Archief voor criminaliteit

Kortrijk Zwijgt.

Posted in De Schijnveiligheid, De Waan van de Dag, Vlugschriften with tags , , , , on 03/12/2014 by Pär Ongeluck

Begin dit jaar – begin januari, zelfs – kregen de kruiwagens van de lokale pers van burgemeester Van Quickenborne wat cijfers toegeschoven over de criminaliteit in deze stad. Enfin, toch die cijfers die het beleid van de burgemeester en zijn vazallen in een gunstig daglicht stellen. Of, om nog preciezer te zijn: die cijfers die positief LIJKEN voor het beleid. Dat ‘lijken’ is in Kortrijk trouwens meer dan voldoende want er is hier toch geen enkele persmuskiet met een angel, die het zou wagen om de cijfers van de burgemeester kritisch te benaderen. Lees in dat verband ‘Staalharde leugens of grenzeloze dwaasheid?‘ (1) en ‘Journalisten en politici, één front‘ (2) op deze blog.

Cijfers over criminaliteit worden in Kortrijk traditioneel gebundeld in de ‘criminaliteitsbeeldanalyse’ van de politiezone. Dat werkstuk wordt normaal ook op de website van de politiezone gezet, maar dat is wat betreft de editie 2013 tot nu toe – het is bijna 2015 – nog altijd niet gebeurd. Past waarschijnlijk in de ‘openbaarheid van bestuur’, die andere mantra van dit stadsbestuur. De enige betrouwbare cijfers over criminaliteit in Kortrijk die er op dit ogenblik op het internet te vinden zijn, zijn die van blogger Frans Lavaert (3). Maar zelfs Kortrijkwatcher beschikt officieel niet over de officiële criminaliteitsbeeldanalyse van 2013; hij dient zich in zijn commentaar dan ook te beperken tot die gegevens die hij via een ‘bevriend kanaal’ heeft verkregen. Over de juistheid van de cijfers die Frans Lavaert publiceert, heb ik – maar dat zal wel niemand verwonderen – minder twijfels dan over wat door kranten of politici wordt verspreid. Hoe dan ook: het blijft ergerlijk, dat gebrek aan openheid als het over echt belangrijke zaken gaat. Zoals eerder al gezegd: ‘Kortrijk Spreekt’ geldt alleen voor onbelangrijke zaken. Als het om de knikkers gaat – grote stadsprojecten, bijvoorbeeld, maar ook zaken als criminaliteitsbeleid – wordt de inspraak netjes tot wat gemummel in de marge beperkt. Een zoethoudertje.

(1) https://perongeluck.wordpress.com/2014/01/27/staalharde-leugens-of-grenzeloze-dwaasheid/

(2) https://perongeluck.wordpress.com/2014/01/06/journalisten-en-politici-een-front/

(3) http://kortrijkwatcher.be/?p=4210

Advertenties

Staalharde leugens of grenzeloze dwaasheid?

Posted in De Schijnveiligheid, De Waan van de Dag, Persweeën., writers blog with tags , , on 27/01/2014 by Pär Ongeluck

20Cent Van Quickenborne, de burgemeester van Kortrijk, was er als de kippen bij om zichzelf een pluim op de hoed te steken toen de eerste criminaliteitscijfers van 2013 bekend raakten. Uiteraard vond 20Cent toen een dankbaar gehoor in de kruipdieren van de pers, die alles wat de man uitbraakt, kritiekloos noteren en verspreiden. In ‘Journalisten en politici’ heb ik al eens de leugens en dwaasheden doorprikt die Van Quickenborne via de plaatselijke pers over de criminaliteitscijfers verspreidt (1). Maar het mag niet baten. Onder het motto van ‘als je een leugen of een dwaasheid maar vaak genoeg herhaalt, geloven ze je uiteindelijk toch’, pakte Het Nieuwsblad vorige week uit met ‘Aanpak criminaliteit loont‘ (2). Het Nieuwsblad maakt hier dezelfde denkfout als Van Quickenborne door twee fenomenen naast elkaar te plaatsen – de daling van de criminaliteitscijfers en de aanpak van de criminaliteit – en daar dan, zonder enig bewijs, een oorzakelijk verband tussen te leggen. Dat is wetenschappelijke onzin. Een kortzichtige denkwijze die blijkbaar wijdverbreid is onder politici en journalisten. Niet alleen lokale, trouwens. De oppositie is ook al in hetzelfde bedje ziek. Zo beaamt oppositieraadslid Hannelore Vanhoenacker (CD&V) in Het Nieuwsblad dat ‘de veiligheidsaanpak van de nieuwe ploeg goed scoort’. Terwijl er nergens een sluitend bewijs voor een oorzakelijk verband tussen de twee te vinden is. Politici zijn echter zo vol van zichzelf dat het niet eens tot hen doordringt dat de daling van de criminaliteit misschien zelfs helemaal niets met de aanpak ervan te maken heeft. En dus kirt Vanhoenacker dan maar dat de aanpak die volgens Van Quickenborne zo rendeert, eigenlijk deels het gevolg is van ‘een beleid dat de vorige bestuursploeg heeft uitgetekend’ want ‘het klopt natuurlijk wel dat Stefaan De Clerck de eerste aanzetten heeft gegeven’. Word toch eens volwassen, mens! Zelfs Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang – criminoloog van opleiding – blijkt niet eens in staat om de beweringen van Van Quickenborne onderuit te halen. Hij ‘denkt dat de betere cijfers veel hebben te maken met het aankondigingsbeleid van de nieuwe burgemeester’. Dat is een uitspraak die extreem luid om verduidelijking schreeuwt maar omdat we hier in Kortrijk leven, krijgen we die uiteraard niet. Politici en andere hoogwaardige malloten mogen hier uit hun nek kletsen zoveel ze willen, er is nooit iemand van de geaccrediteerde pers die hen ook maar een strobreed in de weg legt. Laat staan iemand die een uitspraak van een politicus in vraag stelt of van een kritische opmerking voorziet. Het is de jongens en meisjes van de pers blijkbaar nog nooit opgevallen – of ze weten dan toch bijzonder goed te verbergen – dat politici positieve wendingen altijd als een gevolg van hun beleid zien, maar vreemd genoeg nooit hun verantwoordelijkheid nemen als de dingen in negatieve zin evolueren. Bij slechte resultaten ligt de verantwoordelijkheid altijd buiten henzelf. Het zijn altijd de anderen geweest, de tijdsgeest, de crisis of nog iets anders ongrijpbaars. Dat is bizar, want eigenlijk geloven al die politici dat ze toch min of meer greep hebben op de werkelijkheid. Enfin, dat liegen ze hun kiezers toch voor. Daarbij flink door de pers geholpen. Maar nu even terug naar die andere criminaliteit.

