Archief voor Crombez

Vluchten kan niet meer.

Posted in De Bijlage., De Waan van de Dag, Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , on 01/02/2016 by Pär Ongeluck

In een vertwijfelde poging om zijn partij naar een nieuw moreel en electoraal dieptepunt te katapulteren en het eventueel nog resterend greintje geloofwaardigheid helemaal naar de filistijnen te helpen, verklaarde SP.a-voorzitter Crombez gisteren in de Zevende Dag dat hij zich achter het voorstel van de Nederlandse PvdA’er Samsom schaart om boot- en andere vluchtelingen terug naar Turkije sturen en hen daar te parkeren, in afwachting van de afwikkeling van hun asielprocedure. Dat voorstel viel ook in Kortrijk niet in dovemansoren.

Op het schepencollege van deze voormiddag bracht Axel Weydts – in een vorig leven nog onofficieel medewerker op het kabinet van Crombez – het onderwerp ter sprake. Weydts stelt voor om, teneinde de onophoudelijke stroom vluchtelingen richting Kortrijk het hoofd te bieden, de migranten voorlopig op te vangen in niet-aangrenzende gebieden als daar zijn Roeselare en Waregem. Voorts wil hij over de grens met Frankrijk nog tentenkampen oprichten in Kales en Groot-Sinten, waar de vluchtelingen in afwachting van hun erkenning c.q. deportatie in alle gemoedsrust en veiligheid de afwikkeling van hun dossier kunnen afwachten.

Ondervoorzitter van de plaatselijke SP.a en hondstrouw partijsoldaat Sam Weydts laat zich evenmin onbetuigd en kiest als vanouds blindelings de kant van de Grote Voorzitter:

Waarom zou het rechts zijn om vluchtelingen terug te sturen als ze daarbij beter beschermd worden? Eindelijk een vz met lef !

Misschien is het geen slecht idee om Sammeke zonder papieren naar Turkije te sturen en van daaruit asiel in België te laten aanvragen.

Advertenties

Het staat in de krant. Geloof het dus vooral NIET.

Posted in Persweeën., Vlugschriften with tags , , , , , , on 17/12/2013 by Pär Ongeluck

Ergens moet het toch bestaan: een blik waar ze alle blinde, slaafse, onkritische, goedgelovige, apathische onbenullen in opbergen die ooit eens in de buurt van een pen hebben geslapen. Op gezette tijden eentje vist men er dan eentje uit en bombardeert die ‘journalist’. Vorig weekend was het weer van dattum: ene KVO illustreerde met zijn/haar bijdrage over de staking bij de ambtenaren van de FOD Justitie (zie: www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131213_00886506) heel treffend waarom je als gewone burger geen enkel vertrouwen mag en kunt hebben in de (lokale) pers. Volgens dat artikel is ‘minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD), kop van jut. Zij wil een nieuw statuut invoeren vanaf januari 2014. Vooral het feit dat de zogenaamde competentiepremie wordt afgeschaft, vindt men in Kortrijk spijtig’. KVO maakt met zijn/haar stukje vooral duidelijk dat hij of zij echt niet weet waar de klepel in dit sociaal conflict hangt; ook geen enkele moeite doet om het te doorgronden; (lokale) journalisten noteren – zeker in Kortrijk – enkel wat hen wordt voorgekauwd. Het is namelijk helemaal niet Annemie Turtelboom die verantwoordelijk is voor dat nieuwe statuut en de afschaffing van de competentiepremie, maar staatssecretaris Hender-ikje Bogaert (CD&V), weliswaar onder het toeziend oog van de voltallige regering. Met inbegrip dus van de goedkeuring van de liberalen en die liberalen die zichzelf socialisten wanen en noemen. Dat nieuwe statuut geldt trouwens voor alle federale ambtenaren. Niet alleen voor die van justitie. In feite kan je zelfs niet meer van een statuut spreken. KVO heeft zich met die ‘kop van jut’ van Turtelboom gewoon iets op de mouw laten spelden door de ACV’er van dienst, die het waarschijnlijk wat moeilijk had om een geestesgenoot als boeman aan te wijzen.

