Archief voor Depaepe

Kulak lanceert eerste ManaMa.

Posted in Cijfers en Letters., De Bijlage., Persweeën., Vlugschriften with tags , , , on 23/09/2015 by Pär Ongeluck

Kortrijk – eigen berichtgeving

Vanaf volgend academiejaar organiseert de Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk voor het eerst een zogeheten ManaMa, een Master na Master-opleiding ‘Eenvoudig rekenen voor Academici’. Dat wisten de rectoren Rik Torfs (KUL) en Marc Depaepe (Kulak) ons gisteren in een vertrouwelijk gesprek in primeur te melden.

‘Die voortgezette opleiding heeft tot doel onze hoger opgeleiden de kans te bieden om in een modulair opgebouwde cursus hun basisvaardigheden op het vlak van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en quotiëntberekening verder aan te scherpen’, aldus Torfs. ‘Wij stellen de laatste jaren immers meer en meer vast dat onze afgestudeerden deze vaardigheden minder en minder beheersen en dat kan maatschappelijk verstrekkende gevolgen hebben. Beeld je maar eens in dat die mannen – en vrouwen – later in de het bedrijfsleven of, godbetert, in de politiek terechtkomen! Stel je voor dat zij ooit een begroting moeten opmaken! De rekeningen nazien!’ 

‘Ik zou dit willen illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld’, zo vult Depaepe aan. ‘Vorig jaar hadden wij bij het begin van het academiejaar aan de Kulak 770 inschrijvingen. Dit jaar zijn dat er 690 of een lichte daling met 2,5%. Veel van onze academici weten dus niet meer hoe ze dat percentage moeten berekenen, he. Begrijp je? Daarom dan ook deze hoogwaardige vervolgopleiding.’

Onze correspondent begrijpt het evenwel niet en merkt op: ‘Maar, euh, professor, …. een daling van 80 studenten op 770 is dat niet iets in de buurt van 9% en dat is toch niet zo weinig? Of bedoelde u misschien ‘707 studenten’ vorig jaar?

Waarop Torfs heel laconiek antwoordt ‘Awel, ja, zie, daarom dus!’ en het gesprek beëindigt. Ondertussen had het voorbeeld van Depaepe echter ook de oren van enkele plaatselijke journalisten bereikt en werd het klakkeloos in hun kattenbakkranten overgenomen (1).

(1) http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150922_01880916

Advertenties