Voor muts Van Quickenborne zichzelf bij het op de borst kloppen op drie gebroken ribben trakteerde en in de media toeterde (3) dat de daling van de criminaliteit het gevolg is van meer blauw op straat en zijn camera’s, had hij beter eerst zijn huiswerk gemaakt. Dan had hij geweten dat de criminaliteit in heel het land gedaald is en niet enkel in het gehucht Kortrijk. Een beetje bescheidenheid zou Van Quickenborne dan ook niet misstaan. Als hij wat minder door de waan van de dag verblind was, had Van Quickenborne ook geweten dat die dalende criminaliteit geen eenmalig feit is. Niet in Kortrijk en niet in België. De federale politie liet dat een week of twee geleden nog via een persbericht weten (4). Het is een fenomeen dat zich in heel de geïndustrialiseerde wereld voordoet: een dalende tendens die zich meer dan tien jaar geleden al inzette. Dat zegt ook The Economist (5), niet meteen een obscuur links blaadje. In vertaalde versie ook op Express.be te lezen (6). Een van de voornaamste oorzaken van de dalende criminaliteitscijfers zou wel eens de vergrijzing kunnen zijn. Misdaad is namelijk een bedrijvigheid die vooral jongere mannen beoefenen. En mede door de vergrijzing dreigt ook het beroep van crimineel een beetje een knelpuntberoep te worden. Mogelijks is er ook een verschuiving van ‘harde’ criminaliteit als diefstal en inbraak naar andere, meer lucratieve domeinen als computercriminaliteit, financieel gesjoemel, georganiseerd zwartwerk en sociale dumping. En dat zijn domeinen waar de politie en het beleid veel en veel minder vat op (willen) hebben.

Samengevat is het heel waarschijnlijk dat het beleid (van Van Quickenborne en zijn kornuiten) – hoe graag men/Van Quickenborne dat ook zou willen – geen flikker met de daling van de criminaliteit heeft te maken. Of Van Quickenborne dat feit uit pure stommigheid of bewust verzwijgt, laat ik aan het oordeel van de lezer over. Misschien nog deze tip ten behoeve van Van Quickenborne en de andere aanhangers van repressie: uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat er in steden met meer bomen, minder criminaliteit voorkomt (7).

(1) https://perongeluck.wordpress.com/2014/01/06/journalisten-en-politici-een-front/

(2) http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140120_00938133

(3) http://www.focus-wtv.tv/video/stad-drukt-criminaliteit-de-kop

(4) http://www.knack.be/nieuws/belgie/criminaliteit-daalt-fors-laagste-cijfer-sinds-2000/article-normal-124302.html?nb-handled=true&utm_source=Newsletter-15/01/2014&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-

(5) http://www.economist.com/news/leaders/21582004-crime-plunging-rich-world-keep-it-down-governments-should-focus-prevention-not

(6) http://www.express.be/business/nl/economy/in-tegenstelling-tot-wat-men-u-wil-doet-geloven-daalt-de-criminaliteit-overal/193308.htm

(7) http://www.express.be/articles/nl/sciences/in-steden-met-meer-bomen-is-minder-criminaliteit/197683.htm

Journalisten en politici, één front!