Louter als achtergrondinformatie: Hender-ikje Bogaert is de zoon van de Jabbeekse sigarenfabrikant Bogaert, een bedrijf dat in de streek vooral bekend stond om zijn lamentabele sociale omstandigheden. Verkocht in juni 2007 die sigarenfabriek aan Swedish Match, dat enkele maanden later de boel sloot. Ondertussen richtte snoeper Hender-ikje zijn pijlen op een andere markt: pralines. Richtte een productiebedrijf op in China en beloofde in mei 2010 vast werk voor een vijftigtal mensen in Jabbeke; kreeg op basis daarvan in oktober 2010 zeven miljoen euro toegestopt van de GIMV, dat voor 27% in handen is van de Vlaamse overheid. Nog geen jaar later werd de Jabbeekse vestiging, waar amper 5 arbeiders waren tewerkgesteld, gesloten…. De 7 miljoen euro bleven natuurlijk wel bij Hender-ikje. In zijn bedrijf in China, dus. Misschien moet die andere West-Vlaming, de zelfverklaarde fraudebestrijder Crombez, het fiscaal dossier van Bogaert maar eens ten gronde uitspitten. Personeel heeft hij alleszins meer dan genoeg. Uiteraard heeft dat allemaal niets te maken met de hertekening van de ambtenarenloopbaan van staatssecretaris Bogaert, maar het geeft wel aan op wie de vakbond – in dit geval dus het ACV – zijn pijlen echt moet richten. Een journalist met een minimum aan kritisch denkvermogen en beroepsfierheid zou zich ook nooit zo in de luren hebben laten leggen als KVO. ‘Check uw bronnen’…. al slaan ze het er honderdduizend keer met een voorhamer in, bij sommigen lukt het blijkbaar nooit. En wat nog erger is: net die krijg je elke dag in je krant te lezen.

Persbagger.

Posted in Persweeën. with tags , , , , , , on 17/07/2013 by Pär Ongeluck

In een poging om mij voor hetzelfde geld dubbele shiften te laten draaien en te bewijzen dat niet alle onbenullen en ethervervuilers bij één en dezelfde krant – Het Nieuwsblad – verzameld zitten, zal Het Laatste Nieuws na de zomer ook regionaal nieuws op het wereldwijde web pleuren. Dat liet HLN-reporter Peter Lanssens hemzelve, niet zonder enige fierheid, via Twitter weten:

na de zomer ook HLN-regionieuws eindelijk online. Tip voor

Zijn bericht werd even later slijmerig geretweet door een – niet toevallig – plaatselijk politicus, ook ogendienaar van Johan Vande Lanotte en John Crombez:

Win! “: na de zomer ook HLN-regionieuws eindelijk online. Tip voor

Off the record klagen politici – overigens heel terecht – wel steen en been over de ontstellende onbekwaamheid en luiheid van de (plaatselijke) pers. Dat ook luidop zeggen, is natuurlijk een ander paar mouwen; dat zou hun populariteit immers misschien kunnen schaden en eventueel – o, drama – zelfs enkele stemmen kosten. Schone schijnpolitiek is geen prerogatief van de oudere Farizeeën. Wellicht IS er ook gewoon geen andere politiek.

De kabinetscrisis.

Posted in Kortrijkse zendelingen, writers blog with tags , , , , , , on 20/06/2013 by Pär Ongeluck

Op de microblogsite Twitter omschrijft Axel Weydts zichzelf  als ‘Fractieleider | Raadslid | toekomstig schepen (2015) | medewerker Vande Lanotte & | ♥KVK | ♥

‘Na het lezen van dit stukje voelt het aan alsof het mijn beurt is om u van pertinente opmerkingen te bedienen op uw schrijfsel. Mocht u op de hoogte zijn van de werking van kabinetten dan was u tot een geheel andere conclusie gekomen. Gebrek aan onderzoeksjournalistiek misschien? Teleurstellend voor iemand die het zo graag afgeeft op de lokale journalistiek en hun onkunde in de verf zet’.

Na deze scherpe reprimande over mijn onbekwaamheid, die kant noch wal raakt – ik ben op de hoogte van de werking van kabinetten en ik kwam tot geen enkele conclusie. Ik deed enkel een vaststelling – geeft ‘Kortrijk politiek’ nog deze les ‘kabinetssamenstelling’ mee (voor een goed begrip: wat ‘Kortrijk politiek’ vertelt is hoogst onvolledig en onjuist):

Een kabinet wordt samengesteld via detachering vanuit de federale administratie. Je kan dit vergelijken met een interne werving en selectie bij bedrijven. Aangezien Weydts voor de aanvang van zijn politieke carrière werkzaam was bij defensie wordt hij hoogstwaarschijnlijk gedetacheerd vanuit FOD Defensie en zal dus niet terecht komen op een “loonlijst” van het kabinet’.

