 by Pär Ongeluck

De tripartite van Vincent Van Quickenborne is niet doof gebleven voor de noodkreten van de getormenteerde hondenbezittende klasse, die opmerkte dat er in het centrum van de stad een schrijnend gebrek aan hondentoiletten heerst waardoor zij zich wel verplicht zien om hun honden hun gevoeg in parken en pleinen te laten doen. De hondenbezitters wezen de stadsbestuurders tijdens de onderhandelingen ook fijntjes op het economisch gewicht dat zij in de weegschaal werpen. Een argument waarvoor Van Quickenborne en co uiteindelijk zwichtten. Het stadsbestuur kondigde vorige week dan ook, bijzonder fier en tot groot genoegen van de hondenliefhebbers, de opening van het grootste hondentoilet ter wereld – Van Quickenborne krijgt, amper zes maanden na de machtsovername, al duidelijk dezelfde megalomane trekjes die zijn voorganger zo kenmerkten – op de Grote Markt van Kortrijk aan. De hondenuitlaters moeten hun hondentoilet – voorlopig? -wel nog delen met spelende kinderen, loslopende katten en illegalen maar dat kan in Kortrijk, waar ‘dankzij het ‘Kortrijk Samen’ van Stefaan De Clerck iedereen in peis en vrees samenleeft, geen enkel probleem zijn’, aldus nog een glunderende schepen Bert Herrewyn, die evenwel de eer van een officiële opening misloopt omdat hij wel een paardenstaart heeft maar daarmee niet kan kwispelen. Voor die officiële inauguratie dacht men eerst aan Cesar Milan maar die bleek een te drukke agenda te hebben. Daarna kwam Patricia Muyshondt even in het vizier maar die zou, volgens het stadsbestuur, dan weer iets te weinig bij het grote publiek bekend staan. Carl Decaluwe, de vroeger pitbull van het Vlaams Parlement, bedankte om onduidelijke maar begrijpelijke redenen. Daarom richt het stadsbestuur nu al zijn hulp op de komst van Prins Laurent, die bekend staat als groot hondenliefhebber.

Koele minnaars zijn ook minnaars.

Posted in De Schijnveiligheid with tags , , , , , , on 15/06/2013 by Pär Ongeluck

Op de laatste gemeenteraad wisselden enkele gemeenteraadsleden nog wat gedachten uit over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Aanleiding daartoe vormde de nieuwe wetgeving waarbij de gemeenten de mogelijkheid krijgen om de leeftijd naar 14 jaar te verlagen en de boetes te verhogen van 250 euro tot 350 euro. Tal van jongerenorganisaties verzetten zich tegen die verstrenging – o.a. de jongerenafdelingen van de politieke partijen CD&V, SP.A (Animo), Open VLD en Groen – maar het mocht niet baten: de tegenstanders werden straal genegeerd en de wet goedgekeurd. In de Kortrijkse gemeenteraad zetelen zelfs twee ex-Animo-coryfeeën: de progeriapatiënten en hondstrouwe partijsoldaten, Weydts en Herrewyn; jong in leeftijd maar stokoud geboren. Een vreselijke ziekte.

Overigens is heel dat debat over GAS ondertussen volkomen uitgehold. Voor- en tegenstanders focussen zich nog uitsluitend op de concrete uitwerking en de uitbreiding van de GAS-wet en al lang niet meer op het principiële. Dat is jammer, want die fundamentele bezwaren tegen GAS blijven nog altijd overeind. Ik ga die hier niet nog eens herhalen en verwijs gewoon naar: https://perongeluck.wordpress.com/2012/03/29/kortrijk-vergast-u/. Of lees er gewoon de talloze stukken van ex-vrederechter Jan Nolf (zie: http://www.justwatch.be/Justwatch.be/GAS_1.html) nog eens op na.

Bart Caron van Groen noemde zichzelf op de gemeenteraad een ‘koele minnaar’ van GAS. Ik verkeerde in de waan dat Groen eigenlijk vierkant tegen GAS was. Niks minnaar. Maar ik heb mij dus vergist. Groen vraagt enkel nog ‘amendementen’, cosmetische aanpassingen van de wet. Als zelfs een oppositiepartij zich al zo mak opstelt, is het wel bijzonder erg gesteld met de democratie. In de memorie van toelichting van de jongste gemeenteraad schrijft Caron dat ‘GAS een plaats kunnen hebben in een integraal veiligheidsbeleid waarin repressie niet automatisch de eerste keuze is, maar pas wordt gebruikt als andere middelen gefaald hebben. Een leefbare omgeving is een omgeving waarin de overheid met haar burgers praat vooraleer ze sancties uitdeelt. In plaats van aan symptoombestrijding te doen, moet de nadruk liggen op preventie en structurele oplossingen‘.

Voor Groen kan GAS nu blijkbaar wel. Toen er in de vorige legislatuur over de invoering van GAS moest gestemd, onthield Groen zich, samen met die andere, zogenaamd progressieve oppositiepartij van toen, SP.A…. Nu zit Groen nog altijd in de oppositie maar heeft ‘GAS een plaats in een integraal veiligheidsbeleid’ gekregen. Straks zijn ze nog voor een klein atoombommetje, een klein beetje kernenergie, een aanvaardbare concentratie fijn stof, een beetje uitbuiting,….. En nu de socialisten in Kortrijk in de meerderheid zetelen, is de SP.A voorstander geworden…. Het kan verkeren.