Posted in Cijfers en Letters., De Schijnveiligheid, Vlugschriften with tags , , , on 06/01/2014 by Pär Ongeluck

Politici en journalisten hebben alvast een zaak gemeen: ze hebben geen van beiden ook maar een greintje vermogen  tot (zelf)kritisch denken. Vorige week liet Vincent Van Quickenborne, burgemeester van de stad Kortrijk, via een zelf georganiseerde perslek, weten dat de criminaliteit in zijn stad het laatste jaar sterk is gedaald (zie o.a. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1767707/2014/01/03/Fors-minder-criminaliteit-in-Kortijk.dhtml, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140103_00911802 en http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/kortrijk-noteerde-kwart-minder-criminaliteit-in-2013/article-4000489483909.htm). In Het Nieuwsblad gewaagt men zelfs van een daling met een kwart. De man illustreerde dat aan de hand van enkele cijfers: autodiefstallen, inbraken, diefstallen met geweld. Het aantal diefstallen met geweld daalde in Kortrijk vorig jaar ten opzichte van 2012, aldus Van Quickenborne, van 144 naar 121 (-15,97%). Volgens hem is dat evenwel 23%…..(zie: http://www.vincentvanquickenborne.be/blog/2014/01/criminaliteit-in-kortrijk-daalt-met-kwart/). Politici zijn geen goeie cijferaars. De inbraken in gebouwen tuimelden van 732 naar 557 (-23,63%) en het aantal autodiefstallen nam af van 63 naar 46 (-26,98%).

Het eerste wat een echte journalist in zo’n geval doet, is natuurlijk de criminaliteitsbeeldanalyse van het jaar voordien ter hand nemen. En dan stelt hij vast dat de burgemeester van de stad Kortrijk de criminaliteitscijfers 2012 van de hele politiezone verwart met de cijfers van de stad Kortrijk. Burgemeesters van Kortrijk zijn wel vaker het slachtoffer van enige grootheidswaanzin. In de stad Kortrijk waren er volgens de criminaliteitsbeeldanalyse in 2012 namelijk geen 144 diefstallen met geweld maar 133. Het is niet duidelijk waar die ‘121’ van 2013 van Van Quickenborne naar refereren maar hij heeft in zoverre wel gelijk dat er sprake is van een daling. Alleen is die misschien niet zo spectaculair als hij ons, domme burgers, wil doen geloven. Van Quickenborne haalt diezelfde truc nog eens boven met de cijfers van de autodiefstallen en de inbraken. De juiste cijfers van 2012 voor de stad Kortrijk waren, wat autodiefstallen betreft, 57, en wat de inbraken in gebouwen aangaat, 647.

Volgens Van Quickenborne hebben ‘die positieve cijfers te maken met de komst van meer camera’s en blauw op straat. Bovendien werd ook een veiligheidscoördinator aangesteld zodat efficiënt kan worden opgetreden los van parket en justitie’. Dat is wel erg kort door de bocht. Zelfs voor een rallyrijder. Gelukkig voor Van Quickenborne verbiedt de journalistieke erecode dat de uitspraken van een burgemeester kritisch worden benaderd. Wat Van Quickenborne hier uit zijn botten slaat is wetenschappelijke onzin. Klinkklare nonsens. Larie. Qua simpelheid van geest moet hij niets toegeven op zijn voorganger; het zijn, vreemd genoeg, allebei juristen (of het goeie juristen zijn is weer een andere vraag. Ik zou mijn zaakjes in ieder geval nooit aan één van deze heerschappen durven toevertrouwen). De journalist had fiere Vincent de Simpele – indien hij de criminaliteitsbeeldanalyse van 2012 en de jaren daarvoor had gelezen – trouwens enkele interessante bedenkingen voor de voeten kunnen gooien. Zo had hij kunnen opmerken dat 2012, wat de aangehaalde criminele feiten betreft, eigenlijk een ‘topjaar’ was. In 2010 bvb. werden er ‘slechts’ 523 woninginbraken in heel de politiezone genoteerd (473 in Kortrijk en deelgemeenten), 54 autodiefstallen (waarvan 49 in Kortrijk) en 133 diefstallen met geweld (127 in Kortrijk). Hoe verklaart de burgemeester dat? In 2010 waren er veel minder camera’s, liep er veel minder blauw op straat en was er zelfs nog geen sprake van een veiligheidscoördinator! Met andere woorden: geen enkele van de door Van Quickenborne aangehaalde oorzaken van de huidige daling was toen aanwezig. En toch was er in 2010 minder criminaliteit dan in 2009, 2011, 2012 of 2013. De daling (of stijging) van de criminaliteit is veel en veel complexer dan dat en heeft met veel meer factoren te maken dan met wat cameratoezicht, meer blauw op straat en dergelijke. Evoluties in crimineel gedrag en het effect van bepaalde maatregelen op jaarbasis bekijken is dan ook complete onzin. Het simplisme van Van Quickenborne (en de pers) is in deze (bijna) ongezien. Nu ja, de verkiezingen komen met rasse schreden dichterbij en dat verklaart misschien veel.