Een niet zo pertinente opmerking want ik weet toevallig wel hoe kabinetten worden samengesteld. Anders dan wat ‘Kortrijk politiek’ meent te weten, gebeurt de opvulling van kabinetten slechts gedeeltelijk met (bevriende) mensen uit de administratie. Dat is een goede zaak – ik pleit er zelfs voor om meer mensen uit de betrokken administratie als kabinetsmedewerker in te schakelen – omdat die mensen vaak de nodige expertise bezitten. Wat ook noodzakelijk is want de meeste ministers zijn niet echt ‘vakmensen’; ze zijn wel verplicht om zich met deskundigen te omringen omdat ze de materie zelf onvoldoende beheersen. Op een kabinet van fraudebestrijding zou je bijvoorbeeld verwachten dat het er stikt van de medewerkers die ervaring hebben met sociale en fiscale fraude. En, ja, er zitten op de kabinetten van Vande Lanotte en Crombez ook wel – naast experten uit de academische wereld of de bedrijfswereld –  een aantal van die bekwame mensen die uit de administratie komen. Ze staan – anders dan Weydts – echter WEL vermeld op de lijsten met de samenstelling van die kabinetten. Axel Weydts komt, volgens ‘Kortrijk politiek’ dan toch, van Defensie. Zou gedetacheerd zijn (bij een detachering naar een andere dienst behoudt de gedetacheerde zijn loon en andere voordelen nvdr). Welke de mogelijke meerwaarde is van militair instructeur Weydts op het vlak van de sociale en fiscale fraudebestrijding, laat ik nog in het midden. Waarom staat Weydts echter NIET op de lijsten van kabinetsmedewerkers van Crombez en Vande Lanotte en andere gedetacheerden en externen WEL?!? Op die pertinente vraag – mijn initiële opmerking, dus – blijft ‘Kortrijk politiek’ het antwoord schuldig. ‘Kortrijk politiek’ doet de kous af met wat geleuter over ‘detachering’ en beschuldigt mij dan maar van onbekwaamheid…. Weydts is trouwens geen alleenstaand geval: de hoogzwangere juriste Lien Van de Kelder staat evenmin op de lijst van medewerkers van Vande Lanotte. Hoeveel spookmedewerkers er zo nog op die kabinetten zijn, is dan ook een volkomen legitieme vraag, me dunkt. Er klopt gewoon iets niet met die lijsten van kabinetsmedewerkers, dat moet zelfs ‘Kortrijk politiek’ kunnen toegeven. De vraag is alleen nog: waarom kloppen die lijsten niet?

Tussendoor een kleine tip voor ‘Kortrijk politiek’: misschien zijn de mensen die op de lijsten met kabinetsmedewerkers staan, enkel de extern aangeworven medewerkers en die mensen die bovenop hun wedde en eventuele vergoedingen, die ze uit hoofde van hun normale job als ambtenaar krijgen, ook nog een kabinetsvergoeding (en andere voordelen) opstrijken. Dat zou dan betekenen dat Weydts, anders dan sommige van zijn collega’s-gedetacheerden, geen kabinetsvergoeding en andere voordelen ontvangt. Ook geen bijkomend verlof of een ‘ontluizingsperiode’ of nog iets anders. Maar daarover weet ‘Kortrijk politiek’ ongetwijfeld veel meer.

Alle politieke partijen hebben al jaren de mond vol over de inkrimping van de kabinetten (België is het enige land waar die kabinetten zo uitgebreid zijn). Die afslanking bestaat echter enkel op papier, is een fictie (vandaar dat actrice Lien Van de Kelder op het kabinet van Vande Lanotte werd aangeworven, wellicht. Grapje, jongens!). De kabinetten zijn in werkelijkheid nog altijd bijna even groot als pakweg 20 jaar geleden, maak je maar geen illusies. Het grote verschil is dat het nu niet meer zo zichtbaar is. Een aantal mensen wordt in de lijsten van kabinetsmedewerkers gewoon niet meer vernoemd – zoals o.a. Weydts en Van de Kelder – en dat moet bij het publiek dan de indruk wekken dat ze kleiner zijn geworden. Simpel boerenbedrog. Door beleidsmakers. ‘Kortrijk politiek’ wekt met zijn opmerking ook de indruk dat een gedetacheerde medewerker de overheid – u en ik, dus – niets (meer) kost. In het geval van Weydts blijft hij wel ten laste van Defensie. En dus is er volgens ‘Kortrijk politiek’ niets aan de hand. Weydts werkt wel voor Crombez en Vande Lanotte. Het vaderland wordt nu ietsje minder goed verdedigd, het dient gezegd. Het enige – maar ook wezenlijke – verschil is dat de kost van de arbeid van Weydts niet door één van die kabinetten wordt gedragen. En daardoor lijkt het alsof dat kabinet minder kost. Toch fijn om weten dat ‘Kortrijk politiek’ dergelijke wanpraktijken zo vurig verdedigt.