Blijkbaar stelt ook niemand zich nog de vraag of GAS eigenlijk wel werkt. Er zou een evaluatie komen, zei men. Ik wacht er nog altijd op. Ja, in Kortrijk wist schepen Herrewyn heel triomfantelijk te melden dat GAS werkt voor stront (zie zijn retweet van 31 mei:

stad Kortrijkstad Kortrijk ‏@8500Kortrijk30 mei

Hondenpoepactie #kortrijk levert gewenst resultaat. Na 1 maand al helft minder hondendrollen gespot! http://ow.ly/lxKZm 

Geretweet door Bert Herrewyn (en ook door Vincent Van Quickenborne nvdr)

Helaas voor Quick en Bertie is dat geen bewijs dat GAS-boetes inderdaad werken. Na amper een maand kan je niet spreken van een ‘resultaat’. Je kent ook niet de exacte invloed van alle variabelen en het bewijst al helemaal niet dat de boete de motor is van het veranderde gedrag. Vanuit wetenschappelijk standpunt is de uitspraak van Herrewyn gewoon klinkklare onzin. Politici scoren met dergelijke onzin. In feite verschillen ze in niets van (lokale) persjongens: ze hebben geen greintje kritisch bewustzijn en kletsen uit hun nek. Niet alleen op lokaal niveau.

Uit een onderzoek van de psychologen Laetitia Mulder en Rob Nelissen van de universiteit van Tilburg blijkt nu dat sociale afkeuring op termijn effectiever is dan het opleggen van boetes. Toch houden onze politici krampachtig vast aan hun repressief beleid. Niet omdat het zo effectief is maar omdat ze denken dat ze er stemmen mee winnen. Tegenstanders houden zich gedeisd omdat ze vrezen door de kiezer afgeslacht te worden. Of ze nemen een halfslachtige houding aan en noemen zichzelf, erg verhullend, ‘koele minnaars’.

Politici zijn ook niet te beroerd om staalhard te liegen als dat hen zo uitkomt. Zo wist Vincent van Quickenborne:

VincentVQuickenborneVincentVQuickenborne ‏@VincentVQ31 mei

Volgtip op vrijdag. @tessaallewaert is onze onafhankelijke GAS-ambtenaar. Geen pest-GAS bij ons. #kortrijk

Van Quickenborne houdt er wel heel belegen ideeën over ‘onafhankelijkheid’ op na. Een GAS-ambtenaar is – anders dan Van Quickenborne meent – NOOIT onafhankelijk want aangeworven door de stad en werkend binnen de grenzen en volgens de directieven die de stad hem/haar oplegt. In die stad is het de politieke overheid die bepaalt wat de GAS-ambtenaar moet bestraffen en wat niet. Van Quickenborne en Herrewyn leverden daar met hun hondendrolleactie nog een prachtig bewijs voor. Of dacht je dat ons Tessa zelf met het idee op de proppen gekomen was om nu eens een hondenpoep met 50 euro te bestraffen? Zo ‘onafhankelijk’ is ons Tessa niet. Echt niet.

Kortrijk Klimaatstad.

Posted in De Bijlage., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , on 03/06/2013 by Pär Ongeluck

Van onze correspondent.

Op een deze middag inderhaast bijeengeroepen persconferentie deelde Bert Herrewyn (SP.a), schepen van ‘Leefmilieu, Klimaat, Jeugd en Hondenpoep’ mee dat ‘de stad Kortrijk de brandende ambitie heeft om, in het kader van het Plan Nieuw Kortrijk, van deze stad een klimaatneutrale stad te maken. Wij van de tripartite zijn geen bestuur van veel beloven en weinig doen, zo kenmerkend voor diegenen die deze stad de afgelopen 150 jaar teisterden. Wij pakken de zaken echt aan’, aldus een bevlogen Herrewyn. ‘Iedereen heeft waarschijnlijk wel al gehoord van de gigantische hoeveelheden excrementen die dagelijks door onze diensten in straten en parken en op pleinen allerhande worden verzameld. Die hondenpoep is enerzijds nefast voor de aantrekkingskracht op de jonge tweeverdieners die wij naar onze stad willen lokken, maar anderzijds is het ook onmiskenbaar een bron van energie, die tot nu toe nooit werd aangewend. Daar komt nu verandering in. Onderzoekers van de universiteit van Uppsala (Uppsala Universitet) hebben ontdekt dat de Kortrijkse drollen, vermengd met de stinkende, anti-democratische walmen van de leden van de tripartite en grote delen van de oppositie – Stefaan De Clerck en zijn volgelingen en de donkerbruinen van het Vlaams Belang zegden ook al hun medewerking toe – en een flinke scheut verzuring van de Kortrijkse Groenen, een gas van bijzonder hoge calorische waarde oplevert. De hondendrollenboetes die nu we nu innen, zullen in de toekomst integraal worden aangewend om een eerste proefcentrale op te starten in de achtertuin van Matti Vandemaele. Men zegge het voort’.

In de reguliere pers zal u waarschijnlijk niets over dit onderwerp vernemen om de eenvoudige reden dat de onervaren Herrewyn deze middag geen hapklare perstekst ter beschikking heeft gesteld. Geen hapjes en drankjes ook, trouwens.