De onderliggende gedachte bij Van Quickenborne  – voor zover we in zijn geval van een gedachte kunnen spreken, uiteraard – is eigenlijk dat crimineel gedrag gelieerd is aan de mogelijkheden op betrapping en bestraffing. Het enige antwoord op criminaliteit dat Van Quickenborne (en bij uitbreiding het hele stadsbestuur) weet te verzinnen is dan ook: nog meer controle en nog meer repressie. Arm, arm Kortrijk.

Ondertussen….in de papschool.

Posted in Vlugschriften, writers blog with tags , , , , , , , on 24/04/2013 by Pär Ongeluck

In Het Nieuwsblad van 18 april kondigt Stefaan Eeckhout, de korpschef van de politiezone Vlas, aan dat hij vervroegd met pensioen gaat (zie: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130417_00544457). Naar eigen zeggen ‘omdat burgemeester Van Quickenborne van de politie verwacht dat ze nog actiever zijn, terwijl daar geen extra agenten of centen tegenover staan’.

Zo’n klaagzang is niet uitzonderlijk. Ook bij de opmaak van de begroting 2012 – toen boezemvriend en beschermheer Stefaan De Clerck de lakens nog uitdeelde – weerde Eeckhout zich als een duivel in een wijwatervat, toen de politie geen verhoging van de dotatie van de stad Kortrijk kreeg. Eeckhout dreigde er toen ook mee minder blauw de straat op te sturen. Uiteindelijk kreeg Eeckhout toch zijn zin en werd de dotatie aan de politie later op het jaar in positieve zin herzien…. Maar dat was het tijdperk De Clerck.Van Quickenborne is anders. Waar de oude De Clerck meer een ritselaar was, is Van Quickenborne lomper en directer. Zelf zegt Eeckhout dat ‘burgemeester Van Quickenborne verwachtingen  heeft die hij niet kan inlossen’. Hij voegt er bij wijze van voorbeeld nog aan toe dat er ‘op dit moment zijn er 248 agenten in dienst in plaats van de nodige 271’. En dus kiest Eeckhout eieren voor zijn geld en vraagt hij zijn pensioen aan. Nogal kinderachtig allemaal: ik krijg mijn zin niet en dus stap ik op. Of, van de andere kant bekeken: hij deelt mijn mening niet en dus maak ik het hem zo lastig dat hij vanzelf ophoepelt. Leuk detail: Van Quickenborne was tot voor kort minister van pensioenen en wil dat we allemaal langer gaan werken. Hij zorgt hij er nu wel eigenhandig voor dat iemand die toch een belangrijke functie in zijn beleid bekleedt, er voortijdig de brui aan geeft (Let wel: de gepensioneerde Eeckhout zal misschien zelfs nog meer verdienen door hier en daar wat bij te klussen als deskundige spreker en lector en zo. Armoe of honger lijden zal hij in ieder geval niet).

Ten behoeve van de korpschef nog een kanttekening bij die personeelsbezetting van ‘zijn korps’. De personeelsformatie van de lokale politie Vlas werd in de politieraad van 23/10/2003 vastgelegd op 271 leden voor het operationeel kader en 41 leden in het administratief en logistiek kader. Niet 270, dus, zoals Eeckhout beweert. Hoeveel mensen er op dit ogenblik werkelijk in dienst zijn, weet ik niet. Best mogelijk dat het er nu 248 zijn, zoals Eeckhout in de krant zegt. In 2011 waren er echter gemiddeld – uitgedrukt in voltijdse equivalenten – 251,2 politiemensen in het operationeel kader en 48,4 werknemers in het logistiek kader. Het operationeel kader is dus onderbezet en het administratief kader overbezet. En wie is verantwoordelijk voor het invullen van die bezetting? Juist, ja, de korpschef, samen met de politieraad. Die politieraad werd jarenlang gepatroneerd door de Kortrijkse CD&V, met daarin een glansrol voor zijn goeie vriend Stefaan De Clerck…. Het wordt nog interessanter als je naar de verdeling per niveau kijkt. Op het hoogste niveau zou de politie 20 mensen moeten hebben. In de politiezone Vlas van de tandem Eeckhout-De Clerck zijn het er 26,3. In het middenkader daarentegen zouden er 58 mensen mogen zijn, maar het zijn er maar 46,1. Nog iets lager voorziet het kader 173 mensen, maar in werkelijkheid zijn het er 167,2. Op het laagste niveau voorziet men 20 mensen. In realiteit zijn er 11,6 in dienst. De aandachtige lezer merkt het meteen: het korps van Eeckhout is een Mexicaans leger: veel generaals en weinig voetvolk. Als men het heeft over ‘meer blauw op straat’ moet men vooral naar de twee laagste categorieën kijken: de agenten van politie en de inspecteurs; zij zijn het die voor het veiligheidsgevoel bij de burger moeten zorgen. In de politiezone Vlas zouden ze met 193 mogen zijn, maar er zijn effectief maar 178,8 mensen in dienst. En daar is Eeckhout, samen met de politieraad, verantwoordelijk voor. Dreigen met ‘minder blauw op straat’ is dus eigenlijk zijn eigen beleid afkraken. Het blauw op straat is in het verleden nooit een prioriteit geweest van dat beleid. Een ruime hofhouding cultiveren was dat wel. Of het met Van Quickenborne beter wordt is weer een andere vraag.