Diezelfde politieke partijen – socialisten op kop – hebben ook allemaal de mond vol over transparantie. Wel, laat ze dan eerst maar eens beginnen met correcte lijsten te maken van hoeveel mensen er werkelijk op al die kabinetten zitten. Dan krijgen we tenminste een realistisch beeld van de grootte (en de kostprijs). En wordt het politieke bedrijf misschien toch nog ietsje geloofwaardiger.

Axel Weydts hemzelve deed woensdagmiddag nog een duit in het zakje en produceerde volgende ‘politieke’ tweet:

Axel Weydts Axel Weydts@AxelWeydts

Drie redenen om ‘verkeerde’ info op blogs te verspreiden:

1: satire = kluchtig

2: onwetend = jammer

3: bewust = zielig, perfide

Weydts doelt waarschijnlijk op deze blog, maar helemaal duidelijk is hij niet. Hij is dan ook politicus en danst om de hete brij heen. Weydts maakt met zijn berichtje vooral duidelijk dat ook hij nog altijd niet begrepen heeft waar het mij eigenlijk om gaat. Hij wekt de indruk dat ik verkeerde informatie verspreid terwijl ik enkel stel dat zijn naam niet op de lijsten van medewerkers van Vande Lanotte en Crombez voorkomt. Is dat juiste of verkeerde informatie? Het is waar! Hierboven staat trouwens ergens de link waar de geïnteresseerde lezer mijn bewering op juistheid kan controleren. Weydts beschuldigt mij dus valselijk. Net als ‘Kortrijk politiek’.

Ben ik onwetend? Wel,….ik weet dat ik niets weet, dat klopt. En dus probeer ik te weten te komen. O.a. door de informatie die op mij afkomt op juistheid te toetsen. Daaruit blijkt dat de ene boodschap niet overeenstemt met de andere. Het ‘medewerker van Vande Lanotte en Crombez’ van Weydts zelf, is in tegenspraak met de officiële lijsten van medewerkers van de twee heerschappen, heb ik geleerd. Is dat onwetendheid? Of doelt Weydts – de jongen kan het wellicht niet helpen maar duidelijkheid is echt zijn sterkste kant niet – op mijn onwetendheid i.v.m. zijn detachering? Ik weet heel goed wat detachering is, maar daar gaat het helemaal niet om. Jammer genoeg dringt dat niet tot Weydts of ‘Kortrijk politiek’ door. Dat is niet mijn fout.

Verspreid ik bewust ‘verkeerde’ informatie? Tja, als je mijn bewering dat Axel Weydts niet op de lijsten van medewerkers van Crombez en Vande Lanotte voorkomt als ‘verkeerde’ informatie beschouwt, ja, dan wel. Blijkbaar hebben Weydts en ‘Kortrijk politiek’ iets tegen het verspreiden van dat soort ‘verkeerde-maar-eigenlijk-wel-juiste informatie. Het zijn dan ook allebei mensen die aan politiek doen en die hebben duidelijk andere standaarden als het over ‘juist’ en verkeerd’ aankomt: alleen zij hebben het altijd juist. Wie hen tegenspreekt verspreidt verkeerde informatie en heeft ongelijk. Ook al heeft hij gelijk. Politici zijn eigenlijk heel simpele mensen.

PS: ik heb nooit beweerd dat ik aan onderzoeksjournalistiek doe. Zelfs niet aan burgerjournalistiek. Ik verkondig enkel mijn persoonlijke mening over een aantal Kortrijkse aangelegenheden. Ik probeer die mening ook altijd zo goed mogelijk te onderbouwen en maak daarbij gebruik van bronnen die voor iedereen vrij beschikbaar zijn. Dat ik er soms eens naast zit, is best mogelijk. Maar dat is in verband met de samenstelling van de kabinetten en het ontbreken van o.a. Weydts op die lijsten met kabinetsmedewerkers, echt niet het geval. Weydts staat niet op de lijsten van kabinetsmedewerkers. Punt. Geen speld tussen te krijgen. Ik heb ook niets tegen Axel Weydts. Wel tegen het gebrek aan transparantie dat door zijn bazen wordt gecultiveerd. Dat ‘Kortrijk politiek’ en Weydts zelf dergelijke houding blijven goedpraten en zelfs toejuichen, vind ik ronduit stuitend. Mag ik dan even verontwaardigd zijn, ja? Of is ‘verontwaardiging’ het exclusieve domein van politici, misschien?