Het onevenwicht in de personeelsstructuur van de politiezone wordt ook weerspiegeld in de verdeling van de vergoedingen voor nacht- en weekendwerk en de vergoedingen voor ‘bereikbaarheid en oproepbaarheid’. Daar valt vooral de zelfbediening van de top van de politie op. In 2007 werden er 19.959 van die vergoedingen wegens beschikbaarheid en oproepbaarheid uitgekeerd; in 2011 was dat opgelopen tot 39.199. Een stijging van maar liefst 96,39%. De korpsleiding graaide er daar 2134 van mee. Voor niet-effectieve prestaties, welteverstaan…. Het aandeel vergoedingen voor effectieve prestaties nam de voorbije zes jaar overigens ook wel toe, maar lang niet zo spectaculair. Een grondige doorlichting van het vergoedingenstelsel van de politie lijkt mij in ieder geval geen overbodige luxe. Misschien een agendapuntje voor de extra gemeenteraad waar de CD&V nu op aandringt?

En terwijl we het nu toch over de kosten hebben: personeel maakt meer dan 80% uit van de vaste uitgaven in gewone dienst (Kortrijk betaalt een goeie 58% van de uitgaven in gewone dienst). Ieder jaar, bij de bekendmaking van de rekeningen, blijkt dat er op de uitgaven voor personeel een 500.000 tot 600.000 niet werd gerealiseerd. Er is dus een overschot. Dat overschot zou toch kunnen aangewend worden voor ‘meer blauw op straat’. Of niet?

Ten slotte: vorig jaar was de criminaliteitsbeeldanalyse van de politiezone Vlas eind maart al klaar. Nu is het bijna mei en er is nog niets. Vorig jaar lanceerde Stefaan ‘Sheriff’ De Clerck zijn Negenpuntenplan ter bestrijding van de criminaliteit. Benieuwd of daar iets van te merken zal zijn in de nieuwste uitgave van de ‘criminaliteitsbeeldanalyse’.

Commerciële leegstand, de Endlösung!

Posted in Vlugschriften with tags , , , , , , on 07/06/2012 by Pär Ongeluck

Omdat het er niet meteen naar uitziet dat de economie binnen afzienbare tijd deftig herpakt en er bovendien geen sprake is van enig hefboomeffect van het binnenstedelijk winkelproject, het Gouden Kalf, heeft Stefaan De Clerck, de schoneschijnburgemeester van de stad Kortrijk die in de aanloop naar verkiezingen altijd uit zijn lethargie ontwaakt, beslist om de commerciële leegstand in zijn stad zelf aan te pakken.

‘Die amateuristische en wetenschappelijk niet onderbouwde tellingen van het aantal leegstaande panden in Kortrijk door lokale pelsluizen als Walter Maes en Lode Bogaerts baarden mij al langer zorgen’, zucht de immens populaire burgervader. ‘Maar toen hun lamentabele cijfers door het studiebureau Locatus werden bevestigd, wist ik dat er wel iets moest gebeuren. En wel nu. De oplossing die ik bedacht is – al zeg ik het zelf – even geniaal als eenvoudig: we wachten niet langer lijdzaam af tot de winkels vanzelf failliet gaan maar stappen over op preventieve sluiting. Hierdoor verlagen we meteen ook de ratio leegstaande winkelruimte per vierkante inwoner. Geen speld tussen te krijgen!

Het grote probleem was natuurlijk: welke zaken sluiten we? Ik had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om de potten- en pannenwinkel van liberaal Koen Byttebier te sluiten, maar dat zou mij politiek zuur kunnen opbreken. Bovendien, ik mag hem wel, onze Koen. Hij is de kwaadste niet en spreekt mij nooit tegen op de gemeenteraad. Een fijne vent. Even heb ik ook overwogen om het café van Messelis te sluiten omdat daar toch maar studenten van niet-Kortrijkse origine zitten, maar dat café bevindt zich jammer genoeg te ver buiten het centrum om deel uit te maken van het BID.

Gelukkig hebben we in Kortrijk nog de criminele buurt van de Zwevegemsestraat, al langer een doorn in het oog van de weldenkende Kortrijkenaren! De Zwevegemsestraat zelf mag dan wel de enige straat in Kortrijk zijn die echt heeft geprofiteerd van de opening van het Gouden Kalf en sindsdien ook geen commerciële leegstand meer kent, de problemen met drugs en andere criminaliteit in die buurt zijn ook niet te versmaden. En daarom dacht ik: waarom sluiten wij niet alle café’s, winkels, theehuizen en belwinkels aldaar? Dan slaan we twee vliegen in één klap: de criminele vreemdelingen – illegalen en anderen – worden naar andere, minder in het blauwe bezoekersoog springende oorden verdreven en, minstens even belangrijk, zoniet belangrijker, de relatieve leegstand in Kortrijk wordt erdoor verlaagd waardoor we op dat vlak weer bij de staart van het peloton van andere centrumsteden kunnen aanpikken. We zijn niet langer meer het kneusje van de klas! Natuurlijk, als het in de Zwevegemsestraat om chique boetieks zou gaan zijn, zouden we zoiets niet overwegen, dat spreekt vanzelf. Maar nu gaat het toch maar om enkele allochtonen, illegalen en een verlopen ingezetene. Wie maalt daar nou om? Niet de raszuivere Kortrijkenaar, in elk geval! De burgemeester nipt even aan zijn glaasje water – of toch iets dat eruitziet als water – en gaat glunderend verder met: ‘de sluitingsoperatie werd in het grootste geheim voorbereid, in samenwerking met de politie, het parket en enkele inspectiediensten, die het geheel een dekmantel van legitimiteit moesten verlenen. Als vingeroefening werden eerst die zogenaamde theehuizen aangepakt. Veel protest is daar niet tegen geweest, omdat die mannen toch maar half Nederlands spreken. Een bijzonder leerrijke ervaring voor onze stoottroepen, trouwens. In de daaropvolgende maanden werden, met veel machtsvertoon en wisselend succes, nog verscheidene razzia’s gehouden. Voornaamste doel van die acties was de bevolking ervan te overtuigen dat wij er alles aan doen om de problemen in die buurt op te lossen. Het voorlopig hoogtepunt werd enkele weken geleden dan bereikt met de sluiting van vijf handelszaken ineens, waardoor de Zwevegemsestraat nu zo goed als leeg staat. Officieel heet het dat die zaken maar voor vijf of zes maanden gesloten worden, maar iedereen weet dat die mannen het geen half jaar kunnen uitzingen zonder inkomsten. De sluitingen zijn dus de facto definitief.’  De Clerck haalt even diep adem en vervolgt meteen met: ‘Een mooie opkuis, al zeg ik het zelf. Volgende week maandag worden die sluitingen overigens op de gemeenteraad bevestigd, maar zoals je weet is dat maar een formaliteit. Het zou mij zelfs verbazen mocht er iemand van de oppositie rechtstaan om vragen te stellen. Geen weldenkende hond, riskeert het in deze pre-electorale tijden om zijn nek uit te steken voor een buitenlander, haha! En dat voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten dan, hoor ik je denken. Ach, dat is toch zo gefikst. In het kader van het geheim van het geheim van het onderzoek kan en mag ik daar echter niets over zeggen. Bovendien behoort het sluiten van zaken tot mijn soevereine bevoegdheid als burgemeester. En daar maak ik graag gebruik van. Neenee, vriend, de Zwevegemsestraat wordt platgelegd, zowaar ik De Clerck heet. En als het gespuis binnen een paar jaar helemaal uit de buurt verdreven is, gooien we alles plat en bouwen we er nette huizen en appartementen voor nette Kortrijkenaren. Opgeruimd staat netjes! Weer een probleem definitief opgelost!’

Over de hierboven vermelde sluitingen kan de geïnteresseerde lezer meer vernemen op http://www.kortrijk.be/files/kortrijk/Sofie_Derweduwen/20120611gr_AGENDA_en_Memorie_vanToelichting_b.pdf

Lof der Domheid.

Posted in Persweeën., writers blog with tags , , , , , on 26/06/2011 by Pär Ongeluck

Domheid is een gevaarlijker vijand van het goede dan slechtheid. Tegen het kwade kun je protesteren, je kunt het ontmaskeren; desnoods met geweld verhinderen. Het kwade draagt altijd de kiem van eigen ontbinding in zich, want het laat in de mens tenminste een gevoel van onbehagen achter. Tegen domheid zijn wij weerloos. Noch met protesten noch met geweld is hier iets te bereiken. (Dietrich Bonhoeffer in ‘Verzet en Overgave’)

Journalisten zouden tot opdracht hebben om correcte informatie te verspreiden. Zouden! Wie regelmatig een krant of tijdschrift leest weet dat zij daar zelden of nooit in slagen. Tegen domme artikels in de krant is geen enkel kruid gewassen. Dat werd afgelopen week nog maar eens duidelijk. Gespeend van enige kennis van feiten en achtergronden is de gesubsidieerde pers al te vaak verworden tot een naar de mond praten van een zogenaamde deskundige. Journalistieke zorgvuldigheid is een waanidee; bronnen- en feitenonderzoek vindt zelden of nooit plaats. Enkele recente voorbeelden.