De frauderende fraudebestrijder.

Posted in De Bijlage., Kortrijkse zendelingen, Vlugschriften with tags , , , , , , on 02/05/2012 by Pär Ongeluck

Brussel.

van onze verslaggever ter plaatse.

Bij een gelijktijdige inval in de kantoren van de Staatssecretaris voor Sociale en Fiscale Fraudebestrijding, John Crombez, en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, Johan Vande Lanotte, stelden inspecteurs van de Sociale Inquisitie tot hun niet geringe verbazing vast dat er zich onder de personeelsleden een niet-ingeschreven sujet bevond. Axel Weydts – want zo heet het heerschap – was er voor rekening van beide excellenties aan het werk maar komt vreemd genoeg niet op de officiële lijsten met kabinetsmedewerkers voor. Hij zou, aldus een overvloedig zwetende Crombez, gedetacheerd zijn door het ministerie van Landsverdediging, maar daar was op het ogenblik van de feiten niemand bereikbaar voor commentaar. Hieromtrent ondervraagd liet Eerste Minister, Elio Di Rupo, wel weten dat dit volgens hem ‘een volkomen legale situatie is omdat hij dat zegt en bovendien een veel gebruikte begrotingstechniek is om de burger aldus de indruk te geven dat de ministers hun kabinetten wel degelijk hebben afgeslankt.’ Overigens’, zo voegde hij er nog met een vettige knipoog in de richting van onze verslaggever, aan toe. ‘Zo hebben die militairen toch nog enig maatschappelijk nut.’

Van vriendjes- en vijandjespolitiek.

Posted in Kortrijkse zendelingen with tags , , , , on 16/12/2011 by Pär Ongeluck

Vandaag twee niet onbelangrijke nieuwsfeiten uit het Kortrijkse politieke milieu. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het belangrijke feiten zijn. Het zijn gewoon bevestigingen van de verdere stilstand.

Eerste feit: Carl Decaluwe wordt gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. Ik had het dus verkeerd voor. De Vlaamse en federale regering overigens ook; Carl Decaluwe is niet meteen de beste keuze, om het eufemistisch uit te drukken. Maar misschien kreeg hij wel steun uit onverwachte hoek. Misschien zijn het veeleer zijn vijanden die hem in de gouverneurszetel hebben geholpen. Eerder dan zijn vrienden. Dat zijn er namelijk niet zoveel.

Ander nieuws van het socialistisch front. Kortrijks SP.A-voorzitter, Axel Weydts, wordt kabinetsmedewerker van John Crombez, staatssecretaris voor de bestrijding van sociale en fiscale fraude. Axel Weydts is lesgever in het leger. Axel Weydts zal ongetwijfeld wel kwaliteiten hebben, maar of die zich op het vlak van de sociale en fiscale fraudebestrijding situeren, durf ik toch te betwijfelen. Misschien heeft hij wel een uitstekend zicht op bijklussende militairen, maar dat lijkt mij niet echt de doelgroep van het staatssecretariaat voor fraudebestrijding. Fraudebestrijding is ook veel meer dan wat datamining en goed met een computer overweg kunnen. Crombez maakt met de aanstelling van Weydts in de eerste plaats duidelijk dat hij zijn kabinet samenstelt uit politieke vriendjes. Niks nieuws onder de zon, dus.

Naschrift: Volgens Freddy Vermoere, politiek commentator van de kwaliteitskrant ‘Het Nieuwsblad’, gaat Weydts zelfs twee heren dienen: Vande Lanotte  én Crombez. In de titel van zijn artikel schrijft Vermoere wel nog dat ‘Axel Weydts naar kabinet Van de Lanotte‘ gaat, maar in de bijhorende tekst schrijft hij: ‘Axel Weydts (29), SP.A-voorzitter in Kortrijk, wordt kabinetsmedewerker bij zijn partijgenoten minister van Economie Johan Vande Lanotte en staatssecretaris John Crombez.’ Hoog tijd dat iemand eens de werking vaneen federale regering aan Vermoere uitlegt, me dunkt.