Het begon vorige vrijdag al toen plaatselijk krantenjongen, Kris Vanhee, in Het Nieuwsblad blokletterde dat er ‘steeds meer overvallen in centrum Kortrijk’ plaatsvinden. Dat had hij van de korpschef van de politiezone Vlas, Stefaan Eeckhout. Die vertelde: ‘de jongste weken zien we weer meer overvallen in het centrum. In totaal zitten we de jongste maanden aan meer dan zestig’. Een echte journalist heeft zijn huiswerk gemaakt en vraagt zich bij zo’n uitspraak meteen af of dit wel klopt – hij heeft de criminaliteitsbeeldanalyse van de politiezone Vlas immers gelezen – en vuurt zijn eerste vraag op de korpschef af: “U zegt, mijnheer de commissaris, dat het aantal overvallen in Kortrijk toeneemt – en wie ben ik om aan uw woorden te twijfelen? – maar kunt u mij ook zeggen a) wat u precies onder een ‘overval’ verstaat en b) hoe het aantal overvallen in de loop der jaren is geëvolueerd? Ik zal u nog wat helpen: als het er nu 60 zijn, hoeveel waren het er dan op datzelfde ogenblik in 2010? En in 2009? In 2008? 2007?” Helaas hebben we in Kortrijk geen journalisten maar moeten wij het stellen met armtierig schrijvende bladvullers genre Vanhee. En dus worden er geen vragen gesteld. Dat zorgt er ook voor dat Eeckhout zijn eigen statistieken – de criminaliteitsbeeldanalyse die door zijn medewerkers wordt opgemaakt – niet eens moet lezen, kennen of consulteren; wat hij ook uitbraakt, hij wordt altijd geloofd. Zijn uitspraken bewijzen echter ten overvloede dat hij de cijfers gewoon niet kent. Eeckhout praat vooral vanuit een buikgevoel (Hij had plaatselijk journalist moeten worden!). Eeckhout wéét ook dat hij in de journalist een perfect onbenul voor zich heeft dat nooit vragen stelt en gaat verder met: ‘De slachtoffers zijn van divers pluimage. Ze zijn zowel jong als oud, man als vrouw. De daders wisselen, ook het tijdstip varieert. Soms gebeurt het om 17 uur ’s avonds, vaak gebeurt het ’s nachts. We zien twee scenario’s. Ten eerste is er een groep jongeren die met de bus of trein arriveert en niet naar school gaat. Ze hangen dan maar rond in het station. De andere overvallers opereren ’s avonds en behoren niet tot de jongerenbendes die overdag opereren.’ Uit eigen beweging voegt Vanhee er nog aan toe dat ‘veel van de gewelddadige incidenten in het centrum van Kortrijk niet opgehelderd raken’. Zoals we van Eeckhout ondertussen gewoon zijn, heeft hij wel een idee wie de daders zijn maar slaagt hij er niet in hen te vatten. Eeckhout doet zich ook graag als ‘profiler’ voor: de daders van overdag zijn jongeren die met de trein of de bus arriveren en niet naar school gaan. Die van ’s avonds zijn andere jongerenbendes. Tot zover paranoïde ‘profiler’ Eeckhout. En weer is er in geen honder kilometer in de omtrek een journalist te bespeuren om Eeckhout enkele vragen te stellen! Hoe weet Eeckhout bvb. dat de daders schoolgaande jongeren zijn als hij de daders niet eens kan vatten?!? Wat Eeckhout hier uit zijn botten slaat vind ik op zijn zachtst gezegd een beetje vreemd. Het lijkt er zelfs op dat hij perfect weet wie de overvallen pleegt! Waarom houdt hij ze dan niet aan?!?Als die daderbendes van overdag, schoolgaanden zijn, zoals Eeckhout beweert, dan is het toch een fluitje van een cent om die spijbelaars op te sporen, zou je denken? En ietsje meer in de gevaarlijke zones patrouilleren zou veel leed kunnen voorkomen. Maar dat wil Eeckhout blijkbaar allemaal niet….  Zijn ‘daderprofiel’ sluit overigens verdacht goed aan bij zijn eerdere uitlatingen over de zogenaamde ‘hangjongeren’. Waar hij ook al machteloos tegen is. Ik kan mij in ieder geval niet van de indruk ontdoen dat Eeckhout vooral de bedoeling heeft om een sfeer van onveiligheid te scheppen om zo zijn repressieve methodes tegenover jongeren en de versnelde invoering van het cameraplan door te duwen. Een hersendode pers zoals in Kortrijk is daarbij een ideale partner.

Zondag vond Freddy Vermoere van Het Nieuwsblad het dan nodig om Stefaan Eeckhout nog eens te citeren. Eeckhout wil smaad aan de politie namelijk met een administratieve boete van 250 euro laten bestraffen. ‘In een jaar tijd is de fysieke en verbale agressie zelfs verdubbeld’, lalt Eeckhout. En weer stelt de gesubsidieerde perskoelie de voor de hand liggende vragen niet: “wat verstaat u precies onder ‘belediging’? Hoeveel gevallen zijn er zo per maand of jaar? Hebt u daar cijfers van? Van vorig jaar, het jaar daarvoor en dit jaar?” Ten behoeve van Vermoere en consoorten: volgens de criminaliteitsbeeldanalyse – een document dat journalisten en commissarissen blijkbaar nooit ter hand nemen – werden er in 2010 in de politiezone niet minder dan 16 processen-verbaal wegens smaad opgesteld! 16! Dat is verdorie meer dan 1 per maand! En 14 gevallen van agressie jegens een agent of officier….. En daar haalt Eeckhout dus de gazetten mee…. Natuurlijk zullen er wel meer gevallen zijn die niet werden geverbaliseerd, maar wie houdt Eeckhout tegen om dat te doen? Niemand toch?!? Hij zou het zelfs beter doen als hij niet het verwijt wil krijgen dat hij weer uit zijn nek staat te kletsen. Eeckhout is gewoon bang dat de rechtbank zijn processen-verbaal niet echt ernstig neemt en wil daarom zelf rechtertje spelen. Dat is een bijzonder ranzig trekje van hem dat de fundamenten van de rechtstaat uitholt. In wereldstad Kortrijk kan dat allemaal. Geen wonder echter dat zijn collega’s van de dorpen Gent, Antwerpen en Brussel Eeckhout in zijn pleidooi niet volgen. Vermoedelijk hebben zij iets meer gezond boerenverstand en zijn zij uit iets democratischer hout gesneden. En misschien hebben ze daar ook een beter functionerende pers. Misschien. Of die administratieve boete er in Kortrijk ooit komt is overigens verre van zeker (ook al laat Vermoere uitschijnen dat het al in kannen en kruiken is). Een flik een administratieve boete laten opleggen terwijl hij zelf betrokken partij is, zou wel eens aanleiding kunnen geven tot willekeur. Maar dat zal beschermer van de wet, Eeckhout, en onderzoeksjournalist Vermoere wel worst wezen….. Administratieve sancties zijn trouwens bedoeld om ‘overlastmisdrijven’ te beteugelen. Smaad is geen overlastmisdrijf. Zou Eeckhout dat echt niet weten?!? Of doet hij maar alsof?

Noot:  de wet van 13 mei 1999 (Wet tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties), artikel 3, bepaalt trouwens dat de sanctionerende ambtenaar niet dezelfde ambtenaar mag zijn als diegene die de overtreding vaststelt. Je kunt dus maar beter meteen alle aanwezige flikken voor verrot schelden zodat er geen enkele meer overblijft om een boete op te leggen! Of, als de ene je een boete oplegt omdat je zijn collega een vuile flik noemde, zeg je dat je het voor hemzelf of nog een andere was bedoeld.

Apen apen apen na.

Posted in Persweeën., Vlugschriften, writers blog with tags , , , , on 21/04/2011 by Pär Ongeluck

In navolging van de politiezone Westkust, die de mosterd bij de Rotterdamse politie haalde, gaat nu ook de politiezone Vlas hangjongeren ambeteren. Dat zei korpschef Eeckhout deze morgen op Radio 1. Volgens de korpschef gaat het o.a. om hangjongeren die uit andere gemeenten en steden komen en daar door de politie werden weggedrumd. ‘In Kortrijk denken zij dan dat zij hun gang kunnen gaan’, zo voegde onze korpschef er nog aan toe. Korpschef Eeckhout zit nooit om een straffe uitspraak verlegen. In het verleden kapittelde hij al zowat heel Oost-Europa als criminelen en nu moeten de zogenaamde ‘hangjongeren’ het dus ontgelden. Die hangjongeren komen, aldus onze huis-, tuin- en keukencriminoloog, vooral uit andere gemeenten en vallen passanten lastig in de winkelstraten. In Het Nieuwblad en De Standaard heet het dan dat die ‘hangjongeren het openbaar domein monopoliseren en voorbijgangers intimideren.’

Wat mij bij deze korpschef vooral stoort is dat hij nooit met cijfers of ander bewijsmateriaal voor de dag komt om zijn uitspraken te staven. Over hoeveel feiten gaat het dan in Kortrijk, Stefaan? Heb je daar enig idee van? En wat versta je onder ‘monopiliseren’ en ‘intimideren’? Hoe weet je dat die jongeren uit de andere gemeenten daar door de politie weggedrumd zijn? Heb je daar onderzoek naar gedaan? Zo ja, waar is dat onderzoek? Kunnen we onderzoek inkijken? Over hoeveel jongeren gaat het? Wat is hun sociaal-economische achtergrond? Werkt deze aanpak wel? Holt deze manier van werken de slogan ‘de politie, jouw vriend’ zo mogelijk niet nog verder uit? Is zo’n repressieve aanpak wel nuttig en zinvol? Op lange of korte termijn? Dat de korpschef hier allemaal geen antwoorden op geeft, laat vermoeden dat de man gewoon vanuit een buikgevoel reageert. En dus eigenlijk maar wat  uit zijn nek staat te kletsen.

En waarom stellen die verdomde journalisten nooit eens die vragen?!? Dat is misschien nog het onbegrijpelijkste in heel dit verhaal: de onkritische houding van de pers en de manier waarop zij mensen als Eeckhout een vrije tribune geven zijn ronduit stuitend. Zum Kotzen.